Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 34 ( Zveřejněno: 24/08/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1258/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tekutá pro elektronickou cigaretu
 
Značka: Nobacco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  jednokanálovéVýrobek:Tekutá pro elektronickou cigaretuZnačka:NobcoNázev:NeznámýTyp:Třešňová, 20 mlČíslo/
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý – platný do data:19.10.2013
 
Druh rizika:  Chemické
 
Štítek výrobku uvádí, že neobsahuje nikotin, ale výsledky zkoušek ukazují, že obsahuje asi 8 mg/g této látky.Výrobek představuje velmi vážná rizika, protože spotřebitel by mohl být uveden v omyl a považovat jej za výrobek, který není nikotin.Zranitelné spotřebitele a spotřebitele se zdravotními problémy by mohly být vystaveny nikotinu nedobrovolně, a ohrozit tak jejich zdraví na velmi vážné riziko.Výrobek není v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tekutina pro elektronickou cigaretu v průhledné láhvi (výška:9 cm, průměr základny:2,2 cm, objem:20 ml) s bílým uzávěrem odolným proti otevření dětmi.Kapalina má třešňový pach a obsahuje označení „0 mg“, v němž je uvedeno, že neobsahuje nikotin.Láhev je balena v bílé lepenkové krabici (přibližně rozměry:9.5x2.4x2,4 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1263/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Fantasia
 
Název: Tribal Black
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže č. 1699
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 8,7 mg/kg aromatické organické aromatické uhlovodíky (PAU), z nichž 2,1 mg/kg se klasifikuje jako karcinogenní.Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a fixačních polycyklických aromatických uhlovodíků nesmí překročit určitou koncentraci.Hladina PAU zjištěná ve vzorku přesáhla úroveň 0.5 ppm doporučenou v rezoluci ReAP (2008) 1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová láhev obsahující 30 ml černé kapaliny bez zápachu.Láhev má bílou šroubovou patici.Uzávěr se utěsní s hliníkovou fólií.Výrobek má dvě nálepky.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1297/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: 151 Adhesives
 
Název: Super Glue Shots
 
Typ/číslo modelu:  151 1083
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  505037038967
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 10 % hmotnostních chloroformu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čiré plastové blistky s 12 samostatnými 1,5 g klihami, stříbrnými fóliemi za plastovým obalem.Etikety jsou oranžové, stříbrné a žluté.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1291/12       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Jobon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZB-513C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 932477505136
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují riziko popálenin a požárů pro děti, zejména ty mladší 51 měsíců.Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) s klíčovacím prstencem, vyrobené z kovu ve formě kladiva s dřevěnou rukojetí, hubice pro opětovné plnění a mechanismem regulace plamene.Na kovové části se napíše obraz vlk a nápis „OK“.Výrobek je prodáván ve žluté kartonové krabici a nápis „JOBN SMOCE SETS“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1292/12       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Jobon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZB-358
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 932477503583
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují riziko popálenin a požárů pro děti, zejména ty mladší 51 měsíců.Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) vyrobené z plastu ve formě prasete, s tryskou pro doplnění a mechanismem regulace plamene.Nápis „miadmirál“ je napsán břichem prasete a je tam lisován, který je lisován, aby se vyprodukovalo plamen pocházející z nosnosti prasete.Výrobek je prodáván v lepenkové krabici s nápisem „JOBON EXQUISITE SMOCING SETS“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1293/12       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Jobon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZB-361
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 932477503613
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují riziko popálenin a požárů pro děti, zejména ty mladší 51 měsíců.Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty), které jsou vyrobeny z kovu v podobě skládacího kovové kapka, s vyobrazením lebky s kloboukem a cigaretou nebo pavotem na lebku.Existují nápisy „Zapalování“ a „Knife“, tryska pro doplňování a mechanismus regulace plamene.Výrobek je prodáván v lepenkové krabici s nápisem „JOBON EXQUISITE SMOCING SETS“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1294/12       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Jobon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZB-637
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 932477506379
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují riziko popálenin a požárů pro děti, zejména ty mladší 51 měsíců.Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) vyrobené z kovu ve formě sportovního automobilu s registračním číslem XL1688, průhlednou střechou a fotografií dívky v osobním prádlo.Při stisknutí tlačítka zapalování se zapalovač buď osadí, nebo se dívka začne střídat.Existuje hubice pro opětovné plnění a mechanismus regulace plamene.Výrobek je prodáván v lepenkové krabici s označením „JOBN SMOCING SET“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1295/12       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Jobon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZB-353
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 932477503538
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují riziko popálenin a požárů pro děti, zejména ty mladší 51 měsíců.Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) vyrobené z kovu ve formě skla, s tryskou pro doplnění.Výrobek je prodáván v lepenkové krabici s nápisem „JOBON EXQUISITE SMOCING SETS“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1260/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Patice žárovky
 
Značka: Extrastar
 
Název: Lamp holder Bakelite
 
Typ/číslo modelu:  Modely E27-HS, JHS27A a E27–103S
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432011605783, 8432011604793 A 8432011618653
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné při vložení baňky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60238.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Objímky žárovek, některé bílé a jiné černé, v jednotlivých plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1268/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  1.Avensis 2.Auris 3.RAV
 
Značka: TOYOTA
 
Název: Passenger cars
 
Typ/číslo modelu:  1.AvensisNeznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok:2005–2011.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku možného problému s deponováním zadního zastavení Arm.U dotčených vozidel, pokud jsou matice pro úpravu zadní části kola nesprávně zpřísněné, může se vůle vyvinout v části závitu paže (hřídel a spona k otáčení) následovanou tvorbou rzi.
Pokud k tomu dojde, může dojít k opotřebení nití, které způsobují, že se paže oddělují, což může vést ke ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobily.V příloze naleznete VIN Rozsažení dotčených vozidel v Evropě:http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2012-w34/2012-w34_19_vins.pdf.
Země původu:  Japonsko, Spojené království, Turecko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Malta, Norsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1279/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: KAWASAKI
 
Název: Ninja ZX-10R and Ninja ZX-10R ABS
 
Typ/číslo modelu:  Modely ZX1000J/K, Ninja ZX-10R/Ninja ZX-10R ABS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kliková skříň motoru může mít chybu ve odlévání, která umožňuje únik oleje z motoru v prostoru pro montáž startéru motoru a shromažďuje na povrchu z klikové skříně.Pokračující používání v tomto stavu by mohlo umožnit, aby se olej dostal do zadní pneumatiky, která by mohla způsobit nehodu, což povede ke zranění jezdce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká motocyklů s pořadovým číslem:1.ZX1000JBF:od JKAZXT00JJA000064 do JKAZXT00JJA0064462.ZX1000JCF:od JKAZXT00JJA010008 do JKAZXT00JJA0128943.ZX1000KBF:od JKAZXT00JKA001192 do JKAZXT00JKA0064044.ZX1000KCF:od JKAZXT00JKA010038 do JKAZXT00JKA012900
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko, Bulharsko, Finsko, Dánsko, Maďarsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1280/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: OPEL
 
Název: Zafira C
 
Typ/číslo modelu:  Zafira C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v případě nehody s nasazením airbagu pro cestující se zástěrka nesmí správně otevírat.V nejhorším případě se část zástěrky na airbagy může roztrhnout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.Stažení se týká vozidel s identifikačním číslem vozidel z C 2 015615 až C 2 038907 a z C 2 042773 na C 2 046502.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1255/12       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Rukavice
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  148614
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2703121012201
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko vzhledem k přítomnosti 0.49–0,13 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF) v kůži.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná a povinná opatření:Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dobrovolná a povinná opatření:Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Pár včelařských rukavic vyrobený z kombinace barveného textilního materiálu a světle šedé hladké usně s dlouhými paletními filety.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1261/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Hradel
 
Značka: Philippo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998434533124
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění a zalknutí, protože na přístupných částech hradel jsou ostré hrany a okraj hradel není odolný proti okusování, což by mohlo vést k tomu, že se do úst vloží malé části pěny, která je vložena do úst.Statická síla hradel není vhodná a může se převrhnout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  113x70 cm hradel s kovovým rámem a sítí.Na okraji hradel jsou dvě kruhy.Balení:plastový pytel.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1282/12       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Přívěsný motor
 
Značka: HONDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BF5, BF8, BF10, BF15, BF20, BF30, BF40 a BF50.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru z důvodu možného úniku paliva.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přívěsné motory pro rekreační plavidla.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Řecko, Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1250/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinová bublina
 
Značka: Tiger
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 1701009 a 1701010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkty představují mikrobiologické riziko, protože celkový počet aerobních mikroorganismů v mýdlové vodě je příliš vysoký (480 000 a 12000 000 cfu/ml), přičemž prahová hodnota je 1 000.V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1.ČL. odst. 1701009 se týká bublin v oblasti bublin.2.ČL. odst. 1701010 je určen pro obrovské bublin v oblasti mýdel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Řecko, Švédsko, Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1251/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinová bublina
 
Značka: Tiger
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 1700668
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože celkový počet aerobních mikroorganismů v mýdlové vodě je příliš vysoký (120 000 cfu/ml), přičemž prahová hodnota je 1 000.V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vzduchové pistole pro výrobu bublin.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Island, Řecko, Finsko, Švédsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1256/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada magnetického rybolovu
 
Značka: Cork
 
Název: Kids’r Cool –magnetic fishing game
 
Typ/číslo modelu:  21093
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9312601210933
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje přístupný magnet, který může malé děti snadno oddělit a spolknout.Hračka navíc představuje riziko uškrcení, protože řetězec mezi lovnou tyčí a magnetem je příliš dlouhý (325 mm.).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Rybářská plavidla mající svůj druh rybolovu.Rybí tyčinka o velikosti 240 mm s magnetem na strusku.Spolu s 4 mořskými živočichy o délce 45–75 mm v měkkých plastových a lesklých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1257/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení hračky do koupele
 
Značka: neznámý
 
Název: Animal
 
Typ/číslo modelu:  1.Odkaz 175162.Č.j.:17515
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8431487175165
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože gumové hračky obsahují protočky, které mohou být vkládány do úst a které děti mohou spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  1.Jednoduchá malá zvířata s píšťálkem nebo výtkorem2.Gumové kachny v různých velikostech také s píšťalkem.V plastovém sáčku se uvedou údaje o dovozci, označení CE, čárový kód a zemi původu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1264/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: Pei Li Da
 
Název: Thunder Machine - Sacker
 
Typ/číslo modelu:  0703 C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5995090804131
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 13 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Souprava sestává z pistole, tří kusů barevných plastových kachen a dvou kusů měkčených plastových projektilů s přísavkou.Střelná zbraň je zabalena do karty s blistkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1273/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: Widmann
 
Název: Puppy
 
Typ/číslo modelu:  ČLÁNEK 3611C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8003558361106
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože v případě požáru hoří příliš dlouho.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kroj v světle hnědé barvy se žlutým břichem.Velikost M. Délka 104 cm u dětí ve věku od 2 do 3 let.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1253/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Buddy Dog
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L 35–2, velikost 27
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti 0,17 mg/kg dimethyl-fumaátu (DMF) v obuvi.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská obuv vyrobená z denimu černé bílé barvy z denimu.Zabalen do polyethylenu.Mezi obaly patří malá bílá kola s informacemi „NOT EAT“, „PAS manger“, „NIET ETEN“, „nicht ESSEN“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1254/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: UB & MG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  115344104
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  17692
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti pásu pásu v papase, který je příliš dlouhý.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dětské šaty s pásem v prostoru pasu, které je asi 450 mm dlouhé, je-li nevázaná, přičemž maximální přípustná délka je 360 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1265/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kombinézy
 
Značka: Cichlid
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C2Y06120501107 AD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1385609139481
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr se svobodnými koncovými body, které jsou určeny k svázání na pleci.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské kombinézy, se rameny ramenními popruhy s přerušovanou délkou, výška:116 cm, 122 cm, 128 cm, 134 cm, 140 cm, 146 cm a 152 cm.Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1266/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Z.Five
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  330
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1350013
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr v oblasti krku a pasu.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Bikiolsestávající ze dvou částí, barev – cyklovců, s vytištěným vzorem s vyobrazením bunniku.Horní strana má dva elastické provazce, které jsou na krku a na zadní straně svázány.Spodní část má šňůry na obou stranách, které jsou rovněž vázány.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1267/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Honey
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 1025
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1350012
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr se svobodnými konci v krku a v dosahu pasu tohoto oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívčí biobci sestávající ze dvou částí, barvy – modré (modré a bílé pruhy) s nápisem vyrobeno z malých rýšových kamenů „BRRY“ ve spodní části.Horní strana má dva elastické provazce, které jsou na krku a na zadní straně svázány.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1269/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: Yong yi dong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B05–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1350006
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění dětí kvůli přítomnosti šňůry se svobodnými konci, která nebyla stanovena nejméně v jednom bodě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapci plavících krátké kalhoty s fotografiemi Spidermanů (může se jednat o produkt, který je předmětem smlouvy).V prostoru pasu jsou šňůry, které byly zabezpečeny proti roztřepání, avšak nejsou připevněny v jednom bodě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1270/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: Bizhu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 7120
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůry s volným koncem v prostoru pasu, který není připevněn k oděvu alespoň v jednom bodě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké šortky a boxerální šortky v šedé a bílé barvě, s šňůrami v prostoru pasu a tištěné nápisy na přední straně.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1271/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapec plavání
 
Značka: Bizhu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7020
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění dětí kvůli přítomnosti šňůry se svobodnými konci, která nebyla stanovena nejméně v jednom bodě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké plavek na plavání, barevné v šedém a bílém provedení, s tištěnými nápisy na přední straně.V prostoru pasu jsou šňůry, které nebyly zabezpečeny proti roztřepání, a nejsou stanoveny v jednom bodě.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1272/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké plavání
 
Značka: Samegame
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 1350005
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůry s volným koncem v prostoru pasu, kterýnení připevněna k oděvu v alespoň jednom bodě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlaďte v modře a červenou barvu s červenou barvou s vyobrazením Spierdermanů (může se jednat o produkt, který je předmětem smlouvy).V prostoru pasu jsou šňůry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1274/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké plavání
 
Značka: Naj Lang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 1147
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1350011
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr s volným koncem v prostoru pasu, které nejsou upevněny k oděvu v alespoň jednom bodě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké plavání pod modrou a oranžovou barvou s černým kordem obsahujícím bílé pruhy v prostoru pasu.K produktu je připojeno kulaté papírové etikety v tmavě modré barvě, v níž je zobrazen zelený a žlutý Dragon.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1275/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Vi Li Hao
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  J-137
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a uškrcení v důsledku přítomnosti šňůr v oblasti krku a šňůry s volným konci v prostoru pasu, které není připevněno k oděvu alespoň v jednom bodě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětská výstroj a výstroj sestávající ze tří částí:šedá okruží, růžová vesta a horní okraj s kapucí.V oblasti pasu má bránici nepevný kord.Je zdoben nápisem „I podobně jako tanec“.Vest je zdoben vytištěným nápisem „Starlet noční klub“ a nápisem „tance“ („tance“).Má rovněž nastavitelná šňůra umístěná v hrudi hrudníku, což je jak funkční šňůra svázaná na krk, tak ozdobná šňůra vázaná jako studní.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1276/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Netýká se této položky.
 
Značka: Anisia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Právní řád pro děti v bílé barvě.Okraj oděvu byl zdoben tyl.V oblasti krku jsou funkční šňůry.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1277/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kombinézy
 
Značka: Puledro
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4172
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  417211102280
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti kordů, se svobodnými konci, které jsou určeny k použití na zadní straně krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Dívčí kombinézy se šňůrami v oblasti krku určené k použití na zadní straně krku, které mají volné konce, které nejsou zajištěny proti roztřepení.Kombinézy mají černé tečky, jsou elastické v prostoru pasu a pouty na nohavích.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1278/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská souprava
 
Značka: Puledro
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5548
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5481101290
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění kvůli přítomnosti šňůr, které jsou příliš dlouhé.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Soupravy pro děti červené, bílé a růžové barvy, sestávající ze tří částí:tunková, dvojice kožené obuvi a skozinu hlavy.Šupin má v oblasti pasu dvě kapsy, které mají šňůry, které jsou delší než 140 mm.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1284/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní část dívky
 
Značka: Puledro
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2897
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  51950502213
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, které nejsou upevněny k oděvu v alespoň jednom bodě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Vrchní děti s funkčními šňůrami v prostoru pasu, které nejsou upevněny k oděvu v nejméně jednom bodě a nejsou zabezpečeny proti roztřepení.Vesta jsou zelená s vytištěným nápisem „Jungle královen“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1285/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní část dívky
 
Značka: Hannah Montana (THE PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 843
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku, které jsou vázány na zadní část krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Přední část z bavlny je k dispozici na růžovém a bíle s vytištěným vyobrazením „Hannah Montana“ na přední části, motýlky, srdce a kytary.Na zadní straně krku má být na druhou smluvní stranu šňůry šňůry zdarma.Velikost 134 cm, 152 cm a 164 cm.Existuje přiložený textilní a papírový štítek s nápisem:„Hannah Montana“ a papírové štítky obsahují kromě toho tyto informace:„www.waltdisney.com.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1286/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní část dívky
 
Značka: Hannah Montana (THE PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 843
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku, které jsou vázány na zadní část krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívka je z bavlny, která je k dispozici na růžovém a světle purpurově nachové potištěný obrázek o tom, jaký má děti znak „Stephanie“ na přední straně a nápis „Na ne vždy!“.Na zadní straně krku má být na druhou smluvní stranu šňůry s volným koncem.Velikost 140 cm, 152 cm a 164 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1287/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní část dívky
 
Značka: Yi Jie 2000
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  843
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti ramenních popruhů, jejichž délka není souvislá.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Horní, navržená a vyrobená dětská krajnice, která se skládá ze dvou ramenních popruhů, přičemž každá z nich je rozdělena na dvě části.Velikost 14, 15, 16.Je vyroben z bavlněné pletené textilie růžové barvy s nápisem LOVE na přední straně a číslem 6.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1288/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské bavlněné červené a bílé barevné šaty, s kloboukem, s nehotovou výšivek, červeným oddělovači podél spodního okraje výstřihu a šňůr, které mají volné konce, které jsou určeny k svázané na zadní straně krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1289/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí bazén
 
Značka: Xiao jin yu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6948076922007
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dásní plavání z jednodílných dámských plan, které jsou navrženy a vyrobeny pomocí šňůr, které mají volné konce a které jsou určeny k použití na zadní straně krku a nejsou zajištěny proti roztřepení.Výrobek je vyroben z pletené textilie, která je zelená, modrá nebo žlutá, se stylizovanými obrázky a bílými tečkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1290/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Doxueer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  styl B013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůry v oblasti krku a šňůr, které mají být vázány na zadní stranu oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  DívčíHorní část je navržena a vyrobena se šňůrami, které mají volné konce a jsou určeny k použití na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1296/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Fashion moda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské šaty se šňůrami v oblasti krku, které mají být vázány na zadní část krku.Střilek má tvar motýlů, květů a větví.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1262/12       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  TV/rozhlasová anténa
 
Značka: Emmerson
 
Název: Active Indoor Antenna
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:ANTV 64
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 907459 811100
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Rozměry vidlice jsou podstatně menší, než je požadováno, proto se uživatel může během připojení dotýkat kolíku vidlice.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Univerzální televizní/rozhlasová anténa se zesilovačem.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1281/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt pro narovnávání vlasů
 
Značka: Formula 1 Profissional
 
Název: Escova Iluminadora Inteligente Karite, Termo Ativo
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Validade:7/2011 a 7/2013
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 0,98 % formaldehydu.Výrobek není v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1 000 ml polyetylentereftalátové (PET) hnědé láhve s červeným a oranžovým štítkem na přední i zadní straně.
Země původu:  Brazílie
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1252/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér
 
Značka: 1. EST, 2.HL-SOUND TECH
 
Název: 1. Multi adaptor 2. Unknown
 
Typ/číslo modelu:  1.Ref. 038216, 2.Odkaz 038206
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:1.Výrobek s ref. č. 038216 nemá přiměřenou izolaci.2.Odkaz 038216:vidlice jsou nesprávné velikosti a dojde k jiskření a přehřátí zásuvky.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  1.Odkaz 038206:Přepočítávací adaptér v lepenkové krabici obsahující 24 jednotek.2.Odkaz 038216:Přepočítávací adaptér pro účely balení zabaleného do prvního obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1259/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Pryžová elektrická zásuvka
 
Značka: Extrastar
 
Název: Rubber Schuko Coupling
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. DA-14 (YC-DA-14)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432011601723
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Zásuvka nemusí chránit otvory.Dítě by mohlo vložit kovový bod do otvorů a pocítit úraz elektrickým proudem.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Gumové zásuvky v průhledném obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 34