Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 36 ( Offentliggjort på: 09/09/2011)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0913/11       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Isøreringe "Ohrstcker"
 
Mærke: MEYCO Hobby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art. 61432
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den frigiver nikkel.Back på øreringe kan frigive 1.608 µg/cm²/w og dets små hoveder frigive 1.279 µg/cm²/w.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Importørens tilbagetrækning fra markedet.Tilsyn med, at myndighederne trækker sig tilbage.

 
Beskrivelse:  12 ledende øreringe (hængslede parter;6x3 og 6x6 mm) og 12 ryglæn).Emballagen lyder:"3 + 6 mm-enøreringe, 12".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0903/11       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Tribal Black
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti 0310, Exp.03.2013, CTL 60416/3
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 27 mg/kg polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH).Varen er ikke i overensstemmelse med tysk national lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tatoveringsblæk i en hvid plastflaske er uklar med en selvklæbende etiket og skruelåget med en dispensespids.Mærket lyder også som "Til Tribials and Dark Outlines".
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0905/11       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Genopladelige torch "Stron-dint Schlight"
 
Mærke: Baoma
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BM-Z4, MY-Z4, Z4
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:· dimensionerne af den indbyggede stik og adapteren er ikke i overensstemmelse med kravene;· Under normale brug er der adgang til strømførende dele, idet indsættelse af stikprop er mulig.· Den indbyggede stikprop er ikke tilstrækkelig modstandsdygtig over for flammer.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Genopladelige torch.Kabinet med 12 LED er fremstillet af plast med afbryderknap.Akkumulatoren kan oplades med teleskoptapperne af den indbyggede stikprop uden jordkontakt.En bipolar adapter med plasthus er fastgjort til produktet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0893/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Påhængsvogn
 
Mærke: DBD
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 3499368027809
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er risiko for sammentrykning af akselarm og akselarm med en fjerdedel af et drej, når påhængskøretøjet er lastet.Som følge heraf kan påhængskøretøjet vælte, hvilket medfører et tab af kontrol over bilen, som trækker den og et eventuelt færdselsuheld.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig korrigerende handling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  1,90 m påhængsvogn med motorkøretøjet.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0894/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Serie personbiler, serie 1, serie 5, serie X3, X5, X6
 
Mærke: BMW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Typer:560L, 560X, X70, 187, 182, X83, 701Køretøjer med dieselmotor.EF-typegodkendelser:E1 * 2001/116 * 0230 * 14- * 15, e1 * 2001/116 * 0322 * 06, e1 * 2001/116 * 0420 * 05- * 08, e1 * 2001/116 * 0287 * 04- * 06, e1 * 2001/116 * 0352 * 11- * 13, e1 * 2001/116 * 0249 * 15- * 16, e1 * 2001/116 * 0490 * 00- * 02Køretøjer, der er fremstillet mellem 20.08.2008 og 12.06.2009, påvirkes.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
En upålidelig intern kontakt i brændstoffilteranlægget kan føre til, at brændstoffilteranlægget er permanent aktiveret, også når køretøjet holder stille.I nogle få isolerede tilfælde kan varmefilteranlægget således blive overophedet, hvilket eventuelt kan medføre en brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Nederlandene, Danmark, Bulgarien, Slovenien, Det Forenede Kongerige, Finland, Grækenland, Litauen

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0899/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil R8 Spyder
 
Mærke: Audi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  R8 Spyder.Syv pågældende køretøjer i Spanien.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er mulighed for, at brændstofrøret berører isoleringen i motorrummet.Hvis dette sker, kan brændstofrøret blive beskadiget, hvilket i ekstreme tilfælde kan medføre lækager og i ekstreme tilfælde medføre en brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Norge, Danmark, Nederlandene, Slovenien, Det Forenede Kongerige, Grækenland, Litauen, Sverige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0904/11       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Børnecykel BMX — 16
 
Mærke: Mexller
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet er forbundet med en kemisk risiko, fordi stoffer i styr (der ikke er i kontakt med huden) er kræftfremkaldende.Den samlede PAH-koncentration er 1 405 mg/kg (benzo (a) pyren-koncentrationen er 56 mg/kg).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige korrigerende handling.Korrigerende foranstaltninger bestilt af myndighederne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Børnecykel.Farve:mørkeblåt.Styr af blød sort plast.Pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0907/11       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Børnecykel "12,5" børnecykel "
 
Mærke: Sixteam
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer: 
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Snitsår
 
Brugeren kan falde og pådrage sig skader, fordi:Styret er ikke i tilstrækkelig diameter, og hænderne kan slippe for at begrænse cyklen.· the chaminguard dækker ikke helt yderkanten af kæden, og derfor kan beklædningen blive fanget.Skærmene har skarpe kanter, som kan medføre udskæringer.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14765.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  12.5 "ung børnecykel med stabilisatorer".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0914/11       
Kategori:  Fritidsfartøjer
 
Produkt:  Motor 1.8 Litre Marine Engine
 
Mærke: Volvo Penta
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  8.1gi, 8.1GXi og 8.1GiC
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Væsken blev utilsigtet fanget i gasspjældkarrosserienheden under fremstillingsprocessen.Den indespærrede væske kan korrosionsde sensorer i gasspjældet, som kan resultere i uventet opbremsning og/eller høj RPM-udstyr ved motorstart.Hvis der forekommer uventede, høje RPM-systemer, når motoren er i gear, er der risiko for sammenstød og deraf følgende personskade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig korrigerende handling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Benzin- og stern-drivmotorer til fritidsbåde.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0908/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Klemmelegetøj < skriftstørrelse = "# ff0000" > (KAN MODES) </font >
 
Mærke: Squeaky Babies
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  QT0801066 (faktura)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder op til 27 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP), udtrykt i vægtprocent dibutylphthalat (DBP) og op til 370 mg/kg phenol.Den udgør en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af små dele (fløjten).Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Plastic "Winniethe-Pooh" look-lignende legetøj (med tal Winniethe-Pooh, Tigger og Eeyore figures) [pakket i en gennemsigtig plasticpose med en papetiket.Legetøjet har en støj-emission, der kan aflæses.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0909/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "Pumodrokette mit Schaumstoffpfeill [Pump Rocket with Skumarrow]"
 
Mærke: KiK
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel — nr.:9924600 Kampagne 111, WGR 912
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da limen indeholder 190 mg benzen pr. kg.Benzen er kræftfremkaldende og mutagent.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Detailhandlers frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Hvide skumbeholdere, opsendelsesudstyr af forskellige dele af plast, som er delvis tilsluttet af en brun plastlim.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0915/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kampsættet:1) "Baby legesæt" 2) "Babyfast legetøjsserier"
 
Mærke: 1) SJ Toys, 2) Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1) YE1007029 (på faktura), 2) YE1010024 (på faktura)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Det er forbundet med en risiko for kvælning, når rangler let kan løsne mindre dele.Derudover kan der være en risiko for skader som følge af, at der er ru kanter.Produkterne er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  1) et sæt rangler med andre farverige tal2) et sæt på 3 rangler med andre farverige tal.Begge sæt er pakket i en gennemsigtig plasticpose med en papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0916/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Swur-ring "Peldriņķis"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. SL21017, EAN 4750733120358
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko for børn, fordi det indeholder mellem 11,5 % og 12,7 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP), 2,9 % og 6,5 % diisononylphthalat (DINP) og 0,28 % og 0,49 % diisodecylphthalat (DIDP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Oppustelig genvinding (91 cm), som er fremstillet af blødgjort genvinding. baggrunden er gul, og den øverste er gennemsigtig med et flerfarvet billede af en type.Der er advarsler på engelsk om produktet.Produktet pakkes i en gennemsigtig pose med en etiket, der angiver producenten og importøren samt advarsler på lettisk og estisk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0917/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "matts" Rainbow timeglass "
 
Mærke: Small Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt i fakturaen:YE1011017
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, da den let kan ødelægge og frigive små dele.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  En kugle med to runde håndtag, der er fastgjort på den modsatte side, er indstillet.Kuglen sidder sammen i midten og kan drejes i modsat retning med håndtag, hvilket gør en støj.Rangtlen er pakket i en gul papæske med et gennemsigtigt vindue.Der er advarselsskilte:"ikke for børn under 3 år" på den ene side og "for babyer på 3-12 måneder" på den anden side.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0895/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Swimbable Barbie (KAN MODELLES MODELLES)
 
Mærke: Setino
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  952-330
 
Batchnummer/stregkode:  5991329623306
(KAN VÆRE FORFALSKET)
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Varen udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af snore med fri — og knyttet — ender i halsområdet.Produktet er forbundet med risiko for skader, da vævtråde i taljeområdet er for lange.Vævtråde kan blive viklet ind i faste genstande, når barnet bevæger sig.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Andet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Andet

 
Beskrivelse:  Pigens badedragtstørrelse:110 cmbunden ved ryggen af halsen, hvor hver side består af to gummisnore på hver side, hver med en længde på 40-45 cm.I taljehøjde er begge sider forsynet med to gummisnore, der hver er i opstramning, hver 21-27 cm lange.Snorene har knyttet endestykker.Mærket har ophavsretsinformation om "Barbie" -varemærket, oplysninger om tekstilsammensætning og oplysninger om distributøren i Ungarn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn, Polen

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0896/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sudsidragt Barbie < skriftstørrelse = "# ff0000" > (KAN MODELLES) </font >
 
Mærke: Setino
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  951-860
 
Batchnummer/stregkode:  5991329518602
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Varen udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af snore med fri ender og en for lang dekorativ bovhøjde, som er for lang i halsens område.Produktet er forbundet med en risiko for skader, da det skyldes, at der er flere snore på bagsiden.Vævtråde kan blive viklet ind i faste genstande, når barnet bevæger sig.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig standsning af distributørens salg (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Barbie in a Mermaid TalePigens badedragtstørrelse 4/104 (0- til 7-årige).I halsen bindes synspunktet ved hjælp af to elastiksnore, der hver er 35 cm lange.Badetøj hænger også sammen på ryggen ved hjælp af elastisk snore, hver med en længde på 34-35 cm."badetøj" står for "BARBIE".Mærket med "Barbie" har ophavsretlige oplysninger om "Barbie", oplysninger om sammensætningen af tekstiler og oplysninger om distributøren i Ungarn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen, Ungarn

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0897/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sudsidragt Barbie < skriftstørrelse = "# ff0000" > (KAN MODELLES) </font >
 
Mærke: Setino
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Barbie i en Mermaid Tale 951-861;5991329518619
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af snore med frie ender i halsens område, og fordi snore er knyttet og udstyret med snoretråde.Vævtråde kan blive viklet ind i faste genstande, når barnet bevæger sig.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig standsning af distributørens salg (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Pigens badedragtstørrelse 7/122 og andre størrelser.I halsen bindes synspunktet ved hjælp af to elastiksnore, der hver er 40 cm lange.Enderne af vævtråde er knyttet og udstyret med trækkere i form af plastikkugler."badetøj" står for "BARBIE".Mærket med "Barbie" har ophavsretlige oplysninger om "Barbie", oplysninger om sammensætningen af tekstiler og oplysninger om distributøren i Ungarn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn, Polen

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0898/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, biski
 
Mærke: Echt Girls
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Typografi TO22
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko, da skuldergjordene består af snore med frie ender.Enderne er også knyttet og har plastperler.Vævtråde kan blive viklet ind i faste genstande, når barnet bevæger sig.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Pigerens bikini med "SUMMER" skrevet på toppen.Etiketten lyder: "Echt GIRLS".Produktet er et produkt i amerikansk størrelse 1 og 4.Skuldergjordene er fremstillet af elastiske bånd med frie ender, og som er knyttet og har plastperler.Snore på forsiden af bikinien er 24 cm lange, og de på bagsiden af bikini er 33 cm lange.
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0906/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning
 
Mærke: AVID DIVA Collection
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko, da skuldergjordene består af snore med frie ender.Vævtråde kan blive viklet ind i faste genstande, når barnet bevæger sig.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning til børn op til 7 år med skulderstropper, der består af snore med fri ender.Kappen har blomstermønstre, et tekstilbånd og en dekorativ sele.Sammensætning:80 % bomuld og 20 % elastan.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0911/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Alfa Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode:5711044124236
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder azofarvestoffer, der frigiver 266,1 mg/kg af den aromatiske amin-4-aminoazobenzen.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Piger, mørkeblåt med hvide prikker, elastikje, stie-bånd, lynlås, hvid blonder og kniplinger i hem.Sammensætning:65 % polyester, 35 % bomuld
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: 0912/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Dreng under "Spider Sense"SPIDER-MAN "
 
Mærke: KiK
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Saison:111 Produktgruppe:827 Ordning nr.:6016900
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder azofarvestoffer, der frigiver 51 mg/kg af den aromatiske amin-4-methyl-m-phenylendiamin.Produkterne er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf.Myndighederne fører tilsyn med tilbagetrækning og tilbagekaldelse. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Det 1. sæt bestemmelser:sort vest med rødt rør, 2 par underbenklæder, en samme farve og et hvidt, mønstretDet 2. sæt:rød med rødt rør, 2 par underbenklæder, en af samme farve og et hvidt, mønstret.
Oprindelsesland:  Bangladesh
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0918/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning
 
Mærke: Kids Muhomorka
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 1313-01
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snore i halsområdet, som kan blive viklet ind i faste genstande, når barnet bevæger sig.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnehalsbeklædning i forskellige farver med snore i halsområdet med et mærke med oplysninger på bulgarsk, herunder mærkevarenummer, stofsammensætning (100 % bomuld) og oplysninger om erhvervsdrivende.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0919/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning
 
Mærke: Kids Muhomorka
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1313-01
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snore i halsområdet og risiko for skader som følge af snore i taljeområdet.Vævtråde kan blive viklet ind i faste genstande, når barnet bevæger sig.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning af stof i hals- og taljeområdet.Produktet findes i forskellige farver og har en etiket med oplysninger på bulgarsk, herunder mærke, modelnummer, stofsammensætning (100 % bomuld), og oplysninger om erhvervsdrivende.Varerne sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0920/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnevest
 
Mærke: Kids Muhomorka / Circo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  0716-03, Barcode 49032001597
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snore i halsområdet, som kan blive viklet ind i faste genstande, når barnet bevæger sig.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Børnenes halter-hals er vest, med snore i hals-området, i forskellige farver.Der er yderligere to mærker — en på bulgarsk, herunder navnet på mærket (Kids Muhomarka), modelnummer, stofsammensætning (100 % bomuld) og økonomiske aktører.den anden nævner det andet varemærke (Circo) med angivelse af størrelse, oprindelse og en stregkode.Varerne sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0902/11       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Undertøj på døre, hvor døre er fastgjort til døre
 
Mærke: Argos
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Argos Katalognummer:119/4221
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Snitsår, Strangulering
 
Produktet er forbundet med en risiko for strangulering, da pærerne kan blive viklet ind som følge af deres form.Desuden er der en risiko for, at produktet kan løsne sig fra væggen, hvorved der udsættes skarpe spidser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Detailhandlers frivillige tilbagekaldelse. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lettede gardin med indbygget lydformet design, rosa til farve.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0900/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk ventilator/blæser "Fan Heater"
 
Mærke: Sinbo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model SFH 3302 EAN 8693807091221 Ref:9006070 Partiets nummer:3302090902933
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi beskyttelsen mod utilsigtet kontakt med de strømførende dele er utilstrækkelig.Et barn kan let indsætte sine fingre gennem grisen og komme i kontakt med elementet af direkte opvarmning.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elektrisk blæser, som er til rådighed i 2 farver:hvid og blå blå.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0901/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk forsyningsanlæg
 
Mærke: Kingfisher
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HALVÅR 900
 
Batchnummer/stregkode:  10062977
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød og forbrændinger, fordi:· En strømførende ledning kan komme i kontakt med den metalopvarmede plade og smelt.· Shajkanter kan findes i apparatet, som kan forårsage beskadigelse af den interne ledningsføring.· Jordens jordterminal er ikke tilstrækkeligt sikret og kan løse sig.· Bagpladerpladen er ikke tilstrækkelig modstandsdygtig over for antændelse.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  1200W halogenforsyningsanlæg.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 36