Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 22 ( Zveřejněno: 03/06/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0516/11       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Předseda „Předsednictví“
 
Značka: Blooma
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  05292387 (stejný kód pro všech 3 barev)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko, protože při svaru mezi závěsem a rámem sedadla hrozí nedostatek a vede se k zachycení prstu.1 nehod a 5 zaznamenaných nehod.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sklázahradní židle ve třech barvách (Red/Green/Polka Dot).Prodáván v polypytlích s označením „s plnou barevností“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0517/11       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Židle pro popálení a sedačku
 
Značka: Blooma
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  05292547 (stejný kód pro všech 3 barev)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože existuje riziko zachycení prstu a pádu předsedy.5 hlášených mimořádných událostíVýrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Předseda skupiny Picture ve třech barvách (Red/Green/Strupled).Prodáván v polypytlích s označením „s plnou barevností“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0518/11       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: Avantyn
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka AVS11039 na štítku
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, k němuž dochází v důsledku uvolnění niklu rychlostí 14–15 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  Kovový díl sestávající ze stříbrných, hnědých a béžových míčků.Připojenou černým plastickým štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0485/11       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Sada pro opravy pneumatik jízdních kol
 
Značka: Feiyue Tool
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č.:22415 čárový kód:8436042224159
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože zkumavka lepidla obsahuje benzen v koncentraci vyšší než 60 %.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Sada pro opravy pneumatik jízdních kol se opěry, nářadím a trubicí lepidla nese slova „Červený Sun“ v oranžovém písmem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0491/11       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Sada pro opravu pneumatik jízdních kol „Set Reparcion Bicil“
 
Značka: Not known
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.:093587 čárový kód:6920060935873
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože zkumavka lepidla obsahuje benzen v koncentraci vyšší než 70 %.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vybavení pro opravy jízdních kol.Je dodávána v blistovém balení a obsahuje bílou trubici lepidla nesoucí určitý počet pokynů v oranžové barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0493/11       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Superlepidlo
 
Značka: Laser
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4719867213732
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 93,9 % hmotnostních chloroformu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  3 g zkumavky označené jako SUPER GUE, u černé lepenky s průhledným plastovým krytem označené nápisem „Material od Osaka, Japan“ Manufacturing:V DUBNU 2010:DUBEN 2014
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0494/11       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Super Glue
 
Značka: Foska
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 11,3 % hmotnostních chloroformu a 0,424 % hmotnostních benzenu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  3 g zkumavky označené jako SUPER GUE, v červeném kartonovém obalu s průhlednou plastovou vrstvou vyznačenou v textu „Materiál od Osaka, Japonsko“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0507/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stěnová svítilna
 
Značka: Rába-Lux
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7002
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože není uzemněn a kovové části by se mohly stát živými:Dráty se dotýkají ostrých okrajů kovové montážní desky;— splétaná lanka do živého terminálu se mohou obracet na přístupné kovové části;Montážní šrouby s připevňovacími šrouby mohou poškodit jednoizolované vnitřní kabeláž.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Potažené kovy, šroubové lampy bez svítilny.Nezabalené.Technické parametry:250 V, 1 x max. 40 W.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0521/11       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Všechna terénní vozidla
 
Značka: Fuxin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FXATV-002 A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a popálenin, protože:Neexistuje žádná houkačka ani podobné zařízení;Přední a zadní brzdy nefungují nezávisle;Parkovací brzda potřebuje pro provoz nadměrnou sílu;Může být obtížně přístupné tlačítko pro zastavení motoru;Nechráněné části výfukového systému dosahují vysokých teplot.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje.Zákaz prodeje nařízený orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Letištní průjezdní vízum (70) dodávané v boxech, které je smontováno dovozcem v době prodeje.Tělo vzorkovaného výrobku bylo zelené, ačkoliv jsou k dispozici červené, žluté a modré verze.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0483/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „zeměpisná šířka“
 
Značka: Renault
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla vyrobená od začátku výroby až do října 2010.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože airbagy a airbagy pro cestující mohou aktivovat při čelním nárazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0484/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil H3
 
Značka: Hummer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E13 * 2001/116 * 0209 * 00, typ GMT345.Dotyčná vozidla byla postavena v letech 2006 až 2010.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože schránky na ochranu horního povrchu kapoty se mohou roztrhnout.Může to vést k tomu, že se louvre zadarmo, když se vozidlo pohybuje, a otočte se na nebezpečný projektil, který by mohl narazit na jiné vozidlo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Estonsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0501/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil C4 Picassa
 
Značka: Citroen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ES číslo schválení typu:E2 * 2001/116 * 0345 * 00;E2 * 2001/116 * 0345 * 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože ruční brzda nesmí fungovat efektivně, když je zapojena.Může se stát, že jen jedno kolo je uzamčeno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Maďarsko, Estonsko, Švédsko, Litva, Spojené království, Irsko, Polsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0512/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil 3008;5008RCZ
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:PODNIKU RCZ:E2 * 2007/46 * 0036 * 00/e2 * 2007/46 * 0036 * 01.3008:E2 * 2001/116 * 0377 * 01/e2 * 2001/116 * 0377 * 02/e2 * 2001/116 * 0377 * 03/e2 * 2001/116 * 0377 * 04/e2 * 2001/116 * 0377 * 06/e2 * 2007/116 * 0057 * 00/e2 * 2007/116 * 0094 * 00.5008:E2 * 2001/116 * 0004 * 00/e2 * 2001/116 * 0004 * 001/e2 * 2001/116 * 0004 * 02/e2 * 2001/116 * 0004 * 03/E2 * 2001/116 * 0004 * 04/e2 * 2001/116 * 0058 * 00.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje riziko požáru jako v postižených vozidlech možné opotřebení potrubí pro vracení paliva, které se nachází v motorovém prostoru, a to prostřednictvím kontaktu s podporou filtru pro motorovou naftu, může časem vést k riziku úniku paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Maďarsko, Estonsko, Spojené království, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0519/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil Peugeot 407
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. schválení typu:E2 * 2001/116 * 0295 * 08;E2 * 2001/116 * 0296 * 10;E2 * 2001/116 * 0297 * 05;E2 * 2001/116 * 0297 * 11;E2 * 2001/116 * 0330 * 05;E2 * 2001/116 * 0331 * 05;E2 * 2001/116 * 0346 * 05;E2 * 2001/116 * 0346 * 06;E2 * 2001/116 * 0352 * 06;E2 * 2001/116 * 0396 * 06;E2 * 2007/46 * 0062 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože systém s uvolňovacím účinkem mechanismu ruční brzdy nemůže řádně fungovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Maďarsko, Estonsko, Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0520/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil Peugeot 207
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E2 * 2001/116 * 0340 * 17;E2 * 2001/116 * 0340 * 21;E2 * 2001/116 * 0340 * 22;E2 * 2001/116 * 0340 * 23
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože zadní brzdová hadice mohla přijít do styku s pružinou pro zadní zavěšení.V průběhu času by se tření mohl poškodit brzdou, což by mohlo způsobit únik brzdové kapaliny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0509/11       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Parfémované baly „Satya Sai Baba NAG Champa Agarbatti“
 
Značka: SHRINIVAS SUGANDHALAYA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:8901802001016
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z toho důvodu, že při spalování a po spálení durse uvolní 37 µg/m³ benzenu.Kromě toho produkt uvolňuje po spalování 52 µg/m³ toluenu během hoření a 44 µg/m³ toluenu.Vzhledem k tomu, že výrobek je určen k použití v uzavřených prostředích a není rozptýlen do větrání, hodnoty pro benzen a toluen se považují za škodlivé pro zdraví.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Výrobek je prodáván do modré obdélníkové lepenkové krabice na dvě strany, z nichž se v každém případě připojí bílá etiketa s červeným písmem, jedna s uvedením názvu značky a druhá identifikace výrobku.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0513/11       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Kloubový žebřík
 
Značka: Ermet Bis
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5902176593605
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože žebřík je příliš vysoký a neposkytuje dostatečnou stabilitu, která by mohla způsobit pád uživatele.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kloubový hliníkový žebřík, vysoký – 1 250 mm. na etiketě z lepenky:„hliník víceúčelový žebřík, max. 150 kg, upozornění, pořadové číslo, EN 131“ a 12 výstražných symbolů na správné používání žebříku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0486/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Baby Walker „Baby ve vozidle“ – (Super)
 
Značka: Baby Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:103B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, aby se zabránilo pádu do schodů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská chodítka ve formě osobního rámu, se zeleným rámem a zeleným a bílým sedadlem.Má také herní konzole s zvukovým modulem.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0489/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0255075000039 Vzor:FW180
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, aby se zabránilo pádu do schodů.Je rovněž pravděpodobné, že schodí schody, protože má osm kol/rejdovací kolečka.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Rám pro děti ve tvaru klece, světle růžový a žlutý rám a bílý a hnědý vzorovaný sedadlo.Má rovněž herní konzole s zvukovým modulem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0490/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Baby Walker
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0278187000032 Vzor:— 336
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nepřítomnosti brzdového zařízení, aby se zabránilo pádu do schodů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Rám pro děti pro děti, s lehkým modrým uměním rámu, bílým, světle modrým a oranžovým vzorem a herní konzolí s akustickým modulem.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0506/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Happy Tree
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HR-611
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr v krku i v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Dětský oděvní souprava sestávající ze dvou částí – pocení a kalhoty, ochranná známka „Happy Tree“, č. HR-611, země původu – Čína.Potýdeník má kapuci s funkčními kordy, s použitím zipper, s 2 kapes, obsahem:100 % bavlna, též s těmito nápisy:dívka, Bebm, Biolife.Velikosti:18 m a 24 m. spodní část sady má dekorativní kordy v oblasti pasu, 2 kapes a textilní etikety s těmito informacemi:S radostí, 100 % bavlna, vyrobená v Číně.Výrobek je nabízen bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0510/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské boty pro malé děti (pro kojence)
 
Značka: MaxiMo®
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000534098809
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože šedá useň obsahuje 28,7 mg/kg chromu (VI).Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Růžová dětská obuv (dětské boty)/pantofle -růžové usně, horní, bílá část s koženým obložením, spodek šedé a zevní, o velikosti 18.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0511/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Plochy pro děti) na úrovni 1) Baby 2) nejlepší
 
Značka: Golonif
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dětské košile. No: MQ-248, Chilské košové umění. No: MQ-250
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože lesklé umělé krystaly, které se vejdou do válce pro malé části, mohou být snadno odděleny a spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské košové umění:Technologie MQ-248, velikost 24 měsíců., 95 % bavlna a 5 % elastan, světle modrá barva natištěných motýlů s slepými lesklými krystaly z tvrdých plastů na přední straně hrudníku („Baby“).Dětské košové umění:Rozměry MQ-250 ve formátu MQ-12.95 % bavlna a 5 % elastan, lehký modrý květový (průmyslový) vzor s lepenými lesklými plastovými krystaly („Best“) na přední straně hrudníku (dále jen „nejlepší“).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0515/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Střiž Polka Počka
 
Značka: Emma's Garden
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NEPOUŽIJE SE
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože tyto knoflíky mohou děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu s vnitrostátní normou BS 7907.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šaty:narůžovělé/bílé skvrny a černé/bílé skvrny s 3 dekorativními tlačítky.Věk 0–3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0492/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeče vlasů „SECADOR De Cabello Con Difur“
 
Značka: Elettro GT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  897803 čárový kód:8015361997519
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože přední hubice může být vysídlena, což vystavuje živé části (prvek vytápění).Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vysoušeč vlasů s rozptylovými, 2000W, 230V, 50 [horizontální nařízení] zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0495/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické topné těleso „Ceramic Heater“
 
Značka: Emily
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:EM1618
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  529075600276
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože:— zařízení se může snadno převrátit (pod úhlem 13°);Zdi, které se nacházejí v blízkosti, mohou přehřívat;— Rozlišky jsou příliš velké;Plastový základ není dostatečně odolný proti žáru a ohni.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Šedá, parabolický ohřívač na stojanu, 230 V, 50 Hz, výkon:H:1200W L:950W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0497/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Čistička páry
 
Značka: United
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:SCM5199 Advokátní komora:7022282051993
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolační odpor není dostatečný (voda může unikat do prostoru pro vytápění, který vytváří současný únik).Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Čistič páry zbarvený žluti s tlakem černého páry, černým bezpečnostním víčkem a černým přímým paprskem.Tlak:3 bar, Power:1000W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0504/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova „Aszutali Sor“
 
Značka: Not known
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MH-21 173 m, čárový kód:8685910310320
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože není zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem.Ve skutečnosti jsou kontakty Země na zásuvkách a šířku styku Země příliš velké.Kromě toho výrobek představuje nebezpečí požáru, protože plocha průřezu vodičů v kabelu není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Protažení kordu na 3 zátky, kontakt se zemnicí, spínač a kabel 3 m, nezabalené.Technické parametry:max. 16 A, 230 V
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0505/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova „Aszatali sor-Prelungitor“
 
Značka: Realm
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód MH-21 153 m:8685910610314
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože není zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem.Ve skutečnosti jsou kontakty Země na zásuvkách a šířku styku Země příliš velké.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Nástavec šňůry stanovil na 6 zástrčky, zásuvku s kontakty Země a 3 m kabel.Balení:plasty s lepenkou.16A, 250V
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0508/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický ventilátor Ventiruda Con
 
Značka: Hong DA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FS-40, čárový kód:8435154448903
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože není uzemněn a části s izolací jsou přístupné a mohou být poškozeny.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Stojací ventilátor napájený ze sítě, 220 V;50 Hz;45 W,Třída I.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0514/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér „Rejseadaptér“
 
Značka: Tiger
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 0200019011848
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože jej lze použít takovým způsobem, že lze dotknout živých částí.Kromě toho je možné vytvořit fungující zásuvka, která obstojí země.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Síťový nátrubkový adaptér s obalem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island