Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 4 ( Zveřejněno: 27/01/2012)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0085/12       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Joke „klíček car aus“ a „Shoda šokující s ohledem na potřeby spojené s bleskem“
 
Značka: Shock
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tyto výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, a proto jsou nebezpečné pro děti.


Produkty nejsou v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobku nařízeného orgány

 
Popis:  Přívěsné přívěsné kroužky („klínové řetězové vozidlo“) různých barev a kroužky na klíče („Match šokujícího s bleskem“), které vyzařují světlo a aplikují šok po stisknutí tlačítka.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0098/12       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Joke položka – „Elivil Eyes“ maska „F/X Makezup Evil Eyes“
 
Značka: Widmann
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 4138E 8003558413805
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálenin, protože hoří příliš dlouho, pokud loví oheň.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Výrobek je maska určená k montáži kolem horní části obličeje. Na obalu je uvedena malá tekutá láhev. Je baleno v lepenkových a plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0121/12       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Air děla „BB Air Soft Gun & BB Air Soft Gun Triple Rail“
 
Značka: Toys Mart
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D92/D93 – Triple Rail Adaptér na střídavý proud/stejnosměrný proud, pořadové číslo HJ-103
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože napájecí zdroj dodávaný s výrobkem:


· nejsou konstruovány tak, aby odolaly předvídatelnému přetížení;


· mají nedostatečně dimenzované kolíky.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou evropskou normou EN 61558 a příslušnou vnitrostátní normou BS1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné vzdání se produktů celním orgánům. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vzduchová pistole napájená černoplastickým adaptérem na střídavý proud/stejnosměrným napájením, sériové číslo HJ-103, se zástrčkou z 3kolíku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0101/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva „Intense Black“
 
Značka: Makkuro Sumi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže č. LOT # 371310X
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože bylo zjištěno sedm PAU klasifikovaných jako karcinogenní (součet 7 PAU: 1,808 mg/kg. Celkový obsah PAU EPA-PAU: 22,07 mg/kg).


Podle usnesení Rady „Rehos (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých vrstvení“ nesmí obsahovat více než 0,5 mg/kg PAU.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černí tetovací barva k lidskému použití v plastové lahvičce o objemu 360 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0102/12       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Shenbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálenin a požáru, protože je atraktivní pro děti.


Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobku nařízeného orgány

 
Popis:  Zapalovače jsou formovány jako červené požární hydranty. Od 11. května 2008 nejsou bezpečné pro děti, což je povinné.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0082/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil A6
 
Značka: Audi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4G, ES schválení typu: E1 * 2007/46 * 0436 *. Postiženy jsou i vozidla, která byla vyrobena v době od dubna do června 2011. WAU___4G_BN021329 – WAU___4G_BN034034 WAU___4G_CN008007 – WAU___4G_CN014769 WAU___FC_CN003355 – WAU___FC_CN004425
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Švy na misce hlavy mohly být vyrobeny nesprávně. V důsledku toho se nesmí základní airbag v případě nehody nafouknout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné nápravné opatření přijaté výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0083/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van
 
Značka: Volkswagen (VW)
 
Název: Crafter
 
Typ/číslo modelu:  Typy vozidel: 2EKE1, 2EKE2, 2EKZ, 2FJE1, 2FJE2, 2FJZ. Čísla ES schválení typu: L769, L770, L847, L767, L768, L846. Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 25.07.2011 až 29.07.2011.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Je možné, že kontrolní jednotky byly v montážním závodě nesprávně vyplněny. Ve vozidlech s dalšími airbagy by to mohlo vést k situaci, kdy by další airbagy v případě potřeby nebyly aktivovány.
Mohlo by také vést k nastavení systému ESP v souvislosti s dynamickým chováním na silnici ve hraničních situacích, které se vždy neshodují s očekáváními řidiče.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Van
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0086/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Gy pro cestující (CarMini Comini Comini Conemini Cooper) S CabrioparMini, SCounminMini JCWMinvýslovně JCW ČubmandMini JCW Cabrio
 
Značka: Mini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typy: MINI-N, UKL-K, UKL-L, UKL-C, UKL/X Vzory: Cooper S, John Cooper Works (JCW) ES schválení typu č.: E1 * 2001/116 * 0343 e1 * 2007/46 * 0370 e1 * 2007/46 * 0371 e1 * 2007/46 * 0369 e1 * 2007/46 * 0496 Dotyčná vozidla byla vyrobena v následujících obdobích: Minizoper S od 03/2006 do 10/2010, Mini Cooper S Clebuman od 01/2007 do 10/2010, Mini Cooper S Cabrio od 11/2007 do 10/2010, Mini Cooper S Countryman od 01/2010 do 01/2011, Mini JCW od 11/2007 do 10/2010, Mini JCW Cubman od 11/2007 do 10/2010, Mini JCW Cabrio od 08/2008 do 10/2010.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
V souvislosti s vysokými provozními teplotami může být chladicí čerpadlo chladicího média turbodmychadla způsobeno plastovými doplňkovými látkami při selhání. V několika málo vzácných případech může být pomocné chladicí čerpadlo doutenné. Pokud ano, mohlo by dojít k požáru motorového prostoru, nebo dokonce k požáru vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Řecko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0104/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Antarca“
 
Značka: Opel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Rok 2011 Čísla podvozku v rozsahu mezi VIN B 088909 a B 098022
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Z důvodu poruchy výroby existuje možnost úniku z palivové nádrže.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0120/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Kangoo“
 
Značka: Renault
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kangoo II
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šroub připevněný bezpečnostní pásy k předním sedadlu se může uvolnit, což by mohlo vést k oddělení bezpečnostních pásů v případě nárazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká určitých vozidel vyrobených od počátku výroby do 1. března 2010 (vybavených typy sedadel: GSFE 2W a 4W, GSFE LA POSE, PARERE nebo INNOVANT).
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Německo, Nizozemsko, Španělsko, Dánsko, Polsko, Maďarsko, Irsko, Slovinsko, Litva, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0124/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Všeterénní vozidlo
 
Značka: XS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS-D055 Číslo schválení typu e4 * 2002/24 * 2122 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko poranění, protože rám může mít trhliny v bodech upevnění předního zavěšení přední části.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné informace pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Všeterénní vozidlo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0089/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkké míčky
 
Značka: Yi Xing Toy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8013511586125
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemická rizika, protože obsahuje 23 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).

Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, když děti mohou hračku nebo předmět pro péči o děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  V průhledném plastovém sáčku mohou být zabaleny čtyři měkké koule „Sport, Spiderman“ (mohou být padělány).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0090/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „My Girl“
 
Značka: New Style
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 81029B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4135191284109
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava vozíku obsahuje 30,52 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), zatímco tělo panenky obsahuje 3,32 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0,08 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, když děti mohou hračku nebo předmět pro péči o děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a stažení z trhu ze strany dodavatele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka v lepenkové krabici s oknem (včetně příslušenství). Existuje varování ohledně nebezpečí udušení v důsledku malých částí „Není určeno dětem do 3 let“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0091/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plastová židle
 
Značka: True Royalty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2200000133458
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 10,95 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, když děti mohou hračku nebo předmět pro péči o děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Zastavení prodeje (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nafukovací plastová židle (může být padělek).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0092/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vypuhání hraèky „Wheel“ (hra na kolečka)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 819
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2011031145804
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože obsahuje malé části (snímatelnou rukojetí a míče), které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout. Výrobek má navíc tvrdé plastové hrany, které mohou zranit děti.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Vypustíte hračku s plastovým kolem a odnímatelnou rukojetí a míče.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0093/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Fort Settings Set „Dart Target Set“ (Voltage Settlement Set „Dart Target Set
 
Značka: Dart World
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref. 5–0042 8435331300420
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje nebezpečí poškození zraku, protože nárazová plocha projektilů je menší než 3 cm² a projektily do obličeje mohou způsobit poškození očí.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Dartboard se šipky v lepenkových obalech;
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0094/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lfanyova obkroje Lil Monster, Lil Wolfie, Mumoto s Mzesí
 
Značka: Rubie's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 882493–0883028249336; Ref. 885298–883028529834; Ref. S-8212-L- 8422971821279
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobky představují nebezpečí popálení, jsou-li vystaveny plameni, protože výrobky hoří příliš rychle.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kostýmy fanaových kostýmů: mokrou stupací s plastovou maskou maskou, rybací s plastovou a tkanicí maskou a „mamomou“ s maskou a tkaninou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0095/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Fanacyrijus nákladyme „Ghostitel Pirite Costume“
 
Značka: Rubie´s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref. 883800 – L 0883028380077
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, protože pásma hlavy a zápěstí jsou příliš dlouhé.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Napodobenina pirátského fanarového kostýmu s dekorativními pásmy v čele a zápěstí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0096/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Minenie Molenová maska
 
Značka: Disney
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 014000101
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8423138506909
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálenin, protože hoří příliš dlouho, pokud loví oheň.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnými evropskými normami EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Plastová maska „Minenie Mouse“ s elastickým pásem. Existuje červené tečky s tečkou „bílá polka“ mezi žoky. Výrobek je předkládán bez obalu. K označení CE, věkovým omezením a recyklačním symbolům, údajům o výrobci, značce, modelu, referenčním a místu původu je připojena lepenková etiketa.
Země původu:  Argentina
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0097/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šipky s talounovou s „Six Darts“ „Dart Game-Amusive“ (DART Game-Amusive)
 
Značka: Fantastiko
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod 17941, bod č. 168
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8413930179418
 
Druh rizika:  Poškození zraku, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poškození zdraví a poškození zraku, protože nárazová plocha projektilů je menší než 3 cm² a projektily, zejména na oko, mohou způsobit zranění.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Dartboard se šesti šipky. Obal je lepenková krabice označená, kromě jiného, s údaji o dovozci, „Made in China, C.B. 8413930179418 – Položka č. 168 – CE“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0099/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože obsahuje přísavky, které lze snadno oddělit a spolknout.

Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
Výrobek rovněž představuje chemické riziko, protože obsahuje 22 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v průhledném plastu přísavky.

Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, když děti mohou hračku nebo předmět pro péči o děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů

 
Popis:  Měkké hračky „ahoj Kitty“ mohou být padělané) přibližně 20 cm vysoký s přísavkem připevněným o 6 cm šňůrou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0100/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka „Pulal-podél kachen“
 
Značka: Chujangfa Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4422
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a vnitřních zranění, protože obsahuje malé části a přístupné magnety, s vysokým indexem magnetického toku.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovozy odmítnuty celními orgány.

 
Popis:  Bateriový pohon, pohybující se kachny s přístupnými magnety. Malé kachny tvoří oddělení na tahání. Vzájemně se spojují pomocí šňůr, které končí na magnetu. Magnety na šňůře se připojují k magnetem na těle kachen (každý s magnetem na přední a zadní části). Popis obalu: kachny se balí do lepenkových krabic s průhlednými plastovými okny, na nichž jsou uvedeny následující informace: „Electri-Pull-Wire_Dock“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0103/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka do koupele „babe’ bain Jungle“
 
Značka: Babysun Nursery
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz: YK 11766/B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko udušení způsobené:


Malé části, které lze snadno oddělit a spolknout; a


Dlouhé části, které by mohly uvíznout v ústech dětí, které nejsou schopny sedět zpříma bez pomoci.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany dovozce z trhu a stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka do koupele. Velikost balení: 17 x 17 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0105/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hraček a hraček
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  114680
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2011031146801
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože může snadno proniknout do malých částí, které děti mohou polykat a zranění, protože hrany plastu jsou úročeny.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Sada hraček a hračky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0106/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hraček a hraček
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  114635
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2011031146351
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože malé části se mohou oddělit a spolknout a způsobit zranění, protože hrany plastu jsou úročeny.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Sada hraček a hračky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0107/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Poklady
 
Značka: My Vogue Honey
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: 05805
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3700372552370
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemická rizika, protože obsahuje 18,2 %, 28,4 % a 6,6 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) na purpurové, přibarvené a růžové plasty v obuvi, a 9,3 % a 2,4 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP) v plastu a v plastu na růžovém papíru v kůži.


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, když děti mohou hračku nebo předmět pro péči o děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Průhledný plastový vak o rozměrech 17 x 19 cm, který obsahuje malé nafialové polky, panorama o velikosti 12 cm, štětcem a náramkem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0110/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Archer set „Super Archer Set“
 
Značka: AGM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2119
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění v důsledku vzniklé kinetické energie a poškození na zracích výkonu laserové součásti.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 71–1 a EN 60825–1
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  Velká, hračka stanovená na přídi a pěti šipkách a laserová hledáčka na lepenkových rukávě s vyobrazením šipek. Pro děti starší 8 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0113/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vypudá se podél hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 114581
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2011031145804
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože malé části se mohou oddělit a spolknout a způsobit zranění, protože hrany plastu jsou úročeny.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Hračka zabalená v plastovém sáčku s etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0115/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hraček a hraček
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 02020913390
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6902758133907
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože malé části se mohou oddělit a spolknout a způsobit zranění, protože hrany plastu jsou úročeny.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Plastová hračka a hračka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0125/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradková bublina hradla 1 „Ben 10“ 2 Braugan bitva Brawlers 3 „super Boom El major super de Jabón“
 
Značka: Super Boom
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzory: 1 8420639000103, 2 CB: 8420639000172, 3 8420639100018
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Mikrobiologické riziko představují tyto výrobky, protože obsahují aerobní mezofilní bakterie (9 x 105 cfu/ml). Existuje riziko infekce, pokud je tekutina spolknuta nebo přichází do styku s kůží.


Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízeného orgány.

 
Popis:  Trubice obsahující kapaliny pro výrobu bublinových bublin.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0084/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí sukně
 
Značka: C&A - Smart & Pretty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.: 359/12/77601/316SK, C 2328.841
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sukně představuje riziko zranění, a to kvůli délce volných konců studní, které jsou příliš dlouhé, a smyčka použitá k připevnění pásky je příliš dlouhá.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stěr pro dívky v červených, modrých, purpurově a bílých barvách, velikostí: 122–158 cm, s páskem červeného pásu se začíná spojovat na přední straně pasu. Na vnitřní straně boku je štítek s informacemi o výrobci, složení, velikosti a počtu modelů.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0087/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská pornografie
 
Značka: Bóboli
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  631099 a EAN 4 let: 8439050017409 a EAN 5 let: 8439050017416
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek je vystaven nebezpečí uškrcení přítomností funkčního stahovacího šňůrky v digestoře.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chlapec je potříbý s příklonem a funkčním stahovacím šňůrkami o délce 180 mm. na přední straně je uveden nápis: „atletika 1984, styl Campus, sport Divisr“. Pro děti ve věku 4 let a 5 let a pro velikost 104 a 110 cm.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0088/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská pornografie
 
Značka: Bóboli
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor 611086, EAN: 8439050002962
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek je vystaven nebezpečí uškrcení přítomností funkčního stahovacího šňůrky v digestoře.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chlapec je potříbý s příklonem a funkčním stahovacím šňůrkami o délce 170 mm. na přední straně je uveden nápis: „Mistrovství světa v roce 84“. Pro děti ve věku 18 měsíců a 86 cm. Prodáváno bez obalu.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0114/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kombinéz
 
Značka: Leather Heaven
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Položka KID165 na faktuře 2) Položka KID164 na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemická rizika, protože obsahují více než 0,1 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Plastový materiál v lebce obsahuje 38 – -39 % hmotnostních DEHP. Tento údaj se nachází na paže tak, aby se snadno dostal do úst dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz zamítnut celními orgány.

 
Popis:  1) černé kombinézy s plastem s plastovou lebkou na paži a barevně podle různých částí textilie o velikosti 60 cm. 2) růžově růžové kombinézy s umělohmotnou lebkou z plastu na povrchu a barevně podle různých částí textilie o velikosti 60 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0116/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Grafický symbol dívek
 
Značka: Getrich
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  X-02
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku stažení pryže, které by se při svém tažení mohlo vrátit na oči a čelit.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Kabát s kapucí, zipy, zipy a dvě kapsy v různých barvách: bílá, růžová, červená, purpurová. Digestoř lze vyjmout pomocí zipů. Digestoř zahrnuje pružnou obalovou šňůrku s plastovým tonem na koncích. Přední strana srsti je zdobena dvěma vyšívané květy a nápisem: „Bkaždý“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0117/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta mezi dívkami bez rukávů
 
Značka: Happy House
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8412
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože má zásuvkový šňůru kladená do digestoře na koncích a na zranění, protože stahovací šňůra se zhotovuje z pryže, a pokud je jí to dítě, mohlo by se dalo na jaře vrátit do očí a způsobit zranění.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Holčička na kompozitu s kapucí, zipu zipu a dvě kapsy. Digestoř je možné vyjmout pomocí zipů. Digestoř zahrnuje nepřipevněný elastický stahovací šňůrku s plastovým kolenem na koncích. Výrobek je ozdobený květy a nápisem: „Happy House“. Vesta je k dispozici v několika barevných kombinacích.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0118/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská polesk s kapucí
 
Značka: Fjhu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku stažení táhla v digestoři.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Dětská potovnice, která má kapuci a zipy. Digestoř zahrnuje nepřipevněný stahovací šňůrku s plastovým tonem na koncích. Výrobek je zdoben dvěma vyšívané nápisy: „CR72“ a „72“. Je k dispozici tmavě růžová, světle růžová, tmavě modrá a červená barva.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0119/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Yehaijinc
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje závažné nebezpečí uškrcení a poranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr v oblasti krku a provázků s uzly a lištami v pase.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  „Horizontované dvoukulové dámské plavky (plavky)“. Horní část bikiny může být svázána s elastickým provazem kolem krku. Uprostřed horního okraje je funkční šňůra s uzly a lištami na konci. Pravá strana horní části je ozdobná a nachází se malá dívka, tři květinové motivy a nápis. „Yume“. Spodní část bikiny může být svázána se šňůrou v pase, která má vázané konce s korálkami.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0122/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecká sako
 
Značka: Seagull
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CSKQ-1200
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku stažení táhla v digestoři.


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů, které si orgány objednaly.

 
Popis:  Vlaječka s tmavohnědým odstínem. Digestoř zahrnuje provázku se uzlem a plastovým tostem na jejím konci. Přední strana vesta je zdobena skateboardovou osobností a nápisem: „SPORT“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0081/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Shea butter
 
Značka: Dr. Sachers
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GTIN: 4030348011105 Šarže: 0260
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože je kontaminován patogenním organismem, jako je Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus a Candida albicans (více než 10x3cfu g nebo ml).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a informace pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neprůhledný bílý plastový květináč, 250 ml obsahující tělo a obličej.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0108/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Krémová smetana „Cream“
 
Značka: Civic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dávka: 3A588
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,05 % hmotnostních klojamolu propionátu, který zakazuje směrnice 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobku nařízeného orgány

 
Popis:  Vláčná kovová trubka s bílými šroubovnicemi: 60 g.
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0109/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Kožní smetana „Lemon Cream“
 
Značka: L’Abidjanaise
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ŠARŽE: 54
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,05 % hmotnostních klojamolu dipropionátu, což je zakázáno směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobku nařízeného orgány

 
Popis:  Kovová trubka 50 g.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0111/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Krční smetana „Skin tout cream“
 
Značka: Ambi Spécial
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,8 % hmotnostních hydrochinonu, což je zakázáno směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobku nařízeného orgány

 
Popis:  Trubice pro měkkou kovovou trubku s bílým švícovým uzávěrem, 45G.
Země původu:  Jamajka
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0112/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: Charms (Lachiparma)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ŠARŽE: 080188
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,05 % hmotnostních klojamolu propionátu, který zakazuje směrnice 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobku nařízeného orgány

 
Popis:  Zkumavka na měkkou kovovou trubku s bílým šnekovým víčkem 30 g.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0126/12       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Gel „gel Fort“ (gelový gel)
 
Značka: L’Abidjanaise
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dávka: 31
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,05 % hmotnostních betamethasonu dipropionát, který je zakázán směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobku nařízeného orgány

 
Popis:  Měkké kovové trubkové kapiláry s vícovým vícovým víčkem, 60 g.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0123/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér
 
Značka: Emerson Network Power
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A1299 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože:
Nemají dostatečnou izolaci;
· vnitřní spojení se opírá o pájené pájky;
Není konstruována tak, aby odolávala předvídatelnému přetížení;
· piny jsou nedostatečně dimenzované.

Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou evropskou normou EN 61558 a příslušnou vnitrostátní normou BS1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Adaptér z bílého plastu, který má 3kolíkovou zátkou dodanou v čirém plastovém obalu, se vyznačte: „Pro iPhone 3G/3GS/4G“ (NEZPŮSOBILL PRODUKTU)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 4