Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 17 ( Zveřejněno: 27/04/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0628/12       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  „Čokoláda vonné přísady na olejových lampách Dufwachs Schoknode – Schoko-Duft für Ölmontena“ („čokoládový vosk“ – čokoládová vůně na ropných lampách)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  49266001131000000100
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti, výrobek může být zaměněn s potravinou a vložen do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čokoládové vonné látky na olejových lampách.Balení:průhledný plastový obal s tab víkem,na horní straně je štítek s vyobrazením čokolád a popisu výrobku;na spodní straně štítek se čtyřmi piktogramy zobrazujícími použití svíček.Výrobek:tmavohnědé vosky, rozbité do 8 (2 x 4) bloků/čtverce o rozměrech přibližně 9.7 x 4.8 x 1,6 cm, které se podobají bar čokolády;vůně čokolády do určité míry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0636/12       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Skládací židle „Berliner Birgartenstuhl“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2014572177006
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může se během použití rozbít.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Skládací raterační židle.Kovové části jsou natřené zeleně.Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0639/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Kruh
 
Značka: Impulse
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo 0101268 na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 16 % kadmia přesahující limit 0,01 %.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Kovový kroužek se stříbrným povlakem a černý kámen připojený k bílé plastové kartě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0647/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserová ukazovatel s svítilnou LED svítilnou „High Tech Ultra Glow Lite LED Ket Chain“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože má třídu výkonu měřenou pro třídu 3R.Více než 2 laserů na výstupu z laseru se považují za nebezpečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svítilnou s klíčem s klíčovým kroužkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0648/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laser
 
Značka: Shock Laser Flash Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože má výkon třídy 3 B laserového svazku.Více než 2 laserů na výstupu z laseru se považují za nebezpečné.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laser s tlačítkovými tlačítky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0619/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kyanoakrylátový lepidlo „super Gel – Extra Super Power – Kyankrylát 3 g“
 
Značka: Angel del Rio
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód produktu:Č. M-18–10;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 395796 800578
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 20 % chloroformu.Kromě toho obsahuje 0,08 % dichlormethanu a 0,03 % dichlorethanu, jakož i jiné sloučeniny (akrylonitril, methylmethakrylát, benzen, tetrachlormethan, triethylfosfát) klasifikované jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), se směrnicí o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES) a s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Kyanoakrylátový klik obsahující čtyři kovové zkumavky s plastovými zátkami, z nichž každá obsahuje 3 gramů tekutých lepidel a každá je opatřena nápisem „Super Glue“ červeně na žlutém pozadí.Trubky jsou obsaženy v balení.Přední strana karty je opatřena nápisy „super Glue“, „Bonds-Ruber Metal-Glkostics-Ceramics-Wood“, „AdR“, „Extra Super Power“ a „Varování této kůže z klih se uchovávají v sekundách z dosahu dětí“ v červené, žluté a bílé barvě;zadní část karty je opatřena nápisy v angličtině, pokud jde o složení lepidla a návodu k použití a značku „CE“, která je odlišná od značky Společenství.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0633/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „Serie de Natal, FIO Brco Lurada CÔRES“
 
Značka: V&F
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:64356
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  882010643567
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Řídicí jednotka blikání není bezpečně připevněna k kabelu v rámci řetězce osvětlení, což znamená, že živé vodiče se mohou uvolnit, a tudíž exponovány.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Řetěz světla s 180 barevnými světlomety.Jedná se o lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0634/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Realitní karna550i GT550i salona550i carz650i kabriolet750i salona750Li saloon760i saloon760Li saloon7ActiveHybrid 7 LX5 xDrive50iX6 xDrive50iX5 MX6 M
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ES typ/ES schválení typuGT/e1 * 2007/46 * 0215 *5L/e1 * 2007/46 * 0363 *5K/e1 * 2007/46 * 0455 *6c/e1 * 2007/46 * 0562 *7L/e1 * 2007/46 * 0276 *HY/e1 * 2007/46 * 0323 *X5/e1 * 2007/46 * 0421 *X6/e1 * 2007/46 * 0412 *M7x/e1 * 2007/46 * 0172 *Dotyčná vozidla byla vyrobena v těchto obdobích:550i GT, 4/2011–5/2011550i sedan, 4/2011–5/2011Realitní automobil 550i, 4/2011–5/2011650i kaberrilet, 4/2011–5/2011750i sedan, 4/2011–5/2011750Li sedan, 4/2011–5/2011760i sedan, 4/2011–4/2011760Li sedan, 4/2011–5/2011ActiveHybrid 7, 4/2011–4/2011ActiveHybrid 7 L, 4/2011–4/2011X5 xDrive50i, 4/2011–6/2011X6 xDrive50i, 4/2011–6/2011X5 M, 5/2011–6/2011X6 M, 5/2011–6/2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Umístění pomocného chladiva chladicího média může prasknout.Pokud se vyskytnou trhliny, může se chladicí kapalina dostat do elektroniky čerpadla.To může vést k poruše pomocného čerpadla chladicího média.V několika málo ojedinělých případech může být u pomocného chladicího čerpadla obtížné.Pokud tomu tak je, nelze zcela vyloučit požár motorového prostoru nebo požár vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Maďarsko, Estonsko, Švédsko, Spojené království, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0635/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobních automobilů MINI Cooper S (R56) MINI Cooper S Mortman (R55) MINI Cooper S převoditelný (R57) MINI Cooper S Countryman (R60) MINI JCW (R56) MINI JCW Clumpman (R55) MINI JCW převoditelný (R57)
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ES typ/ES schválení typuMINI-N/e1 * 2001/116 * 0343UKL-K /e1 * 2007/46 * 0370UKL-L/e1 * 2007/46 * 0371UKL-C/e1 * 2007/46 * 0369UKL/X/e1 * 2007/46 * 0496Dotyčná vozidla byla vyrobena v těchto obdobích:Mini Cooper S (R56), 3/2011–4/2011Mini Cooper S Clubman (R55), 3/2011–4/2011Konvertibilní měnitelný mini Cooper (R57), 3/2011–4/2011Mini Cooper S Countryman (R60), 4/2011–4/2011MINI JCW (R56), 3/2011–4/2011Mini JCW Clubman (R55), 3/2011–4/2011Zkrácené převodníky (R57), 3/2011–4/2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Umístění pomocného chladiva chladicího média může prasknout.Pokud se vyskytnou trhliny, může se chladicí kapalina dostat do elektroniky čerpadla.To může vést k poruše pomocného čerpadla chladicího média.V několika málo ojedinělých případech může být u pomocného chladicího čerpadla obtížné.Pokud tomu tak je, nelze zcela vyloučit požár motorového prostoru nebo požár vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Španělsko, Řecko, Malta, Maďarsko, Švédsko, Estonsko, Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0622/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební kolonka „akrotopiny“
 
Značka: Trousselier
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:S 95020 Šarže:6–8 – 11
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože se může snadno roztrhnout a malé děti se mohou snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a informace o riziku, které výrobek představuje pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čtverec se skládá ze dřeva o rozměrech 11.5 x 11.5 x 11,5 cm, šedé barvy s barevnými tečkami, která slouží jako sklopná hračka dvěma figurkami magnetů na horní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0623/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zvířata v zájmovém chovu
 
Značka: Fantastiko
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 4113800
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  841393041138
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou snadno oddělit a spolknout náustek.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Výrobek je pozlacené barvy na louhu s bílou náustkou.Výrobek je vyroben v plastovém obalu, ke kterému je připojen štítek obsahující údaje o dovozci, označení CE, referenční číslo a čárový kód.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0629/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Loyle baby Beautiful“
 
Značka: Fantastiko
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:8496 – Šarže:11/2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424343084969
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 6,53 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  — Plastová panenka (Plastové panenky), která je určena k použití jako pyžama sedícím na vysoké židli.Zabalený v kartonové krabici s uvedením obchodní značky a slov „baby baby“.Na zadní straně je štítek, na kterém jsou uvedeny údaje o dovozci, označení CE, čárový kód, referenční číslo a číslo šarže.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0630/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hlemýždě na kolech „Coche“ (Car)
 
Značka: Color Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:23 802
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8412842238022
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (vnitřní kotouč kol), které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN-71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Plastová hračka ve formě hlemýžďů s koly.Na štítku jsou uvedeny údaje o dovozci, označení CE, čárový kód a odkaz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0632/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Puzzle „puzzle Eva Infantil“
 
Značka: La Bolata
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:107035
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8401070351023
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části se mohou zlomit, které by děti mohly vkládat do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Čísla puzzle puzzle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0641/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Dol v krabičce“
 
Značka: Meigui Meiren
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A92066;EAN:8586015892066
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlavy panenky obsahují 6,55 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenky a panenky o výšce 100 mm s různými barvami na vlasy a oděvy.V průhledném plastovém boxu s víčkem.V rámečku je text „Meigii Meiren a Yonglai“ a růžové květiny.V dolní části krabičky je se symbolem CE růžový pruh.Nevhodné pro děti mladší 3 let – nebezpečí udušení:obsahuje malé části.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0643/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  „High Speed Radio Control Moquito Player 757“ (High Speed Radio Control Moquito Player)
 
Značka: NQD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 757T – 6029.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Hlavní nabíječ, který je dodáván s výrobkem, nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může zlomit, jehož důsledkem by mohly být živé části, které by se mohly náhodně dotknout uživatele.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Produkty, které dobrovolně nebyly uvedeny na trh. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Model řízeného rádio napájený bateriemi s automatickým nabíječem s baterií typu 7.2V a zásuvka se zásuvkou (značka „Huzaheng“, model:CH-4116D).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0620/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta z usně (dámy)
 
Značka: Ashwood
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0101007325004999
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 76 mg/kg (černé usně, záchranné vesty) a 56 mg/kg (černá useň, límec – uvnitř límce s přímým dotykem kůže) o chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pláštěm z usně dámy, složený z několika kusů černého usně šitých dohromady, s hnědým textilním obložením a šstříbřitými kovovými knoflíky, velikostí XL.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0624/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké oděvy
 
Značka: Jian Qi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JM1000, JM1001, JM1002, JM1003
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou snadno oddělit a spolknout dekorativní kameny.Modely JM1000, JM100 a JM1002 představují riziko zranění v důsledku přítomnosti dekorativních šňůr v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Kojenecké oděvy s malými dekorativními kameny v plastovém sáčku.JM1000 má na stranách pasu dekorativní pásky našité na straně pasu;JM1001 a JM1002 mají volné dekorativní pásky, které se nacházejí v párech pásů v pase ke šaty;JM1003 nemá žádné pásky.Balení v jasných plastových sáčcích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0640/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kabát
 
Značka: Picken
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B-69H
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999552538404
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel s kapucí v digestoři.Kromě toho výrobek představuje riziko zranění, protože v případě, že by se smyčka nebo smyčka na stažení mohla usazovat na dítěti neočekávaně, následkem čehož dítě onemocní a utrpí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské vrchní vrstvy s kapucí.Kapuci jsou zdobeny umělými kožešinami a mohou být odstraněny pomocí zipy.Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi.Když je otvor příklop největší, je součástí stažení tvaru, v níž vyčnívá smyčka.Velikost:2
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0644/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kabát
 
Značka: Picken
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9-B78H
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel, která tvoří smyčku v digestoři.Kromě toho výrobek představuje riziko zranění, protože v případě, že by se smyčka nebo smyčka na stažení mohla usazovat na dítěti neočekávaně, následkem čehož dítě onemocní a utrpí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské vrchní vrstvy s kapucí.Kapuci jsou zdobeny umělými kožešinami a mohou být odstraněny pomocí zipy.Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi.Když je otvor příklop v největší části zdrhovadel, musí mít vyčnívající smyčka.Velikost:1R
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0645/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta pro dívky
 
Značka: A
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W-172
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel, která tvoří smyčku v digestoři.Kromě toho výrobek představuje riziko zranění, protože v případě, že by se smyčka nebo smyčka na stažení mohla usazovat na dítěti neočekávaně, následkem čehož dítě onemocní a utrpí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Vesta pro dívky s kapucí.Kapuci lze odstranit pomocí zipy.Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi.Když je otvor příklop v horní části otvoru pro stažení, tvoří vyčnívající smyčka.Vestou se zdobí nápis:„YVGB 1996“.Výrobek je dostupný v růžové, purpurové a červené barvě.Velikost:122,128,134,140,146,152
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0646/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta pro chlapce
 
Značka: Dong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DH-70
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel, která tvoří smyčku v digestoři.Kromě toho výrobek představuje riziko zranění, protože v případě, že by se smyčka nebo smyčka na stažení mohla usazovat na dítěti neočekávaně, následkem čehož dítě onemocní a utrpí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Vestou kroužkovaný kroužkem určené pro malé děti.Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi.Když je otvor příklop v horní části otvoru pro stažení, tvoří vyčnívající smyčka.Výrobek je k dispozici v tmavomodré a šedé barvě.Velikost:12, 24, 36 měsíců
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0621/12       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor kouře „détecteur de fumée Phoélectrique“
 
Značka: Visortech
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NC 5198ŠARŽE:1102004Značka výrobce:KD 107
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek není dostatečně citlivý na kouř a nemá dostatečnou akustickou sílu.V případě požáru by tyto nedostatky bránily uživatelům a těm, kteří se jich týkají, přijmout opatření nezbytná k tomu, aby se zamezilo požáru.Výrobek není v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Detektor optického kouře zabalený v lepenkové krabici.Poháněný 9 voltovou baterií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0637/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Prostředky na bělení zubů na prostředcích na bělení zubů
 
Značka: my green
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 35 % látek karbamid peroxid, který překračuje povolenou úroveň.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1 stříbrné pastovité zuby (12,5 cm) připevněné k potištěný lepenku (14 cm x 10 cm) s jasnou lepivou páskou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0638/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Prostředky na bělení zubů prostředcích „Teete zesvětlení/Double Pružné Gel Strips“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 6 % peroxidu vodíku přesahujícího přípustnou úroveň.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  14 x 2 prostředků na bělení pruhů v pytlích s modrými plastovými sáčky, které se balí ve větším plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0625/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčku
 
Značka: Europa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:407A.Odkaz 093619
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8433384936191
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Nemá prostředky na ochranu děr;Jeden kolík je možné vložit do živé zásuvky adaptéru, zatímco druhý kolík je volně přístupný.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Černý a bílý adaptér na zástrčce.Balení v baleních.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0626/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér „Adaptador Giratorio Con INTERRUPTOR“
 
Značka: Koala
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 92368611
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8413273063696
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože pojistky na ochranu otvorů nefungují správně.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílo-bílo-adaptér, s přepínačem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0627/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický kabel
 
Značka: Stiel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:(dovozce):103128 (volně ložené) nebo 203128 (stejný výrobek v plastových sáčcích)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože nemá tepelný regulátor a může převednout.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61242.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červený a černý elektrický kabel s rukojetí
Země původu:  Tunisko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0631/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér „Adaptador Triple“
 
Značka: Eleiven
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:431Ref.:EV-12388
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8643568123884
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Je možné vytvořit spojení mezi kolíkem vidlice a živnou zásuvkou, zatímco druhý kolík zůstává nekrytý, čímž vzniká riziko úrazu elektrickým proudem.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Adaptér pro třípaticovou zátku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0642/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Železo
 
Značka: Penglong Electric
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:DZL-102
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Izolace mezi přístupnými kovovými částmi a živými částmi pájení ze železa není vhodná.· rozměry vidlice nejsou správné a kolíky nejsou opatřeny izolačními díly.Napájecí kabel není chráněn proti natažení a zkroucení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Železo
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 17