Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 13 ( Zveřejněno: 01/04/2011)
OpravaOznámení 0242/11 bylo staženo z internetové stránky systému RAPEX, protože výrobek, na který se oznámení vztahuje, již byl oznámen (1277/09 – Web report 38–2009).

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0280/11       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorativní hrozny
 
Značka: Casa Bella Hogar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkazy 9138, 9141, 9142, 9143, 9144 a 9145
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435120835997 A 8435120835920
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože má vzhled potravin.Z tohoto důvodu lze předpokládat, že spotřebitelé, zejména děti, by si jej mohli ve svých ústích chybně uvést.Malé části, které se vejdou do malé části válce, mohou být snadno odděleny.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Ozdobný svazek hroznů ze skla v různých velikostech a barvách.Bod 9138:hrozen 6 cm, zelené sklo o rozměrech 6 cm.Bod 9141:hrozen 9 cm, zelené sklo o rozměrech 8 cm.Bod 9142:hrozen z 9 cm jantarového skla, v objemu 8 cm.Bod 9143:svazek 9 hroznů v šířce 8 cm.Bod 9144:hrozen 15 cm, zelené sklo o rozměrech 10 cm.Bod 9145:hrozen z 15 cm jantarového skla, v objemu 10 cm.Výrobek se prodává v lepenkové schránce s označením dovozce, čárového kódu a referenčním číslem „vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0293/11       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy s „více funkcí“
 
Značka: 1) Not known, 2) Not known, 3) Not known
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1, 277, 1, 278, 1, 283, 2, 271, 2, 273, 3, 275, 3, 3, 280, 3, 3, 282, 3, 284, 281, 279,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:1)— délka kabelu mezi zástrčkou a první zásuvkou žárovky je příliš krátká;Jmenovitý průřez vodičů není dostatečný;Lano není dostatečně pevné;Terminály nejsou dostatečné;— není dostatečně pevné a živé části mohou být exponovány;Neměla dostatečnou ochranu proti úrazu elektrickým proudem;Není odolnost vůči pronikání prachu a vlhkosti;Izolační odpor není dostatečný.2)Jmenovitý průřez vodičů není dostatečný;— délka mezi zástrčkou a prvním zásuvkou žárovky není dostatečná;Není zaručena ochrana před přímým přístupem k živým částem.3)— délka kabelu mezi zástrčkou a první zásuvkou žárovky je příliš krátká;Jmenovitý průřez vodičů není dostatečný;Lano není dostatečně pevné;Terminály nejsou dostatečné;— není dostatečně pevné a živé části mohou být vystaveny.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1) světelné řetězy ve tvaru hvězdičky, hvězdičky nebo vánoční stromky;balení v jasných plastových sáčcích.2) světelné řetězy v lepenkových krabicích.3) světelné řetězy v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0290/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Pod vedením
 
Značka: Winled
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:T8
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože během výměny světelného zdroje je kontaktní kolík jednoho konce světelného zdroje (konec není připevněn k držáku žárovky) v přímém přenosu a uživatel se ho může dotýkat.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60968.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Trubka pod vedením.60 cm 144 LED.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0303/11       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: Energy+
 
Název: LED-Yövalo
 
Typ/číslo modelu:  Typ:LED-002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 416485 215992
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože ochranný kryt oddělí snadno od uzavřeného prostoru, po němž jsou přístupné části desky plošných spojů přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od spotřebitelů nařízené orgány.

 
Popis:  „LED – noční světlo“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0283/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Giulietta“
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení vozidel se týká vozidel s čísly VIN v rozmezí od 7000608 do 7006120.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože na omezeném počtu dotčených automobilů by mohlo dojít k tomu, že přední hášeň nebude nevyhovující.Po opakovaných bočním nárazu na kolo by to mohlo mít vliv na bezpečnost vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království, Spojené království, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0302/11       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Yamaha
 
Název: WR125R
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká motocyklů s identifikačním číslem vozidel z VG5DE071000000101 až VG5DE071000004421.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože se během použití může poškodit uzávěr z zadní strany tlumiče nárazů nárazu při použití, když je plně rozšířen.V nejhorším případě by vnitřní tyč tlumiče mohla pocházet ze zařízení tlumiče zadního nárazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Dánsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Finsko, Bulharsko, Spojené království, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0291/11       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Příprava nikotinu „Super High e-liquid“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje zdravotní riziko:konkrétně se jedná o riziko, že spotřebitelé, a zejména děti, které mají kontakt s kůží nebo že se mohou nikotinu v kapalném stavu dovolit.Prohlášení týkající se tvrzení o tom, že obsah nikotinu je „Super High“, ale obsahují věty označující specifickou rizikovost a hmatatelné výstrahy, chybí.Kromě toho tento výrobek neobsahuje žádná konkrétní upozornění na nebezpečí, která jsou pro uživatele způsobena, maximální dávkování nebo informace o možném nebezpečí pro děti z používání výrobku.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení nařízené orgány.

 
Popis:  Vnější obal je vyroben z modré karty a zobrazuje sílu a typ přípravy nikotinu obsažené v této kartě.Vnitřní obal sestává z bílé plastové láhve s označením „atomizované kapaliny“.K obsahu láhve je snadné přišroubovat plastovou límec, který se používá k zadržování lákadel.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0275/11       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Jízda na kole – Hemet
 
Značka: Helmet QKU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Přilba pro děti QKU 16018B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože kvůli špatnému stanovení hlavy a nedostatečnému schopnosti absorbovat otřesy nezajišťuje v případě nárazu řádnou ochranu.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 1078.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Ochranná přilba, vnější plášť z tvrdého plastu, vnitřní část plastové pěny vyložené textilními a se fixačními pásy.Zabalen v plastovém sáčku uzavřeném sklápěcí lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0279/11       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Reflexní bezpečnostní vesta
 
Značka: Not known
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor č. 163637, EAN kód 8711295693977
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, neboť vlastnosti reflexního materiálu nejsou v souladu s požadavky.Vesta, která je prohlášena za ochrannou výstroj, nezajišťuje bezpečnost uživatele v temnu.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích (dále jen „OOP“) a příslušnou evropskou normou EN 471.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pro bezpečnost se platí ve věku 4–6 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0277/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Puzzle „puzzle ševa“
 
Značka: Play me
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref. 0271266 (36 kusů, 21x21)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které lze snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o puzzle zbarvených kousků pomocí dopisů, které dohromady tvoří podložku.Jedná se o značku v podobě puchýřku, která je opatřena štítkem na lícové straně, která obsahuje označení CE a fotografii výrobku.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0278/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetické vozidlo
 
Značka: Gogo Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4711155469067
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malou odnímatelnou kouli, která by mohla být spolknuta.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  9 „dřevěné tvárnice“ s magnety zaplňovanými do krabičky,velikost 15,5 cm x 7 cm × 9,5 cm WxHxd.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0281/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Příď a šipky „Esche-Savportbogen“
 
Značka: BestSaller
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN:4250115512011 Číslo článku:1201
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože přísavky lze snadno oddělit a maximální kinetická energie je příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná (popílková) příď a šipky.Tři šipky se vyhrávají s přísavkami.Délka přídě:přibližně 110 cm délka šipek:přibližně 40 cm
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0282/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací bourec „X-TREME expanzí zvířat“
 
Značka: Gamaco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože nafukovací kamenec obsahuje bílé plastické náustky, které by mohly být snadno odděleny a spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu distributorem ze strany maloobchodníků. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je prodávána v malé, poloprůhledné kuličky získané z automaty.Koule se skládá z nafukovacích zařízení, na kterých jsou udešeni.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0292/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: Dimasa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ST-1001–12 (zvířata) ST-1002–12 (písmena)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8421692102127 a 8421692102124
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které se zcela vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  EVA puzzle puzzle různých barev, kterou tvoří vyměnitelné kusy o rozměrech 30x30 cm s vyjímatelnými písmeny, čísly a /nebo zvířaty v každém kusu.Ref. 1001 je na zvířatech a Ref.1002 je dopisy.Obal se skládá z celofánu a obsahuje 12 kusů, přičemž každý z nich je opatřen štítkem se slovy:Skládanka, označení CE a DIMASA.Na štítku je uvedeno některé znění a piktogram označující, že výrobek se nedoporučuje pro děti mladší 3 let.Součástí je varování „Nebezpečí:Nebezpečí zalknutí – malé části“.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0295/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s příslušenstvím
 
Značka: Cool Girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  351AB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6954018650877
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plastová hlava obsahuje více než 0,2 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Plastové panenku s příslušenstvím.Popis balení:obal s blistrem opatřený označením CE, čárový kód a jméno dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0296/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zobrazení na plastech „princezna Pěet“
 
Značka: Boys Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. M3719 (kód BT 14469)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422562144695
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože příslušenství a stehno obsahuje více než 0,1 a 0,2 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Souprava hraček sestávající z:stehoprostor, injekční stříkačka, rentgenová zařízení, léčivé láhve, nůžky, skalpelu, teploměr a skla, všechny vyrobené z plastu.Jedná se o lepenkový obal, jehož prostřednictvím lze vidět výše uvedené hračky.Nese tento potisk:Princess, CE, vyrobeno v Číně, a nápisy v ostatních jazycích.Štítek se připevňuje k zadní části obalu, na kterém je uveden název dovozce, podrobná upozornění a prohlášení, že výrobek je vyroben v Číně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0297/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soustava „Airman“ z plastů
 
Značka: Boys Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. AJ6686–2 (kód BT 12815)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422562128152
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava znaku obsahuje více než 0,2 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Plastové padáky s nápisem „AIRMAN“, k němuž je připojena plastová panenka.Jedná se o lepenkový balíček, v němž je hračka vyobrazena a tištěna:„AIRMAN“, označení CE, symbol, který označuje, že se nedoporučuje pro děti do 3 let, a text v ostatních jazycích.Na zadní straně je štítek označený:„BOYS TOYS“ s uvedením, že jde o plastovou hračku a upozornění:obsahuje malé části, které nejsou doporučeny pro děti do 36 měsíců, a ponechávají si tento štítek pro budoucí potřebu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0298/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinová hračka „Bulles de savon“
 
Značka: Simnex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  referenční kód 6528 čárového kódu 3245672334603
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, neboť obsahuje 2.9 x 10 KTJ/g aerobních mezofilních bakterií.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šarže se skládá z 6 lahví ze žlutého, červeného a zeleného bublinkového roztoku.Velikost:9x3,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0299/11       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Ratače s magnetickými tečkami „Dart beska Set“
 
Značka: AOJIE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. AJ126DT, kód BT 02273
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422562022733
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek je vystaven riziku zranění, protože obsahuje magnetické, kovové disky o ploše menší než 3 cm².Magnety se mohou snadno oddělit a zcela zapadnout do válce pro malé části.Index toku magnetů je větší než 50 kg.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Tmavnutí s magnetickými tečkami.Výrobek je prodáván v blistovém obalu, který obsahuje tyto informace:Technika SET, symbol pro varování ve věku, značka CE, vyrobená v Číně a jiná varování v angličtině.Nálepka umístěná na zadní straně obalu obsahuje tento text:Položka č. AJ126DT, kód BT 02273, čárový kód:8422562022733.CE.Kromě toho jsou uvedeny údaje o dovozci a různá upozornění na bezpečnost v pěti jazycích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0284/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Gunsan triko
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětská pletená výstroj skládající se ze dvou částí – růžový bolero se dvěma tlačítky na přední a růžové slupce.Kolem krku boluro a také v pase a která je opatřena bílými stínkami se závitem.Výrobek se prodává bez štítků v bulharštině.Boroero má štítek s nápisy v cizím jazyce:„Serkan Gunsan triko“, vyrobený v Turecku, jakož i symboly pro léčbu.Cena je 7.00 levas za kus.Výrobek se prodává na hangáru bez jakéhokoli obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0285/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka se kombinézy
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:1125A,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0266969000035 (23 měsíců), 02669709000031 (04 let), 0266971000030 (06 let), 0276227000035 (08 let)
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dívka bez rukávů, bez kombinézy s krátkými rameny v návaznosti na barvu.Na krku jsou dva šňůry pro svazování na zadní straně krku.Tento oděv je zdoben iniciály „GR“ v pravém slova smyslu na levé straně hrudníku.Velikosti:23 měsíců, 4 měsíců, 6 a 8 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0286/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské obušky
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:331894,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0271946000038 (23 měsíců), 0271947000037 (04 let)
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr hajic s volným koncem v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, které bylo nařízeno příslušnými orgány.

 
Popis:  Dívka oranžovo-stydlový oblek s rušícím efektem kolem hrudníku.Oděv má dvě šňůry, které mají být vázány na zadní část krku.Velikosti:23 měsíců, 4 roky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0289/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka horní (dívka)
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:1120,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0266948000032 (12 měsíců), 0266949000031 (18 měsíců), 0266950000037 (23 měsíců), 0266951000036 (04 let), 0266952000035 (06 let)
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr hajic s volným koncem v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, které bylo nařízeno příslušnými orgány.

 
Popis:  Dívka se dívá s červeným zabarvením typu „fuchsia halter-krku“.U hrudníku se slovo „CUTE“ píše v pravém slova smyslu.V oblasti krku jsou dva šňůry, které mají být vázány na zadní část krku.Velikosti:12, 18 a 23 měsíců, 4 a 6 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0294/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Robojama sada a dívka noční teta
 
Značka: Nicoli
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10/11, 11/11, 6/117/11
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí, Úraz
 
Výrobky představují riziko:— uškrcení a zranění způsobené přítomností šňůr na stažení u krku a pasu,— udávení, protože u položky 10/11 lze tlačítka snadno oddělit a spolknout.Kromě toho se tři tlačítka mohou roztrhnout v noční práci, která je určena pro děti mladší tří let.Výrobky nesplňují příslušnou evropskou normu EN 14682 a vnitrostátní normu UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  V případě dětí ve věku 3–12 let věku – let a noční noční košile, s malými hvězdami, se jedná o celé spektrum bílé bavlny, s malými hvězdami.Výrobky mají kordy v pase a na krku a jsou opatřeny etiketou, na níž je uvedena obchodní značka, velikost, návod k mytí a slova „vyrobeno v Indii“.Popis balení:plastový vak.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0300/11       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Ginkana
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože ozdobné kameny jsou snadno oddělitelné a mohou být požity nebo vdechnuty.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Výstroj sestává z modrých trenýrek s tečkami politky a s modrou klasifikací na horním konci, což je obrázek mermaid a slov:„Princess v válečcích“.Písmena jsou zdobena malými rýhami, které se rovněž používají pro různé doplňky na mermaid.Na límci je štítek s obchodní značkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0276/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč DK6002
 
Značka: FRIAC Evacuation
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DK 6002, kód 107026002
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože v extrémních podmínkách použití může časovač převednout.Jedna událost vykázaná v případě požáru spotřebiče.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sušička z nerezové oceli, 6 kg, bílé s průhlednými dveřmi, nastavitelný základ a rozměry LxWxH = 655x580x880 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0287/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zdroj energie pro herní konzole „Home Adaptator“
 
Značka: Bigben Interactive
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:Čárový kód DSIADAPT:3 499550 264296
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože hlavní a sekundární ovinutí mezi primárním a sekundárním čištěním vinutí jsou menší, než je požadováno.V důsledku toho se uživatel může dostat do smrtelného úrazu elektrickým proudem od přístupné zátky zařízení v případě poruchy zařízení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Zdroj energie určený pro použití s funkcí Nintendo DS (nikoli původní výrobek).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0288/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Invertor „150W Power Inverter“
 
Značka: Dantax
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:Čárový kód INV 150W:5 705656 795007
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:1) když se výrobek zasune do /z, je možné, aby se uživatel dotkl živých kolíků vidlice,2) vzdálenosti mezi sekundárním napětím a krytem nejsou dostatečné a uživatel by v případě poruchy výrobku mohl způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Invertor výkonu (napětí 12 V stejnosměrného napětí na 230 V)
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0301/11       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptor PRO napájený ze sítě – Adaptor Universal 431/Adaptor Triple 432D
 
Značka: Multihogar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Bod 1523 – vzor 431,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  84588860152362) Bod 1525 – vzor 432D, Bkód:8458886015250
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:1)— je možné vložit do živé zásuvky jeden kolík vidlice, zatímco druhý kolík je volně přístupný, protože otvory v zásuvce nejsou dostatečně pružné, aby zajistily odpovídající kontaktní tlak s kolíky vidlice.2)— je možné vložit do živé zásuvky jeden kolík vidlice, zatímco druhý kolík je volně přístupný, protože otvory v zásuvce nejsou dostatečně pružné, aby zajistily odpovídající kontaktní tlak s kolíky vidlice.— je možné vložit pevný drát o průměru 1 mm do otvorů v objímce, přes plombu, aniž by byl vložen zátku.Dané produkty nejsou v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1) Kosmistický adaptér univerzální sítě v balení s blistrem, který nese značku a název modelu, číslo zbožové značky, čárový kód, označení CE a údaje o dovozci.2) Schvalovací adaptér.V blistovém obalu nesoucího název značky a modelu, číslo zbožové položky, čárový kód, označení CE a údaje o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2011 - 13