Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 44 ( Zveřejněno: 02/11/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1631/12       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Gril gril
 
Značka: Bodum
 
Název: Fyrkat
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz: 10630–565
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Stojan může dosáhnout velmi vysoké teploty během používání, která vede k riziku požáru a popálenin.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1860.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, stažení výrobku od konečných uživatelů a zničení výrobku. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko, Dánsko, Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1618/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční
 
Značka: Qiaolian
 
Název: LED Night Lighting
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 205
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 6 947551 990173
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Obal a baňka lze vyjmout bez použití nástrojů, když se noční světlo uzavře do elektrické zásuvky. V důsledku toho se mohou během výměny žárovek dotýkat živé části.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Noční zástrčky, které se vloží přímo do zásuvky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1624/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: Boa Lights
 
Název: Bordslampa
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7331121254243
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Elektrická izolace transformátoru není dostačující. Nejsou dostatečné vzdálenosti a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními vinutími transformátoru. Selhání transformátoru může vést k přístupu k živým částem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61347.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Stolní lampa pro děti ve formě malé růžové haly. Dodáváno s transformátorem: „řidič LED“, NFED-065010-IP20.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1616/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Range Rover
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 2012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení vozidel se týká vozidel vyrobených dne 24. listopadu 2011. VIN rozmezí SALLMAMD4CA370800 až SALLMAMEČC370892
 
Druh rizika:  Úraz
 

Čelní sklo nesmí být správně voleno. V důsledku toho se může vyskytnout vniknutí vody a může se vyskytnout větší hluk větru. V extrémních případech, kdy je mezi sklem čelního skla a polyuretanovým lepidlem nedostatečný chemický dluhopis, nelze úplné zadržení čelního skla dosáhnout v případě nasazení do vaku pro jímání vzduchu nebo při nehodě vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1617/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Ranger
 
Typ/číslo modelu:  Ranger PX Double Cab E11 * 2007/46 * 0154 * 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 05/09/2011 a 10/05/12. 6FPPXXMJ2PBJ24021 až 6FPPXXMJ2PC32284.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zámek opěradla sedadla nesmí za určitých podmínek správně spolupracovat, což vede k tomu, že zadní opěradlo sedadla není od jeho západu pozitivně připevněno. V případě nehody to může představovat riziko zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Jižní Afrika
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Švédsko, Maďarsko, Finsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1619/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Focus Cabriolet
 
Typ/číslo modelu:  E13 * 2001/116 * 0157 * 06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  WF0XXXLUDX6B00405 až WF0XXXLUDX7L06309. Vozidla vyrobená mezi 01/06/2006 a 30–04–2007
 
Druh rizika:  Požár
 
Vozidla provozovaná v zemích s vysokou spotřebou silniční soli během zimních měsíců mohou mít zvýšené riziko jejich koroze. V krajních případech se koroze může šířit do elektronických obvodů a vést k přehřátí. V ojedinělých případech může být přehřátí dostatečné k tomu, aby byl zapalovač namontovaný do chladicího ventilátoru motoru a kolem součásti elektrického vedení, které zvyšují riziko požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Německo, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1621/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Polaris
 
Název: Victory
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla vyrobená mezi 3/1/12 a 15/8/12.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabely, které by mohly způsobit nedostatek ovládání škrticí klapky a mohly by zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Španělsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1626/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skútry
 
Značka: DAYTONA MOTORS
 
Název: Sprinter
 
Typ/číslo modelu:  Zařízení Sprinter 50 (DY50A), Sprinter 125 (DY100A) a Sprinter 125 EFI (DY125–52B)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení vozidel se týká vozidel s těmito čísly VIN: Zařízení Sprinter 50: z ΧG8DΥ050WDΒ020537 do ΧG8DΥ050WDΒ020680 a od ΧG8DΥ050WDC020949 do ΧG8DΥ050WDC020966 Zařízení Sprinter 125: od ΧG8DΕ125WDΒ024181 do ΧG8DΕ125WDΒ024190 a od ΧG8DΕ125WDC024314 do ΧG8DΕ125WDC024683 Zařízení Sprinter 125 EFI: od ΧG8DOF 125ΝΥřetězce Β024026 do ΧG8DΥ125 ΝΥC024625
 
Druh rizika:  Úraz
 

Možné netěsnosti nebo uvolnění zadní brzdové hadice by mohly způsobit ztrátu zadního brzdného účinku, který by mohl vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skútr.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1627/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: CITROEN
 
Název: C3, DS3
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu: C3: E2 * 2007/46 * 0003 * 00, e2 * 2007/46 * 0003 * 08, e2 * 2007/46 * 0003 * 09 DS3: E2 * 2007/46 * 0003 * 01, e2 * 2007/46 * 0003 * 08, e2 * 2007/46 * 0003 * 09
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká vozidel vyrobených v letech 06/010/2009 až 30/11/2011 (C3) a od 16/11/2009 do 30/06/2011 (DS3).DIČ: c3: from VF7SC8.FP09A152557 až VF7SC8.FP0BW564316DS3: z VF7SA8FR09W500782 na VF7SA8FR0BW562843
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabel baterie na převodovce může způsobit zastavení motoru k zastavení. Pokud k tomu dojde během doby, kdy je vozidlo v pohybu, může způsobit nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Irsko, Švédsko, Slovinsko, Portugalsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1637/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lotus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  hrbolky Výrobek: Osobní automobil Značka: Lotus Název: Evora S a Evora S-IPS Typ: 122
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobeno mezi 2/9/10 a 13/12/11
 
Druh rizika:  Požár
 
Ohebná část hadice, která je součástí potrubí oleje, může být vadná. Přívod ropy do motoru, který je namontován do motoru, může vést ke ztrátě oleje z vozidla a k riziku požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1647/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Římské žaluzie
 
Značka: Gardinia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Andrea- 604066
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 314106 040666
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože řetěz může tvořit smyčku, do které by se dítě mohlo zamotorizovat.

Výrobek není opatřen odpovídajícím varováním. 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, zákaz uvádění výrobku na trh, stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Římské žaluzie, černé textilie, 60/175 cm (také jiné rozměry), které jsou z plastové koule na jedné straně nevidomé. Výrobek je určen k instalaci spotřebitelem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Dánsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1612/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Dimian AG
 
Název: Bambolina & Sisters
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. DV 1900
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4895167919007
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože panenka obsahuje až 12 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  4 podobných plastových loutky (3,84 kg) s tmavou nebo růžovými vlasy, různými oděvy a obuví. Baleny do lepenkové krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1613/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka ovládaná radioizotopy
 
Značka: Joki Time
 
Název: Farm Truck
 
Typ/číslo modelu:  90652
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  802102906526
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože nákladní automobil obsahuje 0,14 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Zelený a červený vzor traktoru/gger v krabici; obal s sebou nese prohlášení, že hračka je určena pro děti do tří let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1614/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení policejní hračky
 
Značka: Combat Mission
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model. SO-22712A,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  T012868 (na etiketě) Barkód: 690000128684
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 8,5 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0,5 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP).
Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Souprava se skládá z 1 černoplastových dětských děnek, 6 růžových projektilů s přísavkami, z jedné dvojice šedých pout, 2 granátů, 1 bodoleer a 1 rotujících cílových desek. Balení: průhledový plastový pytel s lepenkou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1615/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová střelná pistole
 
Značka: Pietro Plastic Toys
 
Název: Kommandós pisztoly
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 5998087518837
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože buletky obsahují 37 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Černý a hnědý plastický děr se 6 žlutými listinami. Balení: průhledový plastový pytel s lepenkou.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1620/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradník, skokan
 
Značka: La malle aux jouets
 
Název: Xylophone frog (Xylophone grenouille)
 
Typ/číslo modelu:  16299
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  AC04429
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé děti mohou přijít o malé části (kovové šrouby), které mohou být požity nebo vdechnuty. Tyto malé části jsou nefunkčními hroty, a mohou tudíž poškodit uživatele.
Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěné xylofony na kola rulette, žabí konstrukce barvený v různých barvách, se šňůrou tak, aby je mohla vytáhnout. Rozměry xylofonu: přibližně L.19 cm, l.19 cm a h. 9 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1625/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: Qunxing
 
Název: Benign girl
 
Typ/číslo modelu:  QX-1103SS-1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6928928072043
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.
Hračka není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Hračka je sklápěcí telefonní číslo z bílého a růžového plastu. Existují nálepky s vyobrazením panenka na telefonech a nápisy „Vision“, „Super Telefon“ a „Benign Girl“. K hračce je připojena růžová šňůra. Hračka je baterií. Telefon se balí do lepenkové krabice s nápisem „Benign Girl“, „Super telefon“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1646/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magické koupelové míčky
 
Značka: Splashy Land
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0311 a 0211
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760206630018
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, a to vzhledem k kapsleím, které uvolní houby v době, kdy se rozpouštějí. Kapsle je tedy přístupná a mohou být spolknuty malými dětmi.
Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Magické kuličky, o průměru 6 cm, prodávané v sadách 3 nebo 6, balené v jednotlivých plastových fólií a poté v průhledném plastu. Když je ve styku s vodou, nerozpouští mírová kosmetická koule, uvolněte kapsle, které jsou po několik minut plováky na povrchu vody. Potom se taví a uvolňuje malá houba, která až poté byla stlačena v kapslích. Houba přichází v různé formy pro děti (předměty, znaky, zvířata atd.).
Země původu:  Jižní Afrika
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1622/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí
 
Značka: Venera
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10024
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí poranění, a to z důvodu přítomnosti šňůry v prostoru pasu, který není připevněn k oděvu, a k ozdobným stahovacím šňůrám, který je nižší než lehem oděvu.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dětské bránice v různých barvách, s šňůrami v prostoru pasu, které nejsou upevněny na jednom místě, a dekorativní šňůry s dekorativními částmi, které jsou visy pod spodní lem bránice.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1623/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Kay Syan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Q-224
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dětská výstroj a výstroj sestávající ze dvou částí – šaty a boluro. Střilek má stínící bok a je s ramenními popruhy elastický. Bolero je s krátkým slechem a v oblasti krku má elastické šňůry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1630/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Náramkové hodinky
 
Značka: Six
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CII 111111–947
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 4016632931649
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože náramkové hodinky obsahuje azobarviva, která uvolňují 590 mg/kg benzidinu.
Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Manka z černého usně. Tento elet se skládá ze dvou kroucených popruhů, které jsou upevněny s koženou dou na dvou bodech. Výrobek je bez obalu.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1632/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí
 
Značka: Samegame
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Název: Neznámý 12106
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění z důvodu přítomnosti funkčních šňůr se svobodnými konci a uzly v oblasti krku, zpět a pasu.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dívčí dvoudílné dámských plavek v různých barvách. Horní strana má dva elastické provazce, které jsou na krku a na zadní straně svázány. Na obou stranách spodní části jsou šňůry, které jsou svázány.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1633/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská noční košile
 
Značka: Mymosa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské noční košile s funkčních šňůrami v oblasti krku, určené dětem do 7 let, prodávané bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1635/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké kalhoty
 
Značka: A.W diamond
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůry v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské kalhoty se šňůrou v pase, bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1636/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Mtex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr se svobodnými konci, které jsou určeny k svázání na pleci.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské šaty, s ramenními popruhy, prodávanými bez obalu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1638/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pyžama
 
Značka: H&T
 
Název: Miss Linka
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  BE249
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v oblasti kolena, která se nachází pod hranicí hrou.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské pyžama skládající se ze dvou částí, určené pro děti do 7 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1639/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Bilge Baby Club
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  02020891
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v digestoři.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské pocení s kulovou kapucí a šňůry s volným konci, v kombinaci šedé a růžové, růžové a purpurové, se zipem a dvěma kapskami. Na přední straně pocení růžově a purpurové je nápis „RIPE Nun 3 5“ a na přední straně pocení šedého a růžového růžice se nachází růžový květ a dvě jádra. Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1640/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Mertoğlu Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  01080070
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v digestoři.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské vestky bez rukávů, v modré barvě, červené a žluté barvě, digestoře se šňůrami a zipem. Na přední straně žlutých a červených kabelen se používají modely a nápis: „LOVE, POWER, GIRL 23, 3“. Na modrém pláštěm se nachází nápis: „MOTIVACE, CASP X – 452“. Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1641/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kabát bez rukávů
 
Značka: Mertoğlu Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  kód: 01080070
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti střechy.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vesta, která je bez rukávů, ve vodní lázni, která je dodávána s kapucí se šňůrami, a zipy. Na přední straně je aplikace, která zobrazuje dva chlapce. Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1642/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Bilge Baby Club
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  kód: 01050271
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti střechy.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětská výstroj – pocení s kapucí se šňůrami a pár kalhot, v kombinaci růžové a šedé barvy. Na přední straně je použit vzorec pro květy, připojené mince a nápis: „ŠTĚSTÍ MBER“. Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1643/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Hayrettin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  02070100.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti střechy.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětská vesta zásobovaná kapucí, která má funkční šňůru ve světle zelené barvě, se zipem a s dvěma kapskami.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1644/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Hasel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  02070117
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti střechy.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vesta pro děti s kapucí, která má funkční šňůra v červené barvě. Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1645/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Kid's girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JSJ-72
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Šaty určené dětem do 7 let, se šňůrami kolem krku a následujícími nápisy na přední straně: „Stav b2“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1611/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Prostředky na bělení zubů
 
Značka: Beaming White
 
Název: Advanced Teeth Whitening
 
Typ/číslo modelu:  Profesionáleth Whiting Kit 38 % H2O2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 1380436, nejlépe před 11/2013
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 38 % látek karbamid peroxid, který překračuje povolenou úroveň.
Produkt nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS o kosmetických přípravcích. 35
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Prostředky na bělení zubů na prostředcích určených k tomu, aby byly zabaleny v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1628/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér
 
Značka: Fontastic
 
Název: Universal Charger for Notebooks
 
Typ/číslo modelu:  40–8120300–13 (K70103) DP-LGS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Sériové number:0912 /EAN: 4 024559 218262
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože dálkové vzdálenosti mezi primárními a sekundárními částmi jsou nedostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Síťový adaptér, režim dodávky energie k jinému dodavateli. Vstup: AC 100–240V 50/60Hz 1.0A Třída II Výstup: 12V-24V.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1634/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zkoušející napětí
 
Značka: StarkTools
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  přístroje a zařízení Výrobek: Zkoušející napětí Značka: StarkNástroje Název: Neznámý Číslo modelu: 7781
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4895136977816
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Kovový hrot je příliš dlouhý a výška ochranného ráfku není dostatečná. V důsledku toho by se uživatel mohl během normálního používání dotýkat vrcholu kovové špičky.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61243.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Zkoušející napětí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 44