Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 27 ( Zveřejněno: 08/07/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0609/11       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Sada pro opravy pneumatik jízdních kol
 
Značka: Raiz Da Sorte Imp E Exp Unipessoal Lda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 20118 advokátní komora: 5606868201181
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, pokud obsahuje 70 % hmotnostních benzenu a více než 6 % hmotnostních toluenu.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o sadu pro opravy jízdních kol. V balíčku „blistister“, jehož přední část obsahuje tyto informace: „OPRAVÁRENSKÁ SADA PRO PNEUMATIKY PRO JÍZDNÍ KOLA“. Zadní strana má nálepku včetně vzorového čísla a čárového kódu. Souprava obsahuje bílou trubku lepidla nesoucí nápis „RED SUN“ v oranžové barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0624/11       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Sada pro opravy pneumatik
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko v rozsahu od 36,1 % do 41 % benzenu. Kromě toho může obsahovat až 15,4 % toluenu.


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Sada pro opravy pneumatik, včetně bílé trubky z kaučuku cementu, označená PAX, s popisem: „Pryžový cement, pro všechny gumové opravy, 20 cc“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0618/11       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Dora
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Vzor: 10–34 PIR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435168197606 2. Vzor: 10–34 FUF Barkód: 8435168196791
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobky představují riziko popálenin a požárů, protože jsou atraktivní pro děti.


Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Opětovně naplnitelné, nastavitelný zapalovač vyrobený z plastu. Tlačný člun je vybaven přepínačem umožňujícím výčnělek obrázku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0619/11       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Brikais
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože je atraktivní pro děti.


Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pravoúhlý, naplněný, elektrický, nastavitelný zapalovač ze stříbra pokoveného do tvaru hodinek. Plocha pro tato čísla je rozsvícena.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0620/11       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Atomic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HB (pro děti a pohlaví), HB (každodenní řízení), GG (hvězdy), GI, HA, GK.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobky představují riziko popálenin a požárů, protože jsou atraktivní pro děti.


Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Formovací, plnitelné, elektrické, seřiditelné zapalovače vyrobené z plastu a potažené obrazy holých žen nebo módních žen. Zapalovače jsou vybaveny přepínačem, který umožňuje projet obrázku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0622/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční light Luz NOCTURNA + INTERRUPTOR
 
Značka: Not known
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 1101489, kód šarže N.I.F.: B-95036372
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— je možné změnit světelný zdroj nebo získat přístup k vnitřním živým částem v době, kdy je noční světlo na síťovém světle připojeno k dodávce energie;


— rozměry vidlice nejsou v souladu;


V současné době neexistuje žádná nadměrná ochrana.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zastavení prodeje dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Noční světlo pomocí čidla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0623/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noc světla „Jesus NITE Lite“
 
Značka: Nite Lite
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NNL-1A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— je možné změnit světelný zdroj nebo získat přístup k vnitřním živým částem, je-li připojen k napájecímu zdroji;


Nemá žádnou nadsoučasnou ochranu;


Vzhledem k tomu, že krytina připomíná náboženský údaj a /nebo má vzhled socha, má velký potenciál, aby se stalo lákavou.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Noční světlo s krytem s podobným náboženským číslem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0612/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vozidlo/vůz „Scudo 1.6 JTD a 2.0 JTD“
 
Značka: Fiat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 270, ES schválení typu e2 * 2001/116 * 0351. Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2011.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku poruchy hlavního brzdového válce, což by mohlo mít za následek únik oleje a mohl by vést ke snížení brzdného účinku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní vozidlo/osobní vůz
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Maďarsko, Estonsko, Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0614/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl VT750C
 
Značka: Honda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Období produkce: 2010 ~ 2011; 2010 Rok modelu VT750CS; 2010 ~ 2011 rok modelu VT750C2B; 2010 ~ 2011 Rok modelu VT750C2S.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože za určitých podmínek pro jízdu se může snímač úhlu náklonu vyřadit z činnosti, která může vést k zastavení motoru při volnoběhu nebo při jízdě motocyklu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Bulharsko, Finsko, Maďarsko, Estonsko, Slovinsko, Spojené království, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0615/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl LX250S9/A /B
 
Značka: Kawasaki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LX250S9/A /B Odvolání se týká motocyklů s sériovým číslem JKALX250SSDA01774 až JKALX250SSDA09430.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Výrobek představuje riziko požáru a zranění, protože:


1. Konzoly svařované v palivové nádrži mohou prasknout v důsledku stresu při jízdě. To může způsobit únik paliva, což by způsobilo riziko požáru.


2. Pomocí kabelového svazku může se snímač vody nebo čidlo pohybu vozidla dostat přes konektory snímače. To může vést k korozi na svorkách a může způsobit, že se motor rozřízne, čímž se vytvoří potenciál pro nehodu.


3. Kabely pro vstřikování paliva mohou být odolné proti odizolaci. To může způsobit, že se motor rozřízne a vytvoří se potenciál pro nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Švédsko, Španělsko, Finsko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Spojené království, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0616/11       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Vnitřní/sternační motor D3-D
 
Značka: Volvo Penta
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D3–110i-D, D3–140A-D, D3–150-D, D3–170A, D3–170-D, D3–200A, D3–200i-D, D3–220A, D3–220i-D. Motory v rámci čísla sériového čísla: 2003016541–2003018887.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru v důsledku šroubu do držáku pro regulaci výkonu, který může rub vůči hadice pro vracení paliva, a v určitých případech způsobí únik paliva, což vede k nebezpečí požáru a výbuchu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vestavěné a sternhnacími motory.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Rakousko, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0610/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vuvuzellas „Mini Vuvuzellas“
 
Značka: CRIK CROK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód a šarže upomínkového čísla: 20101018
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože je možné vdechovat umělé píšťalky.


Jeden nahlášený incident.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Domácí zvířata se schránkou z tvrdého plastu. Propagační materiál se prodává v rámci balíčku CRIK CROK lupínky a zabalený do volného plastu, v němž je umístěn štítek s logem CRIK „CROK“, a následující informace: „Mini Vuvuzellas. Přečetl (a) a uchovává (uchovává). Upozornění! Nevhodné pro děti mladší 3 let. Malé části by mohly být spolknuty nebo vdechnuty. Vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0611/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Spuzzle „Pentation Pulichy“
 
Značka: Nickelodeon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Houbiček obecný
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8423599066264
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části mohou být snadno odděleny a malé děti by mohly být vkládány do úst.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  9 dílka puzzle z pěnového materiálu, která tvoří obraz kresleného znaku „Sponge Bob“. Balení se provádí v lepenkové krabici se zobrazením charakteru a informacemi o dovozci a zemi původu a slovy „nevhodné pro děti mladší 36 měsíců“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0629/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Bonny“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5902496054817
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 23,7 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které mohou děti vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Panenka.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0617/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini pro děti
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F514
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění z důvodu výskytu volných konečných funkčních šňůr na vrcholu bikkini.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Modré a bílo-bílé (mořské styly) bikiny pro děti ve věku 9–10 let s ukotvením zlata, které je zbarveno jak na horní, tak na spodní část. „bikini“ je elastický, červený až volný konec funkční kordy na krku a na zadní ploše. Délka šňůr v oblasti krku je 36 cm. Délka šňůr na zadní ploše je 35 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0621/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: West Coast
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod 70602 až 009767
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože oblast toe obsahuje 8,0 mg/kg chromu (VI).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Pánská sportovní obuv. Horní část je vyrobena z bílé imitace kůže v kombinaci se skutečnými usní. Podšívka je vyrobena z textilie a jediná je vyrobena z termopryže. Na vnitřní straně boty je veden nápis BRAZIL. Obuv je balena v lepenkových krabicích.
Země původu:  Brazílie
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0625/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení dítěte
 
Značka: Oviesse
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 2347274 (velikost 8–9) Barkód 2023472710008
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, jelikož má šňůry na stažení s volným koncem v digestoři. V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Tento oděv je světlým potýšním chlapce ve věku 8–9, se sklízením zelených funkčních zásuvek v digestoři. Na jedné straně je opatřena lepenkou s nápisem „Zelená výroba“. Před potákem je potištěn nápis: „Sdewalloi 45“.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0626/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Biokini „GIULIA JIA JIA“
 
Značka: GJJ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu: XT1106
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, protože horní okraj má funkční šňůra s volným koncem. V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Purpurové a žluté biinci určené pro děti ve věku 9–10 let. Biinec má elastickou, světle purpurovou, haldy a zády pasu se svobodnými čely. Délka šňůr na krku je 34 cm. Délka šňůr na zadní straně je 32 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0627/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské bikiny
 
Značka: Katia Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu: LYQ515
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, protože horní okraj má funkční šňůra s volným koncem. V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Světle modrá a žlutá barviva u dětí ve věku od 5 do 6 let. „bikini“ je elastický, na hřbet s volným koncem. Délka šňůr na zadní straně je 17 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0628/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské Floor Power Flower
 
Značka: International Trade Company S.R.L
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: F626
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, protože horní okraj má funkční šňůra s volným koncem. V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Fuchsie a žlutý bikini určený pro děti ve věku od 2 do 4 let. Bikini má žluté a fuchsia elastické šňůry, které mají volné konce v krku, na zadní straně a v oblasti pasu. Délka šňůr na krku je 34 cm. Délka šňůr na zadní straně je 35 cm. Délka šňůr v pase je 32 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0613/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetana pro zesvětlení kůže „palování krásy krásy s mrtvým olejem“
 
Značka: Caro White
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Data výroby a konce platnosti: „fab: 08/2010; EXP: 07/2014“; Čárový kód „9 501101 373068“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje hydrochinon, jehož použití zakazuje směrnice o kosmetických prostředcích (76/768/EHS).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Na obalu je uveden seznam přísad – včetně „Hydrochinon (max.2 %)“ a označení: „Katobílý krásný krém je vzorec bohatý na B-karotenu a vitamín A a E, aby byl váš kožený světelný zdroj, zvládnutelný, a syton-hladký. Obsahuje hydrochinon. Uchovávejte mimo dosah dětí, v portugalštině, francouzštině a angličtině.
Země původu:  Demokratická republika Kongo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko