Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 51 ( Offentliggjort på: 23/12/2011)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1438/11       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Reparationssæt "Lapprej" (Repair Kit)
 
Mærke: Tiger
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  0 200000 997304
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 78 % vægtprocent benzen og 0,9 % vægtprocent toluen.


Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. . (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et gult og rødt rør af lim, der er forsynet med ordene "Gummiopløsning". På etiketten anføres "LAPPEGREJ — REPAIR KIT — TIGER".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1458/11       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Limen "Super lim EXPRESS"
 
Mærke: EXPRESS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Post. NEJ.: 7181112
 
Batchnummer/stregkode:  8713171811123
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder ca. 25,11 % vægtprocent chloroform.


Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Et lille rør i lim (3 g), pakket på en kartonbase og et gennemsigtigt plastblad. Noter på røret er tjekkisk. Den anden side af pap forsynes med et piktogram, som angiver faresymbolet, farebetegnelsen "lokalirriterende" samt følgende oplysninger på litauisk: "af træ, gummi, plast, metal, glas, papir og læder". Ingredienser: Ethyl-2-cyanoacrylat.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1459/11       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Super Glue "Super Glue 110"
 
Mærke: Shenqiang
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  6926035005381
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 10,32 % vægtprocent chloroform.


Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forpligtelse til at informere forbrugerne om de risici, der er forbundet med det produkt, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Lim i et lille rør på 3 g, pakket på papbasis på et gennemsigtigt plastark. På den gule papæske baggrund er der et foto af en elefant og teksten "SUPER GLUE, 110".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1479/11       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Skubbe
 
Mærke: VIP
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger, fordi beholderen let kan bryde og fri for meget af den aktive butangas.


Produktet opfylder ikke de relevante europæiske standarder EN 13869 og EN 9994.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Store, genopfyldelige, justerbare lysere med piezo-elektrisk tændmekanisme. Lighteren er aktiv på butan og er udstyret med en Fikbar trykaktuator og et LED-lys. Størrelse: 13 x 4.5 x 2 cm. Den transparente plastbeholder indeholder 3 cylindre. LED-lysenheden er placeret på bunden af produktet, og kontakten er på siden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1480/11       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Skubbe
 
Mærke: M2000 Premium
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  M2000 PRÆMIE
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet frembyder en brandrisiko, fordi produktet under anvendelsen efter at have fastsat driftsknappen og anbringe det på en klar overflade er ustabil og kan således falde ud over at forårsage en brand.


Produktet opfylder ikke de relevante europæiske standarder EN 13869 og EN 9994.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Store, genopfyldelige, justerbare lysere med piezo-elektrisk tændmekanisme. Det fungerer på butan og er udstyret med en fix-elig trykaktuator og et LED-lys. Størrelse: 16 x 4.5 x 2 cm). Den transparente plastbeholder indeholder 3 cylindre. Metaldelen indeholder et "CHINA". Produktet indeholder en mærkat, som har et advarselsskilt og en tekst. Nederst på lighterne findes henholdsvis "B5" og "B6".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1474/11       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Kunstige træer med lys "45 cm Kirsetræ med 64 lysdioder"
 
Mærke: Astralis
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti: 00215712 Model: 14720020
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi transformerforbindelserne er afhængige af loddematerialet alene for at opretholde ledernes stilling, og der ikke er barrierer, der forhindrer, at krybende og klareringer falder. Hvis en ledning kan løsne sig løs, kan den løse del berøre dele af udgangskredsløbet. Dette kan gøre output til netspænding.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Brunt kunstige træer på 45 cm høje med 64 røde lysdioder og en AC/DC-adapter (RKBSAC2400200). Findes også i forskellige farver (hvide og lyserøde samt røde). Pakket i en kasse med et billede af produktet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1446/11       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Mini-motorcykel "Young 50"
 
Mærke: BSE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PH06A Serienummer: BSED0501100501972 Motorserienummer: Produktionsår 10050022: 2010
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Kickbenet bevæger sig ikke automatisk op, og motoren stopper, når motoren sættes i gear, og kickset er faldende. Som følge heraf kan kilestanden komme i berøring med køretøjet, mens køretøjet tilsidesættes, hvilket kan medføre en ulykke, navnlig ved kørsel på asfalt.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om maskinsikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Minijordbike.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1447/11       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  "mini-motorcykel" KXD 50 "
 
Mærke: KXD 50
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DB705 Serienummer: JL20100608139 Motorens serienummer: JL201008139 Production year: 2010
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Foden pløgs har meget skarpe slutpunkter, og deres fastgørelse gør det ikke muligt at folde sig ind i cykelretningen i længderetningen. Som følge heraf er der en risiko for skader, når de falder sammen med cyklen.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om maskinsikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Minijordbike.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1435/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Van/Passagerkøretøj "Sprinter"
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type: 906 De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 30.03.2011 og 06.04.2011.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Den bageste aksel kan knække, og føreren kan være ude af stand til fuldt ud at kontrollere køretøjet, hvilket kan føre til en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Varevogn/passagevogn
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Norge, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1456/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler "Juke"
 
Mærke: Nissan
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  JUKE F15 produceret i Japan mellem: 08.03.2010-12.05.2011 og i UK mellem: 23.03.2010-14.11.2011.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Mulig frakobling af en føler fra turboladerluftindtaget kan medføre forkert måling af turboladeren. Som følge heraf kan bilen stoppes pludseligt under kørslen, uden mulighed for genstart, hvilket medfører risiko for færdselsuheld.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige, Japan
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal, Spanien, Norge, Nederlandene, Ungarn, Litauen, Sverige, Grækenland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1462/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  PassagerkarSuperb (3T), Octavia (1Z), Yeti (5L)
 
Mærke: Skoda
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Octavia M1: E11 * 2001/116 * 0230 Octavia N1: E11 * 2007/46 * 0012 Superb M1: E11 * 2001/116 * 0326 Superb N1: E11 * 2007/46 * 0014 Yeti M1: E11 * 2007/466 * 0010 Yeti N1: E11 * 2007/46 * 0034 De 2,0 l CR TDI-motorer i de biler, der er omfattet af tilbagekaldelsen, blev fremstillet inden for en begrænset produktionstid.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
I motorens levetid kan brændstoftilførslen sive ud fra motorens højtryksrør, hvilket kan føre til brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Polen, Norge, Finland, Spanien, Litauen, Bulgarien, Sverige, Grækenland, Portugal, Slovenien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1464/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagervogn/vanovito; Viano; Sprinter
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Typer: BR 204, 207, 212, 218, 221, 251, 463, 164, BR 639, BR 906 Varebetegnelse: C-, GL-, E-, CLS-, S-, R-, G-, GL-, ML-Class, Vito, Viano, Sprinter EF-typegodkendelser: E1 * 2001/116 * 0315, e1 * 2001/116 * 0340, e1 * 2001/116 * 0431, e1 * 2001/116 * 0457, e1 * 2001/116 * 0480, e1 * 2007/46 * 0200, e1 * 2007/46 * 0485, e1 * 2001/116 * 0335, e1 * 2001/116 * 0341, e1 * 96/79 * 0064, e1 * 2007/46 * 0457, e1 * 2007/46 * 0458, e1 * 2007/46 * 0459. De berørte køretøjer blev fremstillet mellem november 2009 og juli 2011 og er udstyret med en OM651- eller OM642-motor med brændstoffilter, indbygget opvarmning af brændstof og vand-separatorfunktion.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, da der er risiko for, at der lækkes brændstof fra drænåbningen i lukkeområdet i dieselbrændstoffilteret. Brændstof på vejen kan føre til en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Passagerkøretøj/varevogn
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Det Forenede Kongerige, Litauen, Grækenland, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1465/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagerbil "Fiesta"
 
Mærke: Ford
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type: JA8, EF-typegodkendelse e9 * 2001/116 * 0069 (kun køretøjer med en dieselmotor på 1,6 l TDCI/70 kW). Type JR8, EF-typegodkendelse: E9 * 2007/46 * 0002 * 04 (kun køretøjer med en dieselmotor på 1,4 l TDCI/51 kW). De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 21. juli 2011 og den 2. november 2011.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Et stik i udstødningssystemet kan være løse på egen hånd. I sjældne tilfælde kan stikket blive fuldstændig aftagelig, og varm udstødningsgas kan slippe ud i motorrummet. Disse varme udstødningsgas kan vise sig at være tilstrækkelig til at nedgange plastens plastoverdækning i kølerventilatoren og indtaste køretøjets indre. Som følge heraf er der risiko for en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen, Danmark, Nederlandene, Finland, Det Forenede Kongerige, Ungarn, Sverige, Litauen, Bulgarien, Grækenland, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1466/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbils "Polo"
 
Mærke: Volkswagen
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  N9 MYs med højrekørsel. Årene 2003-2010. De berørte køretøjer er udstyret med airbag på hovedet. VIN-intervallerne er tilknyttet.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
I tilfælde af påkørsel bagfra kan aktiveringen af airbaggen på hovedet være forsinket, hvilket resulterer i en begrænset beskyttelse. Der er også en mulighed for, at airbaggen med modsat fortegn kan aktiveres.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig korrigerende handling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1463/11       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Carbonmonoxidalarm (CO 20)
 
Mærke: Pentatech
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  4015162220209
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den ikke detekterer carbonmonoxid ikke korrekt.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 50291.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kulilte, der er beregnet til brug i private boliger. Hvidt plasthus. Dimensioner: 50 x 100 x 40 mm.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Luxembourg

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1453/11       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Armbånd
 
Mærke: Deluxe Swim Easy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 2360000064807
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Drukning
 
Produktet udgør en risiko for drukning, fordi det ikke indeholder de nødvendige advarsler og brugsanvisninger på bulgarsk.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 13138-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børns armbånd, gennemsigtig, ufarvet. På hvert armbånd er der en påskriften "Deluxe Swim Easy", et billede og en række advarsler på engelsk. De er pakket i en gennemsigtig polyethylenpose, hvorpå der findes klistermærker, der indeholder oplysninger på bulgarsk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1454/11       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Børns oppustelige armbånd
 
Mærke: A&K
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Konto 3047-4
 
Batchnummer/stregkode:  8 697197 005646
 
Risikotype:  Drukning
 
Produktet udgør en risiko for drukning, fordi det ikke indeholder de nødvendige advarsler og brugsanvisninger på bulgarsk.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 13138-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børns oppustelige armbånd med billeder af elefanter og påskrifter, pakket i cellofan.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1455/11       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Oppustelige armbånd
 
Mærke: Tama Original
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 2360000108709
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Drukning
 
Produktet udgør en risiko for drukning, fordi det ikke indeholder de nødvendige advarsler og brugsanvisninger på bulgarsk.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 13138-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet, forpligtelse til at informere forbrugerne om de risici, der er forbundet med produktet, og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børns armbind, transparente i blå og gule farver. På hvert armbånd er der en påskriften "Tama Original", et billede af delfiner og advarsler. De pakkes i en gennemsigtig polyethylenpose, hvorpå der er klistermærker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1460/11       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Højstol
 
Mærke: AMAL II
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WIKICTORIA
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi højsædet indeholder huller, som børn kan sidde fast på, og fordi bagudrettet stabilitet ikke er tilstrækkelig, og højstolen derfor kan vælte.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14988.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børn, højstol, af træ. Sædet dækkes med PVC, som er dekoreret med tudlæses og stjerner. Varen kan anvendes som højstol og en lille stol ved hjælp af en tabel.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1473/11       
Kategori:  Fritidsfartøjer
 
Produkt:  Skib "300 R CIN"
 
Mærke: Nimbus
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  300 R cin fra SE-NIMH0116
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
En mulig fejl ved fremstillingen kan medføre et kortslutning hos ladningsdistributøren, som kan føre til en brand.


Én hændelse, hvor der blev rapporteret om en bådfangst.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om fritidsfartøjer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig korrigerende handling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Skibe: Længde overalt: 9,15 m bredde: 3,10 m tør vægt: 4 200 kg.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1436/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radiokontrolleret modelhelikopter "Helicopter — Pure Metal"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  5889
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for brand og elektrisk stød, fordi strømforsyningsenheden:


— ikke har tilstrækkelig isolering mellem indgangs- og udgangskredsløb


Har interne forbindelser, som er afhængige af loddemetal for at fastholde deres position, og en løs tråd kan reducere krybeafstand og -afstande.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Radiostyret modelhelikopter i rød og hvid blank papæsker med vindue til visning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1443/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sættet af våben til legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Antal model.620B;
 
Batchnummer/stregkode:  6951285500126
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi projektilerne er for korte, og sugekopper kan rives løs og kan puttes i munden af et barn og sluge.


Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet, forpligtelse til at informere forbrugerne om de risici, der er forbundet med produktet, og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Forskellige legetøjsvåben af plast med sugekopper af gul og blå farve. Kartonemballage, der er beklædt med plastmateriale.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1445/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Vækst i dinosaur "farver bearbejdning"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi dinoaur kan puttes i munden og sluges af børn. I takt med at det breder sig, kan det forårsage fatale okklusion af de små børns respirationsspor.


Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Udvidelse af legetøjsdinoaur i en klar plastikpose med en farvet mærkat.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1449/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Børnearmbåndsure ("Beautiful Girf"), der er forsynet med håndleddene "Beautiful Girf"
 
Mærke: Ding Li
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi støjniveauet er for højt (målt niveau, 102,6 dB). Desuden udgør produktet en kvælningsrisiko, fordi knapcellerummet kan åbnes let uden brug af værktøj, og knapcellerne kan blive tilgængelige for børn.


Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Lyserød og hvid plast, flip-åbne børns mobiltelefon med lyserød streng og blinkende antenne. Ved at klikke på knapperne spiller de forskellige lyde. Den anvendes med 2 x LR 44 knapceller. En legetøjsarmbåndsure i plast er også indeholdt i emballagen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1450/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "Beautti-cellebaseret mobil legetøj"
 
Mærke: Dong Sheng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nej.: 0068A-1
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi støjniveauet er for højt (målt niveau 102). 7 dB).


Desuden udgør produktet en kvælningsrisiko, fordi batteriernes låg kan åbnes let uden brug af værktøj, og knapcellerne kan blive tilgængelige for børn.


Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Grønt og hvidt plastik, flip-åbne børns mobiltelefon med grøn streng, blinkende antenne. Ved at klikke på knapperne spiller de forskellige lyde.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1451/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsmobiltelefon "Back Berry 9000" < skriftstørrelse = "# ff0000" > (produktet KAN betales MODU) </font >
 
Mærke: Qing Pai
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 9000
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger, Høreskader
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi støjniveauet er for højt (målt niveau, 110,2 dB). Desuden er der risiko for forbrændinger, fordi batteriholderen i tilfælde af kortslutning kan blive varm.


Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Mobiltelefon med gult og sort legetøj. Ved at klikke på knapperne spiller 4 forskellige lyde. Det drives med 2 x AAA-batterier.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1452/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil legetøj
 
Mærke: Qing Pal
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  7260
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi støjniveauet er for højt (målt niveau, 105,6 dB).


Desuden udgør produktet en risiko for strangulering, da strengen af mobiltelefonen er for lang.


Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Grøn og sort plast, legetøj til børn med gul snor. Ved at klikke på knapperne spiller de forskellige lyde.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1472/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Badelegetøj, "Blandtiden dyr"
 
Mærke: Playgro
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modelnummer: 0109864, Batchkode: 001724, fremstillingsdato: 01.04.2011 EAN-kode: 9321104098641
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele, der let kan skilles ad og sluges.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Et sæt balegetøj bestående af otte forskellige former for legetøj. Legetøjet er fremstillet af blød, grøn og blå plast. Legetøjet er pakket i en gennemsigtig plastpose. Toppen af posen lukkes med lynlås.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien, Bulgarien, Grækenland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1475/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "KROLIK Z BEBENKIEM"
 
Mærke: Suchanek Zabawki
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5901448340367
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet udgør en risiko for


— kvælning, fordi underlår let kan løsne, puttes i munden og sluges, og


Skader, fordi legetøjets bund har skarpe kanter.


Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Faldende legetøj i form af en kanin på to hjul af rød, gul, blå og grøn plast. Kaniner spiller en tromle, når de skubbes ved hjælp af håndtaget. På legetøjet er der klistermærker med oplysninger om produktnavnet, producenten, EAN-koden og CE-mærket.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1476/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radiostyret Car "Underaru Radio Controlled Car"
 
Mærke: STARPLUS LON LTD/QILI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  A2206 Punkt nr. 2205 Strømforsyningsenhedsmodel: TL0688-096250
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for brand og elektrisk stød, fordi strømforsyningsenheden:


— ikke har tilstrækkelig isolering mellem indgangs- og udgangskredsløb


Har interne forbindelser, som er afhængige af loddemetal for at fastholde deres position, og en løs tråd kan reducere krybeafstand og -afstande.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Radiostyret Subcaru bil i en blå blank papæ-box med et stort display. Leveret med strømforsyningsenhed, artikel L0688-096250. Input 220-240 V AC 50/60 Hz. Output 9.6 V DC 250 mA.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1477/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Filtpenne "hej Kitty 12 feutres"
 
Mærke: Hello Kitty
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  3 281640 292377
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af den alt for store mængde benzen (fra 38 mg/kg til 70 mg/kg benzen) i 3 filtpenne.


Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  12 filtpenne i forskellige farver, pakket i en lyserød rubrik med påskriften "Heller Kitty", der er markeret på æsken.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1478/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radiokontrolleret legetøj med helikopter "Helicopter 2-fart"
 
Mærke: GT Model
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model QS8004 AC/DC adaptor — model JH0841200
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for brand og elektrisk stød, fordi strømforsyningsenheden:


— ikke har tilstrækkelig isolering mellem indgangs- og udgangskredsløb


Har interne forbindelser, som er afhængige af loddemetal for at fastholde deres position, og en løs tråd kan reducere krybeafstand og -afstande.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Radiostyret helikopter i hvid blank papæske med sort og rød tekst samt et lille displayvindue. Leveret med strømforsyningsenhed — Jing Heng brand, model JH0841200 Input 100-240 V AC 50/60 Hz. Output 8.4 V DC 1200 Ma.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1481/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radiokontrolleret Helicopter "rage Monster"
 
Mærke: Fei Xiang Da
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model — A68690. AC/DC adaptor model — MJ12800
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for brand og elektrisk stød, fordi strømforsyningsenheden:


— ikke har tilstrækkelig isolering mellem indgangs- og udgangskredsløb


Har interne forbindelser, som er afhængige af loddemetal for at fastholde deres position, og en løs tråd kan reducere krybeafstand og -afstande.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Radiostyret helikopter i en gylden papæsker med en lille vedhæftet etiket. Leveret med strømforsyningsenhed, model MJ12800 — Input 110-240 V AC 50/60 Hz Output 12 V DC 800 mA.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1482/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Radiokontrolleret Helicopter "Turbo Helicopter 3D"
 
Mærke: Fei Xiang Da
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: 68789 Strømforsyningsmodel: JHEE0430550
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for brand og elektrisk stød, fordi strømforsyningsenheden:


— ikke har tilstrækkelig isolering mellem indgangs- og udgangskredsløb


Har interne forbindelser, som er afhængige af loddemetal for at fastholde deres position, og en løs tråd kan reducere krybeafstand og -afstande.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Radiostyret helikopter i en blank, trykt karton med trykt pap med et lille displayvindue. Leveret med strømforsyningsenhed Jing Heng brand, model JHEE0430550 Input 100-240 V AC 50/60 Hz Output 4.3 V DC 550 mA
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1439/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  T-farvede, til børn
 
Mærke: FRJ - Free Juniors
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Konto 20530 A
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsområdet.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forpligtelse til at informere forbrugerne om de risici, der er forbundet med det produkt, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Børneorange, ærmeløs, uden ærmer, med snore, der har frie ender bestemt til at blive bundet omkring nakken. På forsiden er der forskellige grønne påskrifter på engelsk.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1440/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: NJW London
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Post nr. 15144 og stregkode 8696404151442
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi serester og rhinesten let kan skilles ad og dermed bliver små dele.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og pligt til at oplyse forbrugerne om, at produktet er farligt efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Benklæder af denim til børn i mørkeblå farve med et hvidt, stigt rødt bånd, der tjener som sele omkring taljen. Der er også røde og hvide sekvenser og hvide og røde rhinesten, der er syet på beklædningsgenstanden. På den bageste højre lomme er der en lap med påskriften "Fremvis style" og en anden inskription "Daisy "omsluttet med sequins. Der findes en vedhæftet kartonetiket med oplysninger på bulgarsk.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1441/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: Oryeda kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt 22307
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi snorene i taljeområdet ikke er fast.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forpligtelse til at informere forbrugerne om de risici, der er forbundet med det produkt, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Benklæder af denim til børn i blå farve med en blå snor omkring taljen. På forsiden er der broderede tal i forskellige former og farver.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1442/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebluse
 
Mærke: Minisu baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt # 22599
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet udgør en risiko for


— skader, der skyldes snore, som har frie ender på begge sider, og som hænger lavere end beklædningsgenstandens nederste hem.


Kvælning, fordi rinesten let kan skilles ad og dermed bliver små dele.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og pligt til at oplyse forbrugerne om, at produktet er farligt efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Børnelyserøde bluser med billede af en kattehoved og et hjerte på forsiden med påskrifter i latin og små rhinesten. Der findes en vedhæftet kartonetiket med oplysninger på bulgarsk.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1461/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Mænds T-slette- "Deluxe-cropp"
 
Mærke: CROPP
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model: P1588, EAN 5900050931253
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af bly fra den trykte tekst. Blyindholdet fra det gule tryk er 5630 ± 460 mg/kg.


Produktet ikke er i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Sort T-skjorte af bomuld (100 %). Forsiden af T-dommen er dekoreret med en trykt gul påskrift "Deluxes cropp" og hvide, gule og blå stjerner.
Oprindelsesland:  Bangladesh
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1468/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Sevva
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet udgør en risiko for:


Kvælning, fordi perler og pudsfugle let kan løsne sig og sluge.


Skader, som skyldes, at det bånd, der er fastgjort til taljeområdet, er for lang og har hængt op under skadegangen ved afbundet bånd. Desuden kan monofilamenter, der er af monofilament i net, let trækkes fra sydene, og de kan komme i kontakt med huden.


Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale standard BS 7907 og den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Hvide kløfter med rosa blomster, følgevirkninger og slidlag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1471/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebrætbrud
 
Mærke: QiFeng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6058C
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet er forbundet med risiko for strangulering og skader som følge af, at der er en løbegangssnor med frie ender i kaletten, og tilstedeværelsen af strenge af gummi, som, hvis de trækkes ud, kan rykkes tilbage til barnets øjne og ansigt.


Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  På forsiden og ordet "Power" i hvid på lommerne på forsiden og ordet "Power". Hætte består af en elastiksnor med plast i enderne. Størrelse: 98-116.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1483/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning
 
Mærke: Good Children
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type: DH-803
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af en ufastgjort snor i kaletten.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Pige's rosa anorak med hætte og lynlås. Kappen på coatet omfatter en ubehæftet løbesnor med knuder og plaster i enderne. Størrelse: 2.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1437/11       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Babyskærm
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for:


— brand, fordi elnetputtene kan overskride varme.


— elektrisk stød, fordi det er muligt at udstyre elnettet med en adapter med en bolt i den direkte stikdåse og det andet i jordstikkontakten eller over kanten af adapteren, hvor den kan kontaktes af brugeren.


Produktet er ikke i overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En babymonitor med et kamera med et kamera. Basisenhed i blåt/hvidt eller lyserødt/hvidt. Emballage er en blå boks, der giver et billede af et barn med sin mor. Varen leveres i et af to formater: 1) med to netadaptere med BS 1363-tapper 2) med to netadaptere med kontinentale europæiske tapper og toendestik til omdannelse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1434/11       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Stabilisator for kosmetiske produkter "Estacizante 1: 1"
 
Mærke: Salerm Cosmetics
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Alle batcher
 
Batchnummer/stregkode:  8420282011174
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 25 % formaldehyd og desuden 10 % methylalkohol.


Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Produktet sælges i blå papkasser indeholdende 12 glasphacter på hver 5 ml. Det er hensigten at forlænge holdbarheden for de shampoo, der er blevet fortyndet med ledningsvand.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tjekkiet, Estland, Spanien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1444/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk forsyningsanlæg 1) Hogen Heater 1200W 2) Hogen Heater 1600W
 
Mærke: Tesco
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1) SAAMET-120Y2S 2) SAAMET-160Y2
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Dårlige elektriske forbindelser i produktet indebærer en risiko for overophedning og brand.


Produkterne er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig standsning af salget. Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Andre halogenvarmeapparater.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1448/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Stik med stik
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ZLA0125F;
 
Batchnummer/stregkode:  5901436706045
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi der er adgang til strømførende dele under brugen.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60884.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Prop adaptor uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1457/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Stik med stik
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1405
 
Batchnummer/stregkode:  8429760210610
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi der er adgang til strømførende dele under brugen.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60884.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Prop adaptor i klar plastikpose med en etiket.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1467/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Opvarmet massagemåne "Masssage — Reversible Faux fåreskind Mat"
 
Mærke: Wal-Mart
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: CA-36045 (CN) — Silky Model: BYME620C
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:


Transformeren har ikke tilstrækkelig mekanisk styrke og kan bryde ud af de strømførende dele.


— stik med stik har ikke en sikring, og stikledninger screenes ikke ved skodder.
Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61558 og de relevante nationale bestemmelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig overgivelse af produkter til myndighederne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En falsk fåremassage med motor og opvarmning. Leveres i klar polyethylenpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1469/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejse med stik af typen "Universal Travel Adaptor"
 
Mærke: Home by Somogyi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type: AC 01;
 
Batchnummer/stregkode:  5 998312 749128
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:


— indsættelsen af et stik er mulig, så der ikke er adgang til den resterende levende pol, der er tilgængelig.


— det er muligt at indsætte en kategori I-stik i adapterens stikkontakt.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60884.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Rejseadapter. En tilbehørsdel er fastgjort til adapteren, der gør det muligt at forbinde et topolstik med en fatning i Det Forenede Kongerige.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1470/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejsestik med adapter
 
Mærke: Bemko
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type: DFA-7;
 
Batchnummer/stregkode:  DFA-7
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi indsættelse af en stikprop kun kan ske med et stik.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60884.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvid rejsestik med adapter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 51