Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 45 ( Offentliggjort på: 11/11/2011)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1249/11       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  "wardrobe" "Pax Aurland"
 
Mærke: Ikea
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  101-604-51
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi spejlet kan løsnes fra døren mod sig selv.Et faldspejl kan knuses, hvilket indebærer en risiko for sønderrivning af skader.Indberettede 14 hændelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Wardrobe med hængslet glas, en spejldør, 50 cm x 229 cm.Navnet på et femcifret leverandørnummer og 4-cifret datostempel (YYWW) trykkes på bagsiden af døren og nederste kant.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Italien, Finland, Det Forenede Kongerige, Polen, Spanien, Grækenland, Norge, Portugal, Sverige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1243/11       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Intenze
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel ST 1004 i lov om mælk og fedtstoffer (parti 8844, lov om mælk og fedtstoffer).05/11/08 EXP 05/11/13 Bard 20048E2399018 Batch W26Y20010/MX40
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder o-ISIDIN (CAS-nr. 90-04-0) i en mængde på 22 mg/kg, der klassificeres som følger:Kræftfremkaldende.Kat.2R45 — mutagen.Kat.3R68 — Giftig.R23/24/25.Den individuelle risiko er nærmere angivet:R45:Kan fremkalde kræftR23/24/25:Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelseR68:Mulighed for varig skade på helbred.Foreligger ikke i overensstemmelse med EU's resolution 2008 Rep (2008) 1.Risikoen anses for at være alvorlig, da disse stoffer anvendes subkutant på et permanent grundlag.Der fandtes også p-anisidin at være til stede:denne isomer af o-anisidin klassificeres som yderst toksisk ved kontakt med huden og udgør en risiko for kumulative virkninger på bestemte målorganer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Et klart plastrør med et sort loft og transparent dyse, der indeholder gult pigment.Den har en flerfarvet etiket (som ligner en regnbuetekst, der strækker sig fra violet til grøn til gul til rød) sammen med produktets varemærke og farvenavnet Golden Yellow.Batchnummeret og en angivelse af, at produktet er sterilt, vises også.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1247/11       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Belysningskæde "240L Ris Lights/240 Rice Multifunktioner"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PL-240
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:— tværsnittet for strømforsyningskablet er utilstrækkeligt;Oplysninger om sikker anvendelse (kun indendørs anvendelse) mangler.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Julelyskæde.Emballering af produktet er en plast- og gennemsigtig emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1239/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler "Monterey"
 
Mærke: Opel
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modelår:1998 og 1999,Fabrikationsnumre:fra W 7 100006 til X 7 1 04612.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Motorhastigheden kan øges, mens motoren er i tomgang uden presning af speederen.Hvis føreren distraheres, og første gear ændres, når det sker, kan køretøjet begynde at bevæge sig meget hurtigere end normalt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Passagerkøretøj.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Det Forenede Kongerige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1248/11       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Trinføring ("Janick Rick Step")
 
Mærke: Sealey Power Products
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model nr.:KS3
 
Batchnummer/stregkode:  5051747509108
 
Risikotype:  Personskader
 
De støbte flige, som sikrer det øverste niveau til det lavere niveau, er ikke korrekt anbragt i bunden.Når den øvre platform er placeret i midten, er der risiko for, at fligerne bliver adskilt fra den base, der fører til den øvre grænse.Én hændelse indberettet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Trinføring.Tre fjederbelastede hjul tillader en glideover gulv, men sidder helt ned på gummistop, når belastningen påføres.Påvirker varer, der er leveret siden 18/08/2010.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1237/11       
Kategori:  Fritidsfartøjer
 
Produkt:  Påhængsmotor F2A, F2.5A, F4A, F4B, F5A, F6C, 2C, 3A og AI
 
Mærke: Yamaha
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Se vedlagte dokument for modelkoder og serienummer på de berørte motorer.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Tankdækslet kan være monteret med en pakning, der ikke er tilstrækkelig modstandsdygtig over for brændstof.Som følge heraf kan gaspåfyldningsmaterialet forringes og miste arealbefæstelse.Derefter kan brændstoffet sive ud tidligere, især når ydersiderne transporteres eller oplagres horisontalt, hvilket øger risikoen for brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Påhængsmotor.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Spanien, Slovenien, Finland, Bulgarien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1234/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsplakatsøjler
 
Mærke: Rainbow Caterpillar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele (de lysekugler inden for katersøjlen), der er yderst lette at få adgang til.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 2009/48/EF og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Plastkatersøjler bestående af sfærer, der kan skilles fra hinanden, og som indeholder lysbolde.Beskrivelse af emballagen:En kartonæske med navnet "Rainbow Caterpillar" og "12 stk." under navnet "Rainbow Caterpillar".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1236/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukker
 
Mærke: Fantasy Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.:FTC 50159
 
Batchnummer/stregkode:  8436031754834 Batch:07/2010
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 10 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Lille dukke med tilbehør (kam, spejl osv.) og andre slik.Emballagen er en papkasse.Forsiden af kassen er påtrykt "Girls.FTC 50159. "i toppen ordene" Fantasylegetøj ".Bagsiden af emballagen trykkes med følgende oplysninger blandt andet:Parti:07/2010.Bedst inden 07/2015.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1246/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj sord og skjold "Sword, Modern Styg og God Toy"
 
Mærke: Weapon
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 6211514
 
Batchnummer/stregkode:  8435284027238
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi Sword indeholder 0,136 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Sword og skjoldet fremstillet af sølv og guldvirkningen metalliseret plast, pakket i karton og gennemsigtigt plastblister.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1235/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babybeklædning
 
Mærke: GOCCO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model 01Z93102M33 og 01Z93102M42
 
Batchnummer/stregkode:  8432944460879 og 8432944460572
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi knapperne let kan brydes, rive sig løs og kan puttes i et barns mund.Produktet ikke er i overensstemmelse med den relevante nationale standard UNE 40902.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Model 01Z93102M33 er en trykt længe siddende klækning med tre knapper på forsiden og fire ned.Model 01Z93102M42 består af to dele, som består af en ærmeløs beklædning med tilsvarende pander, en sele ved taljen, og seks knapper ned ned.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1238/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sweatskjorte
 
Mærke: Kulör
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  stil 8810703
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Varen er forbundet med en risiko for strangulering og skader som følge af, at der findes snore i kaletten og halsens overflade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  En gul bristede med en zip og et logo trykt på forsiden og en hætte, der indeholder turkise bændler til bånd i slutningen.Snorene er syet på kappen og trækkes gennem to metalringe.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1240/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: Neck & Neck
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ref. 11V11901 (størrelse 4)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Jakken udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af en snor omkring nakken, som udgør en løkke med en omkreds på over 75 mm.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Blå kappe til børn, størrelse 4, med en snor på den halsudskæring, som danner en løkke.Etiketten har følgende ordlyd:"Exterior 100 algodón (bomuld)"Hals &
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1242/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Skjorter til børn
 
Mærke: Kulör
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stil 8810001A
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snore i kalejer- og halsens område.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Kontrolleret blå, rød, sort og gul skjorte med en hætte, der indeholder grønne snoreller.Snorene er syet på kappen og trækkes gennem to metalringe.Længde:185 mm og 195 mm. der er trykknapper foran og et logo på venstre skulder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1250/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, biski
 
Mærke: Jindi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  00019491
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader som følge af tilstedeværelsen af snore med fri ender i hals- området og snore, der er forbundet på bagsiden af beklædningsgenstanden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Barnets bikini med snore, der har frie ender i hals- området, og andre snore, der er forbundet på ryggen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1251/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn (vinterdragter og jakke)
 
Mærke: 1) Bokollo 2) M.M.M. 3) Merrage
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1) Ukendt 2) nr.: 326b 3) NO L-25a
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produkterne er forbundet med en risiko for strangulering som følge af snorene i emhætter, der er for lange.Produkterne opfylder ikke sikkerhedskravene i den relevante europæiske standard EN 14862.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, der er pålagt af myndigheden, indtil der træffes korrigerende foranstaltninger.

 
Beskrivelse:  1) vinterdragt bestående af benklæder og jakke med hætte og lynlås med blå farve.På forsiden af jakken er der et broderede køretøj, der på den ene side af jakken er forsynet med den farverige udsmykning, og bukser på den ene side er påskriften BOKOLLO.Kaletten til jakken omfatter en løbegangssnor.Størrelse:802) vinterkappe med gråfarve og orange indstik med gråt omslag.På forsiden af jakken er der et broderede køretøj.På forsiden er der fire lommer med en lynlås.Kaletten til jakken omfatter en løbegangssnor.Størrelse:863) vinterkappe af lysegrønt.På forsiden af jakken er der en broderi påskriften COOL GIRL, på en lomme er der et broderede billede af en pige, og på den anden lomme en farbar udsmykning.Kappen til jakken omfatter en ledning med frie ender.Størrelse:S.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1252/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning
 
Mærke: Dino
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Identifikationskode 06200749908044
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader som følge af snorelukninger med friender i hals- området og funktionelle snore, der er længere end den maksimale længde.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Halterhals children's hugning med et billede på forsiden og et trykt mønster, som viser en stor og tre små hjerter.Klædningen har to funktionelle snore, der bruges til at binde den siddende stilling bag halsen.Produktet anbringes i cellofan med påskriften "Dino" i blåt.
Oprindelsesland:  Bulgarien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1253/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Øverst til børn
 
Mærke: Dino
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Identifikationskode 06014747704280635
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Børnevest udgør en risiko for skader og kvælning som følge af snore i skuldrene.Produkterne opfylder ikke sikkerhedskravene i den relevante europæiske standard EN 14862.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børneveste, der har et mønster af en halskæde med sommerfugle og blomster på forsiden, og to funktionelle snore i skuldrene.Den ene er fastgjort til henholdsvis forsiden og bagsiden, og den anden er fri.Der er en dekorativ snor — et bånd.Produktet anbringes i cellofan med påskriften "Dino" i blåt.
Oprindelsesland:  Bulgarien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1254/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: Classic Sport Fashion
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 002
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnejakke, hvor der er en hætte, hvis ender er bundet i en klippe, og som sidder inde i et klipper af plast.På forsiden er der en påskrift — "Baby", to lommer og en lynlås.Der findes en klæbeseddel på papir, som er mærket med følgende oplysninger:"sport, nyheder, registreret varemærke, no.:002, Made in China "samt et syet tekstilmærke, der indeholder følgende påskrift:KLASSISK SPORTSMODE.Ingen emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1255/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: F&Y
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. CXD601
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnejakke, der er forsynet med en hætte, der er fastgjort til jakken, ved hjælp af en zip, der forsynes med funktionelle snore, hvis ender er bundet i en knude og har plast til snorene.I taljeområdet er der en sele, to lommer og bånd.Jakken lukkes med en lynlås.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1256/11       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Børnenes ansigtsmaling "Face Paint"
 
Mærke: Chelford
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti 101210 — Punkt nr. TA2212 Barcode 5015931122122
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af de for høje niveauer af bly, der er påvist i sættets gule flade.Bly var 16 900 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blisterpack, der indeholder 5 multifarvet ansigtsmaling, 2 flade produkter, der er rettet mod maling, og 1 er udformet til stencil.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1241/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Temagang "Fakang Power"
 
Mærke: Fakang
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:3000-no 28667
 
Batchnummer/stregkode:  8436046286672
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Varen er forbundet med en risiko for elektrisk stød, da fastgørelseselementer af karkassen kan blive deformeret, så det bliver muligt at åbne og få tilgængelige strømførende dele.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Hårtørrer emballeret i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1244/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejseadapter "AC Power Plug Adapter"
 
Mærke: AODE - Europa
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Jf. fodnote 06785.
 
Batchnummer/stregkode:  8430808067851
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Hullerne er ikke tilstrækkeligt elastiske til at sikre et tryk i kontakt med boltens ben;— det er muligt at etablere en forbindelse mellem stiften for et stik og hullet i en strømførende stikdåse, mens den anden stift er tilgængeligt.Produktet opfylder ikke den relevante nationale standard UNE IEC 20315.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Hvid stikprop i plast- og papemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1245/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejseadapter i forbindelse med "Travel Universal Adapter"
 
Mærke: Prochin
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J48-220
 
Batchnummer/stregkode:  7568000482200
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Varen er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi det er muligt at etablere en forbindelse mellem stiften af et stik og hullet i en strømførende sokkel, mens den anden stift er tilgængeligt.Produktet opfylder ikke den relevante nationale standard UNE IEC 20315.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Rejseadapter emballeret i et stift plastblister.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 45