Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 26 ( Zveřejněno: 29/06/2012)
OpravaOznámení 0744/12 od 20. týdne 2012 bylo trvale odstraněno na základě dalších informací obdržených od oznamující země.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0946/12       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Lavice „Flexa4sny“
 
Značka: Flexa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  80–01307–1/-2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože body, jako jsou stahovací šňůry z oděvů, by mohly uvíznout mezi plošinou a podložním sklíčkem, protože montáž je příliš nízká.Hlava dítěte se také může ocitnout v tom, že je platforma otevřena směrem ven.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–8.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné informování spotřebitelů o rizicích (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná plošina pro střední výšku lože s podložním sklíčkem.
Země původu:  Estonsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr, Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0929/12       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka „Termo“
 
Značka: Leopard
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 0106090304.1 L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8401060903041
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti azbestových vláken ve separátorech dvojitě skleněné stěny baňky s tepelnou baňkou.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Erlenmeyerova baňka s bílým šálkem s bílým šálkem.Tento odstavec zní takto:„Lepard Casa y Jardin.- Termo 1 litr“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0947/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel „3 in 1 laserem LED Light“
 
Značka: KALIQI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2011101
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože se jedná o laser třídy 3B.Kromě toho výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o klasifikaci, označování, informace pro uživatele a technické požadavky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Laserové a LED blesky ve formě klíčku.Přibližně rozměry:11.7x2.2x1,7 cm (s kroužkem).Hlavou produktu je stříbro, zatímco tělo má různé barvy (zelená, stříbrná, červená, hnědá, purpurová nebo modrá).Laser a LED jsou ovládány knoflíkové články 3 AG13.Produkty se balí do černé skříňky (24 položek, přibližně:16x11x7,5 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0931/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: Pyramid
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6868Čárový kód (dovozcem):6438151006314, kód výrobce (podle výrobce):9557272868681
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 42 % hmotnostních chloroformu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava obsahující jednu kovovou trubku s plastovou zátkou obsahující 3 gramů kapalného lepidla.Obal se označí jako „Super Glue“, „Kyanoakrylát Adhesive“, „Nově č. 6868“, „Glass, Ceramics, Wood, Plastic, Rubber, Metal, Concrete“, „Extra Super Power“, „Net.3 g“, „Upozornění:oči dráždící kůži v sekundách, Uchovávejte mimo dosah dětí“, „extra supermoc“.Zadní část obalu je opatřena nápisy v angličtině, pokud jde o aplikaci, ošetřování a název společnosti.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0939/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna s dvojím pohonem
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez síťového kabelu je nedostatečný a kolíky vidlice nemají dostatečnou mechanickou pevnost.V důsledku toho existuje riziko požáru v důsledku přehřátí kabelu a nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené poškozením vidlice.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Přenosná kapesní svítilna LED s držadlem.Výška:20 cm, průměr:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 9 cm.Akumulátorové alkalické baterie (zinek a mangan) (12 V), AC/DC 110 V adaptér,dodává se síťovým kabelem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0940/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna „Nouzová výbojka“
 
Značka: Aijia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AJ-2818
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez síťového kabelu je nedostatečný a kolíky vidlice nemají dostatečnou mechanickou pevnost.V důsledku toho existuje riziko požáru v důsledku přehřátí kabelu a nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené poškozením vidlice.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Přenosnou béžovou plastovou zářivku (LED) (29 LED) s FM/AM/JZ rádio;Baterie DC4.5V (1.5Vx3) a akumulátorové baterie s frekvencí AC110/220V – 60 Hz;rozměry:22x11x7cm;síťkový kabel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0944/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED 150 lm LED
 
Značka: Ledmix
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  244
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 430035 082445
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kombinovaná vzdálenost mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi není dostatečná.V důsledku toho je možné se dotknout části výrobku, který je při vysokém napětí a je úrazu elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60968.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Světelný zdroj LED:3W-GU10, 230V, 50 Hz, 150 lm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0928/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Outlander“
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:CWB, model: ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0482.Vozidla, jichž se týká odvolání, byla postavena v roce 2011.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Je možné, aby kabel parkovací brzdy nebyl řádně zatažen uvnitř páky brzdové čelisti při montáži vozidla.V důsledku toho existuje riziko, že se při přepravě nebo používání vozidla začne náhle uvolnit kabel, což povede ke ztrátě funkce parkovací brzdy (nouzového brzdění).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0936/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motorový koloběžka
 
Značka: SYM
 
Název: JET4
 
Typ/číslo modelu:  JET4 50 (AD05W), JET4 125 (AD12W)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje riziko, že svařovací bod platového stupně s rámem může být zlomenin.
V důsledku toho může cestující spadnout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorový koloběžka
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Německo, Itálie, Spojené království

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0924/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Splétání lan „Smăbidou – Rainbow“
 
Značka: Top Media
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 170294
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 260223 170294
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 7,5 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktu z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Splétaná lana sestávající z průhledného, bezbarvého plastu s kulatým příčným průřezem, který obsahuje textilní kordy ve vnitřní dutině v různých barvách, v některých případech kovové Lurex příze.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0926/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka „ESPUMOLA“ na bázi mýdla
 
Značka: Super Pompas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 05914
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422838059142
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mezofilní aerobní mikroorganismy se spočítají v mýdlové vodě (2.7 x 104 cfu/ml).V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Trubice pro výrobu bublin ve formě mýdla.Výrobek je opatřen štítkem, který je označen jako „Super POMPAS a ESPUMOLA“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0927/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka „Music Bubable Gun“ na mýdlo
 
Značka: Erjutoys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz JU6301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435235863014
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mezofilní aerobní mikroorganismy se spočítají v mýdlové vodě (1.9 x 106 cfu/ml).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Průhledné zbraně s světlem, které činí bublin v oblasti mýdla.Na jedné straně je označen textem „Music Bubable Gun“.Jedná se o balení s blistkou.Na přední straně obalu se mimo jiné uvádí:„Pistala Burbujas con Luz“.Odkazy na zadní stranu zahrnují údaje o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0932/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí šortky
 
Značka: Caiba
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:MT-368
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění způsobeného přítomností nefixovaného zdrhovadel s uzly a kovovými tvarovkami na koncích v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Krátké šortky se dvěma bílými pruhy.Pás šortek zahrnuje nefixovaný šňůrku s uzly a kovovými tvarovkami na koncích.Výrobek je zdoben nápisem:„Cecil Mebee“.Velikost:134, 140 A 152
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0933/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty pro volný čas
 
Značka: AD miring
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:K-8710
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7375405995545
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti nefixovaného zdrhovadel v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívčí kalhoty pro volný čas se dvěma kapes růžové barvy.Levé kapka je zdobena květinami a listí.Pas zahrnuje nepřiložený stahovací šňůrku.Velikost:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 104,128 cm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0934/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Výstroj dítěte
 
Značka: Huasheng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  E-374B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  598258181
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění, protože kapuci pocení a vepas součástí kalhot zahrnují nefixované stahovací řetězce.V digestoři jsou plastové výrobky na koncích šňůře na stažení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výstroj pro malé děti, která se skládá z kalhot a pocení s kapucí a zipem.Kapuci potýkové košile a pas, který je součástí kalhot, se skládají z nepevných stahovacích řetězců z plastů na koncích.Výrobek je zdoben nápisy:„K“, „BOVIMAN DRIVING ESPORTTS CLUB SPORTS“, „M56 SPECIALIS M-56“.Velikost:134
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0938/12       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Přenosné rádiové „rádio – vysoká citlivost – 5 pásmo“
 
Značka: Waxiba
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XB-822
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez síťového kabelu je nedostatečný a kolíky vidlice nemají dostatečnou mechanickou pevnost.V důsledku toho existuje riziko požáru v důsledku přehřátí kabelu a nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené poškozením vidlice.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Černý a hnědý plastový přenosný rozhlas, obdélníkový tvar (17 x 11 x 6 cm);je činná v oblasti elektrické sítě, AC/220V/50Hz a se dvěma bateriemi podle UM.1X2.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0943/12       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Mobilní telefon „Classic“
 
Značka: Nu:fone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C45240
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 416280 435519
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Volný průchod/odchytné vzdálenosti od elektrické sítě nejsou dostatečné.V důsledku toho lze spojit část ze síťového nabíjení, která je při vysokém napětí a je úrazu elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Mobilní telefon dodávaný do elektrorozvodné sítě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0945/12       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Domácí zábavní systém„Hemmabio“ 7 „“ DVD přehrávač/hifi systém
 
Značka: Blueray
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CJ-702LDVD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0206702760086
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé konektory hlavního vypínače jsou přístupné přes kruhové otvory v dolní části komory.Vzdálenosti mezi primárními a sekundárními vinutími nejsou dostatečné.V důsledku toho je možné se dotknout části výrobku, který je při vysokém napětí a je úrazu elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Domácí zábavní systém.100–240VAC, 60/50Hz, třída II.Výkon:2x20W, fotografie z Kodak kompatibilní, DVD Video, MPEG4 Digital video, Jpeg, TFT.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0930/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampony „Haar-Vital“
 
Značka: Aina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Haar Vital 100 ml, HV 643
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9005546004544
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože je kontaminován patogenními organismy, jako jsou mezofilní aerobní mikroorganismy (2.4 x 104 cfu/ml), sběrače (8.7 x 103 cfu/ml) a Pseudomonjako aeruginosa (2 x 104 cfu/ml).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu a informování spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů

 
Popis:  Bílá plastová láhev se šroubovým povrchem a adhezivním štítkem;obsah:100 ml
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0937/12       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Dřevěné stolní lampy
 
Značka: Mester Grønn
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  139602
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Světlomet je určen pouze pro čajové svíčky, ale je dostatečně velké, aby drželo větší svíčky.Štítek výrobku neupřesňuje, jaký druh svíček by se měl použít, pokud je velká svíčka umístěna ve svítilně a ponechány bez dozoru, dřevo ve svítilně by se mohlo vznítit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malý turkóze dřevěné stolní lampy pro čajové svíčky.Prodávané bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0925/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektronický víceměr „MULTÍMETTO Electrónico“
 
Značka: V&F
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 14016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  88620009140161
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Existuje riziko úrazu elektrickým proudem, neboť živé části jsou přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61010.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Černý multimetr s ruční sondou na bílé obrazovce a červenými a černými dráty.Výrobek pochází z obalu s blistkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0935/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů „Mini Travel plátno Drayer“
 
Značka: Fabulous
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FB-0307A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Existuje nebezpečí požáru v důsledku nízké kvality valné hromady výrobku a nesprávné velikosti a elektrického vedení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou vnitrostátní normou BS 1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malý cestovní vysoušeč vlasů
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0941/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výkonový invertor „Mobile Power Inverter“
 
Značka: Genius Power
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GP-12–150F
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 416280 435519
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Když se zásuvka spojuje nebo odstraňuje zástrčku, může se neúmyslně dotýkat živých kolíků a být úrazu elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Měnič výkonu pro převod stejnosměrného proudu 12V na střídavý 220V-240C 50 Hz 150 W
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0942/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér „220 V Adaptator“
 
Značka: König Gaming
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GAMWII-CA05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 412810 108251
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Přepravní vzdálenosti nejsou dostatečné.V důsledku toho je možná celková část výrobku, která je při vysokém napětí a je úrazu elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Adaptér, 100–240V, třída II, 12VDC, 3.7A
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 26