Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 11 ( Offentliggjort på: 16/03/2012)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0434/12       
Kategori:  Håndværktøj
 
Produkt:  Værktøjssæt "Driver Tool Kit 1/4" & 3/8 "
 
Mærke: Gadget Tools
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  330517,
 
Batchnummer/stregkode:  3 800123 110078
 
Risikotype:  Personskader
 
Hammerhovedet kan knække og løsne dele forårsage skader på øjnene eller andre dele af kroppen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Sæt redskaber i en sort plastsag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0463/12       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen "Medium Brown"
 
Mærke: Intenze
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DATO 11/30/15, LOT SS72
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 30,1 mg nikkel pr. kg og højst 7,5 mg/kg arsen.


Ifølge Rep (2008) 1 skal nikkelniveauerne i tatoveringsfarver være så lave, som det er teknisk muligt, da nikkel har et højt allergifremkaldende potentiale. Påføring under huden af tatoveringsfarver, der indeholder nikkel, i permanent kontakt med et sensibiliserende allergen. Det arsenindhold, der påvises i prøven, overskrider også det niveau på 2 mg/kg, der anbefales i Resolution RescAP (2008) 1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  En tyk, brun væske i en plastflaske med dispensedyse i låget.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0468/12       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Skubbe
 
Mærke: Wansfeng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WS markerer på bunden
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger og brand, da det ikke er børnesikret.


Lighterne er ikke i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/502/EF om forbud mod markedsføring af ikke-børnesikrede lightere.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Leverandørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lighter, længde 6,3 cm, med et indbygget lys, pakket i salgsdisplay med indhold af 4x5-stykker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0450/12       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagerbil Agila B
 
Mærke: Opel
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Tilbagekaldelsen vedrører 2012 af modelåret Agila B (kun venstrestyrede køretøjer) med VIN-numre fra C M 610214 til C 638586.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Den nederste del af ratsøjlen, mellemakslen, kan være forkert monteret på styretransmissionen. I værste fald kan mellemakslen gå løs fra styreapparatet, hvilket medfører, at køretøjet mister sin kontrol, hvilket kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Ungarn
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal, Tyskland, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0458/12       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel1.ZX600R9/A/B/C2.ZX1000E8/93.ZX1000FA/B
 
Mærke: Kawasaki
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Tilbagekaldelsen berører motorcykler med løbenumre: 1.JKAZX600RRA000022 til JKAZX600RRA033748 2.JKAZXT00EEA000006 til JKAZXT00EET025541 3.JKAXT00FFA000004 til JKAZXT00FFA003284
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Under visse omstændigheder kan regulatoren/ensretterenhederne levere utilstrækkelig opladning til batteriet, hvilket kan medføre motorstop. Motorstop, mens kørsel kunne føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Norge, Nederlandene, Danmark, Ungarn, Spanien, Det Forenede Kongerige, Slovenien, Sverige, Portugal

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0437/12       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Arbejdshandsker — "Arbeitshamsschuche"
 
Mærke: HM Müllner
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Post nr. AH-105SL; stregkode: 9 002488 089110
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi de forskellige dele af handskerlæder indeholder 40-67 mg chrom (VI) pr. kg. Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 420.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Hånd-grønne/gule arbejdshandsker af læder; mørkeblåt, der er fremstillet af stof med røde og sorte striber foret (brunt og sort mønster på hvid baggrund) dækker ikke alle handsker's indre overflade. Emballage: lyst gul papæsk med sort og grå skrift.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Luxembourg

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0439/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Splat nedskudt "Palla Splat" Cartoon Network Splat Shot — tre forskellige versioner: 1) Split Shot Ben 10 Ultimate Alien; 2) Splat Svarmerlan Brangle-Brawlere 3) Splat Svarder Spider Sense Spiderman
 
Mærke: Splat Shot
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  To forskellige stregkoder for hver version: 8 0051 24001010 og 8 0051 24001003
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi produktet let kan splittes op og forårsage udsivning. Den samlede aerobe bakterietal i væsken kan være op til 9 x 103 cfu/ml.


To indberetninger af hændelser.


Produkterne er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjet, der fremstilles af blød plast i forskellige farver, formes i en kugle og indeholder en væske. Emballage: en blister-pakning med brugsanvisning på italiensk og engelsk, som er anført på kartonernes underlag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0440/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Det art af blødt legetøj (DETTE PRODUKT IS LICENTERET)
 
Mærke: Lekkerland
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele (knap til legetøjshovedet), som let kan aftages og sluges af små børn.

Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Meget store "hej Kitty" blødt legetøj (ca. 1 m høj).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0442/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukke "Princess Cute"
 
Mærke: Princess
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 5588 A
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, da dukken kan sluges af små børn. Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukkens hoved indeholder 20,5 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).


Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.


I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagetrækning fra forbrugerne. tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plasticdukke, højde: 280 mm, med blå beklædning, blond hår og lyserød plastiksko. Emballage: gennemsigtig plastbeholder..
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Rumænien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0444/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Musikafspilning
 
Mærke: Yudehai Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: 999-12,
 
Batchnummer/stregkode:  7100010010822
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi tallene kan putte små dele, der kan sluges af små børn. Hertil kommer, at tykkelsen af de snore, der anvendes til at hænge tallene, er mindre end den foreskrevne grænse.


Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Musik, roterende og plastlegetøj, der skal hænges op over en babylift, der består af 4 rangler, der ligner frugt og grøntsager, og en roterende roterende mekanisme, som udsender lyde. Emballage: papkasse med gennemsigtigt plastvindue. Vejledning, information og advarsler er på emballagen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0445/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pull langs legetøjsproduktet "Play Bug"
 
Mærke: Baby Play Center
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: WA-6081
 
Batchnummer/stregkode:  6939071660810
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi små dele kan skilles ad og sluges af små børn.


Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Pullind over problemet med hård, flerfarvet plastik, der kører på fire hjul.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0447/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj til legetøj
 
Mærke: Funny Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: 91856-2
 
Batchnummer/stregkode:  4135191286004
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi små dele kan løsgøres og sluges af små børn.

Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Klapfly fremstillet af hård plast i røde og blå farver, to hjul og et push-håndtag. Kealburet og klapper. (PRODUKTET KAN VÆRE FORFALSKET)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0448/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Spil i forbindelse med konkurrenceskydning "Intelligence Agent"
 
Mærke: Secret Agent
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  305-1
 
Batchnummer/stregkode:  9807939000085
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet udgør en risiko for:


— kvælning, fordi sugekopper let kan skilles ad og puttes i et barns mund


Skader, fordi projektillerne, der fyres med sugekopper i en persons ansigt, kan forårsage skader, navnlig i øjet.


Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Et hemmeligt agentsæt bestående af en pistol, 3 projektiler af ikke-fleksibel plast, som er slut med orange halvgennemsigtige sugekopper, og et mindre plastmål. Emballagen er en blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0460/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukkearter
 
Mærke: Wei Mei
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. JM 167A
 
Batchnummer/stregkode:  8716800014155
 
Risikotype:  Strangulering
 
Varen udgør en stranguleringsrisiko, fordi den omfatter en ledning, der er længere end 300 mm.


Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71 1-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Pink, gang, dukkedukker med bly omkring halsen, som virker på batterier. Bly er faktisk en indstilling af snor, som ikke kan vinde, og som er over 300 mm. Beskrivelse af emballagen: en gennemsigtig plasticpose, der er mærket med importørens oplysninger, CE-mærkning, stregkode og "Made in China".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0461/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticdukker "Fashion Girl"
 
Mærke: New Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ny 5338C og 5338A
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukkens hoved og arme har vist sig at indeholde over 0,2 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).


I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Plastdukker med forskellige kjoler og tilbehør. J.nr.: 5338c har meget røde flettede lidser og en lang rosa klædning sammen med 3 andre korte gule kjoler og en grøn kjole. Ref. 5338a har langt løse hår og har også en lyserød beklædning, og det sælges med endnu 3 kjoler til lilla, blåt og lyserødt samt dark crimpson og guld. Beskrivelse af emballagen: Papkasse med mærke og "Fashion Girl".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0462/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Backpack og "Baby Mochilla"
 
Mærke: Ming Ming
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.: 32459
 
Batchnummer/stregkode:  8432748324599
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele (bagsækkens gjorde), som små børn kan løsne sig og sluge.


Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Dukke med bagpakke på hjul med hjul, der begge er forsynet med små dyretegninger. Emballagen er en enkelt papæske. I boksen er der en etiket med importørens oplysninger, CE-mærkning, reference og stregkode.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0465/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukke "Fashion styled"
 
Mærke: Anlily
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  OK178049
 
Batchnummer/stregkode:  8 858689 512244
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukken har vist sig at indeholde 25 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).


I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Pakning af dukke med skinnende snitbetegnelse: Cardboard box med en gennemsigtig front, som bærer påskriften "Fashion style", "CE-mærkning" og "stregkoden".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0470/12       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fiskeri — "Magnetisk fiskeri"
 
Mærke: Hello Fishy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TY1603
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Legetøjet udgør en risiko for kvælning og maveskader, da magneterne kan løsne sig, og de har et højt magnetisk fluxindeks. Magneterne kan forårsage tarmblokering, hvis to eller flere af dem sluges af et barn.


Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Play-sæt med en plastikstang med en magnet på enden og et LED-lys, og 3 plastfisk også med magneter og et LED-lys. Alle har anbragt en flad, farvet pakning, der er pakket i klar plast. Indskærpelser: "anbefalet for 6 år og derover. Ikke egnet til børn under 36 måneder, da smådele kan forårsage kvælning. Produktet indeholder magneter eller magnetiske dele. Magneter, der hænger sammen eller fæstner sig til en metalgenstand inde i den menneskelige krop, kan forårsage alvorlig eller dødelig skade. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis magneterne sluges eller indåndes. "
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0438/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderhandsker
 
Mærke: Infinity Man
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  2 000000713946 Ordning: 9885500
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi forskellige dele af handskerlæder indeholder 16.5-35,2 mg chrom (VI) pr. kg. Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner. Det i foret fundne dispersionsniveau Orange 37 var på 385,8 mg/kg. Dette farvestof har allergifremkaldende egenskaber.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Handsker til sortsugning, som er elastisk rundt om håndleddet, med sort stof, størrelse L.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0441/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko til børn
 
Mærke: Red Apple
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 0,24 % dibutylphthalat og 0,32 % af bis- (2-ethylhexyl) phthalat.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnesko af gummi.
Oprindelsesland:  Thailand
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Rumænien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0443/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: United Colors of Benetton
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  4AC755T50
 
Batchnummer/stregkode:  8033152602725
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af snorelusser i taljen og ankelområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Lyserøde benklæder til børn på 10 år og derover. Bukser på taljen og ankelområdet. På ankelen går snorene ud under den enkelte brugers plads, og dens længde er 14 cm. Snorets længde i taljen er 31 cm.
Oprindelsesland:  Bangladesh
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0451/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Drengejakke
 
Mærke: Hong
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  A874 2
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Snoren i hætten med tanke på enderne udgør en stranguleringsrisiko.


Desuden er snoren elastisk, og hvis barnet trækker sig ud, kan det springe tilbage i øjnene og udsættes for skader.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Jakke med kappe og lynlås. Kaletten omfatter en elastiksnor med knubs og plastsnor i enderne. Varen er dekoreret med et dyretmed hoved og en påskrift: "Bruin". Størrelser: 104/110,110/116
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0452/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Kabeljakke
 
Mærke: Ke Yi Qi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  B-813°
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Snoren i hætten udgør en stranguleringsrisiko.


Desuden er snoren elastisk, og hvis barnet trækker sig ud, kan det springe tilbage i øjnene og udsættes for skader.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Jakke med hætte og lynlås. Kaletten kan fjernes ved hjælp af en ziper, og den indeholder en elastiksnor med knuder og plaster, der går i endestykker. Varen er dekoreret med påskriften: "Bulabala". Jakken er til rådighed i mørke og lys rosa. Størrelse: 134,140
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0453/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: SunSea
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: LP-023
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snoren i hætten udgør en stranguleringsrisiko.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børn, der er umyndige med hætte og lynlås. Varen er dekoreret med påskriften: "Play Game". Kaletten omfatter en ubehæftet løbesnor med knuder i enderne. Størrelse: 116-134
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0455/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pille
 
Mærke: Nice Wear
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: GX661,
 
Batchnummer/stregkode:  05966699853558
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snoren i kaletten med knuder og forråd i enderne skaber risiko for strangulering for børn.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Lyserødt coat med hætte, lynlås og to lommer. Lommerne er dekoreret med farvebånd og med dekorative knapper. Kaletten omfatter en ubehæftet løbesnor med knuder og plaster i enderne. Størrelse: 1, 2, 3, 4, 5.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0456/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pille
 
Mærke: Nice Wear
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GX665
 
Batchnummer/stregkode:  05966699853558
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Den snor, der lægges i kaletten med tanke på enderne, udgør en stranguleringsrisiko.


Desuden er snoren elastisk, og hvis barnet trækker sig ud, kan det springe tilbage i øjnene og udsættes for skader.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Violet cool, lynlås og to lommer. Lommerne er dekorerede med dekorative ringe med metal. En hætte, der ikke er fastgjort med en elastisk snor med plast, i enderne. Størrelse: 4 OG 6.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0457/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: Newness
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  art. 933
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af en løbegangssnor i halsområdet.


Hertil kommer, at produktet udgør en risiko for skader, da den elastiske snor kan blive fanget, strække sig, løsne igen og gå tilbage til barnets øjne.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Børnejakke, der er forsynet med en hætte og en elastisk snor. Beregnet til børn i alderen 3-4 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0459/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: Fashion Boy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  art. 1127
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af en løbegangssnor i halsområdet.


Hertil kommer, at produktet udgør en risiko for skader, da den elastiske snor kan blive fanget, strække sig, løsne igen og gå tilbage til barnets øjne.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Børnejakke, der er forsynet med en hætte og en elastisk snor. Beregnet til børn på 4 år og derover
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0464/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Handsker til læderhandsker
 
Mærke: HKM Texas
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  4000315451654, punkt nr. 4382
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det blev konstateret, at en gul læderdel af håndfladen med højrekørsel indeholder 16,2 mg/kg ekstraherbare chrom (VI), og palmearealet af den venstre handske blev fundet at indeholde 7,3 mg pr. kg læder af ekstraherbart chrom (VI).


Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Handsker af Nappa læder, åndelig, wear-resistent, højvarmeretention, skridsikker belægning, forstærket rem og velcro. Handskerne har et "HKM Texas" -mærke med tre stjerner og et hesterhoved. Størrelser XS, S, M, L, XL, XXL
Oprindelsesland:  Pakistan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig, Østrig, Lichtenstein, Belgien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0466/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: Best Kid's
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  art. 10036
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet er forbundet med en strangulering, fordi snorets snor i kaletten kan blive fanget. Produktet udgør også en risiko for skader, fordi den elastiske snor kan medføre øjenskader, hvis den kommer i klemme, befinder sig, løsnes igen og går tilbage.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Børnejakke, der er forsynet med en hætte og en elastisk snor. Beregnet til børn på 4 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0467/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: Hope Star
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  artikel, stk. 1002
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelstrenge i kaletten.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Barn på umyndigtet med løbesnor i kaletten — 180 mm. beregnet til børn på 6 år og derover
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0469/12       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnedragter
 
Mærke: QiFeng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  10065C
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko, fordi de udragende dele og snorene i hals-zonen kan blive fanget, og, hvis beklædningsgenstanden strammes omkring barnets hals, risikerer barnet at blive kvalt. Desuden kan det trække barnet, som uventet får barnet, til at falde og pådrage sig skader.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Overtræksdragt med hætte til småbørn. Kaletten omfatter en elastiksnor med plastemakreller. Når emhætten åbnes i den største bredde, udgør snoren et fremspringende punkt. Størrelse: 98, 104
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0449/12       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelak "Lak na nehty" (neglelak)
 
Mærke: Lucci
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Farve 33 — lyserød; DMT: 03.2013
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt indeholder 0,42 % di-n-butylphthalat (DBP)


Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Neglelak i en glasflaske med sølvplasthætte. Farve 33 — lyserød. Volumen 12 ml. Varen sælges separat — ingen anden produktemballage.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0435/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk friturekogere
 
Mærke: Carrefour Home
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: CDF12-11
 
Batchnummer/stregkode:  3608143374490
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet kan overvarme.


Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elektrisk friturekogere. Kapacitet 3 l. effekt: 1800-2200 W Spænding 220-240V 50 Hz
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0436/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Natlys
 
Mærke: All Star
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Reference 9985
 
Batchnummer/stregkode:  3527160099851
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi casingen kan give adgang til strømførende dele.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Flade, hvidt, natlys med kontakt. Ca. 6,5 cm i det bredeste punkt og 8,5 cm lang (inklusive elektrisk stik).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0454/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rør "Rejsesæt"
 
Mærke: Scarlett
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: SC-073, Stregkode: 5 050370 007388
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi den gennemsigtige del af hårtørreren og den beskyttende metalrist kan fjernes uden brug af værktøj, der giver adgang til levende metaldele.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Sammenklappelig, elektrisk hårtørrer med plasthuse. Med hensyn til håndtag skal der være en treleddet vælger over tre positioner. Hårtørreren indeholder en gennemsigtig del i dysen, som let kan fjernes. Tekniske parametre: 220-240 V ~, 50 Hz, 1200 W, klasse II.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Litauen

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0471/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ledningsadapter "Genesis"
 
Mærke: Talk King Accessories
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Til NEC E122
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for brand og elektrisk stød, da det er forsynet med utilstrækkeligt stifter, der kan beskadige stikkontakten.

Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  AC/DC-adapter. Input: 100-240 V 50/60 Hz 0.1A Output: 4.2-12 V DC 200-600 mA. For NEC E122 (IKKE OPRINDELIGT PRODUKT).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0472/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Netadapter "Series"
 
Mærke: Talk King Accessories
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SeriesFOR NEC 606/616
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for brand og elektrisk stød, da det er forsynet med utilstrækkeligt stifter, der kan beskadige stikkontakten.

Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  AC/DC adaptor. Input: 90-250 V 47-63 Hz 60 mA/Output: 4.5-12.5 V DC 700 mA. For NEC 606/616 (IKKE OPRINDT PRODUKT).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0473/12       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Netadapter "Travel Charger"
 
Mærke: Talk King Accessories
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Til PANASONIC GD55
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for brand og elektrisk stød, da det er forsynet med utilstrækkeligt stifter, der kan beskadige stikkontakten.

Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Ledningsoplader. Input: 100-240 V 50/60 Hz 0.1A Output: Ikke angivet. For Panasonic GD55 (IKKE OPRINDELIGT PRODUKT).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2012 - 11