Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 3 ( Zveřejněno: 25/01/2013)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0081/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Bicykl
 
Značka: Redy
 
Název: All2gether
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední dopravce se může roztrhnout z rámu a způsobit, že se děti nebo zboží dopravují na cestu.2 hlášených havárií.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  Jízdní kolo s předním dopravcem pro přepravu dětí nebo zboží.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0064/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetování není k
 
Značka: Kuro Sumi
 
Název: Kuro Sumi Tattoo Outlining Ink
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže # KSOL 110407, šarže 04/07/11
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 7 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) (20,13 mg/kg) s obsahem benzo [a] pyrenu 0,34 mg/kg, který je klasifikován jako karcinogenní.Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení nesmí polycyklické aromatické uhlovodíky překročit 0.5 ppm.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Balení:vzorek byl dodán ve dvou bezbarvých skleněných nádobách s šroubovými uzávěry s kovovou šroubem.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0066/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Drtič ovoce
 
Značka: Selection
 
Název: 
 
Typ/číslo modelu:  F15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek neumožňuje uživateli udržovat bezpečnou vzdálenost od rychle se rotujícího separátoru.Paže dospělé osoby by mohla být vtělena do krmiv po minulosti, bez potíží, tak, aby se prsty a celá ruky mohly dostat do kontaktu se separátorem.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 13857.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Výrobek je určen pro domácí nebo malé komerční výrobce cidru.Balí se v bílé lepenkové krabici o rozměrech 45 cm x 35 cm x 82 cm vysoké, hmotnost 20 kg.Plody se krmí výpustným krmivem a kape se sníží na rychle se otáčející řeřátko a rotační řezač.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0061/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: X5
 
Typ/číslo modelu:  Modely X5 Xpohon 3.0d, X6 Xpohon 3.5d a X6 Xpohon 3.0d
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění, neboť může dojít k náhlé ztrátě elektrického řízení, která by mohla vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Slovensko, Spojené království, Bulharsko, Řecko, Estonsko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Slovinsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0062/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: BMW
 
Název: K1300S, K1300R
 
Typ/číslo modelu:  Typ:K12S, označení prodeje:K1300S, K1300R, EHS schválení typu č.:E1 * 2002/24 * 0217 * 09, vyrobeno v letech 2011–2012
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
U dlouhotrvajících cest při konstantní rychlosti mohou velmi vysoké otáčky vstoupit do hydraulického systému brzdy na předním kole.To může vést k výrazné ztrátě účinnosti brzd předního kola.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Nizozemsko, Slovensko, Švédsko, Spojené království, Bulharsko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko, Norsko, Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0065/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Pneumatika pro motocykly
 
Značka: Mitas
 
Název: DOT
 
Typ/číslo modelu:  • 110/80–19 M/C 59T E-07 TL MI, číslo článku 2000024439101• 100/90–19 M/C 57T E-07 TL MI, číslo článku 2000024547101• 110/80–19 M/C 59T E-07 DAKAR TL MI, číslo článku 2000024445101Odvolání se týká čísla DOT 6J 0111 pro pneumatiky podle DOT 6J, které bylo vyrobeno mezi lednem 2011 (1. týden v roce 2011) a v listopadu 2012 (48. týden z roku 2012).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Za extrémních provozních podmínek může dojít k náhlému snížení tlaku vzduchu v pneumatice, což může vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zastavení prodeje (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pneumatika pro motocykly
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království, Španělsko, Rakousko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0069/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: KIA
 
Název: Picanto
 
Typ/číslo modelu:  PICICTO (MT) vyprodukované před 29–03–2012.Identifikační číslo VIN:KNABE311ACT108179 až do KNABX515ACT000506
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ruční brzda nesmí být plně uvolněna.Nevhodné fungování ruční brzdy by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Slovensko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Spojené království, Maďarsko, Estonsko, Španělsko, Island, Irsko, Finsko, Slovinsko, Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0078/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Bright Star Fireworks
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Bombeberør 1.Číslo dánského zápisu:SIK-0282411582
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5703493997295
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Poškození zraku
 
Zábavní pyrotechnik se může roztrhnout na zemi (ve výšce pod 8 m) s rizikem, že osoby blízké mohou být zasaženy částmi zábavní pyrotechniky, což způsobí popáleniny nebo poškození zraku.Existuje rovněž riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká, až se nebezpečí výbuchu blíží k zemi.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14035.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Roman Candle, 5 snímky – NEC 45 g.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0072/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: TRI International Sourcing & Trading
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  158.513 + 158.521
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které by mohly malé děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vodoványdy jsou opatřeny pyžama a noční košile.Velikost přibližně 38 cm.Barvy:modrá a růžová.Materiál:Polyester.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0073/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka
 
Značka: Xin Da Mei
 
Název: Intelligence Funny Multifunctional Toys
 
Typ/číslo modelu:  315A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6932987850702
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože se může snadno zlomit, uvolňovat malé části a malé děti je zvednout a spolknout.Výrobek nesplňuje požadavky na tvar a velikost a mohl by se dostat do úst dětí.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  Hudební, otáčející se plastová hračka, která se zavěsí nad talek nebo postýlek, s 4 měkkými hračkami ve tvaru štěňat.Ve středu je měkká hračka ve formě psa.Po zkroucení motýlů u jabloní tento výrobek uvolňuje hudbu.Balení:lepenková krabice s průhledným plastovým oknem.Návod, informace a varování jsou na obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0074/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské jízdní kolo
 
Značka: neznámý
 
Název: Mon premier vélo - My first bicycle.
 
Typ/číslo modelu:  285680
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 491952 856802, šarže č. 05/2011
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k přítomnosti malých částí, které mohou být krouceny (uzávěry ventilů) a mohou být spolknuty nebo vdechnuty malými dětmi.Upozornění a návod k použití jsou navíc neúplné.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná bilance s 10 palmovými koly a výška sedla 35 cm.Rozměry přibližně 80 x 38 x 52 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0075/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: F&D Jeans
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Druh:RD-1022
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti by mohly oddělit malé části (dekorativních rýh) a vložit je do úst a spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Zabarvené dětské kalhoty s elastickým pásem, dvěma předními a dvěma zadními kapsy a motivem zhotoveným z lepených lesklých kamenů o průměru 1 mm a 3 mm.Velikost 86.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0076/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Japitex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3232
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8586015935893
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože prostředky na knoflíky mohou být vypnuto a děti by se mohly dostat do úst a spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh, stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí kostýmy v dark růžové barvy, velikost 92, dva kovové spony při upevnění.Na obalu, který je k výrobku připojen, je uvedeno označení.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0077/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: H.L.Xian
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č.:0133
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dekorativní kameny, které by mohly dítě spolknout, by mohly být snadno odděleny a dítě by mohlo spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Dětské jeans s pružnou pas, velikost 92, dvě vedlejší kapsy a dvě kapsy.Zdobená slepými malými kameny o průměru 5 mm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0079/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Souprava ložní prádlo
 
Značka: Maritzatex/ Hobby
 
Název: Christiano Mari
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800150897577
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 29,0 mg/kg formaldehydu.Produkt nesplňuje vnitrostátní normu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Souprava ložního prádla skládající se ze tří částí – Podleč na polštáře, plachta a stěnkový kryt s různými způsoby – motocykly, automobily, princesy a ostatní.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0063/13       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektory kouře
 
Značka: BLYSS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor NB 739B-1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č.:1220
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek není schopen zjistit kouř s dostatečnou citlivostí.V případě požáru neumožňuje uživateli ani těm, kteří se nacházejí v blízkosti, učinit nezbytná opatření k úniku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Detektory kouře v balení s blistvou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 9 fotografií

2 ze 9 fotografií

3 ze 9 fotografií

4 ze 9 fotografií

5 ze 9 fotografií

6 ze 9 fotografií

7 ze 9 fotografií

8 ze 9 fotografií

9 ze 9 fotografií

Číslo varování: A12/0068/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Mokré ubrousky pro kojence
 
Značka: Freshmaker
 
Název: CREAM Special perfume, Baby wet wipes
 
Typ/číslo modelu:  Typ verze A /růžový:PRAVDĚPODOBNOST SELHÁNÍ:03.2010 ED:03.2013 Verze A /modrá:PRAVDĚPODOBNOST SELHÁNÍ:10.2010 ED:10.2012 Verze B:PRAVDĚPODOBNOST SELHÁNÍ:04.2011 ED:10.2013, P. NO:1550.1 (šarže)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Verze A:EAN 8697817871408;Verze B:EAN 8697817875543
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko spojené s přítomností látku jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC), který je zakázán ve výrobcích určených pro děti do 3 let.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vlhčené ubrousky (72 ks) balené do uzavřeného balíku.Na přední straně výrobku je vyobrazena matka s dítětem.Verze A (růžový nebo modrý):Obal má samotěsnící průhledné plastové adhezivní pásy.Verze B (růžový nebo modrý):na samotěsnícím páskách se nachází obrázek o kojenci.Informace na straně obalu:„CREAM special parfém, Baby utěrky“, Alkohol bez alkoholu, 5,5 ph, Microbiologicky vysted, 72 pcs, doba po otevření 6M, EAN, přísady, piktogramy pro použití atd.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0071/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Poonia Brothers (Pak)
 
Název: Faiza No.1 Beauty Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (5 430 mg/kg).Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šestistránkový doklad na růžovém papíru, který obsahuje jezelení na růžovém umělém místě s purpurovým víčkem.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0067/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: MINWA
 
Název: MW Traveler
 
Typ/číslo modelu:  MWK6U
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 80558 30001 2
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Když je adaptér vložen do zásuvky, musí být závěrky zásuvek ponechány otevřené a budou vystaveny živé kontakty, což může vést k usmrcení elektrickým proudem.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou BS 1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová 3 piton k 2 pólovým adaptérem.Plastový kryt, který převádí zásuvku s póry 3-kolíku na výustku 2.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0070/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Domácí tepelné čerpadlo
 
Značka: Thermia
 
Název: Diplomat
 
Typ/číslo modelu:  Thermia Diplomat Duel 1550,Thémia Diplomat 1550,Thermia Diplomat Duel 1050,Thermia Diplomat 1050
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1411–54770D00, 1411–54770C00, 1411–54660D00 a 1411–54660Coo
 
Druh rizika:  Požár
 
Existuje riziko, že kondenzátory v převodovém boxu nejsou k dispozici;toto riziko by se mohlo zvýšit jako věk produktu.U neúspěšného kondenzátoru se může hořet a nastavit požár na převodník.Po vyžíhávání se převodník bude i nadále agresivně hořet a nebude uhazovat.Vykazují se dva požáry.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Domácí tepelné čerpadlo
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0080/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací šňůra
 
Značka: neznámý
 
Název: 40m Hosszabbito
 
Typ/číslo modelu:  255628Čárový kód 4008297255628
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabelová izolace se může roztrhnout exponováním kovových vodičů v kabelu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Prodlužovací šňůra o šířce 40 m.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 3