Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 48 ( Offentliggjort på: 02/12/2011)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1327/11       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Pyntegenstande — imitationer af kiks, biskuitter og småkager "Colaskie Auto"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8006881600799
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi produktet ligner kiks, og dele heraf let kan løsne sig.Forbrugerne, især små børn, kan forveksle den med fødevarer, sætte det i munden og gøre det muligt.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af den vare, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Den prøve, der betegnes "Cozkie Auto", er form af et kiks, der er formet som en bil, i form af en bil, med en størrelse på 8.0 x 5,2 cm og med dele på ca. 2 cm med en tykkelse på 1,3 cm. hver prøve skal være forsynet med en etiket med følgende tekst:"0835309 — Cook-skie Auto".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1348/11       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Stempelfarve "Makuro Sumi Dark Gray Tone sort tatovering med blæk"
 
Mærke: Makkuro Sumi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti nr. LOT # 100198Wbrug i perioden 12-2014
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en alvorlig risiko, fordi det samlede indhold af polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) er på 17,9 mg/kg og benzo [a] pyrene (BaP) indholdet er 0,2 mg/kg.Forbundsinstituttet for risikovurdering (BfR) er af den opfattelse, at tatoveringsfarver med et samlet PAH-indhold på over 0,5 mg/kg og et samlet BaP-indhold på over 0,005 mg/kg udgør en alvorlig risiko ved henvisning til Europarådets resolution "ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup".
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort tatoveringsfarve til human brug i en 120 ml plastflaske.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1351/11       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Torsch oil "Farmlet Torch-oil"
 
Mærke: Farmlight
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi børn kan svømme lampeolien.Flasken er ikke mærket med de krævede advarsler, og dens form opfylder ikke de relevante krav.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gennemsigtig, orange plastflaske, der indeholder olie til torches.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1356/11       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Alt terrængående køretøj "Can-Am ATV — Outlander and Renegade (NØDVENDIGT)"
 
Mærke: Can-Am
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modelnumre for udgående varer = 2JAA, 2JAB, SJAC, A, A, A, 2, 2, 2, 5, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 2, 2, 2 og 2, 5 (fC), 2BBE, 5BBA, 5BBA, 5XBD, 5XBE, 5BBB, 2BBA, 2XBD, 2BBE, 5BBB, 2BBA, 2XBD, 2BBE, 2BBB, 2BBA, 2XBD, 2BBE, 5BBB, 5BBA, 2XBD, 2BBE, 2BBB, 2BBA, 5BBB, 5RBA, 2BBB, 5RBE, 5BBB, 2RBA, 5RBB, 2RBE, 2BBB, 5RBB, 5RBB, 5RBC, 5BA, 2DAC, 2BBB, 2RBB, 4RBC, 4DAB, 4dac, 4dBA, 4DBB og 2BBB.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi nogle køretøjer kan være blevet leveret eller repareret med et dynamisk energistyringsanlæg, der har sprækker på dets hovedaksel.Stykker kan løsne sig i den dynamiske indkøbssystemer og kan blokere redskaber, der medfører en pludselig begrænsning af køretøjets styreområde.I nogle situationer kan operatøren miste kontrollen over det køretøj, der forårsager risikoen for en ulykke.2 tilfælde af styring på grund af denne tilstand er rapporteret.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af importøren/fabrikanten (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Alle Terrain-køretøj, der er bygget for model 2010 og 2011
Oprindelsesland:  Mexico
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Nederlandene, Spanien, Polen, Slovenien, Grækenland, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1328/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagercar550i Limouine650i Limiousine750Li Limiousine760Li Limiousin760Li LimiousineActiveHybrid 7 LX5 xDrive50iX6 xDrive50iX5 MX6 MX550 Man ActiveHybrid X60
 
Mærke: BMW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse/EF-typegodkendelseGT/e1 * 2007/46 * 0215 *5L/e1 * 2007/46 * 0363 *6c/e1 * 2007/46 * 0562 *701/e1 * 2001/116 * 0490 *7L/e1 * 2007/46 * 0276 *HY/e1 * 2007/46 * 0323 *E70/e1 * 2001/116 * 0420 *X5/e1 * 2007/46 * 0421 *X6/e1 * 2007/46 * 0412 *M7x/e1 * 2007/46 * 0172 *Køretøjer fra følgende produktionsperioder berøres:550i GT fra 02/2009 til 11/2010550i Liousine fra 06/2009 til 09/2010650i Cabrio fra 11/2009 til 08/2010750i Liousine fra 02/2008 til 09/2010750Li Limiosis fra 02/2008 til 09/2010760i Liousine fra 02/2009 til 09/2010760Li Limousinat fra 02/2009till 09/2010AktiveHybrid 7 fra 07/2009 til 09/2010ActiveHybrid 7 L fra 07/2009 til 09/2010X5 xDrive50i fra 04/2009 til 12/2010X6 xDrive50i fra 11/2007 til 11/2010X5 M fra 11/2008 til 11/2010X6 M fra 11/2008 til 11/2010AktiveHybrid X60 fra 1/2009 til 11/2010
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Den ekstra kølervæskepumpe kan svigte ved høje driftstemperaturer.I enkelte sjældne tilfælde kan der være smuling af køle-/kølervæskepumpen.I så fald kan der opstå en brand i motorrum eller endog en brand i køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Irland, Polen, Spanien, Nederlandene, Slovenien, Litauen, Det Forenede Kongerige, Ungarn, Portugal, Grækenland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1331/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil S250, S350, S400, S500, S600, S63 AMG, S65 AMG
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:221, EF-typegodkendelse e1 * 2001/116 * 0335 * 14Type:221p, EF-typegodkendelse e1 * 2001/116 * 0358 * 08Type:221AMG, EF-typegodkendelse e1 * 2001/116 * 0396 * 05Anmeldelsen vedrører køretøjer fremstillet mellem den 26. september og den 11. oktober 2011.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Skruelåget på seleindstillingsanordningen må ikke opfylde strenge kvalitetskrav, hvis de udsættes for en meget stor belastning.Som følge heraf kan der være øget risiko for skade i tilfælde af en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Litauen, Det Forenede Kongerige, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1332/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagerbil "Ghost"
 
Mærke: Rolls-Royce
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type RR4, EF-typegodkendelse e11 * 2007/46 * 0101
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Den ekstra kølervæskepumpe kan svigte ved høje driftstemperaturer.I enkelte sjældne tilfælde kan der være smuling af køle-/kølervæskepumpen.I så fald kan der opstå en brand i motorrum eller endog en brand i køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  PersonbilAnmeldelsen vedrører køretøjer, der er fremstillet mellem oktober 2009 og september 2010.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Spanien, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1335/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil "Jep Wranger"
 
Mærke: Chrysler
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:JK, EF-typegodkendelse e4 * 2001/116 * 0116Den relevante produktionsperiode løber fra den 7. juli 2010 til den 10. september 2010.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af den forkerte drejningsmomentværdi af fastgøringsdelene på den forreste hjulophæng kan en lempelse af disse komponenter ikke udelukkes.Dette kan i ekstreme tilfælde føre til tab af styring på køretøjet og risiko for færdselsuheld.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig korrigerende handling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1336/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil "Alpina"
 
Mærke: BMW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:Alpina 5, EF-typegodkendelse 1 * KS07/46 * 0011 *Varebetegnelse:BMW Alpina B5 BiturboType:Alpina 7, EF-typegodkendelse 1 * KS07/46 * 0007 *Varebetegnelse:BMW Alpina B7 Biturbo.Den relevante produktionsperiode er fra juni 2010 til september 2010 for Alpina 5 og fra februar 2009 til september 2010 for Alpina 7.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Den ekstra kølervæskepumpe kan svigte ved høje driftstemperaturer.I enkelte sjældne tilfælde kan der være smuling af køle-/kølervæskepumpen.I så fald kan der opstå en brand i motorrum eller endog en brand i køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1344/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel "CVO", "Trike"
 
Mærke: Harley-Davidson
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  For alle motorcykler i klasse 2009-2011 og 2012 gælder det, at motorcykler, herunder CVO'er, og trike motorcykler, der er bygget indtil den 16. september 2011, bliver ramt.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Bremselyset må ikke virke, og bremsevæsken kan blive utæt ved baghjulsbremsekontakten, som påvirker bagbremsens bremsevirkning.Dette kunne føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Spanien, Sverige, Nederlandene, Danmark, Ungarn, Polen, Det Forenede Kongerige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1346/11       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Carbonmonoxiddetektor, carbonmonoxiddetektor
 
Mærke: ELRO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ELRO RM 339
 
Batchnummer/stregkode:  8711658251516
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den kun slår alarm, når der påvises høje koncentrationer af carbonmonoxid.Produktet er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50291.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Batteridrevet carbonmonoxidalarm til brug i hjemmet.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1341/11       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Gåstol
 
Mærke: QUATRO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Sky Walker 2
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi:— den har ikke tilstrækkelig stabilitet og kan vælte ned eller falde ned af trapper.— sædehøjden er for lav.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1273.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Højdeindstillelige gåstole, med 8 svingtryk og elektronisk legetøj.I "parkering" med fuld vending af de nedre hjuls vedkommende kan babywalker svinge tilbage og tilbage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1329/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsbovine og pile
 
Mærke: Kingdon Hearts
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model nr. 898-998, punkt M3648 (kode BT014426)
 
Batchnummer/stregkode:  8422562144268
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi sugekopper kan rives løs og kan puttes i et barns mund og sluges.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Boven og 3 pile med rød sugekopper.Blister-emballage, i hvilken der kan aflæses:"KNUCKLE-BREAKER."Efterligelse i anden retning. "på den nederste del er CE-mærket, alderssymbolet og numrene 898 og 998 angivet.På bagsiden anbringes et mærke med en stregkode, en stregkode, en standard EN 71-1, sikkerhedsadvarsler og varepostens nummer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1330/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Traumpet, plast
 
Mærke: TRUMPT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8435235861331
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi det trumpet mundstykket let kan skilles ad og er en lille del, der kan sluges af et barn.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Blåt og rødt plastmateriale, der er pakket i gennemsigtigt, plastemballage, der er forseglet med et kort.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1337/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil legetøj — "børns mobiltelefon"
 
Mærke: MEIYU
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:0000228.00, Batch:1 103 MM
 
Batchnummer/stregkode:  9910305418237
 
Risikotype:  Høreskader
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi støjniveauet er for højt (91,1 dB).Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Et legetøjsprodukt, purpurrød og lyserødt plast med lyserød snor og en blinkende antenne.Telefonen udsender forskellige lyde, når knapperne presses.Den anvendes med 3 x LR44-knapceller.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1340/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil legetøj — "Novely Mobile Phone"
 
Mærke: Qunxing
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  8688S-1
 
Batchnummer/stregkode:  6928928062068
 
Risikotype:  Høreskader, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi støjniveauet er for højt (målt niveau, 104,7 dB).Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi knappens låg kan åbnes let uden brug af værktøj, og knapcellerne kan blive tilgængelige for børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Legetøj, hvid og rosa, med en pinkfarvet snor.Det er dekoreret med billede af en pige.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1342/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil legetøj — "Mobil Phone Electronic"
 
Mærke: Jin He
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:45655, Batchkode:Nr. C-804
 
Batchnummer/stregkode:  5999063906150
 
Risikotype:  Forbrændinger, Høreskader
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi støjniveauet er for højt (108,9 dB).Desuden er der risiko for forbrændinger, fordi batteriholderen i tilfælde af kortslutning kan blive varm.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71 og EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Den sorte og sorte mobiltelefon, som udsender forskellige lyde, når knapperne presses.Legetøjet er i drift med 2 x AAA-batterier.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1343/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastik pony "My Little Pony" < "=" # ff0000 "> (PRODUKTENS MODELLEN) </font >
 
Mærke: Tian Fu Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 9888;Varepost:PZ-8020AEAN 220121546677
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den liak-hest indeholder 26,9 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP), og den hvide hest indeholder 24,5 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 1,32 % (vægt) dibutylphthalat (DBP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjs- eller børnepasningsartikler kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Et sæt legetøj bestående af en hvid og en liva-farvet hest af blød plast.Heste har en lang maner og hale.Legetøjet er pakket i en llipatisk papæske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1345/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "supermobil" legetøj "Super Mobile" (Vodafone Blackberry) < skriftstørrelse = "# ff0000" > (PRODUKTENS MODELLEN) </font >
 
Mærke: Fun Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5996180205043
 
Risikotype:  Forbrændinger, Høreskader
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi støjniveauet er for højt (104,6 dB).Desuden er der risiko for forbrændinger, fordi batteriholderen i tilfælde af kortslutning kan blive varm.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Mobiltelefon med sort/sølvtøj, som udsender forskellige lyde, når knapperne presses.Legetøjet er i drift med 2 x AA-batterier.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1347/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Children's spade "Sandschäufelchen rot mit Holzgriff" (Sog skovl rød med greb af træ)
 
Mærke: SpielMaus
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Interval nr. 712 10 235, produktreference 40093VEAN:4016040400935Produkter med løbenummer 40093V X berøres ikke af tilbagekaldelsen
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af høje niveauer af bly og chrom i den røde maling.Indholdet varierede fra 969 mg/kg til 1 540 mg/kg.Indholdet af chrom varierede fra 227 mg/kg til 350 mg/kg.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-3.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Rødmalet metalspyd med håndtag af træ.En advarsel på et selvklæbende mærke har følgende ordlyd:"ikke egnet til børn under 3 år, da der er risiko for ukorrekt anvendelse.Børn bør kun spille under dette emne under omhyggelig opsyn med en voksen! "
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1349/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil legetøj "Mobile Electronic Phone — legetøjs-mobil"
 
Mærke: Jin Hua
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:NO-3310, Art:0000215.00, Batchkode:45480,
 
Batchnummer/stregkode:  5999063903692
 
Risikotype:  Høreskader
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi støjniveauet er for højt (111,2 dB).Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Mobiltelefon med gult og sort legetøj.Ved at klikke på knapperne spiller 5 forskellige lyde.Det drives med 2 × "AA" -batterier.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1350/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsmobilnummer "Loti Baby"
 
Mærke: Ding Li
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi støjniveauet er for højt (100,7 dB).Desuden er der en risiko for kvælning, fordi knapceller kan blive tilgængelige uden brug af værktøj og kan sluges.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Rød og blå plast, flip, legetøjs-mobiltelefon til børn med en rød streng og blinkende antenne.Ved at klikke på knapperne spiller de forskellige lyde.Den anvendes med 3 x LR44-knapceller.En fløjte med en hvid snor kan også findes i emballagen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1353/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil som legetøj med slik, i form af "musik"
 
Mærke: Fantasy Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:2302711/MU,
 
Batchnummer/stregkode:  8436031751635
 
Risikotype:  Høreskader
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi støjniveauet er for højt (101,8 dB).Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Grøn og blå plast, flip, legetøjsmobiltelefon med en lyserød blinkende antenne.Flippen fyldes med farverige bolsjer.Ved at klikke på knapperne spiller de forskellige lyde.Den anvendes med 3 x LR44-knapceller.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1354/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsmobiltelefon med nummeret "World Football" < = "# ff0000" > (produktet KAN betales MODU) </font >
 
Mærke: Teangest, FIFA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  143-2008
 
Risikotype:  Høreskader, Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi lydniveauet er for højt (108,3 dB), og kvælning, fordi knappens låg kan åbnes let uden brug af værktøj, således at knapcellerne bliver let tilgængelige for børn.Desuden er der risiko for strangulering, fordi telefonledningen er for lang.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvid plast, flip, legetøjsmobil med blå streng.Ved at klikke på knapperne spiller de forskellige lyde.Den fungerer med 2 knapceller
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1355/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil legetøj ("Smartphone")
 
Mærke: - Teorema
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8017967618874
 
Risikotype:  Høreskader
 
Produktet udgør en risiko for høreskader, fordi støjniveauet er for højt (99,3 dB).Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Gul og transparent rød plast, som legetøj er mobiltelefon med gul snor.Ved at klikke på knapperne spiller 5 forskellige lyde.Den anvendes med 2 x LR44-knapceller.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1334/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: Diamond
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model JD08100CH, Sport Wear NO. 3186
 
Batchnummer/stregkode:  3800824704507
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader som følge af tilstedeværelsen af en elastisk og funktionel snor i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnejakke med hætte.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1352/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ortopædisk fodtøj
 
Mærke: Dr Luigi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 5,0 mg chrom (VI) pr. kg.Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Ortopædisk fodtøj i mørkeblåt.Overdelen og foret er fremstillet af ægte læder og af polyuretan.Den eneste overflade er anatomisk formet og beregnet til at blive brugt af folk, der har problemer med fødderne.
Oprindelsesland:  Kroatien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1333/11       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Tonen "Venus Perfect Face Care" (tonen skumme på dagen), 50 ml — Bronze — Beige og Gold.
 
Mærke: Venus
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti nr. 103001 (Bronze)
 
Batchnummer/stregkode:  8009150090246 (Bronze)
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, da den indeholder den potentielt patogene organisme Pseudomonas aeruginosa (op til 3 x 106/g).Hvis der er tale om et produkt, der er stærkt inficeret med Pseudomonas aeruginosa, kan det ikke udelukkes, at der er risiko for, at infektion med tidligere beskadiget hud eller med ørerne eller øjnene kan komme i kontakt med øjnene.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plastrør med skruelåg og paphylster.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1338/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Netadapter "Replacement AC/DC adaptor"
 
Mærke: Mag Safe
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model A1184.App60w lapp.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:— den har ikke tilstrækkelig isoleringStopknapperne er af ukorrekt størrelse og vil resultere i buedannelse og overophedning i stikdåse.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335 og den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvid plast (AC)/DC adaptor med 3 stiftprop leveret i en sort papkasse.60 watt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1339/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Netadapter "Replacement AC Adaptor"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PA-1900-02D
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:— den har ikke tilstrækkelig isolering— det er en ikke-godkendt prop.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335 og den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Sort veksel- og jævnstrømsadapter med 3-benet leveret i sort papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 48