Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 29 ( Zveřejněno: 22/07/2011)
OpravaOznámení 0812/10 z internetové zprávy č. 20 v roce 2010 bylo trvale odstraněno na základě objasnění posouzení rizika ze strany oznamujících orgánů.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0680/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna
 
Značka: Düwi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:90178 čárový kód:4 008297 901785
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Napájecí kabel je izolovaný s PVC místo standardního polychloroprenu,— kabelová izolace může být poškozena a živé části kabelu mohou být přístupné,V případě venkovního použití se může voda dostat do objímky a zásuvku, kde lze nalézt živé části.Z toho důvodu může dojít k úrazu elektrickým proudem, jestliže se uživatel dotkne mokré objímky nebo zásuvky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Přenosná plastická žárovka („pracovní světlomet“) je opatřena skleněnými výbojkami a roštem za účelem ochrany světelného zdroje v objímce E27.Na obytných domech jsou dva různé háčky.Hlavní konstrukční části svítilny:síťkový kabel s nápisem „VDE ÖVE KEMA-KEUR“ + ESTI FIMKO DEMKO NEMKO SEMKO + „CEBEC N20609 H05VV-F 2x0,75 mm² ccc 53 (RVV) 300/500V 2x0,75 mm² 2004010105136223 MAINSTLAND“;zástrčka s nápisem:„ML-207 2.5A 250V ~ MAINLAND“ + CEBEC KEMA-KEUR ÖVE VDE ES?IMQ SEMKO NEMKO DEMKO FIMKO ESTI – technické parametry:230 V ~;50 Hz;ta = 30 °C;IP40 (na krytu), IP44 (na štítku produktu) třídy II, 60 W;E27.Balení:průhledný plastový pytel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Lucembursko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0669/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Movano“
 
Značka: Opel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Mivano B.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože náprava, která zajišťuje náhradní naviják kola, se může roztrhnout.Možným důsledkem tohoto kroku je riziko ztráty náhradního kola.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modelový rok:2010Místní produkce:Batily (Francie).Identifikační číslo VIN:< href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2011-w29/2011-w29_4-vins.pdf „>Připojena.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Řecko, Švédsko, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Slovinsko, Irsko, Spojené království, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0672/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Accord“
 
Značka: Honda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  E6 * 2001/116 * 0115 * XX e6 * 2001/116 * 0122 * XX
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože vzhledem k nežádoucímu nastavení softwaru řídící jednotky motoru může hladina oleje výrazně vzrůst.Existuje možnost, že určitý motor může v průběhu řízení vstoupit do spalovací komory.Pokud k tomu dojde, nesmí vozidlo zpomalit při uvolnění pedálu akcelerátoru.Je-li spojka vypnuta nebo vypnuta, může motor i nadále běžet, i když je spínač zapalování vypnut.18 hlášených mimořádných událostí
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.< href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2011-w29/2011-w29_7-vins.pdf >Číslo VIN je připojen.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Estonsko, Švédsko, Finsko, Maďarsko, Slovinsko, Nizozemsko, Spojené království, Litva, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0678/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Astra“
 
Značka: OPEL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Astra J, modelový rok:2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku systémového problému v podobě softwaru nesmí údaj o poruše v informačním středisku řidiče správně fungovat.Existuje riziko nehody při změně směru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Automobil vyrobený v těchto zařízeních:Přístav Ellesmere (Anglie) s čísly podvozků mezi VIN B 8 019187 a B 8 080913, Gliwice (Polsko), s počtem podvozků mezi VIN B G035111 a B G112067 a Saint Petersbourg (Rusko) s čísly podvozků mezi VIN B 3 000878 a B 3 013626.
Země původu:  Polsko, Ruská federace, Spojené království
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Maďarsko, Švédsko, Malta, Dánsko, Slovinsko, Estonsko, Nizozemsko, Irsko, Portugalsko, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0691/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Qashqai“
 
Značka: Nissan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Qashqai (J10), Qashqai +2 (NJ10)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože brzdové potrubí může být perforováno, což může způsobit únik brzdové kapaliny.Pokud je vozidlo provozováno za tímto účelem, může to vést ke snížení účinku brzd.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Datum výroby osobních automobilů od 27. srpna 2010 do 18. února 2011.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Maďarsko, Švédsko, Bulharsko, Finsko, Dánsko, Norsko, Estonsko, Polsko, Nizozemsko, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0670/11       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Reflexní bezpečnostní vesta
 
Značka: Eurohorseline
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože není dostatečně odrážet, a tudíž nezajišťuje bezpečnost uživatele v temnu.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích (dále jen „OOP“) a příslušnou evropskou normou EN 1150.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Fluorescenčních žlutých návěstidel s retroreflexním „V“.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0688/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská záchodová sedadla
 
Značka: Bebetto (THIS PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 822.01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 697558031093 bod 830.01, čárový kód:8 697558112112
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 26 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které mohou děti vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Dětské sedačky na toaletě.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0674/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky „Rolling Car“
 
Značka: Xin Ye Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ART.-Nr. 337–11
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože vyjímatelné pneumatiky obsahují 32,7 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které mohou děti vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Červené a modré plastové hračky s odnímatelnými pneumatikami z měkkého průhledného plastu, balené v prostoru s průhledným plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0675/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vůz na hraní s vozidlem „Statnův vůz“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:SY.3803–63A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože vyjímatelné pneumatiky obsahují 39,5 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které mohou děti vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Hračky vyrobené z plastu, barvy:červená/modrá/černá/stříbro s odnímatelnými plastovými pneumatikami.Hračka se balí v kartonu a lepenky s průhledným plastovým panelem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0679/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Baby & Lovely
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.10199
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože rákos ve formě kytaru vyčnívá příliš daleko a nesplňuje požadavky na tvar a velikost určitých hraček.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a likvidace ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor 3 plastových rákos z tvrdého plastu, představující:modrá kytara, chrastítka s 2 medem (žlutá a fialová) upevněná na modrou kroužku a růžovou krávu.Hračka je zabalena v průhledném sáčku uzavřeném lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0690/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové pony na hraní s názvem „Lovily Nvířis“
 
Značka: First Grade Product - The Sweet Horse
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo vytištěné na obalu 63067.Číslo položky:LA286880
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 9,3 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 0,14 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP) a 0,23 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové pony hraček s „kosmickým příslušenstvím“ (vysoušeče vlasů, šampony a štětcem)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0666/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy v kategorii „My baby“
 
Značka: Suber Nature
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8–500 TAKIM,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 697809 002742
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá distributorem, zničení produktu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor pro děti sestávající ze dvou částí – tričko pro pocení a pár kalhot, obchodní značka Suchber Nature, 8–500 TAKIM, čárový kód:8 697809 002742, složení:100 % bavlna.Na přední straně je nápis:GI.Tričko proti pocení je připevněno se ziptem.Jsou zde dvě kapsy.Země původu – Turecko.Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0667/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vestky „Happy Rule“
 
Značka: Zeplin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  17051,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 696096 138462
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá distributorem, zničení produktu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská vesta, složení:100 % bavlna/podšívka 100 % u bavlny, určená pro děti do 7 let.Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0671/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: Monszun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Řád S° 30 čárový kód:10034026
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 3 730 mg/kg benzidinu a 60 mg/kg 4-amino-bifenylu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a zpětné převzetí od spotřebitelů, které bylo nařízeno příslušnými orgány.

 
Popis:  Černý šál (skumf) s 10 cm okraje na konci.Z nejméně 100 % viskózy.Velikost označení (na etiketě):175 x 170 cm.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0676/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PoložkaS11–031
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 463713 854477, velikost 18 měsíců, 7 463713 854484, velikost 24 měsíců, 7 463713 854507, velikost 12 měsíců
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé dekorativní kameny lze snadno oddělit a může dítě spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětské šaty, s krátkými rukávy a bezorskou šatou v dolní části.Na přední straně je obrázek o dívce s nápisem super Star a přiložené barevné pecek, složení:95 % bavlna a 5 % elastan, vyrobené v Číně.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0677/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka331846
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 272823 000035, velikost 18 měsíců, 0 272824 000034, velikost 12 měsíců
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí zalknutí, protože výrobky s dekorativními rýhami lze snadno oddělit a může dítě spolknout,Uškrcení a zranění, neboť ta obsahuje šňůry, které mají volné konce v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětské šaty, s krčkem a šňůrami v oblasti krku.Na přední straně je obrázek of mermaids, mořského koně a kraba, s připojenými následky a přilepenými rýhami, složením:100 % bavlna, v Číně.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0681/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Sun & Rise
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RT-082
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7453002698202
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, protože má šňůry na stažení v digestoři a v prostoru pasu.V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Růžová a červená výbava, která se skládá z dlouhých kalhot a pocení s příklonem a zipem.Kapuci potýkové košile a pas, který je součástí kalhot, se skládají z jiných než pevných stahovacích řetězců.Plasty do ggles jsou na konci zdrhovadel od digestoře.Nápis na přední straně pocení a kalhoty z textilního materiálu:„58“.Velikost:98–128.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0682/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: A
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S-102
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, protože má šňůry na stažení v digestoři a v prostoru pasu.V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Zádová výstroj dívky sestávající z kalhot, které mají dvě kapsy a potýkové košile s kapotou, zdrhovadly a dvě kapsy.Kapuci potýkové košile a pas, který je součástí kalhot, nezahrnuje pevně stanovený šňůrku.Barevné stříbrné plasty do ggles jsou na konci šňůr na stažení.Tričko pro pocení je zdobeno různými nápisy.Velikost:98–128.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0683/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka331875
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 272773 000031, velikost 23 měsíců, 0 272774 000030, velikost 18 měsíců, 0 272775 000039, velikost 12 měsíců
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí zalknutí, protože součásti dekorativního kovu lze snadno oddělit a může dítě spolknout,Uškrcení a zranění, neboť ta obsahuje šňůry, které mají volné konce v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětské šaty, s krčkem a šňůrami v oblasti krku.Na olucích, květinách a spojených flátech je obarvena barevný tisk.Na přední straně je umístěna slunce z textilie a připojené následky.Složení:100 % bavlna, v Číně.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0684/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 332229;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 286410 000032
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé dekorativní kameny lze snadno oddělit a může dítě spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětské šaty, obchodní značka „JBO“, bod 332229, s krátkými rukávy a šedohnědou ve spodní části.Na přední straně je obrázek o květů a latůru s připevněnými ksemi a lepenými rýhami, složením 100 % bavlny, velikosti:23 měsíců, čárový kód 0 286410 000032, v Číně.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0685/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 331873;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 272707 000038
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože prvky dekorativního kovu lze snadno oddělit a může dítě spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětské šaty s bobolkou, obchodní značka „JBO“, číslo 331873, s připevněnou setou.Na přední straně je textilní květ, složení:100 % bavlna, rozměry:6 měsíců a 18 měsíců – čárový kód 0 272707 000038, vyrobený v Číně.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0686/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko se dívkou
 
Značka: DONG FASHION STYLE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:DH1029
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, neboť má v příčce šňůry na stažení.V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Dámské pocení s kapucí, zdrhovadlo a dvě kapsy v různých barvách:šedá, růžová, burgundy, purpurová.Kapota zahrnuje stahovací šňůrku se stříbrnou barevnou plastem na konci.Na přední straně pocení se rozumí různé nápisy.Velikost:134–164.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0687/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Blaha dětí
 
Značka: Bobito
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože dekorační prvky lze snadno oddělit a může dítě spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská pletenina „Bobito“ určená dětem do 3 let.Halenka je v zelené a bílé barvě a na přední části zobrazující tři zvířata, duhový a cloud, je nápis s nápisem „Coe on.... lets!“.Na obou stranách jsou na obou stranách připevněny textilní barvicí pásky se (slepými) dekorativními rýhami, o velikosti 1–2 cm.Na blahu je umístěn textilní štítek s nápisem „Bobito“ a údaji o velikosti.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0689/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Poponování pro děti
 
Značka: Silver Sun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Identifikace?/42579, čárový kód 8693468425793
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, jelikož má šňůry na stažení s volným koncem v digestoři.V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pocho pletená dětská pocha s proužky v různých barvách, s bílou kapotou s růžovými kordy, s 3 připevněnými kuličkami a 8 pletenými květinami na přední straně.Na štítku jsou uvedeny informace o výrobci:
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0668/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  „Excellence“ šicích strojů
 
Značka: Elna
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model excelence 740
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu, že v elektronické části stroje může dojít k jiskření elektrického oblouku a k vyvolání jiskry na desce s tištěnými obvody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedná se o elektrický šicí stroj bílé a modré barvy s těmito rozměry:W:519 mm;H:316 mm;D:230 mm;hmotnost 12 kg.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0673/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: GPI LUXLED
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T8B 22W AC 170–265 V;50–60 Hz
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná, protahovací vzdálenosti a světlost jsou příliš malé a existují ostré hrany.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  trubice LED
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0703/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Chladnička (lednička)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  přístroje a zařízeníVýrobek:Chladnička (lednička)Značka:BekoVzor:CA 5411 FFS/FFW/FFX.CA 7014 FFX.CD 7015 FFW/FFS/FFX.CDA 539 FFS/FW/FX.CDA 543 FFS/FW/FX.CDA 645 FW.CDA 647 FFS/FW.CDA 648 FFS/FW.CDA 653 FFS/FW/FX.CDA 659 FS.CDA 751 FS/FX.CDA 752 FFS/FW/FX.CS 460 FF/FFS/FFW/FFSD.CS 461 FFW/FFS.CSA 4706 FFX.CSB 4606 FFSD/FFS/FFW.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Časovač odmrazování (umístěný na zádech chladničky) může selhat, převednout a způsobit potenciální nebezpečí požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  2 mrazírenské mrazničky dveřního mrazu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko