Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 48 ( Zveřejněno: 30/11/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1787/12       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Cukrovinky na bázi dekorativního želé včetně bonbónů
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 7343654
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4012073436545
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože jeho vzhled, chuť a tvar (podobně jako želé bonbóny) jsou takové, že by mohlo dojít k záměně s potravinami a spolčením dětí.


Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Žlutá, červená a ekologická plastická napodobenina bonbónů s bezbarvou krystalickou povrchovou vrstvou připomínající cukr. Označování: „Tento výrobek je určen pouze pro dekoraci. Uchovávejte mimo dosah dětí.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1797/12       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Koupelové přípravky
 
Značka: Badefee
 
Název: Badepraline Petit Amour / Bath cake Petit Amour
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260212374900.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, barvě a velikosti, může být mylně považován za potravinu. To může mít za následek, že se děti nasekají do úst, sune nebo pojídá, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí.


Kromě toho výrobek představuje chemické riziko, protože v něm se vyskytuje detergent. Kontakt detergentu s plnými plnými prostředky může vyvolat chemickou zápal plic.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Balíček obsahuje kosmetické prostředky ve tvaru kosmetických výrobků.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1773/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Goldeneye
 
Název: Pigment +, BLACK 270
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže 0416/021
 
Druh rizika:  Chemické
 Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 78 mg/kg niklu. Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 musí být hladiny niklu v tetických inkoustech tak nízké, jak je to technicky dosažitelné, protože nikl má vysoký alergenní potenciál. Aplikace na kůži tetovacích barev obsahujících nikl vede k trvalému kontaktu s senzibilizujícím alergenem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Plastová trubice o objemu 3 ml opatřená značkou, číslem šarže a seznamem složek.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1774/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Lightning Yellow
 
Typ/číslo modelu:  3872 A lehčí žluť
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže E40; část 95; datum použitelnosti 4.04.2015
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 185 mg/kg aromatických látek, o-anisidin, a 89 mg/kg aromatických aminu, které jsou látkami klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické.


Přítomnost azobarviv není v souladu s rezolucí Rady Evropy „ResAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Láhev na 30 ml, která nese značku, číslo šarže a datum skončení platnosti, v němčině.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1775/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Lipstick Red
 
Typ/číslo modelu:  3859 A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže E41; část 195 – datum použitelnosti v roce 4.04.2015
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 193 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu, což je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní a toxická. Kromě toho obsahuje aromatický amin 2-ethoxyanilin, který je rovněž toxický.


Přítomnost azobarviv není v souladu s rezolucí Rady Evropy „ResAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Láhev na 30 ml, která nese značku, číslo šarže a datum skončení platnosti, v němčině.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Lucembursko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1777/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: BEAUTIFY Skin Art
 
Název: Dunkelbraun marrone scuro (dark brown)
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  005–06/11. Pozbytí platnosti před 06/2014
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 6,4 mg/kg olova nad mezní hodnotou (2 mg/kg) a 26 mg/kg niklu.


Podle ReAP (2008) 1 musí být hladiny niklu v tetických inkoustech tak nízké, jak je to technicky dosažitelné, protože nikl má vysoký alergenní potenciál. Aplikace na kůži tetovacích barev obsahujících nikl vede k trvalému kontaktu s senzibilizujícím alergenem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Láhev na 10 ml přibližně 7 cm, se složkami, značkou, datem šarže a datem ukončení použitelnosti a výrobcem.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1794/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Gerimport
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref EL-7336C/CL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430540305112
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabel není dostatečně odolný proti tahu a existuje riziko, že živé části budou přístupné, což by mohlo vést k tomu, že uživatelé utrpí úraz elektrickým proudem.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Součástí osvětlení balené v plastu s označením opatřeným údaji dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1785/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Mini motorky
 
Značka: Retto
 
Název: Mini Motorbike
 
Typ/číslo modelu:  Vzor LMOOXR3
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Pořezání, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko popálení, děrování, úrazu elektrickým proudem a zranění, protože:


Materiál krytu je křehký a může se zlomit.


Typ akcelerátoru není progresivní a existuje riziko neočekávaných změn rychlosti.


Blokovací klíč pro benzin je daleko od nádrže.


V blízkosti krytu, obrazovky, podvozku a identifikačního štítku jsou ostré hrany.


Uživatel může mít přístup k měděným vodičem.


· Kdo přeplněné, minimotorické úniky paliva přes elektrické nebo horké díly.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Jednostopá jednostopá motorová vozidla, která jsou balena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1778/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Harley-Davidson
 
Název: VRSC
 
Typ/číslo modelu:  Typ: VR1; vzor: VRSCHDX; ES schválení typu: E4 * 2002/24 * 0130
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené motocykly byly vyrobeny mezi 14. červnem 2011 a 23. srpnem 2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Držák registrační tabulky se může oddělit, případně poškodit zadní pneumatiku nebo brzdu. V důsledku toho existuje riziko jezdce pádu z motocyklu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Řecko, Irsko, Dánsko, Spojené království, Finsko, Polsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1781/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: 1. Avensis 2. Corolla3. Prius
 
Typ/číslo modelu:  Narušená vozidla: Avensis se zážehovým motorem 1.6 a 1,8 l, vyráběná japonská vozidla Corola a Prius, která jsou všechna vybavena elektrickým pohonem s posilovačem motoru. Informace o identifikaci dotčených vozidel jsou uvedeny v < ha href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2012-w48/2012-w48_9-vins.pdf „> připojené dokumenty.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
S ohledem na jejich nedostatečnou tvrdost může zapletení, které spojují střední odbočku řízení systému řízení do skříně kormidelního stroje, deformovat, vyvíjet větší vůli a nakonec nosit, což by mohlo vést ke ztrátě schopnosti řízení. K tomu může dojít, pokud se volant často a rázně obrátí na plnou polohu při jízdě při pomalé rychlosti.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil. 1. Avensis (původ: Spojené království) 2. Corolla (původ): Japonsko) 3. Prius (původ): Japonsko)
Země původu:  Japonsko, Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Německo, Španělsko, Estonsko, Bulharsko, Švédsko, Řecko, Island, Norsko, Dánsko, Spojené království, Finsko, Malta

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1782/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: 1. Prius2. FCHV
 
Typ/číslo modelu:  Informace o identifikaci dotčených vozidel jsou uvedeny v < ha href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2012-w48/2012-w48_10-vins.pdf „> připojené dokumenty.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vodní čerpadlo na elektrický pohon, které řídí oběh chladiva prostřednictvím hybridních složek, včetně sestavy invertoru, může způsobit selhání funkce výstražných světel na přístrojové desce PRIUS nebo snížení režimu pohonu v vozidlech FCHV. V některých případech může pojistka ústit do elektrického vedení elektrického napájení, což způsobí, že se hybridní systém zastaví při jízdě vozidla, což by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Bulharsko, Estonsko, Řecko, Španělsko, Island, Slovinsko, Dánsko, Malta, Spojené království, Finsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1776/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: Casa del Dolce
 
Název: Bolle di Sapone (Soap bubbles)
 
Typ/číslo modelu:  Číslo 79
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999554 369716 Úsek 120209069
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože celkový počet aerobních mikroorganismů v mýdlové vodě je příliš vysoký (4 800 000 cfu/ml), přičemž prahová hodnota činí 1 000 cfu/ml. Výrobek rovněž obsahuje vysokou úroveň Pseudomonas aeruginosa (3 500 000 cfu/ml). V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Balení kapaliny pro výrobu bublin ve spojení s karamely. Na etiketě jsou uvedeny složky karamely ve 27 jazycích a dále číslo šarže, kód výrobku, čárový kód, referenční kód distributora, označení CE u hraček a prohlášení, že výrobek není vhodný pro děti do tří let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1789/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka ovládaná radioizotopy
 
Značka: Qunxing®
 
Název: Tracker Radio Control
 
Typ/číslo modelu:  QX-3542
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 928928 031323
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 20,7 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničením přípravku. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Žlutý, bateriový, dálkově ovládaný, všeterénní vozidla; pneumatiky vyrobené z měkkých, průhledných, bezbarvých plastů. Balení: desky z polystyrenu v barevné lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1791/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Happy day
 
Název: Girl Fashion
 
Typ/číslo modelu:  Č. 20101
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje 20,1 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničením přípravku. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu s dlouhou lovnou šňůrou a 3 výstroje. Balení: potištěný karton s průhlednou deskou a lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1793/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka pro mobilní telefony s panenkou
 
Značka: Faddish
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenské panenky obsahuje 22,5 % hmotnostních (-2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničením přípravku. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mobilní telefon s panenkou. Balení: balení bez lepenky s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1799/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební duhový polštář
 
Značka: Keptin-JR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7169820523
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí dřevěnou patkou na konci táčecího lana, snadno se roztrhne a malé děti by jej mohlo spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Hudební krabice s květů bavlny; plastové hudební schránky pokryté tkaninou ve formě květu s tašovým lanem.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1801/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele
 
Značka: Aqua Music
 
Název: Water Xylophone
 
Typ/číslo modelu:  Xyloforon 0293.0320
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části (knoflíky) mohou být uvolněné a malé děti by jej spolkovaly.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu, zákaz uvádění výrobku na trh a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Hračka xylofon s pěnovým základem, zabalená v lepenkových a průhledných plastových materiálech. Pěnové obložení se skládá ze 6 různých barevných částí, z nichž každá má barevnou zvukovou tyč. Zvukové tyče jsou připevněny na bázi pěny, každá s 2 tlačítky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1783/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské tričko
 
Značka: Lusa Kids
 
Název: and fashion
 
Typ/číslo modelu:  článek ml-1328
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění výrobku na trh. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská červená/dětská košile se dvěma tlačítky pro zapínání na levé horní straně a zdobení 24 malých míčků na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1784/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí plavky
 
Značka: neznámý
 
Název: Polly Pocket
 
Typ/číslo modelu:  951–416
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5991329514161
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Jednodílné jednodílné, žluté plavací dáse, které je zdobeno obličejem a nápis: „polly kapsové“. Plavky může být svázáno na šňůry na krku. Šňůry mají vázané dna.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1786/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské větráky
 
Značka: Glo-Story
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: GO-6509
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999032765092
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčního zdrhovadel v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Dětský kabát určený pro děti. Kapuci lze odstranit pomocí zdrhovadel a obsahovat nefixovaný šňůrku s volným čepem. Velikost: 134–164.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1792/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Playshoes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 101702
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje chrom (VI) v množství 98,7 mg/kg a 97,6 mg/kg v podešvi. Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská obuv na světle modré usně. Na obou stranách kotníku je založena bílá pružná část. Jazyk mořský je vyroben ze světlé barvy. Balení: průhledný plastový pytel s záložkou pro zavěšení; štítky z kartonu nebo lepenky uvnitř pytle, jakož i kartónové označení z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1796/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vesty
 
Značka: Aoles
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: YF9247
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobky představují riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři s uzly a na koncích.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Dětské saka s kapucí a zip. Kapota zahrnuje nepřipevněný šňůrku s uzly a ggy na koncích. Vnitřek hrdla vesty je zdoben nápisy: „Topklub“, „Acles Club & sporty“ a „Super parety destiláty“. Velikosti: 140, 146, 158, 170.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1798/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: A-1767B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  558258168
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Dětská vesta s kapucí a zdrhovadlo. Kapota zahrnuje nefixovaný šňůrku s uzly a plastovými četami na koncích. Kapuci lze odstranit pomocí zdrhovadel. Kabát je zdoben nápisem: „KLSOODKLA PMCKKOAP“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1790/12       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektory kouře
 
Značka: Houseguard
 
Název: Optical Smoke Alarm
 
Typ/číslo modelu:  HS-102 ref. č. 601080–80 (s klasickým baterií 9V) ref. č. 601085–80 a č. 601085 (s baterií Lihium 9V)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Ref. 601080–80 Gentuk 7 320 891 080 800) Ref. 601085–80 a Ref. 601085 Genu7 320 896 010 857)
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není schopen zjistit kouř s dostatečnou citlivostí. V případě požáru neumožňuje uživatel nebo uživatel v blízkosti k přijetí opatření k úniku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, stažení výrobku z trhu a jeho zničení. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Samostatný bílý, automatický detektor kouře (průměr: 100 mm, výška: 35 mm). Pevné a průhledné obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1788/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Mýdlo
 
Značka: Montclaire
 
Název: Round montclaire powerful germicidal soap
 
Typ/číslo modelu:  Multifunkční zařízení: 11/2011 Exp: 11/2014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (5 760 mg/kg).


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varovat spotřebitele před riziky. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelená lepenková krabice (LxBxH = 7 x 7 x 3,5 cm) obsahující kulatý, tmavozelený tyč mýdla (přibližně 6,5 cm) se písemně na obou stranách: „montclaire“.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1800/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Proti Pyrsky sérové sérum
 
Značka: Skin-Peel
 
Název: META FOR SKINCARE Just Protect & More
 
Typ/číslo modelu:  SPF 30
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  65011
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, neboť obsahuje více než 15000 Pseudomonas SPP/gram.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Láhev na hnědý sklenici obsahující sérbrusky séra. Mezinárodní název přípravku: Poměr věku defy SPF30 se zvlhčováním mléka.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1779/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Qi-Zhou
 
Název: Adaptor Universal - World Traveler Adaptor Plug
 
Typ/číslo modelu:  Typ D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1234567829722
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Zásuvka adaptéru je otevřená konstrukce, která umožňuje dotknout se živých částí. Adaptér nemá pojistku a nejsou k dispozici žádné závěrky, které by chránily uživatele před úrazem elektrickým proudem, když je zátka stažena z adaptéru.


Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  3-pólový adaptér (ve Spojeném království), zástrčka pro použití s elektrickými předměty mimo Spojené království. Balena do čirého plastového pláště, který pokrývá tzv. „modrou kartu“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1780/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Qi-Zhou
 
Název: Adaptor Universal - World Traveler Adaptor Plug
 
Typ/číslo modelu:  Typ A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1234567829739
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Zásuvka adaptéru je otevřená konstrukce, která umožňuje dotknout se živých částí. Adaptér nemá pojistku a nejsou k dispozici žádné závěrky, které by chránily uživatele před úrazem elektrickým proudem, když je zátka stažena z adaptéru.


Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  2kolíková zástrčka pro adaptér. Balena do čirého plastového pláště, který pokrývá tzv. „modrou kartu“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1795/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sušička prádla
 
Značka: White Knight
 
Název: Condenser Tumble Dryer
 
Typ/číslo modelu:  0312 76A, 15002 (77AW), 312 767 15009 (767C), 0312 76A 15010 (77AW) 0312 76A 15330 (77AS), 0312 76A31000 (CL76AWH).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Odvolání se týká sušičky pro kondenzační bubnové sušičky, které byly vyrobeny v říjnu 2010. Pořadová čísla jsou uvedena v < ha href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2012-w48/2012-w48_23-vins.pdf „> připojený seznam.
 
Druh rizika:  Požár
 
Dotčené výrobky byly vybaveny spojkovou částí, která není součástí specifikace stroje. Používání tohoto konektoru může vést k přehřátí spotřebiče, a pokud by to nebylo možné, mohlo by to v průběhu času vytvořit potenciální nebezpečí požáru.


Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sušič kondenzátoru.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1802/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zástrčka
 
Značka: IESTO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  79142
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Neexistuje žádný pouzdro u vstupu kabelu na zátku, která má chránit kabel proti nadměrnému ohybu, v místě, kde je zasunut do zásuvky.


Když se zástrčka umožňuje přístup k zástrčce, padá se, když je zástrčka odpojena.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Zástrčka. Barva: bílá/černá. Produkt se balí do průhledných polyethylenových obalů, z nichž každá obsahuje 50 položek.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 48