Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 1 ( Zveřejněno: 11/01/2013)
Oprava
Oznámení A12/1105/12 od 30. týdne 2012 bylo trvale odstraněno na základě dalších informací obdržených od oznamující země.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0028/13       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Skládací židle
 
Značka: Wild Forest
 
Název: Folding chair
 
Typ/číslo modelu:  článek č. F14N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6901245410682
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek je vystaven riziku zranění, protože nemá dostatečnou mechanickou pevnost a usazeninou. Předseda se proto může během použití porušit tak, aby uživatel spadal, přičemž možnost, že se prsty usazují, se rozdrtí a rozdrtí v kovových částech židle.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Skládací kempinková židle s nožičky vyrobenými z kruhové ocelové trubky o průměru 16 mm. kovové detaily, spojené s nýty, natřené černými barvou. Materiál sedadla je sklopný a přišitý na podpěře. Rozměry sedadla: délka 320 mm, šířka 230 mm, výška 410 mm, hmotnost 0,96 kg. Výrobek se dodává do polyethylenového obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0016/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Přijímač-vysílač-vysílač
 
Značka: Ortovox
 
Název: Ortovox 3+
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 11370. Zpětné převzetí se týká modelů, které byly vyrobeny v období od 18. října 2012 do 30. listopadu 2012.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek se může po 120 sekundách při vypnutém stavu přepnout do režimu předání. Tato závada může brzdit nebo narušit záchranu lidí, které jsou zahrabány pod sněhem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lavinový vysílací -vysílač
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Finsko, Dánsko, Norsko, Rakousko, Španělsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0013/13       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: Laser LED & Pen
 
Typ/číslo modelu:  ZK-9601
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Na výrobku se uvede výstupní výkon < 5 mW (třída III).
To znamená, že laser potenciálně představuje riziko poškození zraku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laserový ukazovatel s svorkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0007/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Zuper Black
 
Typ/číslo modelu:  BK 56 IMX 40
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 96,5 mg/kg polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).


Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a fixačních polycyklických aromatických uhlovodíků nesmí překročit určitou koncentraci. Hladina PAU zjištěná ve vzorku přesáhla úroveň 0.5 ppm doporučenou v rezoluci ReAP (2008) 1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tetovací barva v láhvi z tmavohnědé skleněné láhve s černým plastovým šroubem.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0005/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Shi Mao
 
Název: Luz de Natal LED
 
Typ/číslo modelu:  Vzor DCH
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6926667933717
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Osvětlovací řetězec není dostatečně chráněn proti přístupu k živým částem a elektrická izolace není dostačující.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Systém osvětlení se světlými bílými světly 50. Balení v průhledném plastovém blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0018/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Lampki Choinkown
 
Typ/číslo modelu:  5004B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože uživatel má přístup k živým částem.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec sestávající ze 200 světel LED.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0019/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Lampki Choinkowe 100 Zarówek
 
Typ/číslo modelu:  L62
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5905084009945
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože průřez vodičů v kabelu není dostatečný.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec se 100 cibulemi zabalenými v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0020/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Lampki Choinkowe 100 Zarówek
 
Typ/číslo modelu:  L60
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5905084009944
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože průřez vodičů v kabelu není dostatečný.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec se 100 cibulemi zabalenými v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0021/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Twinkle: Lampki Choinkowe 200 Zarówek
 
Typ/číslo modelu:  781
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože průřez vodičů v kabelu není dostatečný.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec se 200 cibulemi zabalenými v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0022/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Lampki Choinkowe 100 Zarówek
 
Typ/číslo modelu:  747
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože průřez vodičů v kabelu není dostatečný.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec s 100 žárovkami dodanými v plastovém sáčku s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0023/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Lampki Choinkowe 25 Zarówek
 
Typ/číslo modelu:  740
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože průřez vodičů v kabelu není dostatečný.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec s 25 žárovkami dodanými v plastovém sáčku s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0003/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/osobní vůz
 
Značka: Citroen
 
Název: Berlingo
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2001/116 * 0345 * 15, e2 * 2007/46 * 0002 * 10, e2 * 2007/46 * 0040 * 02, e2 * 2001/116 * 0366 * 15
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Čelní bezpečnostní pásy pro upevňovací mechanismus se mohou uvolnit a v extrémních případech se mohou zlomit zbavit ochrany v případě srážky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko, Portugalsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0004/13       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Fluorescentní vest
 
Značka: Chun Long
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože není dostatečně odrážet, a tudíž nezajišťuje bezpečnost uživatele v temnu.


Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích (dále jen „OOP“) a příslušnou evropskou normou EN 1150.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výstraha se má převést do vaku, 20 cm x 22 cm DIN EN 471.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0032/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Løve Brag
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dánské registrační číslo: SIK-0282311209
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  W9937000
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.


Kromě toho má výrobek dlouhou pojistku, která může způsobit poškození zraku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14035.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Římskou svíčku se 5 snímky a klubem NEC 44 g.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0006/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinová bublina
 
Značka: neznámý
 
Název: Bubble Sword
 
Typ/číslo modelu:  36/0092
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4029811253302
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 

Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mezofilní aerobní mikroorganismy se do mýdlové vody započítávají příliš vysoko (35 000 cfu/ml aerobních mezofilních bakterií). Výrobek rovněž představuje mikrobiologické riziko, protože výrobek obsahuje vysoký obsah Pseudomonas SPP (44 000 cfu/ml). V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Svodárenský kontejner bublinkového roztoku (140 ml), sekundární obal z lepenky s označením s kódem čárového kódu, označením CE, označením CE pro hračky, údaj o tom, že není vhodný pro děti do tří let, upozornění v několika jazycích a údaje o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Španělsko, Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0008/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: Bakugan
 
Název: Monopattino
 
Typ/číslo modelu:  Ref. GPZ11766
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8005163117666
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože prostor mezi sklopnými nebo posuvnými prvky není dostatečný. Pokud dítě vloží prsty do prostoru mezi kolem a vidlici, může se zachytit.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Koloběžka pro děti starší 4 let s výkresy na základně. Hračka je zabalena v lepenkové krabici, na které se objeví vyobrazení skútru. Na rámečku je rovněž štítek, který obsahuje referenční číslo a čárový kód.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0009/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky
 
Značka: LeluKulma
 
Název: Soft fairies
 
Typ/číslo modelu:  1) YY004632; 2) YY004635
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože bublinou mohou být vkládány do úst a spolknuty. Polovina bubliny může být snadno oddělena od přerušení závěsů, když se umísťuje pod napětí, a dítě může probudit polovinu bubliny, když se snaží otevřít bublinnu se svým ústím.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  1) číselné údaje o plastových zvířatech balené v průhledných bublin (míčky) na karty s blistrem. 16 různé hodnoty v sadě. 3312 sad v dovážené dávce. 2) číselné údaje o plastů, které jsou zabaleny v průhledných bublin (míčky) na karty s blistrem. Patří sem rovněž růžový plast bez plastu. 6 různé hodnoty v sadě. 4032 sad v dovážené dávce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0010/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky
 
Značka: V&F
 
Název: Beautiful Feeling and Happy Every Day
 
Typ/číslo modelu:  2006, 94165 a 941812
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6882009941805, 6882009941652 a 6882009941812
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují 4 % až 6,8 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a až 0,4 % hmotnostní dibutylftalátu (DBP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové panenku s příslušenstvím. Popis obalu: lepenková krabice s průhledným plastovým oknem na přední a různé obrazy na stranách (dívky, květiny atd.). Na základně přední části pole se objeví slova „Beauty Legenend“ a údaje týkající se stáří. Na zadní straně je vedle obrázku označení, které obsahuje označení CE, upozornění v několika jazycích, čárový kód a údaje dovozce. Krásný Feeling: Plastová panenka v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem. Na spodní části pole se objevuje nápis „Beautiful Feeling“, obklopený květinami. Na zadní straně krabičky je nákres panenky, údaje o jejím původu, označení CE a číslo jednací, mimo jiné. Šťastný každý den: Panenka s příslušenstvím a různé výstroje a výstroje zabalené v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem na přední straně. V horní přední části rámečku jsou uvedeny slova „Happy Každý den“ a na základně „Dander in the wind“. Na zadní straně pole je na výkresu krajinné a princesy štítek s označením CE, upozorněními v několika jazycích, čárovým kódem a údaji o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0012/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Barevné tužky
 
Značka: SES Creative
 
Název: XL Farbstifte - SES Creative - super washable
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN 8 710341 002213, SES č. 00221 3 +
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 


Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 8,46 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  8 silné barevné pastelky na jasně barevném lepenkovém obalu, plastové rošty.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0014/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soupravy na pláži
 
Značka: neznámý
 
Název: Probeach
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8718158036056
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože míče jsou malé části, které děti mohou vkládat do úst a spolknout.


Kromě toho se míče prodávají bez jakéhokoli označení.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, zničení výrobku (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  3 plážové míčky v různých barvách v síti. Je prodáván bez jakéhokoli označení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0015/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek pro panenky
 
Značka: Love Baby
 
Název: My Lovely
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky 41563
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0754011415635
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění, neboť bezpečnostní zámek je uvolněn s příliš velkou váhou, s následným nebezpečím úrazu v důsledku uvíznutí, zejména prstů, mezi pohybujícími se částmi.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Golfový kočárek pro panenky, jehož rám je vyroben z pevných plastových trubek (vnitřní průměr/vnější průměr je přibližně 12/13 mm). Trubky jsou spojeny pomocí nýtů a jsou skládací, stejně jako nůžky. Jsou odděleny plastovou podložkou o tloušťce přibližně 3 mm. sedadlo válečku je vyrobeno z textilního materiálu (šířka přibližně 180 mm), ke kterému je připevněn proužek materiálu spojeného s rozkrokovým popruhem. Na bocích válce jsou bezpečnostní zámky, které se automaticky zapnou, jakmile je stvačka otevřená (na zadní straně válečku je další plavební komora). Váleček má 4 dvojitých plastových kol, namontovaných na kovových tyčích. Většina trubek má plastové uzávěry na koncích, které lze oddělit.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0024/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor tří koulí s zvonovými zvonky
 
Značka: Fox
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FX0306333
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991203063333
 
Druh rizika:  Zalknutí
 Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které by malé děti mohly snadno oddělit a spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada tří perforovaných litinových míček na hraní, přibližně 10 cm v průměru, z nichž každá obsahuje plastové kuličky plněné těmito prvky. Balóny se balí do plastové sítě. Na štítku je připojeno číslo modelu a údaje dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0025/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zkušební vozík
 
Značka: Polet
 
Název: Polycar - Junior tools
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 750010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 6,5 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozík vyrobený ze dřeva a kovu pro tažení. Výška 970 mm, šířka 600 mm. prodaná balení na kartonu. Na obalu je připevněna fotografie, v níž jsou umístěny dvě děti v písku vedle vozíku.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0026/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská autíčka
 
Značka: Party Fiesta
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Referenční 96326//B1184093
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 6,5 % hmot. di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu (DBP). Kromě toho obsahuje až 2,1 % diisononyl-ftalátu (DINP) a diisodecyl-ftalátu (DIDP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor 3 vozidel hraček (protipožární automobil, záchranná služba a vyprošťovací automobil). Použité materiály: plasty, barvy, papír. Rozměry každého vozidla: 9.5 x 4.5 x 3,5 cm. Balení: plastový sáček.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0027/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Malé dřevěné vozidlo
 
Značka: Legler
 
Název: Flitzerbande
 
Typ/číslo modelu:  7355
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou přijít volně a mohou být vkládány do úst a spolknuty dětmi.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, zničení výrobku (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kočka na dřevěné dostihové vozy. Vozidlo je dodáváno v průhledném plastovém sáčku o 3 dalších vzorech vozidel stejné konstrukce (různých barev a řidičů).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0029/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová flute
 
Značka: Toy Company
 
Název: Music and Sound
 
Typ/číslo modelu:  Článek 684011 (č. 0001267)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ŠARŽE 02/12, EAN: 4022498530070
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje demontovatelný kus, který je malou částí, jež by se mohla vkládat do úst a spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modrý a oranžový plastický flute.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0030/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zapisovač
 
Značka: Toy Company
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RB 3042/N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód 21453821, EAN: 00476631524
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou přijít volně a mohou být vkládány do úst a spolknuty dětmi.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červený plastický flute.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0017/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Poula
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor: 246715
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5903126669180
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože průkaz v hrudníku může malé děti snadno oddělit a spolknout. Představuje rovněž riziko zranění, jelikož, jsou-li k dispozici ostré části, jsou přístupné.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ilac rysey šamotá se tečkami, velikost 92–98 cm/104–110 cm/116–122 cm). Na přední straně velké kapsy se připevní tlačítko „tlačítka“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0033/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: James & Nicholson
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JN 387K
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipevněného šňůr na stažení s volným konci.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sportovní šortky určené dětem do 7 let věku a vyšší do 134 cm/starší děti a dospívající ve věku od 7 do 14 let. Je trvale připevněn textilní štítek s těmito nápisy: „James & Nicholson, Team Shorts“, JN 387 K, značky ošetření, návod k použití psaný v cizím jazyce, „vyrobeno v Číně 02264“ a „papírová etiketa“ James & Nicholson, Team Shorts“, s údaji o velikostech XS až XXL, které odpovídají výšce 98–158 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0034/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: James & Nicholson
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JN 371K
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipevněného šňůr na stažení s volným konci.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sportovní šortky určené dětem do 7 let věku a výšky do 134 cm a starší děti a dospívající ve věku od 7 do 14 let. Je trvale připevněn textilní štítek s těmito nápisy: „James & Nicholson, Team Shorts“, JN 371 K, značky ošetření, návod k použití v cizím jazyce, „vyrobený v Číně“ a papírové štítky připevněné producentem „James & Nicholson, Team Shorts“, s údaji o velikostech XS až XXL, které odpovídají výšce 98–158 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0035/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro sportovní oděvy v oblasti sportu
 
Značka: Ka Tong Che
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku: WH23
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti nepřipojených šňůr v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská sportovní výstroj, určená pro malé děti do 7 let věku. Skládá se ze dvou částí – tričko pro pocení a pár kalhot se šňůrami v prostoru pasu, které nejsou připevněny v nejméně jednom bodě ve stejné vzdálenosti od výstupních bodů. Pocení bylo navrženo a vyrobeno pomocí zip a dvou kapes. V levé horní části jsou sešivky ve formě motýlů, vyšívaných listů a nápisem „Love“. Na pravé kapetě a levé nohu jsou vyšívané listy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0011/13       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Externí nástroj pro pevné disky (HDD)
 
Značka: neznámý
 
Název: 3.5" HDD External Case
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NTS03SI/1203271393
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Napájení nemá dostatečnou izolaci pro dostatečnou ochranu před úrazem elektrickým proudem. Napájecí kabel může roztavit a vystavit živé části, kterých by se uživatel mohl dotknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vnější případ pro tvrdý pohon ze síťového napájení (číslo modelu: FZXPWH125A). Modré vnější obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0031/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  LED baňka
 
Značka: neznámý
 
Název: LED Light Cup
 
Typ/číslo modelu:  GU10 24 Pole LED
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace není dostatečná. V důsledku toho by se uživatel mohl dotýkat živých částí na přední straně LED baňky.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 62560.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Cibule se zabalila do zelené lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 1