Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 9 ( Zveřejněno: 02/03/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0341/12       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Parfémovaný vosk „Originál vonné látky z taveniny“
 
Značka: Scentchips®
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 716516 118765, bod: 251991
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek připomíná cukrovinky a jeho tvar i sladká vůně mohou vést k záměně s potravinami. Výrobky se mohou snadno vkládat do úst a spolknout. Existuje riziko, že děti přicházejí v dosahu těchto malých kusů, a že je jejich zvědavost arušena tvarem a zápachem.


Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zcela zabarvené kousky parafinového vosku v různých tvarech. Podobají cukrovinkám a mají značně sladkou chuť, v některých případech též s ovocnou vůní.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0364/12       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Nový typ „Italia Shirt Lepalter“
 
Značka: Dora
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože je atraktivní pro děti.


Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nový zapalovač ve formě fotbalu ryzí se barvivy italského fotbalového mužstva v Itálii.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0356/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Spotage“
 
Značka: Kia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Spor 1.7 CRDI Datum výstavby modelu je od října 2010 do dubna 30, 2011 a číslo VIN je U5YPC8 * * * L019910 až U5YPC8 * * * * L065395.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některá vozidla byla vybavena vakuovou pumpičkou, která by v provozu nemohla. Jestliže k tomu dojde, sníží se objem podtlaku, který bude po řadě brzdění mít za následek větší brzdnou dráhu a tvrdost pedálu. To by mohlo vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Slovensko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Litva, Portugalsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0357/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl „V-Strom“
 
Značka: Suzuki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DL650A, DR650A a DL650EXP Připomíná se, že se týká 2012 modelů s VIN čísel JS1C7111100100314 až JS1C7111100105723.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední brzdový spínač je náchylný k poruše. Pokud k tomu dojde, brzdové světlo se nebude rozsvítit, když se ovládá páka přední brzdy. Pokud by k tomu došlo, motoristy za tímto účelem nemusí oznámit zpomalení brzdného zpomalení, čímž se zvyšuje riziko nárazu zezadu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Maďarsko, Spojené království, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0327/12       
Kategorie:  Tlaková zařízení/nádoby
 
Výrobek:  Mapa tlakové láhve plynu/Pro – Mapa/Pro TUV
 
Značka: 1) Worthington (Map/Pro and Map/Pro TUV) 2) Bullfinch (Map/Pro)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká tlakových láhví vyrobených před 12. lednem 2012. Tlakové láhve vyrobené po 12. lednu 2012 nejsou součástí oběhu. Jsou označeny černým nebo bílým diamantem na vrchní rameni válce.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Plyny z mapy/mapy, Propylenu a MPP se mohou v průběhu času v jádru ventilu rozkládat epichlorhydrinovou pečeť, která by mohla vést k tomu, že ventil nebude zcela znovu zaplombován, a z tohoto důvodu dojde k úniku svítilny z tlakové láhve.


Výrobek není v souladu se směrnicí 2010/35/EU o přepravitelném tlakovém zařízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prodávané volně ložené, balené s svítilnou (ve zvláštním pytli) nebo v krabicích.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0334/12       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Reflexní vesta (Výstraha vysoké dohlednosti VEST)
 
Značka: Top Accs
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže č. FD070316 8414569490202
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože povrchová plocha reflexního materiálu není odpovídající. Výrobek není výrobek třídy 2, jak je uveden na výrobku, a jako výrobek třídy 1 je pro zamýšlené použití nebezpečné.


Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 471.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Žlutá reflexní vesta se dvěma odrazovými pásy, která je balena do plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0355/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kombinovaný kočárek
 
Značka: Pireus Lux
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko uvíznutí prstů v přístupové zóně a prostoru mezi plastovým ramenem a závěsem. Tlakové body mohou vážně poškodit prsty dětí, pokud jsou vloženy do mezery. Vnitřní výška brašny je příliš nízká a dítě může budit a spadnout. Kromě toho výrobek nemá náležité označení, informace o nákupu a návod k použití.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, odvolání spotřebitelů a nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dopředu sklopné golfové kočárky s otočným a seřiditelným držadlem, pevné části sedadla 2-na 1, propojené brzdy předních a zadních kol. Doplňte brašnu na přenášení dítěte a nákupní koš, kapotu a zápojem. Finálně zbarvený mocha a černě zbarvený náměstí.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0333/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokanové kroupy „Ninja Rojo“ („Red Ninja“)
 
Značka: BT-Boys Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velikost: 4–6 let Vzor BT36542
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422562365427
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, je-li vystaven plameni, protože maska spaluje příliš rychle.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Červená a černá Ninja dáj v několika částech. Část, která se vztahuje na horní část těla, je opatřena červenou lebkou. Zabaleny v průhledném plastovém sáčku. Na etiketě je uvedena fotografie dítěte s nožičkou s nožičkou, velikost, informace distributora, čárový kód, bezpečnostní varování a označení původu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0335/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Obrázek včely „La Abeja Maya“ („Maya Bee“) (obchodní název: Klasická hračka)
 
Značka: SD Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Genik FAB 8437009800612, REF MAG 7286405.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k přítomnosti malých částí, které se mohou snadno oddělit a spolknout.


Výrobek nevyhovuje příslušné evropské normě EN 71–1 a příslušným vnitrostátním právním předpisům.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu nařízené distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černá a žlutá hračka vyrobená z pěny, která představuje „Maya Bee“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0339/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: For Us
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 197/SL
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože v panenské výzbroj a výstroj z selat bylo zjištěno, že ruce a nohy obsahují více než 0,2 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenka pro kojence s plastovými rukama a nohama, oblečená ve složení různých forem (květina, pile, kuře, psí). Všechny modely mají stejný odkaz. Mají štítek, na kterém jsou uvedeny údaje o dovozci, odkaz a „Vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0348/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Toy Story 3 Bump Up And Go (Counterfeit)
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2612A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože plastový vak obsahující automobil není dostatečně silný.

Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová hračka – bateriová baterie „bup and go“ („bup“ a „go“). V konečném znění s decytem Toy 3.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0349/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Není znám „Fluffy Ball“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Kombinací elasticity materiálu a hmotnosti hračky se rozumí, že pokud je mísa zaoblena, má prostor k ovinutí dítěte dítěte tím, že představuje nebezpečí uškrcení.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71 1–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elastické kuličky s řadou „chapadel“ a smyčkou. Přední strana je vytištěna na jedné straně v různých barvách (oranžová a žlutá barva); velikost: Průměr 10 cm. Míče obsahují kulový kulový předmět s blikajícím světlem. Balení: lepenková krabice o rozměrech 29 x 18 x 20 cm se sklápěcím víčkem, kterou lze otevřít jako zobrazovací kartu. Označen různými texty: „Fluffy Ball“, „Two Tone“, „Soft & Safe“, „Flahing“, „Soft & Squeeze!“, „Throw It!“, „Pozor: Aby se předešlo ostré předměty &, „Upozornění: Nebezpečí udušení. Malé části Neplatí pro děti mladší 3 let“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0353/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  „Big Eyes“ od „velkého objemu“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 0541
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6920111177016
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože oči delfínů přicházejí snadno a tyto malé části by mohly být vkládány do úst a spolknuty.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Prstenec s modrým plastovým delfínů se dvěma velkými oky. Popis balení: Pokud jde o balení celofánu v celofánu, označení CE s údaji o dovozci, označení CE, čárového kódu a „vyrobeno v Číně“ pod referenčním číslem 0541 a číslem „velkého počtu očí“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0354/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka Mice „Mátaras Aniales“ („Živočišná zvířata“)
 
Značka: Frogy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  č. j. 7168, kód 8435097912165
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, pokud se vystaví působení plamene, protože hoří příliš rychle.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Králík, bílý, s růžovou barvou v uší a nose, a čtyři whiskery na každé straně ústní dutiny. Zabalený v průhledném plastovém sáčku, který dodává viditelný výrobek. Na přední straně etikety je značka, jméno a žáb. Zadní strana má internetovou adresu, značku CE a původ. Uvnitř balení je na zadní straně maska připevněna štítek, na němž jsou uvedeny informace o dovozci, internetová adresa, čárový kód a odkaz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0362/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Horizontální potravinový řetězec.
 
Značka: Smallstuff
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože varování chybí jak v řetězci, tak v obalu. Dítě může být zamotáním a uškrcení, pokud se dostane do jeho okolí.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Hračka určená k natažení celé kolébky, postýlky nebo pram. Hračka je elastický provázek s dřevěnými kuličkami a 3 letými vlnami z bavlny a vycpávaná vláknitou náplní. Na každém konci se jedná o kulaté dřevěné spojovací prostředky označené jménem výrobce. K dispozici v různých barvách a modelech. Celková délka: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 55 cm. Výška owů: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 5 cm. Varování v angličtině: „Pouze pro ozdobu – nehraje se.“ Typový řetězec je označením CE.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0370/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Láhev s horkou vodou ve tvaru teddy
 
Značka: Import Distribution
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože teplota, jíž dosáhlo vnějšího obalu teddy, představuje potenciální riziko popálení pro děti (měřená teplota do 95 °C).


Kromě toho, pokud se nenachází ve švu na jedné z předních nohou hračky, je možné nahlédnout do náplně, a tudíž mohou být požity nebo vdechnuty.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnými normami EN 71–1 a BS 8433.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hrdková láhev s horkou vodou ve tvaru medovánky, zabalená v průhledném plastovém boxu přibližně 15 cm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0371/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Láhev na teplou vodu ve tvaru hrotů
 
Značka: Import Distribution
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože teplota, jíž dosáhlo vnějšího obalu Hippopotamus, představuje potenciální riziko popálení pro děti (měřená teplota do 95 °C). Kromě toho, pokud se nenachází ve švu na jedné z předních nohou hračky, je možné nahlédnout do náplně, a tudíž mohou být požity nebo vdechnuty.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnými normami EN 71–1 a BS 8433.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Parfémovaná láhev s teplou vodou, parfémovaná levandule, ve tvaru Hippopotamus, zabalená v průhledném plastovém boxu přibližně 15 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0336/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Bovny Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZH 3503
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v oblasti krku.


Kromě toho výrobek představuje riziko zranění, jelikož elastický stahovací řetězec může být uloven, tažena, znovu se a znovu se vrací do očí dítěte.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská vesta s kapucí a elastickou stahovací šňůrou v oblasti krku. Určené pro děti ve věku 2 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0338/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámská obuv
 
Značka: 5th Avenue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  114315310119
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože horní strana hnědého usně obsahuje 17,3 mg/kg chromu (VI). Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pár žen s lace-up, horní, hnědokožený, hnědého koženého a nejazyka, tmavohnědé syntetické vnější podešve (narazíte na velikost 38).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0342/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Fashion Girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. ll-8137
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pocení dětí se zdrhovací šňůrou v digestoři, určené pro děti ve věku 7–8 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0343/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Sardón
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 011AB-1272 (velikost 18/M)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti bezpečnostního pásu, který je příliš dlouhý.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kabát (manšesty) s čelenkami s průtečkou. Jedná se o lepenkový štítek, který mimo jiné uvádí: „Vastido PANA volantes 1272“ (fradumannův oděv). Má také textilní štítek, na němž je uvedeno: „18/M Sardinón“.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0344/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Newness
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek G1908
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v oblasti krku.


Kromě toho výrobek představuje riziko zranění v důsledku, že je přítomen elastický stahovací řetězec, který by se mohl přistihnout, znovu se stáhnout a vrátit se zpět do přední strany dítěte.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu nařízené distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská vesta s kapucí a elastickou stahovací šňůrou v oblasti krku. Určené pro děti ve věku 4–5 a 5–6 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0346/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Mono Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  art. SH-1612
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské vestky s kapucí a stahovací šňůrou – 100 mm. určené pro děti ve věku 4 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0347/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: C'est La Vie
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek G-2798
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské týkošile se zdrhovací šňůrou v digestoři – 140 mm. určené pro děti ve věku 4 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0352/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: 828189
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GTIN 4 038732 802773
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 17.5–35.9–29,3 mg/kg chromu (VI) v různých úsecích usňové usně. Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rukavice z kožené kůže střední až hnědé barvy; úpletí podél švů mezi prsty a stranami; 6 Nákladová a široká manžeta z textilie; opatřená černým rounem o výšce 2 mm tmavé tmavě šedé barvy; etiketa hnědé lepenky (přibližně 6 x 4 cm) ve formě symbolu „pravé usně“, která je označena nápisem „Echo Leder, L/XL“, černě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0358/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Aquamarine
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QY 09090
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999547 112633
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení u konců umístěných v digestoři a představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti nepřipojených šňůr na stažení v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětská výstroj se skládá z dlouhých kalhot a pocení s příklonem a zipem. Výrobek je zdoben nápisy: „Athletc Tiem“ a „Natural Boo“. Kapuci pocení zahrnuje stahovací šňůrku s plastovými tvarovkami na koncích a plocha pasu zahrnuje nepřipojený šňůrku s uzly na koncích. Velikost: 134–146.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0359/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Gr&Ce
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WZ 59590
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999011 595900
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Šňůrka umístěná v digestoři s uzly na koncích představuje vážné nebezpečí uškrcení pro děti. Použití nepřipevněného šňůr na stažení v pase představuje vážné nebezpečí poranění dětí. Podle posouzení rizik výrobek při běžném používání představuje vážné riziko uškrcení a zranění.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětská výstroj, která se skládá z nosů modré a pocení s příklonem a zipem. Výrobek je zdoben nápisy: „56“ a „Boj“. Kapuci pocení a pas kalhot se skládají z nepřipevněného stahovacího řetězce s uzly na koncích. Velikost: 146–164.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0360/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Hong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: LB-72
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hasičská výzbroj a výstroj v tmavé růžové nebo broskvoní barvy, která se skládá z kalhot a pocení s příklonem a zipem. Kapuci pocení zahrnuje nepřipojený šňůrku s uzly na koncích. Velikosti: ZÁKON O PRIVATIZACI PŮDY VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH, ODDÍLY 116, 122, 128.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0361/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kabát na rukávů
 
Značka: Ideal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AG-07
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Šňůrka umístěná v digestoři u konců představuje vážné nebezpečí uškrcení. Šňůrka je vyrobena z pružnosti, a proto, aby se dítě pully na oči, může na jaře odjet zpět do očí a čelit zraněním. Podle posouzení rizik výrobek představuje vážné riziko uškrcení a poranění dětí.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kabátky bez rukávů, s kulovou kapucí zdobenou umělými kožešinami, které mohou být odstraněny pomocí zipy. Kapota zahrnuje nepřipojenou elastickou stahovací šňůrou z plastů na koncích. Výrobek je zdoben dvě kapsy, vyšívaná koruna a nápis „Gosovy dívky“. Velikosti: ZÁKON O PRIVATIZACI PŮDY VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH, ODDÍLY 2, 4, 6.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0365/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Yehaijing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 6 Hai 503, čárový kód: 1000002455050
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože je přítomna funkční šňůra v oblasti krku of bikini.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dvoudílné dívčí plavky v červené nebo žluté barvě. Na téma bikini je zdoben mušle, hvězdice, ryby, oktopoužití a následky. Horní část bikini může být v oblasti krku vázána nepřipojenou elastickou korbou. Velikost: 4–8.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0366/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Yehaijing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6 Hai 08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1000002454053
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení, protože je přítomna funkční šňůra v oblasti krku of bikini. Výrobek představuje vážné nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti funkčních šňůr, uzlů a plastových korálků vpředu a v pasu bikini.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Žíhané, dvoudílné dívky v různých barvách (modré, zelené, růžové, broskvoní). Horní část bikini může být vázána na elastické provazce v oblasti krku. Přední strana nahoře obsahuje stahovací šňůrou. Dno bikiny může být svázáno s funkčními kordami v pase. Na konci šňůr na přední straně a v pase jsou uzly a plastové kuličky. Velikost: 2–4, 4–8, 8–12.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0367/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Idexe
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  622554460055A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dívčí kostýmy se šňůrami v oblasti krku – 170 mm. určené pro děti ve věku 4 let.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0368/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Glostory
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3831095794898, 98–128, článek BFY-7592–02/11
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Vzhledem k přítomnosti zdrhovadel na vestě představuje výrobek riziko uškrcení.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská vesta s kapucí a stahovací šňůrou v oblasti krku. Určené pro děti ve věku 7 let.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0337/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt pro zpracování vlasů ‚Brazilatický režim – stupeň 2 – lihový extrakt‘
 
Značka: Rio Keratin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dávka: 2549031 (stejná šarže bez 946 ml a 118 ml)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 3,5 % formaldehydu (limit 0,2 %).


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.


Jeden nahlášený incident.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktu objednaného příslušnými orgány.

 
Popis:  Přípravky pro zpracování vlasů, které jsou obsaženy v bílé plastové láhvi, 946 ml a 118 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0369/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Těla „zcela kalený“ Moisturising Body Lotion
 
Značka: No7
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky: 59–66–280
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5045095966287 šarže 1KK
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože tělní výrobek byl náhodně zabalen do zkumavek s tělem. Zamýšlené použití těla je ponecháno na kontaktu s kůží bez oplachování, zatímco orgán prací ve vodě, který je obsažen v tělových obalech, se musí neprodleně opláchnout. Existuje malá možnost, že veřejnost může reagovat, pokud opustí tělo a po delší dobu se vymykají styku s kůží.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Těleso ve plastovým trubku o objemu 200 ml.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0328/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér „Tap of Goma“
 
Značka: Phimax
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 91434, kód 6882009914342
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože pozemní kontakty nefungují správně.


Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Adaptér bílé zásuvky v balení s blistrem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0329/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér „Adaptador del enchufe de la corriente ALTERNA“
 
Značka: WWD - Europa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 508C, ref. 12382, kód 8643568123822
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože pozemní kontakty nefungují správně.


Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Adaptér na zástrčce s bílými a oranžovými částmi v balení blistrů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0330/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér „Adaptador Universal“
 
Značka: FTEC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  č. QK-44060; čárový kód 8435241702307
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože zástrčka třídy I může být vložena do zásuvky určené výhradně pro zástrčky třídy II.


Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Adaptér bílé zásuvky v balení s blistkou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0331/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zástrčka „Universal“,
 
Značka: T´nB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: ADPOEU1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3303170043301
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože pozemní kontakty nefungují správně.


Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílý adaptér je balen v blistvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0332/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér „Adaptador de Europeo“
 
Značka: New Casty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 10A/16A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8300000104602
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože pozemní kontakty nefungují správně.


Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílý adaptér je balen v blistvě.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0340/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvka
 
Značka: Sassin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model/šarže: 1000ANT019 – WRRAS310
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože neexistuje okenice, které by bránily přístupu k živým částem.


Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Bílé zásuvky, dodávané v rámečcích šesti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0345/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Pojistkové dráty 5, 15 & 30 Amp Fuse Wire
 
Značka: 1.        B & Q, 2.        Wilkinson, 3.        Homebase, 4.        Masterplug
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.FUSEW/BQ-BQ, 2.FUSEW-WK, 3.FUSEW-HB, 4.FUSEW-MMP
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.03611814 A 2.53508409 A 3.5013669955739 A 4.5015056363776
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nesprávný materiál byl použit k výrobě trolejového drátu 5A. Mělo by být vyrobeno z mědi s povrchovou vrstvou, avšak místo toho bylo použito dráty z nerezavějící oceli. Nerezavějící ocel má odlišný elektrický odpor vůči měmu a při běžném pracovním proudu (přibližně 2.5 A) s pojistkou svírají červenou zářivku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  5a, 15A & 30A pojistku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0350/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér „Přepěvky“
 
Značka: FY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzorový čárový kód pro rozpočtový rok 77: 8401451355916
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Jeden kolík se vloží do jednoho otvoru pro živou zásuvku, zatímco ostatní kolík je přístupná.


· Je možné obejít pravidla pro ochranu otvorů a přístup k vnitřním kontaktům s objímkami.


Otvory v zásuvce nejsou dostatečně pružné, aby zajistily správnou kontaktní tlak na kolíky.


Odolnost izolačního materiálu vůči teplu není dostačující.


Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílý adaptér/konektor zabalený v balistickém obalu s modrým a žlutým lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0351/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér „Mezinárodní adaptér“
 
Značka: Hamann
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 99935 advokátní komora: 7900692999350
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože je možné vložit jeden kolík do jednoho otvoru pro živou zásuvku, zatímco druhý kolík je přístupný.


Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Univerzální cestovní adaptér jednotlivě zabalený v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0363/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysavač
 
Značka: Hyundai
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VC006–2 PLU256749 Pořadové číslo M5001393
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 029551 546176.
 
Druh rizika:  Požár
 
Špatně vyvinutá elektrická ukončení by mohla vést k přehřátí a hoření oblouku a případně vést k roztržení plamenů.


Byly oznámeny dvě nežádoucí příhody.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Cytonový vysavač vyrobený z černobarevného plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 9