Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 15 ( Zveřejněno: 13/04/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 11 fotografií

2 ze 11 fotografií

3 ze 11 fotografií

4 ze 11 fotografií

5 ze 11 fotografií

6 ze 11 fotografií

7 ze 11 fotografií

8 ze 11 fotografií

9 ze 11 fotografií

10 ze 11 fotografií

11 ze 11 fotografií

Číslo varování: 0574/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserová ukazovátka
 
Značka: Sky or unbranded
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobky představují riziko poškození zraku, protože se jedná o lasery třídy 3B nebo 4.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): zabavení produktů orgány.

 
Popis:  1) Příložka typu Torch s laserovým označením, označená „Sky 1000“, s stisknutím tlačítka „zapnuto“ na konci zařízení protilehlého vůči laserovému otvoru.Vyzařuje modré světlo.Třída 4.2) Laser (pero style) s bílým subjektem.Klip na pero je označen jako „laserový ukazatel“.Na straně je tlačítko „push“.Třída 3B.3) laserový ukazatel s tmavě modrým těstem a 4 řádků z těla pod kapsovou svorkou.Třída 3B.4) laserem typu Torch laserem se 6 diodami vyzařujícími světlo kolem laserového otvoru.2 donucení k provozu knoflíků na straně.Třída 3B.5) Černý laserový ukazatel, zlaté vybavení, ovládání tlačítka se nachází na straně, třída 3B.Vyzařování fialového laserového svazku.6) Jeden z laseru s měkkým případem, označený „Sky 200“.Zápěč zápěstí a připojený klíč, odstranitelný difrakční prvek, který vytváří hvězdičkový prvek.Na boku tlačítka „push“.Třída 3B.7) laserový styl „černou barvou“, „Sky 50“ vyznačený na boku, s šestihrannou částí těla, bez klíče, s měkkým pouzdrem, zápěstí, popruhem, stisknutím tlačítka „zapnuto“ na opačné straně, s laserovým otvorem.Třída 3B.8) Silver laserový ukazatel s kapesní svorkou, označená „Sky“.Na boku tlačítka „push“.S označením „Výstup výkonu < 1mW, vlnovou délkou 532 nm, třídy II“.Skutečně třída 3B.9) laserový styl s laserem, označený „Max 50“, „zápěstí“, „push“ na opačné straně, s laserovým otvorem.Měkký případ.Třída 3B.10) Laser s stříbrným subjektem v obchodní úpravě, označené „Sky lasery“.Strana laseru je označena jako „Měsíc“ nebo „Pluto“, tlačítko „push“.Třída 3B.11) Lasečka „Sky“ označená výrazem „Torch“ laser s označením „Sky 150“:„výstupního výkonu < 150 mw, avizí 532 nm.Produkt třídy IIIb“.Popruh zápěstí, tlačítko „push“ (push) k působení na boku.Třída 3B.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0572/12       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Nové osvětlení (od novosti) 1.E-mailová schránka palce2.Tlačný člun
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.ZÁŘÍ 05 PODNIK GH
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7076700559952.Září 05 podnik GH, kód Bary:707670066786
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobky jsou přitažlivé pro děti, zejména ty mladší 51 měsíců, které představují nebezpečí popálení a požáru s ohledem na chování dětí této věkové skupiny.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1.Plnitelné zapalovače ve tvaru postboxu tmavě zelené nebo červené barvy, vyrobené z kovu.2.Plnitelné zapalovače ve tvaru flipper červené, žluté, modré a černé barvy, vyrobené z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0586/12       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: KKK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KKD/3KD128/39018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:6926384026952
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože není vybaven mechanismem odolným dětem.Zapalovač není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače, které nejsou bezpečné pro děti
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plnitelné zapalovače s různými zdobenými otisky (skier, loď).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0567/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězec osvětlení „120 Luz de Navidad“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5606488017933
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože blikající jednotka není bezpečně připevněna k kabelu osvětlovacího řetězce, takže se mohou uvolnit dráty pod napětím, a tím vystaveny.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 120 svítilnami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0568/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „Cortina de Natal“
 
Značka: V&F
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:64378
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8882010643789
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože blikající řídicí jednotka blikání není bezpečně připevněna k kabelu v rámci řetězce osvětlení, což znamená, že živé vodiče se mohou uvolnit, a tudíž exponovány.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 80 svítilnami.Jedná se o lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0577/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „100 Rýže Light“
 
Značka: Multifunction
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN:8800000080307
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vodiče nejsou k přepínacímu zařízení řádně připojeny;Zařízení pro změnu programů nemá dostatečnou mechanickou pevnost.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec z PVC se 100 malými varnými čelními světly vybavenými programovacím zařízením.Balení do krabičky s modrou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0564/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Pod vedením
 
Značka: Ledtek
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:LT-T8-BTH.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože je nedostatečná izolace mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60968.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  T8 trubička.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0578/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Výbojka s solnou krystalem
 
Značka: Globo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:2830/2833/2843/2835
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože objímky se světlometem mohou vypadnout a skleněná baňka lze rozbít tak, aby se jejich části staly přístupnými.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výbojka na bázi soli: místo přenosného svítidla má bílou plastickou plastovou E14 napájenou ze sítě a ze síťového kabelu a plastovou základní deskou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0571/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Carrera“, „Carrera S“
 
Značka: Porsche
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 911.Stažení se týká 212 vzorového roku vozidel, která byla postavena mezi 8/9/2011 a 24/1/2012.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Existuje možnost, že by rychlospojka ve spojení s palivem na spodní straně vozidla dotýkala ohřívací potrubí.Pokud k tomu dojde, může dojít ke zhoršení funkce blokování zařízení pro rychlé spojení, které mu vede k otevření, a v důsledku toho může dojít k úniku paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Dánsko, Norsko, Maďarsko, Švédsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0582/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  STS pro osobní automobily, CS-V, SRX, STS a STS-V
 
Značka: Cadillac
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Rok výroby:2005–2007 pro společné technické specifikace, CTS-V, SRX, STS a 2006–2007 pro STC-V
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Plomba s diferenciálem typu hnací nápravy může propouštět.Rozdíl by mohl marmeláda a blokování hnacích kol za jízdy, a řidič proto nesmí mít možnost ovládat vozidlo, jehož výsledkem je havárie.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovinsko, Švédsko, Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0569/12       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Ulith
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:805.696–70,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4025648056994, šarže 121112
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože žlutá šití na želízcích rukavic obsahuje azobarviva uvolňujících 138 mg/kg 4-aminoazobenzenu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a směrnicí o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pracovní rukavice z černé textilie s elastickými manžetkami;palmová plocha a prsty s ochrannou/gumovou krycí vrstvou, manžety žluté barvy.Velikost 9.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0575/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Fashion Gil“
 
Značka: lovely style!
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. M7
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) v:— hlavy (32,3 %), paže (2,2 %), stehna (2,6 %) a boty (6,1 %) panenské panenky,— hlava (21,4 %), paže (8,8 %) a kýta (5,5 %) větší panenky.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů a stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Panenka plastová panenka, výška 280 mm, spolu s malé panenky „baby“, celkem čtyři malé a 4 velké šaty, různé příslušenství.Balení:z tištěného vnějšího kartonu s jasným oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0583/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní ředitelství pro hračky „Best style“
 
Značka: Police new set
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky 229211 (na faktuře)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Výrobek představuje:Nebezpečí poranění, protože sluneční brýle mohou snadno zlomit nebezpečné ostré body a volné části, které by mohly vstoupit na oči,Chemické riziko, protože plastový materiál přísavky obsahuje 14 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) 7,7 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP) a 2 % hmot. dibutyl-ftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Kostru hraček zaplňovaných kartou s blistkou.Obsahuje černé plastové sluneční brýle, puškové, násady s přísavkami, ruční granátona, fotoaparát, pouta atd.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0584/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka wig
 
Značka: Fashion Wig
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 68980 (u výrobku), položka č. SD4265 (na faktuře)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí popálení a požáru v důsledku hořlavosti.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Hračka s dlouhou vlasy, která je balena černě z kartonu, s fotografiemi dívky na palubě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0585/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka wig
 
Značka: Tinsel Wigs
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 68981 (u produktu), položce č. SD4320N (na faktuře)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí popálení a požáru v důsledku hořlavosti.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Hračka ve formě dlouhých stříbrných vlasů, která je zabalena v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0579/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Hong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B-103
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Vyčnívající smyčky a ggles v oblasti krku se mohou ulovit (například na hřišti, automaticky zavírající dveře na eskalátorech).Pokud tento oděv utíží kolem krku dítěte, může se dítě utrhnout.Zachycená smyčka nebo klegové se mohou nečekaně dostat na dítě neočekávaně a dítě může spadnout a utrpí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská vesta s kapucí, podšívkou a zip.Kapuci mají elastický stahovací šňůrku s plastem z plastu.Když je otvor příklop v největší části zdrhovadel, musí mít vyčnívající smyčka.Velikost:6
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0580/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: QiFeng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  G1028C
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Vyčnívající smyčky a ggles v oblasti krku se mohou ulovit (například na hřišti, automaticky zavírající dveře na eskalátorech).Pokud tento oděv utíží kolem krku dítěte, může se dítě utrhnout.Zachycená smyčka nebo klegové se mohou nečekaně dostat na dítě neočekávaně a dítě může spadnout a utrpí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vybavenost z jednodílných oděvů s kapucí pro malé děti.Kapuci mají elastický stahovací šňůrku s plastem z plastu.Když je otvor příklop v největší části zdrhovadel, musí mít vyčnívající smyčka.Výrobek je dostupný ve světle purpurově modré, růžové a světle růžové.Velikost:98, 104 A 110
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0565/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Makalon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  700715
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800123110795
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protožeOdolnost izolačního odporu není dostatečná;Není dostatečně tepelně rezistentní;Není vybaveno svorkami se šroubovkou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Rozšíření vede se čtyřmi zásuvkami se změnou a délkou kabelu 1,5 m. zabaleny v průhledném plastovém sáčku, který je zapečetěn lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0566/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Makalon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 700721,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800123110696
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:Není dostatečně tepelně rezistentníNení vybaveno svorkami se šroubovkou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Přesahu se třemi zásuvkami bez přepínače, s délkou kabelu 1,5 m. zabaleny v průhledném plastovém sáčku uzavřeném lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0570/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický hluboký tuk z fritéz „fritése Electrique“
 
Značka: Carrefour Home
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. CDF20–10 (MF-SM30H-1)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálenin, protože je prohříván.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický hluboký tuk z fritézy, 1800–2000W, 220–240 V.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0573/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Poplašný systém pro motocykly
 
Značka: Steel Mate
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  886GO
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Síťový adaptér dodávaný s výrobkem představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože je možné se během provozu dotýkat živých kolíků.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Poplašný systém pro motocykly dodávaný na síťovém adaptéru typu BOT011.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0576/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ohřívač ventilátoru „2 kW Upright Fan Heater“
 
Značka: Kingavon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BB-FH200/CX-QNQ-20–10
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, neboť plastový kryt se stává tvárnou se během používání, který umožňuje přístup k živým částem prostřednictvím průduchů.Zločinné terminály ve výrobku se mohou uvolnit v důsledku přehřátí a elektrického oblouku s nebezpečím požáru.1 hlášených incidentůVýrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrické ohřívače ventilátoru, 220–240v, 50 Hz, 2000W, bílé plastové pažnice, režim chladného vzduchu, 2 tepelného nastavení, termostatické kontroly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0581/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeče vlasů
 
Značka: Scarlett
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:KREVNÍ KOGULAČNÍ FAKTOR LACI (SC-072)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:· části živých kovů jsou přístupné prostřednictvím ochranného kovové mřížky trysky;Plocha průřezu vodičů v kabelu není dostačující;Kotevní úchyt kabelu není účinně chráněn proti natahání.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Skládací elektrická vysoušečka s růžovým plastovým krytem.U rukojeti se volí třířadné spínače.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0587/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zvukový systém „Multimediaiutingsarja 2.1“
 
Značka: HIFI+
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L-225
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 416485 218757
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požár v důsledku nedostatečné izolace mezi primárním a sekundárním napětím a izolace transformátoru se taví v poruchovém stavu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Systém akustického tlaku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 15