Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 17 ( Offentliggjort på: 27/04/2012)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0628/12       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  "Chokoladecanit for olielamper Dufretochs Schokolade — Schokraade — Schoko-Duft für Öllampen" (Sduceret voks af "chokolade" — "cadules") for olielamper)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  49266001131000000100
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, da produktet kan forveksles med et levnedsmiddel og puttes i munden på grund af dets karakteristiske form, udseende, farve og størrelse.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "chokoladeolis" til fremstilling af lamper til oliefremstilling.Emballage:gennemsigtigt plasthus med strømindlågøverst findes der en etiket med et billede af chokolader og en produktbeskrivelse.nederst på etiketten med fire piktogrammer, der viser brugen af stearinlys.Produkt:en mørkebrun voks, der kan knuses i 8 (2 x 4) blokke/kvadrater, på ca. 9.7 x 4.8 x 1,6 cm, der ligner en stang, der er chokoladei en vis grad lugte af chokolade.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0636/12       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Klapstol "Berliner Bierartenstuhl"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  2014572177006
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, da det ikke har tilstrækkelig mekanisk styrke og kan gå i stykker under brugen.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 581-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Terrassestol.Andre metaldele malet grøn.Ingen emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0639/12       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Ring (ring)
 
Mærke: Impulse
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nummer 0101268 på faktura
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko, da den indeholder 16 % cadmium over grænsen på 0,01 %.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  En metalring med sølvbelægning og sort sten, der er fastgjort til et hvidt plastikkort.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0647/12       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpunkt med LED-torch "High-Tech Ultra Glow Lite LED Ken-Chain"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Produktet udgør en risiko for skader på sigt, fordi det har klasse 3R.Mere end lasereffektlasere i klasse 2 anses for at være farlige.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ledet torch med nøglering.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0648/12       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  LaserPointer
 
Mærke: Shock Laser Flash Light
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Produktet udgør en risiko for skader på sigt, fordi det har laserstrålen i klasse 3B.Mere end lasereffektlasere i klasse 2 anses for at være farlige.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  LaserPointer med indbygget stødknap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Rumænien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0619/12       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Cyanlakratlim ("Super Glae — Extra Super Power — Cyanoacrylat Adhesive 3 g")
 
Mærke: Angel del Rio
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Varekode:NR. M-18-10
 
Batchnummer/stregkode:  8 395796 800578
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 20 % chloroform.Den indeholder desuden 0,08 % dichlormethan og 0,03 % dichlorethan samt andre forbindelser (acrylonitril, metylmetakrylat, benzen, tetraklormetan og triethylphosphat), der er klassificeret som farlige i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP) med direktivet om farlige præparater (1999/45/EF) og REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Cyanacrylatlim, der indeholder fire metalrør med prop af plast, som hver indeholder 3 g flydende klæbemiddel og hver med påskriften "Super Glae" med gul baggrund.Rørene er indeholdt i pakken.Kortets forside er forsynet med påskrifterne "Super Glae", "BondsRuber-meta-Glus-Plastics-CERAMICAS-Træ", "AdR", "Extra Super Power" og "Advarsel denne life-binding af obligationer i sekunder holder utilgængeligt for børn" i rødt, gult og hvidt.bagsiden af kortet er forsynet med angivelser på engelsk om sammensætningen af lim og brugsanvisning og brugsanvisning og mærket "CE", som svarer til EF-mærket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0633/12       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde "Serie de Natal, FIO Branco Lampada CÔES"
 
Mærke: V&F
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.:64356
 
Batchnummer/stregkode:  882010643567
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Enheden med blinkende sekvens er ikke forsvarligt fastgjort til lyskædens kabel, hvilket betyder, at strømførende tråde kan rives løs og dermed eksponeres.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Belysningskæde med 180 farvede lygter.Emballagen er en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0634/12       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagercar550i GT550i salonon550i ecar650i caprioon750i salon750Li salon760Li salonon760Li salonan ActiveHybrid 7 ActiveHybrid 7 LX5 xDrive50iX6 xDrive50iX5 MX6 M
 
Mærke: BMW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse/EF-typegodkendelseGT/e1 * 2007/46 * 0215 *5L/e1 * 2007/46 * 0363 *5K/e1 * 2007/46 * 0455 *6c/e1 * 2007/46 * 0562 *7L/e1 * 2007/46 * 0276 *HY/e1 * 2007/46 * 0323 *X5/e1 * 2007/46 * 0421 *X6/e1 * 2007/46 * 0412 *M7x/e1 * 2007/46 * 0172 *De pågældende køretøjer blev fremstillet i følgende perioder:550i GT, 4/2011-5/2011550i sedan, 4/2011-5/2011550i ejendomsbil, 4/2011-5/2011650i cabriolet, 4/2011-5/2011750i sedan, 4/2011-5/2011750Li sedan, 4/2011-5/2011760i sedan, 4/2011-4/2011760Li sedan, 4/2011-5/2011ActiveHybrid 7, 4/2011-4/2011ActiveHybrid 7 L, 4/2011-4/2011X5 xDrive50i, 4/2011-6/2011X6 xDrive50i, 4/2011-6/2011X5 M, 5/2011-6/2011X6 M, 5/2011-6/2011
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Anbringelse af hjælpepumpen med kølervæskepumpe kan være en revne.Hvis der opstår revner, kan kølevæsken komme ind i pumpeelektronik.Dette kan føre til svigt i hjælpeanlæggets kølervæskepumpe.I enkelte sjældne tilfælde kan der være smuling af køle-/kølervæskepumpen.I så fald kan en brand i et motorrum eller endog en brand i køretøjet ikke helt udelukkes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Spanien, Irland, Ungarn, Estland, Sverige, Det Forenede Kongerige, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0635/12       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagercarmina Cooper S (R56) MINI Cooper S Clubman (R55) MINI Cooper S Convertible (R57) MINI Cooper S Landgeman (R60) MINI JCW (R56) MINI JCW Clubman (R) MINI JCW Clubman (R55) MINI JCW Convertible (R57)
 
Mærke: BMW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse/EF-typegodkendelseMINI-N/e1 * 2001/116 * 0343UKL-K/e1 * 2007/46 * 0370UKL-L/e1 * 2007/46 * 0371UKL-C/e1 * 2007/46 * 0369GBP/X/e1 * 2007/46 * 0496De pågældende køretøjer blev fremstillet i følgende perioder:Mini Cooper S (R56), 3/2011-4/2011Mini Cooper S Clubman (R55), 3/2011-4/2011MiniCooper S Convertible (R57), 3/2011-4/2011Mini Cooper S Countryman (R60), 4/2011-4/2011MINI JCW (R56), 3/2011-4/2011Mini JCW Clubman (R55), 3/2011-4/2011Mini JCW Convertible (R57), 3/2011-4/2011
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Anbringelse af hjælpepumpen med kølervæskepumpe kan være en revne.Hvis der opstår revner, kan kølevæsken komme ind i pumpeelektronik.Dette kan føre til svigt i hjælpeanlæggets kølervæskepumpe.I enkelte sjældne tilfælde kan der være smuling af køle-/kølervæskepumpen.I så fald kan en brand i et motorrum eller endog en brand i køretøjet ikke helt udelukkes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Spanien, Grækenland, Μalta, Ungarn, Sverige, Estland, Portugal

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0622/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjstauskekasse "acrobats"
 
Mærke: Trousselier
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.:S 95020 Batch:6-8 — 11
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den let kan knække, og små dele let kan sluges og sluges af små børn.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og oplysning af forbrugerne om den risiko, som produktet udgør. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En kasseboks fremstillet af træ, som måler 11.5 x 11.5 x 11,5 cm, med grå farve med farvepunkter i farver, er forsynet med et færdigt stykke legetøj med to magnetfigurer på toppen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0623/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj til trumpet
 
Mærke: Fantastiko
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 4113800
 
Batchnummer/stregkode:  841393041138
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi det trumpet mundstykket let kan skilles ad og sluges af små børn.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Varen er et guldfarvet trumpet med et hvidt mundstykke.Produktet skal være i plastemballage, hvorpå der er anbragt en mærkat med importørens oplysninger, CE-mærkning, referencenummer og stregkode.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Rumænien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0629/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukken "Based baby Beautiful"
 
Mærke: Fantastiko
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.:8496 — Batch:11/2011
 
Batchnummer/stregkode:  8424343084969
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 6,53 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  — Plastitter af plast, der bærer stribet pyjamas, der sidder i højstol.Pakket i en kartonæske med navnet på mærket og ordene "Polet baby".På bagsiden er der en etiket, som bærer importørens oplysninger, CE-mærkning, stregkode, reference og batchnummer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0630/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sneglehus af plast (Car)
 
Mærke: Color Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.:23 802
 
Batchnummer/stregkode:  8412842238022
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele (hjulenes indre skive), som let kan aftages og sluges af små børn.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN-71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Legetøj af plast i form af en sneglehus.Etiketten viser importørens oplysninger, CE-mærket, stregkoden og referencen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0632/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespilmat, "Puisler Eva Infoantil"
 
Mærke: La Bolata
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.:107035
 
Batchnummer/stregkode:  8401070351023
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi små dele kan afbrydes, og de kan puttes i munden af børn.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  En puslespilsmåtte.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0641/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukken "Doll i æsken"
 
Mærke: Meigui Meiren
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  A92066;EAN:8586015892066
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dudukker indeholder 6,55 % (2-ethylhexyl) phthalat (-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Dukker med en højde på 100 mm og med forskellige hårfarver og tøj.Pakket i en gennemsigtig plastkasse med låg.I feltet er der en tekst "Meigui Meiren og Yonglai" og lyserøde blomster.I bunden af kassen er der tale om et lyserødt bånd med EF-symbolet.Uegnet for børn under 3 år — kvælningsfare:indeholder små dele.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0643/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fjernkontrolleret båd "High Speed Radio Control Mosquito Craft 757"
 
Mærke: NQD
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 757T — 6029.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den strømforsyning, der leveres sammen med produktet, har ikke tilstrækkelig mekanisk styrke og kan gå i stykker, så der bliver adgang til strømførende dele, som brugeren ved et uheld kan komme i kontakt med.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Produkter, der ikke bringes i omsætning på frivillig basis. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Batteridrevet radiostyret modelhastighed med en indbygget speedbåd med en genopladelig 7.2V batteripakke og en stikprop i elnettilsluttet ("Huazheng", brand, model:CH-4116D).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0620/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderjakke, dame
 
Mærke: Ashwood
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  0101007325004999
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 76 mg/kg (sort læder, jakke) og 56 mg/kg (sort læder, krave — del med direkte kontakt med huden) af chrom (VI).Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Damer af læderkappe bestående af flere sorte læderstykker, der er syet sammen med en brun tekstilforing og sølvgrå metalknapper, størrelse XL.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0624/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babybeklædning
 
Mærke: Jian Qi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  JM1000, JM1001, JM1002, JM1003
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi de dekorative sten i brystkassen let kan løslades og sluges af små børn.Model JM1000, JM100 og JM1002 udgør en risiko for skader som følge af dekorsnore i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Babytøj med små dekorationer i en plastpose.JM1000 har dekorative bånd på siden af taljen for at lave buer.JM1001 og JM1002 har løs dekorative bånd med latinske bånd, der går i bæltelæderne ved taljen.JM1003 har ingen farvebånd.Pakket i klare plastposer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0640/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning
 
Mærke: Picken
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  B-69H
 
Batchnummer/stregkode:  5999552538404
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af, at der er en løbegangssnor i stand til at slå sig ned i kaletten.Desuden udgør produktet en risiko for skader, fordi det kan trække sig ud af barnet, hvis det kan trække sig ud, og hvis barnet pludselig falder og kommer til skade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnebeklædt lag med hætte.Kaletten er dekoreret med kunstigt pelsskind og kan fjernes ved en lynlås.Kaletten omfatter en elastiksnor med plastemakreller.Når emhættens åbning er størst, udgør snoren en udragende del.Størrelse:2
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0644/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning
 
Mærke: Picken
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  9-B78H
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af en snor, der udgør en løkke i kaletten.Desuden udgør produktet en risiko for skader, fordi det kan trække sig ud af barnet, hvis det kan trække sig ud, og hvis barnet pludselig falder og kommer til skade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnebeklædt lag med hætte.Kaletten er dekoreret med kunstigt pelsskind og kan fjernes ved en lynlås.Kaletten omfatter en elastiksnor med plastemakreller.Når emhætten åbnes i den største bredde, udgør snoren et fremspringende punkt.Størrelse:1 Å
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0645/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Vest for piger
 
Mærke: A
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  W-172
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af en snor, der udgør en løkke i kaletten.Desuden udgør produktet en risiko for skader, fordi det kan trække sig ud af barnet, hvis det kan trække sig ud, og hvis barnet pludselig falder og kommer til skade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Vest for piger med hætte.Kaletten kan fjernes ved hjælp af lynlås.Kaletten omfatter en elastisk gangssnor med plastemakreller.Når emhætten åbnes, dannes en udragende del på snoren.Vest er dekoreret med en påskrift:"YVGB 1996".Produktet findes i rosa, lilla og røde farver.Størrelse:122,128,134,140,146,152
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0646/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Vest for drenge
 
Mærke: Dong
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DH-70
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af en snor, der udgør en løkke i kaletten.Desuden udgør produktet en risiko for skader, fordi det kan trække sig ud af barnet, hvis det kan trække sig ud, og hvis barnet pludselig falder og kommer til skade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Linkes til små børn.Kaletten omfatter en elastisk gangssnor med plastemakreller.Når emhætten åbnes, dannes en udragende del på snoren.Produktet er tilgængeligt i mørkeblå og grå farver.Størrelse:12, 24, 36 måneder
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0621/12       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Røgdetektor "détecteur de fumée Photérique"
 
Mærke: Visortech
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NC 5198PARTI:1102004Reference source not found:KD 107
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet er ikke tilstrækkeligt følsomt over for røg og har ikke tilstrækkelig akustisk effekt.I tilfælde af brand vil disse mangler forhindre brugerne og dem, der omgiver dem, i at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå branden.Produktet er ikke i overensstemmelse med byggevaredirektivet og den relevante europæiske standard EN 14604.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Optisk røgdetektor pakket i papkasse.Med 9 volts batteri.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0637/12       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Tænder, hvor produktet er "Teeth!"
 
Mærke: my green
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 35 % carbamidperoxid, der overstiger det tilladte niveau.Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  1 trykfarvet tænder, der er farvet (12,5 cm), fastgjort til pap (14 cm x 10 cm), med klar selvklæbende tape.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0638/12       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Tænder, der påføres tandbleven "Eeth blege Elastic Egel Strips"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 6 % hydrogenperoxid i forhold til det tilladte niveau.Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  14 x 2 blegemidler i blå plastposer — pakket i en større plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0625/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Stik med stik
 
Mærke: Europa
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:407A.J.nr. 093619
 
Batchnummer/stregkode:  8433384936191
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:— den har ikke skodder, der skal beskytte hullerneDet er muligt at indsætte en bolt i adapterens livestik, mens den anden stift er frit tilgængeligt.Produktet ikke er i overensstemmelse med den relevante nationale standard UNE 20315.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Sort- og hvid tændrør.Er pakket i en blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0626/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Stik "Adaptador Giratorio Con INTERRUPTOR"
 
Mærke: Koala
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 92368611
 
Batchnummer/stregkode:  8413273063696
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi de skodder, der beskytter hullerne, ikke fungerer ordentligt.Produktet ikke er i overensstemmelse med den relevante nationale standard UNE 20315.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Hvid flervejstik med en omskifter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0627/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektriske kabelbaner
 
Mærke: Stiel
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.:DURDEM (importør):103128 (uaftappet) eller 203128 (samme produkt i plastposer)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Varen frembyder en risiko for brand, da den ikke er udskærmet og kan overvarme.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61242.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Rød og sort elektrisk kabelrulle med håndtag.
Oprindelsesland:  Tunesien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0631/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Stik "adapdor Triple"
 
Mærke: Eleiven
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:431Ref.:EV-12388
 
Batchnummer/stregkode:  8643568123884
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Det er muligt at skabe en forbindelse mellem benet for en stikprop og en livestik, mens det andet ben forbliver udækket, hvilket skaber risiko for elektrisk stød.Produktet opfylder ikke den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Adapter med tre sokler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0642/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Jernloddematerialer
 
Mærke: Penglong Electric
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:DZL-102
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:· Isolationen mellem tilgængelige metaldele og de strømførende dele af loddejern er ikke relevant.· Mens dimensioner er ikke korrekte, og boltene er ikke monteret med isolerende dele.Nettet er ikke beskyttet mod træk og snoning.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Jernloddematerialer
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 17