Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 40 ( Zveřejněno: 07/10/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1064/11       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Válečková slepá zkouška
 
Značka: Home Innovations
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože délka šňůry je příliš dlouhá a může vytvářet smyčku, na které by se dítě mohlo zamotorizovat. Výrobek není opatřen odpovídajícím varováním.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13120.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Váleček, který je bez hranice s hřebenem hřebenem. 100 % polyesterové tkaniny s kovovou vrchní trubicí. K dispozici ve smetaně, v přírodních a bílých barvách. Velikosti: 2 ft, 3 ft, 4 ft, 5 ft a 6 ft. Nevidomý je provozován řetězovou šňůrou s drženým řetězem a má bezpečnostní mechanismus s bezpečnostním zařízením pro udržování řetězového tatonsu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1028/11       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Ložikové háky
 
Značka: MEYCO Hobby®
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  a) Bod č. 61414; b) Položka č. 61415
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože dírky uvolňují množství niklu přesahující mezní hodnotu 0.5 µg/cm² za týden.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.


Kromě toho obsahuje produkt velké množství rozpustného olova.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  souprava stříbřitě zbarvený, pružinový hák s očkem a šněrovacími dírkami ve třech velikostech 14, 16 a 18 cm; b) soubor zbarvených mžiček s kroužkem a šněrovacími dírkami ve třech velikostech, 14, 16 a 18 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1057/11       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  2 v roce 1 laserový světelný zdroj z laserem
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože je vyšší než 2M (naměřený výkon: 4.583 mW).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Červený laserový ukazatel s 2 tlačítky: jeden pro provoz červeného laseru, druhý pro provoz 2 bílých LED LED.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1034/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: LED energie
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: Článek č.: 936742;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 430035 360338
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kombinovaná vzdálenost mezi živými částmi dodávek a přístupnými povrchy není dostatečná. V důsledku této vady může uživatel dostat elektrický šok z přístupných kovových dílů v případě závady ve výrobku.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60968.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Světelný zdroj LED (6W-GU10)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1037/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: ScanLight
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: LB231;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 438168 049939
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenost mezi napájecím napětím a přístupným kovovým orgánem není dostačující. V důsledku této vady se může uživatel dostat do smrtelného úrazu elektrickým proudem od přístupných kovových dílů v případě závady ve výrobku.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60968.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Světelný zdroj LED (4x1,25W-GU10)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1040/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná pracovní svítilna
 
Značka: Somogyi Elektronic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PL 10,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998312767191 Kód šarže: 007051
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— vzdálenost mezi mřížkou a výbojkou je menší, než je požadováno, aby mohla být svítilna snadno poškozená. V takovém případě se mohou osoby, které mají v přímém styku se světlometem/svítilnou, přijít do styku s ochranným krytem a sítí,


Napájecí kabel není dostatečně izolovaný. Izolace kabelu může být snadno poškozena a živé části kabelu mohou být přístupné.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Hlavní konstrukční části svítilny: černý plastový držadlo s dvoupozicí, „vypnuto“, kovová mřížka s hákem, držák žárovky E27, napájecí kabel o délce 5 m. Existuje štítek s technickými údaji a značka pro držadlo značky. Označení CE, symbol pro použití ve vnitřních prostorách (dům) a označení třídy II jsou vyznačeny na krytu světlometu nebo svítilny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1055/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: Kennede
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KN-4007L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko popálení a úrazu elektrickým proudem, protože:


Žádné omezovací zařízení;


— plocha průřezu jádra v rámci vnitřních drátů je menší, než je požadováno, a v případě, že se jedná o krátký okruh, mohou vnitřní dráty převednout;


Části mohou být při nabíjení odstraněny ručně a přístupné části.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Zpoplatněnou svítilnou s 7 diodami vyzařujícími světlo (LED). Kryt je vyroben z plastu se zabudovanou zástrčkou. Svítilna se skládá z přepínače („op-off“), řídícího indikátoru LED a zápěstí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1063/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo
 
Značka: Technolux
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Galagag1994 a Galapog1995;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 903139 199490 a 5 903139 199599
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzhledem ke svému designu je světelný zdroj lákavý pro děti a může být používán jako hračka. Lze snadno odstranit stírátko a baňka, takže živé části mohou být přístupné, což může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výbojka ve tvaru pile. Základní složka je vyrobena z kovu. Povrch světelného zdroje je zhotovený z kovu a jiného barevného skla. Zástrčky se žhavicím vláknem přímo do sítě a bez transformátoru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1049/11       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Mini motocykl „Samuri Cross 70cc (DAR0929)“
 
Značka: Samurai
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu: CM88 (CM70) Výrobní číslo: L6UA4C29BA071959 (na rámu) Sériové číslo motoru: T2H147FMD011S4964
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění nohy vzhledem k tomu, že hnací řetězec není dostatečně chráněn: spodní přední strana volnočasových kanálů není střežená.


Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů a dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  70cc mini motocykl.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1025/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Quattroporte“, „Gran Turismo“
 
Značka: Maserati
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Quattroporte: montážní číslo 42685 až 44955 Gran Turismo: montážní číslo 42686 až 44957
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 


Míče, které upravují zadní zavěšení náprav vozidla, by se v krajních případech mohly zlomit, což vede ke ztrátě ovládání vozidla a k možnosti dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Nizozemsko, Slovinsko, Řecko, Spojené království, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1029/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van „Sprinter“
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: 906. Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 25.07.2011 až 29.07.2011.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Různé kontrolní jednotky mohou být nesprávně naprogramovány, což by mohlo vést k selhání systému ESP a airbagových systémů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Slovinsko, Řecko, Spojené království, Polsko, Portugalsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1031/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/van „Scudo“, „Ulysse“
 
Značka: Fiat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Scudo: Rozsah čísel podvozků mezi 4274504 a 4294259 v intervalu Podniku Ulysse: Rozsah čísel podvozku v rozmezí 3399722 až 3402001.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V některých případech by kabely pro elektrický posilovač posilovače řízení mohly rušivě zasahovat do jedné vrstvy oceli levého předního kola a dostat se za poškozené. Tato škoda by mohla způsobit úpadek a vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz
Země původu:  Francie, Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Norsko, Maďarsko, Slovinsko, Spojené království, Švédsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1042/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Cyklistická přilba
 
Značka: IXS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  IXS/model HX 2400/serial number mezi roky 15235713 a 15239030 (toto pořadové číslo je uvedeno na bradni a je přiděleno čínským výrobním závodem). Velikost 59–60 cm.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, neboť nemá dostatečnou schopnost absorbovat otřesy, a proto v případě pádu uživatele neochrání účinně uživatele.


Výrobek není v souladu s předpisem EHK OSN č. 22.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany dovozce a distributora (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rolovací přilba prodávaná v různých velikostech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Nizozemsko, Dánsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1060/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van „Sprinter“
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: 906, ES schválení typu e1 * 2001/116 * 0353, 0354 a 0424 a e1 * 2007/46 * 0569, včetně všech následných vstupů.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kotevní body ISOFIX (pro upevnění dětských sedadel) na sedadle pro cestující se mohou oddělit v případě nehody při čelním nárazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Van. Vozidla byla vyrobena v letech 11.4.2011 až 27.4.2011 s 3 místy na lavici.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Norsko, Spojené království, Litva, Polsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1047/11       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Solární panely „Q 125pi (TP)“
 
Značka: Conergy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  40–101–960 40–101–993
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Některé kabely v rozvodné skříni mohly být připojeny nesprávně, což by mohlo vyvolat elektrický oblouk, který by mohl způsobit požár v panelech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stop prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Solární panely s předpřipojenými kabely pro fotovoltaická zařízení.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1024/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské kolo
 
Značka: Minnie
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: BMX 12;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998230 309893
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:


Statická pevnost sedlo není dostačující;


—, chatín, který zcela nepokrývá okraj řetězce, a tudíž i oblečení, může být uloven;


Stabilizátory jsou příliš blízko svislé rovině rámu, takže jízdní kolo se dá snadno převrhnout na nestejné povrchy.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Žluté jízdní kolo pro děti, které je zdobeno ptačí nálevkou a dvojicí stabilizátorů. Výška sedla je nastavitelná a může být pevná se šroubovkou. Jízdní kolo je vybaveno brzdovým systémem předních kol a kol zadní nápravy. U mechanismu řízení existuje vodotěsný ochranný povlak s nápisem „Minnie“, jedním červeným a jedním bílým reflexním hranolem. Kola jsou pokryta blatníky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1048/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské kolo
 
Značka: Long Cheng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SW2007C29
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:


Má na řídítek a zavazadlový nosič ostré hrany;


Při použití brzdové pedálu je rozdíl mezi řidičskými a brzdnými silami pedálové páky příliš vysoký, což zvyšuje dobu brzdění;


— vzdálenost mezi pedály a předním blatníkem je příliš malá (2,5 mm), a chodidla tak mohou být během používání na předním blatníku;


—, chatín, který zcela nepokrývá okraj řetězce a oděv, se může přistihnout;


Statická pevnost sedla není vhodná, protože sedadlo je odnímatelné, což může způsobit zranění;


Stabilizátory jsou příliš blízko svislé rovině rámu, takže jízdní kolo se dá snadno převrhnout na nestejné povrchy.


Kromě toho je průměr konců řídítek příliš malý.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  12 "jízdní kolo s dvěma stabilizátory. Sedlo je větší než 435 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1053/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: Alexis
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LZ 688–5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907734740941
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:


Stabilita není dostatečná; stupňuje se nad schody nebo je nakloněno.


Výška sedadla je pak menší. Kromě toho mohou být malé části odděleny od výrobku, který představuje nebezpečí zalknutí.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Plastová chodítka s plastovým chodcem z plastu a brzdová zařízení z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1056/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Hradel
 
Značka: Berber
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KAJA – KARA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění a zalknutí, protože na přístupných částech hradel jsou ostré hrany a okraj hradel není odolný proti okusování, což by mohlo vést k tomu, že se do úst vloží malé části pěny, která je vložena do úst. Kromě toho statická síla hradel není vhodná a může se převrhnout.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednal úřad

 
Popis:  Skládací hradlo s kovovým rámem a síť
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1035/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžter „VX Shark“
 
Značka: Atlanta
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: 10523GW1; Položka č. 211530
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, jelikož sloupek řízení se může zhroutit.


2 hlášených havárií.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zvláštní skútr určený pro děti. Černá skvrna se zeleným držadlem, se sedadlem a opěrkou hlavy. Koloběžka je vybavena ruční brzdou a kolo se může používat k omračování.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko, Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1036/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní skupina „True Hernies“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky lze snadno oddělit od teček, umisťovat do úst a spolknout.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hračka se skládá z pistoli se třemi přísavkami, tečkami, dvojicí brýlí, nožem, párem pouta a magnetickým kompasem. Obaly jsou průhlednou plastovou a lepenkou. Na zadní straně je označení CE, značka omezení věku, země původu, včetně upozornění: „Nebezpečné nebezpečí, nikoli pro děti mladší 36 měsíců“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1038/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plameing
 
Značka: Paowang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože horní část prstence obsahuje 15,17 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu DEHP a 0,103 % hmot. DINP, dolní část 15,42 % hmotnostních látky DEHP a 0,315 % hmotnostní diisonoyl-ftalátu DINP.


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Nafukovací placka (80 cm) vyrobená ze žlutého PVC, zabalená v průhledném plastovém sáčku obsahujícím papír s vyobrazením 4 plastem (žlutá, modrá, zelená, fialová) a s označením „Swim Ring pawang“. Ventil je označen jako „LP-C01“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1039/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Systém SWIM
 
Značka: Jianling
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JL-1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 23 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) zalknutí.


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.


Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože se může snadno oddělit inflační tryska, kterou by děti mohly vkládat do úst.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Výrobek je nafukovacím prstencem. Na spodní straně prstence plaku je červená; horní část je průhledná, zdobená delfíni, ryby a chobotnice pobřežní. Na vrchu plaku se nachází zátka, která je označena nápisem „Made in China“ a „JL-1“. Na druhé straně existují cizí jazykové znaky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1043/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: DAXUN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RF 7520B/SL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6657711300130
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava a ruce panenky obsahují více než 0,2 % hmotnostních ftalátů (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Vycpávky z pryže s pryžovou hlavou, oblečené v růžovém rohu a s lahví pro kojence a malé děti. Popis balení: Průhledný plastový pytel s lepicí páskou, na níž je uveden označení CE, údaje o dovozci, čárový kód atd.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1045/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Stavební hračka
 
Značka: Jianhui Block
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. /Lot: Ref.3890A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které se zcela vejdou do válce pro malé části.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  Plastové nákladní automobil se stavebními kameny a čísla 2 uvnitř.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1046/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na klíčovém prstence s plušitou hračkou
 
Značka: Catal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože klíčový kroužek může být snadno odpojený a děti by jej mohly umístit do úst.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček nebo příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Na klíčovém prstenci připevněným k pluše splyne se balí v průhledném celofánu s nálepkou opatřenou značkou CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1059/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sítě trampolíny
 
Značka: Domyos
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8132387/8132389/8150428
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože bezpečnostní síť je vyrobena z nedostatečně odolných konstrukčních částí a existuje riziko trhání sítě z hlediska trhání a pádu trampolíny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sítě pro trampolíny 2,4 m; V průměru 3,65 m a 4,2 m.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1023/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenec/kojenec vypeckovaný Jažák „Dragonfly“
 
Značka: TUC TUC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 41904;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8474190401336
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti dvou funkčních šňůr, které mají volné konce v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kabát na dítě ve stáří 3 měsíců růžový. Na krku jsou dva funkční kordy se svobodnými čely. Na etiketě je uvedena 100 % bavlna.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1050/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Rosso Kid’s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS0991
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr a šňůr hald na krk se volnými čely.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  STYL: IM11–991 Růžová bikkini určená pro dívky od 11 do 12 let. „bikini“ je elastický, světle fialový kord v krku, zpět a v prostoru pasu. Délka šňůr v pase je 14 cm na každou stranu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1051/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Hello Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CBA2740–11SC160002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000010406
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr, které mají volné konce v krku a na zadní straně horní části bikini.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Fuchsie a bílé bikinky pro dívky od 10 let. Obrázky medovády se vytisknou na vrchní a spodní části. Rovněž je pružná a na krk zabarví kordové kordové šňůry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1052/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: GUESS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  J12900IC0S0 – M05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7613265892407
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr a šňůr hald na krk se volnými čely.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červená bikini s bílými skvrnami určenými pro děti do 7 let věku. Tento oděv má volný konec haldy na krk a funkční šňůry, které musí být na zadní straně svázány.
Země původu:  Srbsko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1054/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Petit Patapon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Vzor: 5T6102, 5T6102MBW3Y 2. Vzor: 5T7107, 5T7107UNQ3Y
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr, které mají volný konec v oblasti krku a na zadní straně.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a nápravná opatření nařízená orgány

 
Popis:  1. V případě dívek ve věku od 2 do 3 let se u dívek ve věku od do let modrá a bílá. Bikini je elastický, bílé kordy v oblasti krku a zpět. 2. Vícebarevné, květinové bikiny pro dívky od 2 do 3 let. Bikini je elastický, bílé kordy v oblasti krku a zpět.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1067/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  „Abba F L Los Long Top“
 
Značka: Outfitters Nation
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 5710894205690
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože tisk na trikolu obsahuje azobarviva, která uvolňují 98–160 mg/kg 2.4 – toluendiaminu, která překračuje mezní hodnotu 30 mg/kg.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Papírové tričko s dlouhými slevami s vytištěným textem.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1068/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámský kabát „děle“, „velmi „dosah“
 
Značka: Vero Moda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5710895045998
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje azobarviva uvolňujících 119 mg/kg 4-aminoazobenzenu.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Průkopník v dárek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1027/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Clear-N-Smooth – H Organic Brightener
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4093900053 číslo šarže: 072610 doporučené datum spotřeby: Červenec 2012
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,69 % kožových kyselin.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá plastová láhev se dvěma červenými štítky. Láhev je označena tímto popisem: 14 dnů Clear N Smoloth Complexion Toning Milk – Lait de BEAUTE – Organic Brightener – vylepšený vzorec“. Obsah – krémově hnědá smetana.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1061/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zubní bělení „3D White Whiteble – Gentle Routine“
 
Značka: Crest
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  (L) 1061BT2 MR/2013, (L) 1019BT2, JA/2013,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 3700026485 9
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 5,4 % hmotnostních peroxidu vodíku.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/ES o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  28 sáčku z prostředků na bělení balených v lepenkové krabici. Nezapsaný dovoz uskutečněný distributorem pro třetí strany. Výrobce jej nepředložil za účelem distribuce v EU.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1062/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zubní bělení „3D White Whiteble – Vivid“
 
Značka: Crest
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  (L) 9336BT4 DE/2012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 3700026483 5
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,2 % hmotnostních vodíku.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odstoupení od smlouvy na trhu, které si objednal orgán.

 
Popis:  10 sáčku z prostředků na bělení balených v lepenkové krabici. Nezapsaný dovoz uskutečněný distributorem pro třetí strany. Výrobce jej nepředložil za účelem distribuce v EU.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1065/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zubní bělení „3D White Whiteble – 5 zápis Touch“
 
Značka: Crest
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  (L) 1025BT 2 SE/2012;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 37000 26446 0
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 7,8 % hmotnostních peroxidu vodíku.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/ES o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  28 sáčku z prostředků na bělení balených v lepenkové krabici. Nezapsaný dovoz uskutečněný distributorem pro třetí strany. Výrobce jej nepředložil za účelem distribuce v EU.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1066/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zubní listy na bělení „Whiteble – Daily Whiting Multicare + tartar ochrana“
 
Značka: Crest
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  (L) 8018BT31 JA/2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 3,7 % hmotnostních peroxidu vodíku.


Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/ES o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  37 sáčku z prostředků na bělení balených v lepenkové krabici. Nezapsaný dovoz uskutečněný distributorem pro třetí strany. Výrobce jej nepředložil za účelem distribuce v EU.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1026/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výkonový invertor
 
Značka: ProPlus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: 450073
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 717568 792705
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože uživatel se může dotýkat živého kolíku vidlice v době, kdy je vložen nebo stažen.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Průměrný výkonový invertor při portu USB. 12VDC až 220 V AC.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1030/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: SLM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Vodiče zemského vodiče chybí;


Vodiče jsou na spínače připáchány přímo.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Rozšíření olova se třemi zásuvkami a vypínačem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1032/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výkonový invertor
 
Značka: Powermax
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 8081Y;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 683969 970012
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Rozdíly ve vzdálenosti mezi accetabilními USB konektorem a nebezpečným sekundárním napětím na desce s tištěnými obvody nejsou dostatečné. Kvůli této závadě může uživatel dostat elektrický šok z konektoru USB, dojde-li k chybě ve výrobku.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výkonový invertor. 12V stejnosměrných až 230V AC
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1033/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické vlasce s vlasy „Baby currenls“
 
Značka: HerStyler
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kontaktní kolíky vidlice, která je vložena do zdvihu adaptéru, lze dotknout, neboť je možné zasunout jeden kontakt se zástrčkou, zatímco jiný živý kolík je vystaven.


Produkt nesplňuje příslušné vnitrostátní normy SFS 5610.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Elektrické vysoušeče vlasů, dodávané s adaptérem pro zástrčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1041/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvka s zásuvkou „Base fija doble enchufe“
 
Značka: ExtraStar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LK65421
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432011614068
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože otvory v zásuvce nejsou dostatečně pružné, aby zajistily správný dotykový tlak na kolících, a vzhledem k tomu, že se kontakty ze strany Země zdeformují.


Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Výstup z bílých zásuvek
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1044/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrickým parním železem „Steam Generator“
 
Značka: Carrefour Home
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: HSG2200–10;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3608142630245
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože během používání může unikat parou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stop prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílý a modrý páře, o rozměrech 40 x 20.5 x 25 cm, 2000–2400 W a 220/240 V.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1058/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické masážní zařízení „Nyak, Vall, Hat Maszirozarara“
 
Značka: Panorama
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CRK-11–02
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože obal lze otevřít pomocí zip, který způsobuje, že jsou k dispozici vnitřní živé části.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrická krk, plec a závaží pro masovou zkoušku s šedým a bílým, umělým kožním krytem. Existuje modrá a šedá kontrolní jednotka s tlačítky na krytu. Pogumované rukojeti jsou k pouzdra s karbatelem připojeny. Masážní tyče jsou vyrobeny z kovu a plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 40