Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 42 ( Zveřejněno: 21/10/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1140/11       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Váleček „ELGÅ“ „ELGÅ“ je posuvný zrcátko „FENSTAD“
 
Značka: IKEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  20160318
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí zranění a snížení počtu zranění, protože velké a těžké zrcadlové dveře mohou oddělit a spadnout a při jeho přerušení vytvářet ostré hroty.20 případů zpětných zrcátek a jednoho případu závažného dělení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stínovací dveře s posuvnými dveřmi – Velikost:73x196 cm
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Irsko, Řecko, Švédsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1115/11       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Jantarově náhrdelníky
 
Značka: KADOLIS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3770000546477
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, pokud se v něm loví na nemovitém objektu, zatímco jsou opotřebeni dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Oranžové náhrdlo, s náušními kuličkami oddělenými uzly.Dhlac Sickp.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1167/11       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Bojílové míče „Moth Bols“
 
Značka: Quick clean
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5 039164435149
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje Paradichlorobenzene/1,4-dichlorbenzenVýrobek není v souladu se směrnicí o biocidních přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  A5 Velikost zelených lepenek obsahující balení zakonzervovacích míček čisté hmotnosti 200gms.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1141/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Zadní obrysová svítilna „Multipurpose Head lamps“ (Multipurná výbojka „Multipurpose Head lamps“)
 
Značka: LD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:LD-078C, typ:CY-34
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konstrukční uspořádání nabíječky baterie a adaptér umožňuje jednopólový vložení zásuvky, čímž jsou živé části volného zbývajícího kolíku.Oddělení izolace mezi primárním a sekundárním okruhem na desce s tištěnými obvody by mohlo být při běžném používání poškozeno a kovové části zásuvky by mohly být v důsledku toho živé.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dobíjecí světlomet typu „LED“.Kryt je vyroben z černého plastu a zahrnuje zabudovanou baterii.Výrobek dodává nabíječ baterie (s nápisem „4V 300mA, AC220V50Hz“).Elektrická zásuvka nabíječe baterie není v souladu s maďarskou normou, takže spojení s maďarskou zásuvkou je vyrobeno s připojeným bipolárním a plochým adaptérem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1143/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa „Lampda Cagnolino“
 
Značka: Welk Home
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8034048037430
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a hoří, protože:· Je to dětský opravný prostředek, ale spojuje přímo se sítí místo toho, aby fungoval s transformátorem.· Maximální teplota přístupných částí je příliš vysoká.Odpojení spínače není dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Stolní lampa s tvarovanou základnou.Světlomet se skládá z lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1150/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo na „Mini Noc Light“
 
Značka: Global
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:YL-701SE, čárový kód:5997882125189
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože plastový kryt může zlomit živé části přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Noční světlo s LED a vestavěným světelným čidlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1123/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Středový stojan pro motocykl
 
Značka: Triumph
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:A9778004 (pro Tiger 800)A9778005 (pro Tiger 800 XC)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Udržující jarní stánek musí být vyměřen, protože v opačném případě se může středový stojan automaticky rozmetat a může se dotýkat země, což může v nejhorším případě způsobit pokles.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Příslušenství triumph:středové stojany pro motocykly Tiger 800 a Tiger 800.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Řecko, Slovinsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1124/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl „Tiger 800“ a „Tiger 800 XC“
 
Značka: Triumph
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ A08 ES schválení typu:E11 * 2002/24 * 1048 * Rovněž dovezená vozidla z USA.Dotyčná vozidla pocházejí z let 2011 až 2012 s identifikačními čísly vozidel v rozmezí od SMTTRE10B8B466334 až po SMTTRE15B8C514869.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Motor může přetažení z důvodu nedostatečné výkonnosti při volnoběhu v případě, že se uzavřou regulační orgány, což by mohlo vést k pádu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Španělsko, Norsko, Polsko, Řecko, Slovinsko, Maďarsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1125/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl vmax
 
Značka: Yamaha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:RP2, ES schválení typu:E13 * 2002/24 * 0298 * 00Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2009, 2010 a 2011.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Olejové čerpadlo může selhat, což by mohlo znamenat, že olej se v motoru již nedostane do zařízení na mazání.Mechanická závada způsobená tím by mohla vést k zastavení motoru s následným rizikem dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Španělsko, Slovinsko, Irsko, Řecko, Polsko, Maďarsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1169/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil 987 a 997
 
Značka: Porsche
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Týká se vozidel vyrobených v letech 31.05.2011 až 10.06.2011:· typ vozidla 987, schválení typu EG13 * 2001/116 * 0141 * 12 a 13.· typ vozidla 997, schválení typu EG13 * 2001/116 * 0137 * 15 a 16(včetně Speedster, s Turbo, Turbo S).· typ vozidla 997, schválení typu EG13 * 2001/116 * 0177 * 09(turbo, Turbo S).· typ vozidla 997, schválení typu EG13 * KS07/46 * 0001 * 03 a 04 (911GT3RS4.0)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Průměr na konci bezpečnostního pásu je příliš malý.Upevnění na límce upevňovacího šroubu není možné zcela podložit.Po napnutí upevňovacích šroubů se konec pásu pevně lisuje proti karoserii vozidla a nemůže se otáčet.To způsobuje snížení účinnosti zádržného systému v případě nehody a zvýšení závažnosti zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1126/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Cestovní systém pro děti
 
Značka: Bugaboo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bugaboo Cameleon strosný rám s koly, je-li použit s následujícími třemi doplňky (všechny prodávané odděleně od válečků);— sedadlo do GRACO pro automobily, všechny modely (namontované v poloze „směřující po celém světě“ k situaci, kdy k ní dochází);Bergaboo adaptér sedadla pro automobily,— Nádrná deska na kolovém podvozku
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tyto výrobky představují riziko zranění, pokud jsou všechny používány společně, protože se za určitých okolností může sedadlo vozidla uvolnit a spadnout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky, která představují (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, která představují

 
Popis:  Cestovní systém pro děti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1142/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Mazzini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 32463
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože se může snadno rozbít.Držák se může oddělit a přední část spony připevněnou k upevnění oblečení se může rovněž roztrhnout.Dítě proto může postavit zlomky do úst a dát je do úst.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobek je růžový sojový držitel.Jedná se o lepenkové krabici.Visačka připojená k krabici obsahuje informace „Třída 1: stříbro“ a „Novo-držitel 32463 PVP“.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1114/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Velká kulička „Giga BAALL Lexibook“
 
Značka: LEXIBOOK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:GB001–02, Giga Ball (malý model) GB001_03BX03/10 advokátní komora:3 380743 009506
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože v případě požáru je rychlost hoření plamene a rychlost šíření plamene příliš vysoké a hoří.Kromě toho výrobek neobsahuje nezbytná upozornění, údaje týkající se návodu k montáži nebo návodu k údržbě.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 71–1 a 71–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení ze strany distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vnější hračka Giga Ball – vnější hračka (průměr:155 cm) je velká koule o průměru větším než 1,5 m, která se skládá z jednoduchých a dvou žlutých nebo průsvitných nafukovacích buněk.Má dutý střed se dvěma otvory, které umožňují dítě ve věku od 4 let směrem nahoru, vyskočit, otáčet se, otáčet se, skočit, otáčet se, otáčet se, otočit si satrezům a provádět akrobatika.Prodává se v lepenkových obalech s fotografiemi skupiny dětí, které používají na trávník.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1117/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací raketa
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plasmový materiál obsahuje diisonon-ftalát (DINP) (29,5 % v ventilu, 16,5 % v bílé plastu a 18,3 % v šedém plastu).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá nafukovací replik rakety Ariane 5.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1118/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: BABY GIFT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 3212, ref. 63228 čárový kód:8430373632287
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože může snadno zlomit malé kuličky obsažené v malých dílech a vytvářející malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Chrastítka se skládá z koule s vřetenem, na kterém jsou kroužky čtyři.Obsahuje také 24 barevných kostek pro vzdělávací účely.Obal je lepenkový rámeček s průhlednou plastovou vrstvou.Na přední straně jsou uvedena slova:„Baby Gift.Hry a hry.3 A UP.Zábavné texty.U Baby Touche & Teethe.Pomáhat Grow.„Na zadní straně krabičky se připojí zábavná a zábavná hračka.“ Na zadní straně krabičky je opatřen nálepkou s uvedením čísla dovozce a referenčního čísla.Rovněž je na něm uvedena označení CE, symbol omezení věku a varování „rizikovost malých částí, které by mohly být požity nebo vdechnuty“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1120/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací hračka „Green nafukovací cizinec“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože v plastickém materiálu obsahuje 34,1 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v ventilu a 5,7 % diisonon-isonoyl-ftalátu (DINP) v zeleném plastu.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelená nafukovací hračka opatřená nápisem „Cité de l’ Espace“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1132/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Reflexní měkká hračka s klíčovým kroužkem
 
Značka: Søstrene Grene
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky v protokolu o zkoušce:301156a, 301157A, 301155A, 301179A/9 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože lze snadno vytáhnout nohy a paže a končetiny (skládající se z provázku s textilií s vláknitou náplní).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Malá (šedá) hračka ve formě psa připevněného ke klíčovému prstenci.Vyrobený jako odrážeč.Paže a nohy jsou zhotoveny z pletenců, které mají velké nohy a ruce.Délka 110 mm. hmotnost:14 g.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1133/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Děti ve městě BUSA
 
Značka: IKEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10192008
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože ocelové rám stanu se může zlomit a ostré konce drátu přečnívat přes plachtou tkaninu, která představuje nebezpečí ukázek a poranění dětí při hře v plachtě.3 případů zranění nahlášených spotřebiteli.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sklápěcí stan pro děti.Velikost:72x72x72 cm
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr, Španělsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Švédsko, Bulharsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1134/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Systém SWIM
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 2011031145934, POLOŽKA NO:114593
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože fialový polymerový materiál na vrcholu hračky obsahuje 0,16 % hmot. di (-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 26,7 % hmotnostní di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 0,14 % hmot. diisononyl-ftalátu (DINP) a spodní části materiálu pro fialový polymer hračky obsahuje 0,30 % hmot. di (-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 23,6 % hmotnostní di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 0,42 % hmot. diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ve všech hračkách zakázány látky DEHP DEHP, zatímco ftaláty DINP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány.

 
Popis:  Nafukovací plavíček vyrobený z PVC v fialové barvě s vyobrazením vícebarevné ryby.Na výrobku jsou k dispozici upozornění v angličtině.Je zabaleno v průhledném sáčku obsahujícím štítek.Na štítku je uveden název výrobce, dovozce a výstrahy v lotyštině, litevštině a estonštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1145/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balíček, píšťalky a nástroje „Music World“
 
Značka: ShanLi Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo vzoru – 899E
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k tomu, že přítomnost dlouhých částí, které by se mohly dostat do úst dětí, není schopna sedět zpříma bez pomoci.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava sestávající ze sedmi hraček vyrobených z tvrdého plastu:— 2 rákos ve tvaru maracas (délka rukojeti je 80 mm. příčný průměr rukojeti je větší než 15 mm)— 1píšťaly (délka píchadel je 150 mm a průměr jeho nejširší části je 17 mm)— 1 chrastítka s připevněnými míčky a kastaněty (délka rukojeti je 75 mm a průměr rukojeti je 17 mm)— 1 saxophone— 2 ostatní hudební nástroje.Balení je baleno v kartonové a průhledné fólii.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1116/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka dívka
 
Značka: GINKANA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Bejar.Velikosti:02 až 14
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože má ozdobný příď v oblasti hlavy a krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dotyčný předmět je potištěný blaha s ozdobným líkem v krku.
Země původu:  Maroko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1119/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Life Beach
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu výskytu halter krčku se svobodnými konce, funkční šňůry, které mohou být na zadní straně a šňůrách vázány v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dívka červená bikiny.Vrchní strana je zdobena žlutě květinou a dole se žlutým a bílým kordem.Velikost:134.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1121/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Napoleone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:A/25, čárový kód:3000002219018
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dívčí kalhoty z denimu.Na přední i zadní straně kalhoty jsou kapsy.Kalhoty jsou zdobeny čelistmi určenými kočičí.Velikost:114–115.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1127/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka se třídílným plastem
 
Značka: Roberto
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně plavky.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dívka bikinie.Horní část může být přivázána na šňůry, které mají došité volné konce v oblasti krku a na zadní straně.Produkt je dostupný v modře žluté, modrozelené a modrozelené.Velikost:122
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1128/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Tweety!
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WBLT-TSL5269
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4893940089220
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu výskytu halter hrdla na volné konce a funkčních kordů, které mají být na zadní a funkční šňůře v prostoru pasu spojeny.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dívka je přístupná v červenohnědé a světle modrozelené modré barvě, proužkované podobě.Nahoře je ozdoben ptákem s ptákem a na zadní straně je nápis „Tweety!“.Horní okraj může být svázán šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku.Horní část může být připevněna na zadní straně plastickou sponou.Na spodní části bikini jsou rovněž šňůry s vázanými koncovými body.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1129/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Sun & Ocean
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  500
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr a uzlů v oblasti krku a na zadní straně horní hranice krku.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Vrchní (červený, červený, oranžový a bílý Checotický vzor má červenou, žlutou, oranžovou a bílou.Horní okraj může být svázán šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně.Kordy v oblasti krku mají vázané dna.Spodní část je červená a přední část je zdobena pásem ze stejného materiálu.Pás je na pásu, spona se skládá z plastu.Velikost:146
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1130/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Sun & Ocean
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  432
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu výskytu halter hrdla na volné konce a funkčních kordů, které musí být přivázány na zadní a kordové šňůry v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Horní část bikini je žlutá a cyklisty mívá.Vlevo nahoře se nachází nápis:„Girls NOVÁ AGE Flower Power“ a obrázek týkající se sportovní obuvi.Horní okraj může být svázán šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně.Barva dna je žlutá a přední část je zdobena cyklostezkou.Pás je na pásu, spona se skládá z plastu.Velikost:146
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1135/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Robesto
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  434
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr a uzlů v oblasti krku a na zadní straně horní hranice krku.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Vršek bikini je hnědý, modrý, růžový, žlutý a zelený vodorovně proužek.Horní okraj může být svázán šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně.Šňůry mají vázané dna.Spodní část je růžová a přední část je zdobena pásem zhotoveným ze stejného materiálu jako horní část s plastickou klamou.Velikost:146
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1136/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka se třídílným plastem
 
Značka: Life Beach
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení a zranění z důvodu přítomnosti funkčních šňůr se svobodnými konci a uzly v oblasti krku a na zadní straně plavebního oděvu.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dívka bikinie.Výrobek je dostupný v rámci PURPLEE-BÍLÉHO, růžového a světle růžových barev.V horní části existují nápisy:„82“, „Little Angel“.Horní okraj může být svázán šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně.Šňůry mají vázané dna.Velikost:128
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1137/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Extre
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:H9038
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti halových krček.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílá, žlutá a růžová červená, u dětí ve věku od 10 do 11 let.Bikini má elastické růžové korty se sypkými konci v oblasti krku o délce 36 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1138/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Zalesskell
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8971
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení a zranění z důvodu přítomnosti funkčních šňůr se svobodnými konci a uzly v oblasti krku a na zadní straně plavebního oděvu.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Zelenožluté barvy, mají vodorovně žíhanou dívku bikinovi.Horní okraj může být svázán šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně.Na obou stranách dna bikini se nacházejí šňůry na stažení, které mají volný konec.Šňůry a šňůry na stažení mají vázané dna.Délka stahovaných stahovacích šňůr v dolní části je delší než 140 mm. velikost:104/110
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1139/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské plavky
 
Značka: Jolidon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Vzor:C1441
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5942458949980 2.Vzor:C1461 Barkód:5942458950238
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v horní části bikini.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1.Růžové zbarvení bikiny u dětí ve věku 6–8 let.Na povrchu bikini je vyobrazena malá dívka potištěná na jejím povrchu.Na ploše krku je rovněž elastický, bílý kord.2.Světově zbarveno dívčí plavky pro děti 4 let.Plavky má obrazy malé dívky vytištěné na jejím povrchu.Na ploše krku je rovněž elastický, bílý kord.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1144/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: LIBERTY ART FABRICS. ZARA HOME KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. model 2417/586/926, věk 4–5 let;2. vzor 2406/586/999, věk 4–5 let;3. model 2418/586/999, věk 3–4 let.Čárové kódy:42417586926451, 42406586999459 a 42418586999346
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení kolem krku a na zadní straně.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Postiženy jsou tři modely bikini, které mají funkční kabely, které se přiváží na krk a zadní.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1147/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: KEYZI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ANITA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907441610360
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr a uzlů v oblasti krku a na zadní straně horní části bikini.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Dívka bikiny je dostupná v červenobílé a světle bílé barvy.Vrchní část je zdobena růžovým vzorem.Horní část může být spojena se šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně.Šňůry mají vázané dna.Velikost:158–170
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1148/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Zalesskell
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0811
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr a uzlů v oblasti krku a na zadní straně bikini.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Petiťův bikini je zdoben říčními a stříbrnými kroužky.Horní část může být spojena se šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně.Dno bikinu lze upravit a připojit k šňůrám, které mají volné konce v prostoru pasu.Šňůry mají vázané dna.Délka šňůr v dolní části je delší než 140 mm. velikost:116–122.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1149/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Disney®
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:MT 11–15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8032953023524
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu výskytu halových krček s volným konci.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Růžová korinka s volně koncovým krčkem pro děti do 7 let.
Země původu:  Albánie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1151/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Disney®
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MT 11–13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8032953023500
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti funkčních kordů v hrdle, zpět a v prostoru pasu se svobodnými konci, nebo jejichž délka je větší než mezní hodnota.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bikini se zelenými a bílými pruhy pro děti od 5 do 6 let, které mají funkční kordy v hrdle, zpět a v prostoru pasu.
Země původu:  Albánie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1152/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini „BAMBINERIA“
 
Značka: FENDI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FBBB2179034085
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8030783568000
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti funkčních kordů v hrdle, zpět a v prostoru pasu se svobodnými konci, nebo jejichž délka je větší než mezní hodnota.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Bílé a šedé zbarvení bikiny u dětí do 2 let.Bikini má elastické bílé kordové kordy v oblasti krku, hřbetu a pánve.Logo má také logo značky Fendim, která se nachází na celém povrchu.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1153/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: GUESS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:JI29061C0S0 – C456
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7613265892582
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních kordů v hrdle, zpět a v prostoru pasu, jehož volný konec je příliš dlouhý nebo jehož délka je příliš dlouhá.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kyan zbarvený bikini s funkčními kormi v krku, v zápasu a v prostoru pasu pro děti starší 8 let.
Země původu:  Srbsko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1155/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka se třídílným plastem
 
Značka: Blackcat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YB009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  02082181203
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v hrdle, zadní a jako desky s volným konci.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Červené a žluté barvy s potištěnou květinou určenou pro děti starší 8 let.Bikini má elastické žluté kordy v oblasti krku, hřbetu a pánve.Soubor rovněž obsahuje červené květinové okruží, které má elastické červené kordy s potištěnými květy v oblasti pánve.Délka řetězců bikini v pase je 36 cm.Délka kordu v oblasti pánve je 39 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1156/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí plavky
 
Značka: JING JING
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  826
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6948076908261
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr v oblasti krku a pasu se svobodnými konci, nebo jejichž délka je větší než limit.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Světově barvený dívčí plavky pro děti ve věku od 4 do 6 let.Plavky má obrázky hvězd a monů vytištěných na celém povrchu.Rovněž je elastický světle modré barvy šňůry v oblasti krku a pánve.Délka šňůr v oblasti pánve je 30 cm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1157/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Petit Patapon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5R4109
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5R4109UNQ2Y
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních kordů v hrdle, zpět a v prostoru pasu, jehož volný konec je příliš dlouhý nebo jehož délka je příliš dlouhá.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Růžové zbarvení bikiny u dětí do 2 let.„bikini“ je elastický, růžovém zbarvenými kordy v oblasti krku, hřbetu a pánve.Délka šňůr v oblasti pánve je 27 cm.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1158/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka horní (dívka)
 
Značka: Goloxy kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:MQ-112, čárový kód:7501947315835
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Vrchní strana je zdobena našitím, vodorovným přiléhajícími ušními pruhy.Na levé straně hrudníku je vyšívaný nápis „Rock Girl“ a 4 kusů pravá rýže.V oblasti krku existují dva řetězce funkčních zásuvek.Výrobek je k dispozici v bílé, růžové a žluté barvě.Velikost:148
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1159/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Moga Kid's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:LD-059, čárový kód:5999552125220
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli vlasům na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Dětské týčko s kapucí a zdrhovadlo.Kapota zahrnuje stahovací šňůrku s volným koncem.Na přední straně pocení jsou dvě kapsy a nápisy:„Rock“ „a Rose“, „Přírodní prvky“ a „GIRLS“.Je také zdoben sluncem, Měsícem, korunkem a rýhami.U podšívky jsou červená a bílá srdce a nápis:„Mladí“.Na zadní straně výrobku je ozdobeno nápisy:„GIRLS“ a „AcacucoA“.Výrobek je dostupný v růžové, purpurově, modré a šedé barvě.Velikost:140
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1161/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Playback Sportwear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  N-2010014A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6010020100141
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli vlasům na stažení v hrdle a v prostorách pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Dětská výstroj se fialovými dětmi skládající se z dlouhých kalhot a pocení s příklonem a zipem.Kapuci potýkové košile a pas, který je součástí kalhot, nezahrnuje pevné šňůry na stažení.Na přední straně pocení se zdobí nápisy:„USIC“ a „Headset“.V případě kalhot jsou kapsy a nápis „Club“.Výrobek je dostupný na šedé, růžové a červené barvě.Velikost: 110
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1162/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  zátoka dívka v plameni
 
Značka: HAI JING
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:503
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku o plavbách.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Dvoudílné plavky v různých barvách a různé vzory (srdce, míle, hvězdy a skvrny).Horní část plavky může být upravena a vázána na šňůry v oblasti krku.Šňůry mají volné konce.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1164/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Cactus Clone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GSWB7437
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4893940076725
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr a uzlů v oblasti krku a na zadní straně horní části bikini.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dvoudílná dívka dvoudílná v různých barvách (červená, oranžová, modrá).Vrchní a spodní okraj bikini je zdoben rýhami.Horní část může být spojena se šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně.Šňůry mají vázané dna.Velikost:92–98.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1165/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Zátoka dívka v plameni
 
Značka: Cactus Clone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:GSWS7675 čárový kód:4893940055683
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení, a to z důvodu přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku o plavbách.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání nařízené úřadem.

 
Popis:  Dívka z jednodílných plavek v různých barvách (modrá, zelená).Je zdoben květinovým a motýlem.Plavky může být svázán na šňůry v oblasti krku.Šňůry mají vázané dna.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1166/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: UNION-STAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HY506
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti funkčních šňůr a uzlů v oblasti krku a v pasu bikini.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  „Horizontrovaný“ dvoukulový plavky v různých barvách (modrý, žlutý, růžový, broskvoní).Horní část bikini může být vázána na elastické provazce v oblasti krku.Spodní část bikini může být spojena s elastickými šňůrami v prostoru pasu.Šňůry mají vázané dna.Velikost:110–134
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1168/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka se třídílným plastem
 
Značka: BEYOND
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  995679
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti funkčních šňůr a uzlů v oblasti krku, na zadní straně a v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dívka bikinie.Horní část může být spojena se šňůrami, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně.Okruží může být svázáno s kordy v prostoru pasu.Šňůry mají vázané dna.Velikost:122–146
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1172/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské dvoudílné sady
 
Značka: F&D KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:ADL-1850
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dívčí kalhoty se dvěma dílci (kalhoty a horní).Horní část je bílá s květinami květin.V oblasti krku, která se nachází mezi horní částí krku, existují dva řetězce na stažení s volným konci.Šedé kalhoty mají elastické části pasu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1173/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: MOGA Kid's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:TD-030
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli vlasům na stažení v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Šedá nebo modrá barva, dětské týkošile s kapucí, zdrhovadlo a dvě kapsy.Kapota zahrnuje stahovací šňůře se svobodnými konci.Výrobek je zdoben nápisy:„CORPORATION FOR LIFE in the NATURALBLUE“, „junk FORTYSIX UNIVERSITY Deparm“, „46“, „BLUE ZEAG UE“, „X“, „Voygers“.Velikost:140.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1174/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: AQUAMARINE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QY09330
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, protože jeho šňůry na stažení s uzly na koncích oblasti krku a na zdrhovací šňůře nejsou pevně stanoveny.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dvoudílná výstroj s kapucí pro malé děti.Výrobek je prostý zabarvení pro kočku.Kapuci pocení a vepas součástí kalhot se nezařazují do pevných stahovacích šňůr.Velikost:80/86–116/122
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1175/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: AQUAMARINE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QY09340
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999547113005
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli vlasům na stažení v hrdle a v prostorách pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Dvoudílná výstroj s kapucí pro děti.Výrobek je prostý barvy, ozdobený psem.Kapuci pocení a vepas pasu zahrnuje ne pevné šňůry na stažení s uzly na koncích.Řetězce na stažení u dolní části kalhot (na kotník) se pohybují nad dolní hranici hranic a jsou nižší o 17 cm.Velikost:92/98–104/110
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1176/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: KE YI QI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:K-1511
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože v digestoři jsou šňůry na stažení.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dvoudílná výstroj pro děti s kapucí.Kapuci pocení zahrnuje na koncích provázku s uzly.Na přední straně pocení je zdoben nápis:„Denim of NY“.Velikost:134–164
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1177/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj „dvoudílná výstroj pro děti“
 
Značka: CAIBA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NY-D812
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli vlasům na stažení v hrdle a v prostorách pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14862.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Dvoudílná výstroj pro děti s kapucí.Kapuci potýkové košile a pas, který je součástí kalhot, nezahrnují pevné šňůry na stažení s plastovými četami na koncích.Velikost:90–110
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1178/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: AQUAMARINE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QY09536
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999547113012
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, protože jeho šňůry na stažení s uzly na koncích oblasti krku a na zdrhovací šňůře nejsou pevně stanoveny.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dvoudílná výstroj s kapucí pro děti.Výrobek je jednobarevný zdobený květinami.Kapuci pocení a vepas součástí kalhot se do konců na koncích nepřidávají nefixované stahovací šňůry.Velikost:92/98–116/122
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1154/11       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Skleněný výbojkový světlomet
 
Značka: Lampe Le Blanch
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože madlo může být odpojeno, a proto může dítě pít.Kromě toho se může ropná lampa převrátit, a to jak s olejem, tak bez něj a víčko plnicího hrdla ani bajonety společné pro otevření a volné umístění do horní části nádoby.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14059.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výbojka s odnímatelnou ochranou v okolí hořáku a plamene.Strop pro hořák.Výška 100 mm.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1160/11       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Výbojkový světelný zdroj „Oil lamps ON-3336, Home Collection“
 
Značka: Udesen Danmark
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 57079526 18592
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože se může snadno zvrátit, a to jak s olejem, tak bez něj, na straně ochrany knotu není zásah, který by mohl být snadno otevřen, a malé děti mohou pít olej.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 14059.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Olejová výbojka s olejovým kontejnerem ve skle a víčko plnicího hrdla se šroubovacím závitem s knotem procházejícím otvorem.Výška 145 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1163/11       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Skleněný výbojkový světlomet
 
Značka: Decoration Line Denmark
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 7892380650189
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože se může snadno zvrátit, a to jak s olejem, tak bez něj, na straně ochrany knotu není zásah, který by mohl být snadno otevřen, a malé děti mohou pít olej.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 14059.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Olejová lampa ve tvaru tenké lahve ze skleněné olejové lampy s rostlinnými materiály a olejem.Určené k otevření se korkovým šroubem a poté namontované s jedním ze dvou dodaných knotů s hořákem nebo plnými uzávěry.Knoty byly připojeny ke hrdlo láhve.Výška 350 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1122/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér „AC Adaptator“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Vnitřní izolace/separace nezajišťuje přiměřenou izolaci mezi vstupními a výstupními obvody.· Vnitřní spojení se opírá nad pájkou, aby si uchovala své postavení.Volné dráty by mohly snížit prosvětlení vzdáleností a světlosti.· adaptér má dostatečně velké kolíčky, které by mohly poškodit zásuvku nebo adaptér.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí, příslušnou evropskou normou EN 60950 a příslušnou vnitrostátní normou BS1363.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Černý plastová adaptér se zřetelem na zadní část pouzdra – žádný obal.Označení na výrobku:Vstup:100–240V AC 50–60HZ.VýsledkyDC5.0V1000MA 5 %
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1131/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení „univerzální adaptér“
 
Značka: HQ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:P.SUP.NBT120-AČárový kód:5 412810 127078
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti mezi primárním a sekundárním vinutí nejsou dostatečné.Kvůli této závadě může uživatel v případě poruchy výrobku dostat elektrický šok z konektoru na výstup.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Napájení notebooků.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1146/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér „Vilagaszolo Utazo Adjusts“
 
Značka: Mentavill
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:931L;Kód šarže:MV-ABE3;MV-UA931L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Adaptér je vzhledem ke své konstrukci jednopólovým vložením zásuvky s tím, že zbývající živý kolík zůstane přístupný.· Při běžném připojení vidlice jsou přístupné kovové části kolíků.Do zásuvkového výstupu třídy II je možné zasunout zátku I. třídy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Konektor pro přívod elektrické sítě s bílým plastovým krytem s červeným plastem s červeným světlem LED.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1170/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  „Profesionální Gel Nail Gel UV lamps UV lamps“ (Gel Nation Nail Gel UV lamps)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Přívodní šňůra nemá požadované elektrické a mechanické vlastnosti.· zástrčka nesplňuje požadavky příslušné vnitrostátní normy.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zničení produktů dovozcem.Stažení z trhu nařízené orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  36 watt pod UV lampou na nehty.Plastový těleso s předním otvorem pro vložení prstů.Vnitřní s UV lampou pro sušení nehtů.Výrobek vybavený napáječem a 3 kolíky.Lepenkové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1171/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér ze sítě 50 W, adaptér
 
Značka: MagSafe
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:A1184, SABITE 20170
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:· primární a sekundární obvody nemají odpovídající izolaci.· zástrčka není vybavena pojistkou a kabel je nedostatečný.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 61558 a EN 60799 a příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zničení produktů dovozcem.Stažení z trhu nařízené orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  AC/DC adaptér.Karoserie s bílým plastovým adaptérem s odděleným výkonem a s 3 pólovým zástrčkou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 42