Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 6 ( Zveřejněno: 10/02/2012)
OpravaOznámení 0013/12 z týdne 1 z týdne 2012 bylo na žádost oznamujícího orgánu odstraněno z internetových stránek systému RAPEXOznámení 0157/12 z 5 týdnů z roku 2012 bylo odstraněno z internetové stránky systému RAPEX, protože opatření již byla oznámena (1169/11 – týden 42).

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0224/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Cigarety
 
Značka: Armeec
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 3800020000076
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože cigarety se nezhasují, když jsou ponechány bez dozoru.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 16156.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a povinnost informovat spotřebitele proti rizikům, která výrobek představuje.

 
Popis:  Malé balení obsahující 10 filtrů s cigaretami „Armeetc“, 84 mm, vyrobené před rokem 1.11.2011.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0225/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Cigarety Black Demonk, Black Dethe Cherry Flavour, Black Dethe bez povinného „Flavice“, „Black Dethe Finest Finest Flavour“
 
Značka: Black Devil
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) „Black Dedík Flavour, 2) Black Deenk Cherry Flavour, 3) Black Devil na Flavour, 4) Black Deenk Finest Flavour
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 8710151565625, 2, 8710151565649, 3), 8710151568046, 4) 8710151568053
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobky představují nebezpečí požáru, protože cigarety se nezhasují, když jsou ponechány bez dozoru.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 16156.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu a povinnost informovat spotřebitele proti rizikům, která výrobek představuje.

 
Popis:  V krabičkách obsahujících 19–20 filtrů s výplachtou.Vyrobeno před polovinou července 2011.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0226/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Cigarety Lexrington Red, Lexrington Blue a Che Red
 
Značka: Lexington and Che Red
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LEXington Red, čárový kód 54507760;XLington BLUE, čárový kód 54507777;Che Red, čárový kód 54508132
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobky představují nebezpečí požáru, protože cigarety se nezhasují, když jsou ponechány bez dozoru.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 16156.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu a povinnost informovat spotřebitele proti rizikům, která výrobek představuje.

 
Popis:  V krabičkách obsahujících 19–20 filtrů s výplachtou.Vyrobeno před polovinou července 2011.
Země původu:  Lucembursko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0218/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „Mine Electronic Flash Light“
 
Značka: Crystal Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:140 Číslo EAN:6201888084012
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Zakrytí blikajícího zařízení nemá dostatečnou mechanickou pevnost.Kabel není na blikavém zařízení řádně připevněn.Plocha průřezu vnitřních drátů není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec vyrobený z PVC se 140 malými varnými světly (zelená, červená, modrá, žlutá) a přepínacím zařízením programu.Zabaleno do modrého a oranžového kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0221/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetěz „Rope-Light“
 
Značka: YL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10 m
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože voda může vstoupit na území, pokud je používán mimo vnitřní dráty a jeho průřez není dostatečný.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec vyrobený z transparentního PVC ve formě roll-luse.Zářivé cibule jsou uvnitř trubky.Výrobek je vybaven přepínacím zařízením z programu černého PVC.Zabalená v tmavomodré kartonové krabičce, která je zdobena obrázky produktu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0223/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelných zdrojů s více funkcemi pro osvětlení a rýží
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Neznámý2) Neznámý3) EAN kódu 6940350842612
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože kryty blikajících zařízení se mohou roztrhnout a kabely, které jsou k nim připojeny, se mohou oddělit.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1) Ovákový osvětlovací řetězec bílé s 180 žárovkami LED vyrobenými z transparentního PVC, vybavený zařízením pro výrobu bílého programu.Balí se do krabičky s modrou lepenkou, s malými průhlednými otvory a obrázky vánočních stromků.2) vánoční osvětlovací řetězec vyrobený z transparentního PVC s 200 malými barevnými světly (zelená, červená, modrá, oranžová), která je vybavena přepínacím zařízením pro bílý program.Zabalená v krabičce s modrou lepenkou s fotografiemi vánočního stromku a domů na místě pro jízdu na sněhu.3) vánoční osvětlovací řetězec vyrobený ze zeleného PVC s 140 malými barevnými světly (zelená, červená, modrá, oranžová), která je vybavena přepínacím zařízením programu.Balené v krabičce s modrou lepenkou s fotografiemi vánočního stromku a domů v zasněžené scénu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika, Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0241/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Hodnotový řetězec „Multi Function“ (Multi Function)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kryty blikajících zařízení se mohou roztrhnout a kabely, které jsou k nim připevněny, se mohou oddělit.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Systém osvětlení vyrobený ze zeleného PVC s 180 světly LED a spínačem.Zabalen do krabičky s modrou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Česká republika

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0244/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „10 m Light Rope“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Zakrytí blikajícího zařízení nemá dostatečnou mechanickou pevnost.Kabel není na blikavém zařízení řádně připevněn.Plocha průřezu vnitřních drátů není dostatečná.· Voda může proniknout do živých částí, které mají elektrický rozklad.· Elektrická izolace není dostačující.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec vyrobený z průhledného PVC s zbarvenými žárovkami.Zabalení do lepenkové krabice s vyobrazením zelených a červených osvětlovacích řetězců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0245/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Dodavatelský řetězec „100L LED“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Zakrytí blikajícího zařízení nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může prasknout, aby voda mohla dosáhnout živé části;· kabel není na blikavém zařízení řádně připevněn;Plocha průřezu vnitřních drátů není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec vyrobený z průhledného plastu s 100 světelnými zdroji LED, který je balen v lepenkové krabici s vyobrazením sněžného sněhu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0246/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz světelného zdroje „180 Light LED“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8057412074022
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Zakrytí blikajícího zařízení nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může prasknout vodu, aby mohla dosáhnout živé části;· kabel není na blikavém zařízení řádně připevněn;Plocha průřezu vnitřních drátů není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec vyrobený z průhledného plastu s 180 žlutými světly, který je vybaven přepínacím zařízením bílého programu.V tmavomodré krabici s vyobrazením barevných světel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0247/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „Zavesne Mikrozjarky Vnume – Bile 100 ks“
 
Značka: Lios
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:ZX-240-R100L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Připojení k elektrické síti není řádně připevněno a živé části drátů mohou být přístupné.· Voda může proniknout do živých částí, které mají elektrický rozklad.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Světelné řetězy vyrobené z průhledného plastového materiálu s 100 cibulkami.Pouzdro s modrou lepenkou s vyobrazením okna a světel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0248/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „Vánocí světla“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Zakrytí blikajícího zařízení nemá dostatečnou mechanickou pevnost;· kabel není na blikavém zařízení řádně připevněn;Plocha průřezu vnitřních drátů není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec ve formě střelovací hvězdičky s 60 vyměnitelnými svítilnami (červené, zelené, oranžové, modré) vybavené programovacím spínačem.Balení v průhledném pytli s označením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0205/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Přenosné nůžky na živé ploty s vlastním pohonem
 
Značka: Sterwins
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  650 W, vzor HTM-650-CH-6Pořadové číslo:2010/S2009003858
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, a to proto, že se pojistné krytí může rozbít a nabíhat, aniž by byly přístupné části živých částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přenosné nůžky na živé ploty s vlastním pohonem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0206/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Technipro
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2000 W, vzor S1M-DD8–230BDávka:603866
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3661121597199
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože zadní držadlo může být vypnuto, což umožňuje přístup k vnitřní kabeláži.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu a likvidace zásob. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Úhlová bruska
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0212/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl Monster, Hypermotad
 
Značka: Ducati
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Monstery:— M696 všechny verze 2012— M795 všechny verze 2012— M796 všechny verze 2012— M1100 EVO ABS 2012Hypermotard:— HYM796 2011— HYM796 2012— HYM1100 EVO SP 2011— HYM1100 EVO 2012— HYM1100 EVO CORSE 2012Číslo VIN, jak je uvedeno v přiloženém dokumentu.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Napájecí/návratové linky palivového systému by mohly propouštět.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovinsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0208/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Bodnutí a tetování jehly
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HD2092506 – GLDU5462722
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje zdravotní riziko z důvodu neúplného označení, pokud jde o řádné ověření provedených sterilizačních postupů.Výrobky nejsou v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Bodnutí a tetování jehly.Jednorázové ovládání ze silikonu na jedno použití;jehly jsou deklarovány jako sterilní, pro proražení na jedno použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0210/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: Foam pillow "Memory foam pillow"
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože je vysoce hořlavý, pokud přijde do styku s plamenem.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou BS 5852.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Wiithastažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení zásob příslušnými orgány.

 
Popis:  Pěna z polyuretanové desky s tenkým potahem určeným k usnadnění fyzického komfortu hlavy.Výrobek je balen v krabici, která zobrazuje obraz samice v loži a obsahuje různá tvrzení týkající se výkonnosti výrobku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0211/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Elektronická balení cigaret „510 E Cigarete Kit a nařízení č.“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Nabíječka dodaná s výrobky představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:· izolace není přiměřená;Kryt není dostatečně odolný;Není konstruované tak, aby odolaly předvídatelnému přetížení;· kolíky jsou nedostatečně tříděny.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558 a příslušnou vnitrostátní normou BS 1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektronická elektrárna na cigarety dodávaná s neznačeným USB nabíječem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0219/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Matrace do náplně do postelí s paměťovou pěnou
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek je vysoce hořlavý, pokud přijde do styku s plamenem.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 597 a příslušnou vnitrostátní normu BS 7177 a příslušné vnitrostátní předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pěna z polyuretanové desky s tenkým potahem používaným ve spojení s matrací na pomoc s fyzickým pohodlím.Produkt se balí do krabičky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0233/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Náramkové hodinky Fashion W S B10 03102300–2 – 20
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4399901077003
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje šestivazný chrom v koncentraci 5,1 mg/kg a při použití tak, jak bylo zamýšleno, je ve styku s kůží po dobu delší než je dočasné období.Kromě zvýšené toxicity a karcinogenních vlastností mají sloučeniny šestivazného chromu rovněž vysoce alergenní potenciál (kontaktní alergeny).Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náramkové hodinky s bílým kůží, 20/22 mm široké s lesklou, stříbřitou kovovou sponou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0231/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka – lidskou figurku „Mag Warriors“
 
Značka: Hirotengu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref.:9053 (šarže A03047PCS)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože index magnetického toku v magnetických součástech je příliš vysoký a magnetické komponenty jsou malé části, které se mohou vkládat do úst a spolknout.Existuje možnost, že děti mohou využívat magnetické komponenty a udržovat gastrointestinální zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Magnetická konstrukce – hračka ve formě lidského faktoru.Ta se balí do lepenkové krabice, v níž je uvedeno jméno a značka a má průhledné okénko.
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0232/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 24000
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože řasy jsou snadno oddělitelné a mohou být spolknuty malými dětmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.Kromě toho výrobek představuje chemické riziko, protože bateriový prostor je přístupný, a riziko zranění, protože existuje kovový drát s ostrými body uvnitř panenku, který může být snadno odstranitelný.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  Panenka s plastovou hlavou, ruce a nohy, ale s měkkým trupem.Vlasce s dlouhou lovnou šňůrou.Oděvní styl je různý.Vysoké přibližně 60 cm.Bateriový prostor vnitřní karoserie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0234/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní skupina
 
Značka: Best style
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modelový výkon – policejní souprava, kód:8 485555 512420
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky lze snadno oddělit, a proto by mohly být do úst vloženy dítětem a spolčením.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kostra hračky se skládá z pušek, pistolí a projektilů s přísavkami.Má také jiné příslušenství, jako je tzv. „Stop“ (Stop“), a rekapitie-talkie.Zabaleny v průhledném blistém obalu s černou lepenkou.Značka „Best style“ se jeví svisle dolů vpravo a v horní části se nachází „Power Gun“ a „Police“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0236/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skládanky puzzle Eva Puerence Mats
 
Značka: Ludma
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 8660000012735 Ref:12735
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože má malé části, které by mohly být uvolněné a mohly by být vkládány do úst a spolknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Puzzle s malými barevnými písmeny a čísly o rozměrech 5 x 5 cm.Má transparentní plastové ohraničení a list papíru, v němž je uvedena značka CE a symbol varování pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0239/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky – hmyz
 
Značka: Insect
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 837 (odkaz výrobce) a 40036 (referenční číslo dovozce)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8400369802253
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, neboť obsahují 0,8 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 5 % hmotnostních diisononylftalát (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastový hmyz o délce mezi 13 a 20 cm a zbarvený tak, aby napodobil reálný hmyz.Existují čtyři různé druhy hmyzu („pshopper, ant, scorpion“ a „ladybird“).Obal je průhledný plastový vak, jehož obsah je viditelný.Sáček je v horní části zapečetěn lepenkou z lepenkového obalu.Na klopu – vedle barevného nákresu hmyzu v přirozeném prostředí – je uvedena tato slova:„Insect – Upozornění:Nebezpečí udušení – malé části.Neplatí pro děti mladší 3 let“.Patří sem rovněž symbol označující, že výrobek není vhodný pro děti do tří let, označení CE a číslo 837.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0203/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vánoční čelist se světly (Diadema naviña con luz)
 
Značka: ITC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  REF: 9990315
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435340603154
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože prostor pro baterie je možné snadno otevřít.Výrobek je relativně malý, takže je pravděpodobné, že budou používány dětmi, které mohou mít do úst přístup, a tak je mohou vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Čelíčky se světly.V příloze jsou přiloženy dva číselné údaje s použitím Santa klobouku a luků.Mezi těmito dvěma údaji se uvádí označení „Feliz Navidad“.Je zabalen v průhledném plastovém sáčku s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0204/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vánoční čelist se světly (Diadema naviña con luz)
 
Značka: ITC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. J. 9990317
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435340603178
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože prostor pro baterie je možné snadno otevřít.Výrobek je relativně malý, takže je pravděpodobné, že budou používány dětmi, které mohou mít do úst přístup, a tak je mohou vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Červená čelní světla se světly.V horní části se nachází sněhové muž a Santa klobouk, jehož ruce tvoří ruce světlo.Přichází v průhledném plastovém sáčku s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0209/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Lordling
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. AH8550 (6A)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v oblasti krku a krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Světle žluté potýkové košile s kapucí, vodorovnými čárami a žlutými jádry.Na hrudníku jsou napsána slova „královna advokátní“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0213/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Moga Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:TD-5310
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s uzly v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Zatýkání dívky s kapucí a zipem.Výrobek je zdoben frází a nápis:„Miss Girl Lissa Beautiful, jako tanec“.Pototer je k dispozici v různých barvách:tmavě šedá barva, světle šedá, světle purpurová, tmavě purpurová a vrtací.Velikost:128–152
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0214/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské větráky
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:R-5530 B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s suků a gga na koncích digestoře.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Zdroj světla s šedým nárazníkem s příklonem a zipem.Výrobek je zdoben nápisem „Fashion & Jeans“.Velikost:134–158
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0215/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské deštné raty
 
Značka: Sweet Dew
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:P006
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s suků a gga na koncích digestoře.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, které si objednal orgán.

 
Popis:  Dětská rachovina růžová s kapucí.Výrobek je zdoben vyobrazením princesu.Velikost:92–148
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0216/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:N-3230B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s suků a gga na koncích digestoře.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Chlapec tmavý a světle šedé pocení s kapucí a zipem.Výrobek je zdoben nápisem:„H & S Handwi“.Velikost:134–164
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0217/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské větráky
 
Značka: C&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:2011–30
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel s uzly a slídami v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Pruh s černým a šedým vypínačem pro chlapce s příklonem a zipem.Velikost:152–178
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0220/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Ativo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  No. 99–206, MASTERATIVO N.I.F. 506761517
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních stahovacích řetězců v digestoři.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Teplákové soupravy z šedé pocení, s kapucí obsahující funkční zdrhovadlo o délce 140 mm.Určené pro děti ve věku 10 let a starší 140 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0222/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: J & B
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 99–205, článek:J-2136
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčního zdrhovadel v oblasti krku a krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení dodavatele z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tričko s šedým potýkem s kapucí.Určené pro děti ve věku 6–7 let a 118–128 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0228/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy ložního prádla
 
Značka: Kristal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor CEYLIN, štítek s čárovým kódem 2YST.TEK NVRTK.CEYLIN V02 PEMB, 8 698285 003117, 36602.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje azobarviva, která uvolňují 142,2 mg/kg 2-naftylaminu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a povinnost informovat spotřebitele proti rizikům, která výrobek představuje.

 
Popis:  Soupravy (sady) ložního prádla obsahující 4 kusů:prošívací materiál – 1, list – 1 a povlaky na polštáře – 2, balené do polyethylenového sáčku, na kterém jsou některé nápisy:KRISTAL, Nivresim Takimi, prošívací sada Ccelina,
Země původu:  Srbsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0229/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: BSN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a povinnost informovat spotřebitele proti rizikům, která výrobek představuje.

 
Popis:  Prošívané kalhoty určené pro děti do 14 let, které mají dvě kapsy a elastické a textilní kordy v prostoru pasu, o délce větší než 140 mm. kordy nebyly upevněny a zabezpečeny proti roztřepení.Na levé končetině se nacházejí tištěné nápisy „Sport“, „Seven sest“ a další.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0238/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívky a výstroj Nina Playe
 
Značka: Girl Reno
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor 3150, velikost 2;čárový kód 1000005379681
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože má upevňovací pás, který je v pase volně ložený.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívka na výzbroj a výstroj (kalhoty a krátké kalhoty).Kalhoty jsou bílé s červenými tečkami.Horní oděv je červený s květinovým vzorem a upevňovací pás v prostoru pasu.Obaly obsahují dvě ramínka na šaty, které jsou spojeny dohromady, a transparentní plastový pytel.Na jedné z štítků je uveden čárový kód, číslo modelu 3150, název oděvu, číslo 6113150 2 a slova „ROJ/Girl Reno“.Druhá etiketa uvádí, co tento oděv je vyroben, a poskytuje informace o výrobci.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0240/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Buffalo London
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Buvola London/Kid Leather, černá 01/
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.) 4044618600654, 2.) 1716320505
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože vnitřní obložení/stélka obsahuje 67 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dvojice černá pumpy, horní části černé tkaniny s černou a černou přídí;vnitřní obložení a stélky ve béžové usně;zevní podešev v hnědém plastovém materiálu, velikost 39
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0207/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér „Adaptador enchufe“
 
Značka: F-Tec
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 1M-3H, ref. XX-432-D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435241702215
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Je možné zasunout zátku třídy I do zásuvky, která je určena výhradně k výrobě zástrček pro zařízení třídy II.Vzhledem k tomu, že do patice se vloží jeden kolík zátky, lze spojit i druhý kolík.Okenice, které chrání otvory, nejsou řádně navrženy a zůstávají otevřené, když je zástrčka stažena.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Laková zástrčka pro adaptér v balení s blistkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0230/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Mikrovlná trouba:
 
Značka: Sanyo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EM-C8787B UK2, EM-C8787W, EM-C8787B.Seznam sériových čísel:1002UKM00617A až 01128A1004UKM00001A až 00512A1004UKM01129A až 01640A1008UKM00001A až 01024A1008UKM01641A až 02152A1011UKM00001A až 00257A1011UKM05771A až 06537A1012UKM00001A až 01024A1104AUM01241A až 01752A1105UKM00617A až 01640A1107UKM00001A až 01024A1109UKM00001A až 00512A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
V důsledku nedostatečných vnitřních povolení může dojít k tomu, že se určitý produkt stane živnou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kombinace mikrovlnné trouby se konvekcí a grilem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0235/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zástrčka pro zástrčku „Clavijas Trnsformación“
 
Značka: F-Line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 1101005 čárový kód:8435151010332
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:· Je možné zasunout zátku třídy I do zásuvky, která je určena výhradně k výrobě zástrček pro zařízení třídy II;Vzhledem k tomu, že do patice se vloží jeden kolík zátky, lze spojit i druhý kolík;Okenice, které chrání otvory, nejsou řádně navrženy a zůstávají otevřené, když je zástrčka stažena.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílý zátkový adaptér.Obalem je plastový pytel s lepicí páskou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0237/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zástrčka „Vysoce jakostní nástroje“,
 
Značka: Busor
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8427179041733
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože boční kontakty země nemají dostatečnou pružnost, aby byly zajištěny vhodné kontaktní tlak na boční dotyk vidlice.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zásuvkový adaptér s bílými svíčkami, zabalený v průhledném plastovém sáčku s lepenkou z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0242/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sušička prádla
 
Značka: Carrefour Home
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:CSL602W-11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3608143705171
 
Druh rizika:  Požár
 
V programmer hrozí požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sušárna pro evakuaci.Kapacita sušení:Na 6 kg.Příkon 1800–2000 W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr, Španělsko, Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0243/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sušička prádla
 
Značka: Bluesky
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:BS602W-10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3608142894531
 
Druh rizika:  Požár
 
V programmer hrozí požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sušárna pro evakuaci.Sušicí kapacita 6 kg.Příkon 1800–2000 W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko