Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 52 ( Zveřejněno: 28/12/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1942/12       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Pohovky
 
Značka: Dylan
 
Název: Dylan
 
Typ/číslo modelu:  Béžový/hněď
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Pokud by pohovky byly nainstalovány v domácím prostředí, mohly by se na něj snadno vznítit, pokud by se zakryt nebo výplň přišel do styku s jakýmkoli pouhým plamenem.


Výrobek nesplňuje příslušné vnitrostátní předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  L-formovaná béžová/hnědá textilie, vinylová báze
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1922/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Bodnutí a bodnutí na noze
 
Značka: Ni-Na
 
Název: “White Mini Ball”, “White Mini Crystal” And “White Mini Star With Crystal”
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože vypouštějí nikl 1.575, 0.517 a 0.292 µg/cm², přičemž překračují mezní hodnotu 0.2 µg/cm² za týden.


Výrobky nejsou v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  a) pár stříbrných náušků, které končí v ballách; b) pár stříbrných náušků končících v malém krystalu. Na pásovém závětě je napsán: ‚NI-NA Swiss‘. Balení: Bílá plastová deska se značkou, c) tvar hvězdy s malým krystalem. Balení: Bílá plastová deska se značkou a modrým nálepkou s označením „Nose“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1902/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: 2 in 1 Laser & LED Light
 
Typ/číslo modelu:  Y11351559–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8361135155914
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože maximální produkce, kterou udává výrobce, je < 5mW, případně vyšší než 1 mW, a tím potenciálně nebezpečné pro dohled.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničením přípravku.

 
Popis:  Laserový ukazatel a LED světlo ve formě klíčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1945/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: SWEES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože výstupní výkon je příliš vysoký.


Pokud jde o označování, výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 60825.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, varování spotřebitelů s riziky a stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý kryt svorkami; zelený paprsek – vlnová délka: 532 nm Odznaky: Výkon: 1 mW, třída IIIb.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1903/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetování není k
 
Značka: Killer Ink
 
Název: Intenze Zuper Black
 
Typ/číslo modelu:  MHD 04/30/2017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód INTZUP360-BLAK Šarže: 2.00 × 7743–20
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 9 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) (82,9 mg/kg), z nichž 3 je klasifikováno jako karcinogenní (11,1 mg/kg).


Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalém líčení nesmí polycyklické aromatické uhlovodíky překročit určitou koncentraci. Hladina PAU zjištěná ve vzorku přesáhla úroveň 0.5 ppm doporučenou v rezoluci ReAP (2008) 1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Volná plastová láhev s šroubem. Nálepka: Zuper Black.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1944/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: "Zuper black" tattoo colour
 
Typ/číslo modelu:  Doporučené datum spotřeby: 06/30/2016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 83,2 mg/kg polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).


Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a fixačních polycyklických aromatických uhlovodíků nesmí překročit určitou koncentraci. Hladina PAU zjištěná ve vzorku přesáhla úroveň 0.5 ppm doporučenou v rezoluci ReAP (2008) 1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničením přípravku. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Popis obalu: Balené odesilateli v bezbarvých, průhledných plastových vaničkách se šroubovacími víčky v množství přibližně 10 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1906/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: Zhengyu Craft Co., Ltd.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PE33–3QM
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5145–1905
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Spínač se může vznítit, pokud je vystaven plameni. Nejsou k dispozici žádné pokyny pro použití nebo instalaci výrobku.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Stolní lampa vyrobená z kovu a desek z barveného plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1909/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Důstojník na hydraulickém vozíku
 
Značka: Sodise
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  15441 – TH22007B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přípravek se může v průběhu používání trvale deformovat.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 1494.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Náraz červeného hydraulického zkušebního vozíku, maximálního zatížení 2 tun.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1910/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Důstojník na hydraulickém vozíku
 
Značka: Sodise
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  15484 – TH33003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přípravek se může v průběhu používání trvale deformovat.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 1494.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Náraz červeného hydraulického zkušebního vozíku, maximálního zatížení 3 tun.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1911/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Kranas dvouskvrnný
 
Značka: Groupwest
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  154347
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přípravek se může v průběhu používání trvale deformovat.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 1494.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Při dovozu: Kranas červený – maximální zatížení ve výši 2 tun.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1921/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Pila mínka
 
Značka: Nutool
 
Název: Radial Arm Mitre Saw 1800W
 
Typ/číslo modelu:  typ NTBL210
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8016738706680
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Je možné se dotknout zubů pilového listu. Vzdálenost mezi ložem tabulky a řezným listem je příliš velký.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 61029.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jílek pilové, lepenkové obaly, o rozměrech 60 x 60 x 40 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1929/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Zahradní nářadí
 
Značka: SHINDAIWA
 
Název: Trimmer, Multi–tool Power Head
 
Typ/číslo modelu:  T242XS M242S
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Vysoké teploty vyvolané v katalyzátoru, který je součástí tlumiče výfuku, mohou způsobit nadměrné zahřátí tlumiče výfuku. To může provozovateli způsobit popáleniny, pokud se paže nebo jiná část těla dotýkají tlumiče výfuku, zatímco jsou za tepla. Kryt tlumiče výfuku může roztavit a olovit požár.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Více nástrojů na vyžínače vyžínače.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie, Německo, Malta, Finsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1899/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Range Rover
 
Název: Evoque
 
Typ/číslo modelu:  E11 * 2007/46 * 0223 Potenciálně jsou dotčeny určité typy vozidel pro rok 2012 a 2013, které byly vyrobeny mezi 20. srpnem a 18. zářím 2012.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Řady VIN SALVA2BG0CH704223 až SALVA2AE6DH713526
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ve velmi krajních případech se může vyskytnout porucha jednoho nebo obou sad upevnění kormidelního zařízení. V případě únavy z šroubů se kormidelní zařízení vyprostí v pevné poloze uvnitř předního dílčího rámu vozidla, čímž se možné ovládací zámek řízení omezí. Omezená plavební komora by mohla řidiči bránit v tom, aby mohl řídit vozidlo jako normální. Pokud by k tomu došlo, řidič nemusí být schopen provádět vyhýbací mechanismus v případě nouze, což vede ke zvýšenému riziku nehody vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1900/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XF
 
Typ/číslo modelu:  Potenciálně jsou dotčena některá vozidla s benzinovým motorem s modelem 2013 let, která byla vyrobena v období od 4. září do 22. října 2012.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  VIN rozmezí SAJWA0E76D8S55273 až SJISA05N4DPS63550
 
Druh rizika:  Úraz
 
Porucha palivového čerpadla se může vypnout tak, aby došlo k zavření přívodu paliva do motoru, což má za následek zastavení motoru s minimálními výstražnými značkami. Jakmile vozidlo uřízne, vozidlo bude mít sníženou brzdnou sílu a řízení vozidla, které by mohlo způsobit nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Polsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1901/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily
 
Značka: Land Rover
 
Název: Evoque and Freelander
 
Typ/číslo modelu:  E11 * 2007/46 * 0223 E11 * 2001/116 * 0300
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Přibližně určité 2012 modelová vozidla vyrobená dne 11. června 2012 jsou potenciálně ovlivněná.Vin span, SALV2AE7CH687968 až SALVAC2BG1CH688422 VIN, SALF2BG7CH307869 až SALF2AD1CH308040
 
Druh rizika:  Úraz
 
Jedna nebo obě části upevnění brzdového třmenu se mohou stát dostatečně uvolněnými, aby se oddělily od vozidla. V případě, že se oddělí oba upevňovací prvky, může se na brzdový třmen oddělit náraz zadního zavěšení a náraz rotujícího kola, což může vést ke ztrátě funkce brzdového okruhu a k možné náhlé deflaci příslušného kola a sestavy pneumatiky. Ztráta funkce brzdového okruhu nebo náhlé deflace pneumatiky povede ke zvýšenému riziku nehody vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Malta, Portugalsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1904/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 208
 
Typ/číslo modelu:  Typ: C) C) C) ES schválení typu: E2 * 2007/46 * 0070 * 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou vozidla vyrobená v průběhu let 16.12.2011 a 13.01.2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nedostatečná shoda na sestavě vnitřní součásti systému ABS/ESP může vést k úpravě tlaku kapaliny při použití funkce ABS/ESP. To může vést k chybné funkci systému.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1905/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/osobní vůz
 
Značka: Peugeot
 
Název: Partner
 
Typ/číslo modelu:  Typy: G * KFW *, G * NFU *; ES schválení typu: E2 * 2001/116 * 0279 *, e2 * 2001/116 * 0280 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou vozidla vyrobená v období 2005 až 2008.
 
Druh rizika:  Požár
 
V důsledku nevyhovujícího bezpečnostního zařízení může být elektrický obvod ventilátoru nedostatečně chráněn. Jestliže se ventilátor stane zabrzděn, může se vyskytnout lokální vytápění elektrického obvodu. Existuje riziko, že by se vozidlo mohlo vznítit, i když je motor vypnut.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovinsko, Bulharsko, Maďarsko, Finsko, Švédsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1917/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružná popruh
 
Značka: American JD.Co
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  835331004188
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože připojení háku a popruhu nejsou dostatečně pevné a mohou způsobit zranění obličeje a /nebo očí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Plastové obaly s 1 lanovými šňůrou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1919/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružná popruh
 
Značka: Filmer GmbH
 
Název: Elastik Spanngurte - set
 
Typ/číslo modelu:  Článek 38.003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4010126380036
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože připojení háku a popruhu nejsou dostatečně pevné a mohou způsobit zranění obličeje a /nebo očí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Plastový obal obsahující 6 mřížek.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1920/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružná popruh
 
Značka: Chenyang
 
Název: Stretch cords
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 7689
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435194276894
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože připojení háku a popruhu nejsou dostatečně pevné a mohou způsobit zranění obličeje a /nebo očí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Souprava obsahující jeden průvozní šňůra.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1923/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružná popruh
 
Značka: Hui Min
 
Název: Stretch cords
 
Typ/číslo modelu:  Bau Cords Cords
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8711197435347
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože připojení háku a popruhu nejsou dostatečně pevné a mohou způsobit zranění obličeje a /nebo očí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Plastový obal obsahující 3 kordové vrstvy (zelené, modré, žluté).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1926/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružná popruh
 
Značka: Chenyang
 
Název: Stretch cords
 
Typ/číslo modelu:  položka č.: 8C07–57C500
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6980757500074
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože připojení háku a popruhu nejsou dostatečně pevné a mohou způsobit zranění obličeje a /nebo očí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Kordové kordy v zelených, žlutých a modrých barvách prodávaných v průhledných obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1948/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Požární žebřík
 
Značka: Teksan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek se může deformovat a deformovat při zatížení.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Galvanizovaný žebřík s 7 schůdky. Zabalen do polyethylenu s původní etiketou, kterou tvoří producent.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1956/12       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Nafukovací pásky
 
Značka: HUGGIES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KC 001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Výrobek nesplňuje příslušné fyzické a mechanické bezpečnostní požadavky. Existuje riziko utonutí uživatele, neboť zátky jsou příliš dlouhé, což by mohlo vést k neúmyslnému otevření ventilů, a když se zátory otevřou, nezůstane dostatečný vztlak.


Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13138–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Nafukovací pásky určené pro děti od 6 měsíců do 6 let, s obrázky zvířat a se dvěma zazátkami každého druhu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1957/12       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Nafukovací pásky
 
Značka: Best way
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S-32101 EU-1–88–4 – 1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6942138908572
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Výrobek nesplňuje příslušné fyzické a mechanické bezpečnostní požadavky. Hrozí, že utonutí jako zpětné ventily nefunguje, a zařízení tak nemá dostatečný vztlak.


Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13138–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Nafukovací pásky pro děti o velikosti 23 cm x 15 cm s návodem a nálepkou v bulharštině, prodávané v průhledném obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1958/12       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Sputnik
 
Typ/číslo modelu:  Sputnik (Feuer und Flame); GP 1301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože:


Použije se zakázané zapalovací zařízení (pojistka);


— čisté výbušné množství je uvedeno pouze pro jedinou položku, a nikoli pro koláč nebo baterii jako celek;


Chybí údaje o vznícení.Výrobek není v souladu se směrnicí 2007/23/ES o pyrotechnických výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Viz obrázky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1959/12       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Feuerwand –Gold (wall-of-fire)
 
Typ/číslo modelu:  Feuerwand (zlatý, Bunt); GP3801–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4250645102119
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože požadavek na označování čisté výbušné látky je uveden pouze pro individuální odstřelu (40 g), a nikoli pro koláč nebo baterii jako celek (360 g);


Bezpečnostní obal není v souladu s právními předpisy;


— uvnitř výrobku může být vystaven spontánně hořlavý zapalovač.To by mohlo vést k předčasnému spontánnímu vznícení, které by mohlo být pro spotřebitele nebezpečné.
Výrobek není v souladu se směrnicí 2007/23/ES o pyrotechnických výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Viz obrázky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1894/12       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Mechanická tužka
 
Značka: Lyra
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neblow technio 102 1020420
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4084900610121
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu úniku niklu (až 36 µg/cm²/týden) z kovových částí (nib, klip, konec), čímž je překročena mezní hodnota 0.5 µg/cm² za týden.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Modrá mechanická tužka.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1897/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s bonbóny
 
Značka: Dulce Golosinas
 
Název: Mermaid sirena
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 6942971500926
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 16 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Kromě toho obsahuje až 4,7 % diisononyl-ftalátu (DINP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Panenka malá panenka se podobá mermaidnímu oblečení s vícebarevnými oděvy. Panenka přichází s pytlem z bonbónů. Balení je blistka. Na kartě se uvádí slova „Mermaid sirena“ a obrázku mermaid. Na zadní straně obalu je mimo jiné uvedeno podrobnosti o složení bonbónů v několika jazycích, hmotnost, datum spotřeby, čárový kód a údaje o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1918/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada šipkami speciálně upravené přídě,
 
Značka: Bowman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. AJ007BW
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 438022 389881
 
Druh rizika:  Poškození zraku, Úraz
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3 (výstupní výkon 4,9 mW). Výstupní úroveň laserového svazku je 10krát vyšší než 0,39 mW, což je mezní hodnota pro lasery třídy 1 povolené v hračkách.


Výrobek rovněž představuje riziko zranění, protože ve chvíli, kdy mohou být překročeny šipky, může být maximální přípustná hladina kinetické energie překročena. Existuje tedy nebezpečí externích zranění a zvláště ohrožených oblastí, jako je obličej a především oči.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami EN 60825 a EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lukostřelecké sady s šipkami, které jsou zaplňovány v lepenkové krabici s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1927/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová Doll
 
Značka: neznámý
 
Název: Lovely Baby
 
Typ/číslo modelu:  Článek 0221
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8714627102215
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou přijít volně a mohou být vkládány do úst a spolknuty dětmi.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Měkčí panenka s sibičkou, prodávaná bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1933/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kroby medvědi
 
Značka: Teddy Mountain
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 48908
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  79124021811
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože základní materiál z kalhot obsahuje 15 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stojačka na černé požáru se žlutými pruhy, 40 cm, u medovády.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1934/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 14100720
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711229037426
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (oči), které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Orámovaný štítek s modrou barvou (obal) s bílým zbarveným plstí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1937/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kopány pro chovánky
 
Značka: Teddy Mountain
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  výrobek č. 50263
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  679124040645
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 8 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a až 1,4 % hmotnostní dibutylftalátu (DBP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kopády z černého fotbalu s bílými pruhy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1955/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plasty Challoulec Teth
 
Značka: Poundworld
 
Název: Halloween Terrifying Teeth
 
Typ/číslo modelu:  M-48209
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 5 050577 482094
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, jelikož obsahuje více než 1 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0,3 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Falešné zuby – zuby jsou zelené a gumy jsou růžové. Prodávaný v jasném obalu s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1960/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: Globos
 
Název: Ballons "Happy Birthday"
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAS- 8421332015579; Číslo položky: 141
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje nitrosaminy (1300 µg/kg), které jsou klasifikovány jako karcinogen kategorie 2. Hodnota uvolňování pro N-nitrosaminy přesahuje stanovené maximální množství pro N-nitrosamin.
Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balony různých barev vytištěná slovy: „Happy Birthday“; průměr 29 cm – baleno v plastu s lepenkou.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1895/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Domina Sport (DMN)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  004/W12. ČERNÁ. 6R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1000000512991
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dlouhé kalhoty v šedé barvě, určené dětem do 6 let. Jsou projektovány pomocí šedých šňůr v prostoru pasu, jejichž délka je 23 cm.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1912/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Disney
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Netýká se této položky. D92578
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku kordu s volným koncem v oblasti krku. Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr, které mají být vázány na zadní část.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívka má růžovou barvu. Horní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou style s 2 bílými kordy, které mají volné konce v oblasti krku a 2 bílé kordy, které mají být vázány na zadní část. Vrchní strana je zdobena znakem „Tinkerzvol“ („Tinkerzvol“) ve stříbrném a dvouhadicích. Spodní dno je také zdobeno jednou linií rýh. Velikosti: 8R (8 let).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1913/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: MTVN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DORA the Explorer, kód položky: N92750
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku kordu s volným koncem v oblasti krku. Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr, které mají být vázány na zadní část.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívka má růžovou barvu. Horní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou desku (2) a má volné konce v oblasti krku a 2 červené kordy, které mají být vázány na zadní část. Všechny šňůry mají na konci růžové květy. Horní okraj je zdoben strukturou květu na levé straně a nápis „Dora the Explorer“ na pravé straně. Spodní dno je zdobeno květinami květin a číselným znakem Dora. Obě části bikini mají bílou barvu. Velikosti: 10R (10 let).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1924/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Energier’s
 
Název: Swimmy Beachwear
 
Typ/číslo modelu:  120–28–63, řidič: 28–63
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti funkčních šňůr se svobodnými konci a uzly v oblasti krku a na zadní straně plavebního oděvu. Funkční šňůry v prostoru pasu rovněž představují riziko zranění dětí.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívčí šrkev ve stírnu, růžový nebo oranžový. Horní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou style s 2 šňůrami se svobodnými konci v oblasti krku a 2 šňůrami, které mají být vázány na zadní část. Vrchní strana je zdobená několika barevnými kuličkami. Velikosti: 6–14 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1925/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Koupací šortky
 
Značka: Firefly
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: 181915, kód: 2210007673, model: Kalin novin JR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7611313228741 (velikost 116), 7611313228758 (velikost 128)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipevněného šňůr na stažení s volným konci.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké koupací šortky, s vícebarevnými „novinami“, a dvě vedlejší kapsy. Tento oděv má 2 černé šňůry v dosahu pasu: 116 (6 let), 128 (8 let).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1928/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sandály
 
Značka: Magnus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 45–0432-T1, NAVY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko v důsledku přítomnosti 2,8 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF) v obuvi a 1,7 mg/kg v náhlase. Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské modré sandály, balené v bílé a modré barvě z kartonu, na nichž je uvedena slova „Magnus“. Na štítku v kolonce jsou uvedena čísla výrobku a velikosti. Existuje také chráněný prostor s údaji „Desicpřevýšení“. Silikagel Vyhazovat vodu do moře. Nejedí“ v oblasti sandály.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1930/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: B.STAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 94533–2A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko v důsledku přítomnosti 0,2 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF) v obuvi a 0,7 mg/kg v náhlase.


Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující více než 0,1 mg/kg dimethyl-fumarát jsou zakázány podle nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dásní sandály v červené lepenkové krabici se slovy „B STAR“ a číslem a velikostí. Existuje také chráněný prostor s údaji „Desicpřevýšení“. Silikagel Vyhazovat vodu do moře. Nejednejte“ do bot.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1935/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: “D”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, které jsou příliš dlouhé.


Výrobky nejsou v souladu s příslušnou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dětská výbava určená dětem do 7 let. Je opatřen značkou „D“ přeškrtnutou vlnovkou na oděvu a textilním štítkem, který je k ní připojen. V některých případech existuje nápis „Jediný obchodník – pokuta“ a na druhé straně je zde uveden nápis „Jediný obchodník Elit“.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1936/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Cemilino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr se svobodnými konci, které jsou příliš dlouhé a nejsou připojeny alespoň v jednom bodě.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské kalhoty (jeans), dodávané s šňůrami v prostoru pasu končícími plasty na ggles, které nejsou připevněny k oděvu alespoň v jednom bodě a které mají volné konce, které vyčnívají o více než 140 mm. na levé končetině se nacházejí vedlejší květy, včely a stopky s listy. Nad správnou kapsou se jedná o zdobení – kovový řetěz připojený výše a pod kapsou.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1938/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Cichild
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1300–022
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1385609188915
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůry v prostoru pasu, který není připevněn k oděvu v alespoň jednom bodě a je příliš dlouhý.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Soubor dívek určený pro děti do 3 let (halenka a pár kalhot): 1. Halenka má dlouhé rukávy. Je šedá a na přední části je opatřena nápisy „houževnatosti houževnatosti v Paříži?“. Na blahu jsou připojeny umělé kameny a 2 šitých krajnic, plastových koulí a černých setek. 2. Kalhoty jsou červené a na přední straně jsou dvě kapsy. Na levé končetině se používá vzor ve tvaru stříbrné tašky s brokátorem a nápis „Girls milus shopping to, co ije?“. V prostoru pasu pro kalhoty existuje textilní šňůra vyrobená z umělého materiálu se stříbrným vláknem a bez konců, která volně prochází kanálem, aniž je připevněna alespoň v jednom bodě. Když je oděv plně otevřen, jsou volné konce šňůry delší než 140 mm.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1939/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Boroero pro děti
 
Značka: Malizmaj
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Děti z červené pletence s krátkým slechem z červené pletené textilie určené pro děti ve věku 1–5 let, které jsou určeny pro děti ve věku – let, určené k svázané na přední straně v oblasti krku. Šňůry mají volné konce a jejich délka je 23 cm. Na vnitřní straně zadní strany bodelros pro děti je připojený textilní štítek s označením značky a s textem „pouze pro vás“, velikost 1Y, 3Y, 5Y.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1941/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké oděvy
 
Značka: Avenue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dětské oděvy: 50692, Baby karoserie: 50702
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dětské oděvy: 25261370, Baby Sleepicobr: 25261462
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože obsahují malé části (tzv. „popt“), které mohou malé děti oddělit a spolknout.


Výrobek není v souladu s vnitrostátní normou BS 7907.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Oděvy pro malé děti a obleky pro malé děti v různých barvách
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1943/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: Marc
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 2.105.13–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko v důsledku přítomnosti 14,8 mg/kg šestivazného chromu v kůži v obuvi. Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pár středně hnědé kožené obuvi s tkaničkami. Balení: čelist – černý se stříbrným nápisem: „MARC“
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1947/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Blaha dětí
 
Značka: Mali Zmaj
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H-190
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1385609188915
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské halenky, určené pro děti ve věku 4–10 let, o velikosti 4, 6, 8 a 10, v purpurové a šedé barvě. Halenka je dodávána s šňůrami v oblasti krku, jejichž volné konce jsou delší než 140 mm. na oděvech se používá struktura květin a v levé horní části přední části je vyšívaný motýli s květy a nápis „Wau“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1949/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Boluro – boluro
 
Značka: Marions
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MOGOL-7102
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8960000031249
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Bochoro pro děti s funkčními kordami v oblasti krku, které nejsou zabezpečeny proti roztřepení.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1950/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor dívek
 
Značka: Miss Brum
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položky NA-235
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti dekorativních kordů v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Soubor dívek, sestávající ze tří částí – okruží, halenka a boluro. Bránik má ozdobnou šňůru v prostoru pasu, která je delší než 140 mm. Bonero má funkční kordy v prostoru pasu, které jsou delší než 140 mm a nejsou zajištěny proti rozrušení. Výrobek je prodáván v bednách s nápisem „Miss Brum“ s dodatečně připevněným štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1951/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Boluro – boluro
 
Značka: Urchin girls
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D 303
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Přednáška dítěte typu boromero, která je dodávána s funkčním šňůrou v oblasti krku z elastického materiálu.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1952/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Marions girls
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka MEL-7384-BM
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8960000030389
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské šaty dodávané s funkčními kordy v prostoru pasu, které jsou delší než 140 mm. na připevněném textilním štítku a na připojeném štítku je uveden připojený štítek.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1953/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Marions
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MG-7879-B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8960000028522
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské šaty s odnímatelnými rukávy a kamaše dodávané s ozdobným šňůr zhotoveným z elastického materiálu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1954/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Boluro – boluro
 
Značka: Holi Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kd-00125
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 428353 547263
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské boolko typu „nátrubky“ typu „nátrubky“ v černé, šedé a bílé barvě, dodané dvěma saminovými funkčními kordy s volným konci. Jsou určeny k svázání na přední části hrudníku. Oděvy jsou určeny pro děti ve věku 2–10 let. V oblasti výstřihu jsou přiloženy umělé dekorativní prvky.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1896/12       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Tabletu
 
Značka: neznámý
 
Název: Tablet PC
 
Typ/číslo modelu:  Systém Android 8850
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438159023061
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Napájecí zdroj dodávaný s tabletu představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.


Produkt nesplňuje požadavky směrnice o telekomunikačních koncových zařízeních a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Tablet s napájecí jednotkou, zabalený v bílé lepenkové krabici. Energetický adaptér má číslo modelu LA-520WF.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1907/12       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Bezdrátovým podzvonem
 
Značka: www.tele.gr
 
Název: Wireless Sensor Doorbell
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: GTS-021–5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Existuje riziko, že se živé části stanou dostupnými, což by mohlo vést k tomu, že uživatelé utrpí elektrický šok:


Vnitřní rozvody elektrické energie se mohou otáčet, což vede k jejich rozbití z koncových připojení.


— Conduktory jsou upevněny tak, aby se jen na pásce bylo možné spoléhat na vodiče v poloze.


Termoplastové části, na kterých jsou přímo připevněny části na nebezpečné napětí, nejsou odolné vůči abnormálnímu žáru.


Výrobek není v souladu se směrnicí o telekomunikačních koncových zařízeních a příslušnými evropskými normami EN 62080 a EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh, stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Bezdrátovým dveřní zvonem. Výrobek se skládá ze dvou částí: jedna bezdrátová část obsahující řečník a infračervený snímač a jednu zásuvnou jednotku, která je provozována jako dálkový přijímač a reproduktor. Prodávané v průhledných plastových obalech.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1931/12       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Bezdrátovým podzvonem
 
Značka: www.tele.gr
 
Název: Digital Doorbell
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: GTS-021–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Existuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— živé části mohou být přístupné – vnitřní rozvody elektrické energie se mohou otáčet, což vede k jejich rozbití z koncových připojení.


Vodiče jsou fixovány tak, že je pouze na pásce k udržování vodiče v poloze.


— termoplastické části, na nichž jsou přímo připevněny části na nebezpečné napětí, nejsou odolné vůči abnormálnímu teplu.


Výrobek není v souladu se směrnicí o telekomunikačních koncových zařízeních a příslušnými evropskými normami EN 62080 a EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh, stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Bezdrátovým dveřní zvonem. Výrobek se skládá ze dvou částí: jedna bezdrátová část obsahující řečník a infračervený snímač a jednu zásuvnou jednotku, která je provozována jako dálkový přijímač a reproduktor. Prodávané v průhledných plastových obalech.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1898/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Soubor požadavků na obličej u dětí
 
Značka: Free & Easy
 
Název: Face Paint, Schminkset
 
Typ/číslo modelu:  908837
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2013/04/15; Čárový kód: 8718158109934
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje barvu, která není povolena v žádném kosmetickém výrobku, a barvivo, které není v tomto konkrétním výrobku povoleno (CI 74260, CI 11710 a CI 74180). Barvivo (CI 211110) způsobuje vážná zdravotní rizika, například alergické reakce u dětí.


Výrobek není v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Obličejová barva stanovená pro děti s 6 barvami (černá, bílá, oranžová, modrá, žlutá a červená), zabalená v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1916/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Péči o pleť
 
Značka: DMK
 
Název: Melanoplex Drops
 
Typ/číslo modelu:  MEL-3819
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  071112
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 10 % kožové kyseliny.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Bílá plastová láhev, která obsahuje 30 ml (1 fl oz), Nejlépe před 07/14.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 52
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1932/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: DMK
 
Název: Alpha Fade Gel
 
Typ/číslo modelu:  ALP-3948
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2018
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,5 % hydrochinonu, jehož použití je v kosmetických přípravcích a výrobcích pro osobní hygienu zakázáno.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis: