Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 3 ( Zveřejněno: 20/01/2012)
Oprava
Oznámení 0499/11 z týdne 22 z roku 2011 bylo z internetových stránek systému RAPEX dočasně odstraněno do doby, než bude vysvětleno riziko.
Oznámení 0051/12 z Evropského týdne 3 bylo trvale staženo z internetových stránek systému RAPEX na základě objasnění rizika.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0044/12       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorační kameny
 
Značka: River Rocks
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože dekorativní kameny jsou podobné sladké nebo kousky kukuřice, které by mohly být zaměněny se skutečnými bonbony nebo kordy a spolčením dětí. Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a povinnost informovat spotřebitele proti rizikům, která výrobek představuje.

 
Popis:  Malé dekorativní kameny o velikosti do 1 cm, v různých barvách – žluté, růžové a zelené. „řeky Rocks“, „Scinscintilační“, „POZORNĚNÍ CHOZNAMOVÉHO NEBEZPEČÍ“. Hračka je mramoru. Není určeno pro děti do 3 let“ bez štítků obsahujících v bulharštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0064/12       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Šperky a bižuterie
 
Značka: Brosway
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8 033609 240234
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože některé vzorky uvolňují 5.5 µg/cm² za týden a 2.6 µg/cm² za týden, přičemž mezní hodnotu jsou vyšší než mezní hodnota 0.2 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Šperky jsou zabaleny v jasných plastových sáčcích s adhezivním štítkem, na kterých je uveden tento text: „Brohraničního výkyvu Jewels CENTURY CE 23“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0056/12       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Kuchyně
 
Značka: Orfèvrerie de la Tour
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz na výrobek 91874
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože na dávkovači smetany se může vybuchnout.


Jedna ze zjištěných vážných zranění.


Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  3 kulová velká kuchyně skládající se z: 1 smetany, 1 kuchyňské knihy, 1 kuchyňské koberce, 1 potrubního sáčku (s 5 tryskami), 6 minisklenice, 6 minilahve, x cm, silikonové formy o průměru 6 x 7 cm, 6 zmrzlinové misky, 6 kuchyňské kroužky s tlačné remorkéry (průměr 3 x 7 cm a průměr 3 x 10 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0061/12       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Špičkový smetanový rozprašovač
 
Značka: Equinox
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkazy na výrobky: 511164/511072/511146/511730 Genk: 3367305110726 3367302015000 3367305111648 3367305117305
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku výrobní vady je možné, že by část rozprašovače mohla způsobit zranění uživatele.


Jedna vykázaná újma.


Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dávkovače na smetanový krčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0059/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidlo „supklej Ninbo“
 
Značka: Ninbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. čl.. KL-003M;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902376915481.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 19,20 % hmotnostních chloroformu.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  2 g lepidla s nápisy v polštině. Obaly jsou černé lepenky s průhledným plastovým oknem. Je připojen varovný štítek v litevském jazyce, který zní: „super Glue Ninbo, 2 g lepidla pro plasty, kov, dřevo, useň či jiný hladký povrch“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0063/12       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva „Vřezná červená“ a „snezelená“
 
Značka: Mom's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Počet kusů vina červený (šarže VR110408, zákon o mléku a tucích 04/08/11 nejlepší do roku 04/15) a nezelený (šarže SG110428, zákon o mléku a tucích 04/28/11 nejvíce do 04/15)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje vážné riziko, protože aromatické aminy o-toluidin byly uvolněny z azobarviv na obě tetovací barvy: Viper Red 8,7 mg/kg, snot Green 12 mg/kg. Přítomnost azobarviv není v souladu s rezolucí Rady Evropy „ResAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčení“. Kromě toho Vrist Red obsahoval 2-ethoxy anilin, který je toxický. Dále obě tetovací inkousty obsahovaly sloučeniny spojené s aromatickými uhlovodíky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Červené a zelené tetování v červených a zelených plastových lahvích s bílým štítkem a s černým šroubem s tryskou k aplikaci.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0057/12       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Řetězová pila
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HV-0006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4897020478614
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Kvůli nedostatečnému plnění neručně aktivované brzdové soustavy může dojít k tomu, že uživatel, který utrpí poranění krku a /nebo horního těla, utrpí vážná zranění. Kromě toho může v případě, že dojde k působení síly na záď, její nedostatečná mechanická pevnost, spolu s palivovou nádrží, které může vést k popálení.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 11681.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Řetězové pily s benzinovým motorem, červené bydlení, jmenovitý výkon: 5,0 kW, kapacita: 55 cm³, řetězová smola: 0.325 ", příručka bar: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 45,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0055/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl YZF125R
 
Značka: Yamaha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor YZF125R, kód 5D71/2/4/5/7/9/B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby pro odpojovače na boční straně mohou být uvolněné a vypadnout. To by mohlo mít za následek špatné umístění spínače, přičemž v takovém případě již nesmí být možné zjistit, zda je boční stojan v poloze dolů. Může být tedy možné, aby motocykl byl zahájen s bočním stojanem v poloze dolů, která by mohla vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl 125 cc.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0069/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Zkoušející na dechové alkoholismu „Digitální alkoholový alkohol Tester“
 
Značka: Drive Safely
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6943759608681
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k tomu, že výrobek není schopen zjistit vysokou úroveň alkoholu, existuje riziko, že uživatel bude řídit nezjištěná vysoká hladina alkoholu, která by mohla vést k dopravní nehodě.


Výrobek není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zkoušejícím se na klíčovém kroužkovém alkoholu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0079/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Sky svítilna ‚Plovoucí svítilna‘
 
Značka: Sky Lanterns
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 12854 5060195860174
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože


Materiál plamene je hořlavý.


— Ponecháme bez ovládání plovoucí na můstku, může být tlačen větrem na gegel. Poté je velmi obtížné nebo nemožné vyloučit svítilny, které přicházejí do styku s hořlavým materiálem, např. suchý porost nebo budovy.


Kromě toho se údaje o povinném označení neobjevují ve španělštině.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  „Lanterns na rybníky“ (plovoucí svítilny), uváděné na trh v průhledném plastovém sáčku s informacemi v angličtině. Prodáno v balení dvou jednotek.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0080/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Výstražný signál pro oxid uhelnatý „Gasalarm“
 
Značka: AMS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Postiženy jsou pouze výrobky uvedené na trh po 05/2009.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože řádně nezjišťuje oxid uhelnatý v plynu.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 50291.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výstražný signál pro oxid uhelnatý. Zařízení je světle šedé barvy a má blistky v blistru se žlutým lindkou.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0049/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní „Comfort Latex Soother“
 
Značka: Suavinex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČÁST 0000003456,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8426420266925 C.N. 266924
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože ji lze snadno vytrhnout a spolknout.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1400.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobek je přírodní latexu, v modré barvě, pro kojence ve věku 0–6 měsíců. Balení je průhledné blistka na kartě s plastickým povlakem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0052/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Náhrdelníky „Iris Root“
 
Značka: Popolini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  IR 10/11/42C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9006720640107
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a uškrcení, protože kořeny duhovky se dělí na malé části, které mohou být spolknuty, a vzhledem k tomu, že náhrdelí je příliš dlouhý.


Kromě toho výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy týkajícími se tvrzení o léčebné hodnotě pro jednu nebo více nemocí, aniž by byly splněny požadavky stanovené v zákoně o léčivých přípravcích a jeho prováděcích ustanoveních, a ke stanovení zvláštních preventivních nebo terapeutických účinků nepodložených náležitými technickými nebo vědeckými testy akreditovanými a výslovně uznanými zdravotnickým orgánem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kořeny IRIS spojené s bavlnou. Tato položka se skládá z průhledného plastu obsahujícího tenkou kartu vytištěnou s informacemi o terapeutických vlastnostech a upozorněních ve španělštině o jeho použití pro kojence.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0058/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Jane
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Sonic EVO
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8420421634905
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění, protože v prostoru pro golfový kočárek, který je přístupný dětem, dochází k rozřezání a omezení bodů mezi pohyblivými částmi, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 12 mm. prst se může usazovat v děr, který se používá nad koly stoválečku nad koly. Kromě toho chybí upozornění požadovaná touto normou.


Nahlášená nehoda.


Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětské kočárky, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Lotyšsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0073/12       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Osobní vodní plavidlo JT1500-AB, STX 15F JT1500-EA, Ultra-260X JT1500-HB, Ultra-300X JT1500-JB, Ultra-300LX
 
Značka: Kawasaki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JT1500-AB, STX 15F: od US-KWAW19001 √ 011 na US-KAW19198 √ 111 JT1500-EA, Ultra-260X: od US-KWAW79001 √ 910 na US-KAW79090 √ 010 JT1500-HB, Ultra-300X: od US-KWAW39001 √ 111 na US-KAW39604 √ 111 Podniku JT1500-JB, Ultra-300LX: z US-KAW49001 √ 111 na US-KAW49155 √ 111, kde √ se u každého jednotlivého plavidla liší.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vodicí trubka se může během montáže oddělit od vnějšího kormidelního kabelu. To může vést k tomu, že se zabrání a vytvoří se potenciál pro nehodu.


Výrobek není v souladu se směrnicí o rekreačních plavidlech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní vodní plavidlo.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Slovinsko, Dánsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0065/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové loutky“ Jess Prince & Princess množina panenky, 29 cm.
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz na výrobek: 895366126 číslo šarže: 201105
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z toho důvodu, že plastový materiál z lícní obuvi obsahuje 4,3 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktu objednaného příslušnými orgány.

 
Popis:  Dva panenky a loutky s plastovými těly a s měkkými plastovými hlavami: — princese s tmavou vlasů, náušnice a náušnice růžového, – prům s tmavovlasy, jež mají tmavou srdíčko a nánory se zlatou a purpurovou barvou, v průhledném plastovém obalu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0074/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Crawling Baby“
 
Značka: Jieming
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NE.: JM9804S-G (2022G), L13313
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8992222210379 a 6923936230393
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 25,62 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka v lepenkové krabici. Lidé pěšky a lechy, které vydávají zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0075/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu „JUTU Love“
 
Značka: Rong Long
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. P86305,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6712990260978
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenské panenky obsahuje 33,72 % a tělo panenka obsahuje 31,65 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka a golfové kočárky, balené v plastovém sáčku. Existuje varování ohledně možného nebezpečí udušení v důsledku malých částí „Není u dětí mladších 3 let“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0076/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Makrelovec (rod)
 
Značka: Toy Major
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1000000688306
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko pro děti, neboť Užovka obsahuje 34,06 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Z měkkého plastového obalu, který se prodává v průhledném plastovém sáčku připojeném na kartu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0077/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Nancie“
 
Značka: NM Toys World
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  položka č. 85029
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8013512090744
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko pro děti, jelikož hlava panenské panenky obsahuje 33,43 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), zatímco tělo panenské panenky obsahuje 5,01 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0,10 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka v lepenkové krabici (včetně příslušenství). Výstražné udušení malé části – ne pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0046/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Belachwear1. „Festival“ Swimming Costome, 2. Lavanda Dlouž, 3. Calada Cardigan,
 
Značka: Spantajaparos
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1 č. j. 00011891, č. 8, 2. Model T7, 3. model, m/l,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobky představují riziko uškrcení a zranění v důsledku:


Volný konec a uzly v oblasti krku,


Cordy jsou příliš dlouhé,


— Funkční šňůry a uzly.


Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobky jsou plavací kroj, oblek a dárek. Všechny oděvy jsou opatřeny štítkem s nápisem „SPANTAJAPAROS“ na jedné straně a údaji o dovozci, oděvu atd. na straně druhé.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0047/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka a šaty 1. Gardenia Drass 2. Dívka 3. Loto Drass 4. ALHELI Drass.
 
Značka: Spantajaparos
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. T7 VZOR, velikost 2 let, 2. 947 COMPAÑEA POPELÍN C/22 vzor, velikost 3, 3. velikost 6 4. Model T2, velikost 2 let.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti pásek v hrudníku a v papase, které je příliš dlouhé.


Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  4 oděvy. Jedná se o dívky, z nichž jedna je dívka na dívku. Všechny oděvy jsou opatřeny štítkem s nápisem „SPANTAJAPAROS“ na jedné straně a údaji o dovozci, oděvu atd. na straně druhé.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0048/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Leonado
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. B594, velikost 2/3
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku:


— šňůry s nehotovými volným konci s uzly, které mají být svázány kolem krku a na zadní straně;


Dva funkční přívody, které jsou na každém konci příliš dlouhé;


Šňůry s volným povrchem a uzly v prostoru pasu;


Stahovací šňůrky bez připojovacího bodu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dvoudílné čáry: horní část je modrá s růžovými vazbami a má dva obrázky dívky. Spodní část je růžová se přišitím textilního květu na pravé přední straně. Není zabalen a prodává se s etiketou, která je připevněna na vrchní straně textilní nití.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0070/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka obecná
 
Značka: Kanz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky 1126947, tuno s 1/1 dlouhé rukávy, barva 8180 – barva popele, barva – 2055 – růžový a fialový
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti hrdla a krku.


Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a povinnost informovat spotřebitele proti rizikům, která výrobek představuje.

 
Popis:  U dívek na tunu s působenou kapotou a pevnou korbou v prostoru pasu, jejíž délka nepřesahuje 140 mm. tunky jsou dodávány s štítky obsahujícími informace v bulharštině o položce 1126947, o složení, výrobci KANZ, dovozci a ceně. Na přední straně jsou přilepeny rýšové kameny, které tvoří nápis „Dlouhá život“ a také „Dance, Dance to císt for“.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0072/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí teplákové soupravy
 
Značka: Y-H Best Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  COD YH019
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr v digestoři a v pase, které jsou příliš dlouhé.


Výrobky nejsou v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Dvoudílné teplákové soupravy sestávající z kalhot a vestky s kapucí. Oděv je určen pro děti ve věku 6 měsíců. Kabát je oklomenné a na přední části se seřadí stříbrné následky tvaru slovem „Picklip“ a symbolem srdce. Na přední straně je rovněž text „Mone Uina Miss“ ze stříbrné korky. Digestoř na vestu obsahuje pevný šňůrku s volným koncem o délce 22 cm. Kalhoty jsou stejné barvy jako sako a obsahují šňůru o délce 38 cm v pase.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0078/12       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta pro denim
 
Značka: C&A, Palomino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 426/20/77597/400SK, C1526.466
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti šňůr v digestoři a popruhů v prostoru pasu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské kroužkované dítě, kabát „denimu“, s knoflíky. Kapuci jsou upevněny pomocí tlačítek a mají dva volné funkční kordy. Kabát má na spodní straně rovněž dvě podložní popruhy.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0066/12       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Digitální fotorámeček
 
Značka: Dagtronics Technologie
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MM914
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Hlavní nabíječka představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody jsou příliš malé;


Žádné další stanovení jednotlivých připálených spojů primárního okruhu není k dispozici.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odkaz: CF10100281A Digitální fotorámeček prodávaný se ze síťového nabíječe.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0067/12       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Kamera
 
Značka: Dagtronics Technologie
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MM926 model nabíječky: AR600/5140/6108/3220
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Hlavní nabíječka představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody jsou příliš malé;


Žádné další stanovení jednotlivých připálených spojů primárního okruhu není k dispozici.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Digitální fotoaparát prodáván ze sítě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0045/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dálkově ovládaná zásuvka „Remotto Power Socket Starter Kit“
 
Značka: Goobay
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RCS-6G; EAN 4040849939242
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kolíky mohou oddělit a zůstat v zásuvce, když je výrobek odstraněn ze zásuvky.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dálkově ovládaná zásuvka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0050/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Vivanco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  REF.22997
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4008928229974
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože k ochraně otvorů v zásuvce, když je zástrčka odstraněna, nejsou žádné závěrky.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou národní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Rozšíření vede se třemi zásuvkami. Balí se do čirého plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0053/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické stříhací strojky na vlasy a srst
 
Značka: Surker
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor: HC-7068 8435188450316
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolační odpor nabíječe baterie není dostatečný.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Černé a fuchsie barevné stříhací strojky na vlasy a srst v lepenkových obalech.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0054/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvka
 
Značka: Leiva Electricidad
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Značka 13188 advokátní komory: 8431487131888
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože k ochraně otvorů v zásuvce, když je zástrčka odstraněna, nejsou žádné závěrky.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou národní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Laková zásuvka v balení s blistrem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0060/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Chladič elektrického panelu
 
Značka: Calortec
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  750 Watt 5414746003600; 1050 Watt 5414746003617; 1510 Watt 5414746003624; 1850 Watt 5414746003631
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Kryt síťového přívodu může být opatřen tak, aby byly volně přístupné části z hlavních částí sítě, které jsou volně přístupné;


Elektrická izolace je nedostatečná.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický radiátor bílého panelu se zdrojem elektrické sítě.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0068/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Světlomet „Ruční pás“
 
Značka: Hicen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  130024
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  200055598401
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kotevní úchyt není chráněn proti tažné a zkroucení lana a vodiče se mohou snadno zlomit.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Napájený ze sítě, kapesní svítilna, vyrobená v jasném plastovém sáčku se štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0071/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: Global Travel Adaptor
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 922350 235759
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože jednopólový vložení vidlice je možný z zbývajícího živého kolíku, který je přístupný.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Síťový adaptér – světový univerzální síťový adaptér. Síťový adaptér do neutrálního lepenkového obalu se štítkem opatřeným dovozcem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 3