Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 24 ( Zveřejněno: 17/06/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0557/11       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Nápojové sklo z plastu
 
Značka: Cambridge Diet
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Není známo.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malá plastová zátka na vnitřní straně horního limitu se může oddělit a snadno prochází otvorem, jehož pomocí by se konzumovala nápoj.Jeden nahlášený incident.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14372.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová miska s víčkem.Víko má víko s odnímatelným uzávěrem.Na jedné straně je zobrazeno logo města Cambridge.Musí být dodáno v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0539/11       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Řetězové pily Dy 58
 
Značka: Timbertech
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KS 58
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v případě, že se řetězová pila vrací zpět, nemůže působit řetězová brzda.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou normou ISO 13772.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řetězová pila, oranžová, zdvihový objem motoru 58 cm³, výkon 2,6 kW, délka baru 50 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0542/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vozidla – Fluence and Mégane III
 
Značka: Renault
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká vozidel vyrobených v letech 01/10/2009 až 12/02/2010.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože existuje riziko kontaktu s posilováním elektrického napájení s posilovačem a univerzální kloub řízení, který by v krajních případech mohl poškodit vedení a vést k neočekávané ztrátě posilovače řízení, což by mohlo vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Turecko, Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Španělsko, Finsko, Maďarsko, Estonsko, Švédsko, Nizozemsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0546/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl „Thderwbird und Thderwbird Storm“
 
Značka: Triumph
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ B 16A ES schválení typu:E11 * 2002/24 * 0833.Dovážená vozidla také z USA.Vztahují se na vozidla v letech 2010 až 2011 s identifikačním číslem vozidla v rozsahu SMTNB1097A398664 SMT01TL3BJ466489.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože šrouby se zapínáním na přední blatníku se mohou oddělit a poškodit vnější stranu pneumatik, což by mohlo způsobit havárii.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Maďarsko, Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0548/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil Prius
 
Značka: Toyota
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Prius NHW11.Odvolání se týká vozidel vyrobených v období od 25. ledna 2000 do 20. května 2003 s čísly VIN v rozmezí JT1 53FU1 # # 0001001 až # 0088335.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože pokud se volant opakovaně a silně otočí do polohy plného zámku, může dojít k tomu, že matice zajišťující hřídel pastorku v převodovce převodovky může být uvolněné.Je-li vozidlo v tomto stavu nepřetržitě provozováno, může být hřídel pastorky nestabilní a výkon generovaný elektrickým motorem nesmí být plně přenášen.To by mohlo vést k výraznému zvýšení úsilí při řízení, které by mohlo vést k nehodě, a mohlo by to vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Španělsko, Island, Švédsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0550/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Období výroby od 30. října 2008 do 19. května 2010.Vozidla s pravostranným řízením.WMI VDS VIS.Rozsah VIN:KGJ10R JTN JTN ML11 # # 0J000115–0J057235KGJ10R ML19 # 0J017449–0J019081NGJ10R MH11 # 0J000110–0J005590
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože může být v brzdovém válci, která by se případně mohla dostat do válce hlavního brzdového válce, cizí materiál.Pokud k tomu dojde, může dojít k poškození plomby v hlavním válci, což má za následek snížení brzdné síly a zvýšení zdvihu brzdového pedálu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0553/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil Meane III Generation
 
Značka: Renault
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E2 * 2007/46 * 0010.Období výroby:zahájení výroby až do 23/082010.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku možné poruchy počítače do vaku pro jímání vzduchu, která může vést k neuvedení do prostoru pro řidiče do vaku pro řidiče a /nebo uvedení do provozu vaku pro jímání cestujících, i když byla deaktivována.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Bulharsko, Španělsko, Litva, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0554/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil XC60 a S60
 
Značka: Volvo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení vozidel se týká 2011 vozidel vybavených těmito motory:S60:B4204T6, B4204T7, B4164T3, B4164T, B5254T5XC60:B4204T6, B4204T7.Čísla VIN dotčených vozidel jsou:S60:od 0031679 do 0033476XC60:od 0192616 do 0195006.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože dodávka paliva může být vyrobena nesprávně a může vést k úniku paliva.V nejhorším případě se připojení palivové linky může zcela oddělit a motor může vytažení z důvodu, že nedochází k žádnému přívodu paliva.K tomu může dojít náhle a bez předchozího upozornění řidiče, který by mohl způsobit dopravní nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0543/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradla mající povahu hradu (hrada)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BRTY-10042, kód EAN:5149760060079
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky lze snadno odstranit a spolknout, a také proto, že píšťalky jsou příliš malé.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zastavení prodeje, stažení z trhu a nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Černý pistoli, 3 černé šipky s průhlednou růžovou přísavkou, žluté píšťalky, pout stříbrné, kompasy, 2 darttabule a nůž.Balí se do blistého balíčku s označením „Commandos Sjišťování mocnosti a pokročilé schopnosti“, „BRTY-100042“ a další
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0545/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Ošetřování náhrdelních předmětů „Rabbit-“ matka & dětské náhrdelí
 
Značka: Dushi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože je přítomna šňůra o volné délce větší než 220 mm, která může tvořit nose.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek sestávající z mnohočetných pásů, které tvoří smyčky, na koncích, u nichž existují textilní obrázky a pomoči.Výrobek se používá k použití pro kojence při použití k výživě nebo k ošetření pokožky.Štítek připevněný k výrobku uvádí, že tento výrobek není určen pro děti mladší tří let.Fotografie na obalu však ukazuje matku s dítětem mladším 36 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0547/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní tým „Power Police Wins“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky se mohou snadno odstranit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zastavení prodeje a nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Souprava plastové hračky sestávající ze 6 pistolí (4 černě, 2 černě s červeně hangrips), 15 projektily s průhlednou růžovou přísavkou, 2 kompasy -kompasy a 3 policista.V balení v blistru s označením „Power Police Wins“, „Superior Powerful“, „Top Thin Power a další“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0549/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava pro děti – pistoli a dartrady s šipkami S.W.A.T Guarcargo MODERN COMBAT
 
Značka: Euro-One Hungary
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SE208, kód EAN:1354354353541
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože hřídele hrudek nejsou dostatečně dlouhé, aby umožňovaly snadné odstranění přísavek z úst dítěte v případě zablokování dýchacích cest.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a nápravná opatření distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Počet dětí:černý/stříbrný pistoli, trojka, 6 darts s průhlednými oranžovými vaškami.Balí se v blistce s označením S.W.A.T Guarcard a další na černošedý lepenku.Nálepka, která je připojena na zadní stranu, zahrnuje:Kód EAN, SE208 a adresa internetových stránek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0555/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: Police Gun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 103, TWJ 14163, kód EAN:2010062101551
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky se mohou snadno odstranit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a nápravná opatření ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý pistoli s černým a červeným podložím a oranžovým případem, 3 projektily s průhlednými přísavkami.V průhledném plastovém sáčku uzavřeném žlutým lepenkou s označením:„Police Gun“, „Fraching Enter“, „hry aktuální“ a další.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0541/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánské košile
 
Značka: MEN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl:59000
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 4 118 mg/kg benzidinu a 83 mg/kg látky 4-aminobifenyl, jejichž hodnota je 30 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zastavit prodej, který si objednali orgány.

 
Popis:  Tričko černého tvaru T pro muže.Složení:100 % bavlna.
Země původu:  Sýrie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0551/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Čepka obecná
 
Značka: Zalekua
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dinosaurs Land, 1024P_9_0712_2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pocení chlapce s kapucí, která obsahuje stahovací šňůrku.Na přední straně je vytištěn text „Dinosaur Land“.Rozměry 92–128 cm.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0556/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Miss Ergi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 5200000814736, 5200000814705, 5200000814712 čl. 7201 vzor ST-7202, 106–7202G
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé dekorativní prvky mohou být snadno odděleny a spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  A dlouhé kalhoty, s následujícími informacemi na štítcích:velikost, číslo výrobku, čárové kódy, složení 95 % bavlna, 5 % spédex.Na horní straně a na kalhoty se vyskytují vyšívané a vytištěné obrazy a malé prvky (finy, kuličky a kameny).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0558/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pocení s kapucí
 
Značka: Brubaker Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B1D2F a B1D31
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětské trička s kapucí, jejichž součástí jsou stahovací šňůry s uzly na koncích.Velikosti:110 cm, 128 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0559.11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: DJDUTCHJEANS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BO4F2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.V případě, že se dítě rychle pohybuje, mohou se přípravky na stažení snadno zamotávat do pevných objektů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětské koutek s šedým potýkem se zipem a kapotou, včetně zdrhovadel s uzly na koncích.Podšívka, zip a šňůrka v digestoři jsou zelené.Na přední straně se zdobí nápis „79“ a tvar lomu.Velikost:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 98 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0560/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: New Facts Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B3A15
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dětské pocení s kapucí, které zahrnuje stahovací šňůře se skládanými a šitím.Velikost:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 116 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0562/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka na savcích
 
Značka: KE YI QI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B-815
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Představuje rovněž nebezpečí úrazu, kterému je dítě vystaveno v případě, že je elastický stahovací řetězec přetažen nebo uvolněn, přičemž je upevněn.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dívka na chatu na zip a kapuci.Kapota zahrnuje elastické stahovací řetězce se třemi rozměrovými togázkami na koncích.Velikost:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 98 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0563/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské teplákové soupravy
 
Značka: Raman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:706–2 #
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v prostoru pasu, který je příliš dlouhý a který není připevněn na jednom místě k oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dětské teplákové soupravy sestávající z pocení a kalhot, velikostí:6, 8, 12 a 14.Pocení:na přední straně („Club PRVNÍ ROUND 25“);připevněn k zip;2 kapes;dvě etikety:jeden z nich obsahující informace v cizím jazyce a další informace v bulharštině, včetně názvu dovozce a složení:100 % polyester.V oblasti pasu s kalhotami je funkční závěsná šňůra s plasty na gggles, 2 kapes s ochranou, složení:100 % polyester.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0564/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské teplákové soupravy
 
Značka: Raman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod:932–4 #
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Dětské teplákové soupravy obsahující pocení a pár kalhot.Na přední straně pocení jsou některé nápisy – „DAKOT STATE, Tiger of dake“.Je k sobě připojen zipper a má 2 kapes, přiložený štítek obsahující informace v cizím jazyce o značce, č. položky a velikosti.V oblasti pasu s kalhotami je funkční závěsná šňůra s plasty na gggles, 2 kapes s ochranou, složení:100 % polyester.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0565/11       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Bateriové balení baterií, které se prodávají s určitým pavilonem HP Ppavilon, Copaq Preario, HP a HP Compaq, jsou notebooky.
 
Značka: Hewlett-Packard
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číselné údaje o baterii a čísla notebooku jsou viditelné na obrázku.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobky představují riziko požáru a popálenin, neboť obaly na stažení z trhu s lithium-iontovými bateriemi mohou přehřátovat a přetvářet.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balíčků lithium-iontových akumulátorových baterií prodaných v různých modelech HP a Compaq pro notebooky v období od července 2007 do července 2008.Připomíná se, že stažení z provozu ze dne 14. května 2009 bylo rozšířeno dne 19. května 2010.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Bulharsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0540/11       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení na zesvětlení kůže „Caro lehkých zapalovačů Beauty Cream“
 
Značka: Caro
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9501101370111Odkaz na výrobek:11B07487;datum použitelnosti 14.07.2012
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 4,67 % hydrochinonu jako látky zesvětlující kůže, kterou zakazuje směrnice 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a nápravná opatření ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obal:bílé plastové květináče (120 ml), s šroubovým víčkem oranžovým a oranžovým oranžovým oranžovým písmem;uzávěr fólie.
Země původu:  Demokratická republika Kongo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0544/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužující se kabel „European Electroico soquete com ineteršitor“
 
Značka: Not known
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B-067 TTEUROSKCE, kód EAN:8067007406893
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Energetická šňůra nemá zemský vodič;Plastové materiály podporující živé části nemají dostatečnou tepelnou odolnost.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Prodlužovací šňůra, červená barva, délka 10 m se 1 zásuvkou.V průhledném sáčku uzavřeném s modrým lepenkou se textem „European Electrico soquete com inetruptor, schapit 8-fat do mit do ti-feisbate“ („European Electrico soquete com inetrator“).Sob a licença pila katucker dirige germnoho“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 24