Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 24 ( Zveřejněno: 15/06/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0873/12       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Tepatio topení „Table Top Patio Heater“
 
Značka: Royal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HSP-A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Při odstranění chránění mřížky existuje možnost dohlédnout na žáru vyzařující část hořáku.Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 14543.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Terasový stolový ohřívač – pro vytápění ve venkovních prostorách – s hořákem na stlačený plyn.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0869/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Amber Baby Necckkrajky
 
Značka: Wildsheep
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože několik korálků se může rozbít a oddělit.Vyhraněné korálky mohou být děti umístěny na ústa.Tyto složky představují pro děti méně než 36 měsíců potenciální nebezpečí udušení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Baltic Amber Baby Teson-Necckkrajky.Zabalený v malém čistém sáčku, s kartou s údaji obchodníka a jak používat výrobek.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0897/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Nádrž „beralet Bracelet“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje riziko pro zdraví, protože náramky jsou vyrobeny z semen, jejichž vnitřní obsah obsahuje toxin abrin.Vzhledem k tomu, že vnější pohled na semeno provrtává toxin, měly by být k dispozici tak, aby byly při náhodném požití vysoce toxické.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Suříček je vyroben ze semen, u kterých bylo zjištěno, že pocházejí z rostliny Abrus pektatorius.V tomto ohledu se jedná o 60 dva červené a černé tvrdé semeno, které se navlečené společně.Na smluvní konec byla spojena další dvě černá semena.Průměrná velikost patek/semen činí v průměru přibližně 5 milimetrů.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0882/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec: „Vánoce: somagyi“
 
Značka: Somogyi Elektronic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KIF 35/B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:· izolace vnější kabeláže není vhodná a má pouze základní izolaci· přímý a přístupný přímý kontakt s držiteli světlometu/svítilnyOdolnost plastových částí zásuvek s plamenem není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Řetěz osvětlení s 35 vyměnitelnými svítilnami.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0891/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vozidla Discovery I, Discovery II, Range Rock – Automatická nafta a Range Rover Classic
 
Značka: Land Rover
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1995 až 1998 Vzorový rok Discovery I, 1999 až 2004 Vzorový rok Discovery II, 1995 až 2001 Vzorový rok Range Rover automatickou motorovou naftu a 1995 Vzorový rok Range Rover Classic vehicles
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spojovací zařízení pro zadní vrtulový hřídel by mohlo oddělit, což vede k odpojování zadní vrtulové hřídele od vozidla.Pokud by k tomu došlo, mohlo by dojít k dopravní nehodě.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení objednané orgány

 
Popis:  Osobní vozidlo.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Irsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0892/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl GSX-R1000
 
Značka: SUZUKI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzory GSX-R1000 K9/L0/L1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Za určitých podmínek se mohou uvedené šrouby uvolnit a zavřít šrouby.Pokud k tomu dojde, přechod se může opakovat s bočním stojanem a nesmí odhalit, že je boční stojan zasunut.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení objednané orgány

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Maďarsko, Estonsko, Irsko, Slovinsko, Spojené království, Švédsko, Finsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0877/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová panenka „Beautiful gajonoble“
 
Značka: PR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435331 301533
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 27, 4 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v hlavě panenku;0, 79 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v dolní části těla a 0,91 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v útvaru panenku.Kromě toho obsahuje výrobek následující ftaláty:0,07 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP) v čele panenky a 4, 8 % hmotnostních diisononylftalát (DINP) a 5,7 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP) v útvaru panenku.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Dvě panenky z plastu v krabici s plastovým displejem.Symbol, který není vhodný pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0893/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s golfovým kočárkem „Beautiful Collect = vše“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CHT 2389215,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901353034030
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje 24,8 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu.Zákaz prodeje, stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu sedící v růžovém kočárku, zabalená v transparentním pytli s uvedením názvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0894/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetické potvrzení
 
Značka: Xi Qi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky 235047 – v obalu a na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění (ucpání střev), protože obsahuje magnety s indexem magnetického toku vyšším než 50 km mm², kterou děti mohou snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Magnetické mičky ve tvaru magnetické směsi, balené v blistce na lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0874/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Zástěrka pro děti
 
Značka: Ticket to Heaven
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  101–782–121 101–690–121
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože zip na pulleč výrobku obsahuje 0,18 % kadmia, což je více než 0,01 % mezní hodnoty.Kromě toho obsahuje výrobek 3,6 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Oba výrobky jsou oděvními oděvy pro děti z PU – balené ve vaku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0883/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Veaver
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CTY-H43
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  30002100768122
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Šňůrka, která je umístěna v digestoři, představuje riziko uškrcení pro děti.Šňůrka v pase představuje riziko zranění dětí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normouEN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výstroj pro malé děti sestává z kalhot a triček s kapucí a zipem.Kapuci potýkové košile a pas, který je součástí kalhot, mají nefixované stahovací řetězce.Uzly a plastové hlavičky jsou na koncích šňůr na stažení.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0884/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: JINTAO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:CH-279/
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1010000315058
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění v důsledku přítomnosti zdrhovadel s uzly a gggami na konci umístěných v digestoři a v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Lýtková výstroj skládající se z kalhot a telenky s kapucí a zipem.Kapuci pocení zahrnuje nefixované šňůry s uzly na koncích.Hranice pasu a kolena kalhoty se skládají z nefixovaných stahovacích řetězců s uzly na koncích.Výrobek je zdoben vyšívání.Velikost:6A/134; 146.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0885/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Huasheng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:E-378C, 598258185
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůrka v kapuci, která se nachází na koncích, představuje pro děti riziko uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normouEN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Výstroj pro malé děti sestává z jedné dvojice dlouhé kalhoty a jednoho pocení s kapucí a zipem.Příklop pocení má nefixovaný šňůrku.Plastové výrobky jsou na koncích šňůře na stažení.Velikost:122–128.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0875/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek na zesvětlení kůže „Caro bílé palování kosmetické mýdla s mrtvým olejem, 100 g“
 
Značka: Angel Cosmetics
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Data výroby a konce platnosti:F:06/11;E:06/13.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 501101 373075
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje složku hydrochinon, jak je uvedeno na štítku, jehož použití v kosmetických přípravcích a přípravcích pro osobní hygienu je zakázáno.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Bílá a oranžová pole.Na obalu je uveden seznam složek a označení „Obsahuje Hydrochinon.Uchovávejte mimo dosah dětí (v portugalštině, francouzštině a angličtině).Objem 100 g.
Země původu:  Demokratická republika Kongo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0876/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek na zesvětlení kůže „Skin Success Fade Cream“
 
Značka: Palmer’s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  010181 07500.Šarže č. j. J1111 E, ex p 04/14
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,8 % hydrochinonu, jehož použití je v kosmetických přípravcích a výrobcích pro osobní hygienu zakázáno.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Smetana v plastovém kontejneru v krabici krabice s tímto popisem:„hydrochinon pro účinnou látku – 2 % hmotnostní, pro osvětlení kůže“.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0878/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže „Skin Toning Cream“
 
Značka: Clear-N-Smooth
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  113,64 ml;šarže č. 091511 ex s. září 2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  74093900029
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,0 % hydrochinonu, jehož použití je v kosmetických přípravcích a výrobcích pro osobní hygienu zakázáno.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Smetana v plastovém kontejneru, „zelený štítek“ a „zelený uzávěr“ s tímto popisem:„s vitaminem E a pomocí opalovacího opaření: lehčený pletiv, který pomůže doháji tóny kůže;hydrochinon aktivní složky 2,0 %, vícestovatel kůže“.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0879/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro modelování nehtů „Profesionální tekutý – Mango“
 
Značka: Shasta
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dávka:D0216-A117
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  12–0041281–001–01
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 97 % methylakrylátu (MMA).Bundesinstitut für Risikobewertung (Bundesinstitut für Risikobewertung) považuje ve svém posouzení za senzibilizující přítomnost methylakrylátu v koncentracích 80 – -90 % v těchto kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitele ze strany distributora a zabavení zbývajících zásob příslušnými orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obal:bílá nádoba s aktivním uhlím s plastickým povlakem s šroubovým uzávěrem bílého plastu.Kapacita:1 galon, 3.78 litry.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0880/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro modelování nehtů „Profesionální kapalina – Mango-Coffee“
 
Značka: Shasta
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dávka:D0216-A104
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  12–0034198–001–01, 12–0041287–001–01
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 97 % methylakrylátu (MMA).Bundesinstitut für Risikobewertung (Bundesinstitut für Risikobewertung) považuje ve svém posouzení za senzibilizující přítomnost methylakrylátu v koncentracích 80 – -90 % v těchto kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitele ze strany distributora a zabavení zbývajících zásob příslušnými orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obal:bílá nádoba s aktivním uhlím s plastickým povlakem s šroubovým uzávěrem bílého plastu.Kapacita:1 galon, 3.78 litry.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0881/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže „Skin Toning Cream“
 
Značka: Clear-N-Smooth
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  113,64 ml
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 09231, bod 2013, Bkód:74093900003
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,8 % hydrochinonu, jehož použití je v kosmetických přípravcích a výrobcích pro osobní hygienu zakázáno.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Smetana v plastové nádobě, oranžová značka, s tímto popisem:„s vitaminem E a pomocí opalovacího opaření: lehčený pletiv, který pomůže doháji tóny kůže;přísada k výrobě hydrochinonu (2 %), vícestovačka kůže.“
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0888/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt pro zpracování vlasů „Complex brazilského Kerlatin Straupit“
 
Značka: Cocochoco Professional
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:10122011, Exp.: 12–2014
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 2,64 % formaldehydu.Výrobek není v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení objednané orgány.

 
Popis:  Bílá plastová láhev s 250 ml a balená do hnědé lepenkové krabice.
Země původu:  Brazílie
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0895/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Parfémovaný subjekt „Qei + Paris Qualité Exité to Intense“
 
Značka: Laboratoire Pharmaplus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 9886400513/Batch:11151
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje složku hydrochinon, který je podle směrnice o kosmetických prostředcích zakázán.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zabavení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení.

 
Popis:  Velká bílá láhev karoserie s označením zeleného a zlatého tisku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0896/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt pro zpracování vlasů „TCQ Plus Fáze 2 – Nano Hydra Keratin“
 
Značka: TCQ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,3 % formaldehydu.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  1 černé plastové sáčku s bílým šroubovým uzávěrem (500 ml), které obsahuje přípravek na vlasy.
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0870/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací přípoj šňůry „Bezpečnostní zásuvka“
 
Značka: PSE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.8382 A 2.8383 A 3.8384 A 4.8385 A 5.8386
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.5290966014257 A 2.5290966003282 A 3.5290966003244 A 4.5290966003251 A 5.5290966003268
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Plastové části zásuvky a zásuvky se mohou vznítit a použité šrouby jsou příliš malé.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí nebo s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Nástavec šňůry nastavený s 2 (8382), 3 (8383), 4 (8384), 5 (8385) a 6 (8386) zásuvkami.Všechny modely mají kabel o délce 3 m.250 V, 50 Hz, 13 A3000 W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0871/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací přípoj šňůry „Bezpečnostní zásuvka“
 
Značka: PSE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.8383 A 2.8384 A 3.8385 A 4.8386
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Plastové části zásuvky a zásuvky se mohou vznítit a použité šrouby jsou příliš malé.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí nebo s příslušnou vnitrostátní normou
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Prodlužovací šňůry nastavené na 3/4/5/6 zásuvek.Všechny modely mají kabel o délce 3 m.250 V, 50 Hz, 13 A, 3250 W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0872/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Digitální multiměr
 
Značka: V&F
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 93901
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6882009939017
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jsou přístupné živé části sondy, což by mohlo vést k tomu, že uživatel utrpí úraz elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normouEN 61010.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Digitální multimetr, žluté barvy s obrazovkou s digitálním zobrazením a červené a černé kabely.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0886/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvková adaptéry
 
Značka: Ansmann
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TP-UK, TP-IT (článek 5024043), TP-CH (čl. 1800–0009)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4013674010332
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Cestovní zásuvka se může roztrhnout, přičemž základní deska (včetně kontaktních kolíků) se oddělí od vidlice.V důsledku toho může být základní deska (včetně kontaktních kolíků) i nadále v živé zásuvce s tím, že kontaktní kolíky zůstávají vystaveny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od spotřebitelů

 
Popis:  Adaptér pro kompaktní zdvih, včetně zemin.Vhodné pro spotřebiče s kontaktním místem Země (Schuko/ochrana třídy 1).
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0887/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: Savia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3W (10)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 936691 231307
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Celková vzdálenost mezi živými částmi a přístupnými kovovým tělem svítilny je příliš malá.V případě poruchy by se osoba mohla dotýkat přístupného kovového tělesa svítilny, který je při vysokém napětí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60968.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od spotřebitelů, stažení z trhu a zákazu prodeje nařízené orgány.

 
Popis:  Světelný zdroj LED 3W, 230V.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0889/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeče vlasů „Haartrockner“
 
Značka: Ideenwelt (Rossmann)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LD-035 a LD-035-B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4305615100791
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek se může přehřívat a vznítit, i když se vypne, i když se uzavře.Je nahlášeno osm mimořádných událostí, u nichž došlo ke vzniku škody.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení objednané orgány.

 
Popis:  Vysoušeče vlasů s černou hubicí, středně stříbřité střední části a černý přilnavost.Stříbrné spínače.Obaly s označením „Haartrockner 2000 Watt VDE ID 4002919“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0890/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér „Universal Recharing Kit“ („Universal Recharing Kit“)
 
Značka: T'nB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CHTHOME0110008600/3 303170 039854
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti a průletové vzdálenosti v elektrorozvodné síti mezi primárním a sekundárním vinutí jsou nedostatečné.V případě vady by to mohlo vést k tomu, že osoba obdrží elektrický šok.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Síťový adaptér.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 24