Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 19 ( Zveřejněno: 11/05/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0716/12       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Topení na plyn
 
Značka: SKAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906725616500
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože dochází k úniku plynu v důsledku vadné konstrukce.


Výrobek není v souladu se směrnicí o plynu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sálavé topné těleso určené k montáži přímo na tlakovou láhev.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0714/12       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Pádová brzda „Tektro Tl-83“
 
Značka: Tektro
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položky čísel 7724–0101–7724–0105, 7714–5102–7714–5105 a 7704–2102–7704–2145
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože brzdové páky se mohou stát nefunkční, což může mít za následek ztrátu brzdné schopnosti pro dotčenou brzdu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu a dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem/výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Brzdná páka prodaná jako součást „modulu Shiv“ pro jízdní kola zakoupená zákazníky pro účely úpravy a dokončení vlastních jízdních kol.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Rakousko, Švédsko, Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0718/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „Mini Lucisol 180 řetězec rýže“
 
Značka: Minghui
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 01800; čárový kód 5061670965834
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože blikající jednotka není bezpečně připevněna k kabelu osvětlovacího řetězce, takže mohou být živé dráty odděleny, a tím vystaveny. Část lana nesplňuje požadavky a konstrukce vidlice není správná.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598 a příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobek je řetězový řetěz s 180 svítilnami a je balen do červené lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0719/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: V&F
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 01800; čárový kód 8882010643482
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože blikající jednotka není bezpečně připevněna k kabelu osvětlovacího řetězce, takže mohou být živé dráty odděleny, a tím vystaveny.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598 a příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobek je osvětlovací řetězec, který má 100 světelných zdrojů. Kabel je zelený. Je zabaleno do modré kolonky, která je označena: „V  & F 100L. Serie De Natal (Vánoc). FIO Verde (zelený kabel) Lutada CÔRES (barevné lampy)“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0720/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Mini Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor 100 LRICE odkaz 2009900200600; čárový kód 5607438156139
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože blikající jednotka není bezpečně připevněna k kabelu osvětlovacího řetězce, takže mohou být živé dráty odděleny, a tím vystaveny. Vnitřní a vnější vedení, izolační odpor a dielektrická pevnost nejsou vhodné.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598 a příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobek je osvětlovací řetězec, který má 100 světelných zdrojů. Kabel je zelený. Na tento transformátor je vyražena následující text „Línková řídicí jednotka“; balí se do krabičky s modrou lepenkou s fotografií sněhové krajiny a vánočního stromku. Je opatřen značkou „Mini Light“ (Mini Light). Informace na rubu jsou uvedeny v údajích o dovozci a v návodu k použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0723/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Zařízení pro kojence, noční světlo, noční světlo
 
Značka: Babymoov
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. A015000 část 0211 – MOT 146
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože části výrobku s vysokým napětím jsou přístupné, které mohou být nebezpečné zejména pro děti, které se mohou domnívat, že je výrobek hračka.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  — Elektrický monitor pro kojence a malé děti s nočním světlem (LED). Dílčí obal v trojúhelníkovém tvaru, který je konstruován tak, aby monitor byl viditelný, rozměry 17.3 × 13.5 x 7 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko, Řecko, Kypr, Estonsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0724/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Automatické noční světlo
 
Značka: Babymoov
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Značka A015007 – šarže 0211 – MOT146
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože části výrobku při vysokém napětí jsou přístupné.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  — Elektrická automatické noční světlo (LED) pro kojence. Dílčí obal určený tak, aby byl viditelný noční světlo; rozměry 21 x 5.5 x 6 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko, Kypr

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0717/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Akita
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GX-AG003
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože části stroje mohou být vzhledem k nedostatečné mechanické síle přírub odděleny nebo praskne, spojení mezi kotoučem a strojem, jakož i skutečnost, že sklon ochranného krytu na bezpečnostním zařízení není v souladu.


Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože při používání úhlové brusky se dvojité izolace mohou proměnit s výsledkem, že jsou k dispozici živé části.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Úhlová bruska o průměru kotouče 115 mm, 230 V, 50 Hz a 500 W. Balení v lepenkové krabici uzavřené s plastovým proužkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0704/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van „Crafter“
 
Značka: Volkswagen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Celkem je v Evropě postiženo 47 vozidel.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby použité pro tažné zařízení/závěsný závěť nebo zadní stupeň a /nebo upevnění se mohou uvolnit nebo, v nejhorším případě, přerušit. Proto existuje možnost, že by se konstrukční části mohly uvolnit, což by způsobilo škody na jiných vozidlech v době, kdy se řídí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Van.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0705/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motorcycle EX-250K (Ninja 250), ER650E (ER6n), ER650F (ER6n ABS), EX650E (ER6f), LE650C (Versys) a LE650D (Versys)
 
Značka: Kawasaki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VIN: EX250KC JKAEX-250KKDA39203 – JKAEX250KKDA42510 ER650EC JKAER650EREA01581 – JKAER650EECDA04992 ER650FC JKAER650EFDA00101 – JKAER650EFDA01002 EX650EC JKAEX650EDA01012 – JKAEX650EDA01604 KLE650CC JKALE650CCD05726-JKALE650CCDA06704 KLE650DC JKALE650DDAD02504 – JKALE650DAD02743
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přík připevňující čep ke chodníku pro pěší se může roztrhnout, což může vést k tomu, že by se otáčel jak čep, tak i opěrka nohou. to by mohlo vést k tomu, že cestující budou libáni, a motocykl tak ztratí rovnováhu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykly s výkonem 250 cm³ a 650 cm³.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko, Spojené království, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0706/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla vyrobená mezi 7. listopadem 2001 a 17. zářím 2004. Model CR V 2002: VIN SHSRD8 * * * 2U000101 do SHSRD8 * * * 2U036601 Model CR V 2003: VIN SHSRD8 * * * 3U100101 do SHSRD8 * * * 3U134080 Model CR V 2004: VIN SHSRD8 * * * 4U200101 do SHSRD8 * * * 4U237794
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Potkávací světlomety se mohou rozpínat nebo odříznout, když vozidlo jede, což vede k nebezpečí nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Norsko, Dánsko, Irsko, Švédsko, Maďarsko, Řecko, Slovinsko, Estonsko, Spojené království, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0711/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „B5 Biturbano“
 
Značka: Alpina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: ALPINA5, ES schválení typu e1 * KS07/46 * 0011 *, název Sales BMW Alpina B5 Bituro
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Je možné, že pouzdro pomocného chladicího čerpadla se může prasknout. Pokud k tomu dojde, nesmí se chladicí kapalina dostat do elektroniky čerpadla. To může vést k selhání pomocného chladiva chladicího média. V několika jednotlivých případech může dojít k poškození pomocné chladicí kapaliny pro pomocné chladicí kapaliny. Pokud k tomu dojde, mohlo by se vyskytnout požár motorového prostoru nebo požár vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotyčná vozidla ALPINA5 byla vyrobena v období od dubna 2011 do května 2011.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0713/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van „Hilx“
 
Značka: Toyota
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká vozidel vyrobených mezi 10/08/2011 až 26/03/2012 a s čísly VIN sajícími od 09065386 do 09075957.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Může být namontována nesprávná specifikace zadního rozdílu. Za těchto podmínek je údaj rychlosti na rychloměru nesprávný a vozidlo může být obtížné kontrolovat, pokud 4D pracuje na pozemních komunikacích s nízkým třením.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Jižní Afrika
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Maďarsko, Řecko, Estonsko, Španělsko, Litva, Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0701/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sádrové formy s magnetem „Zemědělské barvy s magnetem“
 
Značka: R&T
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 76998
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436019676998
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a vnitřní zranění, protože obsahuje malé části a přístupné magnety s vysokým indexem magnetického toku.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Sádrové formy pro natírání, obsahující magnety. Formy jsou baleny v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0703/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: Rama Tritton
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 78992 – Lot: 012012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436019678985
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože má malé části, které by mohly být vkládány do úst a spolknuty.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Puzzle puzzová puzzle s velkými kusy obsahující písmena. Rohože mají štítek uvádějící podrobnosti o dovozci, značku CE, čárový kód, referenční číslo a „Vyrobeno v Malajsii“. Balí se do čirého plastu.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0707/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Povataar elektrickým kytar „GUITARRA Muscical Educativo“
 
Značka: Play Me
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 0218638,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  84325831867
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože popruh je příliš dlouhý a mohl by být odstraněn z krku dítětem.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrickou kytaru v blistru. Na přední straně obalu jsou mimo jiné uvedeny tyto údaje: Her play ® GUITARRA Muscical Educativo (Educational Guitar). Slova „elektrickou kytaru“ na zadní straně v různých jazycích, obchodní značka, značky dovozce, byla vyrobena v Číně a CE
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0708/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plast Sakle Bubble Gun „Bubbles“
 
Značka: V&F
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor: Bubliny, č. 1003,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6882009950814
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mezofilní aerobní mikroorganismy se spočítají v mýdlové vodě (2.2 x 106 cfu/ml).


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Růžová hračka, která vytváří bublinky na mýdlo. Balení do plastové hrany. Přední část obalu je označena: „bbles. 3 +. Č. 1003“ a na zadní straně: „V  & F Ventels de fantasia imp“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0709/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka pod puzzle „Eva Children – tampgether Tool“
 
Značka: Xin Yue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 19318
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5608992193189
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože má malé části, které mohou být vkládány do úst a které by mohly být spolknuty.


Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože otevření obalu je příliš velké, a mohl by se tak zakrýt ústa a nosu nebo hlavy dítěte.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Puzzle puzzle, zabalená v tenké, utěsněné, plastové pytli. Na přední straně zavazadla je karta s informacemi, včetně názvu výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0710/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická konstrukční hračka „magnetická konstrukce“
 
Značka: Yi Zhi Toy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 6993, č. 918
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435246269935
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a vnitřní zranění, protože obsahuje malé části a přístupné magnety s vysokým indexem magnetického toku.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Hračka se skládá z malých tyčí z různých barev (přibližně 2,5 cm délky) a kovových kuliček o průměru 1 cm, které se používají ke spojení těchto tyčí. Výrobek je umístěn v blistích, která jsou pokryta z tvrdého plastu o rozměrech 16 x 21,50 cm. Horní a dolní část obalu je růžová a střední část je bílá, s různými příklady různých tvarů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0712/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka „Police Play Set DOR HERO“ (policejní složka, skupina HERO)
 
Značka: Police Set
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3235B1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 0286617000033, šarže č. 20110610
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


— nebezpečí udávení, protože přísavky šipek lze snadno oddělit; a


Úrazy za předpokladu, že šipky jsou vypáleny bez přísavek.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Souprava se skládá ze 2 pistolí, 4 šipek (vyrobených z nepružného plastu, zbarvený černý, zakončeného oranžovou, poloprůhlednou přísavkou), velkého obsahu z lepenky, 2 párů na pout a 2 granátů. Balení v baleních.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0725/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou na klíčovém klíčku
 
Značka: Toi Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 1022 čl. čárový kód 8714627010220
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože oči a malé řetězy mohou být snadno odděleny a stávají se malými částmi, které dítě může vkládat do úst.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Prstenec na klíče s malým, bílým, plusovým a malým řetězcem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0726/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová vačka s nápisem „Skřídlo“
 
Značka: Toi Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 2237
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8714627122374
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože kolo a kruhová část na kamionu se mohou snadno oddělit a stát se malými částmi, které dítě může vkládat do úst.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Malá, plastová, barevný, hračka jako nákladní automobil.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0700/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecká vesta na kojenecké oděvy „Girls street erb“
 
Značka: Fox
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek BW11–6503
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  666581995606
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení v důsledku přítomnosti syntetického kožešiny, které může dítě snadno požít a které by mohlo způsobit zablokování vnitřních dýchacích cest a trávicího traktu nebo vyvolat alergie nebo astma.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Kojenecká saka ze stříbrné polyesterové hmoty, která je potištěna různými fotografiemi zvířat. Určeno pro děti od 3 do 6 měsíců. Kabát má odnímatelnou kapuci se syntetickými kožešinami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0702/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké a kojenecké sandály
 
Značka: Katinni
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Výrobky č. 744703 a 744700
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí zalknutí, protože kovové šrouby mohou být snadno odděleny a malé děti by jej mohly spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Kojenecké a kojenecké sandály s dekorativními patentky, balené v lepenkové krabici uvádějící obchodní značku, barvu a odkaz na výrobek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0727/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kabát
 
Značka: Picken
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B-06H
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999552537209
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel s kapucí v digestoři. Kromě toho výrobek představuje riziko zranění, protože v případě, že by se smyčka nebo smyčka na stažení mohla usazovat na dítěti neočekávaně, následkem čehož dítě onemocní a utrpí zranění.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětský kabát s kapucí a zip. Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými výrobky na koncích. Když je otvor příklop v největší části, konce táčky na stažení tvoří vyčnívající smyčky. Velikost: 2R
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0728/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Aquamarine
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QY 8012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  59995471113222
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel s kapucí v digestoři. Kromě toho výrobek představuje riziko zranění, protože v případě, že by se smyčka nebo smyčka na stažení mohla usazovat na dítěti neočekávaně, následkem čehož dítě onemocní a utrpí zranění.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětská vesta s kapucí, podšívkou a zip. Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými výrobky na koncích. Když je otevření kapoty na největší, konce táčky na stažení tvoří vyčnívající smyčky. Velikost: 110/116
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0729/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí
 
Značka: Berghaus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7907–10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0275040297870321 A 0275040297880361
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dívčí zimní kabát s kapucí zdobenou umělými kožešinami. Kapota, pás a spodní okraj srsti zahrnují nefixované stahovací šňůry s plastovými klecemi na koncích. Konce dolní stahovací šňůry pod spodní lem znaku jsou nižší. Velikost: 2–4
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0730/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Glo-Story
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: DBYO-6228,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999032 762282
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel s kapucí v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětský kabát s kapucí. Kapuci zahrnují nefixované šňůry s uzly a plastovými četami na koncích. Výrobek je zdoben nápisy: Označení „GGLO Story“; „Disney“ a „Micro Mase & Friends“. Kabát je vratný. Velikost: 6–7 years/122 cm. (VÝROBEK MŮŽE BÝT PADĚLÁN)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0721/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Bělení zubů „Whitens And Mainwuše“
 
Značka: Souriez Blanc (White smile)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže obsažené v soupravě: 041107
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 4,6 % peroxidu vodíku přesahujícího přípustnou úroveň.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové a papírové pytle přibližně 25 x 15 cm. Pero se balí do modrého a bílého kartonu a zabarví se stříbřitě.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0722/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Soubor pro odborné stomatologické prostředky na bělení zubů „Kit de blachtment des protectors profesionální“
 
Značka: Pro White
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Úsek 001022286 2. Úsek 0010222645
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože:


— ve složce pro zesvětlení zubů číslo 001022286 obsahuje 0,6 % peroxidu vodíku přesahujících přípustnou úroveň.


Bělení zubů na šarži 0010222645 obsahuje 1 % peroxidu vodíku přesahujících přípustnou úroveň.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1. Část 001022286: Pro bílé sestavy zabalené do průhledného plastového obalu. Výrobek zahrnuje serimetr, 10 ml injekční stříkačkou, malá láhev pro předúpravu, vakuově stájený ochranný kryt, dvě plastové nánosy balené v plastu a aplikační tyčinka se lepí pěnou. 2. Část 0010222654: injekční stříkačka naplněná gel
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0715/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Osvětlení koleje „sända“
 
Značka: IKEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  IKEA 365 + sända 70 cm a 114 cm, články 801–316–89 a 601–316–92
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože na koleji je vadné uzemnění, které by mohlo při styku s kolejí nebo připojenými světlomety představovat riziko úrazu elektrickým proudem.


Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Světelná kolej; délka ve vzdálenosti 70 cm od dodavatele 114 cm od dodavatele č. 21338 s datem razítka 1134–1208.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 19
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Švédsko, Bulharsko, Řecko, Dánsko, Španělsko, Island, Kypr