Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 28 ( Zveřejněno: 13/07/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0985/12       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Balzám na rty
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  výrobky Výrobek: Balzám na rty Značka: Neznámý Název: Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1024 4944, 852 a 1024 4937, 851
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti, mohou být zaměněny za potraviny. Výrobek se může snadno zlomit, vyrábět malé části, které by mohly dítě vkládat do úst a které by mohlo spolknout.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dp balm ve formě koláčů. Vanilkový lip ve tvaru košíku se zbarvenými tyčinkami a pachem vanilky. Balení na rty ve formě koláčů s námrazou a některé plody – jablka, s vůní jahodníku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0987/12       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Balzám na rty
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1021 2271, 330 a 1021 2295, 332
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti, mohou být zaměněny za potraviny. Výrobek může snadno zlomit malé části, které by mohlo dítě vložit do úst a které by mohlo spolknout.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Mpa balm ve formě bonbónů. Jeden je ve formě čokoládového srdce s růžovou korbou a pachem žvýkaček. Další je ve formě hnědé čokolády s vůní vanilky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1005/12       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Postel
 
Značka: IKEA
 
Název: Folldal Leather Bed
 
Typ/číslo modelu:  Malé množství jednotek, které jsou určeny pouze pro kontinentální Evropu, bylo zatíženo chybami na trzích ve Spojeném království a Irsku: Folldal rám rámem 140x200 Grann bílý # 002–043–99 Folldal rám rámem 160x200 Grann bílý # 602–044–00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Pokud je plnění vystaveno ohni, může se čelní deska a rám vznítit.


Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou BS 5852.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lůžko. Krycí materiál je useň.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1038/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Somogyi Elektronic
 
Název: Christmas Lighting by Somogyi
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: G 4150
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998312 766842
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Konce drátu připájené do diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.


Přístupné dráty mají pouze základní izolaci. V případě poškození izolace se zpřístupní živé kovové části.


Krytí kloubových kloubů z jednotky usměrňovačů nemají dostatečnou pevnost. Během normálního používání je možné otevřít kryt jednotky usměrňovač a dostupnost živých částí.


· Není chráněno proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Součástí osvětlovacího řetězce jsou sériově spojené, nevyměnitelné 50 světelné zdroje LED a usměrňovač. Světla jsou připojena k plastickým formulářům. Balení: lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1013/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: Jazz and Civic
 
Typ/číslo modelu:  Jedná se o tyto typy vozidel a výrobních oblastí: CHAC Jazz 1.4: 2009, 2010 A 2011 HUM Jazz 1.4: 2009, 2010 A 2011 SSS Jazz 1.4: 2009, 2010 A 2011 HUM Civic 5DR 1.4: 2009, 2010 A 2011 HUM Civic 3DR 1.8: 2009 HUM Civic 3DR 1.4: 2009, 2010 A 2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku softwarové chyby v jednotce řízení přenosu, pokud je vozidlo zaparkováno v obráceném režimu a poté se motor znovu nastartuje a je zařazen neutrální nebo první rychlostní stupeň, nesmí se vozidlo pohybovat, může přetažení nebo v nejhorším případě způsobit neočekávaně pohyb. Tento neočekávaný zpětný pohyb by mohl způsobit nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Dánsko, Řecko, Estonsko, Maďarsko, Slovinsko, Švédsko, Spojené království, Finsko, Island, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1019/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Zafira
 
Typ/číslo modelu:  Typ: A-H/Monocab, A-H Moocab/V, P-J/SW. ES schválení typu: E1 * 2007/46 * 0497 * 01, e1 * 2007/46 * 0595 * 02, e4 * 2007/46 * 0204 * 06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Na některých vozidlech byly ventily stlačeného zemního plynu (CNG), které v důsledku změn výroby mají nesprávný vnitřní průměr. To může způsobit únik zemního plynu ze lahví na CNG vedoucích k nebezpečí požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1007/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Kombinovaný žebřík
 
Značka: neznámý
 
Název: Hobby
 
Typ/číslo modelu:  MD-808/4x4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mechanismus, který omezuje otevření horní části žebříku, se může roztrhnout.


Nahlášená nehoda.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Společný žebřík s těmito rysy popsanými v piktogramu: MD-808/4x4, 4,72 m, má hmotnost 150 kg, EN 131.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1046/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: Fireman
 
Název: Carbon Monoxide Alarm (Häkävaroitin)
 
Typ/číslo modelu:  vzor GS801, číslo produktu 1464
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže 201002231, EAN 6430028869589
 
Druh rizika:  Udušení
 
Detektor není schopen odhalit oxid uhelnatý.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého, kulatý, bílá plastová, o průměru 10,7 cm, balený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1034/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Světlý náhrdell
 
Značka: neznámý
 
Název: "Dark Cognac Beans", "Raw Dark Cognac Beans", "Raw Cognac Baroque" and "Raw Lemon Baroque & Cherry Beans"
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé děti, které nejsou náhrklí, mohou být spolknuty malými dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Baltic Amber náhrdelce. Kuličky jsou odděleny uzly.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1035/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Světlý náhrdell
 
Značka: neznámý
 
Název: "Rainbow Baroque with cherry" and "Green beans"
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé děti, které nejsou náhrklí, mohou být spolknuty malými dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Baltské oranžové nákatě s kuličkami oddělenými uzly.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0983/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: V&F
 
Název: Campanilla
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 92899/6882009928998
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože se může snadno roztrhnout, uvolňovat malé části a nesplňuje požadavky na tvar a velikost, aby se mohly uvíznout v ústech dětí. Existuje rovněž riziko zranění, pokud je dítě na hračce.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1: 2011.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dřevěná chrastítka. Horní část je vytvarována jako klec s kovovým zvonem. Hotové dřevěné koule ve tvaru hlavy zvířete (kočka).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0991/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Píšťaly s kandys
 
Značka: Light candy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6921078500527
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které mohou děti spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Plastové píustky lehké, musí být vyjímatelné. V horní části existuje cukrovinky ve formě lebky. V centrální části existují dvě knoflíkové baterie s označením LR41 BUTTONHBCELV a červené světlo LED.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1003/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Long Trading
 
Název: Funny Orangutan
 
Typ/číslo modelu:  Modul 913
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože elektrický kabel z PVC obsahuje 0,83 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Kromě toho zkrat izolace mezi konstrukčními částmi za různých klimatických podmínek způsobuje, že baterie překročí přípustnou mez.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 62115 a EN 71–1


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Malá baterií napájené z baterií se světly a zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1015/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: Aether Champion
 
Název: Transformable Mobilephone
 
Typ/číslo modelu:  1821
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Mobilní telefon:
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1027/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kojenecké přípravky pro kojence a malé děti
 
Značka: Toys
 
Název: Toys
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 328A, NO: 328B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4792817371560
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože rukojeti z nich jsou příliš dlouhé a že mohou uvíznout v úst dítěte, který není schopen sedět zpříma bez pomoci. U oranžovozelené chrastítka hrozí riziko poškození sluchu, protože zjištěná hladina hluku je příliš vysoká.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1: 2011.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Kojenecké rákos s rukojetí, který se vyrábí ze žlutých a oranžovočervených plastových materiálů. Ta vyrábí hluk ze zeleného kola. Zabaleny v průhledných obalech uzavřených s lepenkou vařicovou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1047/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová panenka s lahví
 
Značka: Kaili toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6946091600078
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obličej obsahuje 20 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Souprava se skládá ze dvou kusů, kojenecké panenky a potravy z plastu vyrobených z pružného plastu. Láhev je na láhvi růžová. Má červenou tričko, modré kalhoty a na ruce má láhev. Balení: průhledný sáček uzavřený lepenkou s označením CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0984/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Sports Ildes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětská výstroj sestávající z pocení v tmavomodré podobě s nápisem „Spors-ildes klubem“, s bílým okrajem a kapotou, která je zásobována funkční provázkem. Spodní část je pár kalhot v tmavomodré barvě, na stranách bílou zeď, nápis „Sport“ a elastické šňůry v prostoru pasu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0986/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Ditex (Дитекс)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku a šňůry na stažení v prostoru pasu.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská výzbroj a výstroj sestávající z pocení růžově narůžovělé s parabolickým náznakem „Barbie“ (výrobek MŮŽE PROFEIT), motýli a purpurově purpurově s funkčními šňůrami a kalhotami je natištěna na jednom z nohavic, elastických a šňůr v prostoru pasu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0988/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Ditex (Дитекс)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku a šňůry na stažení v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětská výzbroj a výstroj složené z lehčího pocení v růžovém světle s nápisem „Dherety“ a potištěný vzorem květin a motýlů, kapes passurem etem a kapucí, která je zásobována funkčními kordy. Dolní část je pár kalhot s nápisem „Girl“ na jedné z nohavic a potištěný vzorem motýlů, květu a srdce, s elastickou a korbou v prostoru pasu. Velikost 34
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0989/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Poldo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr v oblasti hrdla a krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vesta určená pro děti do 7 let s funkčními šňůrami v digestoři. Na přední straně jsou vyšívaná obrazce zobrazená květinami a nápis „I mill mé pretaty pytle“. Výrobek se prodává v různých barvách: kombinace šedé a růžové barvy a kombinace šedých a cyklistických řádů.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0990/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní hranice pro děti
 
Značka: Laixier
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  OQ-102
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Děti, které jsou určeny dětem do 7 let a jsou zásobovány šňůrami v oblasti krku. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0992/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Fly Flot
 
Název: Dream – My Comfort Shoes
 
Typ/číslo modelu:  „Art. 31093, corue Nero 9001–8007, 310939001 38
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 023062 473836
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 7 mg/kg chromu (VI). Kromě toho přípravek obsahuje dimethylformamid v koncentraci 39–53 mg/kg.


Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.


Jeden nahlášený incident.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Černá obuv, označená slovy „FLY FLOT Dream“, a to jak o stélkách, tak i na obalech. Velikost 38.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0993/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Shuang Da Ren Kid`s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětská výstroj sestávající ze dvou částí určených pro děti do 7 let věku – kalhoty a rukávů bez rukávů s kapucí, která je zásobována funkčními kordy. Výrobek se prodává v průhledných polyethylenových obalech.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0994/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sportovní kalhoty
 
Značka: Bücürük
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 12326
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8690123317936
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůry v prostoru pasu se svobodnými konci, které není stanoveno alespoň v jednom bodě a je příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké kalhoty v temnu modré barvy s červeným oborem nohou na nohách a červených funkčních šňůrách v prostoru pasu. Na levé končetině se nachází červený znak nesoucí nápis: „BCRK League Stars Team“, „1996“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0995/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kryty
 
Značka: Bücürük
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  62088
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  čárový kód 8690123362844
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívčí čelenky, růžové a bílé, s krátkými rukávy. Na přední straně je kočka se deštníkem a tarem, osobním automobilem a nápisem „Princess Enradost“. V oblasti krku jsou šňůry smluvně vázané. Na příloze jsou připojeny dvě části: první z nich je nápis: „Bücürük ® dívka“ je údaj o věku a velikosti dítěte a druhý má nápis: V Turecku, Ror.č. 62088 a značky léčby.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0996/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: „Bücürük”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  textilie a módní výrobky Výrobek: Dětské kalhoty Značka: „Bücürük“ Název: Neznámý Číslo položky: 12254
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8690123342907
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění dětí kvůli přítomnosti šňůry se svobodnými konci, která není stanovena nejméně v jednom bodě a může být vytažena dítětem.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké kalhoty v modré, šedé a bílé barvě; s aplikátorem na jednu z nohavic – na automobil a na funkční šňůře v prostoru pasu. Kordy nebyly upevněny a volně se pohybují.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0997/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Bücürük
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky 12264
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8690123414215
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůry se svobodnými konci, která není stanovena nejméně v jednom bodě a může být vytažena dítětem.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chlapecké kalhoty s funkční korbou v prostoru pasu. K dispozici modré nebo šedé. Na jedné z nohavic se používá model „Spider mander“ (Spider mander) a nápis „Jedinečný Spirsec Man“ (MŮJ MŮJ PROTISFEIT).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0998/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: Bücürük
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Bod 12104, čárový kód 8690123292295
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůry s uzly na konci, která není stanovena nejméně v jednom bodě.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké krátké šortky s vnějšími kapsami (jeden nese číslo „2“). V prostoru pasu jsou funkční šňůry, které nebyly stanoveny nejméně v jednom bodě. Textilní štítky jsou připevněny ke šortky.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0999/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské krátké kalhoty
 
Značka: „Bücürük”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý Číslo položky: 12061
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8690123292295
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůry se svobodnými konci, která není stanovena nejméně v jednom bodě.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké krátké kalhoty s funkční korbou v prostoru pasu, nepoužívané alespoň v jednom bodě. Barvy – světle modrá, tmavě modrá a červená. Na úseku tronic se nachází nápis „Holiday“ a krab.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1000/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: „Bücürük”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý Číslo položky: 12300
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8690123281572
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění dítěte kvůli přítomnosti šňůry se svobodnými konci, která není stanovena nejméně v jednom bodě a může být vytažena dítětem.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké kalhoty s funkční korbou v prostoru pasu, které nejsou připevněny alespoň o jeden bod. Barva – tmavě modrá, se dvěma typy kapes.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1001/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: Bücürük
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Bod 12057, čárový kód 8690123290154
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůry v prostoru pasu se svobodnými konci, které není připevněno alespoň v jednom bodě a může být vytaženo dítětem.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívčí šortky v růžové barvě. V prostoru pasu jsou zařazeny funkční kordy.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1002/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: „Bücürük”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  12301 Čárový kód 8690123291854
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění dítěte kvůli přítomnosti šňůry se svobodnými konci, které není určeno a může být vytaženo dítětem.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Sportovní kalhoty pro děti. Barvy – tmavě modrá s bílými a bílými kordy; Šedá s modrými šňůrami a ochranným krytem; Bílé se žlutými kordy a zářezy. V prostoru pasu nejsou spojeny šňůry, které nebyly připevněny.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1006/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Cichlid
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože šňůra v prostoru pasu není připevněna k oděvu v nejméně jednom bodě a měřená délka volného konce šňůr je příliš dlouhá.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské kalhoty se upevňovacím šňůrou v prostoru pasu. V dolní části přední části jsou vyšívané květy. Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1008/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Miss Azur
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky PG017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůry s volným koncem v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětský oděv s pěti zlatou a halter, který je navržen a zásobován šňůrami, které jsou určeny k svázání na krk. Šatka je modrá, s bílými tečkami. Rovněž existuje bílé obložení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1009/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: “Fashion moda”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  textilie a módní výrobky Výrobek: Dětské šaty Značka: „Fashion moda“ Název: Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Vzhledem k přítomnosti šňůry, která se volně končí v oblasti krku halterči krku, a také v důsledku přítomnosti šňůr v oblasti krku, tyto výrobky nesplňují požadavky.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské šaty, bílé barvy, halter krku a úpisy se svobodnými čemi, které jsou určeny k svázání na krk.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1010/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sportovní kalhoty
 
Značka: Nex 56
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti dlouhé šňůry v prostoru pasu, které má volné konce, které nejsou stanoveny nejméně na jednom konci.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské sportovní kalhoty v šedé barvě, dodávané se šňůrou v pase. Na přiloženém textilním štítku jsou uvedeny následující informace: Příloha 56, nová generace, schválená organizací BATO, 1995.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1011/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: XIANHAO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZWH-002
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění dětí kvůli přítomnosti šňůry se svobodnými konci, která nebyla stanovena nejméně v jednom bodě.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské lýtkové šortky určené pro děti, které jsou dodávány se šňůrou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1012/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kabát
 
Značka: HONG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: A01 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v pase, který vyčnívá o 300 mm na každém konci, když je oděv otevřen.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Růžová vrstva s kapucí pro malé děti. V prostoru pasu se nachází zdrhovadlo. Velikost: 104 A 116.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1014/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí postu
 
Značka: CAIBA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: D-RD-26
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože manžety slitu zahrnují dekorativní kordy od ramene k lokte a stranám výrobku stahovací šňůry, které tvoří smyčky v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Kamoufický barter s dekorativními šňůrami a šňůry na stažení. Velikost: 98,104, 134/140.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1016/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní hranice pro děti
 
Značka: Moga MXI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: XGL-1250A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Horní část dětské střechy, zdrhovadel a kapes. Kapuci mají na koncích šňůrku s uzly. Přední část pocení je zdobena nápisem: „Girlie Dangerous Division mise“. Velikost: 134–164.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1017/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta pro dívky
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L-831C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  558258168
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vestky, zip, zdrhovadlo a dvě kapsy. Kapuci jsou zdobeny umělými kožešinami. Kapuci mají stahovací šňůrku s uzly a plastovými četami na koncích. Velikost: 98–134
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1018/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: Crossfire
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: C 08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Růžovolená dívka. Kapota je zdobena umělými kožešinami a na koncích je opatřena nefixovaným šňůrkem s kolejemi a šemi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1020/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: Yi Li Fao
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model. ROK -531
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Šestistránkový doklad na růžovém kroužku pro dívky. Kapuci mají elastický stahovací šňůrku s plastem z plastu. Stahovací smyčka tvoří vyčnívající smyčka. Velikost: 86–116.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1022/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  dívčí kalhoty
 
Značka: Sincere
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: M-9178
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, neboť pas zahrnuje též volný šňůrku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Dívčí kalhoty pro volný čas obsahující dvě kapsy. Kalhoty jsou zdobeny nápisy: „MISS BRIUM“ se dívkou. Velikost: 116–134.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1023/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Keyzi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  IWA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 907441 610377
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění z důvodu přítomnosti funkčních šňůr se svobodnými konci a uzly v oblasti krku, zpět a pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Dívka bikini. Horní okraj může být svázán šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně. Dno bikinu lze upravit a připojit k šňůrám, které mají volné konce v prostoru pasu. Šňůry mají vázané dna. Velikost: 122, 128, 134, 146.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1024/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí šortky
 
Značka: CAIBA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MT-371
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože má nefixovaný šňůrku s uzly a kovovými tvarovkami na koncích.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Krátké kalhoty se dvěma kapes. Pas má v kalhoty nefixovaný šňůrku s uzly a kovovými tvarovkami na koncích. Velikost: 104, 110, 116, 122, 128.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1025/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Moga Kid's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TD-5312
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999552125312
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Dětské týkošile s kapucí, zipy a klokanky. Kapuci mají na koncích nefixovaný šňůrku s uzly. Výrobek je zdoben dvěma nápisy: „Sledování“, „MISS & GIRLS tance“. Je k dispozici v růžové, purpurové a šedé barvě. Velikost: 128–152.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1026/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: Morning Sun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1118
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6820105991118
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívka kroužkovitá. Kapuci mají nefixovaný šňůrku s uzly a kovovými tvarovkami na koncích. Výrobek je zdoben vyšícím nápisem: „Greetn“ a motýli. Velikost: 4–7.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1028/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Ditex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětská výstroj sestávající z pocení v světle šedé barvy s nápisem „S.O.S. Class World Race Race“, kapes, sametových manžetových okrajů a kapucí, která je zásobována funkčními kordy. Dolní část je pár kalhot s nápisem „Island 39“ na jedné z úseků nohavic, elastické a šňůry v prostoru pasu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1029/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: Bücürük
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Položka 12147; čárový kód: 8690123379712
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje potenciální riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůry s volným koncem v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívčí šortky v růžové barvě, s korbou v pase.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1030/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský vesta pro děti bez rukávů
 
Značka: Bücürük
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  dětský vesta pro děti bez rukávů
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1031/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Bücürük
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  textilie a módní výrobky Výrobek: Dětské kalhoty Značka: Rücürük Název: Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  12303, čárový kód 8690123292011
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůry se svobodnými konci, která není stanovena nejméně v jednom bodě a může být vytažena dítětem.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké kalhoty. Barvy – tmavě modrá/černá/s šedým odstínem a kordy; šedá s modrými šňůrami a lemováním modře s tmavou modří. V prostoru pasu nejsou spojeny šňůry, které nebyly připevněny. Na příloze jsou připojeny dvě části: první z nich je nápis: „Bücürük ® chlapci“, údaj o věku a velikosti dětí.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1032/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůry s volným koncem v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětské šaty v různých barvách. Má horní část krku, která je konstruována a dodávána s dvěma šňůrami s uzly na koncích, které procházejí dřevěnou kuličkou, která reguluje jejich délku a která je určena k použití na hrdle. Na bočních hranách je přišitý pás, který je určen k svázané na zadní straně. V oblasti krku existuje šestiliniový ozdobný prvek vyrobený z plastových koulí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1033/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský vesta pro děti bez rukávů
 
Značka: “OOPM”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor QA-3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Není známo
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětská vesta bez rukávů, s kapucí a vyšícím vzorem s nápisem „Yatsi Girl“. Výrobek je k dispozici v různých barvách a má polární podšívku. Existují dvě kapsy s dekorativními šňůrami, které jsou visy pod dolní hranou oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1037/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapec bez rukávů – kabelen
 
Značka: QiFeng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 5152B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti zdrhovadel s gagles na koncích digestoře. Stahovací šňůrka je pružná a v případě, že se dítě puluje, může na oči zapružnit do očí a čelit zranění.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Kabrioček bez rukávů, určený pro chlapce. Kapuci lze odstranit pomocí zipy a s umělotvorným provázkem z plastu na koncích. Vestou je zdoben nápis: „NIŽŠÍ ER 58“. Výrobek je k dispozici v barvách červencové a modré barvy. Velikost: 122–128.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1039/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: WANDENG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: RJ-2447-NTH
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti nefixovaných šňůr na stažení.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Hasičská výzbroj a výstroj v zelené zelené barvě, která se skládá z kalhot a tematiku s kapucí a zipem. Kapota a pásmo pocení zahrnují nefixovaný šňůrku s uzly a plastovými kuličkami na koncích. Tričko proti pocení je zdobeno nápisy: „MISS Miss Piano“ a „Breeze Girls Fashion“. Kalhoty se zdobí nápisem: Velikost „B Girls Fashion“: 128,140,146,158.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1040/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení pro děti
 
Značka: Seagull
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: CSQ-918
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  545321687
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Volnočasové pocení pro děti v čepálu pro volný čas. Kapuci mají šňůrku se svobodnými čely. Potýkové košile jsou zdobeny nápisem: ‚FREESTYLE 8‘.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1041/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: AD miring
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model. TK-931
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7453002695485
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti nepevných stahovacích řetězců v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Růžové kalhoty pro mladé dívky. Do pasu s kalhotami je uveden nepřipojený šňůrku. Kalhoty se zdobí nápisem: ‚Wheeler’Smith‘. Velikost: 98.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1042/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka horní (dívka)
 
Značka: KE YI QI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  K-958
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení z trhu od konečných uživatelů.

 
Popis:  Volný čas dívky s příklonem a zipem. Kapuci mají na koncích nefixovaný šňůrku s uzly. Výrobek je zdoben nápisem: „1976“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1043/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Ambitionfly
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model. AB580110A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2325523580110
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti nefixovaných šňůr na stažení. Stahovací šňůrky jsou z gumy; pokud dítě pull, může na své oči a obličej, které působí jako oči, čelit zranění.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dětská výstroj se skládá z dlouhých kalhot a pocení s příklonem a zipem. Kapuci lze odstranit pomocí zipu a na koncích obsahuje elastický nepevný šňůrku s uzly a plastem. Do pasu také zahrnuje nepřipojený stahovací šňůrku. Velikost: 134/140–158/164.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1004/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro modelování nehtů
 
Značka: NaiLexus
 
Název: Liquid Monomer
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  B0611 – M130
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 93,7 % methylmethakrylátu (MMA). Ve svém „hodnocení zdraví nehtů v oblasti modelování nehtů obsahujících methylakrylát“ (Bundesinstitut für Risikobewertung) ze dne 22. prosince 2011 považuje Bundesinstitut für Risikobewertung (Bundesinstitut für Risikobewertung – BfR) za to, že methylakrylát v koncentraci 80 – -90 % v přípravku na výrobu nehtů je zdraví škodlivý z důvodu vysokého senzibilizačního potenciálu, který může rovněž způsobit přetrvávající škodu na nehty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničením přípravku. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modelovací a prodlužovací materiál pro nehty. Obal: bílá nádoba s aktivním uhlím s plastickým povlakem s šroubovým uzávěrem bílého plastu. Kapacita: 32 fr.oz. d.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1036/12