Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 5 ( Zveřejněno: 03/02/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0168/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Oranžové dítě s nádechem „Olivette“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, pokud by se chystálo na nemovitý předmět, když je na těle nošen.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje distributory. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jantarově zbarvená mlýna s podlouhlými patkami v vícebarevné jantarové, navlečené na textilní šňůře. Mezi patkou a svorkou se mezi jednotlivými patkami nedochází. Délka přibližně 35 cm.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0169/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Jantarové výrobky pro kojence a malé děti
 
Značka: Natalex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  74CBEB/OL/M (Barcode; (0607830380 CZK)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože náhrdelníky mohou uvíznout na nemovitém statku při nošení dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pešková clona s vícekaptivními korálkami, které jsou odděleny uzly. Délka: 36 cm.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0170/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Jantarové výrobky pro kojence a malé děti
 
Značka: Natalex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  74CBEB/SMĚS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0582420460
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, pokud by se chystálo na nemovitý předmět, když je na těle nošen.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné nápravné opatření přijaté výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náhrdelníky za použití vícebarevné korálky oddělené uzly a stříbrné spony. Délka: 35 cm.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0171/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Jantarové výrobky pro kojence a malé děti
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  REF. Č. 21850015
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:


Uškrcení – uškrcení, pokud by se chystalo na nemovitém statku při nošení dětmi; a


Udušení, protože obsahuje malé části, které by mohlo dítě spolknout.


Kromě toho neexistuje upozornění na to, že je třeba zajistit, aby se děti netěšily nebo nemanipulovaly s dětmi bez dohledu nad dospělými.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, zastavení prodeje, informace pro spotřebitele, že výrobek je nebezpečný, a stažení ze strany spotřebitelů distributorem. Dovozce do každého výrobku doplnil varování. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náhrdelníky u dětí, které mají rovnoměrně velké oranžové kuličky, a to v oranžovém a oranžovém světle (5 mm). Šroub je jantarový s pelovou a mezi patky mezi patkami.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0147/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel „3 in 1 Laser s LED light“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XY-5A 502101
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože se jedná o laserový výrobek třídy 3 podle prohlášení výrobce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Černostříbrný laserový ukazatel na klíčku. Baleno s bateriemi do černé lepenkové krabice s jasným oknem. Výrobek je označen: Třída IIIa
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0187/12       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel 2 v roce 1 „laserový“ a světelný zdroj světla a hlavní řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože se jedná o laserový výrobek třídy 3 podle prohlášení výrobce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Laserová ukazováka na klíče černá, stříbrná, červená a modř modrá. Zabalený ve žlutém zobrazovacím boxu. Produkt je označen jako „laserový produkt třídy III“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0145/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidlo „Extra gule Super Glugue“
 
Značka: Jiada
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  No-FOO 6901463523393
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože není označen údaji o nebezpečnosti a symboly nebezpečných látek a nebezpečných přípravků.


Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a směrnicí o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Blistlový obal se dvěma bílými láhvemi superlepého (6 g).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0178/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva „True Black“
 
Značka: Intenze
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dávka: BK56IMX40 Lot: SS74 Nejlepší před datem EXP: 28/02/16
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje závažné riziko, protože celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), u něhož několik z nich potvrzuje, je karcinogeny 53,3 mg/kg. Spolkový ústav pro hodnocení rizik (BfR) se domnívá, že tetování, které obsahuje barvivo vyšší než 0,5 mg/kg celkové PAU, představuje vážné riziko, a to s odkazem na rezoluci Rady Evropy s názvem „ResAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých líčení“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktu nařízeného orgány.

 
Popis:  Černá plastová láhev s adhezivním štítkem a šroubovacím uzávěrem se tryskou k použití a koule.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0183/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidlo „Extra gule Super Glugue“
 
Značka: Jiada
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  No-FOO 6901463523393
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože není označen údaji o nebezpečnosti a symboly nebezpečných látek a nebezpečných přípravků.


Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a směrnicí o nebezpečných přípravcích (směrnice 1999/45/ES).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Blistový balíček s 4 x 3 g superlihy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0161/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení 1180 Micro 2200 LET
 
Značka: Cansvila
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  115381 215384
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1843523715381628435237153854
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


1Elektrická izolace není dostatečná.


2Kabel není odolný proti tažení.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Vnitřní vánoční světelné řetězy s 180 nebo 200 světlomety. Balení v plastovém sáčku, který obsahuje referenční, vzor, technické vlastnosti, čárový kód a označení dovozce, spolu s upozorněním.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0162/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovač „Guirnalda s 100 diodami LED“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YH-TL 44 100
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kabel není odolný proti nárazu.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Dekorativní světelné systémy s 100 diodami vyzařujícími světlo (LED).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0138/12       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilna „Neon Munkalammpa Akzóval“
 
Značka: Multi Force
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998058 501851
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


· živé části jsou přístupné, pokud je kryt svítidla otevřen pro výměnu světelného zdroje;


Napájecí kabel je izolován s PVC, který není dostatečně odolný;


Plocha průřezu vodičů napájecího kabelu není dostačující;


Přívodní kabel není chráněn proti tažení a kroucení a konce živých kabelů mohou být přístupné.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Světelný zdroj s kabelem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0140/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil Matiz
 
Značka: Chevrolet
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  M200 Matiz. Stažení se týká vozidel s vzorovým rokem 2007–2009. Vozidla, na něž se vztahuje VIN, se nacházejí v rozmezí od: KL1KA484J7C199291 až KL1KF484J9C645837.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Během výroby může být instalován nesprávný typ brzdové kapaliny. Tato kapalina může způsobit vnitřní korozi modulu ABS. V důsledku toho se mohou postižené vozidlo setkat se sníženou brzdovou výkonností a /nebo houbovitým, nízkobrzdovým pedálem brzdy v důsledku vykrvovacího ventilu v rámci modulu ABS, který by mohl vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné nápravné opatření přijaté výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0144/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil C3, DS3
 
Značka: Citroen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stanovit data; 08/11/10–19/11/10 e2 * 2007/46 * 0003 * 09
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zem. kabel baterie může v dlouhodobém horizontu zlomit. Ztráta tohoto elektrického spojení může vést k zastavení motoru, což by mohlo vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Švédsko, Norsko, Řecko, Litva, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0158/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl/šlapací motocykl LX50 4T 4V, Vespa S50 4T 4V Scarhao 50 4T 4V
 
Značka: Piaggio/Aprilia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vespa LX50 4T 4V: ZAPC38700 Vespa S50 4T 4V: ZAPC38600 Scarhao 50 4T 4V: ZD4TGE00
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
S vnitřním spalováním v sacím systému motoru by mohlo dojít k případnému selhání při vznícení zapalovací svíčky, když je motor nastartován. Ve výjimečných případech by to mohlo vést ke spalování v systému sání motoru, který by se mohl rozšířit na zbytek vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl/moped.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Finsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Řecko, Maďarsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0175/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/kempinkový vůz T5
 
Značka: Volkswagen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 7HC, Multivan Caravelle, ES schválení typu e1 * 2001/116 * 0220 * Typ: 7HMA, elastické/California, ES schválení typu e1 * 2001/116 * 0289 * Typ: 7J0, Tranporter, ABE č. L225 Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2004 až 2006 s těmito identifikačními čísly vozidla: WV * * * * 7H * 3H000141 – WV * * * * * 7H * 7H027827 WV * * * * * 7J * 4X000874 – WV * * * * * 7J * 6X035396
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Existuje možnost, že ovládací zařízení motoru není zcela zapečetěno. Penetrace vlhkým a korozním může znamenat, že i bez vznícení bude ventilátor motoru zaběhnut, dokud baterie není úplně plochá. To může v nejhorším případě vést k požáru vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil/přívěsný vůz
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0196/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil IX35
 
Značka: Hyundai
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  IX35 Jsou dotčena vozidla postavená mezi 1/10/10 a 30/4/11.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Při poskytování služby by mohlo dojít k selhání vakuové pumpičky. Tento výpadek se okamžitě zastaví a počet brzdění se sníží o hodnotu podtlaku, která je k dispozici pro servo. Rovněž v době poruchy funkce turbokompresoru: tím se sníží točivý moment motoru v době poruchy ve vakuu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Slovensko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko, Finsko, Dánsko, Bulharsko, Maďarsko, Švédsko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0130/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: Mister Monitor
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MM-RCC-426 (1079026)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože není schopen řádně zjistit oxid uhelnatý.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 50291.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a stažení z oběhu ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bateriový poplach pro oxid uhelnatý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0156/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Řasy pro řasy
 
Značka: Perfect Lashes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje zdravotní riziko, protože obsahuje bimmatoprost. v důsledku lokální aplikace lze očekávat nepříznivé účinky, jako je erytém, svědění a otok oční víčka, zánět víko, hyperpigmentace očních víček, jakož i oční nežádoucí účinky, např. hypemie spojivek, svědění, hoření, sucha, bolest očí nebo alergickou reakci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bezbarvá čirá tekutina ve zkumavce s houbičkou pro řasy. Primární obal výrobku sestává z bílé trubky s paticí. Na této trubičce se uvede název výrobku, obsah (3,5 ml) a název a adresa výrobce. Zkumavka se balí do lepenkové krabice.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0188/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Elektronické soubory na cigarety „E-Power“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  18650
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Síťový adaptér dodávaný společně s výrobkem představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Izolace nebyla dostatečná;


· interní spojení se opírají o pájky pro zachování jejich pozice.


· Dřechy jsou nedostatečně dimenzované.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou evropskou normou EN 61558 a příslušnou vnitrostátní normou BS 1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zpětné převzetí ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektronická souprava pro elektronické cigarety napájená ze síťového adaptéru („Travel Adaptor“, model – 18650 – HX-101).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0172/12       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Reflexní vesta „Chaleco de Senzacion de Alta Vigabilidad“ (Upozornění na vysokou dohlednost Vest)
 
Značka: Best R.M
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 5502 (na obalu), LF-02–2 (ve vestice)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424099055024
 
Druh rizika:  Úraz
 
Plocha povrchu materiálu s vratným odrazem není dostačující. Výrobek není výrobek třídy 2, jak je uvedeno na výrobku. Výrobek třídy 1 je nebezpečný pro zamýšlené použití.


Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a příslušnou evropskou normou EN 471.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Výstražná signalizace žluté barvy s vysokou viditelností se dvěma reflexními pruhy. Obal je plastový sáček obsahující kartu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0142/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Pram Focus Comfort
 
Značka: Nowalex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko poranění, protože v některých případech je možné umístit sedadlo do uvolněné polohy, neboť není dostatečně široká. Sedačka golfového kočárku může vrhnout, když stojí na svahu, pokud je tam odchovný pytel (2 kg). Se zádržným systémem se vyskytuje několik problémů. Existuje riziko uvíznutí, protože v přístupové zóně se mezi pohyblivými částmi vyskytují střihové a kompresní body. Vnitřní obložení karoserie v kočárku nemá dostatečné napětí, takže představuje nebezpečí udušení. Oddělitelná pěna, části s malým kovem a víko ventilu v přístupové zóně se může snadno oddělit, dostat se do úst a spolknout.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 1888.


Několik incidentů ve Švédsku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z oběhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly

 
Popis:  Kočárek nebo golfový kočárek pro jedno dítě z narození do věku 3 let (max. 15 kg). Má různé funkce, a to buď připojením zavazadlového tělesa nebo sedadla k podvozku. Jde o různé barvy a vzory. Podvozek se označí jako „Focus“; kočárek a sídlo má označení „Nowalex KBing“.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0143/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Stoly na sklápění a sklopná židle
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko poranění, protože tabulka a židle nemají mechanismus brzdění nebo blokovací mechanismus.
Vzdálenost mezi pohyblivými částmi je navíc příliš malá.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Dětské soupravy – sklápěcí stoly a skládací židle pro děti, s kovovou konstrukcí a různými obrázky a nápisy: Houba Beb, Shaun, Sheep, Shaun Up. Shaun, Mario & Sonová (může být padělaná). Výrobek se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0127/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací hračka „Crocodile Rider“
 
Značka: Splash
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 09309,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8712427093092
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 15,21 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 6,74 % hmotnostních diisoniyl-ftalátu (DINP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a stahování z trhu ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Krokodýl z plastu se dvěma rukojeti na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0128/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová panenka „Jin Pi“
 
Značka: Kai Da
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 168,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290656016400
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenky obsahuje 33,93 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a stahování z trhu ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Oblek klížený v bílém oblek, oblečený na náhrdelníky a boty, balený v průhledném sáčku. Upozornění: nebezpečí udušení – obsahuje malé části. Ne pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0129/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Přeskočení „Jrope Rope“
 
Značka: Jing Xiong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8402135004885
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,48 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a stahování z trhu ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přeskočit lano v plastovém průsvitném vaku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0132/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vycpaná hraèka hraèka „Plush Monkey“
 
Značka: Apsi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Bod 20777324 a 2) 20777342 na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože obsahuje malou část, která může snadno vyjměte z hřbetu monotónní košile a které může dítě spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  1) hnědý a béžový month s bílými rukavicemi a žlutou triček s náložem „APSI“ na přední straně. Velikost/výška: 20 cm 2) hnědý a béžový month s bílými prstenci a žlutými rukavicemi na přední část bílé barvy s tiskem „APSI“. Velikost/výška: 40 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0141/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítko „Baby Rattles Series“
 
Značka: Baby Earth
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  K5806A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože obsahuje malé části, které může dítě snadno oddělit a spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnou evropskou normou EN-71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Výrobek sestává z 5 chrastíček žlutých, růžových, fialových a modrých barev. Chrastítka má tvar chodidlo, hvězda, housle, oválný kroužek s rukou a ústím, a květina s lícovou četou. Chrastítka se balí do krabičky označené etiketou „baby Země“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0146/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vlaková hračka – vlak „Vlak Lom“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 913
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části se snadno oddělují a malé děti je mohou spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Vícebarevný kohout s baterií napájený z baterií a s přerušovaným světlem. Označena jako nevhodná pro stáří méně než 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0149/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Cihly „Intelligence Funny Brinks Game“
 
Značka: Xing Qui Chi Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 6680–34 ks
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože obsahuje malé části, které může dítě spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Čirá plastová deska s růžovými odstíny, která obsahuje žluté, růžové, fialové a bílé cihly. Přehyb batohy má růžovou barvu s květem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0151/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Predty Girl“
 
Značka: Ddung
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 7320342824007
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál v hlavě doll obsahuje 17 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení dovozce z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malá panenka s hlavou z měkkého plastu. Panenka se zobrazuje v průhledném válcovém obalu s vyobrazením jahod v horní a dolní části šálek čaje.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0159/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová střelná zbraň „Brubl“
 
Značka: Gordal Import
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: A-6678
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mezofilní aerobní bakterie v počtu soapy vody je 1.6x106 cfu/ml. Návod k použití navíc není uveden v úředním jazyce španělského státu a symbol označující věkovou skupinu není správný.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnými evropskými normami EN 62115 a EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Plastiková plastická zbraň s vrtulí na zadní straně. Balení v blistrech, které obsahuje návod v angličtině a symbol označující, že výrobek není vhodný pro děti mladší tří let. Tiskne se na zadní straně obalu grafické instrukce, jejichž text je v angličtině. K obalu je připojena nálepka obsahující údaje o dovozci a pokyny pro hračky napájené z baterie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0160/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublina „Flash Bebble Gun“
 
Značka: JIYONG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: JY989-A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mezofilní aerobní bakterie v mýtní vodě je příliš vysoký.


Výrobek navíc nemá pokyny a upozornění.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnými evropskými normami EN 71–1, EN 71–6 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Staženo z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Probublávací bublinková bublina s dvěma náhradními náplněmi. Balení v blistrech s názvem výrobku a značkou. Potištěný na zadní straně obalu je návod k použití s obrázky a textem v angličtině. K obalu je připojena nálepka obsahující údaje o dovozci a pokyny pro hračky napájené z baterie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0163/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele (kachny a žáby)
 
Značka: MUY IMPORT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Vzor: SUP 253 a SUP 254 —
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8423000394597 a 8423000394603
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kachny a žabby obsahují více než 0,2 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, když děti mohou hračku nebo předmět pro péči o děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Plastové hračky hrající si hrát ve vaně. Konkrétně: pižmová pižmová se žlutými kžabími a příjemcovitými krmítkami. Popis balení: Plastová síť s nálepkou s modelem, identifikace dovozce a čárového kódu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0165/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pey-mat „Friendly Bear“
 
Značka: Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model: TY19823
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3608144596785
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože výrobek obsahuje malé části, zejména plastové žirafy na oblouk, které mohou malé děti spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a informace o nebezpečném výrobku byly zveřejněny distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malá památka opatřená na základně a dva jiné oblouky, na nichž se mohou zavěšovat různé předměty (králičí, medová, kulový, žiraf atd.).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0167/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Medoványj
 
Značka: Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model: TY19820
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3608144596754
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko uvíznutí, protože mechanismus navíjení šňůr je příliš silný, což znamená, že existuje riziko zachycení při uzavřeném krevního oběhu, pokud by se šňůra zlikviduje kolem ruce nebo nohy.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Medvídek medvídek, který má hudbu, když se vytahuje šňůra.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0173/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky „Fashion Vasoga Girl“ a „Moderní Girl“
 
Značka: Guangda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Fashion Vonague Girl (ref. 2270, 0092), 2), moderní Girl (ref. 777, 768)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Ref. č. 2270: 8422222100924
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko představují chemické látky, protože hlava doll s purpurovými a plavými vlasy a hlávka velkého plavého vozíku obsahují více než 0,2 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, když děti mohou hračku nebo předmět pro péči o děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  1) Blonde doll s příslušenstvím (kloboukem, pylem a šaty). Má referenční číslo: 2270 (0092 na nálepce) 2) Moderní Girl je malá panenka s fialovými a plavými vlasy, které jsou zabaleny do jednotlivých lahví s referenčním číslem 777. Panenky a loutky mají ostatní panenky a loutky v poli pro zobrazení, který nese referenční číslo výrobce 768. Popis balení: Fashion Vonaga Girl panl pochází z lepenkové krabice s průhledným oknem a nálepkou s údaji o dovozci, označením CE, čárovým čárkami a názvem „Made in China“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0174/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Loutkový koutek
 
Značka: Party Fiesta
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 90428
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje riziko udušení, protože malé děti mohou malé části (oči) snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Loutkové loutky ve formě slojí růžové a šedé barvy s plnou hlavou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0179/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka na bratlu „Little Friends“
 
Značka: Baby Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 8063 (na obalu)/bod č. 0218579 (na nálepce) 8432583185799
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože šňůra může být příliš rozšířena.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Chrastítko se skládá ze čtyř loutek, které představují dva chlapecké a dva dívky (žluté šaty, modré vlasy a červená obuv), dvě dívky v rukou červených míčů. Na obou koncích má dobytek dvěma červenými kroužky, které umožňují připevnění chrastítku k postýlce nebo golfovému kočárku. Zabalený v lepenkové krabici o rozměrech 33 x 11.5 x 4 cm, převážně modře s modrým leadem a bílým lemem. Rámeček má transparentní plastové okno, jehož prostřednictvím lze výrobek načíst.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0180/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka „Lovinka“
 
Značka: Fei Pan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Vzory: 953/326–240: španělský rákos (rotang) k kojenecké lahvi, 955/326–106: kytary a 956/326–63: rotang s hvězdami —
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8437899009531, 8437899009555, 8437899009562.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože malé děti mohou malé části snadno oddělit a spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Chrastice v různých tvarech a barvách, některé se prodávají uvnitř lahve pro kojence (953/326–240), jiné s kytarem (955/326–106) a jiné jsou oválné (956/326–63). Balení: průhledné pytle s kartou s uvedením značky a označení „lobe Baby“, se štítkem udávajícím kontaktní údaje dovozce, označení CE a čárový kód.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0181/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rákos (rotang)
 
Značka: Lebao - Mlthogar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkazy 25312 a 25329
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  852155702531 a 8521557025329
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože žlutá hvězda se snadno rozbije na malé části, které může mladá dítě vsunout do úst a spolknout je; krab má dlouhé části, které by mohly uvíznout v ústech dětí, které nejsou schopny sedět zpříma bez pomoci.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  — Jednoduchá se slova v různých podobách a barvách. Odkaz 25312): do tvaru kraba a žluté hvězdice s modrým kuličkou. Odkaz 25329): do tvaru „zelené hvězdy“, „žluté koule“ a „oranžové barvy“. Popis balení: Další balení se balí do lepenkové krabice s průhledným okénkem. V rámečku je uvedeno: „Lebao, baby Star a 100 % šetrný k životnímu prostředí“. Na zadní straně krabice je uvedeno označení „Mlhogar“, doporučení o věku, odkaz, čárový kód a identifikace dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0182/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Cihly „Bricks“
 
Značka: Le Zhu Cheng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  K32168–19B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože obsahuje malé části, které mohou malé děti spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Čirá plastová deska s růžovým krmením, která obsahuje žluté, růžové, fialové a bílé cihly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0185/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Goodable doll“
 
Značka: Lovely Girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 7320342824045
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože ředitel panenky obsahuje 18 – -19 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 0.3 – -0,76 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP) a 0,11 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP). Zbraně obsahují 0.47 – -0,66 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, když děti mohou hračku nebo předmět pro péči o děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení dovozce z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malá panmaiova panenka z měkkého plastu. Panenka je balena do lepenkové lepenkové krabice. Potištěný na krabici: „Dostatečná panl“, „Lovinka Girl“ a „It je šťastný čas“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0186/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska Harry Potter „Voldesort“
 
Značka: Rubie's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 884262, EAN: 883028426270
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál v masku obsahuje 0.60–0.61 hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP)) a 14 – -18 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, když děti mohou hračku nebo předmět pro péči o děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení dovozce z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Myšové mašovací kostýmy pro děti se „Voldemem“ obličejová maska měkkých plastů, balené v jednoznačném plastovém sáčku. Maska je světle bílá a má fialovou barvu. Uvnitř sáčku se nachází červená karta s nápisy „Harry Potter“, Voldemo“ a fotografií z promítacích filmů Harryho Potter. Oblačnost je dostupná ve velikostech: Malé, střední & velké.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0133/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Sun & Rise
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RT-081
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7453002698202
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, a to z důvodu přítomnosti funkčního šňůry na stažení v oblasti krku a pasu.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Tmavě modrá výstroj pro děti skládající se z kalhot a porodiček s kapucí, zipem zipu a dvěma kapsami. Kulhání porodiček a pásy kalhoty zahrnují nepřipevněný stahovací šňůrku. K kolenům a kolenům dochází na koncích stahovacích šňůr. Vyzdobená vyzdobená výšivkou. 15 %. Velikost: 116–128
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0134/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská pornografie
 
Značka: New Style YYFY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model: Z-056
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení na základě stahovacích šňůr v digestoři.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Polokošile s kapucí a kožešinovými kůly. Kapota zahrnuje stahovací šňůry s plastovým tonem na koncích. Výrobek je zdoben nápisy: „S, T“ a „94“. Plášť je k dispozici v šedých a popelných barvách. Velikost: 1 A 2
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0135/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Sunsea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model: LY-025
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli tomu, že jsou v digestoři namontovány funkční šňůry.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Dětská výstroj, skládající se z kalhot, tričko a pohrnek s kapucí. Digestoř zahrnuje nepřipevněný stahovací šňůrku s uzly na koncích. Modrá pota a světle šedé tričko jsou opatřeny nápisy: „Champs 62 Company“. Tmavě šedé kalhoty jsou opatřeny nápisy: „ragbyové kluby 62“. Velikost: 92–98
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0136/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský oděv
 
Značka: Sunsea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model: CH-010
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení na základě stahovacích šňůr v digestoři.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Teplákové soupravy z šedé barvy, které jsou tvořeny kalhotami a postem s kapotou. Polokošile jsou zdobeny nápisem: „R DOBRODRUŽSTVÍ, ODDÍL 42“. Kalhoty jsou ozdobeny nápisem: „DOBRODRUŽSTVÍ 42“. Velikost: 116–122
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0137/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský oděv
 
Značka: Y-H Best Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  COD YH 011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení na základě stahovacích šňůr v digestoři.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu nařízená orgány.

 
Popis:  Chlapec je tmavomodrý, skládající se z kalhot a porodiček s kapucí a zipy na zipy. Kalhoty mají stejnou barvu jako vrchol a mají v pase šňůru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0164/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Monky
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model: MEC/10662011/MEC1662011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože poklepu se mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Babees s výbavou skládající se ze bunda a kalhot. Vesta je označena jako plášť a má zip. Umísťovány do vázacích a jednotlivě balených do plastových pytlů.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0176/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Džíny dětí
 
Značka: The Blue Period
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  styl č. PL 30 (10 a 12 let)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění v důsledku přítomnosti seřiditelných šňůr na pásu s volnými konci a bez bodu připevnění v pase.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Střední délka džín dětí s lesklým zdobením na každé straně, elastický bavlněný pás a seřiditelná šňůra. Štítky jsou přišité do kalhot značky, výrobce, původu, velikosti, referenčního a mycího zařízení a pokynů pro péči o rodinu. Výrobek je předkládán bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0177/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Cantarana
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velikost 2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění způsobených stahovacími šňůrami, které jsou příliš dlouhé, a to v prostoru hrudníku i v pase.


Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Dívčí výzbroj a výstroj skládající se z bílé barvy s krátkým rukávem, které jsou spojeny s modrými květinami, s modrými květinami a modrými korsky a šortky. Na tričku „T – tričko“ je našit textilní štítek, který zní „CANTARANA-2. Lepenková etiketa je na jedné straně opatřena: „pro kůzlečí“ nové módní opotřebení Cantarana a na druhé straně piktogram pro mytí a péči a údaje o společnosti. Šortky tvoří textilní štítek přišitý do nich, který uvádí složení a velikost 2.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0189/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská pornografie
 
Značka: Sunsea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model: LP-022
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku stahovacích šňůr v digestoři.


Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Šedý, modrý nebo černý hřbet s kapucí pro mladé chlapce. Velikost: 116–128.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0190/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Glo story
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DGLJST-5792
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku odběrů v digestoři a v pase.


Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Dětská výstroj, která se skládá z kalhot a porodiček s kapotou a zipem na zipu. Kulhání potříčku a pás kalhot obsahuje nepřipevněný stahovací šňůrku. Velikost: 98–128
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0191/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Výstroj dívek
 
Značka: Sunsea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CP-15
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení díky stahovacím šňůr s uzly na konci v digestoři. Výrobek představuje nebezpečí zranění v důsledku přítomnosti nepřipevněného šňupacího šňůrky v oblasti pasu.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Červená velnaše výstroj, která se skládá z kalhot a porodiček s kuod, zipu zipu a dvou kapes. Výrobek je zdoben květými výšivky. Velikost: 98
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0192/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapec pro chlapec
 
Značka: Seagull
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model: CSKQ-1175
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu stahovacích šňůr s plastovým točením na koncích digestoře.


Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Chlapecká hnědá a žlutá výstroj, skládající se z kalhot, tričko a pohrnek s kuklou. Kapota zahrnuje šňůrku s plastovým tonem na koncích. Velikost: 4
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0193/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skoupky dětí
 
Značka: Amadeo®
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor A 16–09, čárový kód – 1000000065251
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku stahovacích šňůr v digestoři.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje uložený příslušnými orgány do doby, než budou přijata nápravná opatření.

 
Popis:  Světle zeleným zbarvením pro děti se žlutým odstínem na hrdle a manžety. Na přední straně skoku je nápis „Amadeo“. Velikost: 134
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0194/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka v pohrdle s kapucí
 
Značka: Grace
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model: WZ8020
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu stahovacích šňůr s plastovým točením na koncích digestoře.


Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Polokošile dívek se kapotou a zipem na zipu. Digestoř zahrnuje nepřipevněnou šňupací šňůrku s kovovými řekami na koncích. Velikost: 98–116
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0195/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská motovnice
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model: XGL-1237
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek je vystaven riziku uškrcení kvůli stahovacích šňůr s uzly na konci v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Smetáčku se zdrhovadlem na zipu. Výrobek je zdoben nápisy: „Místa tohle hraček představuje sen“. Je k dispozici šedě, fialové, černé a bílé barvy. Velikost: 134–164.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0197/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  „Classic Bee Hoodie“ pro děti
 
Značka: Hummel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl 38–472
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti kordů v oblasti digestoři a krku.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  S přítiskem a kgarorovou na vlasce s náprstem na nádech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Island, Polsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0198/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pocení pro děti „Corporate Poly Hoodie Muži“
 
Značka: Hummel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl 38–645
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti kordů v části kapoty a krku.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Koželužský polyester
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0199/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pocení pro děti „Corporate Poly Zip Hoodie Muži“
 
Značka: Hummel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl 38–647
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti kordů v části kapoty a krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Polyesterový parzip hášekový.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Německo, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0200/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  „Hummel Charaters Poly Hoodie“ ment’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
 
Značka: Hummel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl 38–743
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti kordů v části kapoty a krku. Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Koželužský polyester V části kapoty se nacházejí šňůry na stažení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0201/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pout pro děti "Hummel Charakters na dětské postýlky. Houšdie“
 
Značka: Hummel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl 38–744
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti kordů v části kapoty a krku. Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  S přítiskem a kgarorovou na vlasce s náprstem na nádech. V části kapoty se nacházejí šňůry na stažení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Německo, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0148/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek na zesvětlení kůže „Tning Cream s vitamínem E“ (crème écclaircissante à la vitamín E)
 
Značka: Clair-Liss Génial
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: 470 SM, konec platnosti: 05/14,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 181100 440904
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje hydrochinon, který není uveden na etiketě a jehož použití je v kosmetických přípravcích a prostředcích pro osobní hygienu zakázáno.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Plastová láhev s etiketou s horní purpurovou šroubovou hlavou. Objem 300 ml. Na obalu jsou uvedeny informace v angličtině, francouzštině a portugalštině.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Malta

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0150/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravek na zesvětlení kůže „Skrèek Cream s Vitaminem A a E“ (Crème Corporelle Ecclaircissante)
 
Značka: Charms Carrot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: u /CCH, výroba a datum expirace: „FAB: 03/11, EXP: 03/13“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje hydrochinon, který není uveden na etiketě a jehož použití v kosmetických přípravcích a prostředcích pro osobní hygienu je zakázáno.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Z plastové lahve bílé a pomerančové a se šroubovým závitem. Objem 300 ml. Na obalu jsou uvedeny informace v angličtině a francouzštině.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné