Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 5 ( Objavljeno: 03/02/2012)

 
Tjedno izvješće Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0168/12       
Kategorija:  Nakit
 
Proizvod:  Narančasta bena ogrlica „Olivette”
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Ref. 001.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja rizik od davljenja ako se ulovi s nepokretnom objektom dok ih nosi dijete.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno zaustavljanje prodaje od distributera. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Žute ogrlice s duguljastim kuglicama za višebojni jantar, nanizane na tekstilnom kordu. Ne postoji između svake stope i kvake s navojem. Duljine približno 35 cm.
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0169/12       
Kategorija:  Nakit
 
Proizvod:  Jantarna ogrlica
 
Marka: Natalex
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  74CBEB/OL/M (barkod; TEL. 0607830380)
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja jer ogrlice mogu postati ostavinski predmet dok ih nosi dijete.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno zaustavljanje prodaje. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Navoj klaspona s multicofiranim ovalnim perlicama, koji su odvojeni čvorovima. Duljina: 36 cm
Zemlja podrijetla:  Litva
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0170/12       
Kategorija:  Nakit
 
Proizvod:  Jantarna ogrlica
 
Marka: Natalex
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  74CBEB/MJEŠAVINA
 
Broj serije / crtični kod:  0582420460
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja rizik od davljenja ako se ulovi s nepokretnom objektom dok ih nosi dijete.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima proizvođač. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Ogrlice s višebojnim kuglicama, koje su odvojene čvorovima i srebrnim kvascem. Duljina: 35 cm
Zemlja podrijetla:  Litva
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0171/12       
Kategorija:  Nakit
 
Proizvod:  Jantarna ogrlica
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  REF. 21850015.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje, Gušenje
 
Proizvod predstavlja rizik od:


— davljenje, ako bude uhvaćen u vezi s nepokretnom objektom tijekom kojeg nosi dijete; i


Gušenje jer sadrži male dijelove koje dijete može progutati.


Osim toga, ne postoji upozorenje koje ukazuje na potrebu da se osigura da djeca ne nose ili s njom upravljaju bez nadzora odraslih.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta, zaustavljanje prodaje, informiranje potrošača o tome da je proizvod opasan i da distributer opozove proizvod. Uvoznik svakom proizvodu dodaje upozorenje. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Ogrlice za dojenčad izrađene od okrugle, ravnomjerno označene jantarne kuglice u smeđoj i narančastoj boji (5 mm). Vijak s klapcem od jantara, ne između svake stope.
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0147/12       
Kategorija:  Laserski pokazivači
 
Proizvod:  Laserski pokazivač „3 u 1 laserom & LED svjetlosti”
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  XY-5A502101
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Oštećenje vida
 
Proizvod predstavlja opasnost od oštećenja zbog vida jer je riječ o laserskom proizvodu klase 3., prema deklaraciji proizvođača.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Crni i srebrni laserski pokazivač smjera na ključ. Zapakirati se s baterijama u crnom kartonskoj kutiji s jasnom prozorom. Proizvod je označen: Razred III.a
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0187/12       
Kategorija:  Laserski pokazivači
 
Proizvod:  Laserski pokazatelj 2 u 1. Laserski i LED laki i ključni lanac
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Oštećenje vida
 
Proizvod predstavlja opasnost od oštećenja zbog vida jer je riječ o laserskom proizvodu klase 3., prema deklaraciji proizvođača.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Laserski pokazivači u glavnim lancima crne, srebrne, crvene i plave kovine. Pakiran u žutoj kutiji za prikaz. Proizvod je označen s „laserski proizvod lasera razreda III”.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Mađarska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0145/12       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Ljepilo „Extra Gune super Glaue”
 
Marka: Jiada
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Od-FOO 6901463523393
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer nije označen oznakama opasnosti i simbolima za opasne tvari i opasne pripravke.


Proizvod nije u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP) i s Direktivom o opasnim pripravcima (1999/45/EZ).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Blister pakiranje s dvije bijele boce superljepila (6 g).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0178/12       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Tinta za tetovaže
 
Marka: Intenze
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Šarža: Grupa BK56IMX40: S74 najbolje prije datuma EXP: 28/02/16
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja ozbiljan rizik jer je ukupni udio policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU), od kojih je nekoliko potvrđenih karcinogenih tvari, 53,3 mg/kg. Savezni institut za procjenu rizika (BfR) smatra da tetovaže tetovaža koje premašuju 0,5 mg/kg ukupno PAH-a predstavljaju ozbiljan rizik s obzirom na Rezoluciju Vijeća Europe „ResAP (2008) 1 o zahtjevima i kriterijima za sigurnost tetovaže i trajnog šminke”.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zapljenu proizvoda koji su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Crna plastična boca s ljepljivom oznakom i navojnim čepom s mlaznicom za primjenu i raspršenu kuglu.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0183/12       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Ljepilo „Extra Gune super Glaue”
 
Marka: Jiada
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Od-FOO 6901463523393
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer nije označen oznakama opasnosti i simbolima za opasne tvari i opasne pripravke.


Proizvod nije u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP) i s Direktivom o opasnim pripravcima (Direktiva 1999/45/EZ).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Blister Pack od 4 x 3 g staklenih superljepilom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0161/12       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Lanac rasvjete 1180 Mikro 2200 LED
 
Marka: Cansvila
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  115381 215384
 
Broj serije / crtični kod:  1843523715381628435237153854
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvodi predstavljaju rizik od električnog udara jer:


1Električna izolacija nije dovoljna.


2Kabel nije otporan na vuču.


Proizvodi nisu u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućom europskom normom EN 60598.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Unutarnji božićni rasvjetni lanci s 180 ili 200 svjetala. Pakiranje u plastičnoj vrećici koja nosi oznaku, model, tehničke karakteristike, crtični kod i identifikacijsku oznaku uvoznika, zajedno s upozorenjima.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0162/12       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Lanac rasvjete „Guirnalda sa 100 LED dioda”
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  YHK 44 100
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvod predstavlja rizik od električnog udara jer kabel nije otporan na vuču.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućom europskom normom EN 60598.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Dekorativni lanac svjetlosti s 100 LED modula.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0138/12       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Svjetlo „Neon Munkalámpa Akasztóval”
 
Marka: Multi Force
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  5 998058 501851
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvod predstavlja rizik od električnog udara jer:


· dijelovi pod naponom dostupni su kada je kućište rasvjetnog tijela otvoreno za zamjenu svjetiljke;


· električno napajanje iz električne mreže je izoliran PVC koji nije dovoljno otporan;


· površina presjeka vodiča u dovodnom kablu nije dovoljna;


· dovodni vod nije zaštićen od povlačenja i uvijanja, a krajevi živih kabela mogu postati dostupni.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućom europskom normom EN 60598.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Svjetiljka s električnim kabelom napajanja.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0140/12       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil Matiz
 
Marka: Chevrolet
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  M200 Matiz. Odnosi se na modele vozila iz 2007. i 2009. godine. Pogođena vozila kreću se u rasponu VIN-ova: KL1K484J7C199291 do KL1KF484J9C645837.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Tijekom proizvodnje može se ugraditi neispravan tip kočne tekućine. Ta tekućina može prouzročiti unutarnju koroziju modula ABS sustava. Posljedica toga može biti smanjenje učinkovitosti kočenja i/ili spužvasta vozila, djelovanje na papučicu niskoj razini kočenja zbog preljevnog ventila unutar modula ABS, koji bi mogli dovesti do prometne nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima proizvođač. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Osobni automobil
Zemlja podrijetla:  Republika Koreja
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Litva

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0144/12       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil C3, DS3
 
Marka: Citroen
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Datumi nadogradnje; 08/11/10 – 19/11/10 e2 * 2007/46 * 0003 * 09
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Kabel za baterije može dugoročno prekinuti. Gubitak te električne veze može dovesti do rezanja motora, što bi pak moglo dovesti do prometne nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne mjere koje poduzima proizvođač (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Osobni automobil
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Irska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Švedska, Norveška, Grčka, Litva, Portugal, Slovenija, Španjolska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0158/12       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Motocikl/motrto Vespa LX50 4T 4V, Vespa S50 4T 4V Scarbeo 50 4T 4V
 
Marka: Piaggio/Aprilia
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Vespa LX50 4T 4V: ZAPC38700 Vespa S50 4T 4V: ZAPC38600 Scarabeo 50 4 T 4V: ZD4TSP00
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Moguće propuštanje paljenja svjećica kod pokretanja motora moglo bi dovesti do unutarnjeg izgaranja u usisnom sustavu motora. To bi u iznimnim slučajevima moglo prouzročiti izgaranje u usisnom sustavu motora koji bi se mogao proširiti na ostatak vozila.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne mjere koje poduzima proizvođač (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Motocikl/moped
Zemlja podrijetla:  Italija
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Nizozemska, Finska, Poljska, Slovenija, Švedska, Grčka, Mađarska, Portugal

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0175/12       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil/snimatelj van T5
 
Marka: Volkswagen
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Tip 7HC, Multivan Caravele, EZ homologacija tipa e1 * 2001/116 * 0220 * Tip: 7HMA, Camper/Kalifornija, EZ homologacija tipa e1 * 2001/116 * 0289 * Tip: 7J0, porter, ABE br. L225 Predmetna vozila proizvedena su u razdoblju od 2004. do 2006. sa sljedećim identifikacijskim brojevima vozila: WV * * * * 7H * 3H000141 – WV * * * * 7H * 7H027827 WV * * * * 7J * 4X000874 – WV * * * * 7J * 6X035396
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Postoji mogućnost da uređaj za komandu motora nije potpuno zapečaćen. Penetracija na vlažnu i koroziju može značiti da će ventilator motora, čak i bez zaostatka, teći dok baterija ne bude potpuno ravna. U najgorem slučaju, to može dovesti do požara u vozilu.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne mjere koje poduzima proizvođač (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Osobni automobil/kamkorder
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Island, Grčka

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0196/12       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil IX-35
 
Marka: Hyundai
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  IX-35 To utječe na vozila izgrađena između 1/10/10 i 30/4/11.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Vakuumska pumpa mogla bi otkazati. Taj nedostatak odmah zaustavlja proizvodnju vakuuma te će se na više načina kočenja smanjiti količina vakuuma koja je na raspolaganju za servo upravljanje. Također u vrijeme kvara s turbo kvarovima: to smanjuje raspoloživi zakretni moment motora u vrijeme kvartala vakuuma.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne mjere koje poduzima proizvođač (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Osobni automobil
Zemlja podrijetla:  Slovačka
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Norveška, Finska, Danska, Bugarska, Mađarska, Švedska, Nizozemska, Portugal, Slovenija

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0130/12       
Kategorija:  Ostalo
 
Proizvod:  Detektor ugljikovog monoksida
 
Marka: Mister Monitor
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  MM-RS-426 (1079026)
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja rizik od gušenja jer ne otkriva na odgovarajući način ugljikov monoksid.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 50291.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljnog zaustavljanja prodaje i opoziva potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Baterijsko aktiviranje alarma za ugljikov monoksid.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Irska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0156/12       
Kategorija:  Ostalo
 
Proizvod:  Serum za trepavice
 
Marka: Perfect Lashes
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Zdravstveni rizik / drugo
 
Proizvod predstavlja rizik za zdravlje jer sadrži bimatoprost, sintetički protoznač.Kao rezultat lokalne primjene, mogu se očekivati štetni učinci, kao što su eritem, svrbež i oticanje očnih kapaka, upala očnog kapca, hiperpigmentacija kapka, kao i učinci na oko očiju, npr. hipertemija spojnice, svrbež, gorja, suha, bol oka ili alergijska reakcija.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Bezbojna prozirna tekućina u cijevi s aplikacijskim aplikatorom za trepavice. Primarna ambalaža proizvoda sastoji se od bijele epruvete s čepom. Na epruveti nalazi se naziv proizvoda, sadržaj (3,5 ml) te ime i adresa proizvođača. Cijev je omotan u kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Češka
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: 0188/12       
Kategorija:  Ostalo
 
Proizvod:  Elektronička kutija cigareta „E-snaga”
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  18650
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Mrežni adapter koji se isporučuje s proizvodom predstavlja rizik od električnog udara jer:


· izolacija nije primjerena;


· unutarnja povezanost oslanja se na lema kako bi se zadržao njihov položaj.


· pribadače se neprimjereno veličine.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu (LVD) i odgovarajućom europskom normom EN 61558 i relevantnim nacionalnim normama BS 1363.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljni povrat od potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Elektronički komplet za e-cigarete s mrežom adaptera („Travel prilagodtor”, model – 18650 – HX-101).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0172/12       
Kategorija:  Zaštitna oprema
 
Proizvod:  Reflektirajući prsluk „Challenco de Senalizacion de Alta Visibilidad” (upozorenje za upozoravanje na visoku vidljivost)
 
Marka: Best R.M
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac 5502. (na ambalaži), LF-02 – 2 (na stupu)
 
Broj serije / crtični kod:  8424099055024
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Površina retroreflektirajućeg materijala nije dovoljna. Proizvod nije proizvod kategorije 2 naveden na proizvodu. Kao proizvod iz razreda 1 nije sigurno da je namijenjena.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o osobnoj zaštitnoj opremi i odgovarajućom europskom normom EN 471.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Žuti upozorenju na visokoj vidljivosti s dvije reflektirajuće trake. Ambalaža je plastična vrećica s komadom kartice.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0142/12       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Comfort Comfort Refort Comfort
 
Marka: Nowalex
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Gušenje, Ozljede
 
Proizvod predstavlja rizik od ozljeda jer je u nekim slučajevima moguće da se jedinica sjedala postavi u nezaključan položaj jer nije dovoljno široka. Ako postoji padina (2 kg), ako postoji padina (kg). Postoji nekoliko problema sa sustavom za držanje putnika. Postoji opasnost od dovođenja u opasnost jer unutar pristupnog područja dolazi do smicanja i stlačenih točaka između pokretnih dijelova. Unutarnja obloga tijela za dječja kolica ne smije imati dovoljnu napetost tako da predstavlja opasnost od gušenja. Odvojiva pjena, mali metalni dijelovi i poklopac ventila u zoni prilaza mogu se lako odvojiti, staviti u usta i progutati.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 1888.


Nekoliko incidenata u Švedskoj.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povrat od potrošača koji su nadležna tijela naložila

 
Opis:  Dječja kolica, za jedno dijete od rođenja do približno 3 godina (najviše 15 kg). Ima različite funkcije tako da postavi dječja kolica ili sjedalo na šasiju. Ona se pojavljuje u različitim bojama i uzorcima. Na podvozju je označeno riječima „Focus”; dječja kolica i sjedalo imaju oznaku „Nomwalex Baby Carriage”.
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Ujedinjena Kraljevina

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0143/12       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Stolci za sklopive sklopive i sklopive stolice
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja rizik od ozljeda jer tablica i predsjedatelj nemaju mehanizam kočenja ili blokiranja.
Osim toga, udaljenost između pokretnih dijelova previše je mala.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika, Upozoravanje potrošača na rizike

 
Opis:  Skup djece – sklopivi stolić i stolica na preklapanje, s metalnom konstrukcijom i različitim slikama te natpise: Spužvasta linija, Shaun the Sheep, Shape Shan Shaun, Mario & Snic (može biti krivotvoren). Proizvod se prodaje bez ambalaže.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Bugarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0127/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka na napuhivanje „Crocodile Rider” na napuhavanje
 
Marka: Splash
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Članak br. 09309.,
 
Broj serije / crtični kod:  8712427093092
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava 15,21 % bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP) i 6,74 % masenog udjela di-izononil-ftalat (DINP).


U skladu s Uredbom REACH, ftalati su DEHP, DBP i BBP u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci, dok su ftalati, DIDP i DNOP zabranjeni u igračkama ili proizvode za skrb o djeci koje djeca mogu staviti u usta.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno zaustavljanje prodaje i povlačenja s tržišta od strane distributera. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Plastični krokodila za napuhavanje s dvije ručke na leđima.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0128/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka „Jin Pi”
 
Marka: Kai Da
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Br. 168,
 
Broj serije / crtični kod:  5290656016400
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer glava lutke sadržava 33,93 % masenog udjela bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP).


U skladu s Uredbom REACH, ftalati su DEHP, DBP i BBP u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci, dok su ftalati, DIDP i DNOP zabranjeni u igračkama ili proizvode za skrb o djeci koje djeca mogu staviti u usta.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno zaustavljanje prodaje i povlačenja s tržišta od strane distributera. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Lutka odjeljivan u bijeloj odjeći, koja nosi ogrlice i čizme i pakirane u prozirnu vrećicu. Upozorenje: opasnost od gušenja – mali dijelovi. Ne za djecu mlađu od 3 godine.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0129/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Preskakanje konopa „Jumpa užadi”
 
Marka: Jing Xiong
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  8402135004885
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava 1,48 % bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP).


U skladu s Uredbom REACH, ftalati su DEHP, DBP i BBP u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci, dok su ftalati, DIDP i DNOP zabranjeni u igračkama ili proizvode za skrb o djeci koje djeca mogu staviti u usta.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno zaustavljanje prodaje i povlačenja s tržišta od strane distributera. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Preskakanje konopa u plastičnoj plastičnoj vrećici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0132/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Punjena igračka majmuna „Plush Monkey”
 
Marka: Apsi
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  1) Stavak 20777324 i 2) 20777342 u računu
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer sadrži mali dio koji lako dolazi iz leđa majice i koju dijete može progutati.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i s relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  1) A smeđi i bež plišh, bijeli rukavice i žuta majica s ispisom „APSI” sprijeda. Veličina/visina: 20 cm 2) Veličina/visina: 40 cm
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0141/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Serija životinja „Baby Rattles”
 
Marka: Baby Earth
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  K5806A
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer sadrži male dijelove koje dijete može lako odvojiti i progutati.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i odgovarajućom europskom normom EN-71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Proizvod se sastoji od 5 zveca u žutoj, ružičastoj, ljubičastoj i plavoj boji. Zveci su u obliku stopala, zvijezde, violina, ovalnog prstena s rukama, usne šupljine i cvijeta s smiješkom. Zveci se pakiraju u „Zemljutu baby”, koja je označena oznakom „Zemlja baby”.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0146/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastični igračka u vlaku „Lovely vlaka”
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Stavka br. 913
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer se mali dijelovi mogu lako odvojiti i mogu ih progutati mala djeca.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i odgovarajućom europskom normom EN 71.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Višebojni, baterijski pogonski motor s baterijskim napajanjem i svjetla za bljeskanje. Označeni kao neprimjereni za starost ispod 3 godina.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0149/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka „Intelligence Funny Bruby”
 
Marka: Xing Qui Chi Toys
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Br.6680 – 34 komada
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer sadrži male dijelove koje dijete može progutati.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i relevantnom europskom normom EN71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Jasan plastični ruksak s ružičastim zaštitnim slojem koji sadrži žute, ružičaste, ljubičaste i bijele opeke. Grla rukavca ružičaste su boje s cvjetnim uzorkom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0151/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Lutka „Pretty Girl”
 
Marka: Ddung
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  EAN: 7320342824007
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijsku opasnost jer taj plastični materijal u glavi lutka sadrži 17 % masenog udjela bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP).


U skladu s Uredbom REACH, ftalati su DEHP, DBP i BBP u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci, dok su ftalati, DIDP i DNOP zabranjeni u igračkama ili proizvode za skrb o djeci koje djeca mogu staviti u usta.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Mala lutka s velikim dijelom lakih plastičnih masa. Lutka se prikazuje u prozirnom cilindričnom paketu sa slikama jagoda na vrhu i lutka u šalici čaja na dnu stranice.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0159/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična oružana „Bubble”
 
Marka: Gordal Import
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Ref.: A-6678
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Mikrobiološki
 
Proizvod predstavlja mikrobiološki rizik jer se broj mezofilnih mikroorganizama ubraja u sapunu vodu iznosi 1.6 x 106 cfu/ml. Osim toga, upute za uporabu nisu napisane na službenom jeziku španjolske države, a znak koji označava preporučenu dobnu skupinu nije točan.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i s relevantnim europskim normama EN 62115 i EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Bowna plastična puška s propelerom na stražnjoj strani. Zapakirani su u blister pakiranje koje sadrži upute na engleskom jeziku i simbol koji označuje da proizvod nije prikladan za djecu mlađu od tri godine. Tiskane na poleđini paketa grafičke su upute čiji je tekst na engleskom jeziku. Naljepnica se prilaže ambalaži koja sadrži podatke o uvozniku i upute za igračke na baterijski pogon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0160/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Balon na balon „Flash Bubble Gun”
 
Marka: JIYONG
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Ref.: JY989-A
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Mikrobiološki
 
Proizvod predstavlja mikrobiološki rizik jer je mezofilni aerobni mikroorganizam previše visok.


Osim toga, proizvod nema upute i upozorenja.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i s relevantnim europskim normama EN 71 – 1, EN 71 – 6 i EN 62115.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Balon u obliku ribe s dva sapuna za ponovno punjenje. Pakiranje u obliku blistera s nazivom proizvoda i robne marke. Tiskani na poleđini paketa upute su za upotrebu uz slike i tekst na engleskom jeziku. Naljepnica se prilaže ambalaži koja sadrži podatke o uvozniku i upute za igračke na baterijski pogon.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0163/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračke za kupanje (patke i žabe)
 
Marka: MUY IMPORT
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Model: SUP 253 i SUP 254 —
 
Broj serije / crtični kod:  8423000394597 i 8423000394603
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer patke i žabe sadržavaju više od 0,2 % masenog udjela di (2-etilheksil) ftalata (DEHP).


U skladu s Uredbom REACH ftalati su ftalati, DBP i BBP u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci, dok su ftalati, DIDP i DNOP zabranjeni ako djeca mogu staviti dijete u usta.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Plastične igračke namijenjene za igranje u kupku. Konkretno: majka pačja sa žutim kišovicima i majčinom žaba sa zelenom bepukom. Opis pakiranja: — plastična mreža s naljepnicom koja nosi model, navodi se uvoznik i crtični kod.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Rumunjska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0165/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Pan-mat „Friendly Bear”
 
Marka: Baby
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac: TYREGA19823
 
Broj serije / crtični kod:  3608144596785
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer proizvod sadrži male dijelove, posebno plastiku žirafe na rubu, što može progutati mala djeca.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Distributer je objavio dobrovoljno povlačenje s tržišta i informacije o opasnom proizvodu. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Mala igraća s naslonom za igru i dva križana križanaca na kojima se mogu objesiti različiti predmeti (zečevi, medvjed, kuglična, žirafe itd.).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Francuska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0167/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Medvjedić
 
Marka: Baby
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac: TYREGA19820
 
Broj serije / crtični kod:  3608144596754
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja rizik od zalijevanja jer je mehanizam namotavanja kord previše izražen, što znači da postoji rizik od centralizacije s prekidom cirkulacije krvi ako dođe do rane opasnosti oko djetetove ruke ili stopala.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povrat od potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Medvjedice koji igraju notu kada se vuku kord.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Francuska

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0173/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Lutke „Fashion Vogue Girl” i „Moderna Girl”
 
Marka: Guangda
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  1) Fashion Vogue Girl (ref. 2270, 0092) 2) Moderna Girl (ref. 777, 768)
 
Broj serije / crtični kod:  Ref.: 2270 8422222100924
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvodi predstavljaju kemijsku opasnost jer glava lutke s grimiznom i fojnom glavom sadrži više od 0,2 % masenog udjela di (2-etilheksil) ftalata (DEHP).


U skladu s Uredbom REACH ftalati su ftalati, DBP i BBP u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci, dok su ftalati, DIDP i DNOP zabranjeni ako djeca mogu staviti dijete u usta.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  1) Blonla doll s priborom (šešir, vreća i haljina). Ima referentni broj: 2270 (0092 na naljepnici) 2) Moderna Girl je mala lutka s ljubičastom i ljubičastom kosom koja je pakirana u pojedinačnim bocama s referentnim brojem 777. Lutke dolaze s drugim lukovima u kutiji zaslona koja nosi referentni broj proizvođača 768. Opis pakiranja: „Brza Vogue Girl doll nalazi se u kartonskoj kutiji s prozirnim prozorčićem i naljepnica s podacima uvoznika, oznakom CE, barkodom i oznakom „Proizvedeno u Kini”.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Mađarska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0174/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Lubika lutkarmidae
 
Marka: Party Fiesta
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Ref. 90428.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 

Proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer se mala djeca mogu lako odvojiti i progutati male dijelove (oči).Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i relevantnim europskim normama EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povrat od strane distributera od potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Lutjanka mariona u obliku meke ružičaste i sive boje koja ima punjenu glavu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Španjolska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0179/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Stoka za dječja ležaljka „Mala Friends”
 
Marka: Baby Toys
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Stavka br. 8063. (na ambalaži)/stavka br. 0218579 (na naljepnici) 8432583185799
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja jer se kabel može lako proširiti.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i odgovarajućom europskom normom EN-71.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Hidbu za bebe, koja se sastoji od četiri lutke koje predstavljaju dva dječaka (u plavoj odijela, crvenih kapica i žutih cipela) i dvije djevojčice (žute haljine, plave kose i crvene cipele), povezane u rukama crvenih kugli. Na svakom kraju trila ima dva crvena prstena koja omogućuju pričvršćivanje goveda na dječji krevetić ili dječja kolica. Zapakirana u kartonskoj kutiji dimenzija 33 x 11.5 x 4 cm, uglavnom plava s plavom bojom i bijelim rubnim. Okvir ima proziran plastični prozor kroz koji se proizvod može vidjeti.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 5 fotografije

2 od 5 fotografije

3 od 5 fotografije

4 od 5 fotografije

5 od 5 fotografije

Broj upozorenja: 0180/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  „Lovely Baby”
 
Marka: Fei Pan
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  — Modeli: 953/326 – 240: zveci na dječjim bocama, 955/326 – 106: gitare i 956/326 – 63: ratan s zvjezdicama —
 
Broj serije / crtični kod:  8437899009531, 8437899009555, 8437899009562,
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer se mali dijelovi mogu lako odvojiti i progutati mala djeca.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i s relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Zveci u različitim oblicima i bojama neki se prodaju u bedječjoj boci (953/326 – 240), drugi gitaru (955/326 – 106), dok su drugi glasnici (956/326 – 63). Pakiranje: prozirne vreće s karticom na kojoj se navodi robna marka i riječi „Lady Baby”, s oznakom koja prikazuje podatke za kontakt uvoznika, oznaku CE i crtični kod.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0181/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Kutija čeveke
 
Marka: Lebao - Mlthogar
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Ref. 25312. i 25329.
 
Broj serije / crtični kod:  852155702531 i 8521557025329
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer se žuta zvjezdica lako može slomiti u male dijelove koji se mogu staviti u usta i progutati mlado dijete; rakovica ima duge dijelove koji se mogu zaglaviti u ustima djece koja ne mogu sjediti samostalno.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i s relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Različiti oblici i boje u različitim oblicima. Upućivanje na 25312.: prčevo u obliku rakovice i žute zvijezde plava kugla. Upućivanje na 25329.: prčelo u obliku zelene zvijezde, žutog i narančastog telefona. Opis pakiranja: Zveci se pakiraju u kartonskoj kutiji s prozirnim prozorskim prozorčićem. U okviru kutije navodi se: „Lebao, program Baby Star i 100 % ekološki prihvatljiv materijal”. Na poleđini polja nalazi se referentna oznaka „Mlhopom”, preporuka za dob, referentni, crtični kod i identifikacija uvoznika.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0182/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračke „Bubcks”
 
Marka: Le Zhu Cheng
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  K32168 – 19B
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer sadrži male dijelove koje mogu progutati mala djeca.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i s relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Jasan plastični ruksak s ružičastim zaštitnim slojem koji sadrži žute, ružičaste, ljubičaste i bijele opeke.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0185/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Lutka „Goodstll”
 
Marka: Lovely Girl
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  EAN: 7320342824045
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer glava lutke sadržava 18 – -19 % mase bis (2-etilheksil) -ftalata (DEHP), 0.3 – -0,76 % masenog udjela dibutil-ftalata (DBP) i 0,11 % masenog udjela di- „izononil” ftalata (DINP). Oružje sadrži 0.47 – -0,66 % mase bis (2-etilheksil) -ftalata (DEHP).


U skladu s Uredbom REACH ftalati su ftalati, DBP i BBP u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci, dok su ftalati, DIDP i DNOP zabranjeni ako djeca mogu staviti dijete u usta.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Dolina male mermaids od meke plastike. Lutka je pakirana u ružičastom kartonu. Tiskano na polju: „Goodstore lutl”, „Lovely Girl” i „To je sretno vrijeme”.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0186/12       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Maski. Harry Potter „Voldemort” maska
 
Marka: Rubie's
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac br. 884262, EAN: 883028426270
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer plastični materijal u maskom sadržava 0.60 – 0.61 masenog udjela bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP)) i 14 – -18 % masenog udjela di- „izononil” ftalata (DINP).


U skladu s Uredbom REACH ftalati su ftalati, DBP i BBP u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci, dok su ftalati, DIDP i DNOP zabranjeni ako djeca mogu staviti dijete u usta.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Ukrasne kostime za djecu s „Voldegrem” imaju masku od mekane plastike koja se pakira u čistu plastičnu vrećicu. Maska je blijedo bijele boje i ima ljubičaste znakove. Unutar vreće postoji crvena kartica s natpisom „Harry Potter”, Voldegret’i fotografijama filmova Harry Pottera. Nošnje su dostupne u veličini: Mali, srednji, veliki.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0133/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Oprema za djecu
 
Marka: Sun & Rise
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  RT-081
 
Broj serije / crtični kod:  7453002698202
 
Vrsta rizika:  Davljenje, Ozljede
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja i ozljeda zbog prisutnosti funkcionalnih vrpci u području vrata i struka.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji su naručili vlasti.

 
Opis:  Tamnoplava oprema za djecu koja se sastoji od hlača i majice bez poklopca, zatvarača za patentnog zatvarača i dvaju džepova. Glava majice i struka hlača imaju nepriloženi vrpcu koja se ne može pričvrstiti. Plastični toggles su na krajevima vrpci. Proizvod se ukrase vezom. 15 % Veličina: 116 – 128
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0134/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječja majica
 
Marka: New Style YYFY
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac: Z-056
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti uzica u digestoru.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji su naručili vlasti.

 
Opis:  Muška košulja s kapuljačom i krznom. Poklopac se sastoji od vezica s plastičnim žlijezdama na krajevima. Proizvod je ukrašen natpisom: „S, T” i „94”. Jakna je dostupan u sivoj boji pepelj-plavom bojom. Veličina: 1., 2.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Rumunjska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0135/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Oprema za djecu
 
Marka: Sunsea
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac: LY-025
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti funkcionalnih vrpci u digestoru.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji su naručili vlasti.

 
Opis:  Oprema za djecu koja se sastoji od hlača, majica od majica i obuće s kapuljačom. Poklopac uključuje nepričvršćene uzice s čvorovima na krajevima. Muška majica i laka siva majica ukrašena su s natpisom: „Chap 62 Company”. Hlače tamne sive boje ukrašene su natpisom: „Rugby Clubs 62”. Veličina: 92 – 98
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0136/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Trenirke
 
Marka: Sunsea
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac: CH-010
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti uzica u digestoru.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji su naručili vlasti.

 
Opis:  Sive-trenirke koje se sastoji od hlača i donje majice s kapuljačom. Švedska majica ukrašena je natpisom: ‚R PUSTOLOVINA ODJELJAK 42’. Hlače su ukrašene natpisom: „PUSTOLOVINA 42”. Veličina: 116 – 122
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0137/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Trenirke
 
Marka: Y-H Best Fashion
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  BAKALAR YH 011
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti uzica u digestoru.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Tamnoplava trenirke od dječaka, koje se sastoji od hlača i donje majice s poklopcem i zatvaračem. Hlače su iste boje kao i kord i imaju kord u području struka.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Rumunjska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0164/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Oprema za vatrogasce
 
Marka: Monky
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac: MEC/10662011/MEC1662011
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja rizik od gušenja jer se zip puls na jakne lako razdvoji i proguta mala djeca.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Oprema za odjeću, koja sadrži jakne i hlače. Jakna nosi fotografiju majmuna koja ima patentni zatvarač. Držani u vješaju i pojedinačno pakirani u plastičnim vrećicama.
Zemlja podrijetla:  Tajland
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0176/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječje traperice
 
Marka: The Blue Period
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  u stilu br. PL 30 (10 i 12 godine)
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja opasnost od ozljeda zbog prisutnosti namjestivih korda na traci s besplatnim završecima i bez točke pričvršćenja u području struka.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Dječje srednje dugačke traperice s sjajnim ukrasima na svakoj strani, elastičnim pamučnom trakom i podesivim štapom. U hlače s robnom markom, proizvodnjom, podrijetlom, veličinom, upućivanjem te uputama za pranje i njegu, u hlače su prišivene oznake. Proizvod se isporučuje bez ambalaže.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0177/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Oprema za vatrogasce
 
Marka: Cantarana
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Veličine 2
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja opasnost od ozljeda zbog prisutnosti uzica, koje su predugo, u prsima i strujnom pojasu.


Proizvodi nisu u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.


 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Oprema za djevojčice koja se sastoji od bijele majike kratkih rukava s plavom cvijetom i plavom nitima i kratkim nogavicama. Na majici koja piše „CANTARANA-2” našivena je tekstilna etiketa. Na jednoj se strani nalazi kartonska naljepnica: „za maskijanje ulično mamode novi mmodni Cantarana”, a s druge strane, piktogram za pranje i njegu te pojedinosti o društvu. Kratke hlače imaju tekstilne etikete koje su šivene u njih, a koje pokazuju sastav i veličinu 2.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0189/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječja majica
 
Marka: Sunsea
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac: LP-022
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti uzica na površini poklopca motora.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji su naručili vlasti.

 
Opis:  Siva, plava ili crna znoja s kapuljačom mladiće. Veličina: 116 – 128.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0190/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Oprema za djecu
 
Marka: Glo story
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  DGLEJ-5792
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje, Ozljede
 
Proizvod predstavlja rizik od davljenja i ozljeda zbog prisutnosti vrpci u kapuljaču i području struka.


Proizvod nije u skladu s europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji su naručili vlasti.

 
Opis:  Oprema za djecu koja se sastoji od hlača i pamučne majice s poklopcem i zatvaračem. Poklopac Šmajice i struku hlača imaju nepričvršćen niz uvlačenja. Veličina: 98 – 128
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0191/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Oprema za djevojčice
 
Marka: Sunsea
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  CP-15
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje, Ozljede
 
Proizvod predstavlja rizik od davljenja zbog prisutnosti uzica na čvorovima s čvorovima na kraju nape. Proizvod predstavlja opasnost od ozljeda zbog nepričvršćene uzice za vrpcu u struku.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Poduzeće za djevojčice crvenog povrća koje se sastoji od hlača i jedne majice sa zatvaračem, zatvaračem patentnih zatvarača i dva džepa. Proizvod se ukrašava cvjetni vez. Veličina: 98
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0192/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Oprema za dječake
 
Marka: Seagull
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac: CSQ-1175
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti vrpci s plastičnim vijcima na krajevima u digestoru.


Proizvod nije u skladu s europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Nesmeđa i žuta oprema za dječake, koja se sastoji od hlača, T-majica i majice s kapuljačom. Poklopac se sastoji od uzice za povlačenje s plastičnim žlijezdama na krajevima. Veličina: 4
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0193/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječja skočnica
 
Marka: Amadeo®
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  obrazac A 16 – 09, crtični kod – 1000000065251
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti uzica na površini poklopca motora.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14862.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje koju su vlasti naredile dok se ne poduzmu korektivne mjere.

 
Opis:  Dječja svijetleća sitna skočnica sa žutim trikomobom na vratu i licicama. Na prednjoj strani udara nalazi se natpis „Amadeo”. Veličina: 134
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Latvija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0194/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Muška košulja s kapuljačom
 
Marka: Grace
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac: WZ8020
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti vrpci s plastičnim vijcima na krajevima u digestoru.


Proizvod nije u skladu s europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji su naručili vlasti.

 
Opis:  Stočna odjeća za djevojčice s kapuljačom zatvarača i patentnog zatvarača. Poklopac uključuje nepričvršćene uzice s kovinama na krajevima. Veličina: 98 – 116
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0195/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječja kolica
 
Marka: H&S
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac: XGL-1237
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti vrpci s čvorovima na krajevima vrata.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji su naručili vlasti.

 
Opis:  Djelića znoja s patentnim zatvaračem. Proizvod je ukrašen natpisom: „Mirovne igračke za djevojčice sanjane”. Šater je dostupan u sivoj, grimiznoj, ljubičastoj, crnoj i bijeloj boji. Veličina: 134 – 164.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0197/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Prisega za djecu „Classic Bee Hoodie”
 
Marka: Hummel
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  U stilu 38. – 472.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti korda na površini vrata i vrata.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povrat od potrošača (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Pamuk spp. (vimena) iznad znoja s prednjim tiskom i džepnim džepom
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Danska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Slovenija, Island, Poljska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0198/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Prisega djece „Corporate Poly Hoodie mitsi” za djecu
 
Marka: Hummel
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  U stilu 38. – 645.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti korda na površini vrata i vrata.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povrat od potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Poliester trake od poliestera iznad znoja.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Danska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0199/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječji znojenje „Corporate Poly Zip Hoodie muškarce”
 
Marka: Hummel
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  U stilu 38. – 647.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti korda na površini vrata i vrata.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povrat od potrošača (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Poliesterski zip s udihodom znojem.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Danska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Slovenija, Njemačka, Španjolska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0200/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Prisega djece „Hummel Charaters Poly Hoogen”
 
Marka: Hummel
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  U stilu 38. – 743.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti korda na površini vrata i vrata. Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povrat od potrošača (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Poliester trake od poliestera iznad znoja. Postoje nizovi koji se nalaze u balonu i u vratu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Danska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Slovenija, Njemačka

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0201/12       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječja kolica (dječja ležaljka za djecu). Hoydie”
 
Marka: Hummel
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  U stilu 38. – 744.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Proizvod predstavlja opasnost od davljenja zbog prisutnosti korda na površini vrata i vrata. Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povrat od potrošača (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Pamuk spp. (vimena) iznad znoja s prednjim tiskom i džepnim džepom Postoje nizovi koji se nalaze u balonu i u vratu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Danska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Slovenija, Njemačka, Španjolska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0148/12       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Proizvod za posvjetljivanje kože „Toning Cream s vitaminom E” (crème éclaircsante à la vitamin E)
 
Marka: Clair-Liss Génial
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Broj serije: 470 SM, valjana: PRAV. 05/14,
 
Broj serije / crtični kod:  6 181100 440904
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadrži hidrokinon, koji nije naveden na etiketi, čija je uporaba zabranjena u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za osobnu higijenu.


Proizvod nije u skladu s Direktivom 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Bijela, označena plastična boca s ljubičastim poklopcem. Volumena 300 ml. Te informacije sadržavaju informacije na engleskom, francuskom i portugalskom jeziku.
Zemlja podrijetla:  Côte d'Ivoire
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Irska, Malta

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0150/12       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Proizvod za posvjetljivanje kože: „Sigusenje tijela: vitamins A i E” (Crème Corporelle Eklaircisante)
 
Marka: Charms Carrot
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Broj serije: u/CCH, proizvodnja i datum isteka: „FAB: 03/11, EXP: 03/13”.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Taj proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadrži hidrokinon, koji nije naveden na etiketi, čija je uporaba zabranjena u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za osobnu higijenu.


Proizvod nije u skladu s Direktivom 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Bijela i narančasta označena plastična boca s vrećom narančastim čepom. Volumena 300 ml. Te informacije sadržavaju informacije na engleskom i francuskom jeziku.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0152/12       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Proizvod za posvjetljivanje kože: „Regulatorno tijelo za rasvjetu” (Crème éclaircisante).
 
Marka: Dawmy
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Datum proizvodnje i rok važenja: „PRO: UREDBA BR. 03/10; ROK VALJANOSTI: 03/14”.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ovaj proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadrži sastojak hidrokinona koji je u kozmetičkim i osobnim higijenskim proizvodima zabranjen.


Proizvod nije u skladu s Direktivom 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Bijela i narančasta označena plastična boca s vrećom narančastim čepom. Volumena 300 ml. Te informacije sadržavaju informacije na engleskom i francuskom jeziku.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0153/12       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Proizvodi za posvjetljivanje kože „Umetnuti ljepote s mrkve” (Lait de beauté éclaircusant à la carte).
 
Marka: Skin Light Carotte
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Taj proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadrži hidrokinon, koji nije naveden na etiketi, čija je uporaba zabranjena u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za osobnu higijenu. Proizvod nije u skladu s Direktivom 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Narančasta označena plastična boca s vrećom narančastim čepom. Volumena 250 ml. Te informacije sadržavaju informacije na engleskom i francuskom jeziku.
Zemlja podrijetla:  Côte d'Ivoire
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 8 fotografije

2 od 8 fotografije

3 od 8 fotografije

4 od 8 fotografije

5 od 8 fotografije

6 od 8 fotografije

7 od 8 fotografije

8 od 8 fotografije

Broj upozorenja: 0154/12       
Kategorija:  Ukrasni proizvodi
 
Proizvod:  Snježne Globe
 
Marka: Tiger
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  modeli 1700801., 1700893., 2900436., 2900506., 2900508., 2900507., 20110452. i 2900469.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Posjekotine
 
Proizvod predstavlja rizik od rezova jer je staklo tih snježnih kugli lako razbiti ako je za njih riječ ili udar na nešto što je teško.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljni povrat od potrošača (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Snježni globusi s različitim božićnim znamenkama: hrabies, cribs, anđeli, životinje s ocem za božićne šešire.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Island, Švedska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0155/12       
Kategorija:  Ukrasni proizvodi
 
Proizvod:  Zimska plenca „snježna spavanja s ocem božićnim”
 
Marka: Tiger
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  obrazac 2900519.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Posjekotine
 
Proizvod predstavlja ozbiljan rizik od rezova zbog toga što je staklo snježne grude relativno lako razbijeno ako je riječ o prizemlju ili štrajku u odnosu na nešto tvrde, stvarajući oštre štice u pauzi.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika/proizvođača s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Snježni liflat, u obliku božićnih blagdana.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Norveška, Švedska

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: 0131/12       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Mrežni adapter „univerzalni”
 
Marka: Sumvision
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  LC-UNI-0955V
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Mrežni priključak isporučen s proizvodom predstavlja opasnost od požara i električnog udara jer:


· pritok uzemljenja je samo djelomično sletite.


· dimenzije zatika nisu točne.


· osigurač ne ispunjava zahtjeve.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu (LVD) i relevantnim nacionalnim normama BS 1363.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljnu predaju proizvoda carinskim tijelima. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Crna plastika adaptera s 3-pinskim električnim priključkom i olovom. Isporučenih u jasnom paketu za plastiku. Ulazna vrijednost: 100 – 240 V 50/60 Hz 2 A. Proizvodnja: 15 – 24 V DC 95 W
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0139/12       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Pumpa za vodu „STX 3P” i STX 080
 
Marka: Sixteam
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  STX 3P i STX 080
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Kvar kondenzatora na proizvodu može prouzročiti požar.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljni povrat od potrošača. O dvama prijavljenim incidentima. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Pumpa koja se upotrebljava za povećanje tlaka vode u stanovima.
Zemlja podrijetla:  Italija
Upozorenje primljeno od:  Irska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0166/12       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Adapter za vrijeme putovanja 1CLAVIJA Transformacion Europea univerzalne 2CLAVIJA Transformacion Inglesa
 
Marka: F-Line
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  1Ref. 1101004, oznaka 8435151010318 2Ref. 1101008, oznaka 8435151010363
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvodi predstavljaju rizik od električnog udara jer:


· moguće spojiti jedan zatik španjolskog utikača s otvorom na utičnicu dok je drugi zatik dostupan.


· moguće je spojiti španjolski čep razreda I. u adapter dok ne postoji kontinuitet zemlje.


Proizvodi nisu u skladu s odgovarajućom nacionalnom normom UNE 20315.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  1Bijeli adapter za putovanje, u plastičnoj paketa.2.Bijeli adapter za putovanje, u plastičnoj ambalaži.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0184/12       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Vodič za kabele „Enrollables”
 
Marka: EDM
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Ref.20015
 
Broj serije / crtični kod:  8425998200157
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvod predstavlja opasnost od električnog udara i požara jer:


· nije osigurana stezaljka za kabele kako bi se izbjegla napetost u vodičima;


· nazivna struja utikača (2.5A) niža od nazivne struje valjka (10A);


· ima ugrađen mrežni priključak koji nije u skladu sa zahtjevima.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućom europskom normom EN 61242.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Predmetni proizvod je kablovski papir kapaciteta 5 metara za kućnu upotrebu, olova 2 x 0,75 mm. Pakira se u kartonsku kutijicu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0202/12       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Adapter za mrežni priključak
 
Marka: Wlei - Europa
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac 432.D, ref. 12383 kod 8643568123839
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvod predstavlja rizik od električnog udara jer:


· moguće je umetnuti utikač razreda I u utičnicu namijenjenu isključivo za opremu klase II.;


· moguće je postaviti puku utikača dok je drugi zatik pričvršćen;


· kapci nisu prikladni.


Proizvod nije sukladan odgovarajućoj nacionalnoj normi UNE 20315.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Bijeli adapter u blister paketu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2012 - 5