Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 7 ( Zveřejněno: 17/02/2012)
Oprava
Status oznámení 0227/12 za týden 6 v roce 2012 byl změněn na základě dodatečných informací poskytnutých orgány, které byly následně odstraněny z internetové stránky systému RAPEX.
Oznámení 0062/12 v rámci týdne 3 v roce 2012 bylo trvale odebráno na základě objasnění rizika.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0251/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Světlý náhrdell
 
Značka: Albabia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože různé malé části mohou být snadno odděleny a spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Náhrdost z baltské oranžové barvy, která má vysoký obsah kyseliny jantarové (mezi 5 a 8 %). Výrobek se vloží do gázy s červenou textilní studí k jejímu uzavření. Sáček obsahuje informační leták, v němž jsou vysvětleny záhonné vlastnosti výrobku, a zejména jeho přísada k uklidnění pokožky během lehčích.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0252/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Světlý náhrdell
 
Značka: Kanguret
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože kuličky lze snadno zlomit do malých částí, které mohou být spolknuty, a uškrcení, protože náhrdelky jsou příliš dlouhé.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jantarově netošum vyrobené z krystalizované pryskyřice ze zfosilních stromů z jehličnanů. Kuličky jsou závity na hedvábné šňůře, s uzly na obou stranách každé patky, aby se zabránilo pádu všech patek, pokud by se šňůra měla zlomit, a co náhruži se uzavře se šroubovou svorkou. Obal je schiffu pytle, který se uzavírá s výpisem z bílé tkaniny se dvěma značkami, přičemž jeden je označen slovem „Kaguret“, internetovou adresu, registrovanou adresu a telefonní číslo a druhý uvádí e-mailovou adresu.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0257/12       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Pro vaření piva „Rosie panelův“
 
Značka: Rosie’s Pantry
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky: 21–19–889
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  02119885 nebo 5045092119884
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože při vaření piva se může rozbít.


Bylo oznámeno několik mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Domovský Ginger Beer Brewing Kit.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0273/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „Valoplo 100 Lamppua“
 
Značka: Luxus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: JAC0428 Čárový kód: 6 419773 589669
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Kotvení kordu je nedostatečné;


— živé prameny jsou přístupné, pokud je svítilna odstraněna.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Žárovky v ozdobném plastovém koule.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0274/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „Nizování plotů“
 
Značka: Argos/Homebase
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 5052226072908
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Účinek soby na obrázku může způsobit, že kabel do rub by mohl ohrozit izolaci, což by mohlo ohrozit izolaci, což by mohlo vést k nebezpečí zkratu elektrickým proudem, a tím i nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro uživatele v případě, že je výrobek zpracováván v poškozeném stavu, zejména je-li výrobek ve vlhkém stavu v důsledku deště, ledu nebo sněhu.


Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Intenzita chovu sobů pod širým nebem se světly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0284/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „Round Plastic Bulbs“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  100L;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6111121610918
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kotevní úchyt šňůry není dostatečný.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0287/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „200 Rýže Lity“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  00-C PISCA COM. 200L/4W; Čárový kód: 6111121610932
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kotevní úchyt šňůry není dostatečný.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0290/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec: „Vánoce Minillight Lamps Branch“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kotevní úchyt šňůry není dostatečný.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Řetěz osvětlení balený v lepenkových boxech o délce 4,3 m; 100 světelných zdrojů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0249/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil 207
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E2 * 2001/116 * 0340 * 20/e2 * 2001/116 * 0340 * 21/e2 * 2001/116 * 0340 * 22/e2 * 2001/116 * 0340 * 23/e2 * 2001/116 * 0340 * 23 Číslo podvozku: VF3WC8HHR0AW087092 až VF3WCKFT0CW002576 Období výroby: 23/07/2010 až 07/10/2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Během montáže může být poškozen pojistěný prostor motoru. To by mohlo vést k tomu, že diagnostické svítilny nebudou pracovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Norsko, Nizozemsko, Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0271/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil, van Viano, Visto
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: 639 ES schválení typu: E1 * 2007/46 * 0457, e1 * 2007/46 * 0458, e1 * 2007/46 * 0459 Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 16. února 2011 do 12. května 2011.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě, že dojde k nehodě, která uvolní okenní airbag, lze zpětný popruh uvolnit z pilíře A, který pokrývá. V důsledku toho se může krytí sloupcového pilíře přesunout do možné oblasti posunu vpřed u cestujícího, což zvyšuje riziko zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Maďarsko, Spojené království, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0272/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil Feusta a syntéza
 
Značka: Ford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu e9 * 2001/116 * 0069 * 07/08 e9 * 2007/46 * 0002 * 03 e13 * 2007/46 * 1058 * 04, e13 * 2007/46 * 1077 * 04 e1 * 98/14 * 0194 * 25 Týká se vozidel, která byla vyrobena ve dnech 19. až 23. září 2011.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevňovací šrouby na zadní nápravě by se mohly zlomit a následně vést k oslabení kotevního úchytu zadní nápravy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Maďarsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0262/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Zadní část sedadla „Clima“
 
Značka: Kiddy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože spínač ochrany proti přehřátí nefunguje při určené teplotě a může zahřívat, což může při dlouhodobém kontaktu způsobit popáleniny, zejména u exponované kůže.


Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz dobrovolného prodeje ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kryt určený k umístění na sedadlo pro bezpečnost kojenců. Jedna strana je pokryta tepelně stříbrným materiálem, který se vytáhne, když je výrobek zapojen do vývody 12v na vozidle. Druhá strana se skládá z materiálu se čtvercovými oky, který má dítě udržet v chladu za teplého počasí. Výrobek uvádí, že reguluje teplotu při 32 °C.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0264/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské postýlky
 
Značka: Mebeli Kirev
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor krasi
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, neboť stabilita postýlky a vzdálenost mezi základnou a stranami nejsou dostatečné.


Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 716–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Barva na postýlce bílé/béžové barvy, o rozměrech 60 × 120 cm; MDF (polotvrdé dřevovláknité desky) se znakem „Mebeli Kirev“ na tyčích.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0265/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské postýlky
 
Značka: Mebeli Kirev
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor: Moi Mini
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože má ostré hrany a vyčnívající části, vzdálenost mezi základnou a stranami je příliš široká a není dostatečně stabilní.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716–1 a EN 716–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Barva na přenášení dítěte, bílá/béžová barva; rozměry 60 x 120 cm; MDF (polotvrdé dřevovláknité desky) se znakem „Mebeli Kirev“ na tyčích. Země původu – Bulharsko.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0299/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská sedačka
 
Značka: All Ride Prince
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Není známo
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka: 353884 A 8711252288314
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože sedadlo pro automobily je vyrobeno ze styrovnu a může se snadno rozbít. Na zadní straně předsedy nejsou žádné uzávěry nebo konektory ISOFIX, aby je nainstaloval do vozidla.


Výrobek není v souladu s předpisem EHK 44R03–04
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce a stažení z trhu ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská sedačka vyrobená z styrické pěny s černým a tmavomodrým krytem. Určené pro děti o hmotnosti od 9 do 25 kg.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Island
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko, Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0260/12       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika Austin/2242
 
Značka: LCH Fireworks A/S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Austin/2242 dánské registrační číslo: SIK-0052311931
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko popálenin, protože při použití nesmí výrobek zůstat ve vzpřímené poloze a pokud existuje nebezpečí, že částice ze zábavní pyrotechniky budou zasaženy částicemi.


Kromě toho výrobek představuje riziko poškození zraku a hladina akustického tlaku je rovněž příliš vysoká, což by mohlo způsobit poškození sluchu.


Nahlášená nehoda.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14035–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Snímky baterie 19 – NEC 133 g, výška 178 mm; baterie je černá a modrá s bílým textem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0266/12       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Kansas pro zábavní pyrotechniku č. City/2236
 
Značka: LCH Fireworks A/S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Registrační číslo státu Kansas City: SIK-0052310992
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko popálenin, protože při použití nesmí výrobek zůstat ve vzpřímené poloze a pokud existuje nebezpečí, že částice ze zábavní pyrotechniky budou zasaženy částicemi. Kromě toho výrobek představuje riziko poškození zraku a hladina akustického tlaku je rovněž příliš vysoká, což by mohlo způsobit poškození sluchu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14035–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Snímky baterie 16 – NEC 131,2 g, výška 125 mm; baterie je černá a modrá s bílým textem,
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0289/12       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika „Den kinetoniske hemur“
 
Značka: Fyrværkerieksperten
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo dánštiny: SIK-0053311478
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože:


— pojistka hoří příliš rychle, takže spotřebitel nemusí dosáhnout bezpečné vzdálenosti a může přijímat popáleniny u vyčnívajících prvků.


— mohou být nebezpečné předměty, které mohou být nebezpečné, jestliže se uživatel snaží výrobek znovu zahájit, a proto se dostane do styku úlomků.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14035–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kategorie 3 baterie 36 zastřelené trubky (NEC 477,18 g. maximální vnitřní průměr trubek) je 27 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0250/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  „Lilrimp dustozauber“ (sada činností „Lillips Bapelzauber“),
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dokument č. – Lillips Bastrozeber (sada činností Lillifeed magické aktivity), č. 7/2011.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože vízový štítek obsahuje 4,3 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Přípustné množství rovněž přesahuje obsah látky DEHP v vzorku čelisti s prinklecemi.


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řemeslná souprava sestávající z 4 samolepicí růžových, červených a fialových napodobenin umělé hmoty, 1 malá trubice obsahující bílý glaum, 5 plastových hvězd v načervenalém odstínu, 5 bílá a 5 růžovostýstá na červeným lepenkovém místě, 1 nálepka (kout s prstem), 4 bílé hvězdy zhotovené z korálků, 10 sněhových lupínků vyrobených z lesklého fóliového papíru
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0300/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska pro použití jako hračky
 
Značka: Giftway
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NT128004
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože pokud je vystaven plameni, pokračuje hoření ve velké části.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktu objednaného příslušnými orgány.

 
Popis:  Tvarované hračky maska hlavy zvířete z polychromní plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0301/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kočičí maska
 
Značka: Giftway
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NT128002
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože vzdálenost mezi horním okrajem spálené oblasti a místem, kde byl plamen aplikován, je příliš velká.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 71–2.


Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 0,65 % hmotnostních měkčených plastových materiálů bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktu objednaného příslušnými orgány.

 
Popis:  Tvarované hračky hlavy z plastové hlavy z polychromní plastů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0302/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska pro použití jako hračky
 
Značka: Giftway
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NT128003
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože pokud je vystaven plameni, pokračuje hoření ve velké části.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.


Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,81 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktu objednaného příslušnými orgány.

 
Popis:  Lisovaná hračka z polychromní plastové masky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0303/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Calon maska
 
Značka: Giftway
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NT128000
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože vzdálenost mezi horním okrajem spálené oblasti a místem, kde byl plamen aplikován, je příliš velká.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 71–2.


Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,4 % hmotnostních měkčených plastových materiálů bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktu objednaného příslušnými orgány.

 
Popis:  Lisovaná hračka z polychromní plastové masky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0304/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska pro použití jako hračky
 
Značka: Giftway
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NT128001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože pokud je vystaven plameni, pokračuje hoření ve velké části.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–2.


Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,22 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktu objednaného příslušnými orgány.

 
Popis:  Lisovaná hračka z polychromní hmoty pro psy vyrobený z polychromní plastové masky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0305/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „MeRmald“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Č. 116
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenské panenky obsahuje 34 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Panenka s fialovými srstky s fialovými srstky na purpurově purpurově obvodě. Panenka se nachází v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0306/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s příslušenstvím „Belle v Mermaid Tale“
 
Značka: Belle
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Č. GD28
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenské panenky obsahuje 32 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Panenka z plastové mermaid s fialovými vlasy klícnými v růžové šaty. Lepenkové krabice obsahují zelené plastické řasy a „zelený“, „fialový“ a „bílý proužek“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0307/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mermaidová panenka „Shopping Gill“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Č. 9993
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenské panenky obsahuje 29 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Panenka z plastové mermaid oblečená v růžovém horní části s hrubými vlasy a oranžovou ploutkou. Panenka se nachází v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0308/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Můj Fun Beauty – Perfect Design“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Č. 3088–1,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999880483728
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenské panenky obsahuje 34 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a paže a nohy obsahují 2,5 % hmotnostních di (2-etylhexyl) ftalátu (DEHP) a 1,3 % hmotnostních 1diisononylftalát (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Panenka z plastu s růžovým srdíkem na růžovém švu, která je zdobena stříbrnými mony a hvězdami. Panenka se nachází v lepenkové krabici s průhledným okénkem. Na krabici: „Perfect Design“, „Můj Fun Beauty“ a „Charming Beauty“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0261/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Disney
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu: 7525 čárový kód: 0000000028820
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení kvůli přítomnosti funkčních šňůr v oblasti krku a na zadní straně horní hranice krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bikini pro dívky od 3 do 4 let, modré barvy. Vrchní a spodní okraj bikini je zdoben květinami. Horní část může být vázána na šňůry, které mají volné konce v oblasti krku (40 cm) a na zadní straně (30 cm). Velikost: 104–110
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0267/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vláčky
 
Značka: Biande
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětské vláčky, které mají červenou barvu. Kapota zahrnuje nezapřipevněnou šňůrou na stažení s plastovými klecemi na koncích. Výrobek je zdoben nápisem: „Biande“. Velikost: 134
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0268/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vláčky
 
Značka: BST Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři a zraněních, protože provázek je vyroben z kaučuku, a když se dítě pull, může na oči a obličeji zapružit zpět.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal od spotřebitelů příslušné orgány.

 
Popis:  Bílý a červený sliter pro děti s klokací a klokací klokaci. Kapota zahrnuje nepřipojenou elastický šňůrku s plastovými čekámi na koncích. Výrobek je zdoben nápisem: „DK BEVISITE Best Fashion“. Velikost: 134
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0269/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Caiba
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v prostoru krku a v pase.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětská výstroj se skládá z dlouhých kalhot a pocení s příklonem a zipem. Kapuci pocení a pas kalhot se skládají z nepřipevněného stahovacího řetězce s uzly na koncích. Velikost: 140
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0270/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výzbroj a výstroj ve třech částech
 
Značka: Delilai
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůrky, která je umístěna v digestoři, na koncích a zraněních na koncích a zraněních, protože provázek je vyroben z kaučuku, a když se dítě pull, může na oči a obličeji zapružit zpět.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výstroj dítěte sestávající ze tří částí. Kapuci pocení? obsahuje nepřipojený elastický šňůrku s plastovými čekámi na koncích. Výrobek je zdoben nápisem: „Sport chlapců beisit“. Velikost: 130
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0275/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Cross Fire
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku přítomnosti nepřipevněného šňůr na stažení v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětská výstroj se skládá z dlouhých kalhot a pocení. Výrobek je zdoben nápisem: „Beautiful“. Pásmo pasu zahrnuje nepřipojené šňůry na stažení s kovem na koncích. Naměřená délka volné konce zdrhovadel v prostoru pasu je 350 mm Velikost: 128
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0276/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta (vestky)
 
Značka: L&T
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AG-07
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel s kapucí v digestoři. Výrobek představuje riziko zranění, protože i stažení je zhotoveno z pryže tak, aby v případě, že by je dítě pull, mohlo na oči a obličej zapružnit gggles. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Vesta dívek s kostí, zdrhovadlo a dvě kapsy. Kapuci lze odstranit pomocí zipy. Výrobek je zdoben vyšířenou korunou a nápis s nápisem: „Govovy dívky“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0277/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vláčky
 
Značka: Napoleone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: G-25
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s uzly v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětské vláčky s kapucí, zdrhovadlo a dvě kapsy. Kapota zahrnuje nepřipojený šňůrku s uzly na koncích. Výrobek je zdoben nápisy: „1946 Bodys v devatenácti“ a „The Angels of Fire“. Velikost: 8–14
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0278/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecká výstroj
 
Značka: Saihuxiao
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: F-224
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti nepřipevněného odběrného šňůry s uzly v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Tmavomodrá a oranžová výstroj pro chlapce skládající se z kalhot a celé kapsy s kapucí, zipem a klokan. Výrobek je zdoben nápisem: „Boys“. Velikost: 104–110.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0280/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Seagull
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: CSQ-744
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti nepřipevněného odběrného šňůry s uzly a plastovými četami v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Růžová výstroj pro dívky skládající se z kalhot a pocení s příklonem a zipem. Výrobek je zdoben vyšícím vzorem. Velikost: 1
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0281/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí postu
 
Značka: Jintao
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: CH-73
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s uzly v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívka má kapustu v šedé barvě. Kapota zahrnuje nepřipojený šňůrku s uzly na koncích. Výrobek je zdoben vyšívané vzorkem. Nátrubky slitu jsou špino-šedobílé.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0282/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: S & R
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel s plastovým těstem na konci v oblasti střechy, která není upevněna.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Růžová výstroj pro dívky, která se skládá z kalhot a pocení s příklonem a zipem. Výrobek je zdoben s vyšícím nápisem a s britskou vlajkou? Velikost: 134
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0283/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Ke Yi Qi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  K-1501
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívka má červenou barvu, která se skládá z dlouhých kalhot a pocení s příklonem a zipem. Kapota a pásmo pasu zahrnuje nepřipojené šňůry na stažení. Stahovací šňůrky v digestoři mají vázané konce. Potýkové košile jsou zdobeny nápisem: „holma“. Velikost: 134–64
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0285/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: Sanço
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti nepřipojených šňůr v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Přijetí dobrovolných nápravných opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské obale, velikosti: 74–86 cm, s barevnými výškami ve tvaru motýlů a květin na přední straně jedné z nohou. Kalhoty mají elastický pás, ve kterém jsou šňůry (volně visuté). Šňůry mohou být volně posunuty z jednoho konce do druhého a jsou příliš dlouhé (každý 180 mm). Na vnitřní straně kalhot je štítek s informacemi o zemi původu a o vhodnosti věku (ve věku 2 let).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0286/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí okruží a bránice
 
Značka: Erdinç Baby and Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipojených šňůr, které jsou příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Přijetí dobrovolných nápravných opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  „denimu“ u dívek ve věku od 4 do 10 let, které jsou na předním místě. Oblek má elastickou vestou, ve které jsou šňůry (volně visuté). Na vnitřní straně bránice je štítek s logem („Erdinder Baby & Kids“) a s označením velikosti. Na papíře je připojeno logo a návod k péči (v turečtině).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0288/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Befix baby club
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku přítomnosti pásky vázané na zadní straně pasu v prostoru pasu, který je po volné ploše delší než oděv.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Přijetí dobrovolných nápravných opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vrástka má pro dívky velikost 62–74 cm a na přední straně zážitek (s námarem, květinami a slovy: „baby dívka“) a tkanice v prostoru pasu, která je vázána na zadní stranu. Páska je zdobena plastickou sponou. Na vnitřní straně oblečení se vyskytují dvě etikety, přičemž jedna z nich označuje velikost a logo („Beset baby klub“); druhý obsahuje informace o zemi původu (vyrobená v Turecku).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0291/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Mini’A Kids Club
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  98–3Y
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v prostoru pasu, které nejsou pevně uchycené a jsou příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Přijetí dobrovolných nápravných opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dámské kalhoty růžové a bílé barvy: 74–98 cm, s vyšívané jahody na přední a šňůry v pasu. Na vnitřní straně kalhot je štítek s informacemi o zemi původu (vyrobený v Turecku).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0292/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecká vesta
 
Značka: Qi Feng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 8051B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel s kapucí v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Chlapecká vesta s kapucí. Kapota zahrnuje stahovací šňůrku s kovovými tvarovkami na koncích. Velikost: 134–164.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0293/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Eje Yi Jia Yi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: C-08
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců pomocí uzlů a štěglů v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kabát lehké modré barvy. Kapota zahrnuje stahovací šňůrku s průhlednými plastovými tvarovkami na koncích. Velikost: 8.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0294/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Arino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: AR-8165
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění v důsledku přítomnosti


Strusek na zdrhovadlo s kovovými až gggles a s volným konci v prostoru pasu.


Struny na konci rukávů na bundě, které jsou visy pod dolní hranicí spodní části rukávů.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Vesta dítěte s kapucí. Kabát je dostupný v fialových a růžových barvách. Velikost: 104 A 116.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0295/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: F&D Leisure
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: RD-901
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, a to z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců na kotcích, které jsou visy pod dolní hvotou kalhot.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětské kalhoty v světle růžové barvy s nášáky na stažení pod spodní štou kalhoty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0296/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké kombinézy
 
Značka: H Plenty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: R-507
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti souvislý stahovací šňůrky s uzly v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kojenecké kombinézy s kapucí a zipem. Výrobek je zdoben medéškou, což je na láhve na krmení. Výrobek obsahuje pár malých rukavic a bot. Velikost: 62.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0297/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vláčky
 
Značka: AD miring
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: SY-57
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Růžová sliz s příklonem, zdrhovačkou a klakátorem. Kapota zahrnuje nepřiložený šňůrku. Výrobek je zdoben vytištěným nápisem: „odrazky“. Velikost: 98–128.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0298/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vláčky
 
Značka: AD miring
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: SY-53,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 005533 304802
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Šedý slip pro děti s kapotou, zdrhovadlem a kloknem. Výrobek je zdoben různými vytištěnými nápisy. Velikost: 98–128.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0253/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky pro zesvětlení kůže „Antanní kosmetika“
 
Značka: Clairmen Lightening Program for Men Oil Formula
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: L: 5B25996/0; výroba a datum expirace: F: 21/06/11 – E: 21/06/13); Čárový kód: 9 501101 370159.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje obsah hydrochinonu, jak je uveden na štítku.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Stříbrná láhev s vyobrazením muže na štítku a červeným víčkem. Na obalu je uveden seznam složek a údaje (v portugalštině, francouzštině a angličtině): „Obsahuje Hydrochinon. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vztáhněte se znovu na sluneční svit. Změna barvy výrobku nemá žádným způsobem vliv na jakost výrobku.“ Objem 50 ml.
Země původu:  Demokratická republika Kongo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0254/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek na zesvětlení kůže „Program vyřazení mužů Cream Formule“
 
Značka: Clairmen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: „L9B33596 29“; výroba a datum expirace: „F: 09/10/11 – E: 09/10/13“;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 501101 370166.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje obsah hydrochinonu, jak je uveden na štítku.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Stříbrná láhev s vyobrazením muže na etiketě. Na obalu je uveden seznam složek a označení „Obsahuje Hydrochinon. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vztáhněte se znovu na sluneční svit. Změna barvy výrobku nemá žádným způsobem vliv na produkt jakosti výrobku.“ (v portugalštině, francouzštině a angličtině).“ Objem 100 ml.
Země původu:  Demokratická republika Kongo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0255/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže „La Crème traitante éclaircissante à l’ extrait de carotte et à la vitamine“ (mrtvým extraktem a vitaminem E)
 
Značka: Vit-Fée
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: u /TVF 70 grs, výroba a datum expirace: „FAB: 04/10 – EXP: 04/12“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje obsah hydrochinonu, jak je uveden na štítku.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Bílá plastová láhev s růžovým uzávěrem. Na obalu je uveden seznam složek a údaje týkající se jeho přínosů pro kůži ve francouzštině a v angličtině.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0256/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek na zesvětlení kůže „Ulepení Beauty Lotion with mrkvi Oil“
 
Značka: CaroLight
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: „L8B30512 33“; výroba a datum expirace: „F: 25/08/11 – E: 25/08/13“;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 501101 370067.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje obsah hydrochinonu, jak je uveden na štítku.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Bílá a oranžová plastová láhev s oranžovým šroubem a oranžovými znaky. Na obalu je uveden seznam složek a označení jeho přínosů pro kůži a varování "Obsahuje Hydrochinon. Uchovávejte mimo dosah dětí.“ (ve francouzštině a angličtině). Objem 300 ml
Země původu:  Demokratická republika Kongo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0258/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: HQ Power
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: WTA-62 Bar kód 4 715706 103271
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— jednopólový vložení vidlice je možný z zbývajícího živého kolíku, který je přístupný;


— je možné zasunout do zásuvky zástrčku do zásuvky, která obstojí země, do zásuvky.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zástrčka pro cestu na cestu – vhodné pro Tchaj-wan, Japonsko, Kanadu, Čínu, USA.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0259/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: HQ Power
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: WTA-7 Bar kód 5 410329 309114
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— jednopólový vložení vidlice je možný z zbývajícího živého kolíku, který je přístupný;


— je možné zasunout do zásuvky zástrčku do zásuvky, která obstojí země, do zásuvky.


Ve Spojeném království není pojistka 13 A.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zásuvkový adaptér pro cestu – pro Anglii, Spojené arabské emiráty, Hongkong Vzor WTA-7
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0263/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Skleníkový zářič
 
Značka: Gardenline
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 25204155, Aldi 43016, vzor FH901-D6T
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neboť postrádá ochranu, aby se zabránilo styku vody s dodávkami elektrické energie.


Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skleníkového a konzervačního ohřívače.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0279/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ohřívače vody
 
Značka: Kemz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EP-05/220, 0,5 kW
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Nedostatečná plocha průřezu vodičů trolejového vedení;


Neexistuje ochrana proti náhodnému kontaktu se základní izolací a částí kovových součástí.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Ohřívač vody zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 7