Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 45 ( Zveřejněno: 11/11/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1249/11       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Wardbe „Pax Auranland“
 
Značka: Ikea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  101–604–51
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože zrcátko se může nečekaně oddělit od dveří.Snižující se zrcátko může vést ke zbourání, které představuje riziko poranění hráze.14 hlášených mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sklopné, skleněné zrcadlové dveře o rozměrech 50 cm x 229 cm.Obchodní značka, pětimístné číslo dodavatele a 4místné razítko (WW) se tisknou na zadní stranu dveří, spodní okraj.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Itálie, Finsko, Spojené království, Polsko, Španělsko, Řecko, Norsko, Portugalsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1243/11       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek ST 1004GLY, článek 8844 zákona o mléku a tucích.05/11/08 EXP 05/11/13 Barcode 20048E2399018 šarže W26Y20010/MX40
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje o-ANISIDIN (č. CAS 90–04–0) v množství 22 mg/kg, které jsou klasifikovány takto:Karcinogenní.Kat.2R45 – Mutagenní.Kat.3R68 – Toxický.R23/24/25.Jednotlivá rizika jsou podrobně uvedena:R45:Může vyvolat rakovinu;R23/24/25:Toxický při vdechování, styk s kůží a při požití;R68:Možné nebezpečí nevratných účinků.Není v souladu s evropskou rezolucí 2008 ReAP (2008) 1.Riziko je považováno za vážné vzhledem k tomu, že se tyto látky uplatňují trvale dále.Rovněž bylo zjištěno, že p-anisidin:tento izomer o-anisidinu je klasifikován jako vysoce toxický při styku s kůží a představuje riziko kumulativních účinků na určité cílové orgány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a zpětné převzetí od spotřebitelů, které bylo nařízeno příslušnými orgány.

 
Popis:  Jasná plastová ampulka se černým víčkem a průhlednou hubicí, obsahující žlutý pigment.Jedná se o vícebarevné označení (připomínající duhu, od fialové až po žlutou až červenou), přičemž se označí název produktu obchodní značky a barva odrůdy Golden žluť.Uvádí se rovněž číslo šarže a údaj, že výrobek je sterilní.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1247/11       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „240L Rýže Lights/240 Rýže Multifunkční“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PL-240
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Průřez napájecí vodiče je nedostatečný;Chybí informace o bezpečném používání (pouze pro použití ve vnitřních prostorách).Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec.Balení výrobku je plast, průhledný rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1239/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Montery“
 
Značka: Opel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modelový rok:1998 a 1999;Výrobní čísla:od W 7 100006 do X 7 1 04612.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Otáčky motoru se mohou zvýšit, zatímco motor běží při volnoběhu, aniž by byl stlačen pedál akcelerátoru.Pokud je řidič rozptylován a mění první rychlostní stupeň, když k tomu dojde, může se vozidlo začít pohybovat mnohem rychleji než normálně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní vozidlo.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1248/11       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Skokový stolice „Janitradiol Kick krok“
 
Značka: Sealey Power Products
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:KS3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5051747509108
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tvarovaná výstupka, která zajišťuje horní a spodní úroveň spodní hladiny, se do základny řádně nelokalizuje.V případě, že je horní plošina zatížená uprostřed, existuje riziko, že výstupky se oddělí od základního bodu, čímž se horní úroveň vzdálí.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skokový stolice.Po třech pružinových kolech je možné, aby se síla nacházela na podlaze, ale v případě působení zatížení se rozhodně usazují na gumových zastávkách.Týká se zboží, které bylo dodáno od 18/08/2010.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1237/11       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Vnější motory F2A, F2.5A, F4A, F4B, F5A, F6C, 2C, 3A a AI
 
Značka: Yamaha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  < href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2011-w45/2011-w45_4-vins.pdf >Viz přiložený dokument pro kódy modelů a výrobní čísla dotčených motorů.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Víčko palivové nádrže může být smontováno s těsnícím spojem, který není dostatečně odolný vůči palivu.V důsledku toho by těsnicí materiál mohl zhoršit a ztratit schopnost těsnění.Palivo by pak mohlo propouštět v minulosti, zejména když se vnější zařízení přepravuje nebo skladuje horizontálně, čímž se zvyšuje riziko požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přívěsný motor
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Španělsko, Slovinsko, Finsko, Bulharsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1234/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vrtáky na hračky
 
Značka: Rainbow Caterpillar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (světlíky uvnitř pilíře), které jsou pro přístup velmi snadno přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí 2009/48/ES o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Plastové katastry sestávající z kuliček, které lze od sebe oddělit a které obsahují svíčkové míčky.Popis obalu:Z lepenkové krabice s obchodní značkou, „Rainbow Caterpillar“ a „12 kusy“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1236/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: Fantasy Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:FTC 50159
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436031754834 Šarže:07/2010
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 10 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které mohou děti vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Malá panenka, která přichází s příslušenstvím (hřebenem, zrcátky atd.) a některé bonbóny.Jedná se o lepenkové krabici.Přední strana krabice je potištěna „Girls“.FTC 50159.“ Na horním okraji jsou slova „FantayToys“ („FantayToys“).Zadní část obalu se vytiskne mimo jiné:Dávka:07/2010.Nejlépe před 07/2015.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1246/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Slovní spojení a ochrana hračky „Sword, Modern style a Good Toy“
 
Značka: Weapon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 6211514
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435284027238
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože čepele slova obsahuje 0,136 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Sword and štít vyrobený z metalizovaných plastů ze stříbra a z pozlakového účinku, zabalený v lepenkových a průhledných plastových blistrech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1235/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Šaty pro kojence
 
Značka: GOCCO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modely 01Z93102M33 a 01Z93102M42
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432944460879 a 8432944460572
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože knoflíky se mohou snadno zlomit, uvolnit a umístit do úst dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Model 01Z93102M33 je vytištěný nástavec s dlouhými slevami se třemi tlačítky na přední straně a čtyřmi tlačítky.Model 01Z93102M42 je dvoudílná výstroj, která se skládá z bez rukávů a která se skládá z lepků, pásu v pase a šesti tlačítek zpět.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1238/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení
 
Značka: Kulör
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  styl 8810703
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění v důsledku přítomnosti šňůr v oblasti hrdla a krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Manka ze žlutého pocení se zitem s logem tiskem na přední straně a příklonem obsahující turokyse zdrhovadel s pásky na konci.Stahovací šňůry jsou přišité k kapuci a jsou zhotoveny pomocí dvou kovových kroužků.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1240/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Neck & Neck
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref. 11V11901 (velikost 4)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Kryt představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti kordu kolem krku, který tvoří smyčku s obvodem více než 75 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Modrá vesta pro děti, velikost 4, se šňůrou na náhrích, které tvoří smyčku.Na etiketě jsou uvedeny tyto údaje:„Exterior 100 algodón (bavlna).Krku & Neck Child.“
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1242/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské košile
 
Značka: Kulör
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl 8810001A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti hrdla a krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kontroluje se modré, červené, černé a žluté košile s kapucí, která obsahuje zelené šňůry na stažení.Stahovací šňůry jsou přišité k kapuci a jsou zhotoveny pomocí dvou kovových kroužků.Délka:185 mm a 195 mm. na přední straně jsou patentky, které se nacházejí na levém rameni.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1250/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské bikiny
 
Značka: Jindi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  00019491
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr se svobodnými konci v oblasti krku a šňůry, které jsou svázány na zadní straně oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská bikiny se šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a jiné šňůry, které jsou svázané na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1251/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy (zimní obleky a bundy)
 
Značka: 1) Bokollo 2) M.M.M. 3) Merrage
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) není známo 2) Ne: 326b 3) NO L-25a
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobky představují riziko uškrcení kvůli vlasům na stažení u sporákových odsavačů par, které jsou příliš dlouhé.Výrobky nejsou v souladu s bezpečnostními požadavky podle příslušné evropské normy EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný orgánem až do přijetí nápravných opatření.

 
Popis:  1) zimní oděv sestávající z kalhot a vesta s kapucí a zdrhovadly v modré barvě.Na přední části vestu existuje vyšířené vozidlo, na stopě vestu je vyšívaný barevný ozdoba a na kalhot je nápis BOKOLLO.Kapota pláště zahrnuje stahovací šňůrku.Velikost:802) zimní vestu v šedé barvě s oranžovými vložkami s šedým reflexním šitím.Na přední straně vestu se jedná o vyšívané vozidlo.Na přední straně jsou kapsy se zipem.Kapota pláště zahrnuje stahovací šňůrku.Velikost:863) zimní vesta ve světle zelené barvy.Na přední straně vestu je vyšívaný nápis COOL GIRL, na jednu kapsu existuje vyšívaný obraz dívky, a na druhé kapse pro barevný ozdoba.Digestoř na vestu se skládá z šňůry s volným koncem.Velikost:J. N.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1252/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Dino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Identifikaθnν kσd 06200749908044
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným koncem v oblasti krku a funkční šňůry delší než je maximální délka.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské obušky s radnicí na přední a potištěný obrázek zobrazující jedna velká a tři malá srdce.Oděv má dvě funkční šňůry, které se používají k vázání šatů za krčkem.Výrobek je umístěn do celofánu s nápisem „Dino“ modře.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1253/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní hranice pro děti
 
Značka: Dino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Identifikaθnν kσd 06014747704280635
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Nárok dětí na zdraví představuje riziko zranění a uškrcení v důsledku přítomnosti šňůr na krajnicích.Výrobky nejsou v souladu s bezpečnostními požadavky podle příslušné evropské normy EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Dětské vesty se vzorem náhrdelů a květů na přední straně a dvěma funkčními šňůrami na pletech.Jeden je připevněn k přední a zadní straně a druhý konec je volný.Je zde ozdobná šňůra – pásky.Výrobek je umístěn do celofánu s nápisem „Dino“ modře.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1254/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Classic Sport Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 002
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské vestky s příklonem s funkční šňůrou, jejichž konce jsou svázány v kanne a mají plasty toggles.Na přední straně je nápis „Baby“, dvě kapsy a zip.Na přiložené papírové etiketě jsou uvedeny tyto údaje:„sport, novinky, zapsaná ochranná známka, č.:002, vyrobeno v Číně“, jakož i přišit textilní štítek obsahující tento nápis:KLASICKÉ SPORTOVNÍ MÓDY.Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1255/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: F&Y
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  No. CXD601
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Savestky pro děti s kapucí připevněnou ke záchranné vesty pomocí zdrhovadel a dodaných s funkčními kordy, jejichž konce jsou svedeny v kanne a plastové kotce.V prostoru pasu je pás, dvě kapsy a pásky.Kabát je připevněn jako zip.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1256/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Dětské obličejové barvy jsou „Face Barny“.
 
Značka: Chelford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo 101210: položka č. TA2212 Barkód 5015931122122
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu nadměrné úrovně olova zjištěné ve složce barvy žluté barvy.Obsah olova činil 16 900 mg/kg.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balení s blistrem obsahující 5 vícebarevné obličejové barvy, 2 obličejové aplikátory a 1 šablona.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1241/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický vysoušeč vlasů „Fakang Power“
 
Značka: Fakang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:3000 – no 28667
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436046286672
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože upevňovací prvky skříně se mohou stát deformovanými, což umožňuje otevření skříně a zpřístupnění živých částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vysoušeč vlasů zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1244/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér „AC Power Plug adaptér“
 
Značka: AODE - Europa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.06785
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430808067851
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Otvory nejsou dostatečně elastické, aby byl zajištěn kontakt s kolíky vidlice;Je možné zjistit spojení mezi kolíkem vidlice a otvorem s živým zásuvkou, zatímco druhý kolík je přístupný.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE IEC 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Plastové a lepenkové obaly s bílým zástrčkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1245/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér „Travel Universal Adadaptér“
 
Značka: Prochin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  J48–220
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7568000482200
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože je možné zjistit spojení mezi kolíkem vidlice a otvorem s živým zásuvkou, zatímco druhý kolík je přístupný.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE IEC 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Cestovní adaptér zabalený v tuhém plastovém blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 45