Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 30 ( Zveřejněno: 29/07/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0721/11       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Ručníky
 
Značka: Hu Guang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10 # A, 10 # B, 05 #, 01 #, S /R
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobky představují nebezpečí udušení vzhledem k jejich charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti, ozdobné části obsažené v baleních ručníků (třešňových a jahodových), které se vejdou do válce pro malé části, mohou být spolknuty.Kromě toho mají llimasy několik bodů, z nichž by se v případě, že jsou rozbitné, mohlo být nebezpečné, kdyby byly děti umístěny v oku nebo v krku.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  Ručníky na obaly, které napodobují potraviny (dorty a líry) s ozdobami napodobeninovými jahodami a třešemi.Popis balení:Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z lepenky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0716/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: Nite Lite
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NNL-79A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a hoří, protože:Odstín, ve kterém se baňka vztahuje, je možné snadno vyjmout bez použití nástroje, který umožňuje sejmout a nahradit baňku, přičemž musí být i nadále připojena ke zdroji elektrické sítě;— Žádná přesoučasná ochrana se poskytuje, a noční světlo tedy může přehřívat.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Automatické noční světlo, které se zapne v temnu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0701/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Agila A“
 
Značka: Opel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla od:3 g 077226 až 7 g 129308.Období produkce:od 2003 do 2007
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Může dojít k korozi palivové nádrže.Barva palivové nádrže může být z podkladového nátěru odstraněna a v závažných případech to může vést k perforaci palivové nádrže vedoucí k úniku paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Maďarsko, Švédsko, Bulharsko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0713/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Toyota Yaris“
 
Značka: Toyota
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení vozidel se týká vozidel vyrobených v období od 12. dubna 2010 do 4. ledna 2011 s čísly podvozků, jak je uvedeno v < ha href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2011-w30/2011-w30_21_vins.pdf „> připojené dokumenty.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k nesprávnému instalaci sloupcového sloupcového pilíře je možná možnost, že by se vnitřní pilíř „A“ zodporoval, pokud by v případě nehody byl airbag nasazen.Pokud k tomu dojde, řidič může zranit uvolněné místo ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Německo, Bulharsko, Maďarsko, Island, Portugalsko, Dánsko, Finsko, Estonsko, Norsko, Slovinsko, Estonsko, Polsko, Nizozemsko, Spojené království, Švédsko, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0723/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Mazda 3“ a „Mada3 MPS“
 
Značka: Mazda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká vozidel, která byla vyrobena ode dne 7. ledna 2008 do 22. prosince 2008.Dotčené rozmezí VIN:JMZ BK1 * * 01 714164–828410JMZ BK1 * * 81 714210–754177JMZ BK14 * 91 754182–828411JM7 BK3 * 6 * 81 421327–427505JM7 BK3 * 6 * 91 433444–464116Poznámka:Symbolem hvězdička „*“ může být jakýkoli dopis nebo číslo.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pozemní koncová zařízení stěrače čelního skla mohou být během montáže bezděčně ohnuta.Pokud tato podmínka existuje, pak se postupem času může elektrický odpor motoru zvýšit až k bodu, který by vedl k tomu, že se motor stane nečinným.Ztráta funkce stírače čelního skla za nepříznivého počasí by mohla potenciálně zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Maďarsko, Nizozemsko, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Slovinsko, Estonsko, Španělsko, Polsko, Irsko, Švédsko, Portugalsko, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0724/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van „Peugeot Boxer III“
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká určitých vozidel s identifikačním číslem vozidel:Od VF3YAAMA11027241 až VF3YAAMFA11080919;— od VF3YBBMB11026461 až VF3YBBMB11062771;VF3YCBMAC11014467;— od VF3YCBMFB11026506 až VF3YCBMFB11092288;— od VF3YCBMFC11024600 až VF3YCBMFC11065616.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pokud jde o dotyčná vozidla, montážní naviják náhradního kola pro nouzové situace již nemůže správně zajistit kolo, což by mohlo vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Maďarsko, Polsko, Malta, Finsko, Dánsko, Bulharsko, Estonsko, Slovinsko, Nizozemsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0725/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Peugeot 807 a odborník III“
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odvolání se týká určitých vozidel s identifikačním číslem vozidel z VF3XDRFHCZ016849 až VF3XDRFHCZ029887.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
U dotčených vozidel by mohlo dojít k ohrožení řízení s posilovačem, pokud dojde ke kontaktu mezi kabelovým postrojem a okolím v důsledku poškození ochranné pláště, což by mohlo vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Švédsko, Polsko, Malta, Dánsko, Finsko, Slovinsko, Nizozemsko, Norsko, Litva

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0693/11       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Přístroj na zkoušky alkoholu
 
Značka: BRINK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BR004
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože není schopen zjistit pozitivní hladiny alkoholu v krvi.Proto existuje riziko, že uživatel bude řídit vysoké hladiny alkoholu, které zkouška nevykazuje.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů.Zabavení výrobku orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý alkohol v klíči pro zkoušky se třemi výstražnými světly (červený, žlutý a zelený) opatřeným označením CE a prodávaným v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0696/11       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Slepé náboje „8 mm Blank“
 
Značka: Codex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:7702série:4977022010
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože tlak je příliš vysoký, když jsou náboje vypáleny.Produkt nevyhovuje limitům stanoveným stálou Mezinárodní komisí pro testování střelných zbraní (C.I.P).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náboje pro prázdné pistole o délce 8 mm.Náboje jsou naloženy do plastové nádoby, 50 kusů v každém balení a jsou zabaleny v papírové schránce.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0702/11       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Reflexní vesta
 
Značka: G.M. (General Motors)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 1790414
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vratný a viditelný materiál na bundě není dostačující.Výrobek třídy 1 není bezpečný pro zamýšlené použití.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 471.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Viditelná, žlutá reflexní vesta pro řízení.Zabaleny v průhledném plastovém sáčku s přilnavou štítkem, na kterém je uvedena značka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0714/11       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Lyžařské helmy „Funride“
 
Značka: UVEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — barva:Černá.Číslo článku:S56.6.057.4703S56.6.057.4705— barva:stříbroČíslo článku:S56.6.057.5503S56.6.057.5505— barva:bílá kniha s ohledem na uhlík.Číslo článku:S56.6.057.1003S56.6.057.1005— barva:černý uhlík se dívá na podložku.Číslo článku:S56.6.057.2003S56.6.057.2005Barva:bílý/zlatý květ.Číslo článku:S56.6.057.1603S56.6.057.1605— barva:černý/zlatý květ.Číslo článku:S56.6.057.2603S56.6.057.2605— barva:bílá.Číslo článku:S56.6.057.1103S56.6.057.1105— barva:perlově modrá/orel bílá.Číslo článku:S56.6.057.1403S56.6.057.1405— barva:orel bílé/orel.Číslo článku:S56.6.057.1203S56.6.057.1205— barva:orel červený.Číslo článku:S56.6.057.2103S56.6.057.2105— barva:orel stříbrná/orel.Číslo článku:S56.6.057.5203S56.6.057.5205— barva:orel růžový/orel bílý.Číslo článku:S56.6.057.9103S56.6.057.9105
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tyto výrobky představují riziko zranění, protože v některých kritických oblastech přilby (větrací otvory, nýty, syntetické aplikace) mohou být absorpce nárazu a odolnost vůči průniku nedostatečné.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1077.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stop prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lyžařské helmy
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Island
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Německo, Řecko, Slovinsko, Dánsko, Polsko, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0694/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Cestovní sedačka „Metoo“
 
Značka: Phil&Teds
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Metoo
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Čelisti k připevnění židle mohou být z horní části stolu uvolněné.Židle proto představují vážné nebezpečí pádu nebo amputace pro děti, které v nich sedí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Cestovní židle, kterou lze připojit k tabulce.Je připevněna dvěma šroubovými svorkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0720/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kolébka „Can-Moises“
 
Značka: Babyline
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:— nejméně dva z těchto čtyř kol nejsou opatřeny bloky;— konce a vnitřní strany jsou níže než 275 mm;Není dostatečně stabilní, převracení na sílu nižší než 30 N.Všechny tyto nedostatky mohou způsobit, že se dítě dostane do podlahy a utrpí újmu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1130.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Kolébka dřeva a tkanin.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0704/11       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Vestavěné motory
 
Značka: Volvo Penta
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D11–670 Intaxy, IPS800 a IPS900 (D11 s přenosem do institucionálního systému ochrany)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Kabelový svazek alternátoru smí rub vůči olejovému potrubí z turbo a v některých případech způsobit zkrat v elektrickém systému.Existuje rovněž riziko, že kabelový svazek by se mohl zajalnout na ostré hrany alternátoru.Zkrat v elektrickém systému může vést k nebezpečí požáru nebo výbuchu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dieselové vestavěné motory pro rekreační lodě.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Island, Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0692/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Střelný střelec „Mille bole multilonori“.
 
Značka: RT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8011085209082, položka č. 20908
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože tekutina obsahuje 300.000 CFU/g aerobních mezofilních bakterií, které překračují mezní hodnoty.Vzhledem k tomu, že při používání tohoto produktu dětmi se děti dostanou do styku s ústy, rukou a očima a mohou být vdechovány, je zřejmé riziko těchto infekcí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Vyrobena z průhledných plastů z průhledného plastu s barevnou vnitřní pracovní částí o tloušťce 14 cm.Uvnitř obalu je také žlutý kontejner mýdla.Směsné obaly a plastové obaly.Hračka napájená bateriemi.Na obalu je uvedeno znění:„prodotto testato da CPM tificate n 097380/C/GI/01“ („výrobek zkoušený podle certifikátu CPM č. 097380/C/GI/01“).Na zadní straně obalu je upozorněno „Non neingerire od avicinare agli occchi il liqudo liquidato“, („Nepřipustí roztok mýdla.Zamezte styku s očima“) a návod k použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0715/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětský bulletin „Music“
 
Značka: Vidal Europa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ODKAZ 0211176
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432583111767
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože náustka média, která zapadá do malé části válce, může přijít snadno a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hudební flute dítěte.Zabalený do plastového sáčku se štítkem, který zní:HUDBA FLUTA INFANTIL.Na zadní straně:symbol označující nevhodnost pro děti mladší tří let, označení CE, upozornění nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.Může vytvářet malé části, které mohou být spolknuty nebo vdechnuty, a identifikaci distributora.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0717/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická lovná hra
 
Značka: Fishing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2045–8
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435235856948
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože hák lze snadno oddělit od přímky a obsahuje magnet s indexem toku vyšším než 50 kG²mm².Ryby lze snadno otevřít do dvou částí, což umožňuje přístup k čelu kovu, který by při požití pomocí háku mohl způsobit střevní perforaci.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Magnetická lovná hra s lovnou tyčinkou, včetně háku s magnetem a 8 zlatého mečouna.Obaly jsou z lepenky a plastu, které jsou na přední straně označeny nápisem „FUNKÉ RYBOLOHA & LOVELY RYCHLATÝ GAME NOVÉ JEDEN“.V případě AGES 3 A UP“ původ výrobku, označení CE a symbol minimálního věku.Na zadní straně dovozce je štítek s pomocí čárového kódu a varování v různých jazycích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0722/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Upevnění tvaru „speciální síly“ („Special Forces“).
 
Značka: Combat Force
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0388
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál z přísavek obsahuje 5,3 % hmotnosti látky DEHP, 7,98 % hmotnostních DBP a 5,14 % hmotnostních DINP.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které mohou děti vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Dětské plastové soupravy skládající se z pistoli/křídlky, 4 projektily s průhlednými odsacími košíčky, černé granátonové, černé sledování s červenými a šedými popouty, které je zabaleno v blistce se zelenou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0695/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Šaten z „denimu“ s pásem
 
Značka: MS MODE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 311124
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují1 183 ppm benzidinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotyčný výrobek je denim, z „denimu“, bez rukávů a s pásem, který je bez rukávů.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0697/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vestky „Milas Kids Nnylon Jacket Twilight 410“
 
Značka: Name-it, Bestseller
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Milas Kids Nanlon Jacket Twilight 410, 13053210 + 13057775
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 69,9 ppm 4-aminoazobenzenu v šedé šicí nitě.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nylonová vesta
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0698/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Žádost dětí o sdělení „Ix mini selating 509“
 
Značka: Name-it, Bestseller
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 13036939
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují8,7 mg/kg 3,3’-Dimethoxybenzidin, 1 248,7 mg/kg benzidinu a 36,6 mg/kg 4-aminodifenyl v šedém blahu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelený svetr
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0699/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení dětí „Kids Lol Sweat w. kuxau09“
 
Značka: Name it, Bestseller
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  13049307
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují5,02 ppm o-toluidinu, 6,14 ppm 4-minobifenyl, 219,21 ppm benzidinu, 5,16 ppm 3,3’-dimethylbenzidinu, 11,47 ppm 3,3’ -dimethoxybenzidinu do červeného popruhu kolem krku.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Košile námořnictva s kapucí
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Irsko, Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0705/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy
 
Značka: neznámý
 
Název: - Knot So Bad;- Dominka.
 
Typ/číslo modelu:  — č. 6800;— článek č. 1866
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobky představují riziko uškrcení, neboť mají šňůry na stažení, jejichž volný konec je v digestoři.V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské tričko:velikost 8/128, 100 % bílá bavlna vytištěná růžovými hvězdami.Má stažení v oblasti střechy, jejíž účel je funkční;— Děti na vesta:velikost 98, 55 % polyester, 45 % polyester.Vyrobené z šedého pleteného materiálu s přední kapsou s potištěným vytištěným nápisem „Beautiful Smíli“.Je provázen zásuvkou v oblasti střechy.
Země původu:  Indie, Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0706/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Puledro
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v prostoru pasu, který je příliš dlouhý a který není připevněn na jednom místě k oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské světle modré „denimu“, obchodní značka „Puledruo“, růžové pásmo připevněné k pasu a dva šňůry s volným koncem v prostoru pasu.Existuje nápis:„Sport sedukce“ na jedné z nohavic s připevňovacími šňůrami v dolní části kalhot.Složení:100 % bavlna.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0708/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Lilax
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Černý a bílý oblek s červeným šitím na koncích, s bezorskou záunskou částí v dolní části.Na zadní straně jsou našité červené prýmky a bílé barvy s dvěma šňůrami, které končí na zadní straně a jsou svázány v krém.Na přední straně je potok s bezpečnostním kolíkem a připevněnou červenou stuhou s bílými rýhami, které jsou na ní přilepeny.Na štítku jsou uvedeny informace o výrobci:Turecko, složení:100 % bavlna, značka „Lillex“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0709/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Moonstar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti ramenních popruhů, které nejsou připevněny k přední nebo zadní části oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské šaty se dvěma vázaní ramenními popruhy, které mají volný konec.Na štítku jsou uvedeny informace o výrobci:Turecko, složení:100 % bavlna, obchodní značka „Moonstar“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0710/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská okruží a bránice
 
Značka: Silver Sun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8693468529019, položka FC-52901
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v prostoru pasu, který je příliš dlouhý a není připevněn na jednom místě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská okruží a bílé barvy a bílé barvy, se třemi růžovými zimami s bílými hvězdami a pruhy.Jsou k dispozici štítky s informacemi o výrobci:Bangladéš, složení:100 % bavlna, čárový kód 8693468529019, položka FC-52901, značka Silver Sun,
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0711/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké kombinézy
 
Značka: Bebetto
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Identifikace 221, čárový kód 8697558017752
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v prostoru pasu, který je příliš dlouhý.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kojenecké kombinézy s kulovou kapucí, dlouhé rukávy s bílými a zelenými pruhy, se dvěma kapsami a předslemi na přední části.Na jedné z kapes je připojen textilní kul s vyobrazením jízdního kola a nápisem:„Betnato“.Na přední straně je další textilní kusový textil.Je to modrá a na ní je obrázek o dvou medech a nápis:„Splňuji s vámi“.Informace o výrobci jsou k dispozici na adrese:Turecko, složení:100 % bavlna, identifikace 221, čárový kód 8697558017752, značka „Betto“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0712/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv „Girl 2 Girl“
 
Značka: Primark
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod 7386531 a bod 7386549
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé dekorativní prvky mohou být snadno odděleny a děti mohou být spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská obuv na růžovém odolném stavu jazyka a nápis:„dívka 2 dívka“ na jazyku rodu Solea.Na zadní straně má tři samolepicí pásky a malé částice stříbra.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0718/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini „Meijin Biiini/Mädchen Biiini/Biiini Enfant“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2504634, EAN/GTIN:8717729391501
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože bikini má stahovací šňůrku pro úpravu velikosti v okolí hrdla.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Upevňující, horní a spodní část.Bikiny je zabalen v plastovém obalu o rozměrech 14 cm x 14 cm a jako pozadí s fotografickou fotografií produktu.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0719/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské obušky
 
Značka: New Basic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  24981501ČÍSLO EAN/GTIN:8717362572619
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti kordů pro úpravu velikosti oděvu v krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dívka se obří s květů a písmo na hrudník.Spojitě šňůry dlouhé přibližně 24 cm.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0726/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Košile „Qinna“
 
Značka: Part Two
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kočko, žena, E38912001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 52 mg/kg chromu (VI).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Samičky usňové s dlouhými rukávy a 2 hrudníky, košile mají podšívku v horním a horním části pouzdra.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0700/11       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Klasy z pšenice „Triticum – černé listiny“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  604073000400
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje zdravotní riziko, protože obsahuje Pytest sp., roztoč, který je schopen okusovat lidi a který je příčinou manipulace se zamořeným materiálem a který se vyznačuje puchýřky, které při roztržení způsobují sekundární infekci.Ve vzácných případech mohou osoby, kterých se to týká, navíc k dermatitidy nést bolesti hlavy, zvracení, průjem a nechutenství.15 oznámených případů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Uši pšenice, která se prodává florem ve svazcích a používá se při květinových úpravě a při moniálních událostech.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0727/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  „Big Big Out Hairvysoušeč“
 
Značka: Umberto Giannini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:55–37–029Stažení se týká výrobků prodávaných od října 2010.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zlomky vnitřních součástí mohou spadnout z vysoušeče vlasů a v některých případech by mohly být vymrštěny během jejich použití.Ve zprávě bylo uvedeno jedno méně závažné poškození obličeje.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vysoušeče vlasů
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko