Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 33 ( Zveřejněno: 19/08/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0803/11       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  ‚Sweet Cake‘
 
Značka: Ancient Wisdom
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k tomu, že forma a vzhled plastových jahod jsou takové, že je pravděpodobné, že děti budou zaměněny s potravinou a následně je buď vloží do úst, očí nebo že se dostanou do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ručník přeložený ve tvaru koláče.Zdobený ozdobnými plastovými jahodami.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0828/11       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazováček na klíče pro klíče
 
Značka: Kaliqi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S. N.:2010101
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože se jedná o laserový výrobek třídy 3 podle prohlášení výrobce.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zastavení prodeje nařízené orgány.

 
Popis:  2 v 1 laserech a světelných zdrojích LED, ve formě klíče od klíče.Přibližně rozměry:11 x 2.3 x 1,6 cm (s klíčovacím prstencem).Hlavou svítilny je stříbro, zatímco subjekt je v různých barvách (modrý, zelený, červený, černý, zlato a stříbro).Laser je provozován pomocí knoflíkových článků 3 AG13.Produkty se balí do černé skříňky (24 položek, přibližně:16x11x7 cm), s fotografiemi hlavních kroužků, označením CE a označením „vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0834/11       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Močí míče „Jolly“
 
Značka: Relevi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8 002100 000029
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť podle etikety obsahuje 1,4-dichlorbenzen.Výrobek není v souladu se směrnicí o biocidech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skleněné koule ve tvaru malých bílých krystalů.Balené v zeleném a průhledném plastovém obalu, které obsahuje tyto informace:‚Potate Antitarmico‘ a ‚Paradiclorobenlo‘
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0810/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: GDLITE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GD-610LX,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 473548 006101
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Rozměry vestavěné vidlice nejsou v souladu s příslušnými normami;V případě zkratového průměru mohou vnitřní dráty převednout, přičemž průřez vnitřní kabeláže je menší, než se požaduje, a v případě zkratu se mohou vnitřní dráty přehřívat;— ochranný baňkový kryt, který slouží jako dodatečná izolace, lze odstranit ručně během nabíjení a zpřístupnit živé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Zpoplatněnou svítilnou s 4 diodami vyzařujícími světlo (LED).Pouzdro je vyrobeno ze žlutého plastu s funkcí tlačítka a se zelenou chartou, která slouží jako LED.Baterii lze nabíjet zasunutím svítilny do elektrické sítě s teleskopickými kolíky vestavěné zásuvky.AC 110 V-220 V;50/60 Hz.Balení:barevná kartonová krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Litva

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0823/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: JY SUPER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ROK 9910
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Úraz elektrickým proudem, protože rozměry zabudovaná zástrčka a adaptér nejsou v souladu s příslušnými normami.Během nabíjení jsou přístupné části produktu přístupné, protože je možný jednokolíkový vložení vidlice.Plocha průřezu jádra je pak menší, než se požaduje.(0,21 mm²).— požár, protože v případě krátkého okruhu mohou vnitřní dráty převednout a mohou způsobit požár.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Pouzdro svítilny s otvory pro nabíjení s 3 LED je zhotoveno z plastu, s rukojetí, funkčním tlačítkem a ukazatelem nabíjení LED.Součástí svítilny je zabudovaná zástrčka.Značka a číslo modelu jsou vytištěny na krytu svítilny.Je připojeno plastický adaptér s nápisem „IR39 SMK JAPAN“ s nápisem „IR SMK JAPAN“.Na výrobku a na obalu nejsou žádné technické parametry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0824/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Civic“
 
Značka: HONDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobily, modely Civic 4 (vzorový kód) (vzorový kód:FD1 a FD4) a FR-V (vzorový kód:BE1)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, neboť vodní čerpadlo může oddělit a může způsobit komplikace motoru vedoucí ke ztrátě posilovače řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel, která byla vyrobena v období od 1. července 2008 do 23. června 2010.Dotčené VIN kódy a čísla schválení typu jsou < href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2011-w33/2011-w33_25-vins.pdf „> připojeno.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Dánsko, Polsko, Nizozemsko, Malta, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko, Irsko, Bulharsko, Spojené království, Finsko, Portugalsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0825/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Honda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  typ ST1300/A PAN EVROPSKÝ (vzorový kód:SC51)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože z důvodu interference mezi hadicí zadní brzdového zásobníku a šroubem snímače rychlosti umístěným na paži může být hadice zadní brzdového zásobníku poškozena.Další použití v tomto stavu může mít za následek ztrátu brzdové kapaliny a vzduchu může být požita do systému zadního brzdového systému.V důsledku toho se ztráta pedálového pedálu snižuje z důvodu požití vzduchu a může dojít ke ztrátě funkce zadního brzdového pedálu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká motocyklů vyrobených v období od 24. října 2007 do 15. června 2011.Dotčené identifikační číslo vozidla a číslo schválení typu jsou < href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2011-w33/2011-w33_26-vins.pdf „> připojeno.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Dánsko, Nizozemsko, Polsko, Maďarsko, Island, Irsko, Slovinsko, Španělsko, Finsko, Portugalsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0804/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Sedadlo pro malé děti
 
Značka: Osann, Swing Hippo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neposkytnut
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože výrobky s měkkými hračkami, které jsou na hračce visuté, mají kulovité oči, které se vejdou do válce pro malé části a mohou být snadno odděleny a spolknuty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osann Swing Hopilo recliniho kolébka.Existuje manipulace s zavěšenými měkkými hračkami.K měkkým hračkám patří králík, slona a myš.Zelené zábradlí jsou v mnoha různých barvách:růžovité, modrozelené, černě hnědé, černě hnědé barvy, světle hnědé barvy.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0812/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: FuKang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0000075
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, jelikož nemá dostatečnou ochranu proti náhodnému skládání, když je dítě ve vozidle, a protože existují mezery, v nichž se mohou usazovat prsty dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zastavit prodej, který si objednali orgány.

 
Popis:  Rám golfového kočárku je v šedém kovu.Zadní části a části sedadel jsou vyrobeny z černého a turomakového textilního materiálu s černým pásem pro držení dětského dítěte, 4 x 2 kol (přední kola se používají pro řízení, zadní kola jsou vybavena brzdou) a červený skládací mechanismus.Označení „Fekang“ (na dětském rukou), „Fukang WANBAO“ (přední část golfového kočárku „Fukang BABY“), „Fukang BABY“ (na kapuci), „Fukang xirangban“ (na straně rámu) a „ABCBABY“ (na konci chodidla).Na papírové štítky připevněné na golfovém kočárku včetně textu v čínštině je rovněž připojeno označení.Výrobek je prodáván bez obalu nebo uživatelské příručky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0833/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské kolo
 
Značka: MALI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:VLK MALI-11-FWOL 16
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Není vybaven brzdovým systémem předních kol.Ochranný ochranný kryt zcela nepokrývá hranu řetězu, čímž se rozumí zamotání oblečení.Průměr na koncích řídítek je menší, než je požadováno, takže uživatel může uklouznout a redukovat.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Bílé kolo dítěte 16 s šedým a černým označením a pár podpůrných kol.Výška seřiditelného sedla:435–635 mm. délka výrobku:1 100 mm. výška řídítka:690 mm balení:lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0830/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zařízení k výrobě hraček (zařízení k výrobě hraček)
 
Značka: Euromati
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MK5971788, EAN 6991259717884
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 39,3 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 5,81 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které mohou děti vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Z měkkého plastu hračky s příslušenstvím (kabelku a vlasovou svorkou).Na zadní straně obalu je uvedeno „Fun Toys Lopečlivě“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0831/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: BabyOno
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:269,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907791839442
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části pěny se mohou snadno zlomit a poté spolknout nebo vdechnout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček nebo příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Barevná pěna s puzzle, sestávající z odnímatelných ovocných forem o tloušťce 32 x 32 cm, 12 mm tloušťku, 0,6 m²
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0832/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka „Battle set“
 
Značka: Euromati
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MK6105303, EAN 6991261053031
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky mohou děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Sada hraček složená z vojáka z plastu (výška přibližně 245 mm) a pistole (délka 190 mm) s 2 šipkami skončily s přísavkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0801/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: BSTL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 2056
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF) 1,5 mg/kg.Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Béžový syntetický balmeriný s koženým nelinkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0805/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: J.S.J Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JSJ-817
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku šňůr na stažení v oblasti krku, které by mohlo být zamotáno do pevných objektů, když se dítě pohybuje.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány

 
Popis:  Dívka růžovo-ozdobná s dekorativními šňůrami, která se nacházejí v ramenním místě, a tři senavé dekorativní pásky.Rozměry 98–140 cm.Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0806/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: Cikoby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, jelikož šňůry ve spodní části nohy jsou umístěny pod dolním koncem oděvu a na koncích mají uzly.Po přestěhování dítěte do pevných objektů by mohly být zamotány do pevných objektů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hnědé, dlouhé šortky.V oblasti nohy jsou šňůry (pro utažení), které končí knot.Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0807/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Miniwa Girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka # 10M1017 #
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, jelikož pás/popel v pase je příliš dlouhý a při pohybu dítěte by mohl být zamotán do pevných objektů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské šaty v modré a bílé, s pásky připevněné k přední části (tři pásky na každém řádku).Na zadní straně jsou připevněny dvě vazby, které jsou připevněny k upevnění.Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0808/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Big Eyes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka W028
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko poranění způsobeného pásem/popelem v prostoru pasu, který by mohl být zamotán do pevných objektů, když se dítě pohybuje.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány

 
Popis:  Dětské šaty v kombinaci různých barev – zelené a purpurové, bílé a hnědé s větráky.Na zadní straně jsou připevněny dvě vazby, které jsou připevněny k upevnění.Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0809/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Page II
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, jelikož pás/popel v pase je příliš dlouhý a při pohybu dítěte by mohl být zamotán do pevných objektů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské šaty bílé s barevnými květinami.Má růžový pás a dvě vazby, které jsou upevněny na zadní straně.Na přiloženém textilním štítku je název značky, 100 % bavlna a některé symboly pro ošetření.Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0813/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kabelka „Dali Bag Cognac“
 
Značka: PIECES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl:17032250 EAN:5710892554998
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože podšívka a kapesní podšívka sáčku obsahují azobarviva, která uvolňují 771 mg/kg a 1 000 mg/kg aromatických aminů 4-aminoazobenzenu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Držadlo („false“) s padělaným kožním sáčku se zipem na jedno uzavření.Přední i zadní část jsou v středu přední a zadní roviny.Po stranách v dolní části se nachází pás spony.Ramenní páky jsou připojeny k hlavní části zavazadla sponami s 2 nastavitelnými otvory.Uvnitř sáčku je podšívka a kapka a mobilní kapesní kapsy na jedné straně a na druhé straně pomocí zdrhovadel.Velikost:W:57 cm, H:29 cm, d:12,50 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Itálie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0814/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  „Daii Hemp Bag, Sand“
 
Značka: Pieces
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl:17032250 EAN:57109 + 5890116 (lehký konopí)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 224 mg/kg aromatických aminů 4-aminoazobenzenu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dásní s padělaným kožním sáčku se zipem na hlavní zavírání.Přední i zadní strana je rovina s svislé šitím ve středu přední a zadní strany.Po stranách v dolní části jsou uvedeny podrobné spony.Rameno se připevní k hlavní části zavazadla sponu s 2 nastavitelnými otvory.Uvnitř:peněženka a mobilní kapesní kapsy na jedné straně a zipové kapsy na straně druhé.Obložení uvnitř vaku.Velikost:W:57 cm, H:29 cm, d:12,50 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Itálie

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0826/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy
 
Značka: Reserved Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dětské bunda. P2448 o velikosti 92 cm;dětské vláčky. P5373, velikost 134 cm;dětské vláčky. P3327, velikost 122 cm;dětské bikini. P1982, velikost 146/152 cm;dětské bikini. P1983, size134/140 cm;dětské bikini. P1977, size146/152 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobky představují riziko uškrcení a /nebo zranění v důsledku přítomnosti šňůr a šňůr na stažení v nevhodných místech nebo z nevhodné délky, což může vést k zamotání do stacionárních objektů, když se dítě pohybuje.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Vesta pro děti s kapucí (článek P2448), velikost 92 cm, barva zelené barvy, 100 % bavlna, zkontrolovaná podšívka:100 % polyester.Vyšívané na přední straně s květinami a slovy ‚Beauty‘.Dětská bílá a modrá proužkovaná slitu (článek P5373), velikost 134 cm, 100 % bavlna.(Indie) dětské světlo a tmavý šedý proužek (článek 3327), velikost 122 cm, obsah bavlněné aplikace 100 % přišitý do levé vložky s nápisem „vnitrostátní supertronic comp“ dětské bikini (článek p1982), velikost 146/152 cm, 80 % rozměry, 20 % spandex dětských bikiny (článek 1983), velikost 134/140 cm, 80 % polyamid, 20 % sdandex dětských bikiny (článek p1977), velikost 146/152 cm, polyamid, 20 % spandex, tištěné písmo: bikiny (článek), velikost cm, 80 % polyamid.
Země původu:  Indie, Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0829/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy „Moli Mini SS“;„Moli Kids SS“
 
Značka: Name it
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Moi MINI SS tunic (druh nr.:13060851),
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5710890127514, 5710890127521, 5710890127538, 5710890127545, 5710890127552, 5710890127460, 5710890127477, 5710890127484, 5710890127491, 5710890127460, 5710890127507.Momi KIDS SS nic (druh nr.:13060836), čárové kódy:5710890127613, 5710890127620, 5710890127613, 5710890127637, 5710890127644, 5710890127651, 5710890127668, 5710890127675, 5710890127682, 5710890127699, 5710890127705
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobky představují riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti střechy a krku.Výrobky nejsou v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tmavomodré nebo lososové modře barevné na děti o velikosti 74–152, s 2 bílými propojovacími struny, které se blíží otevření hrdla.Propojovací body jsou dlouhé 13,5 cm.Na konci jsou šňůry bez suků.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko, Irsko, Finsko, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0800/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže „Huile Eclaircissante“
 
Značka: Skin Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HSL I3;datum výroby:25.08.2010datum použitelnosti:08/2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 6,3 % hmotnostních hydrochinonu, jehož použití zakazuje směrnice o kosmetických prostředcích (76/768/EHS).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu maloobchodníkem. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu maloobchodníkem.

 
Popis:  Bílá plastová láhev s šroubovým uzávěrem z bílého plastu.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0802/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek na zesvětlení kůže „Gel Crème Elaircissenant“
 
Značka: Fair & White
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GTIN:3425123645322 3B02, "EXP:05/08“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 9,6 % hmotnostních hydrochinonu, jehož použití zakazuje směrnice o kosmetických prostředcích (76/768/EHS).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů v souvislosti s riziky, která představují. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů v souvislosti s riziky, která představují.

 
Popis:  Průsvitná kovová trubice s bílým nátěrem, šroubovák z bílého plastu, vícebarevný tisk.Balení:Skládací krabice s vytištěným textem.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0821/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Po holení „Bravesrdcem“
 
Značka: Alta Moda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Všechny šarže;— Ref:632—
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 700074 261747.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť podle etikety obsahuje barvivo CI 20170, jehož používání je zakázáno směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  „Eau de Toilette – Vapormiteur – Natural Spray“ v průhledné nádobě balené v šedém lepenkovém boxu s textem v angličtině.Objem:100 ml
Země původu:  Spojené arabské emiráty
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0822/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Po holení „Bright muži“
 
Značka: Alta Moda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Všechny šarže;— Ref:608—
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 700074 261761.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť podle etikety obsahuje barvivo CI 20170, jehož používání je zakázáno směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  „Eau de Toilette – Spray pro muže“ v průhledné nádobě balené v šedé a černé lepenkové krabici se zněním v angličtině.Objem:100 ml
Země původu:  Spojené arabské emiráty
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0811/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťky na vlasy „GOR 6.0/H Purple Haze“
 
Značka: Gorgeous
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  15042001–1450
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože přístupné kovové části jsou odděleny od živých částí pouze základní izolací.Kromě toho je výrobek vybaven zástrčkou mimo Spojené království, která není uzavřená do vhodné zátky pro přeměnu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335 a příslušnou vnitrostátní normou BS1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Přípravky pro rovnání vlasů, které jsou obsaženy v obalech s velkým návrhem květu.Označení CE na obalu a samotném výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0815/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zkušební zařízení pro napětí souboru „6pcs Tester Pen“
 
Značka: W.I.S - euro-one
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SE197 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Potom se požaduje mnohem déle kovové hroty všech zkušebních zařízení,Výška ochranných krytů je menší, než je požadováno.V důsledku výše uvedených rozměrů se uživatel může během používání dotknout živých částí tipů.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61243.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Součástí souboru opatření je 6 zkušebních zařízení pro kontrolu napětí (4 delší a 2 kratší).Osoby provádějící zkoušky mají plastové obaly a tyto kryty představují nedílnou součást výrobků z kovových prstů na dosah ruky.Nápis na delších napětích:„ČERNÉ BÝK“.Nápis na kratších zkušebních zařízeních:„Vyroben v Číně 100–500V AC“.Technická specifikace:100–500 V
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0816/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Tocaster
 
Značka: Tecstar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor TB-228 WST 101
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z toho důvodu, že kvůli jeho nedostatečné mechanické síle by tyto koncové kryty mohly být odtaženy od těla do deskové části, aby byly vystaveny živé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí nebo s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dva plážičky na řezu;stříbrná tělíska s černým uměním končí, zabalená v bílé lepenkové krabici.220–240V/50–60HZ 680–820W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0817/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Mixér pro potraviny
 
Značka: Maehum
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Otáčky WB-16 7
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože má nedostatečnou izolaci a přívodní kabel má vodiče o vhodném rozměru a není špatně připojen.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí nebo s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stříbrná a černá sedmá míchačka se stojanem a kovovou miska balenou v červené lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0818/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Netýká se této položky.
 
Značka: Asia Nail Factory
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, jelikož se přívodní šňůra považuje z důvodu malé velikosti vodiče za nedostatečnou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí nebo s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  U bílé umělé hmoty o 36 wattu s UV zářením se čtyřmi květinami, které se dodávají v krabici modré lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0819/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Netýká se této položky.
 
Značka: Kang Tuo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KT-906
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, jelikož se přívodní šňůra považuje z důvodu malé velikosti vodiče za nedostatečnou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí nebo s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malá bílá plastová životnost 9 wattu s UV lampou pod UV lampou v zelené lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0820/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeče vlasů „Profesní prostředky na vlasy“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FC-9820
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vysoušeč vlasů nemá dostatečnou ochranu před přístupem k živým částem.Zkušební kolík se může dotknout přední mříže;Vysoušeč vlasů nemá dostatečnou mechanickou pevnost.Tělo přístroje bylo možno oddělit, aby se umožnil přístup k živým částem;— dodavatelská šňůra je nedostatečná.Plocha průřezu je příliš malá.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sušárna s purpurovou barvou 900W zabalená v růžovém a modrém lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0827/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Úspora elektrické energie
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SD 001 (19000W)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože má nevyhovující vnitřní spojení.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Spojovací zařízení s plastovým adaptérem do standardní zásuvky Spojeného království.V zelené schránce, která jej popisuje jako energeticky úsporné zařízení, se nachází v černé nebo stříbrné krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 33