Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 52 ( Offentliggjort på: 28/12/2012)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1942/12       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Sofa
 
Mærke: Dylan
 
Navn: Dylan
 
Type/modelnummer:  Beige/Brown
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Hvis sofaen var installeret i en husholdning, ville det let kunne fange brand, hvis betrækket eller fyldet kom i kontakt med åben ild.


Produktet er ikke i overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  L-formet sofa i beige/brunt stof, vinylbase
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1922/12       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe og næpiercing
 
Mærke: Ni-Na
 
Navn: “White Mini Ball”, “White Mini Crystal” And “White Mini Star With Crystal”
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de frigiver henholdsvis 1.575, 0.517 og 0.292 µg nikkel og overstiger grænseværdien på 0.2 µg/cm²/uge.


Produkterne er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  et par sølvøreringe, der ender i en fodboldbane, b) et par sølvøreringe, der slutter i et lille krystal. På den statslige side er der skrevet: "NI-NA Swiss". Emballage: Hvidt plasteminboard med name. c) En par næser af næser i form af en stjerne med et lille krystal. Emballage: Hvid plastplade med mærkenavn og en blå mærkat med angivelsen "Nose".
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1902/12       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpointer
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: 2 in 1 Laser & LED Light
 
Type/modelnummer:  Y11351559-1
 
Batchnummer/stregkode:  8361135155914
 
Risikotype:  Synsskader
 
Produktet frembyder en risiko for skader på sigt, da det maksimale output, som fabrikanten har givet, er < 5mW, således muligvis højere end 1 mW, og dermed potentielt farlig for synet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Destruktion af produktet.

 
Beskrivelse:  Laserpode- og LED-lys, i form af en nøglering.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1945/12       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpointer
 
Mærke: SWEES
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skade, fordi udgangseffekten er for høj.


For så vidt angår mærkning opfylder produktet ikke kravene i den relevante europæiske standard EN 60825.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet, advarsler til forbrugerne om risici ved og tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort hus med clips grøn bjælke med bølgelængde: 532 nm. Mærker: Effekt: 1 mW, i klasse IIIb.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1903/12       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatovering Ink
 
Mærke: Killer Ink
 
Navn: Intenze Zuper Black
 
Type/modelnummer:  MHD 04/30/2017
 
Batchnummer/stregkode:  Kode INTZUP360-BLK Batch: 2.00 x 7743-20
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 9 polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) (82,9 mg/kg), hvoraf 3 er klassificeret som kræftfremkaldende (11,1 mg/kg).


I henhold til Europarådets resolution Reskridning (2008) om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanente makeup må polycykliske aromatiske kulbrinter ikke overstige en bestemt koncentration. Det PAH-niveau, der blev påvist i prøven, oversteg det niveau på 0.5 ppm, der anbefales i Resolution RescAP (2008) 1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  Løs plastflaske med skruelåg. Selvklæbende etiket: Zeus Black.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1944/12       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Intenze
 
Navn: "Zuper black" tattoo colour
 
Type/modelnummer:  Holdbarhedsdato: 06/30/2016
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 83,2 mg/kg polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH).


I henhold til Europarådets resolution Reskridning (2008) om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanente opfyldning må polycykliske aromatiske kulbrinter ikke overstige en bestemt koncentration. Det PAH-niveau, der blev påvist i prøven, oversteg det niveau på 0.5 ppm, der anbefales i Resolution RescAP (2008) 1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Beskrivelse af beholderen: Pakker pakket af afsender i farveløst, gennemsigtigt plastbøtte med skruelåg i mængder på ca. 10 ml.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1906/12       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe
 
Mærke: Zhengyu Craft Co., Ltd.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PE33-3QM
 
Batchnummer/stregkode:  5145-1905
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Kontakten kan antændes, hvis den udsættes for en flamme. Der er ingen vejledning i anvendelsen eller installationen af produktet.


Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  Bordlampe af farvet plast, af metal.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1909/12       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Hydrauliske indkøbsvogne
 
Mærke: Sodise
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  15441 — TH22007B
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Varen kan permanent deformeres under brug.


Varen er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 1494.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen.

 
Beskrivelse:  Rød hydraulisk vogn, største belastning 2 tons
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1910/12       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Hydrauliske indkøbsvogne
 
Mærke: Sodise
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  15484 — T33003
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Varen kan permanent deformeres under brug.


Varen er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 1494.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen.

 
Beskrivelse:  Rød hydraulisk vogn, største belastning 3 tons
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1911/12       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ebart
 
Mærke: Groupwest
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  154347
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Varen kan permanent deformeres under brug.


Varen er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 1494.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen.

 
Beskrivelse:  Ved import: Rød gulvoverflade — maksimal belastning 2 tons.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1921/12       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Mitsav
 
Mærke: Nutool
 
Navn: Radial Arm Mitre Saw 1800W
 
Type/modelnummer:  type NTBL210
 
Batchnummer/stregkode:  8016738706680
 
Risikotype:  Snitsår
 
Det er muligt at berøre savklens tænder. Afstanden mellem hegnet og savbladene er for stor.


Varen er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 61029.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Mitsav, papemballage, størrelse 60 x 60 x 40 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1929/12       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Haveredskaber
 
Mærke: SHINDAIWA
 
Navn: Trimmer, Multi–tool Power Head
 
Type/modelnummer:  T242XS M242S
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Ved en høj temperatur i den katalysator, der er sat i udstødningssystemet, kan lyddæmperen bevirke, at udstødningslyddæmper overopvarmes. Dette kan medføre forbrændinger for operatøren, hvis våbnene eller en anden del af kroppen rører udstødningslyddæmper, mens den er varm. Udstødningslyddæmper kan smelte og antændes.


Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Trimmer med flere værktøjer.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Italien, Tyskland, Μalta, Finland, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1899/12       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Range Rover
 
Navn: Evoque
 
Type/modelnummer:  E11 * 2007/46 * 0223 Det kan potentielt påvirke køretøjer, der er fremstillet i perioden fra den 20. august til den 18. september 2012, på visse 2012- og 2013-årige køretøjer.
 
Batchnummer/stregkode:  VIN-kode SALVA2BG0CH704223 til SALVA2A6DH713526
 
Risikotype:  Personskader
 
I meget ekstreme tilfælde kan der opstå udmattelsessvigt på en eller begge af styreanlæggets montering. Hvis begge bolte er trætelige, vil styremaskinen glide ned i en fast stilling inden for køretøjets underramme, hvilket begrænser den tilgængelige styreblokering. Begrænset styreblokering forhindrer føreren i at være i stand til at styre køretøjet som normalt. Hvis det sker, er det muligvis ikke i stand til at tage undvigemanøvren i en nødsituation, der fører til øget risiko for sammenstød med køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1900/12       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Jaguar
 
Navn: XF
 
Type/modelnummer:  Det kan potentielt påvirke køretøjer, der er fremstillet i perioden fra den 4. september til den 22. oktober 2012, på visse 2013-modelårlige benzinkøretøjer.
 
Batchnummer/stregkode:  VIN SAJWA0E76D8S55273 til SAJAA05N4DPS63550
 
Risikotype:  Personskader
 
En fejl i tankbrændstofpumpen kan lukke det, og det giver næring til motoren, hvilket resulterer i, at motoren skærer ned med minimale advarselsskilte. Når køretøjet er slået ned, vil køretøjet have reduceret bremsekraft og styring af køretøjet, hvilket potentielt kan forårsage en kollision.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Polen, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1901/12       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler
 
Mærke: Land Rover
 
Navn: Evoque and Freelander
 
Type/modelnummer:  E11 * 2007/46 * 0223 E11 * 2001/116 * 0300
 
Batchnummer/stregkode:  Visse 2012 modelårskøretøjer, der blev fremstillet den 11. juni 2012, er potentielt affortetr.Vinområde Vinområde SALVA2AE7CH687968 til SALVA2BG1CH688422CH-VIN range SALF2BG7CH307869 til SALF2AD1CH308040
 
Risikotype:  Personskader
 
Den ene af de to bremsebeslag kan blive tilstrækkeligt løsnet til, at den løsnes fra køretøjet. Hvis begge befæstelser bliver løsnet, kan bremsekalineerne adskilles fra den bageste ophængsgrad og påvirkning med det roterende hjul, hvilket medfører tab af funktion af et bremsekredsløb og af den potentielle pludselige deflatering af det forbundne hjul og dæk. Tab af bremsernes funktion eller pludselig deflation af et dæk vil medføre en øget risiko for en kollision med et køretøj.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Nederlandene, Polen, Sverige, Μalta, Portugal, Slovenien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1904/12       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: 208
 
Type/modelnummer:  Type: C EF-typegodkendelse: E2 * 2007/46 * 0070 * 01
 
Batchnummer/stregkode:  De køretøjer, der produceres i perioden 16.12.2011 og 13.01.2012, påvirkes.
 
Risikotype:  Personskader
 
Manglende overensstemmelse i forbindelse med samling af en intern bestanddel i ABS- og ESP-systemet kan medføre en manglende evne til at modulere væsketrykket, når ABS/ESP-funktionen anvendes. Dette kan føre til en systemfejl.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1905/12       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil/varevogn
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: Partner
 
Type/modelnummer:  Typer: G * KFW *, G * NFU * EF-typegodkendelser: E2 * 2001/116 * 0279 *, e2 * 2001/116 * 0280 *
 
Batchnummer/stregkode:  De køretøjer, der fremstilles i perioden mellem 2005 og 2008, påvirkes.
 
Risikotype:  Brand
 
På grund af en anordning, der ikke opfylder kravene, kan motorventilatorens elektriske kredsløb være utilstrækkeligt beskyttet. Hvis ventilatoren spærres, kan der forekomme lokal opvarmning af det elektriske kredsløb. Der er risiko for, at køretøjet kan fange brand, også når motoren er slukket.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil/varevogn
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Slovenien, Bulgarien, Ungarn, Finland, Sverige

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1917/12       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastikstrop
 
Mærke: American JD.Co
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  835331004188
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi krogens forbindelse og stroppen ikke er stærk nok, og kan udløse kvæstelser og/eller øjenskader.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  En plastpakke med 1 stræksnor.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1919/12       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastikstrop
 
Mærke: Filmer GmbH
 
Navn: Elastik Spanngurte - set
 
Type/modelnummer:  Art. 38.003
 
Batchnummer/stregkode:  4010126380036
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi krogens forbindelse og stroppen ikke er stærk nok, og kan udløse kvæstelser og/eller øjenskader.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  En plastpakning indeholdende 6 stræksnore.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1920/12       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastikstrop
 
Mærke: Chenyang
 
Navn: Stretch cords
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 7689
 
Batchnummer/stregkode:  8435194276894
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi krogens forbindelse og stroppen ikke er stærk nok, og kan udløse kvæstelser og/eller øjenskader.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  En pakke, der indeholder en stræksnor.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1923/12       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastikstrop
 
Mærke: Hui Min
 
Navn: Stretch cords
 
Type/modelnummer:  Baru strækningen Cords
 
Batchnummer/stregkode:  EAN 8711197435347
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi krogens forbindelse og stroppen ikke er stærk nok, og kan udløse kvæstelser og/eller øjenskader.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  Plastpakning indeholdende 3 stræksnore (grønne, blå, gule).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1926/12       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastikstrop
 
Mærke: Chenyang
 
Navn: Stretch cords
 
Type/modelnummer:  nummer: 8C07-57C500
 
Batchnummer/stregkode:  6980757500074
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi krogens forbindelse og stroppen ikke er stærk nok, og kan udløse kvæstelser og/eller øjenskader.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  Stræksnore i grønne, gule og blå farver, der sælges i gennemsigtig emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1948/12       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Stige
 
Mærke: Teksan
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet kan deformeres og kollapses under belastning.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 131.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  En galvaniseret stige med 7 trin. I polyethylen, forsynet med en original etiket, der er fastgjort af producenten.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1956/12       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Oppustelige armbånd
 
Mærke: HUGGIES
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KC 001
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Drukning
 
Produktet opfylder ikke de relevante fysiske og mekaniske sikkerhedskrav. Der er en risiko for, at brugeren drukner, da propper er for lange, hvilket kan føre til utilsigtet åbning af ventilerne, og når stik er åben, bevarer enheden tilstrækkelig opdrift.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 13138-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Oppustelige armbånd til børn fra 6 måneder til 6 år, med billeder af dyr og med 2 propper på hvert armbånd.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1957/12       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Oppustelige armbånd
 
Mærke: Best way
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  S-32101 EU-1-88-4-1
 
Batchnummer/stregkode:  6942138908572
 
Risikotype:  Drukning
 
Produktet opfylder ikke de relevante fysiske og mekaniske sikkerhedskrav. Der er en risiko for drukning, da kontraventilerne ikke virker, og anordningen derfor ikke har tilstrækkelig opdrift.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 13138-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Børns oppustelige størrelse 23 cm x 15 cm med brugsanvisning og en etiket på bulgarsk og sælges i gennemsigtig emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1958/12       
Kategori:  Pyrotekniske artikler
 
Produkt:  Fyrværkeri
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Sputnik
 
Type/modelnummer:  Sputnik (Feuer und Flamme); GP 1301
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Produktet udgør en risiko for forbrændinger, fordi:


— der anvendes en forbudt tændanordning (overdækket sikring)


— den eksplosive nettomængde er kun angivet for den enkelte varepost og ikke for kagen eller akkumulatoren som helhed.


— der mangler oplysninger om antændelse.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 2007/23/EF om pyrotekniske artikler og den relevante europæiske standard EN 15947.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Se billeder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1959/12       
Kategori:  Pyrotekniske artikler
 
Produkt:  Fyrværkeri
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Feuerwand –Gold (wall-of-fire)
 
Type/modelnummer:  Feuerwand (Gold, Bunt) GP3801-1
 
Batchnummer/stregkode:  4250645102119
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Produktet udgør en risiko for forbrændinger, fordi kravet om mærkning af den eksplosive nettomængde kun er angivet for enkeltskud (40 g) og ikke for kagen eller batteriet som helhed (360 g);


At sikkerhedemballagen ikke er i overensstemmelse med lovgivningen


— et spontant brændbart tænkemånet kan eksponeres indvendigt i produktet.Dette kan føre til, at forbrugerne udsættes for tidlig selvantændelse.
Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 2007/23/EF om pyrotekniske artikler og den relevante europæiske standard EN 15947.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Se billeder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1894/12       
Kategori:  Kontorartikler
 
Produkt:  Mekanisk blyant
 
Mærke: Lyra
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ellerlavtekno 102 1020420
 
Batchnummer/stregkode:  4084900610121
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko som følge af udslip af nikkel (på op til 36 µg/cm²/uge) fra metaldelene (nib, klemt, ende), hvilket overstiger grænseværdien på 0.5 µg/cm²/uge.


Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  En mekanisk blyant, en mekanisk blyant.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1897/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukke med slik
 
Mærke: Dulce Golosinas
 
Navn: Mermaid sirena
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode: 6942971500926
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder op til 16 % massebis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP). Desuden indeholder den op til 4,7 % diisononylphthalat (DINP).


I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne.

 
Beskrivelse:  En lille dukke, der fremstilles for at ligne et mermaid, der bærer flerfarvet tøj. Dukken er slik. Emballagen er en blister. På kortet vises "Mermaid sirena" samt et billede af et mermaid. Bagsiden af emballagen er bl.a. forsynet med oplysninger om varens ingredienser på flere sprog, vægt, sidste anvendelsesdato, stregkode og oplysninger om importøren.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1918/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pilespids med pilen over &
 
Mærke: Bowman
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Post nr. AJ007BW
 
Batchnummer/stregkode:  6 438022 389881
 
Risikotype:  Personskader, Synsskader
 
Produktet indebærer en risiko for skader på synet, fordi det indeholder en laser, der er baseret på klasse 3 (udgangseffekt 4,9 mW). Laserstrålingen er 10 gange højere end 0,39 mW, hvilket er grænseværdien for klasse 1-lasere, der er tilladt i legetøj.


Produktet udgør også en risiko for skader, fordi det maksimalt tilladte kinetiske energiniveau kan overskrides, når pilene sættes ned. Der er derfor risiko for ydre skader, og følsomme områder som f.eks. ansigtet og over alle øjnene er særligt udsatte.


Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60825 og EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Arbuesæt med bov- og pile, der er pakket i papkasse med vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1927/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastic Doll
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Lovely Baby
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 0221
 
Batchnummer/stregkode:  8714627102215
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele kan falde løs og kan puttes i munden og sluges af børn.


Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  Blød dukke med papiier, der sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1933/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dragt på bamder
 
Mærke: Teddy Mountain
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  artikel 48908
 
Batchnummer/stregkode:  79124021811
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi benklæder indeholder 15 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (-ethylhexyl) phthalat (DEHP).


I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Påklædning af sort ild med gule striber på 40 cm for et dyddet bjørn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1934/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 14100720
 
Batchnummer/stregkode:  8711229037426
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele (øjne), der let kan løsnes og sluges af små børn.


Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  En rød, farvet forseglet fotokasse (emballage), der indeholder en hvid plæsbjørn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1937/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fodboldstøvler til bamdebjørn
 
Mærke: Teddy Mountain
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  vare nr. 50263
 
Batchnummer/stregkode:  679124040645
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder op til 8 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og op til 1,4 % vægtprocent dibutylphthalat (DBP).


I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "sorte fodboldstøvler" med hvide striber er forsynet med hvide striber.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1955/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plads Hallomlmene-Teth
 
Mærke: Poundworld
 
Navn: Halloween Terrifying Teeth
 
Type/modelnummer:  M-48209
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode 5 050577 482094
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder over 1 % vægtprocent af bis- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 0,3 % (vægt) dibutylphthalat (DBP).


I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Falske Hallomenta-tænder — tænderne er grønne, og gummiarterne er lyserøde. Sælges i en klar blister-pakning med en kartonbaggrund.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1960/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Balloner
 
Mærke: Globos
 
Navn: Ballons "Happy Birthday"
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  EAN- kode 8421332015579; Varepost: 141
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder nitrosaminer (1300 µg/kg), der er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 2. Emissionsværdien for N-nitrosaminer overstiger den fastsatte maksimumsmængde for N-nitrosamin.
Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Balloner af forskellige farver trykt med påskriften: "Happy Birthdag" en plade med en diameter på 29 cm udtrykt i plast.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1895/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: Domina Sport (DMN)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  004/W12. SORT. 6 Å
 
Batchnummer/stregkode:  1000000512991
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af snorellestrenge i taljeområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Børnebenklæder til børn på op til 6 år. De er udformet med gråsnoede strenge i taljeområdet, hvis længde er 23 cm.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1912/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: Disney
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Trosretninger, varepostnummer: D92578
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af halter-halsbånd med frie ender i hals- området. Produktet er forbundet med en risiko for skader på grund af tilstedeværelsen af snore, der skal bindes i bagområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Piger med bikini i rosa farve. Overdelen er en haler-hals-stil med 2 hvide snore med frie ender i hals- området og 2 hvide snore, der skal bindes på bagsiden. Bikinen er dekoreret med Disney's "Tinkernelon" i sølv og to linjer af rhineædelsten. Bikini er også dekoreret med en linje af rhineædelsten. Størrelser: 8 år (8 år).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1913/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: MTVN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Dora the Explorer, postnummer: N92750
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af halter-halsbånd med frie ender i hals- området. Produktet er forbundet med en risiko for skader på grund af tilstedeværelsen af snore, der skal bindes i bagområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Piger med bikini i rosa farve. Overdelen er en haler-hals-stil med 2 røde snore med frie ender i hals- området og 2 røde snore, der skal være bundet til bagsiden. Alle snore har lyserøde blomster. Bikinen er dekoreret med blomsten i venstre side og indskriften "Dora the Explorer" i højre side. Den bikinske bund er dekoreret med blomstermønstre og med tallet Dora. Begge dele af bikini har hvide fjerposer. Størrelser: 10 år (10 år).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1924/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: Energier’s
 
Navn: Swimmy Beachwear
 
Type/modelnummer:  120-28-63, chauffør: 28-63
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle vævtråde med frie ender og knuder i halsens overflade og på bagsiden af badedragt. Funktionelle snore i taljeområdet udgør også en risiko for skader på børn.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Pier "bikini, turkis, pink eller orange. Overdelen er en halter-hals-stil med 2 snore med frie ender i hals- området og 2 snore, der skal bindes på bagsiden. Toppen er dekoreret med flerfarvede perler. Størrelser: 6-14-årige.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1925/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Badeshorts
 
Mærke: Firefly
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.: 181915, kode: 2210007673, model: Kalin-dagblad JR
 
Batchnummer/stregkode:  7611313228741 (størrelse 116), 7611313228758 (størrelse 128)
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader som følge af, at der er en ubehæftet snor med fri ender.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Drenges badeshorts med flerfarvede "bladmønstre" og to sidelommer. Beklædningsgenstanden bærer 2 sorte bændler i taljeområdets størrelse: 116 (6 år), 128 (8 år).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1928/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sandaler
 
Mærke: Magnus
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 45-0432-T1, NAVY
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomst af 2,8 mg/kg dimethylfumarat (DMF) i fodtøjet og 1,7 mg/kg i skimmelpose. Dimethylfumarat er et stof, der er stærkt sensibiliserende ved kontakt med huden, og forbrugerprodukter, der indeholder dimethylfumarat, er forbudt i henhold til REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blå sandaler pakket i en hvid og blå farve med betegnelsen "Magnus". En etiket i feltet angiver artiklens nummer og størrelse. Der er også et skarv, der har oplysninger om "Desnioverhøjde. Silicagel. Smid væk. Spis ikke "i feltet med sandaler.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1930/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame
 
Mærke: B.STAR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stilsom nr. 94533-2A
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomst af 0,2 mg/kg dimethylfumarat (DMF) i fodtøjet og 0,7 mg/kg i skimmelpose.


Dimethylfumarat er et stof, der er stærkt sensibiliserende ved kontakt med huden, og forbrugerprodukter, der indeholder over 0,1 mg/kg dimethylfumarat, er forbudt i henhold til REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Damesandaler pakket i en røfarvet papkasse med påskriften "B. Star" og stykantal og størrelse. Der er også et skarv, der har oplysninger om "Desnioverhøjde. Silicagel. Smid væk. Spiser ikke "i rubrikken" sko ".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1935/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: “D”
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produkterne er forbundet med en risiko for skader på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i taljeområdet, som er for lange.


Produkterne opfylder ikke den relevante standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  Børn til børn op til 7 år. Der er et tegn på "D", der krydses med en bølgelinje på beklædningsgenstanden og på den dertil knyttede tekstiletiket. I nogle af disse er påskriften "Meney Trader Refin", og på den anden side er der en påskriften "Menet Trader Elit".
Oprindelsesland:  Bulgarien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1936/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: Cemilino
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader som følge af snore med frie ender, som er for lange og ikke er fastgjort i mindst et punkt.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Børnebukser (jeans), der er forsynet med snore i taljeområdet, og som ender med plast, der ikke er fastgjort til beklædningsgenstanden på mindst et punkt, og som har frie ender, der rager mere end 140 mm frem. Oven over højre lommen er en dekoration — en metalkæde, som er fastgjort oven over og under lommen.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1938/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: Cichild
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1300-022
 
Batchnummer/stregkode:  1385609188915
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af en snor i taljeområdet, som ikke er fastgjort til beklædningsgenstanden i mindst ét punkt, og som er for langt.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Piger beregnet til børn på op til 3 år (en bluse og et par benklæder): 1. Den bluse har lange ærmer. Det er gråt og har på det område, der er dækket med brokade "Paris, kærlighed til at handle hvad?" med et lignende mønster af en pige. På den bluse findes der plaststen og 2 syede bånd, bånd af blonder og kniplinger, plastikkugler og sortsequater. 2. Bukser er røde og har to lommer på forsiden. Til venstre, er der et applikationsmønster i form af en sølvpose med brokade, og påskriften "Girls elsker shopping på anden måde?". I taljeområdet i bukser er der en tekstilledning, der er fremstillet af kunstmateriale med sølvfibre og frie ender, og som frit passerer gennem en kanal uden at være fastgjort i mindst et punkt. Når beklædningsgenstanden åbnes helt, er de frie ender af kablet længere end 140 mm.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1939/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneboller
 
Mærke: Malizmaj
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  For børn i alderen 1- år, som er rettet mod børn i alderen -5 år, har børn, der er forsynet med snore, beregnet til børn i alderen — år. Snorene har frie ender, og deres længde er 23 cm. På indersiden af børnenes boleros er der en påmonteret tekstiletiket med angivelse af mærket og teksten "Kun for dig", størrelse 1Y, 3 Y, 5 Y.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1941/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædningsgenstande til spædbørn
 
Mærke: Avenue
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Babysovedragt: 50692, Babydragt: 50702
 
Batchnummer/stregkode:  Babysovedragt: 25261370, Baby Slemedragt: 25261462
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produkterne er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi de indeholder små dele (de popper, der lukkes), der kan skilles ad og sluges af små børn.


Varen er ikke i overensstemmelse med den nationale standard BS 7907.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Babysovedragter og særdragter til børn i forskellige farver
Oprindelsesland:  Bangladesh
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1943/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Lædersko, til mænd
 
Mærke: Marc
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 2.105.13-1
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af tilstedeværelsen af 14,8 mg/kg chrom (VI) i lædersko. Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et par mellembrune lædersko med snørebånd. Emballage: skokasse — sort med sølvpåskrift: "PRESSERESTER"
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1947/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebluse
 
Mærke: Mali Zmaj
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  H-190
 
Batchnummer/stregkode:  1385609188915
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snore i halsområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Børnenes bluser, til børn i alderen 4-10 år — størrelse 4, 6, 8 og 10, lilla og grå. Den bluse består af snore i hals-området, hvis frie ender er længere end 140 mm. på beklædningsgenstande der findes blomster, og i den øverste venstre del af forsiden er der broderi efter blomster med træblomster og påskriften "Wau".
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1949/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Boller i piger
 
Mærke: Marions
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MGBOL-7102
 
Batchnummer/stregkode:  8960000031249
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Børneboller med funktionelle tråde i hals- området, som ikke er sikret mod optrævling.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1950/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sæt piger
 
Mærke: Miss Brum
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Konto NA-235
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader på grund af tilstedeværelsen af dekorsnore i taljeområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Sæt bestående af tre dele — en nederdel, en bluse og en bolero. Nederdelen har en dekorativ snor i taljeområdet, som er over 140 mm lang. Bolero har funktionelle snore i taljeområdet, som er over 140 mm lange, og som ikke er sikret mod optrævling. Produktet sælges i kasser forsynet med påskriften "Maiss Brum" og forsynet med en dertil hørende etiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1951/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Boller i piger
 
Mærke: Urchin girls
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  D 303
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Børn af typen "Cardigan af typen bolero, der forsynes med en funktionel snor i hals- området, er fremstillet af elastikmateriale.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1952/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Marions girls
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt MEL-7384-BM
 
Batchnummer/stregkode:  8960000030389
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore i taljeområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning forsynet med funktionelle snore i taljeområdet, der er længere end 140 mm. der er et påhæftet tekstilmærke og en vedhæftet papiretiket.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1953/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Marions
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MG-7879-B
 
Batchnummer/stregkode:  8960000028522
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Beklædning til børn med aftagelige ærmer og gamacher, forsynet med en dekorativ snor, som er lavet af elastikmateriale.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1954/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Boller i piger
 
Mærke: Holi Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  kod-00125
 
Batchnummer/stregkode:  8 428353 547263
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Børneboller af typen "ærmer" i sorte, grå og hvide farver, forsynet med to satatsnore med fri ender. De er beregnet til at blive bundet på forsiden. Beklædningsgenstandene er beregnet til børn i alderen 2-10 år. I det område, hvor halsudskæringen foregår, er der angivet dekorative elementer af plast.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1896/12       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Tabletcomputere
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Tablet PC
 
Type/modelnummer:  Android VIA 8850
 
Batchnummer/stregkode:  6438159023061
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den strømforsyningsenhed, der leveres sammen med tablet, udgør en risiko for elektrisk stød, fordi isoleringen ikke er tilstrækkelig, og afstanden mellem primærkredsløbene og de sekundære kredsløb ikke er tilstrækkelige.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om radio- og teleterminaludstyr og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Tablet-computer med strømforsyningsenhed, pakket i en hvid papkasse. Spændingsadapteren har model nummer LA-520WF.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1907/12       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Trådløs dørklokke
 
Mærke: www.tele.gr
 
Navn: Wireless Sensor Doorbell
 
Type/modelnummer:  Model: TS-021-5
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er risiko for, at der bliver adgang til strømførende dele, som kan medføre elektrisk stød:


— strømmenes indre tilledninger kan drejes rundt, således at de brydes fra terminalforbindelserne.


— Conductors er fast besluttet på en sådan måde, at man i forbindelse med selve lodning er nødsaget til at fastholde lederen i rette stilling.


— Termoplastikdele, på hvilke dele ved en farlig spænding er monteret direkte, ikke er modstandsdygtige over for unormal varme.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om radio- og teleterminaludstyr og de relevante europæiske standarder EN 62080 og EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet, tilbagetrækning af produktet fra markedet og tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne.

 
Beskrivelse:  Trådløs dørklokke. Varen består af to dele: en trådløs del med en taler og en infrarød sensor og en plug-in enhed, der fungerer som fjernmodtager og højttaler. Sælges i gennemsigtig plastemballage.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1931/12       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Trådløs dørklokke
 
Mærke: www.tele.gr
 
Navn: Digital Doorbell
 
Type/modelnummer:  Model: TS-021-1
 
Batchnummer/stregkode:  ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er risiko for elektrisk stød, fordi:


— der kan blive adgang til strømførende dele — den interne ledningsføring kan drejes rundt, således at det brydes fra terminalforbindelserne.


— Konserverne fastgjort på en sådan måde, at det alene ved lodning er nødvendigt at fastholde lederen i stillingen.


"termoplastiske dele", med direkte montering af dele til farlige spændinger, som ikke er modstandsdygtige over for unormal varme.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om radio- og teleterminaludstyr og de relevante europæiske standarder EN 62080 og EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet, tilbagetrækning af produktet fra markedet og tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne.

 
Beskrivelse:  Trådløs dørklokke. Varen består af to dele: en trådløs del med en taler og en infrarød sensor og en plug-in enhed, der fungerer som fjernmodtager og højttaler. Sælges i gennemsigtig plastemballage.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1898/12       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Challonsæt til børn
 
Mærke: Free & Easy
 
Navn: Face Paint, Schminkset
 
Type/modelnummer:  908837
 
Batchnummer/stregkode:  2013/04/15; Stregkode: 8718158109934
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder en farve, der ikke er tilladt i kosmetiske produkter, og et farvestof, der ikke er tilladt i det specifikke produkt (CI 74260, CI 11710 og CI 74180). Farvestof (CI 211110) er alvorlige sundhedsrisici, f.eks. allergiske reaktioner hos børn.


Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen.

 
Beskrivelse:  En ansigtsmaling til børn med 6 farver (sort, hvid, orange, blå, gul og rød), pakket i en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1916/12       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hudpleje
 
Mærke: DMK
 
Navn: Melanoplex Drops
 
Type/modelnummer:  MEL-3819
 
Batchnummer/stregkode:  071112
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 10 % koojisyre.


Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen.

 
Beskrivelse:  En hvid plastflaske, der indeholder 30 ml (1 fl oz) hudplejelotion (tone, balancer). Bedst inden 07/14.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1932/12       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hudblegeprodukt
 
Mærke: DMK
 
Navn: Alpha Fade Gel
 
Type/modelnummer:  ALP-3948
 
Batchnummer/stregkode:  2018
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 1,5 % hydroquinon, hvis anvendelse er forbudt i kosmetiske og personlige hygiejneprodukter.


Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen.

 
Beskrivelse:  En hvid plastflaske, der indeholder 80 ml (2 fl oz) hudpleje (hudvæske til normal eller olieagtig hud). Bedst inden 01/14.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1908/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Tørretumbler
 
Mærke: Beko
 
Navn: Condenser Tumble Dryer
 
Type/modelnummer:  Tilbagekaldelsen berører 6 & 7 kg modeller, der blev fremstillet mellem maj 2012 og oktober 2012. Modelnumre: — DCU7230W, DSC64W, DSC64S, DC7110W, DC7041W, DC6130W, DC7230S, DC7230B, DCU6130B, DCU6130S.
 
Batchnummer/stregkode:  12-xxxxxx-05. 12-xxxxxx-06. 12-xxxxxx-07. 12-xxxxxx-08. 12-xxxxxx-09. 12-xxxxxx-10
 
Risikotype:  Brand
 
En kondensator kan overvarme, hvilket i sidste ende kan forårsage en brand.


Der er rapporteret om en række tilfælde, hvor der er sket brand i produktet.


Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kondenstørretumbler til kondenstørretumbler
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1914/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Lim til lim med lim
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Glue Gun
 
Type/modelnummer:  Model: GY-07
 
Batchnummer/stregkode: 
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Isoleringen er ikke tilstrækkelig, og tværsnitsarealet af kernen i det isolerede ledningsnet er for lille.


Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  En blikkenslager med sort plastbeklædning, blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tjekkiet

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1915/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejsestik med adapter
 
Mærke: Hähnel
 
Navn: Travel Adaptor Kit
 
Type/modelnummer:  5 099113 009500
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
De strømførende stifter af et stik indsat i adapteren er tilgængelige under indsættelsen.


Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60884.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet og tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne.

 
Beskrivelse:  Stikprop Adapter, der sælges i sort, gennemsigtig emballage.
Oprindelsesland:  Irland
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 52
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Det Forenede Kongerige, Slovenien, Irland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos