Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 1 ( Zveřejněno: 06/01/2012)
OpravaOznámení 0019/12, 0021/12 a 0022/12 z roku 1 z roku 2012 byla z aplikace RAPEX a z internetové stránky systému RAPEX po revidovaném posouzení rizik trvale stažena.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0018/12       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Tyč of mýdla „Sweet Baas Oil Bar“
 
Značka: Sabon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7290104224256
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti (malé rozdělené části), může být výrobek zaměněn za potravinu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Tyč ve tvaru krychle z mýdla, která má tvar a balení pravé tyče bílé čokolády.Obal má nápis „čokolád“ umístěný v blízkosti obrázku lázně.
Země původu:  Izrael
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0006/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Les Comptoirs du Monde
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0513NOE
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože není k dispozici žádný účinný kotevní úchyt na žárovkách a vodiče lze snadno vytáhnout.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobky, které orgány zabavily.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec.Použití ve vnitřních prostorách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0008/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Les Comptoirs du Monde
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0509NOE
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože při vstupu a výstupu transformátoru není žádný kotevní úchyt šňůry a že izolace není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobky, které orgány zabavily.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec.Použití ve vnitřních prostorách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0010/12       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Les Comptoirs du Monde
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0653NOE Ice
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože při vstupu a výstupu transformátoru není žádný kotevní úchyt šňůry.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobky, které orgány zabavily.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec.Použití ve vnitřních prostorách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0005/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil Leon a Altea
 
Značka: SEAT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2.0I TDI
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Existuje možnost, že dojde k úniku v vysokotlaké trubce systému vstřikování paliva.V nejhorším případě může úniku paliva způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0026/12       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil V70, S80, XC60 a XC70
 
Značka: Volvo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čísla podvozku:V70:000347–106435S80:000856–106230XC60:000229–028507XC70:000329–065138Poznámka:ne všechna vozidla ve výše uvedených rozsazích podvozku jsou ovlivněna.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dotčená vozidla se mohou potýkat s problémem souvisejícím s pomocným pásem a napínačem.Pokud se napínač nezdařil, došlo by k náhlé ztrátě posilovače řízení a možnost náhlé ztráty pohonu motoru bez předchozího upozornění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Řecko, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0002/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety1.Turecký tabák.2.Strawberry Low
 
Značka: Esco Technology
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Z důvodu jeho obchodní úpravy (tj. označení, které zobrazuje ovoce) se vzorek „Jawberry Low“ považuje za škodlivý výrobek, který může být zaměněn za potravinu.Stejně tak, vzhledem k tomu, že vzorek „tureckého tabáku pro Středomoří“ má být uložen v ledničce pro domácnost společně s potravinami, nelze vyloučit, že bude zaměňován za potraviny a poškodit zdraví spotřebitelů.Stejně tak nelze s jistotou konstatovat, že děti produkt neléčí.Vzorek pro „Lowberry Low“ měl obsah nikotinu ve výši 9,3 g/kg.V „tureckém tabáku Med“ byl stanoven výtěžek s obsahem nikotinu ve výši 4,8 g/kg.Ve svém stanovisku č. 013/2008 ze dne 5. ledna 2008 stanovil Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR), že požití pouze asi 5 mg nikotinu na kilogram tělesné hmotnosti může způsobit smrt.Podle § 5 (2) (2) LFGB je zakázáno vyrábět pro ostatní, zpracovávat nebo uvádět na trh produkty, které lze mylně považovat za potraviny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  2 plastová kapka s kapkami s plastovými šroubovacími uzávěry a s tištěnými štítky.Energetický štítek „Lowberry Low“ má představu o ovoci.Hnědá kapalina.Obsah balení:10 ml
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0004/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Sky svítilen „Letter Lanterns“
 
Značka: Sky Lanters
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:10343
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože svítilny po spuštění se ve vzduchu bez kontroly léčí.Poté je velmi obtížné nebo nemožné vyloučit svítilny, které přicházejí do styku s hořlavým materiálem, např. suchý porost nebo budovy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Staženo z trhu nařízeného příslušnými orgány.

 
Popis:  Věčné návěstní svítilny v průhledném plastovém sáčku s informacemi v angličtině.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0012/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Detektor kouře „détecteur de fumée Phoélectrique“
 
Značka: Brennenstuhl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ BR 102 – referenční číslo přípravku 129030 1 – GENCOD:3281852903016 Číslo šarže:0747/21/09
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý.Skutečnost, že nebyly zjištěny běžně se vyskytující druhy požáru, neumožňuje uživateli a ostatním kolem nich přijmout nezbytná opatření, aby se zabránilo riziku požáru.Výrobek není v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Detektory kouře
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0028/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Žebřík „Trapetårnsstige“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3728
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože nemá dostatečnou pevnost.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kombinace žebřík, který lze použít jako celý žebřík nebo jako krokový žebřík.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0029/12       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Žebřík „Multistige“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6090
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože nemá dostatečnou pevnost.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kombinace žebříček, který lze použít jako plošný žebřík jako platforma nebo jako krokový žebřík.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0003/12       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská vysoká židle „Antilop“
 
Značka: Ikea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pouze kód dodavatele 17389
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vysoká spona předsedy se může nečekaně otevřít a vytvářet nebezpečí pádu.Byly hlášeny tři incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčeným výrobkem je vysoká židle pro děti ANILOP s odnímatelnými nohami.Vysoká židle TILOP je dostupná v bílé, červené a modré barvě a ve třech variantách v závislosti na trhu, na kterém jsou prodávány.Toto stažení z oběhu z hlediska oprav se týká pouze vysokého pásu, který je zásobován pouze s vysokou předsednickou zemí.Do tohoto oběhu se započítávají pouze data výroby 0607–0911 (YYMM) od dodavatele # 17389 k opravě bezpečnostních pásů.Identifikační znaky:Značka ANTILOP a IKEA a číslo modelu jsou tištěny na etiketě připevněné na spodní straně sedadla.Datum výroby a číslo dodavatele (17389) jsou zapuštěny do spodní části sedadla.Za účelem opravy pásu není tímto jiným způsobem dotčena vysoká židle, jejíž vzor je vyšší.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0001/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka „Homer“, „The Simsons“
 
Značka: United Labels
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. J. 0803760 EAN 8 423 599 037 608
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože sloj je volný a umožňuje přístup k náplně a pytli plastových koulí.Samotný vak nelze zcela odstranit přes švu.Uvolňuje se však jen malé plastové míčky, které mohou být požity nebo vdechnuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka ve tvaru Homéra, jeden z znaků z řady „The Simsons“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko, Lotyšsko, Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0017/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  „Vejce na základě magnetických vajec“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  bod č. A11280
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0611888112800
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a vnitřního zranění, protože jikry jsou malé části, které by mohly být spolknuty a mají příliš vysoký index magnetického toku.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Lepenkové obaly s plastickým povlakem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0020/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka „Deklama na stromové plohy s zvolením“
 
Značka: Kaemingk
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 666655.Čárový kód 8717427571090
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože zvonky spojené s límcem jsou snadno odstraněny a spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zničení zbývajících zásob. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hnědé soby se zvony na límci, s etiketou v příloze v části „Deco“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0023/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vůz s rádiovým ovládáním „Policie 116“
 
Značka: WD Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JD-2168E
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože síťový adaptér nemá přiměřenou izolaci.Kromě toho jsou kolíčky síťového adaptéru příliš velké.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558 a příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Radiologický řízený 4 motorový vůz s řízením kola.Modrá těž, velká kola, policejní světlo, střešní stojánka.Písemné štítky a štítky na vozidle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0024/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vozidlo jako hračky pro dálkové ovládání „Drift“ (Drift)
 
Značka: Newqida
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TY18 (41E1)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Adaptér je dostatečně velkoplošný.V důsledku toho:K poškození by mohlo dojít u zásuvky s nebezpečím přehřátí nebo elektrického oblouku uvnitř zásuvky;Mechanická spojení mezi základnou a krytem ze síťového adaptéru trpí nepatřičným kmenem, když je vložen nebo odstraněn z zásuvky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou vnitrostátní normou BS 1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  černý radiologický automobil s chráněným označením původu se žlutým/červeným plastem na těle.V blistru se nachází ve žluté lepenkové krabici s názvem produktu a obrázky na něm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0025/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládané automobil „Lety go raracter“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  566/27
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Síťový adaptér představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože jeho izolační odpor není dostatečný.Kromě toho jsou kolíčky síťového adaptéru příliš velké.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558 a příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  dálkově ovládané závodní auto mladého dítěte.Automobily jsou kresleny podobně jako přední a Bleu s závodními pruhy.Rámeček je žlutý s vyobrazením auta.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0027/12       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládané automobily „Toy car“
 
Značka: 1) High-speed elephant 2) High-speed elephant
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Číslo jednací č. MA-125869 na faktuře 2) Číslo položky MA-125870 na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tyto výrobky představují chemické riziko, neboť množství di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) překračuje maximální povolený obsah 0,1 % (1) plastového materiálu v pneumatikách je tvořen 22 % hmot. DEHP;2) Plastové materiály v pneumatikách obsahují 30 % hmot. DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1) bílé baterie, dálkové ovládání vozidla s velkými plastovými pneumatikami.V bílé lepenkové krabici s průhledným okénkem s textem „Eddy Drifting car, Cem1: 18“.2) Je provozována žlutá baterie, dálkové ovládání vozidla s velkými plastovými pneumatikami.V bílé lepenkové krabici s průhledným okénkem s textem „Statnův průběžný automobil, sour 1: 20“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0007/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní zásuvkový adaptér „Travel Universal Adaptator“
 
Značka: Mosto
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8436034389545
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:· kolíky vidlice je přístupné v okamžiku, kdy je zátka částečně vložena do zásuvky.Živé části adaptéru chráněného žaluziemi jsou přístupné, aniž by byla vložena zátka.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Adaptér se zástrčkou na bílém cestách.Balení je baleno v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0009/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: Nishica
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref. 4–02–0032 NK-4203 8431826022150
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné a plocha průřezu vodičů v pružném silovém kabelu je menší, než je požadováno.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vysoušeč vlasů zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0011/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický masiv „Infrared Massager“
 
Značka: Luxe Literie
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LDM-0537A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:· tvar a zdobení mohou způsobit, že se s nimi děti považují za hračky;· izolace není dostatečná, protože vzdálenosti mezi živými částmi a živými součástmi jsou menší, než je požadováno.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobky, které orgány zabavily.

 
Popis:  Elektrický gramager ve formě delfíni.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0014/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický ventilátor „Ventiteur sur Pized“
 
Značka: Tous les Jours (TLJ)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FD-40J
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Ventilátor je nestálý a převrátí při sklonu 10°.Může způsobit snížení, pokud se při provozu převrátí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobky, které orgány zabavily.

 
Popis:  50 W ventilátor stojící na podlaze.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0015/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ohřívač ventilátoru „Mini Ventilateur Chaud/Froid“
 
Značka: DomoClip
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FH-90A:DOM169
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože plastový kryt může zlomit živé složky topných prvků, které jsou přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobky, které orgány zabavily.

 
Popis:  Ventilátor topení
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0016/12       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  „Adaptador Universal de Viaje“
 
Značka: F-Line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo 50412,Čárový kód 8414834504122
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože je možné zasunout do zásuvky určené výhradně zástrčky pro spotřebiče třídy II (které nemají zemní drát).Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Černý cestovní adaptér v blistru.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2012 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko