Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 38 ( Zveřejněno: 23/09/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0979/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Zátožní světlo „Technics“
 
Značka: Merox
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:Čárový kód FL-105:6 405422 745715
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:Teplota upevňovacího povrchu vedle žárovky je 188 °C, přičemž nejvyšší povolená teplota je 90 °C.Teplota vnitřního vedení vedle odražeče je 365 °C, přičemž nejvyšší povolená teplota je 180 °C.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Žárovkové světlo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0968/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Corsa“
 
Značka: Opel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Corsa D.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v určitých vozidlech nemusí být ruční ovládací orgán vyroben podle přesné specifikace, která může vést k tomu, aby se neaktivoval v zataženém nebo zaparkování, a to z důvodu chybějícího tepelného ošetření na zubovém segmentu ruční páky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní vozidlo;Značka:Opel,Vzor:Corsa D;Modelový rok:2010–2011;Vyrobeno v Eisenaach (Německo) – počty zvířat:6 114350 až B 6 005096;Vyrobeno v Zaragoze (Španělsko) – čipová čísla:z bodů A 4 253100 až B 4 005814.
Země původu:  Německo, Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Německo, Dánsko, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko, Irsko, Malta, Maďarsko, Spojené království, Bulharsko, Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0969/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil 5008
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože voda může vstoupit do zadních dveří a proniknout do motorového okna.Přítomnost této vlhkosti by mohla způsobit zkrat a vést k lokalizovanému přehřátí dveřního panelu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká určitých vozidel s identifikačním číslem vozidel:— Od VF30E5V89S145027 až VF30E5FV8ΒS078712— Od VF30E5FVAAS187720 až VF30E5FVAΒS082410— Od VF30E5FW09S154960 až VF30E5FW0AS055271— Od VF30E9HHR8AS266311 až VF30E9HR8ΒS103918a jednofondové VF30EE5SF0AS318015 a VF30E9HZHAS122571.Kampaň ZBQ,
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko, Dánsko, Německo, Slovensko, Malta, Irsko, Švédsko, Maďarsko, Bulharsko, Spojené království, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0970/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily „Clio“ a „Twingo“
 
Značka: RENAULT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobily, modely Celis III a Twingo II (osobní automobil OTS-0BDN)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, neboť motor může být poškozen neshodou s polokuželem ventilu.Nahlášené incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení vozidel se týká vozidel vybavených motory D4F a D4FT mezi 17/09/2010 a 30/11/2010 u Doubin (Francie) nebo D4D a D4F mezi 06/11/2010 a 22/11/2010 v Curitiba (Brazílie).< an href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2011-w38/2011-w38_14-vins.pdf >Viz přiložený seznam VIN čísel
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Bulharsko, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Portugalsko, Spojené království, Maďarsko, Irsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0971/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl „vévoda“
 
Značka: KTM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor 125Dvody
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože točivý moment pro šroubování dvou brzd, které se nacházejí na předních kolech brzdových kotoučů na předních kolech, je pod úrovní specifikace.Tento závažný problém může způsobit ztrátu brzdné kapaliny a tlaku v brzdovém válci, a vést tak k nedostatečnému plnění brzd.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká motocyklů v roce 2011.Pro seznam postižených DIČ v Řecku viz < písmeno href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2011-w38/2011-w38_15-vins.pdf „> připojené dokumenty.
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta, Maďarsko, Španělsko, Portugalsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0975/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motoristka „Sun linium“
 
Značka: Knaus Tabbert
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0446, TypX250/1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože okna přední strany a strany cestujících mají světlo o přenosu světla přibližně o 50 %.To může vést ke snížení viditelnosti ostatních účastníků silničního provozu za špatných podmínek osvětlení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Oznámení se týká obytných domů, které byly vyrobeny v letech 2009 až 2011.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0976/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Oddělovač baterie vozidla „SerePower Batteriator“
 
Značka: Surepower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kódy vzoru:1314, 1314-B, 1314 BP-D, 1315, 1315-B, 1315 NM, 1318 & 1319
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Některé jednotky mohou mít selhání desek vnitřního obvodu, které může vést k přehřátí, tavení, kouři a v několika případech požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tyto výrobky jsou jednosměrového a dvousměrné moduly pro oddělování baterií do kamen s integrovaným relé pro 12 voltové systémy používané pro použití v těžkých nákladních vozidlech.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0984/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „CR“
 
Značka: HONDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód modelu:ZF1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v případě náhodného zastavení motoru může elektrický motor pohybovat dopředu nebo zpětně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažením z oběhu se rozumí vozidla vyrobená v období od 16. prosince 2009 do 23. června 2011 s identifikačními čísly VIN od JHMZF1 * * 0BS200025 až JHMZF1 * * 0BS212052 a schválení typu e11 * 2007/46 * 0100 * 00.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Polsko, Irsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Norsko, Spojené království, Maďarsko, Bulharsko, Portugalsko, Estonsko, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0985/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Sandero“
 
Značka: Dacia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, neboť motor může být poškozen neshodou s polokuželem ventilu.Nahlášené incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel vybavených motory D4F a D4FT mezi 17/09/2010 a 30/11/2010.< an href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2011-w38/2011-w38_29-vins.pdf >Viz přiložený seznam VIN čísel
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Maďarsko, Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0981/11       
Kategorie:  Tlaková zařízení/nádoby
 
Výrobek:  Válec na LPG 01. 1. 2006–31.
 
Značka: Amtrol-Alfa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PC/1022/043, pořadové č. 001039 až 002073
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože kvůli nevhodným svary existuje možnost úniku po celé délce svaru.Výrobek není v souladu sPřepravitelných tlakových zařízení směrnice 1999/36/ES a norma EN 1442.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Ocelové tlakové láhve na LPG 5 kg rok výroby 2003Tlakové láhve na LPG.Objem 12,3 l, oranžová barva.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0957/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní ředitel „Toy Police Officer“
 
Značka: Color Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ODKAZ 23396
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8412842233966
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože obsahuje píšťalky, které lze snadno spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnou evropskou normou EN 71..
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Sada hraček pro policisty se skládá z pistole, průkazu, pout, píšťalů, dvou granátů, nožem, kompasu a rekapitie-talkie.Hračka se prodává v lepenkovém a průhledném plastu s blistrem.Na přední straně obalu je uveden původ, popis, označení CE a piktogram týkající se věku a nápis „GUN PLAY SET“.Na zadní straně obalu je uveden výstražný signál, který není vhodný pro děti mladší 36 měsíců, a identifikační číslo distributora, referenční a čárový kód.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Rumunsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0958/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska „Skrét“
 
Značka: Clown
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.:73270
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5203359732706
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, pokud je vystaven ohni, protože:Maska pokračuje v hoření po dobu delší než 2 sekund po odstranění plamenePro kapuci rychlost, při které požární rozpětí přesahuje 10 mm/s.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílá maska se dvěma zuby (jedna v horní části úst a jedna v dolní části) a černá kapota.Prodávané bez obalu.Je opatřeno lepenkovým štítkem, na němž je uvedena značka, referenční číslo, čárový kód a označení CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0960/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné prvky „Živočišné pole“
 
Značka: Wonderworld
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN:8851285125092, čl. WW-2509, šarže 9D49a
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé dřevěné části mohou být od hračky odděleny.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách ani s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Natřené dřevěné bloky, které lze sestavit.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0961/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací hračka „Air Toys“
 
Značka: TOI-TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 8714627161014, článek 6101
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko pro děti, protože materiál zeleného povrchu obsahuje 0,27 % hmot. di (-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 6,1 % di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 0,09 % diisononylftalátu (DINP) a zeleného průhledného polymerního materiálu na 13,1 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu a ukončení prodeje. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a zničení zbývajících zásob objednaných orgány.

 
Popis:  Nafukovací hračka žába vyráběná z PVC, zelená barva s černými tečkami, očima a ústy.Obal – průhledný plastový pytel se nálepkou, ve které je uvedena adresa společnosti Toi-Toys, kód EAN, číslo článku a výstrahy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0963/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové údaje o účincích na zvířata „The World of Animal“ („The World of Animal“)
 
Značka: Dausini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky na faktuře:DW0909007
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko pro děti, neboť obsahuje 3,6 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Kromě toho obsahuje pytel nadměrnou úroveň fenolu a kadmia.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Hračka z plastů určená k výrobě hraček obsahující údaje o dinosapech balených v průhledném plastovém sáčku s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0964/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové údaje o účincích na zvířata
 
Značka: Funny Toys Animals, World of Nature
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky na faktuře:DW0910025
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 6,9 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Kromě toho obsahuje přípravek bis (isoisopropyl) ftalát (DINP) (nekvantifikovatelný) a množství fenolu překračující maximální povolený obsah 150 mg/kg.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.Kromě toho obsahuje plastový vak 330 mg/kg kadmia.Výrobek představuje riziko znečištění životního prostředí a nepřímé zdravotní riziko, protože množství kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) přesahuje limit 0,01 % hmotnostních (tj. 100 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Sada hraček z plastu obsahující údaje o zvířatech, která jsou zabalená v průhledném plastovém sáčku s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0965/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka a příslušenství „doktor“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky na faktuře:YJ1007031
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože přední strana panenky obsahuje 28 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a stetoskopu obsahuje 22 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenka z plastové panenky a pomocná hračka obsahující panenku a zařízení pro lékařské účely, která jsou balena kartou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0966/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka a příslušenství „Annette Doll“
 
Značka: Funny Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky na faktuře:BB1005040
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože přední strana panenky obsahuje 31 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a dibutyl-ftalátu (DBP) a diisopropylftalát (DINP) (pozitivní, nekvantifikovaný).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenka a příslušenství z plastové panenky obsahující dvě kočárky pro kojence a malé kamery, kabelky a oblečení, balené v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0972/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka a příslušenství „Fashion Girl“
 
Značka: Unique, Special Style,
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky na faktuře:BB1006113
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obličej obsahuje 30 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Chodidla navíc obsahují dibutyl-ftalát (DBP) a diisopropylftalát (DINP) (nekvantifikovaný).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenka a příslušenství pro panenky z plastů obsahující panenku a oblečení, kabelku, telefonu, zrcátka a plástka, balené v lepenkovém boxu s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0973/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka a příslušenství a organizace „Liangeng“: společnost „LiangSheng“ (MŮŽE BE PROTISFEIT)
 
Značka: Sikaly
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky na faktuře BB1008004 kód NO.LS3057
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože přední strana panenky obsahuje 34 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a obuv pro panenky obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenka z plastové panenky a pomocná hračka obsahující panenku s motýly se zrcadlovým zrcátkem a naváděcím ukazatelem (white) v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0974/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka a příslušenství soupravy „Betty Fashion Doll“
 
Značka: Hui Xin Rong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky na faktuře BB1007069
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože přední strana panenky obsahuje 25 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 3,6 % diisopropylftalátu (DINP), zatímco pomy obsahuje 23 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.Kromě toho její žluté plastové kalhoty obsahují 370 mg/kg olova, což překračuje nejvyšší přípustné množství pro hračky o obsahu 90 mg/kg.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenka a příslušenství z plastové panenky obsahující panenku a oblečení, obuv, lemování a klobouku z lepenkové krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0959/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Halent „Realisse Jersey Blalouse“
 
Značka: InWear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Jersey blaha, žena, C41573004
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože na základě pásky je obsažena azobarviva, která uvolňují 130 mg/kg p-aminoazobenzenu, překračují mezní hodnotu 30 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dlouhé převzetí rybasu s kovovou zipem a s kovovým zipem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0983/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké kalhoty
 
Značka: Nicholas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka E11-N1688 fakturovaná na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť uvolňuje nikl z kovových částí (háček) s rychlostí 1.1–1.6 µg/cm²/týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Chlapecké kalhoty z šedé barvy, materiál z 100 % bavlny.Kovový hák v pase.Rozměry 104–152 cm.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0977/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek na zesvětlení kůže „palování krásného mýdla s mrtvým olejem“
 
Značka: Carolight
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Výroba a datum skončení platnosti (F:07/11;E:07/13);Čárový kód:9 501101 370746.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje, jak je uvedeno na etiketě, hydrochinon složek, který může mít karcinogenní účinky.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Bílý a oranžový lepenkový rámeček obsahující oranžovou mýdlo zabalené v průhledném plastu.Na obalu je uveden seznam složek a označení „Obsahuje Hydrochinon.Uchovávejte mimo dosah dětí (v portugalštině, francouzštině a angličtině).Objem 100 g.
Země původu:  Demokratická republika Kongo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0978/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže „palování smetanové smetany o objemu 500 ml s mrtvým olejem.“
 
Značka: Caro Light.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže:12A27044/12, výroba a datum skončení platnosti (F:06/07/11;E:06/07/13).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje, jak je uvedeno na etiketě, hydrochinon složek, který může mít karcinogenní účinky.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Bílá a oranžová plastová láhev s oranžovým šroubem a oranžovými znaky.Na obalu je uveden seznam složek a další údaje v portugalštině, francouzštině a angličtině.Objem 500 ml
Země původu:  Demokratická republika Kongo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0980/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Karoserie
 
Značka: Sabon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  těla, zázvor oranžový kód M11191F, exp 6/13 200 ml
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 3382 µg/kg N-nitrosodiethanolaminu, který je klasifikován jako lidský karcinogen a který je zakázán směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Průhledná skleněná láhev se šroubovým uzávěrem žluté/zlaté barvy.
Země původu:  Izrael
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0962/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické ohřívače vody
 
Značka: RJE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— vidlice se skládá ze dvou částí, které jsou nesprávně uchycené a voda by se mohla dostat dovnitř;— přívodní kabel se skládá ze dvou drátů, které nejsou dimenzovány a nejsou řádně izolovány;Není uzemněno.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrické ohřívače vody balené v plastovém sáčku.220V-240V a 500W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0967/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické ohřívače vody
 
Značka: HEJ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D-015
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— vidlice se skládá ze dvou částí, které jsou nesprávně uchycené a voda by se mohla dostat dovnitř;— přívodní kabel se skládá ze dvou drátů, které nejsou dimenzovány a nejsou řádně izolovány;Není uzemněno.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrické ohřívače vody balené v plastovém sáčku.220V-240V a 500W.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0982/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Elexi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:GES-055 čárový kód:6 420300 020555
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože během vystřelkování z jednotlivých zásuvek na jedné straně zařízení se může uvolnit celý zásuvka a umožnit přístup k nebezpečným živým částem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61643.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Nástavec s více zásuvkami nastavený s chrániče rázového proudu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 38