Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 37 ( Zveřejněno: 14/09/2012)
Oprava
Oznámení A12/1283/12 z roku 2012 z týdne 34 bylo odstraněno z internetové stránky systému RAPEX, protože opatření již byla oznámena (týden A12/1279/12- v roce 34).

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 9 fotografií

2 ze 9 fotografií

3 ze 9 fotografií

4 ze 9 fotografií

5 ze 9 fotografií

6 ze 9 fotografií

7 ze 9 fotografií

8 ze 9 fotografií

9 ze 9 fotografií

Číslo varování: A12/1373/12       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  VIa Tralinata set
 
Značka: EDELRID
 
Název: Klettersteigset
 
Typ/číslo modelu:  Článek: 71694, 71673, 71680, 71674, 71682, 71676, 71693
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Žádné informace
 
Druh rizika:  Úraz
 
Polyamidový popruh větraných větráků by mohl být částečně zneškodněn mechanickým působením uložených nečistot na nečistoty a v důsledku toho by mohl být oslaben. Za běžných podmínek používání (bez pádu) se popruh pohybuje a poté znovu přetváří do tvaru. Má se za to, že by to mohlo vést k výše uvedenému mechanickému postupu, který není pro uživatele zcela zřejmý. V případě pádu by to mohlo způsobit vážné zranění nebo smrt.


Hlášena byla jedna smrtelná nehoda.


Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  VIa Tatrata zařízení na šplhání (tragata). Ovlivňují se následující modely vyrobené mezi 2010 a 2012: Kabel Lite, číslo: 71694 (černá) Kabel Lite 2.0, 71673 (zelená barva) Kabelové Comfort, čl. 71680 (černá) Kabelový komfort 2.0, článek č.: 71674 (zelená barva) Kabelový Kit 4.0, článek č.: 71682 (černá a zelená) Brenta Comfort, čl. 71676 (černá) Kabel Kit X-Light Schuster, článek č.: 71693 (černá)
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1357/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Coral
 
Typ/číslo modelu:  ČL. ST1132MDC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S74, BATCH: W63RDN32Y59041IMX40
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 62 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Průhledná láhev s adhezívní štítek a černý vrchní deska obsahující coral-barvený pigment.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1358/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Dijon
 
Typ/číslo modelu:  ČL. ST1145MDDIJ
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 536 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující. Obsahuje také aromatické uhlovodíky, jako styren a alfa-methylstyrenem, které jsou rovněž toxické.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis: 
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1359/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Dragon Yellow
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: ST1064DRAGY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S76, BATCH: W64Y60IMX40
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 270 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a černohorní vrstvou obsahující žlutý pigment.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1360/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Egg Shell
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: ST1149 BORES
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S77, BATCH: W65Y61B56GL
 
Druh rizika:  Chemické
 Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 167 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a černohorní vrstvou obsahující žlutý pigment.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1361/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Lemon Yellow
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: ST 1003LY
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 96 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující. Obsahuje také aromatické uhlovodíky, jako styren a alfa-methylstyrenem, které jsou rovněž toxické.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis: 
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1362/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Maroon
 
Typ/číslo modelu:  ČL. ST 1152BORMAR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S77, BATCH: Y57O40RDN31B49GL
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 149 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a černě s tmavým červeným pigmentem.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1363/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Maroon Honey
 
Typ/číslo modelu:  ČL. ST 1150BORMH, Boris Collection
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S72, BATCH: Y58W61O38B49GL
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 304 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující. Obsahuje také aromatické uhlovodíky, jako styren a alfa-methylstyrenem, které jsou rovněž toxické.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a černohorní vrstvou obsahující žlutý pigment.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1364/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Mustard
 
Typ/číslo modelu:  ČLÁNEK ST 1053 – MUS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S76, BATCH: Y 60W64O44G54RD32
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 430 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a černohorní vrstvou obsahující žlutý pigment.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1365/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Persian Red
 
Typ/číslo modelu:  ČL. ST1154BORPR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S77, BATCH: W61RDN29Y58O38B49IMX40
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 137 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a černě obsahující červený pigment.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1366/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Rubber Doll
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. St 1151BORRD, Boris Collection
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S72, BATCH: W57Y55O35RDN28B45GL
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 39 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a čerň obsahující oranžový pigment.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1367/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Salmon
 
Typ/číslo modelu:  ČL. ST1131MDS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S70, BATCH: W57O35R28Y53M32IMX40
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 33 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a černě obsahující červený pigment.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1368/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Sangria
 
Typ/číslo modelu:  Článek ST1153BORSAN BORIS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S72, BATCH: RDN31Y57O40W62B49GL
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 86 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a černě obsahující červený pigment.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1369/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Sunburn
 
Typ/číslo modelu:  ČL. ST1035SB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S78, BATCH: W66Y61O41IMX40
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 26 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a čerň obsahující oranžový pigment.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1370/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Yellow Orchid
 
Typ/číslo modelu:  ČL. ST1141MDYNEBO
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S72, BATCH: Y59W62O40RD31G45IMX40
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 333 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu (č. CAS 90–04–0) a která je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující.


Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a černohorní vrstvou obsahující žlutý pigment.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1380/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Light Brown
 
Typ/číslo modelu:  Článek # ST1018LB, šarže # YO19RX25W70, Y61IMX40, Ref # 101811H25001 Exp: 08/31/16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže: SS82
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 12,2 mg/kg niklu.


Produkt není v souladu s příslušnou národní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Světle hnědá, neprůsvitná tekutina – otevřená sada lahví: netransparentní kapalina. Pach: chemické látky. Balení: plastová láhev s ochranným uzávěrem
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1438/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Čistič, čistič a čistič, čistič a čistič
 
Značka: Mc Pride
 
Název:  1. Oven Pride- Complete oven Cleaner2. BBQ Pride- BBQ Grill Cleaner
 
Typ/číslo modelu:  Všechny produkty vyrobené před 10/09/12.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu problémů spojených s uzávěrem odolným proti dítěti. Děti si mohou otevřít láhev a pít chemický obsah, což způsobí popáleniny v ústech a vnitřních orgánech.

O hlášení incidentů.

Výrobek není v souladu s nařízením č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sušárna s nátlakem z plastu, obsahující uzavírací tyč. Hlazení do pece obsahující přibližně 10 % louhu sodného a směsi 3 povrchově aktivních látek a rukavice na jedno použití na bázi nitrilu.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1387/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: OPEL
 
Název: Antara
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesprávná brzdová kapalina může způsobit korozi v hydraulické jednotce ABS, která vede k nalepení ventilu a která má za následek delší zdvih brzdového pedálu a delší brzdnou dráhu, která může způsobit úraz a následkem zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení vozidel se týká 2007 až 2010 let modelu s čísly VIN v bodech 7 0–8 0 266540 a 9 B 261462 až A B 012397. Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Nizozemsko, Malta, Finsko, Bulharsko, Dánsko, Slovinsko, Maďarsko, Portugalsko, Island

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1397/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: CHEVROLET
 
Název: Aveo /Kalos, Captiva, Epica/Tosca, Lacetti/Nubira/Optra, Matiz/Spark
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V některých případech mohou postižená vozidla mít houbovité brzdy, zvýšená zdvih brzdového pedálu a v některých případech menší brzdný účinek, způsobený slepením ventilu v rámci modulu ABS.


Tyto podmínky mohou způsobit úraz a následkem zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká těchto modelů: MY2009 ~ 2011 Chevrolet Avezo/Kalos MY2007 ~ 2010 Chevrolet Captiva MY2008 ~ 2010 Chevrolet EPICA/Tošca MY2007 ~ 2008 Chevrolet Laceti/Nubira/Optra MY2007 ~ 2009 Chevrolet Matiz/Spark Rozmezí VIN u postižených vozidel jsou tato: • KL1SF48DJ8BS09481 ~ KL1SF69WJAB134357 (Avezo/Kalos) • KL3CD26RJ7B000248 ~ KL1CG26FJAB012371 (Captiva) • KL1LF69RJ8B090447 ~ KL1LA69KJAB012342 (EPICA/Tošca) • KL5JD56Z47K999027 ~ KL1NF356J8K315878 (Laceti/Nubira/Optra) • KL1KF480J7C199689 ~ KL1KF484J9C645714 (Motiz/Spark)
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Finsko, Bulharsko, Dánsko, Maďarsko, Slovinsko, Irsko, Spojené království, Norsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1398/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Trike motocykl
 
Značka: Rewaco
 
Název: RF1
 
Typ/číslo modelu:  RF1 GT, RF1 LT, RF1 ST ES; schválení typu: E1 * 2002/24 * 0241 * 00- * 08 Dotčená vozidla byla vyrobena v období od února 2005 do července 2012.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svar se může zlomit, což vede ke ztrátě řízení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Trike motocykl
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Irsko, Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1402/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Krokek
 
Značka: Dogrular
 
Název: GI 200
 
Typ/číslo modelu:  Typ 3109
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 8 691913 101094
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tloušťka částí nákladu není dostatečná. V důsledku toho může úpadek ze strukturálního hlediska způsobit poruchu na straně uživatele, aby spadal z výšky.


Jedna zpráva o havárii


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Stesička s plošinou s označením GI200.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1371/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tužkárenská prkénka
 
Značka: Best Choice
 
Název: Regenbogen Buntstifte ( Rainbow colouring pencils)
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 43292
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4326470432926
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tužky představují chemické riziko, protože jsou potažené plasty z plastů z polyvinylchloridu (PVC). Tento plast obsahuje 3,7 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tužkárenská prkénka; sytě zbarvený exteriér (červený/žlutý/zelený žilkování) a jasně zbarvený vedoucího (červený, žlutý, modrý, bílý). Pach: normální, nepozoruhodná
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1390/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: Castelvedere
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ___article-/12 Šarže 06/12;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 002 502040029
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mezofilní aerobní mikroorganismus je v mýdlové vodě příliš vysoký (až do 2.1 x 100, 000) cfu/ml), přičemž prahová hodnota je 1, 000. Mýdlové kaly také obsahují velmi vysoké množství Pseudomonas aeruginosa.


(710, 000 KTJ/ml). V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.


Jeden nahlášený incident.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Slovo obsahující tekutinu pro výrobu bublin na bázi mýdla, dostupné v různých barvách: červená, zelená nebo modrá. Výrobek je opatřen štítkem s tímto textem: „hračka nevhodná pro děti mladší 36 let kvůli přítomnosti malých částí, které by mohly být vdechovány nebo spolknout. Přečetl (a) a uchovává (uchovává). Upozornění: „Neumožněte kapalinu. Hračka, která má být používána pod dohledem dospělé osoby. Na štítku je rovněž uvedeno označení „nevhodné pro děti mladší tří let“, označení CE a číslo partie a výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1399/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vrtulník řízený radioaktivitou
 
Značka: Double Horse
 
Název: Volitation High Speed
 
Typ/číslo modelu:  9053
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Jednotka elektrického napájení představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


· Vnitřní spojení se opírá nad pájkou, aby si uchovala své postavení. Volné dráty by mohly snížit prosvětlení vzdáleností a světlosti.


Není konstruované nebo vyrobené tak, aby vydržely předvídatelné přetížení.


· nemá dostatečně velké kolíky, které by mohly způsobit poškození patice, což má za následek přehřátí nebo elektrický oblouk.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558 a příslušnou vnitrostátní normou BS 1361.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Radiotelefonní vrtulník s nabíječkou a řídicí jednotkou. Balení: polystyrenová kola s kartou na vnější straně, která se skládá z dvou jasných oken a z nichž je patrný výrobek. Číslo modelu nabíječe je HJEI-041.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1375/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Lollipop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívčí Horní část je navržena a vyrobena s šňůrami, které jsou určeny k použití na zadní straně a nejsou zajištěny proti roztřepení. Na obou částech se jedná o dekoraci ve formě motýlů vyrobených z drobných rýšových kamenů a také o tištěné modely srdce v různých velikostech.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1376/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sandály
 
Značka: Xin Min
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože některé dekorativní prvky lze snadno oddělit, vložit do úst a spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dětské sandály, které mají zdobení bunny, se dvěma popruhy, s dvěma pásy, na kterých je 3 kamenů, s samolepicím popruhem v kotlové ploše a připevňovacím popruhem připevněným k němu v růžové, bílé a černé barvě, s podešve, které má tvar květů a velikost až pod č. 24.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1377/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: 1. Magic Land, 2. Avatto
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Magické území: 11335, 1. Magické území: 11385, 1. Magické území: 16021, 2. Avtto: 11391
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr, které mají volné konce v oblasti kapoty.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dětské týkošile s kapucí, které jsou určeny pro starší děti a dospívající ve věku od 7 do 14 let a jsou zásobeny šňůrami, které mají volné konce v digestoři.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1378/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Ni-Ni 05
 
Název: Street Girl's fashion
 
Typ/číslo modelu:  LU – 521 a LU – 522
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu a není stanoven alespoň v jednom bodě.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dlouhé kalhoty pro starší děti a dospívající od 7 do 14 let, s funkčními kabely, které nejsou zabezpečeny proti párání v oblasti pasu a nejsou stanoveny nejméně v jednom bodě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1379/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sportovní sady
 
Značka: S & L
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod H-134
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, protože sportovní souprava skládající se z pocení a pár kalhot byla dodána s šňůrami v digestoři, které mají volné konce a funkční kordy v oblasti pasu kalhot, které nejsou připevněny alespoň v jednom bodě.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dětské sporty sestávající z pocení a pár kalhot, které jsou určeny pro děti do 14 let, s šňůrami v digestoři, které mají volné konce a funkční kordy v oblasti pasu, které nejsou připevněny alespoň v jednom bodě od bodu svazování.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1381/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: S & L
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka YJ 9224, bod. 9225, bod YJ 9226, bod YJ 9228
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, které jsou příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Krátké šortky určené dětem do 14 let s funkční šňůrou v prostoru pasu přibližně 250 až 350 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1382/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: S & L
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 006, položka 007 a položka 008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, které jsou příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Šortky určené dětem do 14 let, s pevnými funkčními kordy v prostoru pasu, které jsou ve stejné vzdálenosti od bodu svazování a jsou přibližně 400 mm dlouhé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1383/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Mali Zmaj
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka FM 885
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v pase, které je příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dětské kostýmy ze stejné textilie určené pro děti ve věku 12 až 36 měsíců, se stopakem přední a pevné šňůry v pasu, které jsou svázány na zadní straně a jsou přibližně 400 mm dlouhé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1384/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké oděvy
 
Značka: Cubus
 
Název: Mambo
 
Typ/číslo modelu:  7118359
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7050212813496, 7050212813502, 7050212813519, 7050212813526, 7050212813533, 7050212813540, 7050212813557, 7050212813564, 7050212813571, 7050212813588, 7050212813595, 7050212813601, 7050212813618, 7050212813625, 7050212813632, 7050212813649, 7050212813656, 7050212813663, 7050212813670, 7050212813687, 7050212813694
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí a naporcování, protože spojovací prostředek pro psání může být sypký a malé děti mohou zvednout kusy s ostrými hranami a lačit je.


Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Celková plocha pro kojence o velikosti 50–86 cm. Pochází z šedé barvy s ucháním, našedým proužkem s robotem a narůžovou s tečkami a tiskem na rty Frp.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1385/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké oděvy
 
Značka: Cubus
 
Název: Magic Body
 
Typ/číslo modelu:  7118327
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7050212807785, 7050212807792, 7050212807815, 7050212807846, 7050212807853, 7050212807877, 7050212807907, 7050212807914, 7050212807938, 7050212807969, 7050212807976, 7050212807990, 7050212808027, 7050212808034, 7050212808058, 7050212808089, 7050212808096, 7050212808119, 7050212808140, 7050212808157, 7050212808171
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí a naporcování, protože spojovací prostředek pro psání může být sypký a malé děti mohou zvednout kusy s ostrými hranami a lačit je.


Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kojenecké oděvy o velikosti 50–86 cm. Pochází z šedé barvy se psem, modrozešenou, modře pruhovaným, kolitý a turbosenové s bobulemi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1386/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Sweet Girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GS 1201
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2200000079633
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a uškrcení v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a v oblasti pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské oděvy v šedé barvě, složené z 2 kusů – pár kalhot a pocení – určené dětem do 6 let. Kaše má kapuci, která je opatřena šňůrou. Kalhoty mají šňůry na stažení v prostoru pasu, jehož délka je větší než 14 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1388/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Sunny kids
 
Název: Children's Set Larisa
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód: 22369000
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, které jsou příliš dlouhé.


Výrobky nejsou v souladu s příslušnou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Souprava pro kojence sestávající ze tří částí – halenz, pár kalhot a bolro „Larisa“, určená pro děti do 18 měsíců věku. „bolero“ byl zásobován funkčními kordy; Bez obalu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1389/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Zekii
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  23111–44 TVAR ZR: 5015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůry v oblasti krku a šňůr, které mají být vázány na zadní stranu oděvu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívka bikini se šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a šňůry, které jsou svázané na zadní straně. Bez obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1394/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí T-Shirt
 
Značka: BORDO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. A-1008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v pase, které je příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dívčí hranol šedý a fialový s natištěné zdobením, pro děti do 14 let věku. Na spodní straně spodní strany hranolu jsou šňůry asi 32 cm dlouhé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1396/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty pro volný čas
 
Značka: TINGBA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: TRK 88671 NA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6938073851332
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na zdrhovadel na koncích v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Dívčí kalhoty pro volný čas. Levá noha kalhoty je zdobena nápisem: „I Love Seagral“, květiny a vedoucí koně. Hranice pasu zahrnuje nefixovaný šňůrku s plastovými klecemi na koncích. Velikost: 134–152
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1400/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: ZhiShun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZS5107
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2200000064059
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři pocení.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské oděvy uložené šedě a bílé barvy, složené z 3 kusů – pár kalhot, tričko pro pocení a ocelové skříňky určené dětem do 4 let. Tričko s potem má kapuci se šňůrou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1401/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: R-5798C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  558258168
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel umístěného v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Dámské košile s příklonem, klokan klokan a zipem, které jsou dostupné v tmavé purpurové barvě. Výrobek je zdoben rhininekameny a nápis: „The Love“. Kapota zahrnuje nefixovaný šňůrku s uzly a kovovými tvarovkami na koncích.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1424/12       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Zvukový systém
 
Značka: Bose
 
Název: Bose Cinemate GS Series IIBose Cinemate Series II systems
 
Typ/číslo modelu:  Modul „Acmoustim“
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  051361, 051363, 051364, 051365, 051466, 051468, 051469, 051470, 052751, 052752, 052753, 052921, 055303, 055371, 055481, 056671, 056673, 057971
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru v důsledku součásti výrobku, oxidu kovů varistor (MOV), který se běžně používá k ochraně elektrických zařízení proti vysokému napětí na střídavých silových obvodech. Je-li modul Acloustion vystaven opakovanému vysokého napětí, může být MOV v průběhu času poškozen a může převednout mimo rámec jeho
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý stolový systém dílku 5.
Země původu:  Irsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Island, Francie, Španělsko, Malta, Itálie, Portugalsko, Řecko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1372/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ventilátor topení
 
Značka: Evatronic
 
Název: Chauffage Soufflant Iris
 
Typ/číslo modelu:  FH802, ref. č. 26574 (bílá), 26856 (světle zelená), 26849 (turokyse) a 26889 (kombinace 3 barev)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Bílá: 3760170565742, světle zelená: 3760170268569, Temaroise: 3760170268491
 
Druh rizika:  Požár
 
Produkt se může během používání vznítit.


Jeden nahlášený incident.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modré, zelené nebo bílé ohřívače ventilátoru. Zabalený v lepenkové krabici, která je převážně bílá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1374/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: neznámý
 
Název: Universal Plug Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  Č. 931L, Product Reference CF04, pořadové číslo položky: 096610–76.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 56966105
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Živé části jsou přístupné pomocí pólů.


Okenice lze ovládat jednopólovou zástrčkou.


· Neexistují mezi 3 typy připojovacích kolíků žádné uzávěry a je možné, aby byly všechny vystaveny působení současně.


Adaptér nemá žádné ustanovení o uzemnění.


Jeden nahlášený incident.


Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílý univerzálního adaptéru s univerzální cestovní zásuvkou obsahující vyměnitelné mezinárodní adaptéry, který umožňuje používat elektrické spotřebiče ze sítě ve Spojeném království, USA, Austrálii a v Evropě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1395/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Detektor plynu/poplach
 
Značka: MENTAVILL
 
Název: Natural Gas Alarm
 
Typ/číslo modelu:  SG-2008V SG-2008EX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998282 131893 5 998282 131251
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami kovových částí. V případě poškození izolace se mohou otevřít živé kovové části.


Přívodní kabely výrobku nejsou vybaveny kotevním úchytem pro kordu, a proto nejsou chráněny proti tažnému a zkroucení, které by mohlo vést k tomu, že se konec optického kabelu stane přístupným.


Odolnost izolačního odporu mezi primárními a sekundárními obvody není dostatečná.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Propan-butan, methan nebo detektor zemního plynu/poplach Zelené, červené a žluté světlo LED označuje provozní režimy: výkon, alarm, závada Balení: lepenkové krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 37