Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 48 ( Offentliggjort på: 30/11/2012)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1787/12       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Gelévarer, til brug i dekorative formål
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 7343654
 
Batchnummer/stregkode:  4012073436545
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi dets udseende, smag og form (svarende til "geléslik") er af en sådan art, at de kan forveksles med fødevarer og sluges af børn.


Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Efterligning af gule, røde og grønne plastre med farveløs, krystallinsk belægning, der ligner sukker. Mærkning: "dette produkt er kun til dekoration. Holdes væk fra børn ".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1797/12       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Badeprodukt
 
Mærke: Badefee
 
Navn: Badepraline Petit Amour / Bath cake Petit Amour
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  4260212374900.
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, da den på grund af sin karakteristiske form, farve og størrelse kan forveksles med levnedsmidler. Dette kan få børn til at sætte stykker i munden, sætte dem i munden eller indtage dem, hvilket kan medføre en kvælningsrisiko.


Desuden udgør produktet en kemisk risiko, fordi der er fundet vaske- og rengøringsmidler i produktet. Kontakt mellem vaskemidlet og lungerne kan forårsage en kemisk lungebetændelse.


Produkterne opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  Pakken indeholder kosmetiske produkter, der er udformet som f.eks. kager.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1773/12       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Goldeneye
 
Navn: Pigment +, BLACK 270
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Parti nr. 0416/021
 
Risikotype:  Kemikalie
 Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 78 mg nikkel pr. kg. Ifølge Europarådets resolution Rebs (2008) 1 skal nikkelniveauerne i tatoveringsfarver være så lave, som det er teknisk muligt, da nikkel har et højt allergifremkaldende potentiale. Påføring under huden af tatoveringsfarver, der indeholder nikkel, i permanent kontakt med et sensibiliserende allergen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  3 ml plastikrør forsynet med mærke, partinummer og ingrediensliste.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1774/12       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Eternal Ink
 
Navn: Lightning Yellow
 
Type/modelnummer:  3872 A Light Yellow
 
Batchnummer/stregkode:  Parti E40 parti 95; sidste anvendelsesdato 4.04.2015
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder azofarvestoffer, der frigiver 185 mg/kg aromatiske aminanisidin og 89 mg/kg aromatiske amino-toluidin, som er stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske.


Forekomsten af azofarvestoffer er ikke i overensstemmelse med Europarådets resolution "ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  30 ml flaske med mærke, partinummer og udløbsdato på tysk.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1775/12       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Eternal Ink
 
Navn: Lipstick Red
 
Type/modelnummer:  3859 A
 
Batchnummer/stregkode:  Parti E41 parti 195 med anvendelsesdato 4.04.2015
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 193 mg/kg aromatiske aminanisidin, som er et stof, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagent og toksisk. Den indeholder desuden den aromatiske amin 2-ethoxyanilin, som også er toksisk.


Forekomsten af azofarvestoffer er ikke i overensstemmelse med Europarådets resolution "ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet

 
Beskrivelse:  30 ml flaske med mærke, partinummer og udløbsdato på tysk.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Luxembourg

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1777/12       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: BEAUTIFY Skin Art
 
Navn: Dunkelbraun marrone scuro (dark brown)
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  005-06/11. Udløb før 06/2014
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 6,4 mg/kg bly over grænseværdien (2 mg/kg) og 26 mg/kg nikkel.


Ifølge Rep (2008) 1 skal nikkelniveauerne i tatoveringsfarver være så lave, som det er teknisk muligt, da nikkel har et højt allergifremkaldende potentiale. Påføring under huden af tatoveringsfarver, der indeholder nikkel, i permanent kontakt med et sensibiliserende allergen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  10 ml flaske med ca. 7 cm med ingredienser, mærke, parti og udløbsdato samt producent.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1794/12       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Gerimport
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref EL-7336C/CL
 
Batchnummer/stregkode:  8430540305112
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Kablet er ikke tilstrækkeligt modstandsdygtigt over for træk, og der er risiko for, at der bliver adgang til strømførende dele, som kan medføre elektrisk stød.


Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen.

 
Beskrivelse:  Lyskæde pakket i plast med en etiket mærket med importørens oplysninger.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1785/12       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Minimotorcyklister
 
Mærke: Retto
 
Navn: Mini Motorbike
 
Type/modelnummer:  Model LMOOX-R3
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger, Personskader, Snitsår
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger, udskæringer, elektrisk stød og skader, fordi:


· Sendeens materiale er skrøbeligt og kan bryde.


Typen af accelerator er ikke progressiv, og der er risiko for uventede variationer i hastigheden.


· låsenøglen for benzin er langt fra tanken.


· Der er skarpe kanter i nærheden af skærmen, skærmen, chassiset og identifikationspladen.


· De kobberledere i ledningerne kan tilgås af brugeren.


· Ved overfyldning har minimotorcyklen udslip af elektriske eller varme dele.


Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Benzindrevne minicykler ("mini-motorcyklister") pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1778/12       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Harley-Davidson
 
Navn: VRSC
 
Type/modelnummer:  Type: VR1 model: VRSCDX EF-typegodkendelse: E4 * 2002/24 * 0130
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte motorcykler blev fremstillet mellem den 14. juni 2011 og den 23. august 2012.
 
Risikotype:  Personskader
 
En nummerplade kan blive løsrevet, eventuelt til beskadigelse af baghjulet eller bremsekredsen. Der er derfor risiko for, at føreren falder af motorcyklen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Grækenland, Irland, Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Polen, Norge

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1781/12       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: 1. Avensis 2. Corolla3. Prius
 
Type/modelnummer:  Køretøjer, der påvirkes: Avensis med 1.6 og 1,8 l benzinmotor, japanske producerede Corolla og Prius, som alle er udstyret med elektrisk motor med motorstyring [EMPS]. Oplysninger om identifikation af de berørte køretøjer findes i vedhæftet dokument.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af deres utilstrækkelige hårdhed kan de spiner, der forbinder styrecentralens mellemudvidelsesaksel, ved hjælp af styrekassen deformeres, øges bagslag og eventuelt slides ud, hvilket kan medføre tab af styreevne. Dette kan være tilfældet, hvis rattet ofte drejes til fuld kraft under kørsel med langsom hastighed.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil. 1. Avensis (oprindelse: Det Forenede Kongerige) 2. Corolla (oprindelse: Japan) 3. Prius (oprindelse: Japan)
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige, Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Tyskland, Spanien, Estland, Bulgarien, Sverige, Grækenland, Island, Norge, Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Μalta

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1782/12       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: 1. Prius2. FCHV
 
Type/modelnummer:  Oplysninger om identifikation af de berørte køretøjer findes i vedhæftet dokument.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Den elektriske vandpumpe, som cirkulerer gennem de hybride komponenter, herunder invertersamlingen, kan svigte med henblik på aktivering af advarselslamper på grund af instrumentpanelet i PRUS eller en reduktion i trækkrafttilstand i FCHV-køretøjer. I visse tilfælde kan en sikring blive blækket i den elektriske strømforsyning, hvorved det hybride system standses, mens køretøjet kører, hvilket kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Bulgarien, Estland, Grækenland, Spanien, Island, Slovenien, Danmark, Μalta, Det Forenede Kongerige, Finland

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1776/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbebobler
 
Mærke: Casa del Dolce
 
Navn: Bolle di Sapone (Soap bubbles)
 
Type/modelnummer:  Nummer 79
 
Batchnummer/stregkode:  5999554 369716 Parti 120209069
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi det samlede aerobe kimtal i sæbevand er for højt (4 800 000 cfu/ml), mens grænseværdien er 1 000 CFU/ml. Produktet indeholder også en høj grad af Pseudomonas aeruginosa (3 500 000 cfu/ml). Der er risiko for infektion, hvis væsken sluges eller kommer i berøring med huden.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om sikkerhedskrav til legetøj.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

 
Beskrivelse:  Pakker, der er flydende til fremstilling af sæbebobler kombineret med karameller. Etiketten indeholder ingredienser i karameller på 27 sprog plus partinummer, artikelkode, stregkode, distributørens reference, CE-mærket legetøj og en erklæring om, at produktet ikke er egnet til børn under 3 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1789/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radioreguleret legetøj
 
Mærke: Qunxing®
 
Navn: Tracker Radio Control
 
Type/modelnummer:  QX-3542
 
Batchnummer/stregkode:  6 928928 031323
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 20,7 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).


I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gul, batteridrevet, fjernstyret, terrængående køretøj dæk fremstillet af ufarvet, gennemsigtigt, farveløst plast. Emballage: polystyrenskal i en farvet karton.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1791/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Happy day
 
Navn: Girl Fashion
 
Type/modelnummer:  Nr. 20101
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukkens hoved indeholder 20,1 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).


I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med lang blond hår og 3 udrustninger. Emballage: pap, der er mærket med gennemsigtigt panel og karton.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1793/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil legetøj med dukke
 
Mærke: Faddish
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukkens hoved indeholder 22,5 % vægtprocent di-2ethylhexylphthalat (DEHP).


I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Mobiltelefon med dukke. Emballage: blister-pakning med en pap tilbage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1799/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Musikbokspude
 
Mærke: Keptin-JR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  7169820523
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, da det er let at bryde den træflade ved enden af "pull" -linen, og den kan sluges af små børn.


Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Bomuldsblomstret en plastkarkasse overtrukket med klud i form af en blomst med et pullreb.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1801/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bøjelegetøj
 
Mærke: Aqua Music
 
Navn: Water Xylophone
 
Type/modelnummer:  Bad xylfoon 0293.0320
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele (knapperne) kan løsne og sluges af små børn.


Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet, forbud mod markedsføring af et produkt og tilbagekaldelse af et produkt fra slutbrugerne.

 
Beskrivelse:  "legetøj xylofon" med en skumbase, pakket i karton og gennemsigtig plast. Den anvendte skumbase består af 6 forskellige farvede dele, hver med en farvet lydstang. Lydstænger anbringes på skumbasen hver med 2 knapper.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1783/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  T-shirt, børn
 
Mærke: Lusa Kids
 
Navn: and fashion
 
Type/modelnummer:  art. ml-1328
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi små dele let kan løslades og sluges af små børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forbud mod markedsføring af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Børns røde, lange monteringsvinkel med to knapper til lukning i øverste venstre side og dekorering af 24 små kugler på forsiden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1784/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Badetøj til piger
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Polly Pocket
 
Type/modelnummer:  951-416
 
Batchnummer/stregkode:  5991329514161
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet og tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne.

 
Beskrivelse:  Pige af piger, gult svømmende dragt på en pige og indskriften: "lomme". Synkopperne kan bindes sammen med snore på halsen. Snorene har knyttet endestykker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1786/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebrætbrud
 
Mærke: Glo-Story
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: GFY-6509
 
Batchnummer/stregkode:  5999032765092
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af en funktionel snor i halsområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet og tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne.

 
Beskrivelse:  Børnehaklapmykke. Kaletten kan fjernes ved en lynlås og omfatter en ikke-fast snor med fri endestykker. Størrelse: 134-164.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1792/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Fodtøj til spædbørn
 
Mærke: Playshoes
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 101702
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder chrom (VI) i mængder på 98,7 mg/kg og 97,6 mg/kg i sålen. Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "sko til spædbørn" i letblåt læder. Der indgår et stykke hvidt elastisk på begge sider af anklen. Sålen består af lyse læder. Emballage: gennemsigtig plasticpose med en fane, der hænger sammen pap, der er mærket med pap inde i posen, samt papæ-se af pap eller karton.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1796/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Redningsveste
 
Mærke: Aoles
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: YF9247
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produkterne er forbundet med en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af en løbegangssnor i kaletten med knuder og skær på enderne.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet og tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne.

 
Beskrivelse:  Børnejakke med hætte og lynlås. Kaletten omfatter en ikke-fast snor med knuder og trækkere i enderne. Indersiden af halsen, der tilhører jakken, er dekoreret med påskrifter: "Topklub", "Aoles klub & sport" og "Super hold-brændevin". Størrelser: 140, 146, 158 OG 170.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1798/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: H&S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: A-1767B
 
Batchnummer/stregkode:  558258168
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko som følge af snore i kaletten.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet og tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne.

 
Beskrivelse:  Børnejakke med hætte og lynlås. Kaletten omfatter en ikke-fasttrukket snor med knuder og plaster i enderne. Kaletten kan fjernes ved hjælp af zip. Jakken er dekoreret med en påskrift: "KLSOODKLA PMCKOAP".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1790/12       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Røgdetektorer
 
Mærke: Houseguard
 
Navn: Optical Smoke Alarm
 
Type/modelnummer:  HS-102 Ref. 601080-80 (med klassisk 9V-batteri) Ref. 601085-80 og Ref. 601085 (med lithium 9V batteri)
 
Batchnummer/stregkode:  J.nr. 601080-80 Gencod 7 320 891 080 800) Ref. 601085-80 og Ref. 601085 Gencod 7 320 896 010 857)
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel)
 
Produktet ikke detekterer røg med tilstrækkelig følsomhed. I tilfælde af brand tillader det ikke brugeren eller dem i nærheden at træffe de nødvendige forholdsregler for at slippe ud.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14604.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, tilbagetrækning af produktet fra markedet og destruktion af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Indbygget, hvid, automatisk røgdetektor (diameter: 100 mm, højde: 35 mm). Stiv, gennemsigtig emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/1788/12       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Sæbe
 
Mærke: Montclaire
 
Navn: Round montclaire powerful germicidal soap
 
Type/modelnummer:  MFD: 11/2011 Exp: 11/2014
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder kviksølv (5 760 mg/kg).


Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsler til forbrugerne om risiciene. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Grøn trykt pap (LxBxH = 7 x 7 x 3,5 cm) indeholdende en rund, mørkegrøn sæg (ca. 6,5 cm i diameter) med skriftlig underskrift på begge sider: "montør".
Oprindelsesland:  Malaysia
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1800/12       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Antiwrinkle serum
 
Mærke: Skin-Peel
 
Navn: META FOR SKINCARE Just Protect & More
 
Type/modelnummer:  SPF 30
 
Batchnummer/stregkode:  65011
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi det indeholder mere end 15000 Pseudomonas SPP/gram.


Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Brun glasflaske med antiwrinkle serum. Det internationale produktnavn: Lf30-norrniser og alder.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1779/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejsestik med adapter
 
Mærke: Qi-Zhou
 
Navn: Adaptor Universal - World Traveler Adaptor Plug
 
Type/modelnummer:  Type D
 
Batchnummer/stregkode:  1234567829722
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Adapterens forside er en åben konstruktion, der gør det muligt at røre strømførende dele. Adapteren har ikke en monteret sikring, og der er ingen lemme til at beskytte brugeren mod elektrisk stød, når stik trækkes tilbage fra adapteren.


Produktet opfylder ikke den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  3-pin (UK-stil) Adapterstik til brug uden elektriske artikler i Det Forenede Kongerige. Pakket i en klar plastskaller, der dækker et kort, der er mønstret med blåt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1780/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejsestik med adapter
 
Mærke: Qi-Zhou
 
Navn: Adaptor Universal - World Traveler Adaptor Plug
 
Type/modelnummer:  Type A
 
Batchnummer/stregkode:  1234567829739
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Adapterens forside er en åben konstruktion, der gør det muligt at røre strømførende dele. Adapteren har ikke en monteret sikring, og der er ingen lemme til at beskytte brugeren mod elektrisk stød, når stik trækkes tilbage fra adapteren.


Produktet opfylder ikke den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et 2-benet adapterstik. Pakket i en klar plastskaller, der dækker et kort, der er mønstret med blåt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1795/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Tørretumbler
 
Mærke: White Knight
 
Navn: Condenser Tumble Dryer
 
Type/modelnummer:  0312 76A 15002 (77AW), 312 767 15009 (767C), 0312 76A 15010 (77AW) 0312 76A 15330 (77AS), 0312 76A 31000 (CL76AWH).
 
Batchnummer/stregkode:  Tilbagekaldelsen berører kondenstørretumblere til kondensator, der fremstilles i oktober 2010. Serienumre findes i vedlagte liste.
 
Risikotype:  Brand
 
De berørte produkter er udstyret med en stikforbindelse, der ikke er til maskinens specifikationer. Brugen af dette stik kan potentielt føre til overophedning af apparatet og kan, hvis det ikke er muligt, skabe en potentiel brandfare over tid.


Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kondenstørretumbler til kondenstørretumbler
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Spanien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1802/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Stik
 
Mærke: IESTO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  79142
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:


· Der er ingen bøsning på kabelindgangen, som skal beskytte kablet mod overdreven bøjning i det punkt, hvor det indsættes i stikket.


· bolten giver adgang til stikenes inderside, når stikket fjernes.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60884.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet.

 
Beskrivelse:  Stik. Farve: hvid/sort. Produktet pakkes i gennemsigtig polyethylenemballage, der hver indeholder 50 produkter.
Oprindelsesland:  Bulgarien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 48