Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 20 ( Zveřejněno: 18/05/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0731/12       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Adresa drátu
 
Značka: Casactual Colección Navidad [Casactual Christmas Collection]
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 2102027455424
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože má odnímatelné malé části, a vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn s potravinou a vložen do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plocha vyrobená ze kroucených černých drátů se lištami různých velikostí a lesklých barev, připojených k jejich volnému konci, bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0754/12       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Slusun
 
Značka: Carrefour Home
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:GD51612 FLS 50018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3608143451405 (různý t1), 3608143035360 (červené barvy), 3608143035346 (bílé), 3608143035353 (oranžový), 3608143035377 (růžový), 3608143035384 (zelený)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko poranění prstů, protože kovová tyč není správně upevněna.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Slulková sahaly v různých textiliích s kovovým rámem.Rozměry:182 x 55 x 48 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0743/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice „pauzy náušnice“
 
Značka: Lumica
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže/šarže „03/16 N13“
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kovová knoflík uvolní 17–52 µg/cm² za týden, přičemž tato hodnota překračuje mezní hodnotu 0.5 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Pár kovových náušků s dírkou z plastu, která je k dispozici v různých barvách (modrá, růžová a zelená).Každý pár náušků se balí do plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0737/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Systém osvětlení „100 LED VILÁGIT“ (100 světlo LED)
 
Značka: A.I.&E
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XN-714
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  354203
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konce drátu připájené na svorky blikajícího spínače a řídicí jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Dostupné dráty mají pouze základní izolaci a přicházejí do styku s ostrými hranami blikající ovládací jednotky.V případě škody budou přístupné části z živých kovů dostupné;Pro venkovní použití se doporučuje ozdobný řetěz, ačkoli není chráněn proti vlhkosti.Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože plocha průřezu drátů je menší než minimální požadavek, takže mohou převednout.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Řetězec osvětlení zahrnuje sériově spojené, nevyměnitelné 100 světelné zdroje LED.Výrobek lze provozovat s přerušovanou řídicí jednotkou.Hlavní části řetězce osvětlení:dvoukolíková zástrčka („2.5A 250 V“), blikající řídicí jednotka, jednoizolovaný napájecí kabel s jednojádrovým, bez označení.Technické požadavky:Třída II.F označení
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0738/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Dodavatelský řetězec „140 LED Folyalatosan világít“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KD-140LEDI (na výrobku), XN-510 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998791 195102
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konce drátu připájené na svorky blikajícího spínače a řídicí jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Dostupné dráty mají pouze základní izolaci a přicházejí do styku s ostrými hranami blikající ovládací jednotky.V případě škody budou přístupné části z živých kovů dostupné;Rozměry vidlice jsou podstatně nižší, než je požadavek.Během připojení se uživatel může dotýkat kolíky;Pro venkovní použití se doporučuje ozdobný řetěz, ačkoli není chráněn proti vlhkosti.Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože plocha průřezu drátů je menší než minimální požadavek, a může tedy převednout.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Řetězec osvětlení zahrnuje sériově spojené, nevyměnitelné 140 světelné zdroje LED.Výrobek lze provozovat s přerušovanou řídicí jednotkou.Hlavní části řetězce osvětlení:dvoukolíková zástrčka („WD QX 2.5A 250V CE“), blikající řídicí jednotka s anglickým označením a nápisy, jednojádrovými, jednoizolovanými síťovými kabely.Balení:Průhledná plastová tlaková láhev.Technické požadavky:230 V ~, 50 Hz, 10.8 W, třída II.F označení, 180 LED x 3,2 V, 0,02 A
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0757/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „RICH Fénnyfüzér“
 
Značka: Ante
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CH
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Plocha průřezu vnějších drátů je menší, než je požadováno;Konce drátu na svorkách přerušované řídicí jednotky nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením drátu;Dostupné dráty mají pouze základní izolaci;Izolační odpor není dostatečný.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 181 miniaturními svítilnami.Balení v lepenkové krabici
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0735/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Žhavené podlahové světlo
 
Značka: Natura Route US 66
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:204969/5603
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 410412 049698
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61347.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Žárovky, 40WE27, 230V, cl.II, IP20.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0739/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Elektronické řídicí zařízení pro LED modul
 
Značka: ts light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:ZF120A-2401500
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 418157 160807.(článek 16080)
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože je nedostatečná izolace mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61347.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Elektronické ovládací zařízení pro LED modul.Vstup:100–240V, 50/60Hz, 2.0A, cl II, IP20:24VDC, 1.5A
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0741/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: Winled
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:PD-T8–120-FT/312PCS
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože je nedostatečná izolace mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60968 a EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  LED-trubice 18W-G13, 85–265V, 50/60Hz, 4050K
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0742/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: Winled
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:216–15W20110516
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože je nedostatečná izolace mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60968 a EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Světelný zdroj 15W-E27, 85–265Vac, 50 Hz, 4000–5000K
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0748/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Výbojka „Lastenhoenen LED-vaaisin“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NeznámýPopis:Dětský zádržný systém dodávaný s síťovým transformátorem (typ:NFED-6510
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Napájecí transformátor dodávaný s výrobkem představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože je nedostatečná izolace mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61347.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětský zádržný systém dodávaný s síťovým transformátorem (typ:NFED-6510 Barkód:6 410412 257994)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0749/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Sky svítilen „Bílé nebe Lanterns“
 
Značka: Redwood Leisure
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SL300
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože stírací podpěry k hořáku pro svítilny obsahují chrysotilová azbestová vlákna.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá svítilna v plastovém obalu, zdroj paliva připojený k rámu prostřednictvím chrysotilového azbestu obsahujícího azbest.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0750/12       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Ohňostroje na zábavní pyrotechniku
 
Značka: Jorge
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:JW98 Registrační číslo:ES 1395-F2–0002/2009 Požadované označení CE:CE 0589
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože baterie je vybavena okamžitou pojistkou.Výrobek není v souladu se směrnicí 2007/23/ES o pyrotechnických výrobcích a příslušnou evropskou normou 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Malá baterie zábavní pyrotechniky s exponovanou okamžitou pojistkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0745/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Fashioniable“
 
Značka: Star Glary
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu:898, číslo článku:895,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8429283208958
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 20 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobek je malá panenka o výšce 16 cm;má růžový pruh s růžovými pruhy, které se nasbíraly v poprku.Panenka má červený oblek a vysoce nakloněná obuv.Na hrudník se připevní růžová páska.Na přední straně se balí do tenké lepenkové krabice (18x4x3 cm) s průhledným plastovým oknem.Na straně kolonky se píše:„Jedná se o nejpopulárnější styly.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0746/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor chrastítek „Baby toys seset“
 
Značka: Hand Bell Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 29–306AB,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 349029 293065
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože chrastítka mohou snadno zlomit malé části, které by děti mohly spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnými evropskými normami EN-71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Chrastítka v různých tvarech a barvách:řetěz čtyř mededů je opatřen modrou, bílou, zelenou a červenou barvou a odděluje se od žluté části.Také ostatní části ve tvaru letounů nebo malých zvířat, zabalené v světle žluté lepenkové krabici s průhledným okénkem, přes který je k dispozici.Na levé horní části krabičky se napíše údaj „Ruční Bell toys“ v růžovém kruhu a spodní část pole se označí údajem:„The nejlépe gift for children“ („Nejlepší dar pro děti“).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0758/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balóny „Happy Party“
 
Značka: Tib
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 985/2011 bar/kód 4 002727 168021
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje nitrosaminy.Celkový obsah:0,846 mg/kg, z toho NDMA 0,468 mg/kg, NNDBA 0,378 mg/kg.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balónové balóny bílé, žluté, oranžové, růžové, červené, modré, ilac a purpurové barvy;délka c 8–10 cm
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0759/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová flute
 
Značka: Eleiven
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 14028
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8643568140287
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje demontovatelný kus, který je malou částí, jež by se mohla vkládat do úst a spolknout.Kromě toho není v souladu s požadavky na označování.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastovým flute snímatelným náustkem.Balení v plastovém sáčku se štítkem, na kterém je uvedena značka, značka a dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0760/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkké hračky
 
Značka: Master Gift
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:32597
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432748325978
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože prostor pro baterie je přístupný a lze jej snadno otevřít.Proto mají děti přístup k bateriích a mohou je vkládat do úst a postavit je do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Bateriové pohybující se hračky, jejichž výška je přibližně 25–30 cm;jedním z nich je pes a druhý panda.Mají štítek uvádějící podrobnosti o dovozci, značku CE a čárový kód.Jsou zabaleny do malých lepenkových krabic se výstrahami týkajícími se elektrických hraček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0761/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  „Round 8 balóny“
 
Značka: Globos
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 30100, kód EAN 4007937301008, šarže č. X 09 (bod 30100 PP;objednávka č. GLH 09/2012)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje nitrosaminy (219 µg/kg), které jsou klasifikovány jako karcinogen kategorie 2.Hodnota uvolňování pro N-nitrosaminy přesahuje stanovené maximální množství pro N-nitrosamin.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balóny v šesti různých barvách, 4 balení, z nichž každá obsahuje 8 položek.
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0732/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  J-7891C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1290000007027
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací šňůrka v digestoři představuje riziko uškrcení.V případě, že se dítě vyléčí, může elastický šňůrku lét zpět na oči a způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětská vesta v červené barvě s příklonem a zipem.Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými výrobky na koncích.Velikost:92 A 98
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0733/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vláčky
 
Značka: Glo-Story
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GO-4588, čárový kód:5999032745889
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětské podmořské sliter s kapucí, zdrhovadlo a dvě kapsy.Kapota zahrnuje stahovací šňůrku s volným koncem.Velikosti:140,146,158,164
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0734/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská souprava
 
Značka: Talaman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 7353
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění z důvodu přítomnosti pásu v pásmu pasu oblékání, který je příliš dlouhý.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětská souprava, určená dětem do 7 let věku.Souprava se skládá ze dvou částí – šaty a kalhoty.Střiže má červené a bílé kontrolované modely a pás kolem pasu, který nebyl upevněn v jednom bodě.Když je pás nevázaný a oba konce jsou v souladu, pak se umístí přibližně o 430 mm pod dolní okraj oděvu.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0736/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Turk Mali
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské bunda s kapucí, která je zásobována funkční korbou v oblasti hlavy a krku.Je k dispozici v různých barvách – z bílé barvy, krémové barvy, vrtáků a cyklistů.Na přední straně je vyšívaná kočka a nápis „Kids clap“.Výrobek se prodává v průhledných obalech.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0740/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vláčky
 
Značka: Glo-Story Disney (THE PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Čárový kód DGPO-6283:5999032762831
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobky představují riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětský poter s kapucí a zdrhovadlo.Kapota zahrnuje nepřipevněnou šňůrou na stažení s volným konci.Výrobek je zdoben vyobrazením Micorisové mize a nápisem:„Mikroklíč“.Velikost:98–128
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0755/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kabát
 
Značka: Beyond
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MA-031
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti pružného stahovacího šňůry a plastových závaží v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětský kabát s kapucí a zip.Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi.Velikost:110,116
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0756/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení
 
Značka: E-Jeans
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  STUPEŇ ÚVĚROVÉ KVALITY 3273
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednali orgány.

 
Popis:  Kolokaci s klokalistickým potýřem (tzv. „kloklokan“).Kapota zahrnuje nepřipojený šňůrku s vázanými konci.Výrobek je zdoben nápisy:„E-Jeans, Fashion Jeans, od r. 1989, Tyle 1989“. velikost:146/152
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0747/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ruční sušárna „World Drayer“
 
Značka: Warner Howard
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu MR48 (pouze modely bílého pokrytí).Dotčené sušičky byly vyrobeny mezi květnem 2009 a dubnem 2011.Výměna se označuje prvními 5 číslicemi sériového čísla.Pořadová čísla začínající 20114 nebo vyšší nejsou dotčena;pořadová čísla jsou nižší, tj. 20113 a méně.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Dotčené modely mají rotační výstupní hubice, která není uzemněna na kryt tak, aby v případě poruchy, která by mohla způsobit přijít živé části do styku, mohl uživatel obdržet úraz elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vysoušeče rukou upevněné v prostorách, jako jsou obchody, restaurace, pracovní místa a školy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0751/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Digitální přijímač MPEG4 – digitální přijímač
 
Značka: Imperial
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SD 2604C;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290656056659
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, požáru a popálenin, protože:— přívodní šňůra má pouze základní izolaci, která přichází do styku s kovovým krytem;Odolnost vodičů v zásobníkové šňůře je příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Digitální terestriální přijímač, 100–240V, 50/60Hz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0752/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Digitální přijímač „digitální pozemní přijímače“
 
Značka: Eurosan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SD1000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5204689118031
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, požáru a popálenin, protože:— přívodní šňůra má pouze základní izolaci, která přichází do styku s kovovým krytem;Odolnost vodičů v zásobníkové šňůře je příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Digitální terestriální přijímač, 100–240V, 50/60Hz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0753/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Digitální přijímač „digitální pozemní přijímače“
 
Značka: Fujitec
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SD2100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5204689118031
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, požáru a popálenin, protože:— přívodní šňůra má pouze základní izolaci, která přichází do styku s kovovým krytem;Odolnost vodičů v zásobníkové šňůře je příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Digitální terestriální přijímač, 100–240V, 50/60Hz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 20