Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 32 ( Zveřejněno: 10/08/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1204/12       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Ručníky s zdobením
 
Značka: 1. Unknown - 2. Swallow
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Č. 104893 2. Č. 104896
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení vzhledem k jejich charakteristické formě, barvě a velikosti, mohou být zaměněny za potraviny. To může mít za následek, že se děti nasekají do úst, sune nebo pojídá, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  1. Darovací souprava obsahující růžový ručník z bavlny a plastová cherry s listy jako dekorace. Na plastové desce jde o koláč v plastovém obalu. 2. Darovací souprava obsahující žlutý ručníkový ručník a plastová višeň s listy jako dekorace. Jedná se o plastové šálky, jako je zmrzlina.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1190/12       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Zahradní sedačka
 
Značka: Edenko
 
Název: Transat Bois Acacia Basculant
 
Typ/číslo modelu:  Ref. D08002 Číslo šarže: 12/2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí
 
Výrobek není dostatečně silný a může se zlomit. Existuje riziko, že dojde k zachycení prstů, pokud se daná osoba nachází v přestávce, a staví ji do rukou.


Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 581
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, zničení výrobku (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ministr pro zahradu z akánského dřeva. Rozměry: 110 x 58.8 x 76 cm.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1202/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  1. Prstenec; 2. Náušnice; 3. Náhrdelí; 4. Náhrdelí; 5. Náušnice
 
Značka: Diamante
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. 368495 2. 368465 3. 368445 4. 368285 5. 368385
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože kovový materiál každého produktu obsahuje kadmium, které překračuje limit 0,01 %. Množství kadmia je:


1. 27 %


2. 24 %


3. 28 %


4. 42 %


5. 27 %


Výrobky nejsou v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  1. Zlatý kruh s černým plastovým peckem, připojený k štítku z lepenky 2 Dvojice zlatých, visutých náušků s orientálními osobnostmi, připojený na štítek z lepenky 3. Zlatý náhrdell sestávající z několika řetězů a zlatavé desky s plastovým perem s vlastnostmi diamantu, připojený k štítku z lepenky 4. Zlatý náhrdlý s větším černým plastickým vyobrazením a několik menších černých míček. 5. Pájecí stříbrné náušnice s pérováním peří (stříbrnou plastem, 2 černohorky) a malé černé míčky, připojené k lepenkové etiketě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1203/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Sada šperků
 
Značka: Fashion Jewelry
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B2304
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože kovový materiál v náhrdelcích obsahuje 50 % hmotnosti kadmia a kovový materiál náušků obsahuje 41 % hmotnostní kadmia, čímž překračuje limit 0,01 %.
Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Šperky vytvořené na orientálním stylu, které se skládají z náhrdelí a pár náušků spojených s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1193/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Lilo M
 
Název: Pigmentationcolours Cocoa 5310 for Eyebrow Pigmentation
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  11531001
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 10,6 mg/kg niklu.


Podle ReAP (2008) 1 musí být hladiny niklu v tetických inkoustech tak nízké, jak je to technicky dosažitelné, protože nikl má vysoký alergenní potenciál. Aplikace na kůži tetovacích barev obsahujících nikl vede k trvalému kontaktu s senzibilizujícím alergenem. Úroveň arsenu zjištěná ve vzorku rovněž přesahuje úroveň 2 mg/kg doporučená v rezoluci ReAP (2008) 1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu a varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čirá, bezbarvá skleněná láhev s potištěnou lepicí páskou a s plastovým šroubovým šroubem s bílým plastickým šroubem s integrovaným kapátkem. Kapacita: 10 ml Nejlépe před 07/2013.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1200/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: SUN
 
Název: 100 LED
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko popálení a úrazu elektrickým proudem z těchto důvodů:


· izolace není dostačující.


· plocha průřezu externích drátů je nedostatečná a dráty by mohly přehřívat.


Konce drátu připájené do svorek přerušovaných spínačů a ovládacích jednotek nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.


Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky. V případě poškození jsou přístupné kovové dráty.


· rozměry vidlice jsou podstatně menší, než je požadováno, a během připojení se uživatel může dotýkat živého kolíku vidlice.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 100 světelnými zdroji LED a blikajícími a řídicí jednotkou. Balení: lepenkové krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1191/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Objímka žárovky
 
Značka: Wintop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9271L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8414834455
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Když se do zásuvky vloží baňka, jsou přístupné živé části baňky.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60238.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Zásuvka Edison. Výrobek existuje ve dvou barvách: Černá a bílá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1161/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Kotoučová pila
 
Značka: TECH GARDEN
 
Název: Halkosirkkeli
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 6416485211666
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí škrtů a zranění z těchto důvodů:


· otočná přeprava kulatiny se automaticky nevrátí do své klidové polohy.


· Nepřesná velikost pilového listu musí zabránit tomu, aby se otáčející se přeprava kulatiny vrátila do klidové polohy.


· Šířka pevného ochranného krytu, který obklopuje okraj pilového listu, je příliš široká.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 1870.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kruhové pily na palivové dřevo, zelené šedé rámu stojaté na 4 nohou.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1165/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Kotoučová pila
 
Značka: Hyundai
 
Název: Klapisirkkeli
 
Typ/číslo modelu:  9311/LS400
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí škrtů a zranění z těchto důvodů:


· otočná přeprava kulatiny se automaticky nevrátí do své klidové polohy.


· Nepřesná velikost pilového listu musí zabránit tomu, aby se otáčející se přeprava kulatiny vrátila do klidové polohy.


· Šířka pevného ochranného krytu, který obklopuje okraj pilového listu, je příliš široká.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 1870.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kruhové pily na palivové dříví, s šedým rámem stojaté na 4 nohách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1170/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Kotoučová pila
 
Značka: PowerCat
 
Název: Logsaw
 
Typ/číslo modelu:  270015 LS-400
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí škrtů a zranění z těchto důvodů:


· otočná přeprava kulatiny se automaticky nevrátí do své klidové polohy.


· Nepřesná velikost pilového listu musí zabránit tomu, aby se otáčející se přeprava kulatiny vrátila do klidové polohy.


· Šířka pevného ochranného krytu, který obklopuje okraj pilového listu, je příliš široká.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 1870.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kruhové pily na palivové dříví, šedý rám na noze na 4 nohách.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1189/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Řetězové pily
 
Značka: neznámý
 
Název: Gasoline Chain Saw
 
Typ/číslo modelu:  Typ HV-0003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6944217242911
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože je nevhodný s ohledem na:


· Mechanická pevnost ručního ochranného zařízení


· výkonnost řetězové brzdy


· pevnost ruky


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 11681.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Řetězové pily, benzinového, žlutého a černého bydlení, jmenovitého výkonu: 3,5 kW, krychlový výkon: 52 cm³, řetězová smola: 0.325 ", příručka bar: 50 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1181/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Svázané tyčinky
 
Značka: MOOG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MED-DS-6329 Číslo šarže: 11d – Produkce v březnu 2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek by se mohl zlomit během používání, obvykle při manévrování (např. parkování nebo spuštění U-zatáček), které by mohlo vést k nehodě.


Hlášeny čtyři incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svázané sestavy, prodávané jako po částech, z nichž se prodávají automobily. Roky výroby 2008 až 2011.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Rakousko, Španělsko, Bulharsko, Finsko, Spojené království

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1158/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Houpačka (dětská hřiště)
 
Značka: Van Besouw Metaal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  09.02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výkyv s sebou nese riziko zranění hlav dětí, protože síla kývání je příliš vysoká a výkyv může narazit na hlavu dítěte, které spadlo. kromě toho nebyl na kovové opěrky nohou připevněn žádný materiál proti nárazu, což může vést ke zranění, když se opěry dekuřete.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1176.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výkyv velikosti rodiny se žlutým, modrým a červeným kovovým rámem a osmi sedadly v jedné řadě.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1183/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Skládací kapka
 
Značka: Smith & Wesson
 
Název: Extreme Ops
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek může způsobit zranění, protože přístroj se může snadno oddělit od čepele.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN ISO 8442–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Skládací kapka s plastovým držadlem z zelené a černé barvy a vyryté pavouchy na jedné straně. Kapsový nožem se prodává v obalu s černým textilem uvnitř celofánu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1185/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Letecká houkačka
 
Značka: neznámý
 
Název: Air horn
 
Typ/číslo modelu:  Houkačka/bod 38600
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260244660774
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nádoba s aktivním uhlím a houkačka v blistce
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1168/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Světlý náhrdell
 
Značka: Amber Pumpkin
 
Název: Amber Teething Jewellery
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože kuličky se mohou snadno zlomit a oddělit a spolknout je dítě.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kulatý patka pro kojence a malé děti, který se nachází v malém sáčku z tkaniny a obsahuje informační kartu.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1187/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kotník pro kojence
 
Značka: Amber Pumpkin
 
Název: Amber Teething Jewellery
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože kuličky se mohou snadno zlomit a oddělit a spolknout děti.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elastický kotník pro kojence, který přichází v malém tkaném sáčku, včetně informační karty.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1188/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Světlý náhrdell
 
Značka: Amber Pumpkin
 
Název: 1. Baroque Clasp Anklet - 2. Baroque Multi Baby Necklace
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí zalknutí, protože kuličky lze snadno zlomit do malých částí, které by děti mohly spolknout.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Barokko spočí na kojenecké a barokní více dětí, které se objeví v malém tkaném sáčku, včetně informační karty.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 10 fotografií

2 ze 10 fotografií

3 ze 10 fotografií

4 ze 10 fotografií

5 ze 10 fotografií

6 ze 10 fotografií

7 ze 10 fotografií

8 ze 10 fotografií

9 ze 10 fotografií

10 ze 10 fotografií

Číslo varování: A12/1159/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: MLTHOGAR
 
Název: Romantic, Fashion girl
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 29020 (vzor 2014), 29013 (vzor 2014), 28740 a 29006 (vzor 8061)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8521557029020, 8521557029013 a 8521557029006
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože hlavy panenek s odkazy 29020 (č. 2414), 29013 (č. 2414), (č.), 28740 a 29006 obsahují 23,51 %, 21,91 %, 28,87 % a 20,11 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  — Římanská panenka s referenčním číslem 29020 (č. 2414): Plavý se zlatou horní a růžovou a srstí. Panenka romantské panenka s referenčním číslem 29013 (č. 2414): Plavý s krátkým oborem v geometrických/afrických tunách. Módní panenka dívky s referenčním číslem 28740: leskle lesklý narůžovělý a příslušenství. — Ref: 29006: panenky a loutky s vlasovými vlasy a různé šaty. Odkazy 29020 a 29013 se nacházejí ve velkých boxech s mnoha menšími kolonkami obsahujícími panenky a loutky. Velká kolonka a menší pole jsou všechny stejné a mají stejné výrobní číslo 2014. Avšak konstrukce a kostýmy panenky se liší – lze proto předpokládat, že to je důvod, proč je odkaz na dovozce jiný. Popis balení: lepenkové krabice, které uvádějí obchodní značku, referenční číslo a identifikační číslo dovozce
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1160/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: MLTHOGAR
 
Název: Colorful Bubbles
 
Typ/číslo modelu:  29105 Čárový kód: 8521557029105
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8521557029105
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mezofilní aerobní mikroorganismy se do mýdlové vody započítávají příliš vysoko (1). 2 x 10 vum KTJ/ml). V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Výrobek je průhlednou umělec z plastu, který obsahuje mýdlovou kapalinu. Výrobek je prodáván v balení s blistkou, na němž jsou vytištěna slova „Colorful bubles“ („Colorful Bubles“). Je opatřen štítkem s údaji o dovozci, značkou CE, čárovým kódem a nápisem „nedoporučuje se pro děti do 3 let“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1162/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s příslušenstvím
 
Značka: FANTASTIKO
 
Název: Tiniest-My Pet
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 9635
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424345096351
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z toho důvodu, že kroj hračky (růžové a žluté dlahy, černá a růžová poleva, černá a růžová obuv, černý a černý oblek) obsahuje 0,17 % – 0,7 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0,15 % – 0,64 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenky a loutky s různým příslušenstvím. Výrobek se prodává v lepenkové schránce s informacemi o značce a nápis „tinist“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1167/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: FAMOSA
 
Název: I LOVE MINNIE <font color="#ff0000">(THE PRODUT MAY BE COUNTERFEIT)</font>
 
Typ/číslo modelu:  7007700 SA2053
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje riziko, protože paže, ruce, nohy a nohy panenku obsahují 0,26 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 0,26 %, 0,20 % a 0,22 % hmotnosti bis (-ethylhexyl) ftalátu.
Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka z plastů v růžové a bílé podložce. Přední část červeného a bílého plastového obalu obsahuje nápisy „Disney“ a „I million Minnie“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1174/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Wiky
 
Název: Fashion Charming
 
Typ/číslo modelu:  113695
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590331136957
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje 4.68 – -5,38 % hmotnostních ftalát bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenky 10 cm, přilepená na lepenku. Různých barev vlasů a oděvů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1186/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: LITTLE Amy
 
Typ/číslo modelu:  1668
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje 18,8 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu s různými šaty a boty na zadní straně. Symbol na obalu, který označuje, že výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1192/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Systém SWIM
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PGO 101
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3399940280014
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože náustka obsahuje 36,2 %, oranžově dno 29,4 % a potištěný 27,9 % hmotnost bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Kromě toho obsahuje plast isoforon, cyklohexanon a toluen.


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mechanismus SWIM s hlavou kachnice vyrobené z oranžového plastu s barevným tiskem a průhledným bezpečnostním ventilem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1194/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dásní kroby
 
Značka: GUIRCA
 
Název: Abeja infantil (‘Bee for children’)
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 7812
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435118209786
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kroj, který se skládá z vrchní vodorovné černé a žluté pruhy a šňůr na zadní straně krku, černý uzávěr s tyčemi a černými punčochy. Obal je průhledný pytel obsahující lepenkový štítek, v jehož přední části je ve svých rukou vyobrazena dívka, která má včelu žlutou planetu. Na zadní straně karty se objeví „POLOŽKA“, čárový kód a označení CE, označení „pouze pro suché čištění“ a 100 % polyester a údaje o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1157/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Náramkové hodinky
 
Značka: SIX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý Čárový kód 4016632477567
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 48,9 mg/kg benzidinu. Tento limit je vyšší než limit 30 mg/kg.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černý, pánské usně se čtyřmi nýty (4 cm široké). Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1169/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: PANYNO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B1003 a B1009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435159508121 a 8435159506763
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože obsahují malé části, které se snadno oddělují a mohou být spolknuty malými dětmi.


Dané produkty nejsou v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dětskou obuv pro dívky v černé barvě s tlačítkem „“ a „krémovou barvou“ s květinou na tomto kroku. Výrobky jsou zabaleny v lepenkové krabici uvádějící značku, model, čárový kód a číslování.
Země původu:  Peru
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1175/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Smile Rabbit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, které jsou příliš dlouhé.


Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šaty pro dívky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1176/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Boroero pro děti
 
Značka: Smile Rabbit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 1017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Boluro pro malé dívky mladší 7 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1177/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sada dětských oděvů
 
Značka: LINGTONG
 
Název: Baby Fashion
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože obsahují malé části (knoflíky a dekorace na booky), které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.


Dané produkty nejsou v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Soupravy (sady) kojeneckých oděvů, které se skládají z pyžama, závěs a booleky, balené v lepenkových bednách, které uvádějí obchodní značku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1178/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: HELLO KID'S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CBA 2708
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr se svobodnými konci v oblasti krku a šňůry, které jsou svázány na zadní straně oděvu.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Dívka bikini růžová a bílá, na dívky do 14 let, na kočku a nápis „ZŘEŠENÍ GIRLS“ v horní i dolní části. Horní okraj může být svázán šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně. Velikost: 10. Výrobek má růžovou vazbu na vlasy. Na papírové etiketě je uveden nápis „šťastná výroba květinových květů“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1179/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sandály
 
Značka: XINMIN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 093300 045305
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí sandály XINMIN v bílých a narůžových barvách, se zadním popruhem kolem kotníku a štítkem. U motýlů dochází k použití jedné velké a několika drobných dekorativních kamenů. Na popruhu se nachází připojené dekorativní schéma, které se vyrábí z rýžových kamenů ve formě květu. Sandály jsou určeny dětem do 3 let. Velikost 23.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1180/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Cengiz Sözer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý Číslo šarže: 01764
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské šaty v různých barvách, pomocí latinských pásem připojených ke krajským okrajům pasu, které jsou určeny k tomu, aby byly svázány na zadní straně a nebyly zabezpečeny proti roztřepení. Informace v bulharštině o předmětu, jeho složení a ceně jsou uvedeny v papírové podobě.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1182/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pantofle
 
Značka: XIUXIAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 59 RO-107
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko vzhledem k přítomnosti 5.6–12,56 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF) v obuvi.


Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle nařízení REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  „pantofle“. U podešve je opatřen razítkem s velikostí pantoflí a nápisem „XIUXIAN“. Produkty jsou prodávány v celofánu s označením. Pantofle jsou k dispozici v 5 různých textilních barvách: 1. Červená barva má bílé květiny se žlutou tečkou uprostřed. 2. Červená barva má bílé květiny se žlutou tečkou uprostřed. 3. Barva modré barvy, jejíž horní část má bílé květy – edelweiss se žlutou tečkou uprostřed. 4. Barva s fialovou barvou má bílé květy – edelweiss se žlutou tečkou uprostřed. 5. Červená barva, její horní květy v různých barvách – oranžový, modrý, zelený a růžový se středem žluté barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1195/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty pro volný čas
 
Značka: WANDENG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  R074NTL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti nefixovaného zdrhovadel v oblasti pasu.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Volnočasové kalhoty pro děti v různých barvách. Hranice pasu zahrnuje nefixovaný šňůrku s plastovými klecemi na koncích. Velikost: ZÁKON O LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ, ČLÁNKY 128, 134, 140, 146, 152
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1196/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Žádost o povolení pro děti
 
Značka: Breeze
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti nefixované šňůry s volným koncem v prostoru pasu.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Doklad pro děti růžový růžový, dodávaný s nefixovanou korbou za volného konce v prostoru pasu. K výrobku je připojena návěska z textilního materiálu a papírové označení obsahující označení ošetření a informace o předmětu, dovozce, zemi původu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1197/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: C&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  textilie a módní výrobky Výrobek: Dívčí košile Značka: C & S Název: Neznámý Číslo modelu: D-0921
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel umístěného v oblasti kapoty.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dámské košile s kapucí a zipem. Výrobek je ozdobný vytištěným vzorem. Kapota zahrnuje nefixovaný šňůrku s plastovými četami na koncích. Barva výrobku je červená a žlutá. Velikost: 8.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1198/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko se dívkou
 
Značka: NAPOLEONE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  textilie a módní výrobky Výrobek: Tričko se dívkou Značka: NAPOLEON Název: Neznámý Číslo modelu: X-1005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti nefixovaného šňůrku umístěného v digestoři s uzly a gggami na koncích.


Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zatýkání dívky s příklonem a zipem. Výrobek je zdoben nápisy a číselným znakem. Kapuci mají nefixovaný šňůrku s uzly a plasty na koncích. Výrobek je k dispozici v různých barvách. Velikost: ZÁKON O PRIVATIZACI PŮDY VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH, ODDÍLY 8, 12, 14.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1199/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: PLAYBACK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Název: Neznámý Číslo modelu: F-1202
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 999039791017
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětská výstroj, která se skládá z dlouhých kalhot a pocení s příklonem a zipem, v tmavé modré barvě. Kapuci pocení a vepas pasu mezi kalhotami jsou nefixované stahovací šňůry s uzly na koncích. Tričko se zdobí nápisy: „Q.B.J. 90 ° N/0 ° E SPORT TEMA? SPORTOVNÍ BESTS NOSÍ KŮZLEČÍ, SUPER-ACPUIRE-COMPILE“. Kalhoty jsou zdobeny nápisy: „VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTNÍ DIVIZE NA ROK 368“: 146–152
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1173/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro modelování nehtů
 
Značka: JK Shasta
 
Název: LIQUID All Seasons
 
Typ/číslo modelu:  L-PAF-00030–12-Roa
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  12–0067377–001–01
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 96,5 % methylmethakrylátu (MMA). Ve svém „hodnocení zdraví nehtů v oblasti modelování nehtů obsahujících methylakrylát“ (Bundesinstitut für Risikobewertung) ze dne 22. prosince 2011 považuje Bundesinstitut für Risikobewertung (Bundesinstitut für Risikobewertung – BfR) za to, že methylakrylát v koncentraci 80 – -90 % v přípravku na výrobu nehtů je zdraví škodlivý z důvodu vysokého senzibilizačního potenciálu, který může rovněž způsobit přetrvávající škodu na nehty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nádoba s aktivním uhlím s bílým plastovým povlakem s šroubovým štítkem a s plastovým šroubovým šroubem. Čirá, fialová kapalina s charakteristickou vůní methakrylátu. Kapacita: 1 gallon/128 hunce.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1163/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přesahu (rozšíření)
 
Značka: BACHMANN
 
Název: Connectus PVC
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 1) 330.101 2) 330.102 3) 330.103 4) 330.100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 1) 4016514013678 2) 4016514013647 3) 4016514013654 4) 4016514013661
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky nejsou dostatečně odolné vůči teplu. Živé části by mohly být přístupné, pokud jsou výrobky vystaveny teplu.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Rozšíření vede o 4, 6, 9 a 12 zásuvek. Dodávané bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1164/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptéry
 
Značka: SETRONIC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: 8103, 8102, 8105 a 8105 B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 8435081383513
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože může být vložena zátka, která je přístupná bez živého kolíku.


Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Cestovní adaptéry v plastových sáčcích v rámečcích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1166/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: SONIC HOME
 
Název: 10-metre Extension
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko elektrické gázové, protože nejsou žádné opory k ochraně otvorů v zástrčce.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Rozšíření olova o 10 m s jednotlivými plastovými obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1171/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptéry
 
Značka: MW
 
Název: Traveler
 
Typ/číslo modelu:  MWU2FR a MWF2FR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 080558306274
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzhledem k tomu, že není k dispozici šachta/límec, lze mezi pólem vidlice a otvorem s živým zásuvkou stanovit spojení, přičemž ostatní kolík je přístupný, čímž vzniká riziko úrazu elektrickým proudem.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Cestovní adaptéry s individuálním obalem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1172/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Masáž, nízký
 
Značka: neznámý
 
Název: Mini Massage Pillow
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vzdálenosti mezi primárním a sekundárním vinutí v transformátoru střídavého adaptéru dodávaného spolu s výrobkem nejsou dostatečné.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Masážní polštář se střídavým adaptérem (číslo modelu: ZF120A-1202000)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1184/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: LUMI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3109
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože existuje možnost přímého kontaktu s živými částmi zástrčky, která byla vložena.


Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Cestovní adaptér pro zátky ve Spojeném království. Musí být dodávány s obaly, z nichž je uvedeno jméno výrobce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1201/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  LED Tube
 
Značka: Iled
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8–60 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Žádný
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Pokud je jeden konec trubky vložen do svítidla, existuje riziko zasažení elektrickým proudem způsobené přímým dotykem živých částí na druhém konci trubky.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61140.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  Zářivý světelný zdroj LED, příkon 8W, vstup AC220V 50/60Hz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 32