Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 26 ( Offentliggjort på: 01/07/2011)
Berigtigelser
0600/11 er blevet fjernet permanent fra RAPEX-hjemmesiden efter at de anmeldende myndigheder har præciseret risikovurderingen.

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0607/11       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Braselet
 
Mærke: Beauty
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.: EBO2
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi mængden af frigivet nikkel er for høj for et produkt, der er i direkte og langvarig berøring med huden (1.5 µg/cm²/uge).


Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Bånd af rustfrit stål bestående af 3 forskellige urlænker farvet sølv, guld og bronze. Venstre og højre ringskanalringe fjernes normalt gennem den centrale ringsproces. Produktet sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0597/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel Diavel MY2011 og Diavel Carbon MY2011
 
Mærke: Ducati
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Tilbagekaldelsen berører 2011 modelmotorcykler.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, da der er mulighed for, at stapelskruer hos indehaveren af nummerpladerne kan blive løsnet. Som følge heraf kan nummerpladerne løsnes, mens motorcyklen bevæger sig, hvilket medfører risiko for ulykker eller skader for andre trafikanter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig korrigerende handling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Ungarn, Irland, Nederlandene, Det Forenede Kongerige, Slovenien, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0598/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil XF og XK
 
Mærke: Jaguar.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XF: fra R59555 til R78765 (kun specifikke enheder, benzinmotorer), XK: under B35314 til B38302
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader og brand på grund af for tidlig korrosion af slanger til den servostyrede servostyring, som kan forårsage støj og udslip af strømstyrevæske. Hvis der er stor utæthed, kan dette problem forårsage tab af servoforstærkning til styringen, hvilket kan føre til en trafikulykke. Hvis væsken bør komme i kontakt med varme overflader, er der også mulighed for, at væsken under strenge betingelser kan forårsage brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig korrigerende handling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Produktionstid/år: 2010-2011 Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen, Spanien, Danmark, Slovenien, Sverige, Det Forenede Kongerige

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0591/11       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Parfumeret punkterne "Prof. Oriente Con Porta Incenensi"
 
Mærke: Cereria Ermini
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  8005343019544
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den afgiver 54 µg/m³ benzen i og efter forbrændingen.


Da produktet er beregnet til anvendelse i lukkede miljøer og ikke skal spredes ved ventilation, må værdierne for benzen og toluen betragtes som sundhedsskadelige.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  En sort cylindret bedrift 40 incense stænger med en etiket med stregkoden, en angivelse på 40 tegn og ordene "PROF. oriente CON PORTA INCENSI" (Oriente CON PORTA INCENSI) og "Made in India". Den modsatte side af kartonen viser varemærket "CERERIA ERMINI dal 1970" og ordene "NERVOFAUMO ORIENTE" [sort orientalsk duft].
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0596/11       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  "Safety Helmet"
 
Mærke: Euro-Lite
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MH 134 MK 123 — D2401
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, da det ikke medfører en tilstrækkelig stødabsorption til brugeren i tilfælde af en ulykke.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 1384.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg og korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort styrthjelm.
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Finland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0601/11       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  "Psycho" for cykel- og skyder
 
Mærke: Etto
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  URS: 9005 01201 til 9005 03991, dato: Maj 2009. URS: 9010 00001 til 9010 05593, dato: Oktober 2009.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, da det ikke medfører en tilstrækkelig stødabsorption til brugeren i tilfælde af en ulykke.


Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 1078.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Cykel- og aflåshjelm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Rumænien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0608/11       
Kategori:  Fritidsfartøjer
 
Produkt:  VHF havradiokommunikation LVR-250 — Marine VHF DSC Radio
 
Mærke: Lowrance
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  250 LVR Serienummer: 259401247
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Drukning
 
Produktet udgør en risiko for drukning, fordi funktionen af nødknappen ikke følger ITU's anbefalinger, beskrivelsen i EN 301 025 eller beskrivelsen i brugervejledningen. I stedet for at hæve låget og lukke knappen i 3 sekunder, skal brugeren ophæve låget og derefter trykke på knappen to gange. Denne fremgangsmåde er måske ikke klar for brugeren og kan føre til en sag, hvor brugeren mener, at han/hun har sendt et nødsignal, men rent faktisk ikke har.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig korrigerende handling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  25 Watt VHF-radio, hvis digital selektive opkald er nødopkald (DSC). LCDL præsenterer 4 linjer med henblik på at vise kanalnavne, GPS-position, GPS-hastighed, GPS-kurs eller tid samt DSC-meddelelser. Nødsignalet bruges i nødstilfælde til at sende en automatisk nødmelding.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Μalta, Finland, Østrig

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0588/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Laserpistol "Laser Game Set"
 
Mærke: Edison Giocattoli
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 1150-21 Intern ref.: 500-602
 
Batchnummer/stregkode:  8 002605 006021
 
Risikotype:  Kemikalie, Synsskader
 
Produktet udgør en risiko for skader på sigt, fordi det indeholder en klasse 2-laser og en kemisk risiko, idet den sorte plastplast indeholder over 0,1 % (38 %) af diisononylphthalat (DINP), og børn kan anbringe glas ind i munden.


I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.


Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN 62115.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Laserpistol med sort håndtag og gylden løb, som forsynes med røde beskyttelsesbriller.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Cypern

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0602/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjet er tastatur "Rel Keyboard"
 
Mærke: Color Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 24079
 
Batchnummer/stregkode:  8412842240797
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Produktet er forbundet med en risiko for forbrændinger, fordi ydre overflader (batteridækket) i tilfælde af kortslutning (batteridækket) kan blive overophedet, og selve batterierne kan blive utætte elektrolytter.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Pink farvet legetøj piano med 10 sorte nøgler og 14 hvide nøgler. Emballagen angiver produktets navn, en række advarsler, distributørens navn og produktets oprindelse. Der er også en advarsel om, at produktet ikke egner sig til børn under 36 måneder, fordi det indeholder små dele, der kan sluges.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0590/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Bluse "
 
Mærke: Kenvelo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  stykan. nr. 30100785 101 U
 
Batchnummer/stregkode:  2 05 000 1 191 670, 2 05 000 1 191663, 2 05 000 1 191 687
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelstrenge i halsområdet. Snorene kan let blive viklet ind i faste genstande, hvis barnet bevæger sig hurtigt.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Pigerne hænger sammen med de elastiske bånd, der er fastgjort i hals- området. Sammensætning: 100 % bomuld. Der findes et mærke med betegnelsen "Kenvelo", som angiver typen "Kenneo" med følgende ordlyd: "sort" nr. 30100785 101, "sort", den respektive dimension og stregkode samt syede etiketter med påskriften "K, KIDS". Produktet sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0594/11       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  "Letter Beauty Cream"
 
Mærke: Caro White
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  9501101373020 Produkt ref.: 8A11298
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den i vægtprocent hydroquinon indeholder 4,3 % vægtprocent hydroquinon, som er forbudt i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF.


 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og korrigerende foranstaltninger efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Hudblegende fløde i en uigennemsigtig hvid plastikbeholder, orange plastskruelåg, 300 ml, trykt med rødt, uden ydre emballage.
Oprindelsesland:  Den Demokratiske Republik Congo
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0599/11       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hudblegefløde "Lemon Cream"
 
Mærke: Topiclear
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 67892434101, Batchkode 8039
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 3,9 % hydroquinon som et hudblegende stof, som er forbudt i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg og tilbagetrækning af produktet fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Rør af hudblegende fløde i en brun papkasse med hvide og gule bogstaver og følgende beskrivelse: "Toplicar Lemon Cream; Hudblegende fløde med solcreme Aktiv ingrediens hydroquinon 2 % ".
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0605/11       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Shampoo "Tetræsolie"
 
Mærke: Naturosept
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  4606492007785 Batchkode: Produceret: 24.12.2010 Bedst inden: 23.12.12
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af methyldibromglutaronitril.


Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  150 ml shampoo med plastshampoo pakket i en foldeboks med mærke og produktnavn.
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0606/11       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Brusegel "Vitamin Mix blomster"
 
Mærke: Art Life
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  4606492007457 Batchkode: Produceret: 30.08.2010
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af methyldibromglutaronitril.


Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Bruseapparater, der er pakket i 200 ml plastflasker, trykt med et billede af en mælkebøtte.
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0589/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Hårtørrer "Salon Væsentligt Hirtørrer" og "Salon Dry Travel Hirtørrer"
 
Mærke: Philips
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model HP4931 & Der blev produceret mellem juni 2006 og april 2011.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet frembyder en risiko for brand, fordi det i sjældne tilfælde kan blive overophedet, når det er tilsluttet elnettet, selv når apparatet er slukket og ikke er i brug.


Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sammenklappelig hårtørrer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Island, Bulgarien, Luxembourg, Grækenland, Irland, Polen, Portugal, Letland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0592/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Inverter "Soladin 600, Soladin Wind 500 and Windmaster 500"
 
Mærke: Mastervolt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modeller: Soladin 600, Soladi Wind 500 og Windmaster 500, fremstillet mellem maj 2006 og september 2008.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet frembyder en risiko for brand, da komponenten kan svigte.


Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Vekselretter, der anvendes som en del af sol- og vindkraftsystemer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Italien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0593/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Plænetrimmer "Convenos Cordage XT and Conteur Cordn 500XT"
 
Mærke: Flymo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kontur Cordn XT: 9666768-01/9666768-27 Trådløse 500XT: 9666769-01
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi den bageste overdækning af opladeren ved plænetrimmer kan løsne indvendig strømførende dele.


Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Batteridrevet haveplænetrimmer forsynet med ladestander. Tilbagekaldelsen vedrører kun laderen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0595/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Bordlampe
 
Mærke: Unicon
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1) Model: TORT 2) Model: SNL
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produkterne er forbundet med en risiko for elektrisk stød og forbrændinger, fordi:


Betræk må frigøres under brugen, når der er adgang til levende dele, hvortil der er adgang


De overfladebehandlede produkter bliver meget varme under brug.


Produkterne opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bordlamper: bevoksningerne er fremstillet af metal; låg er fremstillet af glas og er i form af en skildpadde eller en snegl. Strømforsyningskabler med kontakter og propper er forankret bagud. Klæbesedler anbringes på produkterne med angivelse af: det særlige varemærke, den relevante model, 230V ~ 50 Hz, MAX 25W, udelukkende til indendørs brug, CE.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0603/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk insektkiller "Mosquito Killger"
 
Mærke: SuPer Wide
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KT-302
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger og elektrisk stød, fordi:


Den kondensator i apparatet er fortsat pålagt, når den er afbrudt af strømforsyningen.


— det forreste beskyttelsesgitter kan let fjernes, før nettet bringes i fare.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Myg, der kan dræbes i form af en pingvin. Brug UV-rør for at tiltrække myg en ventilator bruges til at trække den myg på et elektrisk opladet net.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0604/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  "Electron Go Out Mosquito"
 
Mærke: OPK
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger og elektrisk stød, fordi:


Plastnettet er ikke tilstrækkeligt stift til at forhindre, at det anvendte net kommer i berøring med det pågældende net;


Det er let at fjerne plasten uden brug af værktøj.


Når strømforsyningen er afbrudt, er der fortsat tale om den kondensator, der er beregnet i apparatet.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Vægmonteret, modanlæg, der sendes direkte til en stikkontakt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 26