Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 13 ( Offentliggjort på: 01/04/2011)
BerigtigelseMeddelelse 0242/11 er trukket tilbage fra RAPEX-hjemmesiden, fordi det produkt, der er omfattet af anmeldelsen, allerede er blevet anmeldt (1277/09 — Webrapport 38-2009).

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0280/11       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Druer til dekorative formål
 
Mærke: Casa Bella Hogar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Referencer: 9138, 9141, 9142, 9143, 9144 og 9145
 
Batchnummer/stregkode:  8435120835997, 8435120835920
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi det har udseende af fødevarer.Det kan derfor forventes, at forbrugerne, især børn, ved en fejltagelse kunne få bragt det ind i munden.De små dele, der passer ind i den lille del, kan let afmonteres.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Dekorative bundt af druer af forskellig størrelse og farve.Konto 9138:klase af 6 druer af 6 cm grønt glas.Konto 9141:klase af 9 druer af 8 cm grønt glas.Konto 9142:klase af 9 druer af 8 cm gult glas.Konto 9143:klase af 9 druer med rødt glas på 8 cm.Konto 9144:klase af 15 druer af 10 cm grønt glas.Konto 9145:klase af 15 druer af 10 cm gult glas.Varen sælges i en kartonæske med angivelse af importøren, stregkoden og angivelsen "Made in China".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0293/11       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæder "Multi Function/Rope light"
 
Mærke: 1) Not known, 2) Not known, 3) Not known
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1) 277, 1) 278, 1) 283, 2) 271, 2) 273, 3) 275, 3) 279, 3) 280, 3) 281, 3) 282, 3) 284
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produkterne er forbundet med en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:1)Længden af kablet mellem stikprop og første lyskilde er for kort;Skal ledernes nominelle tværsnit ikke være tilstrækkeligtKablet er ikke tilstrækkeligt stærkt;Terminalerne er ikke tilstrækkelige.— den er ikke stærk nok, og de strømførende dele kan eksponeres— den havde ikke tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød;— det er ikke modstandsdygtigt over for modstandsdygtighed over for støv og fugtighed;Isolationsmodstanden er ikke tilstrækkelig.2)Skal ledernes nominelle tværsnit ikke være tilstrækkeligtLængden mellem stikprop og første lyskilde af pære er ikke tilstrækkelig.— beskyttelse mod direkte adgang til strømførende dele er ikke garanteret.3)Længden af kablet mellem stikprop og første lyskilde er for kort;Skal ledernes nominelle tværsnit ikke være tilstrækkeligtKablet er ikke tilstrækkeligt stærkt;Terminalerne er ikke tilstrækkelige.— den er ikke stærk nok, og de strømførende dele kan eksponeres.Produkterne opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  1) Lysekæder i form af en stjerne, skydestar eller et juletræpakket i klare plastposer.2) Lysekæder i papkasser.3) Lysekæder i papkasser.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tjekkiet

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0290/11       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Styret rør
 
Mærke: Winled
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:T8
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Varen er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi kontaktbenet i en ende af lygten (den ende, der ikke er fastgjort til lygteholderen) er i live og kan berøres af brugeren.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60968.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Rør monteret i rør.60 cm 144 lysdioder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0303/11       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Natlight
 
Mærke: Energy+
 
Navn: LED-Yövalo
 
Type/modelnummer:  Type:LED-002
 
Batchnummer/stregkode:  6 416485 215992
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi beskyttelsesomslaget let kommer fra anlægget, hvorefter de strømførende dele af det trykte kredsløb bliver tilgængelige.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Inddragelse af forbrugerne, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  På grund af natlys.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0283/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler "Giulietta"
 
Mærke: Alfa Romeo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer, hvor VINs ligger mellem 7000608 og 7006120.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, da den forreste affjedring kan være geometrisk gældende på et begrænset antal af de berørte biler.Efter gentagne sidestød på hjulet, kan det påvirke køretøjets sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig korrigerende handling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige, Det Forenede Kongerige, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0302/11       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Yamaha
 
Navn: WR125R
 
Type/modelnummer:  Tilbagekaldelsen vedrører motorcykler med VIN-numre fra VG5DE071000000101 til VG5DE071000004421.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi den støddæmpere, der er optaget af den kraftige dæmpning af støddæmpere, kan blive beskadiget under brugen, når den er fuldt strakt.I det værst tænkelige tilfælde kan den bagstøddæmper, en indvendig stang, komme ud af støddæmper.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig korrigerende handling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Irland, Danmark, Slovenien, Spanien, Sverige, Finland, Bulgarien, Det Forenede Kongerige, Portugal

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0291/11       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Nikotin — "superhøje-højlikvid"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Sundhedsrisiko/andet
 
Produktet udgør en sundhedsrisiko:særligt risikoen for, at forbrugerne og især børn, der er i flydende tilstand, er i kontakt med huden eller synketin.De erklæringer, der er anført på produktet om, at nikotinindholdet er "Super High", men risikoangivelser og taktile advarsler er ikke til stede.Hertil kommer, at produktet ikke er forsynet med særlige advarsler om de farer, der er forbundet med brugerne, den maksimale dosering eller eventuelle oplysninger om den potentielle fare for børn i forbindelse med anvendelsen af produktet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse foretaget af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Den ydre emballage er fremstillet af blåt og viser det nikotinindhold, der er indeholdt i det blå kort.Den indre emballage består af en hvid plastflaske, der er mærket "forstøvet flydende".Der er let adgang til flaskens indhold ved at sluge den plast, der anvendes til udfældningen.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0275/11       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Cykelløbet Hopfyldt
 
Mærke: Helmet QKU
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Hjelm til børn QKU 16018B
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi den på grund af ringe fastgørelse på hovedet og utilstrækkelig kapacitet til støddæmpere ikke yder tilstrækkelig beskyttelse i tilfælde af stød.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 1078.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Hjelm, styrthjelm, hård plast, indvendig del af plast, beklædt med tekstil og fastgørelsesbælter.Pakket i plastpose lukket med foldet karton.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0279/11       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Reflekssikkerhed vest
 
Mærke: Not known
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model nr. 163637, EAN-kode 8711295693977
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi egenskaberne ved de reflekterende materialer ikke opfylder kravene.Derfor garanterer vest, som er et beskyttende udstyr, ikke brugerens sikkerhed i mørke.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler (personlige værnemidler) og den relevante europæiske standard EN 471.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sikkerhed er optjent i alderen 4-6 år.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Belgien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0277/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespillet "Pisherskal"
 
Mærke: Play me
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ref. 0271266 (36 stk., 21x21)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små stykker, som let kan skilles ad og sluges.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Den pågældende vare er et puslespil af farvede stykker med bogstaver, der tilsammen danner en måtte.Den er blæreompakket med et mærke på forsiden, der viser CE-mærkningen og et fotografi af produktet.
Oprindelsesland:  Malaysia
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0278/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Magnetiske biler
 
Mærke: Gogo Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 4711155469067
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi det indeholder en lille aftagelig kugle, der kan sluges.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  9 "træbygningsblokke", med magneter, der er pakket i en kassestørrelse 15,5 cm x 7 cm x 9,5 cm Wxxxd.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0281/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bovning og pile "Esche-Sportbogen"
 
Mærke: BestSaller
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN:4250115512011 Article Number:1201
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi sugekopper let kan skilles ad, og den maksimale kinetiske energi er for høj.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Træske (aske-) bov- og pile.De tre pile består af sugekopper.Bøjelængde:ca. 110 cm pilenes længde:ca. 40 cm
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0282/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Oppustelige øgle "X-TREME reblock animals"
 
Mærke: Gamaco
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den oppustelige øgler indeholder et hvidt, plastmundstykke, som let kan skilles ad og sluges.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøj sælges i en lille, halvgennemsigtig kugle, der fås fra salgsautomater.Kuglen er forsynet med en oppustelig kugle med et modigt stykke for at blive blæser.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0292/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespilsmåtte
 
Mærke: Dimasa
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ST-1001-12 (dyr) ST-1002-12 (bogstaver)
 
Batchnummer/stregkode:  8421692102127 og 8421692102124
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele, der passer fuldstændig ind i cylinderen for smådele.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  EVA Kovsmat af forskellige farver, bestående af udskiftelige stykker på 30x30 cm med aftagelige bogstaver, tal og/eller dyr i hvert stykke.Ref. 1001 vedrører dyr, og Ref.1002 er med bogstaver.Emballagen er fremstillet af cellofan og indeholder 12 stykker, der hver bærer en etiket med teksten:Puslespil Mat, CE-mærket og DIMASA.Etiketten indeholder en række formuleringer og et piktogram, som viser, at produktet ikke anbefales til børn under 3 år."fare":Kvælnings-HAZARD — små dele. "
Oprindelsesland:  Malaysia
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0295/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukke med tilbehør
 
Mærke: Cool Girl
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  351AB
 
Batchnummer/stregkode:  6954018650877
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi plasthovedet indeholder over 0,2 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  En plasticdukke med tilbehør.Beskrivelse af emballagen:en blisterpakning, der er forsynet med CE-mærkning, stregkode og importørens navn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0296/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "Plads play-sættet" Prinsekt, der er fastgjort på "Princess".
 
Mærke: Boys Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Post nr. M3719 (kode BT 14469)
 
Batchnummer/stregkode:  8422562144695
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi tilbehør og startorrør indeholder over 0,1 og 0,2 % af di- "isononyl" phthalat (DINP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Legetøjs-sæt bestående af:et rum, en sprøjte, et røntgenudstyr, en medicinflaske, en saks, skalpel, termometer og briller, der alle er lavet af plast.Emballagen er en faster-pakket pakke, hvorigennem det ovennævnte legetøj kan ses.Det har følgende aftryk:Princess, CE, Made in China og indskrifter på andre sprog.En etiket fastgøres på den bageste del af emballagen med importørens navn, detaljerede advarsler og en erklæring om, at produktet er fremstillet i Kina.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0297/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plads play-sæt "omsættes"
 
Mærke: Boys Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Post nr. AJ6686-2 (kode BT 12815)
 
Batchnummer/stregkode:  8422562128152
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi arten indeholder mere end 0,2 % vægtprocent af bis- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Plastfaldskærme trykt med ordet "AIRMAN", som er forsynet med en plasticdukke.Emballagen er en faster-pakke, der viser legetøjet, og som er trykt med:"AIRMAN", CE-mærket, symbolet på, at det ikke anbefales for børn under 3 år og en tekst på andre sprog.På bagsiden er en etiket med følgende tekst:"BOYS TOYS" med angivelse af, at det drejer sig om legetøj og advarsler i plast:indeholder små dele, der ikke anbefales til børn under 36 måneder, og beholder denne etiket til senere brug.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0298/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbeboblen "Bulles de savon"
 
Mærke: Simnex
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  reference 6528 stregkode 3245672334603
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi den indeholder 2.9 x 10 ⁴ CFU/g aerobe mesofile bakterier.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Parti på 6 flasker af opløsning af gul, rød og grøn boble.Størrelse:9 x 3,5 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0299/11       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dartboard with magnetic darts "Dart Game Set"
 
Mærke: AOJIE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  AJ126DT kode BT 02273
 
Batchnummer/stregkode:  8422562022733
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi det indeholder pile med magnetiske, metalliske skiver med et overfladeareal på under 3 cm².Magneter kan være lette at løsne og passe helt ind i cylinderen for smådele.Magneten skal have et fluxindeks på over 50 kg²mm².Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Dartelboard med magnetiske darts.Varen sælges i en blisterpakning med følgende oplysninger:Dart GAME SET, aldersadvarselssymbolet, CE-mærket, udfærdiget i Kina og diverse andre angivelser på engelsk.En mærkat, der er anbragt på bagsiden af emballagen, viser følgende tekst:AJ126DT kode BT 02273, stregkode:8422562022733.CE.Der findes også oplysninger om importøren og forskellige sikkerhedsadvarsler på fem sprog.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0284/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneudstyr
 
Mærke: Gunsan triko
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelstrenge i halsområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børnepasudstyr bestående af to dele — et lyserødt bollero med to knapper på forsiden og en pink (pink).Omkring halsen på bollernen og i taljen for nederdelen af bolternen har hvide bånd med gevind.Produktet sælges uden mærkning på bulgarsk.Bolero har et mærke med påskrifter på et fremmedsprog:"Serkan Gunsan triko", der er udfærdiget i Tyrkiet, samt behandlingssymboler.Prisen er på 7.00 levs pr. vare.Produktet sælges på en hanger uden emballage.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0285/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigedragt
 
Mærke: JUMBO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.:1125A
 
Batchnummer/stregkode:  0266969000035 (23 måneder), 02669709000031 (04 år), 0266971000030 (06 år), 0276227000035 (08 år)
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelstrenge i halsområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende handlinger, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Pige's ærmer, korte ben med korte ben i fuchsia farve.På halsen findes der to snore til at binde ved ryggen af halsen.Beklædningsgenstanden er dekoreret med bogstaverne "GR" i rhinesten i venstre side af brystkassen.Størrelser:23 måneder, 4, 6 og 8 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0286/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pige
 
Mærke: JUMBO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Varepost:331894,
 
Batchnummer/stregkode:  0271946000038 (23 måneder), 0271947000037 (04 år)
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af halogene halsbånd med frie ender i hals-området.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende handlinger foretaget af den af myndighederne bestilte importør.

 
Beskrivelse:  Pige orange, hals-hals style klæber med en rugende effekt omkring brystets område.Beklædningsgenstanden har to snore, der bindes på ryggen af halsen.Størrelser:23 måneder, 4 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0289/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigers top
 
Mærke: JUMBO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Varepost:1120,
 
Batchnummer/stregkode:  0266948000032 (12 måneder), 0266949000031 (18 måneder), 0266950000037 (23 måneder), 0266951000036 (04 år), 0266952000035 (06 år)
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af halogene halsbånd med frie ender i hals-området.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende handlinger foretaget af den af myndighederne bestilte importør.

 
Beskrivelse:  Pigens fuchsia halter-hals-stil med rød kant.I hele brystet skrives ordet "CUTE" i rhinesten.I halsen er der to snore, som bindes på ryggen af halsen.Størrelser:12, 18 og 23 måneder, 4 og 6 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0294/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Trijama indstillet og pigens natgown
 
Mærke: Nicoli
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  10/11, 11/11, 6/117/11
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader, Strangulering
 
Produkterne udgør en risiko for:— strangulering og personskader som følge af snorelusser ved halsen og taljenKvælning, idet knapperne under punkt 10/11 kan være lette at løsne og sluge.Endvidere kan tre af knapperne brydes på de natngown, der henvender sig til børn under tre år.Produkterne opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682 og national standard UNE 40902.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne

 
Beskrivelse:  Der er tale om en slags pyjamas om bomuld med små stjerner, til børn i alderen 3-12 år og en natgown, der kun indeholder få blå blomster.Produkterne består af snore i taljen og i halsen, og de skal være forsynet med en etiket med varemærke, størrelse, vaskeinstrukser og "Made in India".Beskrivelse af emballagen:en plastpose.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0300/11       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneudstyr
 
Mærke: Ginkana
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi dekorative hulsstenene er let aftagelige og kan indåndes eller indåndes.Produktet ikke er i overensstemmelse med den relevante nationale standard UNE 40902.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  — Det drejer sig om blå shorts med polka prikker, og en blå klang med striber øverst, et billede af et mermaid og ordene:"Princess i Waves".Bogstaverne er dekoreret med ringe rhinesten, som også bruges til forskellige udsmykninger på mermaid.Der er en etiket med et mærke i kraven.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0276/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Tørreenhed DK6002
 
Mærke: FRIAC Evacuation
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DK 6002, kode 107026002
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet frembyder en risiko for brand og forbrændinger, fordi timeren under ekstreme betingelser kan blive overophedet.Én hændelse rapporteret, når en anordning opfanges brand.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tørretumbler af rustfrit stål, 6 kg, hvid med gennemsigtig dør, justerbar base og dimensioner LxWxH = 655x580x880 mm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Belgien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0287/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Strømforsyning til spillekonsol "hjemtilpasningsevne"
 
Mærke: Bigben Interactive
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:DDSILADAPV-stregkode:3 499550 264296
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi krybeafstanden og frihederne i lysnettet mellem primære og sekundære viklinger er mindre end nødvendigt.Derfor kan brugeren få et dødbringende elektrisk stød fra den tilgængelige stikprop i tilfælde af en fejl i anordningen.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60065.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Strømforsyning beregnet til brug sammen med en Nintendo DS-konsol (ikke det oprindelige produkt).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0288/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Inverter "150W Power Inverter"
 
Mærke: Dantax
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type:INV 150W stregkode:5 705656 795007
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:1) ved fastgørelse af produktet i/ud, er det muligt for brugeren at røre stikproppens literben2) friafstanden mellem de sekundære spændinger og anlægget er ikke tilstrækkeligt, og brugeren kan få et elektrisk stød i tilfælde af en fejl i produktet.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Vekselretter (12V DC til 230 V AC)
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0301/11       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ledningsstik — adaptor Adaptor Universal 431/Adaptor Triple 432D
 
Mærke: Multihogar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1) Punkt 1523 — standardcertifikat 431,
 
Batchnummer/stregkode:  84588860152362) Punkt 1525 — standardcertifikat 432D, Barcode:8458886015250
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produkterne er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:1)Det er muligt at indsætte et pub i et stik i den strømførende sokkel, mens den anden stift er frit tilgængeligt, fordi hullerne i stikkontakten ikke er tilstrækkeligt elastiske til at sikre passende kontakttryk med stikenes ben;2)Det er muligt at indsætte et pub i et stik i den strømførende sokkel, mens den anden stift er frit tilgængeligt, fordi hullerne i stikkontakten ikke er tilstrækkeligt elastiske til at sikre passende kontakttryk med stikenes ben;Det er muligt at indsætte en stiv tråd med en diameter på 1 mm i hullerne i stikkontakten via plomben uden at være forsynet med et stik.Produkterne ikke opfylder den relevante nationale standard UNE 20315.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  1) Universal-stik i blister-adapter med mærke og modelnavn, postnummer, stregkode, CE-mærkning og oplysninger om importøren.2) Triple tup adapter.På en blisterpakning med mærke og modelnavn, nummer, stregkode, CE-mærkning og oplysninger om importøren.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2011 - 13