Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 4 ( Zveřejněno: 01/02/2013)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0092/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Ručníky s zdobením
 
Značka: neznámý
 
Název: Sweet heart
 
Typ/číslo modelu:  DA 2137
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590306921373
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, barvě a velikosti, může být mylně považován za potravinu. To může mít za následek, že se děti nasekají do úst, sune nebo pojídá, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí.


Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Ručník skládaný v horní části s plastickou třeškou na horní straně; v průhledném plastovém boxu s označením „Sladké srdce“.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0084/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetování není k
 
Značka: Tattoooo
 
Název: Baby blue
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 8 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) (5,04 mg/kg), z nichž benzo [a] pyren v množství 0,10 mg/kg je klasifikován jako karcinogenní.


Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalém líčení nesmí polycyklické aromatické uhlovodíky překročit určitou koncentraci. Hladina PAU zjištěná ve vzorku přesáhla úroveň 0.5 ppm doporučenou v rezoluci ReAP (2008) 1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Balení: různé plastové lahve 5 ml s bezpečnostní paticí a nálepkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: A12/0096/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetování není k
 
Značka: Intenze
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Intenze sienna; Dragon červený; tangerinky; banánová smetana a vápenná zelená
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zrazbize, tangerinky, šarže Y61W72045JMX40 šarže SS85 exp 11/31/16, ÚDRŽE, Dragon red, šarže R36Y61O45 šarže SS85 exp 11/31/16, ÚDRŽBA, banánová smetana, šarže W66Y61O41IMX40 šarže SS80 exp 06/30/16, ÚDRŽBY, vápně zelené, šarže Y62W79G61IMX40, ÚDRŽBA, šarže YW67Y61RX25 šarže SS81 exp 07/31/16
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva uvolňující až 1 753 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu, což je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní a toxická.


Přítomnost azobarviv není v souladu s rezolucí Rady Evropy „ResAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Průhledná láhev tetovací barvy s lepicí páskou a černou horní částí. Obsah 29,6 ml
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0127/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy
 
Značka: neznámý
 
Název: Multi Function Led Light
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8151161641549 (na obalu), 8600200151261 (výrobky)
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože:


Plocha průřezu vodičů v lanech není dostačující;


Mechanická pevnost zařízení pro přepnutí světla není dostačující, což může vést k tomu, že se živé části stanou dostupnými.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězce bílé, modré nebo valářské, balené v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0110/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlomet
 
Značka: MTX
 
Název: LED Power
 
Typ/číslo modelu:  Světlomet: MTX3150 Nabíječka: CH24–1.6T
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 418252 811079
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Není dostatečná vzdálenost mezi primárními a sekundárními obvody ovinutí nabíječe, která je izolovaná, a není dostačující. V důsledku toho by uživatel mohl dostat elektrický šok.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Světlomet LED dodávaný s nabíječkou baterií („nabíječka baterie“, typ: CH24–1.6T.) Zstará se v rámci modrého transparentního balíčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0112/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Koleos
 
Typ/číslo modelu:  KOOEOS Výroba mezi lednem a listopadem 2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pokud se působí silou na pravou, dopředu, na spodní části zavěšení, zejména při brzdění, existuje riziko, že se může zlomit. To by vedlo k tomu, že automobil se postaví do práva a kolo se zablokuje v podběhu kola. Výsledné brzdění vozidla by mohlo vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovinsko, Maďarsko, Bulharsko, Estonsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0085/13       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Zahradní rostliny
 
Značka: Gardena
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 570 9 L; 570–20.950.02/0991
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň v rukavicích obsahuje až 17,8 mg/kg chromu (VI). Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.


Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 420.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění výrobku na trh. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ochranné rukavice, vyrobené z usně (špičky prstů, nebočky prstů, plochy na kloubu, zadní strana) a výletně barevného materiálu se žlutými, oranžovými a růžové pruhy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0094/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: neznámý
 
Název: Summer children’s pushchair, umbrella type
 
Typ/číslo modelu:  Vzor QX-1021,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  čárový kód 0 274623 000031
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:


— existují přístupné otvory (v bodě, kde je kapota připevněna k rámu a na boční konstrukci uprostřed, kde se golfový kočárek skládá). To představuje vážné riziko uvíznutí prstů dítěte.


— Výrobek není dostatečně stabilní a při používání se může převrátit.


Zajišťovací zařízení sklopného mechanismu není dostatečné. Může se stát, že při používání a při uvíznutí dítěte ve vozidle dojde k náhodnému skládání golfového kočárku.


Upozornění navíc nesplňují požadavky a chybí bezpečnostní příručka uživatele v bulharském jazyce.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Golfový golfový kočárek s kapucí, trubicemi, hliníkovým rámem a 4 páry kol s blokovacím mechanismem na dvou zadních kolech. Čalounění golfového kočárku je vyrobena ze 100 % polyesteru ve světle modré barvě a bílé a tmavomodré kruhy. Existuje rovněž odnímatelné zobrazení v tmavomodré barvě; tmavý modrý pás s 5 otvory – 2 cm široký a černý pryžový stupátka. Výrobek se prodává v jednom polyethylenovém balení se štítkem, na němž jsou uvedeny informace v bulharštině na výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0119/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Fair World
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo BS-209
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  201102022–001
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění z těchto důvodů:


Neexistuje upozornění, že není vhodné pro děti mladší 6 měsíců;


Účinnost systému zadržování není přiměřená a může vést k tomu, že se dítě upadat;


Jsou zde body, kde by se prsty dítěte mohly zachytit;


— nemá alespoň dva blokovací mechanismy, z nichž jedna je automaticky aktivována, aby se zajistilo, že se při použití zcela opakuje;


Nemá blokovací mechanismus k tomu, aby nedocházelo k neúmyslnému vzniku;


Nemá parkovací zařízení, které je aktivováno současně na obou zadních kolech;


Nemá žádné označení a návod k použití v bulharštině.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Hnědé, sklápěcí a letní kočárky, balené v lepenkové krabici. Na přední straně rámečku je nápis: „Sspravedlivý svět“ (Fair World) na jedné ze stran se nachází v jiném nápisovém položce: FW-3013, velikosti 27х20, 5х100cm, barva: káva.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0120/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle
 
Značka: Bao Bao Hao
 
Název: Children’s high feeding chair
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 289
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6938318900207
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:


— Nevyhovující skládací mechanismus může vést k neúplnému vzniku židle a způsobit zranění dítěte v době, kdy je výrobek používán;


— nedostatečné varování na obalu by mohlo vést k nebezpečí udušení, pokud dítě hraje s obaly;


Předseda nemá žádné označení a návod k použití v bulharštině.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Vysokou židli pro děti, šedou barvu s dávkovou tabulkou a vysokými nohami. V tabulce je uvedena plastová hračka připomínající chrastítka. Každý předseda byl jednotlivě zabalen do samostatné lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0086/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vánoční dekoraci
 
Značka: Homebase
 
Název: Large Growing Santa
 
Typ/číslo modelu:  081899
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  18062012
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vedoucí vyobrazení je připevněn k tělu s dřevěnou tyčinkou, která má ostrý bod uprostřed hlavy. Tato tyč by mohla být exponována, což by mohlo vést k riziku propíchnutí. Výrobek má také oddělitelné malé části, které by mohly představovat nebezpečí udušení.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vánoční dekoraci dítě: Santa číslice, která se rozpíná na výšku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0093/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Letoun na hraní:
 
Značka: Li Feng
 
Název: airplane
 
Typ/číslo modelu:  Č. 136
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou přijít volně a mohou být vkládány do úst a spolknuty dětmi.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Letoun na hraní s hračkou v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0095/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka piano
 
Značka: Gadget xu sheng
 
Název: Animal Music Piano
 
Typ/číslo modelu:  Piano č. XS-175A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou přijít volně a mohou být vkládány do úst a spolknuty dětmi.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Hračka piano v lepenkové krabici otevřené vpředu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0105/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Čokoládové výrobky s hračkou
 
Značka: Gomi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  část 2201121, 3870142000025
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože oddělitelná část kapsle obsahující hračku je příliš malá a děti by ji mohly spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čokoládová vejce s překvapením hraček, 50 g, nejlepší 25.01.2013
Země původu:  Bosna a Hercegovina
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0109/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka
 
Značka: Beilexing
 
Název: Music Bed-Bell Series
 
Typ/číslo modelu:  FS-34697
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6905321002433
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože hračka může snadno zlomit malé části, které by mohly děti spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničením přípravku.

 
Popis:  Hudební a otáčející se plastová hračka musí být zavěšena nad kritikem nebo taškou, která je složena z 4 chrastidel podobných motýli, včel a bakterií, se sklopným otočným mechanismem, který vydává zvuky. Balení: lepenková krabice s průhledným plastovým oknem. Návod, informace a varování jsou na obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0111/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šmašková výstroj
 
Značka: Clown Republic
 
Název: Orange Panther
 
Typ/číslo modelu:  37502 (2012)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5203359375026
 
Druh rizika:  Udušení, Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


Zranění v důsledku přítomnosti malých částí, které se děti mohou snadno oddělit a mohou být spolknuty nebo vdechnuty;


— Strangalace z důvodu přítomnosti pevné nosy (šňůry zajišťující kapotu), která je příliš dlouhá. Nosa je tvořena seřiditelnou šňůrou zajišťující kapotu;


Riziko udušení, protože hračka je součástí plastového sáčku (který obsahuje kapotu) z nepropustného materiálu, který není dostatečně silný a může způsobit zablokování dýchacích cest od úst a nosu.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Oranžový krokový kroj pro děti ve věku od 1 do 3 let v plastovém sáčku.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0113/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šmašková výstroj
 
Značka: Clown Republic
 
Název: Little girl bee
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 12918 (2012)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5203359129186
 
Druh rizika:  Udušení, Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


Úrazy z důvodu přítomnosti ostrých prvků: ocelová nit, která představuje anténu v digestoři, nepronikne požadovaným ohybem;


— Strangulaci z důvodu přítomnosti pevného prstence (připevněn k příčce), který je příliš dlouhý;


Společné umístění z důvodu přítomnosti nepropustného plastového sáčku (vak obsahující kapuci), který není dostatečně silný a může způsobit zablokování dýchacích cest od úst a nosu.

Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malý kroj pro děti ve věku 12–18 měsíců, který se dodává na hangáru v plastovém sáčku (žlutý a černý).
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0116/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pokynů k regionální podpoře
 
Značka: Besttoy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. B 11268
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4016096112684
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože žluté zbarvení v prostředcích na vlasy obsahuje azobarviva (aminoazobenzen) v koncentraci do 156 mg/kg, která překračuje limit 30 mg/kg.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka „RAG panene“ s vlasy z bege-barevných chlupů, hnědé kalhoty, modré, žluté a bílé pásky s bílým proužkem, tričko a bílá obuv.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0098/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: Firefly
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: 1819065, kód: 2210007671, model: Cain nelos JR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Oranžová: 7611313185563 (velikost 116), 7611313198440 (velikost 140), 7611313198457 (velikost 152), 7611313198464 (velikost 164) Rocemak: 7611313208576 (velikost 116), 7611313209344 (velikost 140), 7611313209887 (velikost 152) Královská modř: 7611313172617 (velikost 116), 7611313172655 (velikost 128), 7611313172693 (velikost 140), 7611313172730 (velikost 152), 7611313172839 (velikost 164)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu, který je příliš dlouhý.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké koupací šortky v oranžovém, turrorském nebo matematickém modré barvě se dvěma postranními kapsy. Uvedené oděvy mají 2 zdrhovadel v prostoru pasu, které vyčnívají o více než 140 mm. Oranžová: 116 (6 let), 140 (10 let), 152 (12 let), 164 (14 let) Turrocese: 116 (6 let), 140 (10 let), 152 (12 let) Royal Blue: 116 (6 let), 128 (8 let), 140 (10 let), 152 (12 let), 164 (14 let)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0099/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: Scubino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění: 824640, kód: 8801–00824640–001001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  880119300262
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřiloženého vlasového řetězce se svobodnými konci, které jsou příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětská koupací šortky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0100/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Beach Girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění: 072, kód: 8801 – A0000016–001001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  880119502312
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku. Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní stranu a v oblasti pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívka má fialové zbarvení. Horní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou plochu 2 Dohody o fuchsii, která má volné konce v oblasti krku a 2 Dohody o fuchsii, která má být vázána na zadní část. Na levé horní straně je uveden nápis „Pink Lain“ na pravé straně a nápis „Pink“ vlevo. Na spodní části bikini nese 2 páry funkčních šňůr na obou stranách (délka: 240 mm) a je zdoben nápisem „Weak dívek“ v bílé a modré barvě. Velikosti: 0–14.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0101/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: Issimo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění: B0760, kód: 8801–000B0760–001001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  880144100089
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu, který je příliš dlouhý.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké koupací šortky v růžové, bílé a modré barvě. Krátké šortky jsou ozdobeny logem „ISSIMO“ na jedné straně modré na jedné straně a na znaku téže společnosti na straně druhé. Tento oděv má 2 černé šňůry v pase, které vyčnívají o 250 mm. oba šňůry jsou opatřeny logem „ISSIMO“ bílé barvy. Velikosti: 0–14.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0102/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: DISNEY <font color="#ff0000">(THE PRODUCT IS COUNTERFEIT)</font>
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění: D0WD2626, kód: 8801–000B0992–001001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  880119300136
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřiloženého vlasového řetězce se svobodnými konci, které jsou příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké koupací šortky ve žluté barvě s oranžovým, tmavým a světle modrou barvou vodorovné. Krátké kalhoty jsou zdobeny na obrázku Disney Michate Mose na přední straně s tropickým vzorem na levé straně. Tento oděv je opatřen 2 stahovacími struny v prostoru pasu, které vyčnívají o 450 mm. 0–14.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0103/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: POLO – HARVEY MILLER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění: 234301/00151, kód: 8801–00234301–001001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  880144100303
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu, který je příliš dlouhý.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké koupací šortky v modré barvě se znakem společnosti v tmavé barvě na levé straně přední části. Tento oděv je opatřen 2 stahovacími struny v prostoru pasu, které vyčnívají o 360 mm. 0–14.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0104/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: OCN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Houba, umění: 85134, kód: 8801–00085134–001001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  880112200054
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřiloženého vlasového řetězce se svobodnými konci, které jsou příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké koupací šortky do tmavomodré barvy. Krátké kalhoty jsou zdobeny slovem „RUNNER“ ve žluté barvě na levé straně. Tento oděv má 2 žlutých šňůr na stažení. Jeden z šňůr nese slovo „CRAZY“ tmavě modrou barvou. Velikosti: 0–14.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0106/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Balení pro notebook
 
Značka: Dicota
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. N 15188 P
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko v důsledku přítomnosti 0,4 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF) v balení a 0,2 mg/kg v tvarovém sáčku.


Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řez od šedé barvy u notebooku s nastavitelnými hrudníky a kyčelních popruhy. Vak má další oddělení pro skladování mobilního telefonu, kotců, klíčů atd. Existuje obraz ve reflexním materiálu v kapse na zip.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0114/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vyhřívané bundy
 
Značka: Columbia
 
Název: 1. Man's Circuit Breaker Softshell2. Man's Electro Amp Parka3. Man's Electro Amp Jacket4. Woman's Snow Hottie Parka5. Woman's Circuit Breaker Softshell 6. Woman's Snow Hottie Jacket
 
Typ/číslo modelu:  Sak prodávaným v období od 14. června do 22. listopadu 2012 s následujícími čísly vzoru: 1. EM7382 2. SM7854 3. SM7864 4. SL7853 5. SL7856 6. SL7866
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Vesty vybavené stažením z oběhu mají baterie, které by mohly převednout, což vede k spálení nebo nebezpečí požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vyhřívané bundy s lithium-polymerovými bateriemi. Baterie, které byly vyrobeny v roce 2011, jsou označeny pořadovým číslem 054978–001. Každý kabát se prodává dvěma bateriovými soupravami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0115/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pantofle
 
Značka: Primark
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. J. 6258058
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,1 mg/kg pentachlorfenolu, což je dvojnásobek stropu ve výši 0,05 mg/kg stanoveného v národní normě UNE 59950.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Pánské pantofle, se podrážkami a svrškem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0087/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: Golden Pearl
 
Název: Golden Pearl Beauty Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý Číslo šarže 79831 – multifunkční zařízení. 06/06/2012 EXP.30/06/2014.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 240548 109914
 
Druh rizika:  Chemické
 


Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (4 750 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lepenkový obal obsahující bělicí krém v místě bílého plastu.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0088/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: Shaheen Cosmetic
 
Název: Face Fresh Beauty Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý Číslo šarže: Č. 1192 – zákon o mléku a tucích 1 3 12 EXP 1 3 14.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1 41960 001908
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (4 620 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lepenkový obal obsahující bělicí krém v místě bílého plastu.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0089/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: Mir Agencies (AK)
 
Název: Fresh Look Ultra Whitening Fairness Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (3 500 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lesklý oranžový/žlutý lepenkový obal, který obsahuje zesvětlkovou smetanou v oranžovém plastu.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0090/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: CPHL
 
Název: Seven Herbal Ubtan with Sun Screen
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (620 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Žlutý lepenkový obal obsahující žlutou trubku z bělícího krčku.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0091/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: Raj Pharmacy
 
Název: Raj Beauty Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (470 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sparálně oranžový lepenkový obal obsahující jezekovou krčku v nádobě na růžovém plastu.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0097/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Rtěnka
 
Značka: Tmt Cosmetics
 
Název: Lip Stick With Vitamin A.C.E
 
Typ/číslo modelu:  Rtěnek 03 nejlepší před: 07.2012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760133128107
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 323 mg/kg kadmia. Používání látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorií 1 a 2, jako je kadmium a jeho sloučeniny, je v kosmetických přípravcích zakázáno.


Výrobek rovněž obsahuje 151 mg/kg olova, který je klasifikován jako karcinogenní látky kategorie 1 a toxické pro reprodukci kategorie 2.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Horní část rtěnky je průhledná, dolní část je zlatou. Na dně výrobku je štítek, na němž je uveden název výrobce, 03 a nominální obsah 3,5 g NET WET.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0121/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Dětské ubrousky
 
Značka: Freshmaker
 
Název: Freshmaker kids, baby wet wipes, with lotion
 
Typ/číslo modelu:  PRAVDĚPODOBNOST SELHÁNÍ: 03.2010 ED: 03.2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697817871705
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6).


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vlhčené ubrousky (72 ks) balené v zapečetěném obalu s označením „Alkohol bez alkoholu, ph 5,5“. Obal má samotěsnící, plastovou, průhledný a přilnavý pruh.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0122/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Dětské ubrousky
 
Značka: Freshmaker
 
Název: Freshmaker Baby Wet Wipes, Wet Towels With Lotion, extra
 
Typ/číslo modelu:  Verze A: P: 11.2010O V. D. 11.2012 Verze B: P: 10.2010O V. D. 10.2012 P: 03.2010O V. D. 03.2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Verze A: 8697817871408, verze B: 8697817875543
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6).


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vlhká utěrky (72 ks) zabalená v zakrývatelném balení vyrobené z oranžových plastových fólií s vyobrazením kladek, dětských lahví a dudlíky. Na zadní straně výrobku je štítek, na němž je uveden název výrobku v českém jazyce, nápis „silné, ohebné mokré ubrousky“ a jiné grafické symboly.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0123/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Dětské ubrousky
 
Značka: Disney
 
Název: Wipes DISNEY baby Soft Care
 
Typ/číslo modelu:  07037.004
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8690966014061
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6).


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Mokré ubrousky (70 ks) balené v obnovitelném balení zhotoveném z tištěných modrých a zelených plastových fólií. Na přední straně výrobku jsou patrné obrázky znaků ze Winnie příběhů a anglických nápisů. Na zadní straně výrobku je nalepena bílá etiketa s údaji o dovozci v České republice a Slovenské republice.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0124/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Dětské ubrousky
 
Značka: bii
 
Název: bii wipes With Cream Wet Towel KREMLI
 
Typ/číslo modelu:  ÜRT/22/12/2011, SKT/22/12/2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka: PRT-OOO1, 07: 06, 8699182380042
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6).


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vlhká utěrky (72 ks) zabalená v zakrývatelném obalu vyrobených z růžové plastové fólie. Na zadní straně jsou nápisy v českých „Soft, silná, pružná, vlhká dětská ubrousky“, „Alkohol bez alkoholu“ atd.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0125/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Dětské ubrousky
 
Značka: bii
 
Název: bii wipes Natural Wet Towel
 
Typ/číslo modelu:  ÜRT/21/12/2011 SKT/21/12/2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  dávka: PRT-OOO1, 16: 24, 8699182380011
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6).


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vlhčené ubrousky (72 ks) balené v obnovitelném balení vyrobené z zelené plastové fólie. Na přední straně výrobku je vidět teddy opatřené anglickými nápisy a anglickými nápisy. Na zadní straně je také popis v češtině „Soft, silná, pružná, vlhká dětská ubrousky“, „Alkohol bez alkoholu“ atd.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0126/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Dětské ubrousky
 
Značka: nemdil
 
Název: Baby Wet Towels with lotion, Deluxe Quality
 
Typ/číslo modelu:  P. Č.: 085.2 PD: 07.12, ED: 07.15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697817872092 (při uzavření), 8697817872078 (na zadní straně obalu)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6).


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vlhčené ubrousky (72 ks) balené v zakrývatelném balení vyrobené ze krémové plastové fólie.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0107/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Bateriová kapesní svítilna
 
Značka: Finbullet (COUNTERFEIT)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TA01–0420500
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 438152 098103
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenost kolekce mezi živým primárním obvodem a přístupným sekundárním obvodem nabíječky není dostačující. V důsledku toho by uživatel mohl dostat elektrický šok.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Baterií napájená kapesní svítilna s nabíječkou („Switching adaptér“: TA01–0420500). Jsou prodávány v transparentním balíčku. VÝROBEK JE PADĚLANÝ
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0108/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč potravin
 
Značka: Lexxa
 
Název: Sieni-/Vihanneskuivuri
 
Typ/číslo modelu:  CDF-55/439119
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 420617 641191
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tato vzdálenost a vzdálenost od drátu vyhřícího prvku k kovové trubici dotykového zařízení nejsou dostačující. V důsledku toho by uživatel mohl dostat elektrický šok.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Vysoušeč potravin prodávaný v bílé lepenkové krabici. Technická specifikace: 230 V, 50 Hz, 125 W, třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0117/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka baterií
 
Značka: Stronger
 
Název: Trio Charger
 
Typ/číslo modelu:  ST-88
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý —
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:


Materiál z plastu, který podporuje kolíky vidlice, není dostatečně odolný vůči žáru a ohni;


Ochrana proti přetížení elektrické energie není dostačující.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Nabíječka baterií vyrobená z materiálů ze stříbrných plastů, která má na zadní straně integrovanou zásuvku pro dodávky elektrické sítě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0118/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka baterií
 
Značka: Lemix
 
Název: Camera & Camcorder Travel Charger
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Obě části soupravy ve Spojeném království se mohou snadno dostat do sebe, když se uživatel pokusí odstranit nabíječku ze zásuvky, čímž jsou živé části vystavené riziku úrazu elektrickým proudem.


Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Nabíječka bateriových baterií pro baterie fNP45. Vstupní AC 100V-240V 50/60Hz. Jsou dodávány se dvěma odnímatelnými částmi se zástrčkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 4