Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 33 ( Zveřejněno: 17/08/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1230/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: INTENZE
 
Název: Bright red
 
Typ/číslo modelu:  ST1007BR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S83, Šarže: RDN36Y61045IMX40
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 48 mg/kg aromatických aminů o-anisidin (č. CAS 90–04–0), který je látkou klasifikovanou jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující. Kromě toho obsahuje aromatické uhlovodíky, jako jsou styenry a α-methylstyrenes, které jsou rovněž toxické.


Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by látka neměla být přítomna v tetovací barvě.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a černou horní částí obsahující červené tetovací barvy.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1231/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: INTENZE
 
Název: Bright orange
 
Typ/číslo modelu:  Článek ST1032BO
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S81, Šarže: Y61W68045IMX40
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 156 mg/kg aromatických aminů o-anisidin (č. CAS 90–04–0), který je látkou klasifikovanou jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující.
Podle rezoluce Rady Evropy „ReAP“ (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a černou vrchní částí obsahující oranžový tetovací inkoust.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1232/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: INTENZE
 
Název: Bright red
 
Typ/číslo modelu:  ČL. ST1007BR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže S83, Šarže: RDN36Y61045IMX40
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 160 mg/kg aromatických aminů o-anisidin (č. CAS 90–04–0), který je látkou klasifikovanou jako karcinogenní, mutagenní, toxická a senzibilizující. Kromě toho obsahuje aromatický amin 2-ethoxyanilin, který je rovněž toxický.
Podle rezoluce Rady Evropy „ReAP“ (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by nemělo být v tetovací barvě uvedeno „o-anisidin“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Průhledná láhev s lepicí páskou a černou horní částí obsahující červené tetovací barvy.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1240/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Páska
 
Značka: Perel
 
Název: LEDNAUHA Sisäkäyttöön
 
Typ/číslo modelu:  SC-ID-WW + PS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože v transformátoru ovládacího zařízení není tato vzdálenost mezi primárními a sekundárními obvody dostatečná.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61347.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Pásová souprava vybavená elektronickým ovladačem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1243/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Páska
 
Značka: Oversol
 
Název: TapeLite Mini
 
Typ/číslo modelu:  LYD1201000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 410041 063034
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože v transformátoru ovládacího zařízení není tato vzdálenost mezi primárními a sekundárními obvody dostatečná.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61347.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Pásová souprava vybavená elektronickým ovladačem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1238/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Zátopová světlo
 
Značka: Scanlight
 
Název: Monimetallivalaisin
 
Typ/číslo modelu:  V-70M
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 438168 055091
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože není dostatečně vodotěsný.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Zátopová světlo
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1247/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Výbojka s solnou krystalem
 
Značka: Salsa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  sociální zabezpečení Výrobek: Výbojka s solnou krystalem Značka: Salsa Název: Sůl Light/Hangulat Sólámppa Model: K01A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999880 150699
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části by se mohly dotknout uživatele:


Části napájecího kabelu, které mají pouze základní izolaci, jsou přístupné. V případě poškození izolace jsou přístupné části z živých kovů.


· není zajištěn krouticí moment, proto může být držitel objímky při změně světelného zdroje přišroubován.


Kovové šrouby s kovovými kotevními úchyty v systému kotevních úchytů jsou v kontaktu s napájecím kabelem.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výbojka s solnou krystalem. Základní části přenosného svítidla: bílá plastová objímky E14 napájená ze sítě a ze síťového kabelu a s dřevěnou základní deskou. Průsvitný roztok s krystalickou 2 kg se upevní na dřevěnou základní desku se dvěma dřevními šrouby.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1215/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Kotoučová pila
 
Značka: AWD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AWD400A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí škrtů a zranění z těchto důvodů:


Kryt listů se v plném rozsahu nezabývá zuby pilového listu, když je ochranný kryt v klidové poloze.


· Šířka pevného ochranného krytu, který obklopuje okraj pilového listu, je příliš široká.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 1870.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kruhové pily na palivové dříví, žlutý rám na 4 nohou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1233/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrický generátor benzinu
 
Značka: GENMASTER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  b/> Výrobek: Elektrický generátor benzinu Značka: GENMASTER Název: Neznámý Vzor: DY10401/GG950 Čárový kód: 3608143355826
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Uživatel může přijít do styku s částmi výrobku, které by mohly dát uživateli elektrický šok.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický generátor benzinu 650W
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1210/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/osobní vůz
 
Značka: Peugeot
 
Název: 1.        8072.        Expert
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: 1.E * 98/14 * 0253 * 27 2.E * 2001/116 * 0349 * 16; e * 2007/46 * 0046 * 03; e * 2007/46 * 0046 * 04 Číslo podvozku: 1.VF3EBRHD8CZ004758 až VF3EBRH8CZ005798 2.VF3XZAHZ8CZ004200 až VF3XDAHZ8CZ005947
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední boční pneumatika mohla být poškozena a v důsledku toho nemohla během použití způsobit ztrátu ovládání vozidla. To by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Finsko, Dánsko, Spojené království, Švédsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1219/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  hrbolky Výrobek: Osobní automobil Značka: Jeep Název: Personův, Cherokee Typ: KJ ES schválení typu: E4 * 98/14 * 0058 Stažení se týká vozidel postavených v letech 3.07.2003 až 14.07.2005.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Koroze může způsobit narušení dolní části zavěšení nápravy na zadní nápravu. Může to způsobit, že se vozidlo zareaguje neočekávaným způsobem, což může vést k tomu, že řidič ztratí kontrolu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Irsko, Finsko, Slovinsko, Maďarsko, Spojené království, Dánsko, Portugalsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1221/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: DUCATI
 
Název: 1199 Panigale
 
Typ/číslo modelu:  Odvolání se týká 1199 motocyklů (všech verzí) MY2012 a MY2013 s čísly VIN: ZDMH800ABB000030 až ZDMH800ABCB007709 a ZDMH801AACB000283 až ZDMH801ABCB007697 pro vady a) až c), ZDMH800ABCB007847 až ZDMH800ABCB009195 a ZDMH801ABCB008387 až ZDMH801AACB009209 pro vady d) a e).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Účelem stažení z oběhu je nahradit a /nebo znovu sestavenou různé části:


a) škrticí klapka Bowdská kabelová podpora;


b) mechanismus řízení s protikoulí s mechanismem řízení („S“ a „S Triclomore“);


c) tlumiče řízení, které zadržují šrouby (všechny verze);


d) hřídele paže;


e) spojovací potrubí zásobníku brzdové nádrže na přední část tlakové láhve.


Každá z výše uvedených problémů s výše uvedenými součástmi by mohla potenciálně vést k nehodě, která způsobí zranění jezdce motocyklu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Dánsko, Maďarsko, Spojené království, Portugalsko, Irsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1227/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: KAWASAKI
 
Název: 1400 GTR and 1400 GTR ABS
 
Typ/číslo modelu:  Vzory: ZG1400A8/A9/CA/CB/CC, 1400GTR, 1400 GTR Stažení se týká motocyklů s pořadovým číslem: 1. ZG1400A8: od JKBZGT40AAA005009 do JKBZGT40AAA015140 2. ZG1400A9: od JKBZGT40AAA019001 do JKBZGT40AAA022802 3. ZG1400CA: z JKBZGT40CCA000036 až JKBZGT40CCA003557 4. ZG1400CB: z JKBZGT40CCA006032 až JKBZGT40CCA009994 5. ZG1400CC: z JKBZGT40CCA013002 až JKBZGT40CCA017411
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Malé kameny nebo jiné předměty ze silnic se mohou zachytit mezi zadním brzdovým pedálem a ochranným krytem a bránit plnému uvolnění pedálu. To může způsobit přehřátí, které může vést k poškození a zablokování zadní brzdy nebo k poruše zadní brzdy. Pokud jde o modely ABS s 1400GTR, primární brzda může být ovlivněna také z toho důvodu, že je spojena se zadní brzdou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Bulharsko, Finsko, Španělsko, Dánsko, Maďarsko, Spojené království, Slovinsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1228/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 207
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: e * 2001/116 * 0340 * 21; e * 2001/116 * 0340 * 23; e * 2007/46 * 0072 * 02 Číslo podvozku: VF3WC8HHR0AE091863 až VF3WC8HR0BW037173 Schválení typu č.: e * 2001/116 * 0340 * 21; e * 2001/116 * 0340 * 22; e * 2001/116 * 0340 * 23; e * 2007/46 * 0072 * 01; e * 2007/46 * 0072 * 02. Číslo podvozku: VF3WC8FP0AE091096 až VF3WC8FP0CW000445 Schválení typu č.: e * 2001/116 * 0340 * 21; e * 2001/116 * 0340 * 23; e * 2007/46 * 0072 * 01; e * 2007/46 * 0072 * 02. Číslo podvozku: VF3WA8HZCAE091379 až VF3WAKFT0CW000434
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabel baterie na převodovky by se mohl roztrhnout, což by mohlo vést k dělení motoru. Dělení motoru během používání by mohlo vést ke ztrátě ovládání vozidla, které by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Estonsko, Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Spojené království, Řecko, Portugalsko, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1237/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Elektronická souprava cigaret
 
Značka: Savut(e)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nabíječka dodaná s výrobkem představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Vzdálenosti mezi primárními a sekundárními vinutími nejsou dostatečné;


Odolnost izolačního odporu není dostačující.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Výroba elektronických cigaret spolu se značkou „Savut (e)“ za použití USB nabíječky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1214/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní
 
Značka: Nuby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  předměty a vybavení pro děti Výrobek: Ostatní Značka: NUBY Název: Magické údaje o pohybu Číslo modelu: 5966 LFN4 Číslo položky: 070627 Čárový kód: 048526984268
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje detekovatelné množství reziduí peroxidu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1400–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dvojdílný silikon obsažený ve tvaru motýli. Balíček „blister“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1220/12       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Lodní motor
 
Značka: MERCURY MERCRUISER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  zástupci řemesel Výrobek: Lodní motor Značka: MERKUNOVITÍ (ČELEĎ) J. N. Název: MILIONY M³ 8.2 Vzor: MILIONY M³ 8.2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Únik paliva v souvislosti mezi vyrovnávací hadicí a distributorem paliva by mohl způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lodní motor
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Maďarsko, Řecko, Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1205/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Akvarijní akvarijní akvarijní akvarijní a vodní delfín
 
Značka: LG IMPORTS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. KC Duk Aquarium nr 7787; 2.VKC Vvoda nr 779.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje tekutinu s alifatickými a /nebo aromatickými sloučeninami, z nichž R65 se vyznačuje. V případě úniku kapaliny může způsobit akutní otravu v plicích.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Klíč se naplní 2 nádržkami tekutiny, přičemž dolní kapalina je zbarvená, 12 kusů na jednu kartu. Určený k získání barevného účinku prostřednictvím různých fází, které nejsou k dispozici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1207/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinová bublina
 
Značka: JIA TIAN
 
Název: Bubble Ice Bullying
 
Typ/číslo modelu:  JT511
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  IM 3124 8059070515107
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože celkový počet aerobních mikroorganismů v mýdlové vodě je příliš vysoký (mezi 90 000 a 380 000 cfu/ml), přičemž prahová hodnota je 1 000. V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.

Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Mydkové bublinky v nádobách, které se podobají zmrzlinovým kuželu s různými příchutěmi, které se prodávají v baleních čísla 24 s barevnými lepenkovými obaly. Vnější strana obalu obsahuje představu o bublin v oblasti mýdla a o jejich hraní, jakož i o slově „NO DRINING“ a „Všechny nové položky, které nemohou být splněny“ s výzvou k výběru různých odrůd. Obal obsahuje upozornění v angličtině a španělštině týkající se zamýšleného použití hračky a jejích rizik. Na každém jednotlivém kuželu s zmrzlinou jsou připevněny štítky s logem a údaji o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1208/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinová bublina
 
Značka: Arca Due
 
Název: Bubble Stick
 
Typ/číslo modelu:  IM 3123
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože celkový počet aerobních mikroorganismů v mýdlové vodě je příliš vysoký (mezi 55 000 a 130 000 cfu/ml), zatímco prahová hodnota je


1 000. Kromě toho výrobek obsahuje i Pseudomonas aeruginosa. V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.

Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Spralkové bublinky ve tvaru nádoby, prodávané v multibaleních o velikosti tří barevných lepenkových obalů, z nichž vnější povrch vykazuje bublinky na mýdlo a ilustrovaný návod k použití. Jednotlivé kotce, které mají průhlednou střední část a barevné dolní a horní části, obsahují bublinky mýdla a mají kruhovou trysku. Kotce jsou k dispozici v barvách oranžová, žlutá a zelená. Na obalech je rovněž uvedena upozornění v angličtině a španělštině, pokud jde o zamýšlené použití hračky a její rizika. Štítky s logem a údaji o dovozci jsou připojeny ke každému jednotlivému peru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1209/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka s příslušenstvím
 
Značka: YAO Chang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  br/> Výrobek: Plastová hračka s příslušenstvím Značka: Yao Chang Název: Vzorec 1 Článek č. 3613 Čárový kód: 8 012384 026998 Kód: 02699
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť kola a čísla obsahují 3 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), resp. 0,6 % (DEHP) a 3,0 % a 4,0 % diisononyl-ftalátu (DINP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Plastová hračka s příslušenstvím. Každá souprava, která je balena v lepenkové krabici s plastovým krytem, obsahuje dva automobily typu formula-1 pro různé týmy, čtyři čísla hraček a příslušenství pro změnu pneumatik. Přiložený k zadní části lepenkového obalu je samolepící štítek s upozorněními v jazyce italském, v angličtině a ve francouzštině. Na štítku je rovněž uvedeno označení CE a údaje o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1211/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka s příslušenstvím
 
Značka: YAO Chang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  br/> Výrobek: Plastová hračka s příslušenstvím Značka: Yao Chang Název: Vzorec 1 Článek č. 3611 Čárový kód: 8 009549342819 Kód přidělený dovozcem: 34281
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože číselné údaje obsahují 7 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 3,0 % diisononyl-ftalátu (DINP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Plastová hračka s příslušenstvím. Každá souprava, která je balena do lepenkové krabice s plastovým krytem, obsahuje jedno vozidlo podle vzorce: aucar, osm údajů o hračce a příslušenství pro změnu pneumatik. Lepenkový obal je opatřen několika nápisy v angličtině a nálepkou se připevní na zadní stranu balení s upozorněními v italštině a francouzštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1213/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: neznámý
 
Název: Very Baby
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: A9901–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  45916
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože panenky obsahují 10 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dívku a panenku chlapce v lepenkové krabici s průhledným okénkem. Panenky jsou oblečeny do svatebních oděvů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1218/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Happy Baby
 
Název: Lovely Esprit
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 6782
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 2100010086808
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje 1,0 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP) a 33,5 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu slouží k používání růžového oblečení a červené obuvi a je přibližně 10 cm dlouhá. Panenka je balena do barevný rámeček (12 x 5 x 3,5 cm), na němž jsou uvedena slova „Happy Baby“, „Lopozorně Eprit“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1222/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: KAINA
 
Název: Dream girl
 
Typ/číslo modelu:  3555
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 10 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Panenka pro kojence o délce 27 cm, která je vyrobena z plastu a má celkově purpurovou a oranžovou barvu. Panenka přichází do průhledného plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1223/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: YIDUOZI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  br/> Výrobek: Panenky z plastů Značka: YIDUOZI Název: Fhun Vzor č. 38408, bod č. 391394007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4740581614277
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenské panenky obsahuje 24,2 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0,33 % dibutylftalátu (DBP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračky se dvěma panenky ve tvaru mermaidlu, s délkou 14 cm, s modrou a zelenou škou a se dvěma podložkami na vlasy. Předseda panenky je vyroben z pružného plastu. Výrobek je uveden v barevně lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1225/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní vůle
 
Značka: neznámý
 
Název: Super police set - PowerFUL WEAPON
 
Typ/číslo modelu:  S1165500
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4894103655009
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože přísavka obsahuje 7,6 % hmot. di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 13 % dibutyl-ftalátu (DBP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Souprava se skládá z 1 pistoli, 3 projektilů s přísavkou, hodinek, odznaku a kompasu a je zabaleny v blistce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1234/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Ostoy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pes, článek 7001564
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711296050229
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (knoflík), které může malé děti snadno oddělit a spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka ve tvaru lišky na zelené kalhoty lišek a bílá a žlutá horní část s modrým hrdlem. Je 27 cm dlouhý a obsahuje měkkou vycpávku. Na etiketě je uveden nápis „LOVELNÉ LOOKOVNÍ JAKOSTI“ a obrázek ze dvou mededů, které jsou držiteli balónu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1235/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní vůle
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  br/> Výrobek: Policejní vůle Značka: Neznámý Název: Volně žijící zvěř Vzor: S1559/555/GE Čárový kód: 4893138000228
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože přísavka obsahuje 0,43 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 24 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Soubor se skládá ze 1 šipek s přísavkami s přísavkami. Souprava se balí do karty s blistkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1241/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnety
 
Značka: neznámý
 
Název: Rattlesnake Sound Egg
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.: A11281 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 0611888112817
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a vnitřní zranění, protože magnety mohou být dětmi snadno spolknuty. Index magnetického toku magnetů je příliš vysoký.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Černý, lesklý, kovový, kulovitý magnet. Hmotnost hračky je 74,5 g a délka 24 mm. Výrobek se skládá z lepenkového obalu s plastickým povlakem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1212/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vestky (vestky)
 
Značka: QiFeng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 5149B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři na koncích. Stahovací šňůrka je pružná a v případě, že se dítě puluje, může na oči zapružnit do očí a čelit zranění.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské vestky, zdrhovadla a dvě kapsy. Kapuci lze odstranit pomocí zipy. Kapota zahrnuje nepevný elastický stahovací šňůrku s plastovými čekámi na koncích. Výrobek je zdoben nápisem: „68 Freestyl Beautiful“. Velikost: ZÁKON O PRIVATIZACI PŮDY VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH, ODDÍLY 122, 128, 146.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1224/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Zalesskell
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti funkčních šňůr se svobodnými konci a uzly v oblasti krku, na zadní straně a v oblasti pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Horní a spodní část modré bikiny je zdobena jahodami a nápisy „Beaut“, „R“ nebo „dynamickými jezdci – GIRLS BAND“. Horní část může být spojena se šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně. Dno bikinu lze upravit a připojit k šňůrám, které mají volné konce v prostoru pasu. Šňůry mají vázané dna. Velikost: 104/110 a 140/146.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1226/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty pro volný čas
 
Značka: MENG MEI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti nefixovaného zdrhovadel v oblasti pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Volnočasové kalhoty pro děti. Levé kapesní kalhoty jsou zdobeny vyšívaným motýlem. Hranice pasu zahrnuje nefixovaný šňůrku s volným konců. Velikosti: M-XXL.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1236/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: RAMMER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v prostoru pasu, které nejsou připevněny v jednom bodě.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Dětské kalhoty s funkčními šňůrami v prostoru pasu, ve světle modré barvě, se dvěma kapskami a nápis „RAMER“ na zadní straně. Existuje textilní štítek s nápisem „RAMER“. Na tomto místě a na jiném štítku jsou uvedeny symboly údržby a informace týkající se složení přípravku a jeho zpracování.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1239/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Boroero pro děti
 
Značka: UB & MG
 
Název: AMAZING glamour girl
 
Typ/číslo modelu:  Kód 15039
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800832150396
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr v prostoru pasu, které nejsou zabezpečeny proti roztřepení.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Bobolero pro děti o funkční šňůře v prostoru pasu, která je dlouhá asi 230 mm a není zajištěna proti roztřepání. Na vnitřek oděvu je potištěný vzor s nápisem: „Glamnaši dívka skvělá“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1242/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor dívek
 
Značka: LIANGLI FU SHI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobky představují riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů vázaných v oblasti krku.


Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Pro děti do 7 let věku. Každá sada se skládá ze tří částí, konkrétně z páru kožené kamaše, šaty a boluro. Kožené kamaše jsou černé s tkaničkami a popruhy, které jsou připevněny ke spodnímu okraji nohavic. Šaty jsou dostupné v růžové, purpurově a světle zelené barvě a jsou zdobeny květinami o průměru asi 5 cm. Bílá krajka „bolero“ je dodávána s funkčními šňůrami, které jsou určeny k použití v oblasti krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1244/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Lfeier
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůry se svobodnými konci v oblasti krku a šňůry, které jsou vázány na zadní stranu oděvu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dvoudílná dívka bikini určená dětem do 7 let, která jsou zásobována funkčními kordy, které mají volné konce v oblasti krku a šňůry, které jsou svázány na záda. Horní část se používá proti slunci, člunům, ptákům, květinám a nápisem „Imell“. Dole se nachází aplikace typu člunu a ptáku. Stáří: 3–4, 5–6, 7–8, 9–10. Velikosti: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1245/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Rosso Kid's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS0964
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr, na kterých se nacházejí volné konce a uzly v oblasti krku a pasu a na zadní straně bikini.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bílou horní a červenou dnem bikiny jsou zdobeny světově modré a červené květy a červenokvět s červeným květnem. Horní část může být svázána na šňůry v oblasti krku a na zadní straně. Spodní část bikiny lze upravit a spojit se šňůrami v prostoru pasu. Šňůry mají volné a vázané dna. Velikost: 3/4, 5/6, 7/8.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1246/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kabát
 
Značka: ARINO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: F-809
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2009111018094
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení vyplývající z šňůry na stažení, která je umístěna v digestoři.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžový kabát s umělým kožešinovým obložením, kapotou a zip a nápis „Dance“. Kapota zahrnuje stahovací šňůrku s plastovými klecemi na koncích. Velikost: 98–118.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1249/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka sada
 
Značka: MTEH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské obušky a obbočky určené dětem do 7 let věku, které jsou k dispozici v různých barvách. Velikosti: 1, 2, 3 a 4.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1206/12       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Kamna na pelety ze dřeva
 
Značka: TECTRO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VIZ TBR 460, BLACK, POŘADOVÉ ČÍSLO 11.500.000372
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  GENCOD 8 713508 756745
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku možnosti přístupu do živých částí během provozu.


Existuje riziko drcení rukou nebo prstů, protože uživatel může mít přístup k auger, čímž dochází k obcházení ochranného zařízení, při doplňování kamen s dřevěnými peletami.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kamna na dřevěné pelety
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1229/12       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Fire Fuel Fire Bowl
 
Značka: Slemcka
 
Název: Gel Fuel Fire Bowl
 
Typ/číslo modelu:  4591 Čárový kód: 5015772145915
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože plamen může být někdy obtížně vidět, může dojít ke vzplanutí, pokud je do květináče ještě více paliva, dokud zůstane rozsvícené nebo teplé. Palivo není k dispozici u tohoto konkrétního výrobku, který rovněž zvyšuje riziko nedostatkem výuky a šňupací tabák je menší, než je tomu v případě, že spotřebitelé dopravují palivo přímo do květináče, není však použití. Osvětlené palivo může také podrovnání.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kovová miska s jamkami na gelové palivo a taffer. Baleno v oranžovém poli.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1216/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysavač
 
Značka: Sealey Power Products
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  přístroje a zařízení Výrobek: Vysavač Značka: Sealey Power Products Název: Pozměňovací stroj při Wet & v suchém stavu s Accessories Vzor č.: PC310. Pořadové číslo JS1/280985/2012/02.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 5024209909839.
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Při zatížení se může konektor mezi detergentem a hadicí může propouštět. To je způsobeno tím, že konektor není správně utažen. V důsledku toho existuje riziko úniku čisticího prostředku, který by mohl způsobit úraz elektrickým proudem.


Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vysavač/valváček pro čištění koberců, interiérů, textilií, čalounků atd. 1250W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1217/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka do elektrické sítě
 
Značka: T'nB
 
Název: USB Charger
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: ACMPHOME1. dávka: 11005941
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 303 170 046 227
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požár v důsledku toho, že nedochází k dalšímu upevnění různých připálených spojů primárního okruhu: v případě, že dojde k odpojení drátěného lana, je možné omezit prosvětlení vzdálenosti a letová povolení.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Válcovou nabíječkou pro zařízení s vlastním pohonem ve tvaru blistrů
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko