Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 16 ( Zveřejněno: 20/04/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0593/12       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné ohřívače plynu „Terrasheter přenositelných“
 
Značka: Style Expedition
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:Číslo BDN-100, číslo:101560 8717253115604
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože manipulace se spotřebičem je příliš horká.Výrobek představuje chemické riziko, protože spalování spotřebiče způsobuje vysokou koncentraci oxidu uhelnatého, když je spotřebič nízký.Kromě toho chybí požadovaná varování, že produkt by měl být používán vně nebo v dobře větrané oblasti.Výrobek není v souladu se směrnicí o plynu a příslušnou evropskou normou EN 521.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Přenosné ohřívače plynu v kartonové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0599/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserová hladina s měřicí páskou
 
Značka: Hua Tian
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje nebezpečí poškození zraku, protože laser je třídy 3R a výrobek neobsahuje žádné informace ani požadavky na bezpečnost.Lasery s výstupním výkonem vyšším než 2 jsou považovány za nebezpečné.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová laserová úroveň používaná v projektech pro svépomocné činnosti, které slouží k označení úrovně, přímé trati.Obsahuje také měřicí pásku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0601/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserová hladina s měřicí páskou„Laserová úroveň Pro 3“
 
Značka: LEVELPRO3
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože má výstupní výkon třídy 3R.Lasery s výstupním výkonem vyšším než 2 jsou považovány za nebezpečné.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laserová hladina s měřicí páskou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0602/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserové stadium „Mini/S-D 09“
 
Značka: Laser Stage Lighting
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože má výstupní výkon třídy 3R.Lasery s výstupním výkonem vyšším než 2 jsou považovány za nebezpečné.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laserové osvětlení ve fázi se zelenými a červenými laserovými lasery v různých vzorcích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie, Kypr

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0594/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil Nouvelle C3/C3 – Picassa
 
Značka: Citroën
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nouvelle C3: – e2 * 2007/46 * 0003 * 00, e2 * 2007/46 * 0003 * 05, e2 * 2007/46 * 0003 * 09C3 Picassso: – e2 * 2001/116 * 0371 * 07, e2 * 2001/116 * 0371 * 10, e2 * 2001/116 * 0371 * 11
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabel baterie se může zlomit, který by mohl vést k zastavení motoru, který by následně mohl způsobit dopravní nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nouvelle C3: – Výroba dat od 29/10/10 do 29/04/2011 skříně číslo VF7SCKFT0AA672608 až VF7SCKFT6CW500022.C3 Picassa: výroba skříně č. 02/11/2010 až 25/02/2011, číslo VF7SH5FW0AT569254 až VF7SH5FW0BT510893
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovensko, Nizozemsko, Maďarsko, Řecko, Irsko, Litva, Švédsko, Portugalsko, Spojené království, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0616/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Camper van „Eprit I and Eprit XL I“
 
Značka: Dethleffs
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:G/DF 003 ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0416
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Poruchovost stírače čelního skla může mít za následek selhání jednotky stírače čelního skla, která by mohla vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedná se o vozidla vyrobená v letech 2010 a 2011.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0618/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „sedici“
 
Značka: Fiat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:FY, ES schválení typu:E4 * 2001/116 * 0106
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Menší kloubový hřídel nebyl řádně připevněn k systému řízení.To může vést ke ztrátě řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od listopadu 2011 do ledna 2012.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0588/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Náramkové hodinky
 
Značka: Watch Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DUA REC1 12 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje šestivazný chrom v koncentraci 6,1 mg/kg a po dlouhou dobu je po dlouhou dobu při kontaktu s kůží.Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů a likvidace zbývajících produktů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náramkové hodinky, černý useň, 12 mm, zrnitý povrch s stříbřitě zbarvenou sponou.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0592/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Detektor kouře „détecteur de fumée optique“ (detektor optického kouře)
 
Značka: Garvan profi-line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MTS166
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Udušení
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože zvukové emise poplašného signálu nejsou dostatečně hlasité, když je baterie nízká, což znamená, že detektor nemusí být slyšet a existuje riziko, že uživatel nebude schopen přijmout nezbytná opatření k zabránění požáru.Kromě toho informace uvedené na výrobku nejsou ani dostatečné, ani nesmazatelné.Výrobek není v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích a s příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktů z trhu a jejich stažení ze strany spotřebitelů ve vztahu k produktům nařízeným těmito orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Model byl vyroben dne 15/12/2006.Optický kouřový detektor uzavřený v balení s blistvou, záruka 5 let, zvukové signály, když je baterie nízká po dobu 30 dnů, včetně baterie (3X3V lithia).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0606/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Stsinghua
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QH-121
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože— v přístupné oblasti dochází k řezání a omezení bodů mezi pohyblivými částmi, jejichž vzdálenost je menší než 12 mm (přídržné mechanismy střechy), které mohou způsobit uvíznutí a mačkání prstů dítěte;— v přístupné oblasti jsou otvory o velikosti větší než 5 mm, menší než 12 mm a hlubší než 10 mm, což může vést k uvíznutí a mačkání prstů dítěte, čímž dochází ke zranění nebo zlomeninám;— struktura sedadla není dostatečně zpřísněná nebo řádně připevněná, což může způsobit, že by dítě mohlo spadnout z golfového kočárku;— textilní části, které jsou určeny k držení zavedeného dítěte, odolávaly zkouškám, a v důsledku toho existuje riziko, že by dítě mohlo spadnout z golfového kočárku;— golfový kočárek má pouze jeden zajišťovací mechanismus (aby se zabránilo riziku neúmyslného skládání golfového kočárku z důvodu úkonů provedených dospělou osobou nebo dítětem);golfový kočárek musí mít nejméně dva blokovací mechanismy).Kromě toho obal nemá požadovaná varování a návod k použití v bulharštině.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Letní modelový golfový kočárek s červeným vyšívaným nápisem v cizím jazyce.Je k dispozici v různých barvách.Výrobek se prodává v průhledných polyethylenových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0589/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s příslušenstvím „Červená móda“
 
Značka: style!
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8212
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože různé části panenky obsahují 3,6 % – 16,7 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobku z trhu objednaného příslušnými orgány.

 
Popis:  Umělohmotné kadeřnické panenky, ve výšce cca 280 mm s 10 šaty a doplňky.Baleno v kartonové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0590/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky a loutky s příslušenstvím „Happy Fashion Beautiful Girl“
 
Značka: Happy Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 6683
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože různé části panenky obsahují 2,9 % – 19,4 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu.Zabavení a stažení z trhu objednaných orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Módní panenka z plastu, výška 280 mm, s deseti šaty, mužské, dýmky a příslušenství.Baleno v kartonové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0595/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Karnevalový maskulový maska „Spiderman“ (produkt MŮŽE být lizován)
 
Značka: Clown Republic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:80933,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5203359809330
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 49,6 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje výrobku objednaného příslušnými orgány.

 
Popis:  Červený karnevalové masky s černým proužkem, zobrazující Spidermanův masku.Přední část je vyrobena z tvrdého plastu a zadní část je vyrobena ze syntetického textilu.Výrobek se prodává nebalený, s červenou etiketou.Štítek má informace o dovozci, značce a čárovém kódu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0598/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: Qun Xing Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek s laserovým zařízením třídy 3BVýrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová střelná zbraň s červeným laserem.Vydává při výstřelu také světla a zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0609/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  „měkká“ hračka „Nanours Theopiol“
 
Značka: Bukowski
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7340031307130
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože dorsální šev má otvor, který snadno rozšiřuje a umožňuje přístup ke vaku míčků.Samotný vak se nemůže odmontovat, ale uvolňuje se tak malé plastové koule, které může dítě požít nebo vdechnout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Medvíčané v béžovém textilním textilu zdobeného hnědým a béžovým přídí.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0610/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky a loutky „Happy Girl“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. výrobku 1228
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože různé části panenky obsahují 4,4 % – 25,4 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  12 panenky z plastu o velikosti 280 mm s různými barvami na vlasy a oděvy.Balení:na tištěné vnější schránce obsahující 12 průhledných obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0611/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky a loutky s příslušenství „Moderní stylista“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Výrobek č. 6688
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože různé části panenky obsahují 6,6 % – 24 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Módní panenka z plastu o rozměrech přibližně 280 mm s 16 šaty a doplňky.Balení:v tištěné vnější schránce s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0615/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová panenka „Angel Fashion Vostue (Fashion freone Girrness Brizionová“).
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 2011A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože různé části panenek obsahují 3,7 % – -25 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ozdobné díly z plastu, z plastu o výšce 260 mm, s růžovými šaty a vlasy bez obuvi;doprovázený malým kloubem „dětské panenky“, celkovým počtem čtyř malých a čtyř velkých oděvů různých druhů, jednoho páru červené obuvi pro panenku a jedné pitné kádinky na panenku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0591/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské halenky „Caisa De BEBÉ“ (tričko pro malé děti)
 
Značka: Nanos Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:1.2118377023 (9 měsíců),2.2113072101 (6 měsíců),3.2113152101 (24 měsíců)4.3217421101 (6 měsíců)5.3217160301 (6 měsíců)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože knoflíky na halách mohou být snadno odděleny a stávají se malými částmi, které mohou být vkládány do úst dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pět dětských děr s tlačítky.Na každém blahu jsou k dispozici tři štítky, které jsou označeny nápisem:Nanos Baby, VÍCARO cukrář, Sl, spolu s referenční cenou, cenou atd.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0596/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Chief
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:9205001.2021,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5205620591722 (04 let), 5205620591739 (06 let), 5205620591753 (10 let), 5205620591760 (12 let) 5205620591777 (14 let)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění způsobeného přítomností šňůr zavěšených pod okrajem rukávů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dlouhé obušky v případě dívek mají různé vzory v červené, černé, šedé a bílé barvě.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0597/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Baby bránice
 
Značka: M+é
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČL. nov90304,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5206142786825
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti pásu v prostoru pasu, který je ve vzdálenosti pod hem oděvu, je-li nevázaná.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Okruží bílé s podšívkou.Velikosti:9, 12 a 24 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0603/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Jems
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:XM 0026
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení:— vzhledem k přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku pro malé děti— vzhledem k přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku, které jsou příliš dlouhé na oděvu pro starší děti.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské týkošile ve světle modré barvě nebo bordeaux.Oděv má dvě vnější kapsy a kapuci se dvěma odběrnými struny.V hrubokové ploše se vytisknou věty „Gems 46“, „est. 1846“ a „málo italy“.Velikosti:6, 8, 10, 12 a 14 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0604/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Urchin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:FH 3417
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase, které je příliš dlouhé a má volné konce.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívčí kalhoty v světle šedé barvě se dvěma kapes a obrázek vedoucího kartografického ptáka s nápisem „Hacck Around“ na straně levé kapsy.Tento oděv má 2 šedých šňůr na stažení v prostoru pasu.Velikosti:4–12 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0605/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: Seetty Koop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  No. SK-10601
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které jsou děti snadno oddělitelné a mohou být spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a povinnost informovat spotřebitele proti rizikům vyplývajícím z výrobku objednaného orgány.

 
Popis:  Dívkám s dlouhými slevami pro děti do 3 let s nalepenými rýhami, hvězdami a hvězdami s nalepenými hvězdami a tiskovinami, které jsou zastřešeny, tzv. dárkové krabici, leť nálekalu s stupačkou, pylem a botou.Je třeba poznamenat, že je na etiketě připevněna nálepka, která je opatřena štítkem výrobce, jeho opotřebení č. SK-10601 a pěti symbolů léčby.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0607/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy „a dámy“ „3593G“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN 6408642532257 šarže Kód KT11–00375–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva uvolňující 424,2 mg/kg 4-aminoazobenzenu (CAS 60–09–3), která překračuje limit 30 mg/kg.4-aminoazobenzen může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dámy vážené dámy, růžové, ozdobné pruhy z bílého šití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0617/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská sportovní obuv
 
Značka: Feet Ya
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WRN:124011–00100, pořadové číslo 400–5279, pořadové číslo 6294808:124011–00100, číslo položky 400–5279, pořadové číslo 6294809
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která umožňují azobenzen 210 mg/kg 4-aminoazobenzenu a -aminoazobenzenu 765 mg/kg 4-aminoazobenzenu v horní části červené kůže.Tento limit je vyšší než limit 30 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany dodavatele ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obuv s červenou ankou se zapínáním na suchý zip pro malé děti:jedná se o červenou hladkou kůži, která se na kotník pohybuje, je červená sueba.podšívky a stélky jsou lehké šedé usně;podšívka je bílá;velikost:24/25.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0608/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Fream „Creme de BEAUTE carmotte (Akce Rapide)“ (Berot kosmetické krét – Rychlá akce)
 
Značka: Larissa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 3 760139 246133, výroba a datum expirace:F:09/11, E:08/14.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje kloetanolem propionát (patří do třídy glukokortikoidů), jak je uvedeno na etiketě, jehož používání je v kosmetických prostředcích a přípravcích pro osobní hygienu zakázáno.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Jedná se o oranžovou lepenku vyznačenou na seznamu přísad a označení ve francouzštině a angličtině.Objem 60 g.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0612/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Žárovky LED
 
Značka: Set Lighting Apparatus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  a) E27–3148 48SMDb) G9–3124 24SMD Wide White
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože světelný prvek není kryt, s následným rizikem zasažení elektrickým proudem, pokud se připájené body dotknou, když je žárovka přišroubována nebo našroubována, nebo pokud se dotkne svítilny.Kromě toho není uvedena adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce a informace, jako je napětí, frekvence a výkon, chybí u výrobku a nejsou uvedeny žádné pokyny k použití ani informace týkající se oblasti použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  LED žárovky různých konstrukcí a typů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0613/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  LED baňka
 
Značka: Highlight
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  IPCS 0QC3 24W E27
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protožeVnitřní vodiče dosahují chladicího zařízení otvory, které nebyly deburné.Tím vzniká riziko poškození drátů ostrými hranami.Při zkušebním napětí přibližně 1 000 V AC mezi držákem světelného zdroje a chladným chladicím orgánem proudu je proud (porucha).Izolace mezi elektricky aktivními částmi a součástmi, které mohou přijít do styku, je tudíž nedostatečná;Podle informací výrobce se jedná o žárovky určené k použití ve venkovním prostoru.Uvedený typ ochrany (IP 55) nemůže být dodržován otevřeným chladicím orgánem s vnitřními dráty.V důsledku toho v případě vniknutí vody (což lze očekávat) hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem;— je možné spojit vnitřní vodiče nebo koncová připojení na chladicím tělese s prsty.Kromě toho má žárovka hmotnost přibližně 1 kg (pro srovnání, běžné žárovky váží pouze přibližně 30 g).V důsledku toho se žárovka současně vyznačuje vysokým tahovým zatížením a /nebo ohybovým zatížením.Kromě toho neexistuje prohlášení o shodě od výrobce v EU, žádná adresa uvedená u výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, označení CE a žádné informace o označení typu, napětí, výkonu, četnosti nebo návodu k použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Velké žárovky LED se šesti svislými řadami diod LED uspořádaných v podobě hvězdičky;hmotnost přibližně 1 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0614/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  LED svítidla „Röhrre“ (LED Tube)
 
Značka: Eneltec
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  a) T10060, b) ENLT-T10060SMD-01, c) 24W CW Eneltec, d) T 10 Light Tube Light
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože může být použit pouze v případě, že je stávající montáž světla upravena.Úprava světla vytváří nebezpečí pro uživatele, neboť není možné zajistit, aby byly dodrženy nezbytné izolační vzdálenosti.Nejsou k dispozici žádné pokyny, jak instalovat světla trubek a měnit příslušenství (fitinky) pro světlo (fitinky).Nahrazení světla LED trubicí pomocí zářivky může způsobit zkrat.Kromě toho není uvedena žádná úplná adresa výrobce nebo zplnomocněného zástupce, žádné informace o výrobku, jako je označení CE, označení typu, napětí, příkon, není k dispozici.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Světla LED, která vypadají jako konvenční náhradní fluorescenční trubice, ale u kterých je nutné změnit původní světlo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 16