Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 16 ( Zveřejněno: 22/04/2011)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0364/11       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Ručníky
 
Značka: Sfera Gifts
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Sladkozdobení:Ref. 006Z88DH, čárový kód:59015203223Zdobení slámy:Ref. 006Z88DI, čárový kód:59015203231.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože by děti, a zejména malé děti, mohly být u dětí, zejména malých dětí, vkládány do úst a spolknuty.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Ručníky na obaly, které napodobují cukrářský výrobek ve tvaru sladěnosti nebo zdobení slámy.Jsou opatřeny etiketou s údaji o dovozci a odkazem na ni.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0368/11       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Radiologický model helikoptéry „blade MCPX, připravenosti k letu a vázání a letu“
 
Značka: Blade Helicopters
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BLH3500UK1.............. 605482036020.BLH3500UK2.............. 605482036013.BLH3500EU1............... 605482036006.BLH3500EU2............... 605482035993.BLAH3580UK............... 605482024270.BLH3580EU................ 605482024263.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože hlavní rotorové listy se mohou oddělit od hlavy rotoru a při jeho odletu.Nahlášené incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Helikoptérová helikoptér
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko, Itálie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0357/11       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel ‚Green Laser Pointer‘
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože se jedná o laserový produkt třídy 3B (měřený laserový výstup 63 miliwatty).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odevzdání produktů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý laserový ukazatel, který vysílá zelené laserové světlo.Laser se provozuje pomocí tlačítka k aktivaci a deaktivaci.Výrobek se dodává s vnějším obalem, který má obrázek o laserovém kotec vyzařující zelený laser a obrázky solárního systému na pozadí.Dodává se uvnitř šedého šedého daru typu s hodnotami dvou AAA baterií a 4 vzájemně se vyměnitelných hlav, z nichž každý vyrábí jiný model.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Česká republika

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0358/11       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel ‚Super Powable Laser Pointer‘
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód – 5794080258110
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože se jedná o laserový produkt třídy 3R (měřený laserový produkt 1.7 miliwatty).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odevzdání produktů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laserový ukazatel se 42 různými tipů.Výrobek je zásobován jasným a jasným vnějším plastovým pouzdrem se žlutým barevnou vnitřní držbou 42 tipů.Laserové pero je samo o sobě v různých barvách a má malý řetězec, který je spojuje s klíčovacím prstencem.Na zadní straně jsou návod k použití a upozornění.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0352/11       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Superlepidlo
 
Značka: Alico
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód:6950663317738, č. 325–0000012–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 22,4 % hmotnostních chloroformu.Látky a přípravky obsahující více než 0,1 % hmotnostních chloroformu se nesmí uvádět na trh pro prodej široké veřejnosti podle nařízení REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení produktu objednaného orgány.

 
Popis:  Lepidla „Super Glue“ s nápisem „Super Gel“ v červené na žlutém pozadí a slovy:„ALICO SUPER GUE“ pro WOOD RUBBER – PLASTICS – METAL – PAPER & LEATHER Cyanakrylátovi Adhesive KAPACET 2omg.“ (v bílé barvě na černém pozadí).Na druhé straně trubičky na bílém pozadí černými písmeny se objevují upozornění v angličtině a návod k použití.Lepidla jsou balena 12 ks na kartonu, každé trubky obklopené průhledným plastovým krytem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0362/11       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Slunečnice, šarže č. 119,Jasně ŽLUTÝ, šarže č. 197,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tyto výrobky představují chemické riziko, protože obsahují o-anisidin (č. CAS 90–04–0) 16,2 mg/kg v KNEZKLOLER a 7,1 mg/kg v BRIGELLOTLOW;Tato látka je klasifikována jako karcinogenní, mutovaná, a toxická.Výrobky nejsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a z oběhu od spotřebitelů.

 
Popis:  Z čiré plastových ampulí, které obsahují žlutou/oranžovou barvou a černou horní a průhlednou horní hranici, má žlutou nálepku, která je opatřena žlutou barvou barvy a červenou etiketou v případě, že se jedná o nápis BRIGHT, který uvádí obchodní značku (Eternal Ink), žluté barvy na červeném pozadí.Na štítku je uvedeno číslo šarže a uvádí se, že výrobek je sterilní.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0355/11       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetěz „100 boj lights/100 Jugo De Luces Colgantes Carabano“
 
Značka: Not known
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Není známo
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože:Dráty nejsou v baňkách řádně upevněny;Plocha průřezu drátů není dostatečná;Žárovky s baňkou nejsou dostatečně odolné vůči žáru a ohni.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec s 100 barevnými žárovkami.Baleného do krabičky s modrou lepenkou s vyobrazením budovy se světly.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0359/11       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec č. 35 LuzeNatal Classico
 
Značka: Not known
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HJ-35L/1F, čárový kód:7058235680118
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolační odpor kabelu není dostatečný a riziko popálení, protože plocha průřezu šňůry je příliš malá a odolnost objímky plamene nestačí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dekorativní podosvětlovací řetězec pro použití ve vnitřních prostorách ve formě dvou zvonek. osvětlovací řetězec ve tvaru zvonu zahrnuje 35 odnímatelných sériově spojených svítilen namontovaných na rám plastového rámu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0363/11       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetěz č. 35 Luzes
 
Značka: TCC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód:6901055088064
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace šňůry není vhodná:mezi živými částmi a objímkami může docházet pouze k jednoizolaci a přeskoku.Výrobek představuje riziko popálení, neboť průřez kabelu je příliš malý.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Z řetězce osvětlení, který zahrnuje 35 odnímatelných sériově propojených svítilen namontovaných na část Merry Vánoce z plastu.Balení:průhledné plasty s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0366/11       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec „Limpki Choinwe Led Dioda“
 
Značka: Not known
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  100, čl. č.9205
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu ostrých hran, které mohou poškodit izolaci drátů, a protože kabel není dostatečně chráněn před vyřízením.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné informace pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec s řídicí jednotkou pro světelné efekty.Zabalen do krabičky s modrou lepenkou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0351/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vozidlo Scudo 1,6JTD a 2,0JTD
 
Značka: Fiat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0351, e2 * 2007/46 * 0056 * Všeobecné schválení typu:Typ L862:270
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nedostatečného výchozího točivého momentu a nedostatečného uzávěru se šroubovacím uzávěrem ve spodní části sloupku řízení, může hřídel řízení vstoupit na dotyčná vozidla volně.To může vést ke ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2011.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0356/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: DucatiMultistrada 1200 MY2010 and MY2011Multistrada 1200 ABS MY2010 and MY2011Multistrada 1200 S Touring MY2010 and MY2011Multistrada 1200 S Sport MY2010 and MY2011Diavel MY2011Diavel Carbon MY2011
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká motocyklů v roce 2010 a 2011.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože řídicí jednotka hands-free na postiženém vozidle může při zapnutí přístroje způsobit, za zvláštních podmínek použití, zastavení elektronického mechanismu řízení tak, aby nedošlo k poruše.Proto by mohlo být možné spustit motor ještě předtím, než se ukáže, že řízení je stále zablokováno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Švédsko, Dánsko, Maďarsko, Nizozemsko, Spojené království, Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0365/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle „Agnizka III“
 
Značka: Pphu Klupuś w Gostyniu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Není známo
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože dítě může dostat své prsty do seřizovacích otvorů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská vysoká židle;sedadlo a opěradlo jsou obaleny barevnými textiliemi.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0367/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Smallstuff
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Není známo
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože malé dítě může vystihnout popruh kolem krku.Popruh se měří 420 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ostatní držáky elastických nití s perel a bavlnou na včelu.Soostatní spojovací prostředek je smyčka elastických nití.Oděv na spojovací prostředek je kovový klip se zaobleným dřevěným kotoučem.Dřevěný kotouč je bílý a má 3 díry
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0369/11       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Smallstuff
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu délky popruhu, která by spojovala druhý se oděv.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ostatní držáky s květinovým tiskem, textilním popruhem.Ostatní spojovací prostředek je přívodní smyčka.Oděv na spojovací prostředek je kovový klip se zaobleným dřevěným kotoučem.Dřevěný kotouč je bílý a má 3 otvory, jejichž značka je potištěna.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0353/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rada pro vědu a techniku
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:8049103 čárový kód:8499660010283
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože magnety, které se vejdou do válce pro malé části, mohou být snadno odděleny od hrudek.Mají index magnetického toku větší než 50 kG²mm².Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Magnetická hračka skládající se z tmavého a magnetického tmavého obsahu různých barev.Jedná se o tuhý obal, který je měkkým měkkým varovným lepenkou obsahující hru, přičemž dvě etikety jsou na zadní straně obalu, z nichž jeden má čárový kód, referenční číslo a název.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0360/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lázeňská hračka „Duck Bah Bag“
 
Značka: A to Z
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Výrobek ref. č. 62062;čárový kód 5012866620648
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože pes obsahuje více než 7,3 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které mohou děti vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pytel se čtvercovými oky, dva žluté plastické kachny s kacujícími a modrým plastem velryb, ve formě blistky bez obalu s lepenkovým vnějším obalem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0350/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Empper jsinst“ (Julci)
 
Značka: Neck & Neck
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 10I10205 (velikost 0M, 50–55 cm)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílý a růžový dítě s růžovými vazbami na pleci.Je opatřena lepenkou vyznačenou na jedné straně s označením:Krk & NECK.Mladší & Baby.Druhá strana mimo jiné zní:10I10205.VELIKOST:0 M.BARVA:30.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0361/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Jeans ‚Damen denim Tregging‘
 
Značka: Kik
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN:64449004431000000999Roční období:111Skupina produktů:443.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují 48 mg/kg aromatických aminů a 615 mg/kg aromatických aminů 3.3’-dimethoxybenzidin.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tmavomodré jetě s elastickou pasem, žádné přední kapsy nebo zip.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0354/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zkušební zařízení pro napětí „Fázisérő készlet“
 
Značka: Promoline
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0220,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4895136902207
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože neizolované kovové hroty obou zkušebních přístrojů jsou příliš dlouhé a uživatelé by tak mohli kontaktovat živé kovové konce zkušebních zařízení při nehodách.Kromě toho nejsou k dispozici dostatečně velké ochranné ráfky s rukojetí, které jsou určeny k zastavení pohybu prstů uživatelů.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61243.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Zkušební zařízení pro napětí 140–190 mm. součástí balení je 2 zkušebních zařízení pro kontrolu napětí.Nápisy:zkoušející delší napětí:Černá Bull;kratší:Vyrobeno v Číně 100–500V AC.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0370/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér „230 V –/110 V Adaptator“
 
Značka: SAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód:5 998312 727454 Typ:AC 220/110X
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože je vzhledem ke své konstrukci možné vložit do zásuvky pouze jeden kolík, přičemž živá část ostatního kolíku je přístupná.Kromě toho jsou během normálního připojení vidlice přístupné kovové části kolíků.Výrobek není v souladu s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Adaptér umožňuje, aby spotřebiče (třídy II) dodávané s Americkou zástrčkou pro typ měly být připojeny k zásuvkám používaným v některých evropských zemích.Nápis na obalu:„Vhodné pro použití amerických typů zařízení v Evropě“, „neměnit napětí“:průhledné plasty a lepenka
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko