Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 36 ( Zveřejněno: 07/09/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1338/12       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Koupel pro koupele
 
Značka: Manufaktura
 
Název: Original Beer Cosmetics
 
Typ/číslo modelu:  437074
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8591113005966
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje zdravotní riziko, protože kapalina obsahuje 6,16 g/100g aniontové strany, která může při požití vyvolat zánět monie při vdechnutí. V důsledku své charakteristické formy, vzhledu a balení si mohou spotřebitelé výrobek vrátit do potravin, a proto mohou tuto tekutinu povolit.


Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Spotřebitelé riziko.Povinné opatření: jiné. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dobrovolná opatření: upozornění spotřebitelů rizikojiné.

 
Popis:  Plastová láhev o otevření přibližně 2 cm, 3 nálepkami a šroubovým uzávěrem. Láhev se naplní hnědnou kapalinou, smetanou a pěnou. Kapalina má sladkou vůni s mírnou vůní piva. Chuť je nepříjemná, ale ne hořká.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1331/12       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Skládací židle
 
Značka: Hema
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bistro židli
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  41.83.7045
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože v případě, že se neprovádí automatický blokovací mechanismus, nemá automatický blokovací mechanismus. Prsty spotřebitele se mohou usazovat a rozdrtit při kovové vazbě na židli při pokusu o přesun předsedy zvednutím sedadla.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dřevěná sklopná židle se dvěma jednoduchými kovovými spojkami s manuálním blokovacím mechanismem. Opěradlo a sedadlo se vyznačují šedou barvou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1339/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: Laser & Led Pen
 
Typ/číslo modelu:  SN/2010108
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože se jedná o laser třídy 3B.


Kromě toho výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o klasifikaci, označování, informace pro uživatele a technické požadavky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku ze strany maloobchodníků. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laserový ukazatel s integrovaným kuličkovým kotlem a světlem. Barva: stříbro
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1341/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: Laser & Led Pen
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. JP-806
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože se jedná o laser třídy 3B.


Kromě toho výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o klasifikaci, označování, informace pro uživatele a technické požadavky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu a jeho zničení. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laserový ukazatel s integrovaným kuličkovým kotlem a světlem. Barva: Černá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1342/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  LED světle světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: LED strip
 
Typ/číslo modelu:  XHY-290
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Hlavní nabíječ dodávaný s výrobkem nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může roztavit výsledné živé části, které by se mohly náhodně dotknout uživatele.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovoz odmítnut na hranici. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  „Řidičový světelný zdroj LED“ (záložní zdroj elektrického napájení – model XHY-290. 100–240 V ac vstup do 12 V stejnosměrného napětí 4 A).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1343/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Kotoučová pila
 
Značka: BILTEMA
 
Název: Polttopuusirkkoll
 
Typ/číslo modelu:  Biltema (články 17–093), 230 V, 50 Hz, 2200 W, průměr listů 400 mm, P54, třída I.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí škrtů a zranění z těchto důvodů:


Stabilita spotřebiče není dostatečná. Otočná přeprava se automaticky nevrátí do své klidové polohy.


— Nepřesná velikost pilového listu je překážkou pro to, aby se otáčející se přeprava kulatiny vrátila do klidové polohy.


Zubů pilového listu se lze dotýkat ze strany a ze spodní části ochranného krytu.


Kromě toho jsou pokyny pro montáž v příručce nejasné, což způsobuje problémy během montáže.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 1870.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kruhové pily na palivové dříví, šedý rám na noze na 4 nohách, zpevňování pilového listu, přeprava na šedé pozadí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1330/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Válečkové žaluzie
 
Značka: Megan
 
Název: Roller blind
 
Typ/číslo modelu:  5506933, výrobky prodané před rokem 8.8.2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 706928 051654
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože řetěz může tvořit smyčku, do které by se dítě mohlo zamotorizovat. Výrobek není opatřen odpovídajícím varováním.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13120.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rolovací žaluzie, zelené plátno, 90 * 210 cm s plastovým kuličkou na druhé straně závazné. Slepá je určena k montáži spotřebitelem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1332/12       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  VIa ferrata soupravy (ferrata)
 
Značka: AustriAlpin
 
Název:  1) COLT Set 2) HYDRA Set
 
Typ/číslo modelu:  1) Rakousko-alpin COLT Set: Článek č. AS90C 2) RakouskoAlpin HYDRA Set: Článek č. AS93C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) Barkód: 9006381609031, 2) Barkód: 9006381609338
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože v určitých případech a po zvýšené spotřebě může elastický popruh poklopných zbraní splňovat příslušné bezpečnostní normy. Proto je možné, aby se trhal při zatížení.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 958.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soupravy (sady), které se skládají ze dvou karabin a dvou elastických ramen, pro šplhací bezpečnost
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1348/12       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Nafukovací pásky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Položka č. XL0058, 2.Položka č. XL-0035
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 1. 6 915574 400580 A 2. 6 915574 400351
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Tento výrobek představuje riziko utonutí malých dětí, protože ventily dílků nesmí blokovat proudění vzduchu, v jehož důsledku se proudění vzduchu z pásma volného pohybu volně uniká.

Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13138–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  1. Nafukovací dětské pásky určené pro děti starší 3 let s těmito obrázky: srdce s koťat („athom Kitty“) – (výrobek MŮŽE PROTISFEIT), kůň s houbou a květinou houby, umístěné uvnitř celofánu, složení: plasty. 2. Nafukovací dětské pásy, s označením „Disney Characters“ (produkt MŮŽE být PROFEIT), určené pro děti starší 3 let, umístěné v rámci celofánu, složení: plasty“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1337/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vodní lahve pro děti
 
Značka: H&M
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz: 74292 6 4212 50/82.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože hrdlo lahve se může roztrhnout na malé části, které mohou spolknout malé děti.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lahve na vodu pro děti s modrou nebo růžovou (růžovou) barvou.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Dánsko, Španělsko, Finsko, Bulharsko, Švédsko, Norsko, Slovinsko, Spojené království, Irsko, Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1327/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Golfové rukavice
 
Značka: FootJoy
 
Název: WeatherSof, The Revolutionary Performance Synthetic Glove, Le gant synthétique révolutionnaire
 
Typ/číslo modelu:  828189
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  66277EA100
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 50 mg/kg chromu (VI).


Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý rukavice s zapínáním na suchý zip zhotovený z kombinace textilní a usně. Balení: plastový kryt.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1328/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: KIDT NS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JDL – 9001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé děti snadno oddělit a spolknout. Kromě toho obsahuje výrobek 34,57 % hmotnostních di-n-oktyl-ftalátu (DNOP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dětská letní obuv je narůžovělá s pohyblivým popruhem, který lze umístit nad podpatek a na kotník, a dva průhledné popruhy, které jsou zdobeny dívkami s oranžovými vlasy. Pryžový stélka je zdobena fotografiemi dívky, květů a nápisu: „KIDT NS“. U podešve je nápis: „JDL – 9001“ a údaj o velikosti. Obuv se prodává v celofánu. Velikosti: až do 26.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1329/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: AOSINIAO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 328
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku a pasu a na zadní straně bikini.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Barevný dívku bikinu určený pro děti do 7 let s tištěným vzorem Disney „Bambi“ (MŮJ může být společností A PROTFEIT) nahoře a dole. Ve spodní části je nápis „LOVE“. Horní strana má dva elastické šňůry, které mají být vázány na krk a opěradlo. Na obou stranách dna jsou šňůry dlouhé 17 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1333/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí bazén
 
Značka: Shandian
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. L0022
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti elastických šňůr v oblasti krku a na zadní straně plavání plavek.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí bazén určený pro děti do 14 let, v bílé barvě s barevnými číslicemi. Má dva elastické šňůry, které mají být vázány na krk a dvě na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1334/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Breeze girls
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti pásu pásky v prostoru pasu, který je určen k svázání na přední straně a je příliš dlouhý.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětský růžový a šedý oblek z bavlny s pákovým pásem v rámci pasu, který je určen k svázané na přední straně. Oblek je zdoben vytištěnými obrazovkami z květů a nápis: „iss Sunshine, Breeze dívku“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1335/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Šortky
 
Značka: JSJ KID´S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. JSJ 5532
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůry v prostoru pasu se svobodnými konci, které není stanoveno alespoň v jednom bodě a je příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Růžové šortky vyrobené z bavlny s funkčním textilním kordem s volným konci v oblasti pasu, které není stanoveno v nejméně jednom bodě oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1336/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor dívek
 
Značka: Mali Zmaj
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. Y-013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr, jejichž volný konec je v ramenním pásmu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dívčí souprava sestávající ze tří částí: chrániče holení, šaty a boluro. Boluro a kožené kamaše jsou šedé. Oděv je bílý a purpurový (cyklisty). „bolero“ je zásobován šňůrami, které mají volné konce a jsou přibližně 21 cm dlouhé. Rozměry určené dětem do 14 let věku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1344/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Megias
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 12–220
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 6,3 mg/kg chromu (VI) v kožené části.


Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dámy „dámy“ ve stylu mocaskains. Stélka a horní boty jsou vyrobeny z usně.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1345/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Celkový počet dívek
 
Značka: Bordo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. Y-2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v prostoru pasu příliš dlouhých a ramenních popruhů.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Obecně pro děti do 14 let, v šedé nebo purpurově červené barvě, v halách, které mají volné konce a které jsou určeny k použití v pasu a ramenním popruhů o šířce 3–4 cm. Na kalhot jsou dvě přední kapsy s nápisem vlevo: „DÍVKY“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1346/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Šaten dívka s kabelkou
 
Značka: Mali Zmaj
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FM886
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti pevných šňůr v prostoru pasu, které jsou příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dětské šaty s kabelkou, které je zhotoveno ze stejné textilie. Výrobek je určen pro děti od 18 do 36 měsíců věku s pevnými šňůrami o délce přibližně 400 mm upevněný na bočních okraji. Šňůry jsou určeny k použití na zadní straně pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1347/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské obušky
 
Značka: S & L
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HB006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dívčí šaty pro děti do 14 let, s šňůrami v prostoru pasu, které mají volné konce, které nejsou upevněny a jsou na každém konci delší než 30 cm, ale nebyly zabezpečeny proti roztřepání.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1349/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka šatní s boelikem
 
Značka: Mali Zmaj
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PJ022
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůry v oblasti krku a šňůr, které mají být vázány na zadní stranu oděvu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dívka se obstará o děti ve věku do 14 let. Oděv má šňůry, které jsou určeny k použití na zadní straně oděvu, a boluro má šňůry okolo krku, které jsou dlouhé 25 až 30 cm a jsou na přední straně svázány. Šňůry nejsou zabezpečeny proti roztřepení. Šaty jsou zhotoveny z lehkého modrého denimu a boleros jsou růžové nebo bílé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1350/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: HOBO Cafei
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 1. 8081 2. 8082 3. 8083 4. 8085
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v prostoru pasu, které nejsou upevněny v nejméně jednom bodě oděvu a jsou příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dětské košile z bavlny určené pro děti do 14 let, s šňůrami v prostoru pasu, které nejsou upevněny v nejméně jednom bodě oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1351/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: HOBO Cafei
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 8096
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti nepevného kordu v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dětské šaty určené pro děti do 14 let, se šňůrou v prostoru pasu, která není připevněna alespoň v jednom bodě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1340/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Srhapper
 
Značka: Jin Hu
 
Název: Hair Clipper
 
Typ/číslo modelu:  JH-5305
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez rozvodné sítě a mechanická odolnost kolíků vidlice nejsou dostatečné. Existuje nebezpečí požáru v důsledku přehřátí kabelu a zkratu v důsledku poškození vidlice.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Síťky na vlasy s příslušenstvím.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1352/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: neznámý
 
Název: Adaptor International All-in-one
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože jej lze zařadit do zásuvky s živými kolíky.


Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Universal Travel adaptér. Balené v jednotlivých boxech, s šedým barevným pytlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1353/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní pas
 
Značka: TJ Morris
 
Název: Travel Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0092 5068
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


· lze ji vložit do zásuvky, zatímco ostatní živé piny jsou vystaveny


· není vybaveno žádným žaluziemi na ochranu před stykem s živými částmi


· nemá žádné ustanovení o uzemnění


Zařízení nebylo označeno upozorněním, že bylo vhodné pouze pro spotřebiče třídy II.


Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Universal Travel adaptér. Balení je jasné přes obal.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36

1 ze 9 fotografií

2 ze 9 fotografií

3 ze 9 fotografií

4 ze 9 fotografií

5 ze 9 fotografií

6 ze 9 fotografií

7 ze 9 fotografií

8 ze 9 fotografií

9 ze 9 fotografií

Číslo varování: A12/1354/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  HAir Trimmer
 
Značka: Jinghao
 
Název: ProclipperProclipperUnknownUnknown
 
Typ/číslo modelu:  JH-4604, JH-4607, JH-806, JH-807
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez rozvodné sítě a mechanická odolnost kolíků vidlice nejsou dostatečné. Existuje nebezpečí požáru v důsledku přehřátí kabelu a zkratu v důsledku poškození vidlice.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Vyžínače vlasů s příslušenstvím.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko