Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 11 ( Zveřejněno: 16/03/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0434/12       
Kategorie:  Ruční nástroje
 
Výrobek:  Sada nástrojů „Driver Tool Kit Socoket 1/4“ & 3/8“
 
Značka: Gadget Tools
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  330517,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 800123 110078
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hlava kladiva může zlom a oddělené části způsobit zranění očí nebo jiných částí těla.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Sada nástrojů v plastovém černém případu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0463/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva „Medium Brown“
 
Značka: Intenze
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DATUM 11/30/15, LOT SS72
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 30,1 mg/kg niklu a 7,5 mg/kg arsenu.


Podle ReAP (2008) 1 musí být hladiny niklu v tetických inkoustech tak nízké, jak je to technicky dosažitelné, protože nikl má vysoký alergenní potenciál. Aplikace na kůži tetovacích barev obsahujících nikl vede k trvalému kontaktu s senzibilizujícím alergenem. Úroveň arsenu zjištěná ve vzorku rovněž přesahuje úroveň 2 mg/kg doporučená v rezoluci ReAP (2008) 1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hustá a hnědá kapalina v plastové láhvi s dávkovou tryskou na víko.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0468/12       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: Wansfeng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VR na dně
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože není bezpečný pro děti.


Zapalovač není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače, které nejsou bezpečné pro děti
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení dodavatele z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tlačný člun o délce 6,3 cm, se zabudovaným světlem, zabalený v obchodním zobrazení obsahujícím 4 x 5 kusů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0450/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil Agila B
 
Značka: Opel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká 2012 vzorového roku Agila B (pouze vozidla s levostranným řízením) a VIN DIČ z C M 610214 na C M 638586.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Do kormidelního zařízení může být nesprávně smontován nižší kloub mezihřídele řízení. V nejhorším případě se může přechodná hřídel oddělit od kormidelního zařízení, což vede ke ztrátě ovládání vozidla, které by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Německo, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0458/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motorcysto1.ZX600R9/A /B/C2.ZX1000E8/93.ZX1000FA/B
 
Značka: Kawasaki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká motocyklů s pořadovým číslem: 1.JKAZX600RA000022 až JKAZX600RRA033748 2.JKAZXT00EA000006 až JKAZXT00EA025541 3.JKAZXT00FFA000004 až JKAZXT00FFA003284
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Za určitých okolností mohou regulační orgány/sestavy usměrňovače poskytnout dostatečné nabíjení baterie, která by mohla vést k zastavení motoru. Zastavení chodu motoru by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Norsko, Nizozemsko, Dánsko, Maďarsko, Španělsko, Spojené království, Slovinsko, Švédsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0437/12       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice „Arbeithandschuhe“
 
Značka: HM Müllner
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. AH-105SL čárový kód: 9 002488 089110
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože různé části rukávové usně obsahují 40–67 mg/kg chromu (VI). Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.


Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 420.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pracovní rukavice pro zelené/žluté usně z usně darovaná manžetová pouta z textilie, s červenými a černými pruhy; podšívka (hnědý a černý vzor na bílém pozadí) neodpovídá celému povrchu rukavic. Balení: světle žlutý lepenkový štítek s černým a šedým písmem.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0439/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Split na střelu „Pela Split“ Cartoon Network Specat Shot – tři různé verze: 1) Kalení s nejvyšším cizincem Shor-Ben 10; 2) Kalení v Steplě Bakaruk Brawlers (Brawlers); 3) Spitva Shot Spider Sense Spiderman
 
Značka: Splat Shot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dva různé čárové kódy pro každou verzi: 8 0051 24001010 a 8 0051 24001003
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt představuje mikrobiologické riziko, protože výrobek se může snadno rozdělit, což vede k úniku kapaliny. Celkový počet aerobních mikroorganismů v kapalině může být až 9 x 103 cfu/ml.


Byly oznámeny dvě nežádoucí příhody.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka, která je vyrobena z měkkého plastu v různých barvách, je vytvarována do kuličky a obsahuje kapalinu. Balení: obal s blistrem s návodem k použití v italštině a v angličtině uvedený na podložce z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0440/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dobrá hračka Kitty (tento výrobek IS PROTFEIT)
 
Značka: Lekkerland
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (tlačítko na přídě na hlavě hračky), které malé děti mohou snadno oddělit a spolknout.

Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Velmi velká „hyaj Kitty“ (přibližně 1 milionů lidí).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0442/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Princess Cate“
 
Značka: Princess
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 5588A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obuv pro panenky se může spolknout malými dětmi. Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje 20,5 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od trhu a odvolání spotřebitelů ze strany distributor.stažení z trhu objednaného orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu, výška 280 mm, s modrými obnosy, vlasovými vlasy a růžovými plastové obuvi. Balení: průhledná plastová nádoba.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0444/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební mobilní
 
Značka: Yudehai Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 999–12,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7100010010822
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože tyto údaje se mohou rozbít při uvolňování malých částí, které mohou malé děti spolknout. Kromě toho je tloušťka šňůr používaných k upevnění číslic menší než požadovaný limit.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hudební, otáčející se, plastová hračka, která má být zavěšena nad dětskou postýlku skládající se z 4 rákos podobné ovoce a zeleniny, a sklopný rotační mechanismus, který vydává zvuky. Balení: lepenková krabice s průhledným plastovým oknem. Návod, informace a varování jsou na obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0445/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky „Play Bug“
 
Značka: Baby Play Center
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: WA-6081,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6939071660810
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé části oddělit a spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Táhla na tagu z tvrdé, vícebarevné plastické hmoty, jízda po čtyřech kolech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0447/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: Funny Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 91856–2,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4135191286004
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou být odděleny a malé děti by jej mohly spolknout.

Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Smyček z tvrdého plastu v červené a modré barvě, po dvou kolech a zatlačování. Motýli se pohybuje a vztáhnou své křídla. (VÝROBEK MŮŽE BÝT PADĚLÁN)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0448/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrát službu jako „zpravodajská jednotka“
 
Značka: Secret Agent
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  305–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9807939000085
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


— udávení, protože přísavky lze snadno oddělit a umístit do úst dítěte,


Zranění způsobená projektily, které spalují bez přísavek, do obličeje může způsobit zranění, zejména na oči.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Souprava s tajným materiálem, 3 projektil z nepružného plastu, zakončená oranžovými poloprůhlednými přísavkami, a malý plastový cíl. Balení je balistice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0460/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Loutková hračka
 
Značka: Wei Mei
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. JM 167A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8716800014155
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože zahrnuje šňůru delší než 300 mm.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71 1–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Narůžovělá po chůzi s olovem kolem krku, které působí na baterie. Olovo je skutečně bezvětratelnou šňůrou o rozměrech více než 300 mm. Popis balení: transparentní plastový pytel s etiketou uvádějící údaje o dovozci, označení CE, čárový kód a „vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0461/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové loutky „Fashion Girl“
 
Značka: New Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Refs 5338C a 5338A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože bylo zjištěno, že hlava a paže panenku obsahují více než 0,2 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenky z plastů s různými šaty a doplňky. Č.j.: 5338c má dlouhé červené pletence a dlouhý růžový oblek a 3 jiné krátké žluté šaty a zelený oblek. Ref. 5338A má dlouhé volné vlasy, rovněž nosí růžový oblek a prodává se s dalšími 3 šaty, v fialovém, modrém a růžovém a tmavém krém a zlatu. Popis balení: Lepenkové krabice s obchodní značkou a „ashion Gill“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0462/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Košíky a panenka „Baby Mochilla“
 
Značka: Ming Ming
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: 32459
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432748324599
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože obsahuje malé části (popruhy podbalíčku), které mohou malé děti oddělit a spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenka s příslušenstvím pro podbalení s koly, a to jak s malými výkresy na zvířatech. Jedná se o jeden karton. V rámečku je štítek s údaji o dovozci, označením CE, referenčním a čárovým kódem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0465/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová panenka „Fashion style“
 
Značka: Anlily
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  OK178049
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 858689 512244
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože bylo zjištěno, že hlava panenka obsahuje 25 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenka s lesklým oborem Popis obalu: Cardboard box s průhlednou přední částí, která je opatřena nápisem „Fashion style“, označením CE a čárovým kódem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0470/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lovná šňůra „Magnetická rybářská hra“
 
Značka: Hello Fishy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TY1603
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Hračky představují nebezpečí zalknutí a poranění žaludku, protože magnety se mohou oddělit a mají vysoký index magnetického toku. Magnety by mohly způsobit ucpání střev, pokud dítě spolkne dvě nebo více z nich.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada sestávající z plastové rybářské tyčinky s magnetem s magnetem na konci a z světla LED a 3 plastových ryb též s magnetem a světelných zdrojů LED. Vše umístěno v plochém, barveném a lepenkovém balení v jasném plastu. Tato upozornění: „Doporučený pro věk 6 +. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců, neboť malé části mohou způsobit nebezpečí udušení. Položka obsahuje magnety nebo magnetické komponenty. Magnety přitahující se k sobě navzájem nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Při požití nebo vdechnutí magnetů vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0438/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: Infinity Man
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 000000713946 Příkaz: 9885500
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože různé části rukávové usně obsahují 16.5–35,2 mg/kg chromu (VI). Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce. Míra nedisperzního typu, která byla zjištěna v podšívce 37 mg/kg, je 385,8 mg/kg. Toto dispergační barvivo má alergenní potenciál.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rukavice s černou tkaninou o velikosti L.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0441/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Red Apple
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,24 % dibutylftalátu a 0,32 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská obuv vyrobená z kaučuku.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0443/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: United Colors of Benetton
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4AC755T50,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8033152602725
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase a kotnících.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Růžové kalhoty pro děti ve věku 10 let. Kalhoty mají šňůry na stažení v pase a kotnících. Na kotník se části zdrhovadel pohybují pod hranicí vzdálenosti „trouživatel“ a jejich délka je 14 cm. Délka šňůr na stažení v pase je 31 cm.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0451/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecká vesta
 
Značka: Hong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A874 2 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací šňůrka v kapuci, která se nachází na koncích, představuje riziko uškrcení.


Kromě toho je táže na stažení je elastická a v případě, že se dítě pull, může na něj zapružnit zpět do očí a obličej, které způsobují zranění.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Chlapecká kabát s kapucí a zip. Kapota zahrnuje elastický šňůrku s uzly a plastovými tvarovkami na koncích. Výrobek je zdoben nantedem s hlavou a nápisem: „Bruin“. Velikosti: 104/110,110/116
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0452/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kabát
 
Značka: Ke Yi Qi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B-813
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací šňůrka v digestoři představuje riziko uškrcení.


Kromě toho je táže na stažení je elastická a v případě, že se dítě pull, může na něj zapružnit zpět do očí a obličej, které způsobují zranění.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dívčí kabát s kapucí a zdrhovadlo. Kapuci lze odstranit pomocí zipýzy a na koncích obsahuje elastický šňůrku s uzly a plastem. Výrobek je zdoben nápisem: „Bulbala“. Kabát je k dispozici v temnu a světle růžové barvy. Velikost: 134,140
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0453/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: SunSea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: LP-023
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůrka v digestoři představuje riziko uškrcení.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Pocení dítěte za pocení spolu s příklonem a zipem. Výrobek je zdoben nápisem: „Play hra“. Kapota zahrnuje nepřipojený šňůrku s uzly na koncích. Velikost: 116–134
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0455/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí
 
Značka: Nice Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: GX661
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  05966699853558
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůrka v digestoři s uzly a ges na koncích představuje pro děti riziko uškrcení.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Růžový kabát s kapucí, zdrhovadlo a dvě kapsy. Kapsy jsou zdobeny stuhami a ozdobnými tlačítky. Kapota zahrnuje nepřipojený šňůrku s uzly a plastovými četami na koncích. Velikost: 1, 2, 3, 4, 5.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0456/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí
 
Značka: Nice Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GX665
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  05966699853558
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Šňůrka umístěná v kapuci, která se nachází na koncích, představuje riziko uškrcení.


Kromě toho je táže na stažení je elastická a v případě, že se dítě pull, může na něj zapružnit zpět do očí a obličej, které způsobují zranění.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Purpurový kabát s kapucí, zdrhovadly a dvě kapsy. Kapsy se zdobí kovovými dekorativními kroužky. Kapota zahrnuje nepřipojenou elastický šňůrku s plastovými čekámi na koncích. Velikost: 4 A 6.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0457/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Newness
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 933
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v oblasti krku.


Kromě toho výrobek představuje riziko zranění, jelikož elastický stahovací řetězec může být uloven, tažena, znovu se a znovu se vrací do očí dítěte.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská vesta s kapucí a elastickou stahovací šňůrou. Určené pro děti ve věku 3–4 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0459/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Fashion Boy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 1127
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v oblasti krku.


Kromě toho výrobek představuje riziko zranění, jelikož elastický stahovací řetězec může být uloven, tažena, znovu se a znovu se vrací do očí dítěte.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská vesta s kapucí a elastickou stahovací šňůrou. Určené pro děti ve věku 4 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0464/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožené rukavice s podšívkou
 
Značka: HKM Texas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4000315451654, č. 4382
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože bylo zjištěno, že žlutá kožená část dlaně oblasti pravé rukavice obsahuje 16,2 mg/kg extrahovatelného chromu (VI) a palmová plocha levého rukavic obsahuje 7,3 mg na kg kůže extrahovatelného chrómu (VI).


Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rukavice z Nappa, dýchatelné, dýchatelné, odolné vůči odolné proti teplu, odolnost proti protiskluzovému upevnění, vyztužený popruh a spojovací prostředek na suchý zip. Rukavice mají značku „HKM státu Texas“ se třemi hvězdičkami a hlavou koně. Velikosti XS, S, M, L, XL, XXL.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Rakousko, Lichtenštejnsko, Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0466/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Best Kid's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 10036
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože se může usazovat šňůrka v digestoři. Výrobek také představuje riziko zranění, protože elastický stahovací řetězec může způsobit poškození očí, pokud se dostane do pasti, rozbije se, uvolňuje se znovu a vrací se zpět.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská vesta s kapucí a elastickou stahovací šňůrou. Určené pro děti ve věku 4 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0467/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Hope Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek HS-1002
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské týkošile se zdrhovací šňůrou v digestoři – 180 mm. určené pro děti ve věku 6 let
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0469/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kombinézy
 
Značka: QiFeng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10065 C
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože vyčnívající části a ggles v oblasti krku se mohou ulovit, a pokud tento oděv ustupuje kolem krku dítěte, dítě by mohlo být cizí. Kromě toho se usazenskaná smyčka nebo ggles mohou nečekaně dostat dítěte, které by mu způsobovaly pádem a trpěly zraněními.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kombinéza s kapucí pro malé děti. Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi. Když je otvor příklop v největší části zdrhovadel, musí mít vyčnívající smyčka. Velikost: 98 A 104
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0449/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty „Lak na nehty“ (lak na nehty)
 
Značka: Lucci
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Barva 33 – růžová; DMT: 03.2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento produkt obsahuje 0,42 % din-butyl-ftalátu (DBP)


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Lak na nehty ve skleněné láhvi s plastovým víčkem stříbra. Barva 33 – růžová. Objem 12 ml Produkt se prodává samostatně – žádné jiné obaly výrobku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0435/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická hluboké fritéz
 
Značka: Carrefour Home
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: CDF12–11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3608143374490
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek může převednout.


Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrická hluboká fritéz. O objemu 3 l: 1800–2200W Napětí 220–240 V 50 Hz
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0436/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Noční
 
Značka: All Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 9985
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3527160099851
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože pouzdro může zlomit přístup k živým částem.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ploché, bílé, noční světlo a spínače. Přibližně 6,5 cm v nejširším místě a 8,5 cm dlouhé (včetně elektrické zásuvky).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0454/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů „Travel Set“
 
Značka: Scarlett
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: SC-073, Čárový kód: 5 050370 007388
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože průhledná část vysoušeče vlasů a ochranná kovové mřížky trysky mohou být odstraněny bez použití nástrojů, které vedou k tomu, že živé kovové části budou přístupné.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Skládací, elektrické vysoušeče vlasů s plastovým krytem. U rukojeti se volí třířadné spínače. Vysoušeč vlasů obsahuje průhlednou část na trysku, kterou lze snadno odstranit. Technické parametry: 220–240 V ~, 50 Hz, 1200 W, třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Litva

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0471/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér „Genesis“
 
Značka: Talk King Accessories
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Za NEC E122
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože je to dostatečně velké kolíky, které by mohly poškodit zásuvku.

Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  AC/DC adaptér. Vstup: 100–240 V 50/60 Hz 0.1 A Výstup: 4.2–12 V DC 200–600 mA. Za NEC E122 (NNOT ORIGINÁL PRODUKTU).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0472/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  „Řada“ o elektrické síti „řada“
 
Značka: Talk King Accessories
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Seriesfor NEC 606/616
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože je to dostatečně velké kolíky, které by mohly poškodit zásuvku.

Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Korektor AC/DC. Vstup: 90–250 V 47–63 Hz 60 mA výstupu: 4.5–12.5 V DC 700 mA. Pro NEC 606/616 (NIKOLI PRODUKTU).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0473/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  „Travel Specification“ (cestovní subjekt)
 
Značka: Talk King Accessories
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Podniku PANASONIC GD55
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože je to dostatečně velké kolíky, které by mohly poškodit zásuvku.

Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Nabíječka do elektrické sítě. Vstup: 100–240 V 50/60 Hz 0.1 A Výstup: Není označeno. Podniku Panasonic GD55 (NOT ORIGINÁL PRODUKTU).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 11